Remington Sleek & Curl S6500 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Remington Sleek & Curl S6500 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Remington
  • Product: Hårtång
  • Model/name: Sleek & Curl S6500
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 31
30
Tack för att du valde att köpa din nya Remington®
produkt.
Före användning, läs igenom instruktionerna noga och förvara dem på en säker
plats för kommande behov.
PRODUKTFUNKTIONER
A. Avancerad keramisk ytbeläggning för extra jämn glidning och längre hållbarhet hos
plattorna.
B. Designad med rundade kanter för att hålla och skapa lockar lättare och effektivare
C. Hög värme 150 –230 °C
D. Snabb uppvärmning på 15 sekunder
E. 110 mm plattor för längre längd
F. Flytande plattor för bättre inställning
G. På-av brytare - tryck och håll nedtryckt i 1 sekund tills displayen lyser/stängs av.
H. Inställbar +/- temperaturknapp och digital visning - LCD och fält kommer att blinka
tills korrekt temperatur uppnåtts.
Rekommenderade temperaturer för att passa hårtyper:
150°C – 180°C – Fint hår
180°C – 200 °C- Medeltjockt hår
200 °C – 230 °C – Tjockt hår
I. Värmeökningsfunktion – Håll ”+” knappen intryckt i två sekunder och skärmen
kommer automatiskt att ställas in på 230 °C
J. Knapplåsfunktion – när du har valt önskad temperatur håll ”-” knappen intryckt i
två sekunder. En ”hänglåssymbol” visas på displayen. Detta kommer att förhindra
oavsiktlig ändring av temperaturen under användning. För att låsa upp håll ”-“ knappen
intryckt igen i två sekunder.
K. Automatisk säkerhetsavstängning – om inga knappar tryckts ned under 60 minuter
kommer plattången att stängas av automatiskt.
L. Gångjärnslås för förvaring: - Plattorna kan låsas ihop för enkel förvaring
Låst, skjut gångjärnslåset uppåt till låst position.
Upplåst - skjut gångjärnslåset nedåt till upplåst position.
Upplåst - skjut gångjärnslåset nedåt till upplåst position.
M. Styling-DVD medföljer om hur många olika frisyrer skapas
N. Presentförpackning och värmeskyddande fodral
O. 2,5 m vridbar sladd
P. Multi-spänning: För användning hemma eller utomlands.
När den används med 120 V kan uppvärmningstider och temperaturer variera
3 års garanti
SVENSKA
120 - 240V
MULTI VOL
TAGE
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:30
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:30 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Page: 32
31
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
S
ANVÄNDARINSTRUKTIONER
SLÄT OCH ELEGANT (Fig. 1)
Innan användning se till att håret är rent, torrt och
tovfritt.
Koppla in apparaten och välj önskad temperatur.
Staplarna på LCD-displayen blinkar tills önskad
temperatur uppnåtts.
För extra skydd och bästa resultat bör du dela
upp håret före uträtningen och spraya med
värmeskyddande spray. Räta alltid ut de nedre lagren
först.
Dra plattången längs med håret till topparna utan att
stanna för att skapa ett mjukt och slätt utseende.
Upprepa endast två gånger per sektion för att
förhindra att håret skadas.
PROFESSIONELLA LOCKAR (Fig. 2)
Kläm fast en sektion hår mellan plattorna, vid hårbotten.
Håll kvar och rotera stylern försiktigt längs med hela
hårslingan till topparna med hjälp av lockguiderna och
forma locken som du vill ha den.
Rotera stylern.
Ta bort stylern, släpp hårslingan och forma lockar medan
håret glider mellan plattorna.
Upprepa och gör olika storlekar på lockarna för ett
naturligt utseende.
För alla andra stilar, se medföljande DVD
VIKTIG INFORMATION
Var extra försiktig när du använder denna plattång eftersom den kan bli mycket varm.
Placera apparaten på en plan, jämn och värmebeständig yta under uppvärmning och
avkylning. Håll apparaten endast i handtaget.
Detta är en högeffektiv produkt, undvik frekvent användning för att förhindra att håret
skadas.
SVENSKA
Fig. 1
Fig. 2
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:31
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:31 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Page: 33
32
Observera att beläggningen kan ta skada vid regelbunden användning av stylingprodukter.
Skrapa inte på ytan eftersom detta kommer att försämra effektiviteten hos beläggningen
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Se till att enheten är frånkopplad och kall. Torka av produkten med en fuktig trasa för
