Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 manual

Galaxy Tab A7

Manual för Samsung Galaxy Tab A7 på Svenska. Denna PDF-handbok har 130 sidor.

Sida: 1
2 Innehållsförteckning Grunder 4 Läs detta först 6 Situationer då enheten överhettas samt lösningar 9 Enhetens layout och funktioner 13 Batteri 15 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T505) 17 Minneskort (microSD-kort) 20 Slå på och av enheten 21 Första konfigurationen 21 Samsung account 23 Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch) 25 Förstå skärmen 35 Aviseringspanel 37 Ange text Appar och funktioner 40 Installera eller avinstallera appar 42 Telefon 46 Kontakter 50 Meddelanden 53 Internet 55 Kamera 67 Galleri 72 Flera fönster 74 Samsung Members 74 Samsung Galaxy 75 Samsung Notes 76 Kalender 77 Reminder 79 Samsung Flow 81 Röstinspelning 82 Mina filer 82 Klocka 84 Kalkylator 84 Game Launcher 85 Samsung Kids 87 Dela innehåll 89 Google-appar
Sida: 2
Innehållsförteckning 3 113 Google 114 Avancerade funktioner 115 Rörelser och gester 115 Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller 115 Digitalt välbefinnande 117 Enhetsvård 117 Optimera enheten 117 Batteri 119 Lagring 119 Minne 119 Säkerhet 119 Appar 120 Allmän hantering 121 Tillgänglighet 121 Programvaruuppdatering 122 Bruksanvisning 122 Om surfplattan Bilaga 123 Felsökning 129 Ta bort batteriet Inställningar 91 Inledning 91 Anslutning 92 Wi-Fi 94 Bluetooth 95 Datasparare (SM-T505) 96 Appar för endast mobildata (SM-T505) 96 Mobil hotspot och Internetdeln. (SM-T505) 98 Fler anslutningsinställningar 99 Ljud 100 Dolby Atmos (surroundljud) 100 Separat appljud 100 Aviseringar 101 Appikonmärken 101 Skärm 102 Inställningar för Mörkt läge 103 Teckenstorlek och stil 103 Skärmsläckare 104 Bakgrundsbild 104 Låsskärm 105 Smart Lock 105 Biometrik och säkerhet 106 Ansiktsigenkänning 108 Privat 109 Plats 109 Konton och säkerhetskop. 110 Användare 112 Samsung Cloud
Sida: 3
4 Grunder Läs detta först Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt. • Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar. • Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör, modellspecifikationer och enhetens programvara. • Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i. • Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung. • Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska. • Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media. • Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderas användning avWi-Fi-funktionen. (SM-T505) • Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung- servicecenter.Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören. • Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
Sida: 4
Grunder 5 • Beroende på region eller tjänsteleverantör monteras ett skärmskydd under produktion och distribution. Skador på det fastsatta skärmskyddet omfattas inte av garantin. • Du kan se pekskärmen tydligt även i starkt solljus utomhus genom att automatiskt justera kontrastintervallet baserat på omgivningen. På grund av produktens natur kan visning av fast grafik under längre tider leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting. – Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar eller hela pekskärmen under längre tid och att du stänger av pekskärmen när du inte använder enheten. – Du kan ställa in pekskärmen på att stängas av automatiskt när du inte använder den. Starta appen Inställningar, tryck lätt på Skärm → Skärmtimeout och välj sedan hur länge du vill att enheten ska vänta innan pekskärmen stängs av. – För att ställa in pekskärmen på att automatiskt justera sin ljusstyrka baserat på omgivningen ska du starta appen Inställningar, trycka lätt på Skärm och sedan trycka lätt på reglaget Adaptiv ljusstyrka för att aktivera funktionen. • Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCC-identifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka lätt på Om surfplattan → Status. Om din enhet inte har något FCC-ID innebär det att den inte har godkänts för försäljning i USA eller dess territorier och därmed endast får tas med in i USA för personlig användning av ägaren. Instruktionsikoner Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig. Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning. Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
Sida: 5
Grunder 6 Situationer då enheten överhettas samt lösningar När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddningshastigheten minska eller laddaren sluta ladda. Gör så här när enheten blir varm: • Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs.Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen. • Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av Samsung. • När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren. Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller som stöds. När enheten blir varm under användning När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund. Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell. • Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data. • När du hämtar stora filer.
