Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch manual

Galaxy Watch

Manual för Samsung Galaxy Watch på Svenska. Denna PDF-handbok har 152 sidor.

Sida: 1
2 Innehållsförteckning Komma igång 6 Om GalaxyWatch 7 Läs detta först 11 Enhetslayout 11 Förpackningens innehåll 12 GalaxyWatch 15 Trådlös laddningsdocka. 15 Batteri 15 Ladda batteriet 17 Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet 18 Energisparläge 19 Bära GalaxyWatch 19 Ta på din GalaxyWatch. 20 Klockarmbandstips och försiktighetsåtgärder 20 Byta ut klockarmbandet 23 Slå på och av din GalaxyWatch 24 Ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet 24 Installera appen GalaxyWearable 24 Ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet via Bluetooth 27 Fjärranslutning 28 Använda din GalaxyWatch utan en mobil enhet 29 Styra skärmen 29 Skärmkomposition 30 Slå på och av skärmen 30 Växla skärm 32 Använda boettringen 34 Pekskärm 37 Snabbpanel 45 Låsskärm 46 Klocka 46 Klockskärm 46 Ändra klockans urtavla 47 Använda funktionen för klocka alltid på 48 Läget Endast klocka 48 Aviseringar 48 Aviseringspanel 49 Visa inkommande aviseringar 50 Välja appar för att ta emot aviseringar 50 Ange text 50 Inledning 51 Använda röstinmatningen 52 Använda uttryckssymboler 52 Använda läget för handskrift eller tangentbordet
Sida: 2
Innehållsförteckning 3 89 Musik 89 Inledning 89 Spela upp musik 89 Importera musik 90 Spela upp musik med GalaxyWatch 90 Spela upp musik från din mobila enhet 91 Spela upp musik utan att ansluta till en mobil enhet 91 Reminder 92 Kalender 93 Väder 93 Alarm 94 Världsklocka 95 Galleri 95 Importera och exportera bilder 96 Visa bilder 96 Radera bilder 97 Aktuellt 98 Hitta min tfn. 98 Hitta min klocka 99 SOS-meddelanden 101 E-post Appar och funktioner 54 Meddelanden 56 Telefon 56 Inledning 56 Ta emot samtal 58 Ringa samtal 58 Alternativ under samtal 59 Kontakter 61 Samsung Pay 62 Samsung Health 62 Inledning 65 Kalorier 66 Steg 67 Våningar 69 Träning 75 Sömn 76 Puls 78 Stress 80 Mat 82 Vatten 83 Koffein 84 Utmaningar 84 Inst. 85 Ytterligare information 86 GPS 86 Höjdmätare barometer
Sida: 3
Innehållsförteckning 4 Appen GalaxyWearable 123 Inledning 124 INFO 125 URTAVLOR 126 INSTÄLLN. 126 Aviseringar 127 Appar 128 Widgetar 128 Ljud och vibration 129 Skärm 129 Avancerat 130 Lägg till innehåll på klockan 131 Skicka SOS-meddelanden 131 Hitta min klocka 132 Klockanslutning 132 Galaxy Apps 132 Samsung Health 132 Samsung Pay 133 SmartThings 133 Mobilnätverk 133 Om klockan 135 Om GalaxyWearable 101 PPT-kontroll 101 Inledning 101 Ansluta din GalaxyWatch till en dator via Bluetooth 103 Ställa in alarmfunktioner 104 Samsung Flow 104 Inledning 104 Ansluta enheter via Bluetooth 105 Låsa upp datorn eller surfplattan 106 Galaxy Apps 106 Inställningar 106 Inledning 106 Urtavlor 107 Ljud och vibration 108 Visning 108 Avancerat 110 Anslutningar 115 Appar 117 Säkerhet 118 Konton och säkerhetskopiering (Konto) 118 Tillgänglighet 119 Allmänt 120 Batteri 121 Om klockan 121 Anslut till nya telefonen 122 Anslut till telefon
Sida: 4
Innehållsförteckning 5 Använda GalaxyWatch 136 Inledning 136 Använda som en planerare 136 Kolla in dagens information 138 Hantera mitt dagliga liv 140 Använda dubbla klockor när du är utomlands 141 Använda en smidig påminnelse 142 Använda som en personlig coach för din hälsa 142 Hantera stress och sömnkvalitet 143 Uppnå ditt dagliga kalorimål 144 Upplev förbättrade övningar 145 Använda som en enkel upplåsningsenhet 145 Låsa upp din dator snabbt och enkelt Bilaga 146 Felsökning 151 Ta bort batteriet
Sida: 5
6 Komma igång Om GalaxyWatch GalaxyWatch är en smartklocka som kan analysera ditt träningsmönster, hantera din hälsa och där du kan använda en mängd behändiga appar för att ringa samtal och spela upp musik. Genom att vrida på ramen får du åtkomst till behändiga funktioner snabbt och enkelt. Du kan även ändra klockans urtavla efter eget tycke. Anslut din GalaxyWatch till den mobila enheten för att få en bättre upplevelse på den mobila enheten, eller använd GalaxyWatch ensam, utan att ansluta den till en mobil enhet.
Sida: 6
Komma igång 7 Läs detta först Läs handboken noggrant innan du använder den här enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt. • Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar. • Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör, modellspecifikationer och enhetens programvara. • Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i. • Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung. • Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att din GalaxyWatch inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska. • Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i din Galaxy Watch är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media. • Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning avWi-Fi-funktionen. • Standardappar som medföljer din GalaxyWatch uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer din GalaxyWatch ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören. • Modifieringar av din GalaxyWatchs operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att din GalaxyWatch inte fungerar på rätt sätt och att data blir korrupta eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig. • Bilderna i den här handboken är baserade på modellerna SM-R800 och SM-R805F. • Vissa funktioner fungerar eventuellt inte enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen beroende på tillverkare och modell på den mobila enhet som du ansluter till din Galaxy Watch.
