Series 2200 EP2220 manual
Philips Series 2200 EP2220manual

Manual för Philips Series 2200 EP2220 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 274 sidor.

PDF 274 1.1mb

Visa en manual för Philips Series 2200 EP2220 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Philips Series 2200 EP2220 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Philips Series 2200 EP2220. Se till att du beskriver ditt problem med Philips Series 2200 EP2220 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Philips Series 2200 EP2220

Sida: 1
Svenska Innehåll Översikt över bryggaren (bild A) _____________________________________________________________________ 226 Kontrollpanel (bild B)_________________________________________________________________________________ 226 Inledning _____________________________________________________________________________________________ 227 Före första användningen____________________________________________________________________________ 227 Brygga drycker________________________________________________________________________________________ 229 Ändra maskininställningar ___________________________________________________________________________ 231 Ta ur och sätta i bryggruppen________________________________________________________________________ 233 Rengöring och underhåll_____________________________________________________________________________ 234 AquaClean-vattenfilter ______________________________________________________________________________ 236 Ställa in vattnets hårdhetsgrad ______________________________________________________________________ 238 Avkalkningsprocess (30 min.) ________________________________________________________________________ 239 Beställa tillbehör _____________________________________________________________________________________ 240 Felsökning ____________________________________________________________________________________________ 240 Tekniska specifikationer______________________________________________________________________________ 246 Översikt över bryggaren (bild A) A1 Kontrollpanel A10 Servicelucka A2 Kopphållare A11 Informationsetikett med modellnummer A3 Fack för förmalet kaffe A12 Vattenbehållare A4 Bönbehållarens lock A13 Pip för varmt vatten A5 Justerbart kaffemunstycke A14 Behållare för malet kaffe A6 Stickkontakt A15 Frontpanel på behållare för malet kaffe A7 Vred för val av malning A16 Lock till droppbricka A8 Behållare för kaffebönor A17 Droppbricka A9 Bryggruppen A18 Indikator för full droppbricka Tillbehör A19 Smörjfettstub A22 Testremsa för vattnets hårdhetsgrad A20 AquaClean-vattenfilter A23 Klassisk mjölkskummare (endast vissa modeller) A21 Doseringsskopa A24 LatteGo (mjölkbehållare) (endast vissa modeller) Kontrollpanel (bild B) Se bild B för en översikt över alla knappar och ikoner. Beskrivningen finns nedanför. 226 Svenska
Sida: 2
En del av knapparna/ikonerna finns endast på vissa modeller. B1 På/av-knapp B7 Varningsikoner B2 Dryckesikoner* B8 Startlampa B3 Ikon för aromstyrka/förmalet kaffe B9 Start/stopp -knapp B4 Ikon för dryckesmängd B10 Ikon för avkalkning B5 Ikon för mjölkmängd (endast vissa modeller) B11 AquaClean-ikon B6 Ikon för kaffetemperatur (endast vissa modeller) *Dryckesikoner: espresso, espresso lungo, kaffe, americano, cappuccino, latte macchiato, varmt vatten, ånga (endast vissa modeller) Inledning Grattis till ditt köp av en helautomatisk kaffebryggare från Philips! För att dra full nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Läs noggrant det separata häftet med säkerhetsinformation innan du använder bryggaren för första gången och spara det för framtida bruk. För att du ska komma igång och få ut mesta möjliga av din kaffebryggare erbjuder Philips support på olika sätt. I förpackningen hittar du: 1 Den här användarhandboken med bildbaserade instruktioner och mer detaljerad information om rengöring och underhåll. Det finns många versioner av den här espressobryggaren och de har olika funktioner. Versionerna har olika modellnummer. Modellnumret finns på etiketten insidan av underhållsluckan (se bild A11). 