Sida: 6
Grunder 7 • När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period. – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period. – När du spelar in videor under en längre period. – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka. – Vid anslutning till enTV. • När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden). – När du använder Flera fönster. – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor. – När du hämtar stora filer under ett videosamtal. – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp. • När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton. • När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus. • När du använder mobil hotspot och internetdelning. • När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning. • När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel. • När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och bly från pennor. • När du använder roaming. Gör så här när enheten blir varm: • Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran. • Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten. • InaktiveraWi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem. • Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används. • Ta bort onödiga filer eller appar som inte används. • Minska skärmens ljusstyrka. • Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Sida: 7
Grunder 8 Försiktighetsåtgärder gällande överhettning av enheten Om du börjar känna obehag på grund av att enheten överhettas ska du sluta använda enheten. När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds. • Om enheten överhettas och når en viss temperatur visas ett varningsmeddelande för att förhindra enhetsfel, hudirritationer och skada samt batteriläckage. För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och alla samtalsfunktioner och andra funktioner begränsas, förutom nödsamtal, tills enheten har svalnat. • Om det andra meddelandet visas på grund av att enhetens temperatur har ökat ytterligare stängs enheten av. Använd inte enheten förrän enhetens temperatur sjunker under angiven nivå. Om det andra varningsmeddelandet visas under ett nödsamtal kopplas inte samtalet från av en framtvingad avstängning. Försiktighetsåtgärder för driftmiljö Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden.Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand. • Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer. • Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod. • Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period. • Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna. • Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck. • Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte laddare eller batterier som är skadade eller inte fungerar som de ska.
Sida: 8
Grunder 9 Enhetens layout och funktioner Förpackningens innehåll Se snabbstartsguiden för information om vad förpackningen innehåller. • Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör. • De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter. • Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. • Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet. • Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin. • Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
Sida: 9
Grunder 10 Enhetslayout Flerfunktionsuttag (USB typ-C) Hörlursuttag Sidoknapp (Ström) Högtalare Högtalare Mikrofon Pekskärm Volymknapp SM-T505: SIM-/ minneskortsfack SM-T500: Minneskortfack Mikrofon Ljussensor Främre kamera GPS-antenn Högtalare Högtalare Huvudantenn (SM-T505) Bakre kamera
Sida: 10
Grunder 11 • När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen. • Var försiktig så att du inte utsätter kameralinsen för en stark ljuskälla, till exempel direkt solljus. Om kameralinsen utsätts för en stark ljuskälla, t.ex. direkt solljus, kan kamerans bildsensor skadas. En skadad bildsensor kan inte lagas och orsakar prickar eller fläckar på bilderna. • Om du använder enheten och dess glas-eller akrylstomme har gått sönder finns det risk för skador. Använd endast enheten efter att den har reparerats på ett Samsung- servicecenter. • Om damm eller främmande föremål tränger in i mikrofonen, högtalaren eller mottagaren kan enhetens ljud bli tyst eller så fungerar eventuellt inte vissa funktioner. Enheten kan skadas eller så kan utseendet påverkas om du försöker ta bort dammet eller det främmande föremålet med ett vasst föremål. • I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas: – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde. – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på enheten. – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning. (SM-T505) • Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska. • Täck inte ljussensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd, dekaler eller ett fodral. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt. • Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Sida: 11
Grunder 12 Fysiska knappar Volymknapp Sidoknapp (Ström) Knapp Funktion Sidoknapp • Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen. • Tryck två gånger för att starta den app eller funktion du ställer in. Volymknapp • Tryck här för att justera enhetens volym. Appstyrda knappar Bakåtknapp Hemknapp Knappen senaste När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som standard. Se Navigeringsfält (appstyrda knappar) för mer information.
Sida: 12
Grunder 13 Batteri Ladda batteriet Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en längre tid. Använd bara batterier, laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Batterier, laddare och kablar som är inkompatibla kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten. • Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin. • Använd endast den USBTyp-C-kabel som medföljer enheten. Enheten kan skadas om du använder en Micro USB-kabel. Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen. 1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern. 2 Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag. 3 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget. 4 När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren från eluttaget.