Sida: 7
Komma igång 8 Bevara vatten- och dammskydd Enheten har ett vatten- och dammskydd. Följ de här tipsen noga för att behålla enhetens vatten- och dammskydd. Om du inte gör det kan det leda till att enheten skadas. • Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft. • Använd inte enheten när du dyker ned i vattnet, snorklar eller provar på vattensporter i snabbt rinnande vatten. • Om enheten eller dina händer är våta ska du torka enheten eller händerna noggrant innan du hanterar enheten. • Om enheten utsätts för sötvatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om enheten utsätts för andra vätskor, t.ex. saltvatten, vatten från simbassäng, tvålvatten, olja, parfym, solskyddskräm, handsprit eller kemiska produkter som kosmetika, ska du omedelbart skölja av den med vanligt vatten och torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om du inte följer de här anvisningarna kan enhetens prestanda och utseende påverkas. • Om enheten tappas eller utsätts för slag kan motståndskraften mot vatten och damm försämras. • Montera inte isär enheten. Motståndskraften mot vatten och damm kan försämras. • Utsätt inte enheten för dramatiska förändringar av luft- eller vattentemperatur. • Torka inte enheten med en hårtork eller liknande. • Enhetens motståndskraft mot vatten kan försämras i en bastu. • Det är inte säkert att vissa funktioner såsom pekskärmen fungerar som de ska om enheten används i vatten. • Enheten har testats i en kontrollerad miljö och har certifierats vara vatten- och dammresistent i specifika situationer och förhållanden. (Uppfyller kraven för vattenresistens i 50 m djupt vatten så som beskrivs i den internationella standarden ISO 22810:2010 och enheten kan användas i grunt vatten. Uppfyller kraven för dammresistens så som beskrivs i klassificeringen IEC 60529 IP6X.)
Sida: 8
Komma igång 9 Försiktighetsåtgärder gällande överhettning Om du känner obehag på grund av överhettning när du använder enheten ska du sluta använda den omedelbart och ta bort den från handleden. För att undvika problem som hudirritation eller hudskada, att batteriet tar slut eller att enheten inte fungerar som den ska visas en varning på enheten om den når en viss temperatur. När den första varningen visas inaktiveras alla samtal, förutom nödsamtal och andra enhetsfunktioner, tills enheten svalnar och når en specifik temperatur. Om enhetens temperatur fortsätter att stiga visas en andra varning. När detta sker stängs enheten av. Använd inte enheten förrän den svalnar och når en specifik temperatur. Men om ett nödsamtal pågår när den andra varningen visas förblir samtalet aktivt tills dess att det avslutas. Instruktionsikoner Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation Rengöra och hantera din GalaxyWatch Följ punkterna nedan för att säkerställa att din GalaxyWatch fungerar som den ska och bibehåller sitt utseende. Om du inte gör det kan det leda till hudirritation och att din GalaxyWatch skadas. • Förhindra att enheten utsätts för damm, svett, bläck, olja och kemiska produkter som kosmetika, antibakteriell sprej, handrengöringsmedel, rengöringsmedel och insektsmedel. Din GalaxyWatchs utvändiga och invändiga delar kan skadas eller kan det leda till dålig prestanda. Om din GalaxyWatch utsätts för något av ovannämnda ämnen ska du använda en luddfri, mjuk trasa för att rengöra den.
Sida: 9
Komma igång 10 • Använd inte tvål, rengöringsmedel, slipmedel eller tryckluft när du rengör din GalaxyWatch och rengör den inte med ultrasoniska vågor eller externa värmekällor. Om du gör det kan din GalaxyWatch skadas. Hudirritation kan orsakas av tvål, tvättmedel, handsprit eller rengöringsmedel som finns kvar på din GalaxyWatch. • Rengör handleden och klockarmbandet när du har tränat eller svettats. Rengör din Galaxy Watch med vanligt vatten, torka av den med lite rengöringssprit och torka den ordentligt. • När du tar bort solskyddsmedel, lotion eller olja ska du använda ett tvålfritt medel och sedan skölja och torka av din GalaxyWatch ordentligt. • Om din GalaxyWatch får fläckar eller täcks av något material ska du rengöra den med en fuktig, mjuk tandborste. Var försiktig om du är allergisk mot några material på din GalaxyWatch • Samsung har testat skadliga material som har hittats på GalaxyWatch via interna och externa certifikatutfärdare, inklusive test för alla material som kommer i kontakt med hud, hudtoxicitetstest och test för bärande av GalaxyWatch. • GalaxyWatch innehåller nickel.Vidta nödvändiga åtgärder om din hud är överkänslig eller om du är allergisk mot något material i din GalaxyWatch. – – Nickel: Din GalaxyWatch innehåller en liten mängd nickel, som ligger under referensvärdet som har fastställts som gräns i den europeiska REACH-förordningen. Du kommer inte att utsättas för det nickel som finns inuti din GalaxyWatch och din Galaxy Watch har klarat det internationella certifierade testet. Men om du är känslig mot nickel ska du vara försiktig när du använder din GalaxyWatch. • Endast material som uppfyller standarderna i U.S Consumer Product Safety Commission (CPSC), EU-förordningar och andra internationella standarder används för att tillverka en GalaxyWatch. • Mer information om hur Samsung hanterar kemikalier hittar du på Samsungs webbplats (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
Sida: 10
Komma igång 11 Enhetslayout Förpackningens innehåll Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller. • Tillgängliga klockarmband kan variera beroende på modell. Använd korrekt klockarmband som passar varje modells storlek. • Vilka produkter som medföljer din GalaxyWatch och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör. • De medföljande produkterna är endast utformade för denna GalaxyWatch och är kanske inte kompatibla med andra enheter. • Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. • Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med din GalaxyWatch före köpet. • Vissa tillbehör, exempelvis dockningsenheter, har eventuellt inte samma vatten- och dammskyddscertifiering som din GalaxyWatch. • Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin. • Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
Sida: 11
Komma igång 12 GalaxyWatch ► SM-R800, SM-R805F Boettring Bakåtknapp Hemknapp (strömknapp) Mikrofon Pekskärm NFC-antenn Ljussensor SM-R800: GPS-antenn SM-R805F: LTE/GPS-antenn Pulsmätare Sensor för atmosfäriskt tryck Högtalare Klockarmband Tryckventil
Sida: 12
Komma igång 13 ► SM-R810, SM-R815F Boettring Bakåtknapp Hemknapp (strömknapp) Mikrofon Pekskärm NFC-antenn Ljussensor SM-R810: GPS-antenn SM-R815F: LTE/GPS-antenn Pulsmätare Sensor för atmosfäriskt tryck Högtalare Klockarmband Tryckventil
Sida: 13
Komma igång 14 • Se till att klockarmbandet alltid är rent. Kontakt med ämnen såsom damm och ludd kan orsaka fläckar på klockarmbandet som kanske inte går att få bort helt och hållet. • För inte in vassa föremål i sensorn för atmosfäriskt tryck, tryckventilen, högtalaren eller mikrofonen. Inre komponenter i din GalaxyWatch samt vattenresistenskraften kan skadas. • I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas: – – Om du sätter fast dekaler av metall på din GalaxyWatchs antennområde. – – Om du täcker din GalaxyWatchs antennområde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. vid samtal eller mobilnätverksanslutning. • Se till att inget är i vägen för mikrofonen på din GalaxyWatch när du talar in i den. • Tryckventilen säkerställer att din GalaxyWatchs inre delar och sensorer fungerar som de ska när du använder din GalaxyWatch i miljöer där lufttrycket ändras. Knappar Knapp Funktion Hem/ström • Håll intryckt för att slå på eller av din GalaxyWatch. • Tryck för att slå på skärmen. • Håll intryckt i mer än 7 sekunder för att starta om din Galaxy Watch. • Tryck för att öppna appskärmen när klockskärmen visas. • Tryck för att öppna klockskärmen när appskärmen visas. Åter • Tryck här för att gå tillbaka till föregående skärm.