att bibehålla dess effektivitet. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel för rengöring
eftersom skador uppstår.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
VARNING – VI REKOMMENDERAR ATT DU INSTALLERAR EN
JORDFELSBRYTARE (RCD) MED EN UTLÖSNINGSSTRÖM SOM INTE
ÖVERSKRIDER 30 mA SOM YTTERLIGARE SKYDD. RÅDFRÅGA EN
ELEKTRIKER.
DEN BÖR INTE ANVÄNDAS I NÄRHETEN AV BADKAR, DUSCHAR,
BASSÄNGER ELLER ANDRA BEHÅLLARE MED VATTEN ELLER ANDRA
VÄTSKOR.
Denna produkt är inte lämplig att använda i badkaret eller i duschen.
HÅRFORMAREN BÖR KOPPLAS UR ELUTTAGET NÄR DEN INTE
ANVÄNDS.
Lämna inte tången utan uppsikt när den är påslagen.
Låt tången kallna innan den läggs undan för förvaring.
Doppa inte apparaten i vatten eller annan vätska.
Lägg inte tången på mjukt material, t.ex. mattor, sängkläder, handdukar etc.
Kontrollera alltid att spänningen som ska användas motsvarar den spänning som står på
apparaten.
Förvara denna produkt oåtkomlig för barn. Personer med nedsatt rörlighet, känsel eller
mental kapacitet bör ej använda produkten, då detta kan orsaka olyckor. Personer som
ansvarar för dessa människors säkerhet bör ge noggranna instruktioner eller övervaka
användandet av produkten.
Använd inte andra tillbehör tillsammans med denna tång än de som levererats av
Remington®
.
Undvik hudkontakt (ansikte, hals eller hjässa) med någon del av tången.
Vira inte sladden runt tången. Kontrollera regelbundet att sladden inte är skadad.
SVENSKA
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:32
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:32 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Page: 34
33
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
S
Denna apparat är inte avsedd för användning på frisörsalonger eller i kommersiellt bruk.
Skadade sladdar kan vara farliga. Enheten får absolut inte användas om dess nätsladd
skadas. I sådana fall skall den återlämnas till närmaste auktoriserade serviceverkstad för
reparation för att undvika fara.
Specialverktyg krävs för undersökning, justering eller reparation. Okvalificerat
reparationsarbete kan leda till riskfyllda situationer för användaren.
Vi tar inget ansvar för skador på produkten, personer eller annat som orsakats av
felaktig användning, missbruk eller att dessa instruktioner inte följts.
SKYDDA MILJÖN
Kasta inte produkten i hushållssoporna när den är förbrukad. Den kan lämnas in på våra
Remington®
ServiceCenter eller andra lämpliga avfallsanläggningar.
För mera fakta och information om återvinning se www.remington-europe.com
SERVICE OCH GARANTI
Denna produkt har kontrollerats och är felfri. Vi garanterar denna produkt mot defekter
som beror på materialfel eller tillverkningsfel under garantiperioden från inköpsdatumet.
Om produkten blir defekt under garantiperioden kommer vi att reparera de defekterna
eller välja att byta ut produkten eller delar den utan kostnad förutsatt att det finns
inköpsbevis. Detta innebär inte en utökning av garantiperioden.
Vid de fall av garantiåtgärder ring Remington®
servicecenter i din region.
Denna garanti erbjuds utöver och ovanpå dina normala lagstadgade rättigheter.
Garantin skall gälla i alla länder där vår produkt sålts via en auktoriserad återförsäljare.
Denna garanti inkluderar inte skador på produkten som skett genom olyckor eller felaktig
användning, missbruk, ändringar på produkten eller användning på annat sätt än vad som
anges i de tekniska och/eller säkerhetsinstruktionerna. Denna garanti gäller inte om
produkten har demonterats eller reparerats av en person som inte är auktoriserad av oss.
SVENSKA
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:33
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec11:33 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07

Question & answers

There are no questions about the Remington Sleek & Curl S6500 yet.

Ask a question about the Remington Sleek & Curl S6500

Have a question about the Remington Sleek & Curl S6500 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Remington Sleek & Curl S6500. Please make sure that you describe your difficulty with the Remington Sleek & Curl S6500 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.