Sida: 13
Grunder 14 Minska batteriförbrukningen Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen. • Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion. • När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på sidoknappen. • Aktivera energisparläge. • Stäng onödiga appar. • Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används. • Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras. • Minska tiden för bakgrundsljus. • Minska skärmens ljusstyrka. Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet • När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom. • Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten. • Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt. • Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström. • Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat. • Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer. • Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta ladda. Om detta inträffar under trådlös laddning ska du koppla bort enheten från laddaren för att låta den svalna och sedan ladda enheten igen senare. • Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas.Torka flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten. • Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
Sida: 14
Grunder 15 Snabbladdning Enheten har en inbyggd funktion för snabbladdning. Du kan ladda batteriet snabbare när enheten eller dess skärm är avstängd. Öka laddningshastigheten För att öka laddningshastigheten ska du slå av enheten eller skärmen medan du laddar batteriet. Om snabbladdningsfunktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka lätt på Enhetsvård → Batteri → Laddning och sedan trycka lätt på reglaget för Snabbladdning för att aktivera funktionen. • Under laddning går det inte att aktivera eller inaktivera den här funktionen. • Du kan inte använda den inbyggda funktionen för snabbladdning om du laddar batteriet med en vanlig batteriladdare. • Om enheten blir mycket varm eller om omgivningens lufttemperatur ökar, sjunker laddningshastigheten automatiskt. Detta är ett vanligt driftförhållande för att förhindra skada på enheten. SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T505) Sätta i SIM- eller USIM-kort Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster. • Använd endast ett nano-SIM-kort. • Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort. Vissa tjänster som kräver en nätverksanslutning kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör.
Sida: 15
Grunder 16 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket. Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas. 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats. 3 Placera SIM- eller USIM-kortet i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. 4 Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i facket för att säkra det. Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket. 5 Sätt tillbaka facket på dess plats. • Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt. • För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Sida: 16
Grunder 17 Minneskort (microSD-kort) Sätta i ett minneskort Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet. • Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas. • Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt. • Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung servicecenter. • Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd. • När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen Mina filer → SD-kort. ► SM-T505:
Sida: 17
Grunder 18 ► SM-T500: 1 Stick in utmatningsverktyget i fackets hål för att lossa facket. Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten skadas. 2 Dra försiktigt ut facket från dess plats. När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras. (SM-T505) 3 Placera ett minneskort i facket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. 4 Tryck försiktigt in minneskortet i facket för att säkra det. Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket. 5 Sätt tillbaka facket på dess plats. • Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att facket är torrt. • För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Sida: 18
Grunder 19 Ta ut minneskortet Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → Avancerat → SD-kort → Avmontera. Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter. Formatera minneskortet Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten. Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsvård → Lagring → Avancerat → SD-kort → Format. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du formaterar minneskortet.Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
Sida: 19
Grunder 20 Slå på och av enheten Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus. Slå på enheten Håll sidoknappen intryckt i några sekunder för att slå på enheten. När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten. Stänga av enheten 1 Slå av enheten genom att hålla sidoknappen nedtryckt. Du kan även öppna aviseringspanelen och trycka lätt på . 2 Tryck lätt på Stäng av. Starta om enheten genom att trycka lätt på Omstart. Framtvinga omstart Om enheten har hängt sig och inte svarar ska du hålla sidoknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt längre än 7 sekunder för att starta om enheten. Volym ned-knapp Sidoknapp
Sida: 20
Grunder 21 Första konfigurationen När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten. Om du inte ansluter till ettWi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några enhetsfunktioner under den första konfigurationen. Samsung account Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsung- tjänster som tillhandahålls av mobila enheter,TV-apparater och Samsungs webbplats. Kontrollera listan över tjänster osm kan användas med ditt Samsung account genom att starta appen Inställningar och trycka lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Samsung account → Appar och tjänster. Du kan även gå till account.samsung.com. Skapa ett Samsung account Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett. 1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg till konto → Samsung account. Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på . 2 Tryck lätt på Skapa konto. 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
Sida: 21
Grunder 22 Logga in på ditt Samsung account Om du redan har ett Samsung account ska du logga in på det. Du kan även logga in med ditt Google-konto. 1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton → Lägg till konto → Samsung account. Du kan även starta appen Inställningar och trycka lätt på . 2 Ange id och lösenord för ditt Samsung account och tryck lätt på Logga in. Om du vill logga in med ditt Google-konto trycker du lätt på Fortsätt med Google. 3 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Samsung account. Hitta ditt id och återställa ditt lösenord Om du glömmer ditt id eller lösenord till ditt Samsung account trycker du lätt på Sök efter id eller återställ lösenord på Samsung account-inloggningsskärmen. Du hittar ditt id eller återställer lösenordet när du har angett den information som krävs. Ta bort ditt Samsung account När du tar bort ditt Samsung account från enheten kommer även dina data, till exempel kontakter och evenemang, att tas bort. 1 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton. 2 Tryck på Samsung account → Personliga uppgifter → → Logga ut. 3 Tryck lätt på Logga ut, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på OK.
