Thule Elite G2 Van manual

View a manual of the Thule Elite G2 Van below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelställ
  • Model/name: Elite G2 Van
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Finska

Table of Contents

Page: 13
14
possono aumentare la larghezza e l’altezza totale del veicolo. Prestare particolare attenzione
in retromarcia.
11.	 Sostituire immediatamente gli eventuali componenti usurati o danneggiati.
12.	 Quando è installato, il portabici può cambiare il comportamento su strada dell’automobile, in
particolare in curva e frenata.
13.	 Rispettare sempre i limiti di velocità e il codice della strada.
14.	 La velocità deve sempre essere adattata alle condizioni del traffico e al carico trasportato.
15.*	Se il carico sporge per più di 40 cm oltre il margine della superficie esterna delle luci
posteriori o delle luci di ingombro del portabici posteriore, è necessario segnalare il carico
lateralmente al massimo 40 cm dal bordo e al massimo 150 cm al di sopra della corsia di
marcia, anteriormente con una luce bianca e posteriormente con una luce rossa.
16.	 Per i veicoli omologati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1998, il portabici posteriore
montato sul veicolo o la merce trasportata non devono nascondere la terza luce di stop del
veicolo (ISO). La luce di stop deve essere sempre visibile da entrambi i lati (destro e sinistro)
in base ai seguenti standard: verso l’alto, a un angolo orizzontale di 10 gradi rispetto all’asse
longitudinale del veicolo; verso il basso, a un angolo verticale di 10 gradi rispetto al margine
superiore della luce di stop; a un angolo verticale di 5 gradi rispetto al margine inferiore della
luce di stop. Se non è possibile rispettare queste indicazioni, è necessario utilizzare una luce
di stop aggiuntiva (non applicabile con portabici installati sul tetto).
17.	 Il trasporto di tandem non è consentito.
18.	 Il prodotto non deve essere modificato in alcun modo.
19. 	 Pulire regolarmente il portabici usando acqua calda.
20.	 Verificare che il portabici sia saldamente fissato dopo aver guidato il veicolo per una breve
distanza (50 km) e successivamente ad intervalli regolari.
21.	 Custodire le istruzioni del portabici in un luogo sicuro, all’interno del veicolo.
SV	Tekniska data
Egenvikt: ca 9,5 kg
Max tillåten last på produkten: 35 kg
Säkerhetsföreskrifter
1. 	 Thule fritar sig ansvar för skador på person och/eller egendom samt förmögenhetsskador till
följd där av, förorsakade av felaktig montering eller användning.
2.	 Cykelhållaren skall hopsättas och monteras säkert enligt anvisningen.
3.* 	Kontrollera att väggen på fordonet, där cykelhållaren skall monteras, är stabil. Om den inte är
det, måste den förstärkas.
4.	 Cykelhållaren eller monterade cyklar får aldrig skymma fordonets bakljus.
5. 	 Fordonsföraren är ensam ansvarig för att produkten är i felfritt tillstånd och är väl fastsatt.
6.	 Placera alltid den tyngsta cykeln längst in närmast bilen.
7.	 Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under transport.
8. 	 Säkra alltid cykeln i cykelhållaren med spännbandet som följer med produkten.
9. 	 Kontrollera att remmar och andra fästen sitter stabilt och efterdra vid behov.
10. 	 Bilens längd ökar när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan öka dess bredd och höjd. Var
försiktig vid backning.
11. 	 Byt omedelbart ut skadade eller slitna detaljer.
12. 	 Bilens köregenskaper kan ändras vid kurvtagning och inbromsning när produkten är
monterad.
13. 	 Gällande hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler skall alltid följas.
14. 	 Hastigheten skall anpassas till en för omständigheterna och lasten säker nivå.
15.*	Om produkten/lasten skjuter ut mer än 40 cm utanför den yttre kanten av fordonets
positionsljus och döljer bakljus och positionsljus med den monterade cykelhållaren, ska lasten
förses med vit lampa på sidan i riktning framåt, inte mer än 40 cm från sin kant och inte mer
än 1,5 meter över marken. En röd lampa skall vara synligt bakåt.
16.	 Fordon som är typgodkända efter 1 Oktober 1998, får en monterad bakre hållare eller
transporterad last ej dölja fordonets tredje bromsljus (ISO). Fordonets bromsljus skall vara
synligt från den vänstra och högra sidan enligt följande: från fordonets längsgående axel vid
en 10 graders vinkel horisontellt, uppåt; förhållande till den övre kanten av lampan - vid en 10
graders vinkel vertikalt nedåt, till det nedre kanten av lampan vid en 5 graders vinkel vertikalt.
Om detta inte är möjligt skall ett extra bromsljus monteras. (Inte tillämpligt för takmonterade
cykelhållare).
17.	 Tandemcyklar får inte transporteras.
18. 	 Modifieringar av produkten får ej göras.

Question & answers

There are no questions about the Thule Elite G2 Van yet.

Ask a question about the Thule Elite G2 Van

Have a question about the Thule Elite G2 Van but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Elite G2 Van. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Elite G2 Van as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.