Sida: 14
Komma igång 15 Trådlös laddningsdocka. LED-indikator Trådlös laddningsyta Laddarport Utsätt inte den trådlösa laddningsdockan för vatten då den inte har samma vatten- och dammskyddscertifiering som din GalaxyWatch. Batteri Ladda batteriet Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid. Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batteriet explodera eller så kan din GalaxyWatch skadas. • Använd den trådlösa laddningsdockan och laddaren som medföljer. Din GalaxyWatch kan inte laddas korrekt med en laddare från tredje part. • Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin. Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.
Sida: 15
Komma igång 16 1 Koppla in den smala änden av laddaren i laddarporten på den trådlösa laddningsdockan och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag. 2 Placera din GalaxyWatch i den trådlösa laddningsdockan och rikta in mitten på din Galaxy Watchs baksida med mitten på den trådlösa laddningsdockan. När du använder din GalaxyWatch med metallklockarmbandet (säljs separat) ska du trycka den nedre delen på din GalaxyWatch i pilens riktning som visas på bilden nedan efter att du har placerat den i den trådlösa laddningsdockan för att ansluta dem. Om din GalaxyWatch och den trådlösa laddningsdockan inte får ordentlig kontakt med varandra är det inte säkert att din GalaxyWatch laddas som den ska.
Sida: 16
Komma igång 17 Kontrollera laddningsstatus När du ansluter din GalaxyWatch och den trådlösa laddningsdockan blinkar LED-indikatorn på den trådlösa laddningsdockan i vissa färger för att indikera laddningsstatus. Färg Laddningsstatus Rött Laddar Grönt Fulladdat Orange Ansluten till en lågströmsadapter När ett fel på den trådlösa laddningsdockan inträffar blinkar LED-indikatorn rött. Koppla bort din GalaxyWatch från den trådlösa laddningsdockan, vänta till LED-indikatorn slutar blinka och återanslut sedan de båda enheterna. Om felet inträffar igen ska du kontakta Samsungs servicecenter för att få servicesupport. Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet • Om det finns hinder mellan din GalaxyWatch och den trådlösa laddningsdockan kan det hända att din GalaxyWatch inte laddas som den ska. Se till att din GalaxyWatch och den trådlösa laddaren inte kommer i kontakt med svett, vätskor eller damm. • När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom. • Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på din GalaxyWatch direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker slå på din GalaxyWatch. • Om du använder flera appar samtidigt laddas batteriet ur snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt. • Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström. • Om din GalaxyWatch laddas med andra enheter via en multiladdare kan det ta längre tid att ladda den. • Du kan använda din GalaxyWatch medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
Sida: 17
Komma igång 18 • Om strömtillförseln till din GalaxyWatch är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Om det inträffar kopplar du bort din GalaxyWatch från den trådlösa laddningsdockan. • Din GalaxyWatch kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka livslängden eller prestandan på din GalaxyWatch. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda av säkerhetsskäl. Om detta sker ska du låta din GalaxyWatch svalna genom att ta bort den från den trådlösa laddningsdockan och därefter fortsätta ladda den. • Ta med din GalaxyWatch till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt. • Undvik att använda en böjd eller skadad USB-kabel. Sluta använd USB-kabeln om den är skadad. Energisparläge Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid. • Visar färger på skärmen i gråskalor. • Inaktiverar alla funktioner förutom nödsamtal (när du använder modellen med mobilnätverk), och endast de aviseringar från appar som inte kräver en mobilnätverksanslutning är tillgängliga. Men telefonen, meddelandehantering och aviseringar är tillgängliga när din GalaxyWatch är ansluten till en mobil enhet via Bluetooth. • InaktiverarWi-Fi-nätverket och mobilnätverket. • Begränsar prestandan på din GalaxyWatchs CPU. På appskärmen trycker du lätt på (Inställningar) → Batteri → Energisparläge → . Alternativt trycker du lätt på → på snabbpanelen för att aktivera energisparläget. Du hittar mer information om hur du öppnar snabbpanelen i Snabbpanel. Inaktivera det här läget genom att trycka lätt på AV längst ned på energisparlägesskärmen och tryck lätt på . Alternativt trycker du lätt på → på snabbpanelen för att inaktivera energisparläget.