Sida: 22
Grunder 23 Återställ data från din gamla enhet (Smart Switch) Du kan använda Smart Switch för att överföra data från din gamla enhet till din nya enhet. Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch. • Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer. • Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information. Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har rättigheter att överföra. Överföra data trådlöst Överför data från din gamla enhet till din nya enhet viaWi-Fi Direct. 1 Starta Smart Switch på den gamla enheten. Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Store eller Play Butik. 2 Starta appen Inställningar på enheten och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch. 3 Placera enheterna nära varandra. 4 På den gamla enheten trycker du lätt på Skicka data → Trådlöst. 5 Tryck lätt på Tillåt på den gamla enheten. 6 Välj ett objekt att ta med och tryck på Överför. 7 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet. När dina data har överförts kan du se en lista över de data som överförts på enheten.
Sida: 23
Grunder 24 Säkerhetskopiera och återställa data med hjälp av ett externt minne Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort. 1 Säkerhetskopiera data från din gamla enhet till ett externt minne. 2 Stoppa in eller anslut den externa lagringsenheten till din enhet. 3 Starta appen Inställningar och tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Smart Switch → → Återställ. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet. Överföra säkerhetskopierade data från en dator Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till en dator och importera dessa data till enheten. 1 Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch. 2 Starta Smart Switch på datorn. Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till steg fem. 3 Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel. 4 Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla sedan bort den gamla enheten från datorn. 5 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. 6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.
Sida: 24
Grunder 25 Förstå skärmen Styra pekskärmen • Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar. • För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna. • Vi rekommenderar att du inte använder fast grafik på delar av eller hela pekskärmen under längre tid. Att göra det kan leda till efterbilder (tillfälliga inbränningar) eller ghosting. • Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning. • Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen. Trycka lätt Tryck lätt på skärmen. Trycka lätt och hålla nedtryckt Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i ungefär 2 sekunder. Dra Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt och dra det till en ny plats.
Sida: 25
Grunder 26 Dubbeltrycka Dubbeltryck lätt på skärmen. Svepa Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till höger. Föra ifrån och nypa ihop För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen. Navigeringsfält (appstyrda knappar) När du aktiverar skärmen kommer de appstyrda knapparna visas på navigeringsfältet längst ned på skärmen. De appstyrda knapparna är inställda på knapp för senaste, hemknapp och bakåtknapp som standard. Funktionerna på knapparna kan ändras beroende på appen som för närvarande används eller användningsmiljön.
Sida: 26
Grunder 27 Knapp Funktion Senaste • Tryck här för att öppna listan över de senast använda apparna. Hem • Tryck lätt för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck lätt och håll nedtryckt för att starta appen Google-assistent. Åter • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen. Dölja navigeringsfältet Visa filer eller använd appar på en bredare skärm genom att dölja navigeringsfältet. Starta appen Inställningar, tryck lätt på Skärm → Navigeringsfält och tryck sedan lätt på Svepgester under Navigeringstyp. Navigeringsfältet döljs och gesttipsen visas.Tryck på Fler alternativ och välj ett alternativ du vill ha. • Svep från underkanten: Gesttipsen visas där de appstyrda knapparna finns. För att använda de appstyrda knapparna ska du dra gesttipsen på den önskade knappen uppåt. • Svep från sidorna och underkanten: – Dra uppåt från nederkanten av skärmen för att gå till hemskärmen. – Dra uppåt och håll nedtryckt för att visa en lista över de senast använda apparna. – Dra inåt från någon sida av skärmen för att gå tillbaka till föregående skärm. – Dra inåt från ett av de nedre hörnen för att starta appen Google-assistent. Dra från nederkanten Dra från sidorna och nederkanten Om du vill dölja gesttipsen längst ner på skärmen trycker du lätt på reglaget för Tips om gester för att inaktivera funktionen.
