TAT3216 manual
Philips TAT3216manual

Manual för Philips TAT3216 på Svenska. Denna PDF-handbok har 17 sidor.

PDF 17 1.1mb
Philips TAT3216manual
Föregående sida

Visa en manual för Philips TAT3216 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Philips TAT3216 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Philips TAT3216. Se till att du beskriver ditt problem med Philips TAT3216 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Philips TAT3216

Sida: 1
Bruksanvisning 3000-serien Hörlurar TAT3216 www.philips.com/support Registrera din produkt och få hjälp på
Sida: 2
1 Viktiga säkerhetsanvisningar 2 Hörselsäkerhet 2 Allmän information 2 2 Dina äkta trådlösa hörlurar 3 Vad finns i lådan 3 Andra enheter 3 Översikt över dina True trådlösa hörlurar 4 3 Komma igång 5 Ladda batteriet 5 Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången 5 Använda som en enda öronsnäcka (mono-läge) 6 Para ihop öronsnäckorna med en annan Bluetooth-enhet 6 4 Använd dina hörlurar 7 Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet 7 Hantera samtal och musik 7 LED-indikatorstatus 8 Röstassistent 8 Användning 8 Ladda ner Philips hörlurs-app 8 5 Fabriksåterställ hörlurarna 9 6 Tekniska data 10 7 Anmärkning 11 Förklaring om överensstämmelse 11 Kassering av din gamla produkt och batteri 11 Plocka bort det inbyggda batteriet 11 Överensstämmelse med EMF 12 Miljöinformation 12 Meddelande om efterlevnad 12 8 Varumärken 14 9 Vanliga frågor 15 Innehåll SV 1
Sida: 3
2 SV 1 Viktiga säkerhetsan- visningar Hörselsäkerhet Fara  Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå för att undvika hörselskador. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden. Följ riktlinjer ska observeras när du använder öronsnäckor. • Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder. • Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas. • Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig. • Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer. • Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning. • Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden. • För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer. Allmän information För att undvika skador eller fel: Vidtag försiktighet  Utsätt inte hörlurarna för hög värme  Tappa inte dina hörlurar.  Öronsnäckorna får inte utsättas för droppande, stänkande vatten.  Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.  Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.  Om rengöring av produkten krävs ska en mjuk trasa användas, gärna fuktad med en minsta mängd vatten eller utspädd mild tvål.  Det inbyggda batteriet får inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.  Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt. Ersätt endast med ett av likvärdigt slag.  Kassering av batteri i öppen eld eller i varm ugn, eller att mekaniskt ta sönder eller bryta det, kan leda till en explosion;  placera ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan leda till explosion eller läcka av brandfarlig vätska eller gas;  Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Om drifts- och förvaringstemperaturer samt luftfuktighet • Förvara på plats där temperaturen är mellan -20°C (-4°F) och 50°C (122°F) (upp till 90% relativ luftfuktighet. • Använd på en plats där temperaturen är mellan 0°C (32°F) och 45°C (113°F) (upp till 90% relativ luftfuktighet. • Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer. • Byte till batteri av fel typ kan äventyra säkerheten (till exempel för vissa litiumbatterier);
Sida: 4
Philips True trådlösa hörlurar Philips TAT3216 Utbytbara gummiöronsnäckor, 3 par USB-C laddningskabel (endast för laddning) SV 3 2 Dina True trådlösa hörlurar Vad finns i lådan? Snabbstartsguide Andra enheter En mobiltelefon eller enhet (t.ex. notebook, surfplatta, Bluetooth- adaptrar, MP3-spelare etc.) som stöder Bluetooth och är kompatibel med öronsnäckorna (se ”Tekniska data” på sidan 10). Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att till fullo dra nytta av den support som Philips erbjuder. Med dessa Philips True trådlösa hörlurar kan du: • föra praktiska trådlösa handsfree-samtal; • njuta av och styra trådlös musik; • växla mellan samtal och musik. Global garanti Säkerhetsbroschyr
Sida: 5
Översikt över dina trådlösa hörlurar 1. Pekskärmen 2. LED-indikator (Hörlurar) 3. LED-indikator (Laddningsfodral) 4. Multipa funktionsknappar 5. LED-indikator 6. Typ- C-laddningsuttag 6 4 SV
Sida: 6
