Thule Omnistor 5200 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Thule Omnistor 5200 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Campingar
  • Model/name: Omnistor 5200
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 13
14 5AT900-00
La Garanzia
- La tenda della Thule Omnistor è garantita per 2 anni a partire della data della fattura.
- La garanzia vale per la sostituzione di tutte le parti difettose o incomplete e per fa riparazione della tenda se non funziona
correttamente.
- In caso di difetti, le preghiamo di andare dal Suo concessionario con la Sua fattura.
- La garanzia non può essere invocata in caso di negligenza, di un incidente o di un'intervenzione di una persona non qualificata.
lnoltre, la garanzia non è applicabile se la tenda non è stata installata o utilizzata secondo le nostre istruzioni.
- Se il compratore rimanda parti difettose alla Thule Omnistor, deve pagare le spese di trasporto. Se queste parti sono davvero
difettose e se la garanzia è applicabile, saranno riparate e rinviate. Se la garanzia non è applicabile, le spese della riparazione e
del trasporto dovranno essere pagate dal proprietario.
- Tutti i prodotti e tutte le parti rinviati alla ditta devono essere ben imballati.
- Nessun altra garanzia viene accordata. Nessun rappresentante ha l'autorizzazione di accordare altre garanzie, sia in modo
scritto che in modo orale, oltre delle garanzie descritte qui. Questa garanzia sostituisce qualsiasi garanzia precedente e esclude
ogni altra responsabilità.
Note Generali
- L’installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Controllare la solidità della parete prima di fissare gli adattatori. Montare con bulloni e dadi e anche con una contropiastra.
(Consultare il fabbricante del veicolo). Assicurarsi che non ci siano ostacoli all'interno (per esempio cavi elettrici, condotti del
gas, ecc.) prima di forare.
- Per un corretto e stabile montaggio, gli adattatori devono supportare la tenda alle braccia della molla della tenda.
Quando ciò non è possibile utilizzare un adattatore più lungo.
- Per ottenere un'installazione impermeabile, riempire i fori di un silicone senza acido o SIKA 221.
- Per non danneggiare la tela durante la foratura, srotolare la tela completamente e posare i bracci di supporto di modo che la
tela sia orizzontale.
- La tenda è una protezione dal sole e non per la pioggia. La tenda va chiusa in caso di temporale, neve o pesante pioggia
(evitare la formazione di sacche di pioggia).
Garanti
- Garantin för Thule Omnistors markis är på två år från inköps datum och gäller för personen som stod for inköpet.
- Garantin täcker ersättning av delar som är trasiga eller som inte fungerar som de skall.
- Om ett fel upptäcks på produkten så skall du kontakta din återförsäljare och ta med dig ditt kvitto.
- Skador som enligt vår bedömning har uppkommit på grund av felanvändning, slarv eller genom en olycka täcks inte av
garantin.
Dessutom gäller inte garantin om produkten är monterad eller omskött på fel sätt. Garantin gäller inte heller om markisen har
blivit lagad av okvalificerad personal eller om något har ändrats på markisen. Om serienummer/datumet har ändrats eller blivit
borttaget så gäller inte garantin.
- Skulle köparen önska att skicka tillbaka delar som han anser vara trasiga skall fraktkostnaderna vara förutbetalda. Om delarna
är trasiga och täcks av garantin kommer vi reparera delarna och skicka tillbaka dem.
Om garantin inte gäller eller har gått ut så kommer en symbolisk avgift att debiteras. Alla transportkostnader står kunden för.
- Returnerade varor skall vara ordentligt emballerade.
- Ingen annan garanti ges och ingen annan representant är auktoriserad att ge någon garanti eller anlägga någon
ansvarsskyldighet muntligt eller skriftligt förutom den garantin som finns här.
Den här garantin står över någon annan uttryckt eller underförstådd garanti och vi avsäger oss allt övrigt ansvar.
Generalla Anmärkningar
- Installationen måste genomföras av en kvalificerad person.
- Kontrollera att du har en stabil yta att installera markisens adapter på. Fixeringen måste ske med genomgående bultar och
med invändig monteringsplatta. Täta genomföringarna med anpassat tätningsmedel tex. SIKA 252 för att undvika läckage.
Kontakta din återförsäljare eller fordonstillverkaren innan du borrar för vara att säker på att du inte skadar några föremål på
insidan (t.ex. kablar, gasledningar med mera).
- Adaptrarna måste stödja tältet vid stödarmarna, för en korrekt och stabil montering. När detta inte är möjligt, använd en full
längd adapter.
- För en vattentät installation, använd lämpligt tätningsmedel tex. SIKA 221 för att täta genomföringarna.
- För att inte skada väven under borrning i boxen, rulla ut tyget helt och placera stödbenen så att tyget är horisontalt.
- För monteringshöjd av väggbeslagen till stödbenen, fråga din återförsäljare eller tillverkare.
- Awning 5003 är ett solskydd, ej allvädersskydd.
Den ska vara stängd vid risk för storm, snö eller kraftigt regn (undvik vattenansamlingar på duken).
IT
SV

Question & answers

There are no questions about the Thule Omnistor 5200 yet.

Ask a question about the Thule Omnistor 5200

Have a question about the Thule Omnistor 5200 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Omnistor 5200. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Omnistor 5200 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.