Sida: 27
Grunder 28 Hemskärmen och appskärmen Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera. På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats. Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör. En widget Navigeringsfält (appstyrda knappar) Favoritappar Skärmindikator Växla mellan hem- och appskärmar På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen. För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Alternativt kan du trycka lätt på hemknappen eller bakåtknappen. Hemskärm Appskärm Finder
Sida: 28
Grunder 29 Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på knappen. På hemskärmen trycker du och håller ned på ett tomt område, tryck på Inställningar för hemskärm och tryck därefter på reglaget för Knappen Appar för att aktivera funktionen. Appknappen läggs då till längst ner på hemskärmen. Appknapp Starta Finder Sök efter innehåll på enheten snabbt. 1 På appskärmen trycker du lätt på . Du kan även öppna aviseringspanelen, svepa nedåt och trycka lätt på . 2 Ange ett sökord. Då söks appar och innehåll på din enhet igenom. Om du trycker lätt på på tangentbordet kan du söka efter mer innehåll. Flytta objekt Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen. Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt på appskärmen och hålla det nedtryckt och sedan trycka lätt på Lägg till på hemsk. En genväg till appen läggs till på hemskärmen. Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Sida: 29
Grunder 30 Skapa mappar Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem. På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar den sedan över en annan app. En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas.Tryck lätt på Mappnamn och ange ett mappnamn. • Lägga till fler appar Tryck lätt på på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt på Klar. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen. • Ta bort appar från en mapp Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats. • Ta bort en mapp Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Ta bort mapp. Endast den mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
Sida: 30
Grunder 31 Redigera hemskärmen På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område och håller det nedtryckt eller nyper ihop fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden, lägga till widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens paneler. • Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan lätt på . • Flytta paneler:Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan till en ny plats. • Ta bort paneler:Tryck lätt på på panelen. • Bakgrundsbild: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen. • Widgetar:Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.Tryck lätt på en widget, håll den nedtryckt och dra den till hemskärmen.Widgeten läggs till på hemskärmen. • Inställningar för hemskärm: Konfigurera inställningarna för hemskärmen, t.ex. skärmrutnät eller layout. Visa alla appar på hemskärmen Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat appskärm.Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på Inställningar för hemskärm → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → Använd. Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Sida: 31
Grunder 32 Indikatorikoner Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande. • Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar.Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del. • Vissa indikatorikoner visas endast när du öppnar aviseringspanelen. • Indikatorikonerna kan se annorlunda ut beroende på tjänsteleverantör eller modell. Ikon Betydelse Ingen signal Signalstyrka Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde) GPRS-nät anslutet EDGE-nät anslutet UMTS-nät anslutet HSDPA-nät anslutet HSPA-nät anslutet / LTE-nät anslutet Wi-Fi anslutet Bluetooth-funktion aktiverad Platstjänster används Samtal pågår Missat samtal Nytt text- eller multimediemeddelande Larm aktiverat Tyst läge aktiverat Flygläge aktiverat Ett fel inträffade eller åtgärd krävs Batteriet laddas Batteriets laddningsnivå
Sida: 32
Grunder 33 Låsskärm Om du trycker på sidoknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid. Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras. Om skärmen är avstängd trycker du på sidoknappen för att slå på skärmen. Alternativt dubbeltrycker du lätt på skärmen. Låsskärm Ändra skärmlåsningsmetoden Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm → Skärmlåstyp och väljer sedan en metod. När du anger ett mönster, en pinkod, ett lösenord eller dina biometriska data som skärmlåsmetod kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den. • Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den. • Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen. • Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen. • Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att låsa upp skärmen.
Sida: 33
Grunder 34 • Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod. • Ansikte: Registrera ditt ansikte för att låsa upp skärmen. Se Ansiktsigenkänning för mer information. Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar, tryck lätt på Låsskärm → Inställningar för Säkert lås, lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan på reglaget för Autom. fabriksåterställ. för att aktivera funktionen. Skärmbild Ta en skärmbild när du använder enheten och skriv på, rita på, beskär eller dela skärmbilden. Du kan ta en bild av den aktuella skärmen och det bläddringsbara området. Håll volym ned-knappen och sidoknappen nedtryckta samtidigt. Du kan visa tagna skärmbilder i Galleri. Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används. När du har tagit bilden kan du använda följande alternativ på verktygsfältet längst ner på skärmen: • :Ta en bild av det aktuella innehållet och det dolda innehållet på en förlängd sida, t.ex. en webbsida. När du trycker på bläddrar skärmen ned automatiskt och mer innehåll inkluderas i skärmbilden. • : Skriv eller rita på skärmbilden eller beskär ett område från skärmbilden. Du kan visa det beskurna området i Galleri. • : Dela skärmbilden med andra. Om alternativen inte visas på skärmbilden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner → Skärmbilder och trycker sedan lätt på reglaget för Verktygsfält för skärmbilder för att aktivera funktionen.