2 Det separata säkerhetshäftet med instruktioner för hur du använder apparaten på ett säkert sätt. 3 Om du vill ha onlinesupport (vanliga frågor, filmer m.m.) skannar du QR-koden på utsidan av detta häfte eller går in på www.philips.com/coffee-care Den här bryggaren har testats med riktigt kaffe. Även om den har rengjorts mycket noggrant kan det finnas vissa kafferester kvar. Men, vi garanterar dig att din bryggare är helt ny. Bryggaren anpassar automatiskt mängden malet kaffe som används för att få fram ett kaffe med bästa möjliga smak. Du bör börja med att brygga 5 koppar för att låta bryggaren slutföra sin självjustering. Se till att skölja LatteGo (mjölkbehållaren) eller den klassiska mjölkskummaren före första användningen. Före första användningen 1. Ställa in bryggaren När du slagit på bryggaren kan lite vatten pumpas ut från varmvattenmunstycket eller kaffepipen. Det är normalt. 227 Svenska Svenska
Sida: 3
ON 2. Aktivera AquaClean-vattenfiltret (5 min.) Mer information finns i kapitlet AquaClean-vattenfilter. 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Ställa in vattnets hårdhetsgrad Se kapitlet "Ställa in vattnets hårdhetsgrad" för stegvisa instruktioner. Standardinställningen för hårdhetsgraden för vatten är 4. hårt vatten. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 4. Montera LatteGo (endast vissa modeller) CLICK 228 Svenska
Sida: 4
5. Montera den klassiska mjölkskummaren (endast vissa modeller) 1 2 Brygga drycker Allmänna steg 1 Fyll vattentanken med kranvatten och bönbehållaren med bönor. 2 Slå på bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. - Bryggaren värms upp och genomför den automatiska sköljningscykeln. Under uppvärmningen tänds lamporna i dryckesikonerna och släcks sedan långsamt en i taget. - När alla lampor i dryckesikonerna lyser stadigt är maskinen redo att användas. 3 Placera en kopp under kaffemunstycket. Dra kaffemunstycket uppåt eller nedåt om du vill justera höjden efter storleken på koppen eller glaset som du använder (Bild 1). Anpassa dina drycker Med den här bryggaren kan du ändra inställningarna för en dryck på det sätt du själv önskar. När du har valt en dryck kan du: 1 Justera aromstyrkan genom att trycka på ikonen för aromstyrka (Bild 2). Det finns 3 styrkor, den lägsta är mildast och den högsta är starkast. 2 Justera dryckesmängden genom att trycka på ikonen för dryckesmängd (Bild 3) och/eller mjölkmängd (endast vissa modeller). Det finns 3 mängder: låg, medel och hög. Du kan även justera kaffetemperaturen efter dina önskemål (se 'Ställa in kaffetemperaturen'). Brygga kaffe av kaffebönor 1 Tryck på önskad ikon för att brygga en kopp kaffe. - Lamporna för aromstyrka och mängd tänds och visar den inställning som valts tidigare. - Du kan justera drycken efter önskad smak (se 'Anpassa dina drycker'). 2 Tryck på start/stopp-knappen . - Lampan i dryckesikonen blinkar medan drycken pumpas ut. Endast vissa modeller: En americano görs med espresso och vatten. Om du brygger en americano pumpar bryggaren först ut en espresso och sedan vatten. 3 Tryck på start/stopp-knappen igen om du vill avbryta upphällningen av drycken innan maskinen är klar. Tryck på dryckesikonen två gånger om du vill brygga två koppar kaffe samtidigt. Lampan 2x tänds. 229 Svenska Svenska
Sida: 5