Sida: 18
Komma igång 19 Bära GalaxyWatch Ta på din GalaxyWatch. Öppna spännet och placera armbandet runt handleden. Sätt fast armbandet runt handleden, sätt i stiftet i ett av hålen och säkra sedan spännet. Böj inte armbandet för mycket. Om du gör det kan din GalaxyWatch skadas. • Du kan mäta pulsen mer precist med din GalaxyWatch genom att bära den tätt mot underarmen precis ovanför handleden. Mer information finns i Bära GalaxyWatch rätt. • När vissa material kommer i kontakt med baksidan på GalaxyWatch identifierar den det eventuellt som att du bär den på handleden. • Om din GalaxyWatch inte registrerar någon rörelse under mer än 10 minuter identifierar den eventuellt att du inte bär den på handleden.
Sida: 19
Komma igång 20 Klockarmbandstips och försiktighetsåtgärder • När du bär din GalaxyWatch under en längre period eller genomför högintensiv träning medan du bär den kan hudirritation uppstå på grund av friktion och tryck. Om du bär din GalaxyWatch under en längre period ska du ta bort den från handleden och inte bära den på flera timmar. • Hudirritation kan uppstå på grund av en allergi, miljöfaktorer, andra faktorer eller när din hud utsätts för tvål eller svett under längre perioder. I sådana fall ska du sluta använda din Galaxy Watch och vänta två till tre dagar tills symtomen minskar. Om symtomen finns kvar eller blir värre ska du omedelbart kontakta din läkare. • Se till att din hud är torr innan du bär din GalaxyWatch. Om du bär en blöt GalaxyWatch under en längre period kan din hud påverkas. • Om du använder din GalaxyWatch i vatten ska du ta bort främmande material från din hud och GalaxyWatch och torka dem noggrant för att förhindra hudirritation. • Använd inte några tillbehör förutom din GalaxyWatch i vattnet. Byta ut klockarmbandet Ta bort klockarmbandet från din GalaxyWatch om du vill byta ut det mot ett nytt. Armbandets utseende kan variera beroende på modell. 1 För armbandets bandstift inåt.
Sida: 20
Komma igång 21 2 Dra bort klockarmbandet från stommen på din GalaxyWatch. 3 Sätt i ena änden av bandstiftet i fästet på din GalaxyWatch.
Sida: 21
Komma igång 22 4 För bandstiftet inåt och fäst armbandet. 2 1
Sida: 22
Komma igång 23 Slå på och av din GalaxyWatch Håll hemknappen (strömknappen) intryckt i några sekunder för att slå på din GalaxyWatch. När du slår på din GalaxyWatch för första gången eller återställer den visas anvisningar på skärmen om att hämta och installera appen GalaxyWearable på din mobila enhet. Mer information finns i Ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet. Stäng av din GalaxyWatch genom att hålla hemknappen (strömknappen) intryckt och sedan trycka lätt på Stäng av. Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus. Starta om GalaxyWatch Om din GalaxyWatch hänger sig och inte svarar ska du hålla hemknappen (strömknappen) intryckt i mer än 7 sekunder för att starta om den.
Sida: 23
Komma igång 24 Ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet Installera appen GalaxyWearable Du kan använda andra funktioner när du har anslutit din GalaxyWatch till en mobil enhet. Anslut din GalaxyWatch till en mobil enhet genom att installera appen GalaxyWearable på den mobila enheten. Beroende på din mobila enhet kan du hämta appen GalaxyWearable från följande platser: • Android-enheter från Samsung: Galaxy Apps, Play Butik • Övriga Android-enheter: Play Butik Du kan inte installera appen GalaxyWearable på mobila enheter som inte stöder Galaxy Watch-synkronisering. Se till att din mobila enhet är kompatibel med en GalaxyWatch. Ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet via Bluetooth GalaxyWatch 1 Slå på din GalaxyWatch. Då visas en skärm om att hämta och installera appen GalaxyWearable. 2 Tryck lätt på och välj ett språk som ska användas. Om du vill använda din GalaxyWatch utan att ansluta den till en mobil enhet läser du Använda din GalaxyWatch utan en mobil enhet. Mobil enhet 3 Starta GalaxyWearable. Vid behov uppdaterar du appen GalaxyWearable till den senaste versionen. 4 Tryck lätt på STARTA RESAN.
Sida: 24
Komma igång 25 5 Välj din enhet på skärmen. Om du inte hittar din enhet trycker du lätt på MIN ÄR INTE HÄR. 6 Tryck lätt på SLÅ PÅ när fönstret för Bluetooth-aktiveringsbegäran visas. 7 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen. När du slutför anslutningen visas en självstudie på skärmen både på GalaxyWatchs skärm och den mobila enheten. Följ anvisningarna på skärmen för att lära dig de grundläggande kontrollerna på din GalaxyWatch. • Anslutningsmetoder och skärm kan variera beroende på din mobila enhet och programvaruversionen. • Din GalaxyWatch är mindre än normala mobila enheter så nätverkskvaliteten kan vara sämre, särskilt i områden med svag signal eller dålig täckning. Om du använder din GalaxyWatch utan att ansluta den till en mobil enhet eller om ingen Bluetooth- anslutning finns tillgänglig kan ditt mobilnätverk eller din internetanslutning vara dålig eller avbrytas. • När du ansluter din GalaxyWatch till en mobil enhet för första gången efter att du har återställt den kan batteriet på din GalaxyWatch laddas ur snabbare när data såsom kontakter synkroniseras. • Vilka mobila enheter och funktioner som stöds kan variera beroende på din region, tjänsteleverantör och enhetstillverkare.