Sida: 34
Grunder 35 Aviseringspanel När du tar emot nya aviseringar visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa detaljerna. Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen. Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen. Visa aviserings- informationen och utför olika åtgärder. Ta bort alla aviseringar. Styr media på enheten och anslutna enheter i närheten. Öppna strömalternativen. Starta Inställningar. Öppna aviserings- inställningarna. Snabbinställnings- knappar Styr anslutna enheter i närheten.
Sida: 35
Grunder 36 Använda snabbinställningsknapparna Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på aviseringspanelen för att visa fler knappar. Öppna ytterligare alternativ. Justera skärmens ljusstyrka. Finder Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp.Visa fler detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt. Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller nedtryckt på en knapp och drar den sedan till en annan plats. Styra medieuppspelning Ta enkelt kontrollen över musik- eller videouppspelning med hjälp av mediefunktionen. Du kan även fortsätta uppspelningen på en annan enhet. 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Medier. 2 Tryck lätt på ikonerna på kontrollen för att styra uppspelningen. Fortsätt uppspelningen på en annan enhet genom att trycka lätt på och välja önskad enhet. Kontrollera enheter i närheten Starta snabbt och ta kontroll över anslutna enheter i närheten på aviseringspanelen. 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Enheter. Anslutna enheter i närheten visas. 2 Välj en enhet i närheten för att styra den.
Sida: 36
Grunder 37 Ange text Tangentbordslayout Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka e-postmeddelanden, skapa anteckningar och annat. Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds. Hoppa till nästa rad. Radera ett föregående tecken. Ange symboler. Ange versal. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger. Ytterligare tangentbords- funktioner Flytta pekaren. Infoga ett blanksteg. Visa fler tangentbords- funktioner. Ändra inmatningsspråket Tryck lätt på → Språk och typer → Hantera inmatningsspråk och välj de språk som ska användas. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.
Sida: 37
Grunder 38 Ändra tangentbordet Tryck lätt på i navigeringsfältet för att ändra tangentbordet. Du ändrar tangentbordstyp genom att trycka på → Språk och typer, välja ett språk och därefter välja den tangentbordstyp du vill ha. Om tangentbordsknappen ( ) inte visas i navigeringsfältet, startar du Inställningar- appen, trycker på Allmän hantering → Språk och inmatning → Skärmtangentbord och trycker därefter på reglaget för Visa tangentbordsknapp för att aktivera funktionen. Ytterligare tangentbordsfunktioner Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer. • : Ange känsloikoner. • : Ange dekaler. • : Fäst animerade GIF-bilder. • : Byt till handskriftsläge. Byt till standardtangentbord.
Sida: 38
Grunder 39 • : Ändra läge för tangentbordet. • : Ange text med rösten. • : Ändra tangenbordsinställningarna. • → : Sök efter innehåll och ange det. • → : Översätt text och ange den. • → : Öppna textredigeringspanelen. • → : Ändra storlek för tangentbordet. Kopiera och klistra in 1 Håll ner texten. 2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera all text. 3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut. Den markerade texten kopieras till urklipp. 4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Sida: 39
40 Appar och funktioner Installera eller avinstallera appar Galaxy Store Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxy- enheter. Starta appen Galaxy Store. Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer. Installera appar Sök efter appar via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord. Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på Installera. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen. Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på → → Autouppdatera appar och välj sedan ett alternativ. Play Butik Köp och hämta appar. Starta appen Play Butik. Installera appar Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord. Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på Installera. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen. Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på → Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
Sida: 40
Appar och funktioner 41 Hantera appar Avinstallera eller inaktivera appar Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ. • Avinstallera: Avinstallera hämtade appar. • Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten. Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen. Aktivera appar Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar → → Inaktiverat, välj en app och tryck sedan lätt på Aktivera. Ange appbehörigheter En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten för att fungera korrekt. Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på Appar.Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra dess behörigheter. Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörigheter efter behörighetskategori startar du appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Behörighetshanterare.Välj ett objekt och välj en app. Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande funktioner.