3 Komma igång Ladda batteriet Laddar Observera  För optimal batterikapacitet och livslängd ska öronsnäckorna placeras i laddningsfodralet och batteriet i 2 timmar innan du använder dem för första gången.  Använd endast original USB-C laddningskabel för att undvika skador.  Avsluta samtalet innan du laddar öronsnäckorna, eftersom anslutning av öronsnäckorna för laddning slår av dem. Placera hörlurarna i laddningsfodralet och stäng det. Anslut ena änden av USB-kabeln till laddningsboxen och den andra änden till strömkällan. • Laddningsprocessen verifieras av LED-lampa på bakpanelen. • När laddningsboxen är fullt laddad, släcks lampan. • När laddningsboxen är 36% - 99% laddad tänds den vita lampan. • När laddningsboxen är 0% - 35% laddad, tänds den gula lampan. Tips  Fungerar som ett bärbart reservbatteri för laddning av öronsnäckorna. När laddningsboxen är fullt laddad har den stöd för 3 gånger full laddningscykel för öronsnäckorna.  Tar en full laddning två timmar (för öronsnäckorna eller laddningsboxen) med USB-kabel.  När batterinivån på öronsnäckorna är för låg blinkar öronsnäckorna gult Börja ladda. Para ihop öronsnäckorna med din Bluetooth- enhet för första gången Lampan på båda öronsnäckorna blinkar (vitt och blått) Öronsnäckorna är nu i parningsläge och är klara att kopplas anslutas till en Bluetooth-enhet (t.ex. en mobil). Se till att öronsnäckorna är fullt laddade och avstängda. Öppna överdelen på laddningsboxen. Öronsnäckorna slås automatiskt på och går in i parningsmodell och höger och vänster öronsnäckorna ansluts. Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet. Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet. Se användarmanualen för din Bluetooth-enhet. Observera  Öronsnäckorna inte hittar någon tidigare ansluten Bluetooth-enhet efter att den slås på växlar den automatiskt till parningsläge. SV 5
Sida: 7
Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och välj Philips TAT3216. Ange öronsnäckornas lösenord “0000” (4 nollor) om du uppmanas till det. På Bluetooth-enheter med Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange något lösenord. Följande exempel visar hur du parar ihop öronsnäckorna med din Bluetooth-enhet. Philips TAT3216 Observera Använda som en öronsnäcka (mono-läge) Ta antingen höger eller vänster öronsnäcka ur laddningsboxen för mono-användning. Öronsnäckan slås automatiskt på. En röst hörs säga “Ström på” i öronsnäckan. Observera  Ta den andra öronsnäckan från laddningsboxen så kopplas de automatiskt ihop.  Öronsnäckorna lagrar 4 enheter i minnet. Om du försöker para ihop fler än fyra enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya. Para ihop öronsnäckorna med en annan Bluetooth-enhet Om du har en annan Bluetooth-enhet som du vill para ihop med öronsnäckorna, se till att Bluetooth-funktionen i andra tidigare ihopparade eller anslutna enheter är avstängd. Tryck och håll inne multifunktionsknappen på laddningsväskan i 3 sekunder för att gå till Bluetooth-parningsläge. 6 SV
Sida: 8
Växla mellan personer under samtal Höger/vänster öronsnäcka Tryck och håll ner i 2 sekunder Den blå lysdioden blinkar. Öronsnäckorna söker efter den senast anslutna Bluetooth-enheten och ansluter automatiskt till den igen. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig går öronsnäckorna i parningsläge. 4 Använd dina hörlurar Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet. Öppna överdelen på laddningsboxen. Uppgift Slå på öronsnäckorna Öppna skyddet på laddningsväs- kan stäng locket till laddnings- väskan Stäng av öronsnäckorna Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet Ström på/av Tryck på / Knapp Användning Styra musik Spela upp eller pausa musik Hoppa framåt Höger/vänster öronsnäcka Höger/vänster öronsnäcka Tryck 2 gånger Hoppa bakåt Tryck 3 gånger Justera volymen +/- Samtalskontroll Svara/avsluta ett samtal Avvisa ett inkommande samtal Höger/vänster öronsnäcka Tryck och håll ner i 2 sekunder Höger/vänster öronsnäcka Enkel tryck Uppgift Touch- kontroll Användning Styrs med mobilen Höger/vänster öronsnäcka Enkel tryck Hantera samtal och musik Uppgift Touch- kontroll Användning SV 7 Tips Observera  Öronsnäckorna kan inte ansluta till mer än en enhet på samma gång. Slå bara på Bluetooth- funktionen för enheten som du vill ansluta om du har två parade Bluetooth-enheter.  Om du slår på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet efter att ha slagit på öronsnäckorna, måste du gå till enhetens Bluetooth-meny och ansluta öronsnäckorna till enheten manuellt.  Om öronsnäckorna inte ansluter till någon Bluetooth-enhet inom 5 minuter stängs den automatiskt av för att spara batteritid.  På vissa Bluetooth-enheter är anslutningen inte automatisk. Då måste du gå till Bluetooth-menyn på din enhet och ansluta öronsnäckorna till Bluetooth-enheten manuellt.