Sida: 25
Komma igång 26 Aktivera GalaxyWatchs mobilnätverk Du kan ta emot samtal och meddelanden på din GalaxyWatch utan en mobil enhet och samt använda olika tjänster via mobilnätverket när du har aktiverat det. Börja med att ansluta din GalaxyWatch till den mobila enheten. Mer information hittar du i Ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet. • Kontrollera att tjänsteleverantörerna för din GalaxyWatch och mobila enhet är samma. Anslutningsmetoden kan variera beroende på tjänsteleverantör och region. • Den mobila enheten måste vara ansluten tillWi-Fi eller ett mobilnätverk. • Du kan endast aktivera mobilnätverket när du använder en mobil enhet som kör Android-operativsystemet 5.0 eller senare med 1,5 GB RAM eller mer. • Om mobilnätverket inte kan aktiveras ska du kontakta din tjänsteleverantör. • Samtidigt som du ansluter din GalaxyWatch till den mobila enheten ska du aktivera mobilnätverket på skärmen Mobiltjänst för din klocka. • På GalaxyWatchs appskärm trycker du lätt på (Inställningar) → Anslutningar → Mobilnät och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen. • Starta GalaxyWearable på den mobila enheten, tryck lätt på INSTÄLLN. → Mobilnätverk och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
Sida: 26
Komma igång 27 Ansluta din GalaxyWatch till en ny mobil enhet När du ansluter din GalaxyWatch till din nya mobila enhet visas anvisningar på skärmen som ber dig återställa din GalaxyWatch. Se till att du säkerhetskopierar viktiga data som finns lagrade i din GalaxyWatch innan du ansluter den till en ny mobil enhet. Du hittar mer information om hur du säkerhetskopierar din GalaxyWatch i Säkerhetskopiera och återställa data. 1 Öppna appskärmen, tryck lätt på (Inställningar) → Anslut till nya telefonen → . Anslutningen mellan din GalaxyWatch och den mobila enheten kommer att avslutas. Efter en lätt återställning aktiveras Bluetooth-sammankopplingsläget automatiskt. 2 Starta GalaxyWearable på din nya mobila enhet för att ansluta till din GalaxyWatch. Om den mobila enhet du vill ansluta till redan är ansluten till en annan enhet startar du GalaxyWearable på den mobila enheten och trycker lätt på → Anslut en ny enhet för att ansluta till en ny enhet. Fjärranslutning Din GalaxyWatch och den mobila enheten ansluts via Bluetooth. När en Bluetooth-anslutning inte finns tillgänglig kan du fjärransluta din GalaxyWatch till den mobila enheten med hjälp av ditt Samsung account via mobilnätverket ellerWi-Fi-nätverket. Då kan du fortsätta att ta emot aviseringar från den mobila enheten. Den här funktionen aktiveras automatiskt när du ansluter till din mobila enhet via Bluetooth för första gången. Om den här funktionen inte aktiveras startar du GalaxyWearable på den mobila enheten, trycker lätt på INSTÄLLN. → Klockanslutning och trycker sedan lätt på reglaget för Fjärranslutning.
Sida: 27
Komma igång 28 Använda din GalaxyWatch utan en mobil enhet Du kan använda din GalaxyWatch utan att ansluta den till en mobil enhet. Du kan använda din GalaxyWatch smidigt utan att ansluta till en mobil enhet medan du håller på med utomhusaktiviteter som att klättra i berg eller träna. Du kan ställa in så att din GalaxyWatch används utan en mobil enhet när du slår på din GalaxyWatch första gången eller när du återställer den. • Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder din GalaxyWatch utan att ansluta den till en mobil enhet. • På www.samsung.com hittar du juridisk information för när du ställer in läget Utan telefonanslutning första gången. 1 Slå på din GalaxyWatch. 2 Tryck lätt på och välj ett språk som ska användas. 3 Tryck lätt på , bläddra nedåt på skärmen och tryck lätt på här. 4 Läs meddelandet och tryck lätt på Fortsätt >. 5 Läs villkoren och tryck lätt på NÄSTA för att godkänna dem. 6 Logga in med ditt Samsung account. 7 Om du måste återställa data ska du återställa en annan GalaxyWatchs data som finns lagrade på ditt Samsung account. 8 Anslut till det mobila nätverket. Det här steget visas inte när du använder Bluetooth-modellen. 9 Ställ in en tidszon. 10Ange en PIN-kod för att återställa eller säkerhetskopiera data. På appskärmen trycker du lätt på (Inställningar) → Anslut till telefon → och ange PIN-koden för att ansluta din GalaxyWatch till en mobil enhet samtidigt som du använder din GalaxyWatch utan en mobil enhet.
Sida: 28
Komma igång 29 Styra skärmen Skärmkomposition Klockskärmen är startpunkten för att få tillgång till din GalaxyWatchs många skärmar. Du kan visa andra skärmar genom att trycka på knappen, vrida boettringen eller dra med fingret på skärmen. Aviseringar Klocka Widgetar Lägg till widgetar. Tillgängliga widgetar, aviseringar och hur de är ordnade kan variera beroende på programvaruversionen. Lägga till widgetar Du kan lägga till fler widgetar på hemskärmen. Bläddra åt vänster på skärmen, tryck lätt på och välj en widget. Den valda widgeten visas på en ny panel. Flytta widgetar Tryck lätt på en widget, håll den nedtryckt och dra den till önskad plats. Ta bort widgetar Tryck lätt på en widget och håll nedtryckt och tryck sedan lätt på .
Sida: 29
Komma igång 30 Slå på och av skärmen Slå på skärmen genom att vrida boettringen. Du kan även trycka på hemknappen eller bakåtknappen. Om skärmen inte aktiveras efter att du vrider på ramen trycker du lätt på (Inställningar) på appskärmen, trycker lätt på Avancerat → Boettringväckning och trycker sedan lätt på reglaget för Boettringväckning för att aktivera funktionen. Stäng av skärmen genom att täcka den med handflatan. Skärmen stängs även av automatiskt om din GalaxyWatch inte används under en angiven tid. Du kan även aktivera skärmen med hjälp av väckningsgestfunktionen. På appskärmen trycker du lätt på (Inställningar) → Avancerat → Väckningsgest och trycker lätt på reglaget för Väckningsgest för att aktivera funktionen. Växla skärm Växla mellan klockskärmen och appskärmen Öppna appskärmen genom att trycka på hemknappen på klockskärmen. Gå tillbaka till klockskärmen genom att trycka på hemknappen. En app Klockskärm Appskärm Visa senast använda appar. Appskärm På appskärmen visas ikoner för alla appar. Vrid ramen eller dra skärmen åt höger eller vänster för att visa de övriga panelerna. Tillgängliga appar kan variera beroende på programvaruversion.