Sida: 41
Appar och funktioner 42 Telefon Inledning Ring eller besvara röst- och videosamtal. Om du vill ringa samtal och skicka textmeddelanden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och därefter på reglaget för Ring och skriv på andra enheter för att aktivera funktionen. Du måste registrera dig och logga in på samma Samsung account på din enhet och på den andra enheten.Vissa samtals- och meddelandefunktioner kanske inte är tillgängliga. Ringa samtal 1 Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats. 2 Ange ett telefonnummer. 3 Tryck lätt på för att ringa ett röstsamtal eller på för att ringa ett videosamtal. Förhandsgranska telefonnumret. Radera ett föregående tecken. Öppna ytterligare alternativ. Sök efter en kontakt. Lägg till numret i kontaktlistan.
Sida: 42
Appar och funktioner 43 Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor Starta appen Telefon, tryck lätt på Senaste eller Kontakter och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett telefonnummer för att ringa ett samtal. Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar trycker lätt på Avancerade funktioner → Rörelser och gester och trycker sedan lätt på Svep f. a. ringa el. sända medd. för att aktivera funktionen. Använda kortnummer Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal. Ange ett kortnummer genom att starta appen Telefon, tryck sedan lätt på Knappsats eller Kontakter → → Kortnummer, välj ett kortnummer och ange därefter ett telefonnummer. Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista siffran och håller nedtryckt. Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2 och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt. Ringa ett utrikessamtal 1 Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats. 2 Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas. 3 Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på . Ta emot samtal Besvara ett samtal Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.
Sida: 43
Appar och funktioner 44 Avvisa ett samtal Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln. Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet Skicka meddelande uppåt och väljer ett meddelande att skicka. Om reglaget för Lägg till påminnelse är aktiverat sparas en påminnelse för att avisera dig om det avvisade samtalet en timme senare. Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på → Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt på . Missade samtal Om du missar ett samtal visas ikonen i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på Senaste för att se missade samtal. Blockera telefonnummer Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista. 1 Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer. 2 Tryck lätt på Senaste eller Kontakter, välj kontakter eller telefonnummer och tryck sedan lätt på Klar. Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Lägg till telefonnummer, ange ett telefonnummer och sedan trycka lätt på . När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i samtalsloggen. Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer. Tryck lätt på reglaget för Blockera okända/dolda nummer för att aktivera funktionen.
Sida: 44
Appar och funktioner 45 Alternativ under samtal • : Öppna ytterligare alternativ. • Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det andra samtalet återupptas det första samtalet. • Medd.: Skicka ett meddelande till den som ringer. • Bluetooth:Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten. • Parkera samtalet: Parkera ett samtal.Tryck lätt på Återuppta samtal för att återuppta det parkerade samtalet. • Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig. • Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen. • : Avsluta det aktuella samtalet. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör. Lägga till ett telefonnummer i Kontakter Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från knappsatsen 1 Starta appen Telefon och tryck lätt på Knappsats. 2 Ange numret. 3 Tryck lätt på Lägg till kontakter. 4 Tryck lätt på Skapa ny kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera befintlig kontakt för att lägga till numret till en befintlig kontakt. Lägga till ett telefonnummer i Kontakter från samtalslistan 1 Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste. 2 Tryck på ett telefonnummer och tryck på Lägg till. 3 Tryck lätt på Skapa ny kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera befintlig kontakt för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Sida: 45
Appar och funktioner 46 Lägg till en tagg till ett telefonnummer Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakter. Det låter dig se uppringarens information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakter. 1 Starta appen Telefon och tryck lätt på Senaste. 2 Tryck på ett telefonnummer. 3 Tryck på Lägg till ant., ange en tagg och tryck därefter på Lägg till. När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret. Kontakter Inledning Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten. Lägga till kontakter Skapa en ny kontakt 1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på . 2 Välj en lagringsplats.
Sida: 46
Appar och funktioner 47 3 Ange kontaktinformation. Välj en lagringsplats. Lägg till en bild. Öppna fler informationsfält. Ange kontaktinformation. Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera. 4 Tryck lätt på Spara. Importera kontakter Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet. 1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Hantera kontakter → Importera/exportera kontakter → Importera. 2 Välj en lagringsplats att importera kontakter från. 3 MarkeraVCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på Klar. 4 Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på Importera.