Brygga mjölkbaserade drycker med LatteGo (mjölkbehållare) LatteGo består av en mjölkbehållare, en ram och ett förvaringslock. För att förhindra läckage ska du se till att ramen och mjölkbehållaren är korrekt monterade innan du fyller på mjölkbehållaren. 1 Montera LatteGo genom att först sätta i mjölkbehållaren under kroken högst upp på ramen (Bild 4). Tryck sedan dit nederdelen av mjölkbehållaren. Du hör ett klick när den låser fast på plats (Bild 5). Obs! Se till att mjölkbehållaren och ramen är rena innan du sätter ihop dem. 2 Luta lite på LatteGo och sätt den på varmvattenmunstycket (Bild 6). Tryck sedan tills den låses på plats (Bild 7). 3 Fyll LatteGo med mjölk upp till den indikerade nivån på mjölkbehållaren för den dryck du brygger (Bild 8). Fyll inte på mjölkbehållaren över maxnivån. Om du har anpassat mjölkmängden kan du behöva fylla mjölkbehållaren med mer eller mindre mjölk än den mängd som indikeras för denna dryck i LatteGo. Vi rekommenderar att du alltid använder mjölk som kommer direkt från kylen för bästa möjliga resultat. 4 Ställ en kopp på droppbrickan. 5 Tryck på ikonen för den mjölkbaserade dryck du önskar. - Du kan nu justera drycken efter dina önskemål (se 'Anpassa dina drycker'). 6 Tryck på start/stopp-knappen . - Lampan i dryckesikonen blinkar medan drycken pumpas ut. Om du brygger cappuccino eller latte macchiato pumpar bryggaren först ut mjölk och sedan kaffe. Om du brygger caffè latte pumpar bryggaren först ut kaffe och sedan mjölk. - Tryck på start/stopp-knappen om du vill avbryta upphällningen av drycken innan maskinen har pumpat ut den förinställda mängden. 7 Håll start/stopp-knappen intryckt om du vill avbryta upphällningen av hela drycken (mjölk och kaffe) innan maskinen är klar. Skumma mjölk med klassisk mjölkskummare Vi rekommenderar att du alltid använder mjölk som kommer direkt från kylen för bästa möjliga skum. 1 Luta det svarta silikonhandtaget på maskinen åt vänster och skjut fast mjölkskummaren på den (Bild 9). 2 Fyll en mjölkkanna med ca 100 ml mjölk för cappuccino eller ca 150 ml mjölk för latte macchiato. 3 Håll kannan så att mjölkskummaren är nedsänkt i mjölken ca 1 cm. 4 Tryck på ångikonen (Bild 10). - Lampan i ångikonen tänds och startlampan börjar blinka. 5 Tryck på start/stopp-knappen för att skumma mjölken (Bild 11). - Bryggaren värms upp och ånga trycks in i mjölken så att den skummas. 6 När mjölkskummet i mjölkkannan har nått önskad volym trycker du på start/stopp-knappen igen för att sluta skumma mjölk. Skumma aldrig mjölk längre än 90 sekunder. Skumfunktionen stängs av automatiskt efter 90 sekunder. Du behöver inte röra mjölkkannan under skumningen för att få den bästa kvaliteten. 230 Svenska
Sida: 6
Brygga kaffe av förmalet kaffe Du kan välja förmalet kaffe i stället för bönor, t.ex. om du föredrar en annan typ av kaffe eller koffeinfritt kaffe. 1 Tryck på på/av-knappen när du vill slå på bryggaren och vänta tills den är redo att användas. 2 Öppna locket till facket för förmalet kaffe och häll en struken doseringsskopa med förmalet kaffe i behållaren (Bild 12). Stäng sedan locket. 3 Placera en kopp under kaffemunstycket. 4 Välj en dryck. 5 Tryck på ikonen för aromstyrka i 3 sekunder (Bild 13). - Lampan för förmalet kaffe tänds och startlampan börjar blinka. 6 Tryck på start/stopp-knappen . 7 Tryck på start/stopp-knappen igen om du vill avbryta upphällningen av drycken innan maskinen är klar. Om du använder förmalet kaffe kan du endast brygga en kaffedryck åt gången. Förmalet kaffe är inte en inställning som sparas som tidigare vald inställning för styrka. Du måste trycka på ikonen för aromstyrka i 3 sekunder varje gång du vill använda förmalet kaffe. Du kan inte välja en annan aromstyrka när du väljer förmalet kaffe. Välja varmt vatten 1 Om LatteGo eller mjölkskummaren är ansluten, ta bort den från bryggaren. 