Sida: 30
Komma igång 31 Öppna appar På appskärmen trycker du lätt på en appikon för att öppna appen. Öppna en app i listan över senast använda appar genom att trycka lätt på (Senaste appar) på appskärmen. Du kan starta appar direkt när du lägger till ofta använda appar i widgeten Appgenvägar.Tryck lätt på och lägg till den app du vill ha. Om det inte finns någon plats att lägga till den ofta använda appen på håller du nedtryckt på skärmen, trycker lätt på REDIGERA och trycker sedan lätt på på den tidigare tillagda appen för att lägga till en till app. Stänga appar 1 Tryck lätt på (Senaste appar) på appskärmen. 2 Vrid ramen eller dra skärmen åt höger eller vänster för att markera den app du vill stänga. 3 Tryck lätt på . Stäng alla appar som körs genom att trycka lätt på STÄNG ALLA. Gå tillbaka till föregående skärm Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på bakåtknappen.
Sida: 31
Komma igång 32 Använda boettringen Vrid på ramen för att enkelt styra de olika funktionerna på din GalaxyWatch. • Se till att det inte finns några främmande material som damm eller sand i ramområdet. • Använd inte ramen nära magnetiska fält eftersom de kan störa ramens interna magneter, vilket kan leda till att ramen inte fungerar som den ska. Om du inte kan vrida på ramen ska du ta med din GalaxyWatch till ett Samsung- servicecenter utan att ta isär den. Bläddra bland skärmar Vrid på ramen för att visa andra skärmar. På klockskärmen vrider du ramen moturs för att visa aviseringar.
Sida: 32
Komma igång 33 Välja ett objekt Flytta från objekt till objekt genom att vrida på ramen. När du vrider på ramen kommer markeringsindikatorn att flytta i samma riktning och ett objekt markeras. Justera inmatningsvärdet Vrid ramen för att justera volymen eller ljusstyrkan. När du justerar ljusstyrkan vrider du ramen medurs för att göra skärmen ljusare.
Sida: 33
Komma igång 34 Använda telefon- eller alarmfunktionen Vrid ramen medurs för att svara på ett samtal eller stänga av ett alarm.Vrid ramen moturs för att avvisa ett samtal eller för att aktivera snooze-funktionen för ett alarm. Pekskärm • Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar. • För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna. • Din GalaxyWatch identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de ligger utanför området för tryckinmatning. • Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen. • Pekskärmen fungerar eventuellt inte när vattenlåsläget är aktiverat.
Sida: 34
Komma igång 35 Trycka lätt Öppna en app, välj ett menyalternativ eller tryck på en knapp på skärmen genom att trycka lätt med fingret. Trycka lätt och hålla nedtryckt Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i två sekunder eller mer för att få åtkomst till redigeringsläget eller för att visa tillgängliga alternativ.
Sida: 35
Komma igång 36 Dra Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad plats. Dubbeltrycka Dubbeltryck på en bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.
Sida: 36
Komma igång 37 Svepa Dra åt höger eller vänster för att visa andra paneler. Snabbpanel Med den här panelen kan du se aktuell status för din GalaxyWatch och konfigurera inställningar. Dra nedåt från skärmens övre kant. Snabbinställnings- ikoner Indikatorikoner GalaxyWatchs anslutningsstatus Ikon för batteriets laddningsnivå
Sida: 37
Komma igång 38 Kontrollera indikatorikonerna Indikatorikonerna visas längst upp på snabbpanelen och informerar dig om din GalaxyWatchs aktuella status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande. Vilka indikatorikoner som visas kan variera beroende på region. Ikon Betydelse Bluetooth ansluten Bluetooth frånkopplad Signalstyrka (endast för mobilnätverksmodeller) Bluetooth-headset anslutet 3G-nätverk anslutet (endast för mobilnätverksmodeller) LTE-nätverk anslutet (endast för mobilnätverksmodeller) Wi-Fi anslutet Överföra samtalet till GalaxyWatch Batteriets laddningsnivå Kontrollera snabbinställningsikoner Snabbinställningsikoner visas på snabbpanelen.Tryck lätt på ikonen för att ändra de grundläggande inställningarna eller starta funktionen smidigt. Upp till åtta ikoner visas på snabbpanelen. Om du vill lägga till de nya ikonerna på snabbpanelen läser du Redigera snabbinställningsikonerna. Ikon Betydelse Aktivera energisparläget Aktivera flygläget Öppna volymmenyn Aktivera Stör ej-läget
Sida: 38
Komma igång 39 Ikon Betydelse Aktivera funktionen för klocka alltid på Justera ljusstyrkan / AnslutWi-Fi-nätverket eller anslutWi-Fi-nätverket automatiskt. Öppna inställningsskärmen Aktivera NFC-funktionen Starta appen Hitta min tfn. Anslut mobilnätverket Öppna batterihanteringsmenyn Anslut Bluetooth-headsetet / / Aktivera ljud, vibration eller tyst läge Aktivera teaterläget Aktivera vattenlåsläget Aktivera platsinformationsfunktionen / Spela upp eller pausa musik Aktivera godnattläget Aktivera tryckkänslighetsfunktionen Redigera snabbinställningsikonerna Du kan redigera ikonerna på snabbpanelen och upp till åtta ikoner kan läggas till. Om åtta ikoner redan har lagts till kan du endast lägga till en ny ikon efter att du har tagit bort en. Ta bort en snabbinställningsikon Håll nedtryckt på en ikon som du vill ta bort på snabbpanelen och tryck lätt på . Då tas snabbinställningsikonen bort.