Sida: 9
Användning LED-indikatorstatus Öronsnäckorna är anslutna till en Bluetooth-enhet. Öronsnäckorna är klara för ihopparning Öronsnäckorna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet Låg batterinivå (öronsnäckor) En röst säger ”battery low” i öronsnäckorna. Den blå & vita lysdioden blinkar växelvis Om ingen anslutning kan upprättas efter 1 minut, kommer öronsnäckorna att gå i ihopparningsläge i två minuter. De blå och vita LED- dioderna blinkar. Blå lysdiod blinkar varannan sekund Hörlurarnas status Indikator Batteriet är fulladdat (laddningsbox). 100%: Lampan slocknar 36% - 99%: Vit färg 0% - 35%: Gul färg Justera equalizer. Kontrollera status för återstående batteri. Uppdatering av öronsnäckornas programvara. Ladda ner Philips hörlurs-app Ladda ner och installera Philips hörlurs-app från Google Play-butiken eller App Store på din mobil. När öronsnäckorna är anslutna till mobilen kan du starta Philips hörlurs-app och använda nedanstående funktioner: Uppgift Knapp Användning Vänster öronsnäcka Starta röstassistent (Siri/Google) Håll intryckt i 2 sekunder Röstassistent 8 SV
Sida: 10
5 Fabriksåterställ hörlurarna Följ instruktionerna för fabriksåterställning av öronsnäckorna om det uppstår några problem med ihopparning eller anslutning. Gå till Bluetooth-menyn på din Bluetooth-enhet och ta bort Philips TAT3216 från enhetslistan. Stäng av Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och öppna laddningsfodralet. Tryck på multifunktionsknappen tre gånger på laddningsfodralet. Följ avsnittet i "Para ihop öronsnäckorna med din Bluetooth-enhet första gången" för att para ihop din Bluetooth-enhet. SV 9
Sida: 11
6 Tekniska data Observera Observera Om relevant för säkerheten, ska följande information inkluderas i den mån det är tillämplig: • minimiavstånd runt apparaten för tillräcklig ventilation; • ventilationen ska inte hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner osv .; • inga öppna källor, som tända ljus ska placeras på apparaten; • Beakta och följ lokala bestämmelser angående bortskaffande av batterier. • användning av apparater i tropiska och/eller tempererat klimat. 10 SV  Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Öronsnäckor  Musiktid: 6 timmar (ytterligare 18 timmar med laddningsfodral)  Samtalstid: 5 timmar (ytterligare 15 timmar med laddningsfodral)  Standbytid: 80 timmar  Laddningstid: 2 timmar  Laddningsbart litiumjonbatteri: 55 mAH på varje hörlur  Bluetooth-version: 5.0  Bluetooth-kompatibel: • A2DP (avancerad ljuddistribution profil) • AVRCP (Ljud/video fjärrkontroll profil)  Ljud-codec som stöds: SBC, HFP, HSP  Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz  Sändarens effekt: < 10 dBm  Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot) Laddningsfodral  Laddningstid: 2 tim  Uppladdningsbart litiumjonbatteri: 550mAh
Sida: 12
• Se till att laddningsboxen är bortkopplad från USB-laddningskabeln innan du tar ut batteriet. SV 11 7 Anmärkning MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com. Förklaring om överensstämmelse Kassering av din gamla produkt och batteri Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU. Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet. Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanligthushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Plocka bort det inbyggda batteriet Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna. • Se till att öronsnäckorna är bortkopplade från laddningsboxen innan du tar ut batteriet.
Sida: 13
12 SV Överensstämmelse med EMF Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält. Miljöinformation All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning. Meddelande om efterlevnad Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor: 1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och 2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. FCC:s regler Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: • Omrikta eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren • Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp. Redogörelse för strålningsexponering, FCC: Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Kanada: Den här enheten uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS-standard(er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
Sida: 14
SV 13 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Redogörelse för strålningsexponering, IC: Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer. Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Sida: 15
8 Varumärken Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare. Bluetooth Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder. Siri Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Google 14 SV
Sida: 16
9 Vanliga frågor Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på. Batterinivån är låg. Ladda öronsnäckorna. Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet. Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet. Slå sedan på Bluetooth-enheten innan du slår på öronsnäckorna. Parning fungerar inte. • Lägg båda öronsnäckorna i laddboxen. • Kontrollera att du har inaktiverat Bluetooth-funktionen på alla tidigare anslutna Bluetooth-enheter. • Radera “Philips TAT3216” från Bluetooth-listan på din Bluetooth-enhet. • Se "Fabriksåterställ öronsnäckorna" Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna. • Öronsnäckorna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden. • Ihopparning kan ha återställts eller öronsnäckorna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop öronsnäckorna med Bluetooth-enheten igen enligt bruksanvisningen i användarmanualen. (se ”Para ihop öronsnäckorna med dina Bluetooth- enheter för första gången” på sidan 5). Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverat, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna. Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs. • Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan öronsnäckorna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem. • Ladda dina öronsnäckor. Ljudkvaliteten är dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam, eller ljudströmning fungerar inte alls. Kontrollera att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HSP/HFP utan även A2DP och är BT4.0x (eller högre) kompatibel (se ‘Tekniska data’ på sidan 10). SV 15
Sida: 17
UM_TAT3216_00_SV_V1.0 Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.
Märke:
Philips
Produkt:
Ej kategoriserat
Modell/namn:
TAT3216
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Svenska