Sida: 47
Appar och funktioner 48 Synkronisera kontakter med dina webbkonton Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account. 1 Starta appen Inställningar, tryck lätt på Konton och säkerhetskop. → Konton och välj sedan det konto du vill synkronisera med. 2 Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Kontakter för att aktivera funktionen. För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget för Kontakter för att aktivera funktionen. Söka efter kontakter Starta appen Kontakter. Använd en av följande sökmetoder: • Bläddra upp eller ner i kontaktlistan. • Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den snabbt. • Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier. Tryck lätt på kontakten.Vidta sedan en av följande åtgärder: • : Lägg till i favoritkontakter. • / : Ring ett röst- eller videosamtal. • : Skriv ett meddelande. • : Skriv ett e-postmeddelande. Dela kontakter Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ. 1 Starta appen Kontakter tryck på längst upp i kontaktlistan och tryck sedan på Dela. 2 Markera kontakter och tryck lätt på Dela. 3 Välj en delningsmetod.
Sida: 48
Appar och funktioner 49 Spara och dela profil (SM-T505) Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av profildelningsfunktionen. • För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account. • Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer. • Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat profildelningsfunktionen på sin enhet. 1 Starta appen Kontakter och välj din profil. 2 Tryck lätt på Tryck här om du vill dela profilen och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen. • Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat. Du kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter. • Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt på Välj det som delas, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ. Skapa grupper Du kan lägga till grupper, som familj eller vänner, och hantera kontakter efter grupp. 1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Grupper → Skapa grupp. 2 Ange ett gruppnamn. Om du vill ange en gruppringsignal trycker du lätt på Gruppringsignal och väljer en ringsignal. 3 Tryck lätt på Lägg till medlem, välj kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan lätt på Klar. 4 Tryck lätt på Spara. Skicka ett gruppmeddelande Du kan skicka ett gruppmeddelande till en grupps medlemmar samtidigt. Starta appen Kontakter, tryck lätt på → Grupper, välj en grupp och tryck sedan lätt på → Skicka meddelande.
Sida: 49
Appar och funktioner 50 Slå ihop dubbla kontakter När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt för att göra kontaktlistan smidigare. 1 Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Hantera kontakter → Slå samman kontakter. 2 Markera kontakter och tryck lätt på Koppla ihop. Ta bort kontakter 1 Starta appen Kontakter tryck på överst i kontaktlistan och tryck sedan på Radera. 2 Markera kontakter och tryck lätt på Radera. Ta bort kontakter en i taget genom att trycka på en kontakt.Tryck sedan lätt på → Radera. Meddelanden Inledning Skicka och visa meddelanden efter konversation. Om du vill ringa samtal och skicka textmeddelanden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och därefter på reglaget för Ring och skriv på andra enheter för att aktivera funktionen. Du måste registrera dig och logga in på samma Samsung account på din enhet och på den andra enheten.Vissa samtals- och meddelandefunktioner kanske inte är tillgängliga.
Sida: 50
Appar och funktioner 51 Skicka meddelanden Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid roaming. 1 Starta appen Meddelanden och tryck lätt på . 2 Ange mottagare och skriv ett meddelande. Om du vill spela in och skicka ett röstmeddelande, trycker du på och håller in , säg ditt meddelande och lätta på fingret. Inspelningsikonen visas bara när meddelandeinmatningsfältet är tomt. Ange mottagare. Ange dekaler. Skriv ett meddelande. Bifoga filer. Mottagare Skicka meddelandet. 3 Tryck lätt på för att skicka meddelandet. Visa meddelanden Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid roaming. 1 Starta appen Meddelanden. 2 Välj en kontakt eller ett telefonnummer i meddelandelistan. • Om du vill svara på meddelandet trycker du på inmatningsfältet, skriver meddelandet och trycker sedan på . • Om du vill justera fontstorleken, för två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop på skärmen.

Frågor & svar

Har du en fråga om Samsung Galaxy Tab A7 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Samsung Galaxy Tab A7. Se till att du beskriver ditt problem med Samsung Galaxy Tab A7 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Samsung Galaxy Tab A7

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Samsung Galaxy Tab A7 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Samsung
  • Produkt: Tablets
  • Modell/namn: Galaxy Tab A7
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Spanska, Portugis, Kinesisk, Kroatiska, Arabiska, Bulgarisk, Hindi, Holländsk, Vietnames, Franska, Tyska, Svenska, Danska, Finska, , Norska