Sida: 39
Komma igång 40 Lägga till en snabbinställningsikon Håll nedtryckt på en snabbinställningsikon och tryck lätt på , välj därefter en funktion som du vill lägga till på snabbpanelen. Ikonen för den funktion du väljer kommer att läggas till på snabbpanelen. Du kan även redigera snabbpanelen genom att trycka lätt på (Inställningar) → Avancerat → Redigera snabbinställningarna. Aktivera energisparläget Aktivera energisparläget för att begränsa vissa GalaxyWatch-funktioner och minska batterianvändningen. Tryck lätt på på snabbpanelen. När läget är aktiverat visas färger i grå toner. Se Energisparläge för mer information. Aktivera flygläget Du kan aktivera flygläget när du går ombord på ett flygplan. Om du aktiverar den här funktionen begränsas appar som kräver en nätverksanslutning, men du kan använda andra appar och funktioner som vanligt. Tryck lätt på på snabbpanelen. Ikonen visas längst upp på klockskärmen. Öppna volymmenyn Justera volymnivåerna på ringsignalen, media, aviseringar och systemet. Tryck lätt på på snabbpanelen. Ändra volym genom att vrida boettringen eller trycka lätt på eller . • Ringsignalskärmen visas inte när du använder Bluetooth-modellen utan att ansluta till en mobil enhet. • NärVoice Assistant-funktionen är aktiverad kan du även justera tillgänglighetsvolymen.
Sida: 40
Komma igång 41 Aktivera Stör ej-läget När en avisering, förutom alarm, tas emot kan du ställa in din GalaxyWatch så att den inte vibrerar och inte aktiverar skärmen. Tryck lätt på på snabbpanelen och ställ in Stör ej-läget. Ikonen visas längst upp på klockskärmen. Aktivera funktionen för klocka alltid på Du kan ställa in skärmen så att den aktiveras även om du inte använder din GalaxyWatch när du bär den. Tryck lätt på på snabbpanelen. Om du aktiverar den här funktionen kommer batteriet att laddas ur snabbare än normalt. Ställa in ljusstyrkan Du kan justera skärmljusstyrkan på din GalaxyWatch så att den passar omgivningen. Tryck lätt på på snabbpanelen och justera ljusstyrkan genom att vrida boettringen eller trycka lätt på eller . Ansluta till ettWi-Fi-nätverk Anslut till ettWi-Fi-nätverk manuellt eller ställ inWi-Fi-nätverket på att ansluta automatiskt. Tryck lätt på eller på snabbpanelen. Då kommerWi-Fi-nätverket att anslutas eller kopplas från. Ställ inWi-Fi-nätverket på att ansluta automatiskt genom att trycka lätt påWi-Fi-ikonen tills visas. visas inte ochWi-Fi-nätverket ansluter inte automatiskt när du använder din Galaxy Watch utan att ansluta till en mobil enhet. Öppna inställningsskärmen Öppna inställningsskärmen för att konfigurera din GalaxyWatchs olika funktioner och appar. Tryck lätt på på snabbpanelen. Då visas inställningsskärmen.
Sida: 41
Komma igång 42 Aktivera NFC-funktionen Aktivera NFC-funktionen. Tryck lätt på på snabbpanelen. NFC-funktionen kan användas med NFC-antennen. Mer information hittar du i NFC. Starta appen Hitta min telefon Starta appen Hitta min tfn. och hitta din mobila enhet om du tappar bort den. Tryck lätt på på snabbpanelen. Den mobila enheten avger ljud, och skärmen slås på. Mer information hittar du i Hitta min klocka. Den här funktionen visas inte när du använder din GalaxyWatch utan att den är ansluten till en mobil enhet. Ansluta till ett mobilt nätverk Anslut till eller koppla från mobilnätverket. Tryck lätt på på snabbpanelen. Då ansluts mobilnätverket och du kan ta emot telefonsamtal och meddelanden. Den här funktionen visas inte på Bluetooth-modellen. Öppna batterihanteringsmenyn Öppna batterihanteringsmenyn för att hantera batterianvändningen. Tryck lätt på på snabbpanelen. Då visas batterihanteringsmenyn.
Sida: 42
Komma igång 43 Ansluta Bluetooth-headsetet Anslut Bluetooth-headsetet så kan du lyssna på musik och ha telefonkonversationer via det. Tryck lätt på på snabbpanelen. Då aktiveras Bluetooth-funktionen och listan över tillgängliga Bluetooth-headset söks igenom. Om det tidigare använda Bluetooth-headsetet är tillgängligt ansluts det automatiskt. Aktivera ljud, vibration eller tyst läge Aktivera ljud, vibration eller tyst läge. Tryck lätt på , eller på snabbpanelen. Aktivera teaterläget Aktivera teaterläget när du tittar på film. Tryck lätt på på snabbpanelen. Ikonen visas längst upp på klockskärmen. Skärmen förblir avstängd, ljudet förblir tystat och väckningsgestfunktionen och funktionen Klocka alltid på inaktiveras automatiskt. Aktivera vattenlåsläget Du kan aktivera vattenlåsläget när du tränar i vatten. Tryck lätt på på snabbpanelen. Pekskärmen, väckningsgestfunktionen och klocka alltid på-funktionen inaktiveras. Håll hemknappen nedtryck tills cirkeln visas för att stänga av vattenlåsläget. Aktivera platsinformationsfunktionen Aktivera platsinformationsfunktionen för att använda GPS-data och platsdata med vissa appar. Tryck lätt på på snabbpanelen.
Sida: 43
Komma igång 44 Spela upp eller pausa musik Spela upp eller pausa musik. Tryck lätt på eller på snabbpanelen. Musik spelas upp eller pausas på din GalaxyWatch och den anslutna mobila enheten. Du kan lyssna på musik när du har anslutit Bluetooth-headsetet. Aktivera godnattläget Aktivera godnattläget när du ska sova. Tryck lätt på på snabbpanelen. Ikonen visas längst upp på klockskärmen. Alla ljud, förutom pekljud och alarm, tystas och väckningsgestfunktionen och funktionen Klocka alltid på inaktiveras automatiskt. Aktivera tryckkänslighetsfunktionen Aktivera tryckkänslighetsfunktionen för att kunna använda pekskärmen när du använder handskar. Tryck lätt på på snabbpanelen. Beroende på typ av handskar är det inte säkert att pekskärmen identifierar trycken och funktionen aktiveras eventuellt inte.
Sida: 44
Komma igång 45 Låsskärm Använd låsskärmsfunktionen för att skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din GalaxyWatch. När du har aktiverat skärmlåsfunktionen kommer din GalaxyWatch att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den. Ställa in skärmlåset På appskärmen trycker du lätt på (Inställningar) → Säkerhet → Lås → Typ och väljer låsmetod. • Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen. • Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen. Du kan ange PIN-koden med boettringen.Vrid på boettringen för att flytta till den siffra du vill ange. När färgen på siffrorna ändras anges siffran.
Sida: 45
Komma igång 46 Klocka Klockskärm Visa aktuell tid. Om klockskärmen inte visas trycker du på hemknappen för att gå tillbaka till klockskärmen. Ändra klockans urtavla Håll nedtryckt på klockskärmen och vrid på ramen, eller dra skärmen åt höger eller vänster och välj sedan en urtavla. Du kan även anpassa klockan genom att trycka lätt på ANPASSA. Om du vill hämta fler urtavlor från appen Galaxy Apps trycker du lätt på Galaxy Apps. Tryck lätt på klockskärmen och håll nedtryckt och vrid på ramen snabbt. De tillgängliga urtavlorna kommer att visas på skärmen så att du enkelt kan välja dem. Funktionen ANPASSA är dock inte tillgänglig.
Sida: 46
Komma igång 47 Du kan även ändra din GalaxyWatchs urtavla från din mobila enhet. Starta GalaxyWearable på den mobila enheten och tryck lätt på URTAVLOR. Om du vill hämta fler urtavlor från Galaxy Apps startar du GalaxyWearable och trycker lätt på INFO → VISA MER på kortet POPULÄRASTE URTAVLORNA. Anpassa en urtavla med ett foto Använd ett foto som urtavla efter att du har importerat ett foto från den mobila enheten. Mer information om hur du importerar foton från en mobil enhet hittar du i Importera bilder från din mobila enhet. 1 Håll nedtryckt på klockskärmen och vrid på ramen, eller dra skärmen åt höger eller vänster och tryck lätt på ANPASSA på urtavlan Mitt foto+. 2 Tryck lätt på skärmen och sedan på Lägg till foto. 3 Välj ett foto som ska användas som urtavla och tryck lätt på OK → OK. Du kan zooma in och ut på fotot genom att vrida boettringen. När fotot är inzoomat sveper du över skärmen för att göra så att en del av fotot visas på skärmen. Om du vill lägga till extra foton vrider du på ramen medurs eller drar skärmen åt vänster och väljer Lägg till foto. Du kan lägga till upp till tjugo foton som urtavla. De foton du lägger till kommer att rotera efter varandra. 4 Svep över skärmen för att ändra färg eller teckensnitt och tryck lätt på OK. Du kan aktivera en tickande klocka för vissa analoga urtavlor. På skärmen Tickande ljud aktiverar eller inaktiverar du det tickande ljudet genom att vrida boettringen. Använda funktionen för klocka alltid på Du kan ställa in din GalaxyWatch på att visa tiden när skärmen är avstängd medan du bär din GalaxyWatch. Tryck lätt på på snabbpanelen. Alternativt går du till appskärmen och trycker lätt på (Inställningar) → Urtavlor och trycker lätt på reglaget för Klockan alltid på för att aktivera funktionen.
Sida: 47
Komma igång 48 Läget Endast klocka Du kan aktivera läget endast klocka. I läget endast klocka visas endast klockan och alla andra funktioner stängs av. På appskärmen trycker du lätt på (Inställningar) → Batteri → Bara klocka. Aviseringar Aviseringspanel Kontrollera en avisering som ett nytt meddelande eller ett missat samtal på aviseringspanelen. På klockskärmen vrider du boettringen moturs eller sveper åt höger för att öppna aviseringspanelen. När det finns olästa aviseringar visas en orange prick på klockskärmen. Aviseringsindikator
Sida: 48
Komma igång 49 Visa inkommande aviseringar När du får en avisering visas information om aviseringen, t.ex. vilken typ eller tiden du tog emot den, på skärmen. Om du får fler än två aviseringar vrider du på boettringen för att visa fler aviseringar. Tryck lätt på aviseringen för att visa information. Öppna ytterligare alternativ. Ta bort aviseringar Ta bort en avisering genom att svepa uppåt på skärmen samtidigt som du visar en avisering.
Sida: 49
Komma igång 50 Välja appar för att ta emot aviseringar Välj en app från den mobila enheten för att ta emot aviseringar. 1 Starta GalaxyWearable på den mobila enheten och tryck lätt på INSTÄLLN. → Aviseringar och tryck lätt på reglaget. 2 Tryck lätt på Hantera aviseringar och tryck lätt på reglaget bredvid appar för att få aviseringar från dem på din GalaxyWatch. Ange text Inledning En textinmatningsskärm visas när du kan ange text. • Skärmlayouten kan skilja sig beroende på den app du startar. • När din GalaxyWatch är ansluten till en mobil enhet via Bluetooth tillämpas språkinställningarna på den mobila enheten på din GalaxyWatch. Använda röstinmatningen. Infoga uttryckssymboler. Infoga en textmall. Öppna läget för handskrift eller tangentbordet.
Sida: 50
Komma igång 51 Använda röstinmatningen Tryck lätt på och tala för att ange meddelandet. Om du vill ändra det språk som identifieras trycker du lätt på → Inmatningsspråk. Identifiera röstinmatning. Öppna ytterligare alternativ. • Den här funktionen stöds inte på alla språk. • Tips för bättre röstidentifiering – – Tala tydligt. – – Tala på platser i tyst miljö. – – Använd inte kränkande ord eller slang. – – Undvik att tala med dialektal brytning. Din GalaxyWatch kanske inte identifierar dina talade meddelanden beroende på omgivningen och hur du pratar.

Frågor & svar

Har du en fråga om Samsung Galaxy Watch men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Samsung Galaxy Watch. Se till att du beskriver ditt problem med Samsung Galaxy Watch så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Samsung Galaxy Watch

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Samsung Galaxy Watch nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Samsung
  • Produkt: Smarta klockor
  • Modell/namn: Galaxy Watch
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Norska, Danska, Holländsk, Portugis, Tyska, Franska, Engelsk, Ungerska, Finska, Svenska, Spanska, Italiensk, Polska, Slovakien, Grekisk, Kinesisk, Kroatiska, Indonesisk, Arabiska, Bulgarisk, Vietnames, Hindi, , , Turkiska