2 Tryck på varmvattenikonen (Bild 14). - Lamporna för dryckesmängd tänds och visar den dryckesinställning som valts tidigare för varmt vatten. 3 Justera mängden varmt vatten efter dina önskemål genom att trycka på ikonen för dryckesmängd (Bild 3). 4 Tryck på start/stopp-knappen . - Lampan i varmvattenikonen blinkar och varmt vatten pumpas ut från varmvattenmunstycket (Bild 15). 5 Tryck på start/stopp-knappen igen om du vill avbryta upphällningen av varmt vatten innan maskinen är klar. Ändra maskininställningar Justera stand-by-tiden 1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. 2 När bryggaren är avstängd: tryck och håll ned ikonen för avkalkning (Bild 16) tills att lampan för avkalkning och lamporna för aromstyrka tänds (Bild 17). 3 Tryck på ikonen för aromstyrka för att välja stand-by-tid: 15, 30, 60 eller 180 minuter. 1, 2, 3 eller 4 lampor för aromstyrka tänds. 4 När du är klar med inställningen av stand-by-tiden trycker du på start/stopp-knappen . Bryggaren stängs av. 5 Slå på bryggaren igen genom att trycka på på/av-knappen. 231 Svenska Svenska
Sida: 7
Programmera den högsta standardinställningen för dina drycker Maskinen har 3 standardinställningar för varje dryck: låg, medel och hög. Du kan bara justera mängden för den högsta inställningen. Den nya mängden kan lagras så snart startlampan börjar blinka. Montera LatteGo och häll mjölk i den innan du börjar programmera mängden för en mjölkdryck. 1 Justera inställningen för den största mängden genom att hålla ikonen för den dryck du vill justera intryckt i 3 sekunder. - Den övre lampan för ikonen för dryckesmängd och den övre lampan för ikonen för mjölkmängd (endast vissa modeller) börjar blinka och start/stopp-knappen börjar blinka, vilket visar att programmeringsläget har startat. 2 Tryck på start/stopp-knappen . Bryggaren börjar brygga den valda drycken. - Startlampan börjar först lysa med fast sken. När bryggaren är redo att lagra den justerade volymen börjar start/stopp-lampan att blinka. 3 Tryck på start/stopp-knappen igen när koppen innehåller önskad mängd kaffe eller mjölk. - Om du brygger cappuccino eller latte macchiato kommer mjölken att pumpas ut först. Tryck på start/stopp-knappen när koppen innehåller önskad mängd mjölk. Bryggaren börjar då pumpa ut kaffet automatiskt. Tryck på start/stopp-knappen igen när koppen innehåller önskad mängd. När du har programmerat den nya högsta standardmängden för en dryck kommer bryggaren att pumpa ut den nya mängden varje gång du väljer den största mängden för denna dryck. Du kan bara justera nivån för den största standardmängden. Information om att återgå till standardinställningarna för mängd finns i Återställa fabriksinställningar. Ställa in kaffetemperaturen Bryggare utan temperaturikon 1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. 2 När bryggaren är avstängd: håll ikonen för kaffemängd intryckt tills lamporna i ikonen tänds (Bild 18). 3 Tryck på mängdikonen för att välja önskad temperatur: normal, hög eller max. - Lamporna 1, 2 respektive 3 tänds. 4 När du är klar med inställningen av kaffetemperaturen trycker du på start/stopp-knappen . 5 Slå på bryggaren igen genom att trycka på på/av-knappen. Om du inte stänger av bryggaren själv stängs den av automatiskt efter en stund. Bryggare med temperaturikon (endast EP3221) 1 Tryck på ikonen för kaffetemperatur upprepade gånger för att välja önskad temperatur. Återställa fabriksinställningar Det går att när som helst återställa bryggarens dryckesinställningar till standarden. Du kan bara återställa standardinställningarna när bryggaren är avstängd. 232 Svenska
Sida: 8
1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. 2 Håll espressoikonen intryckt i 3 sekunder. - Mittenlamporna i ikonerna för dryckesinställning tänds. Start/stopp-lampan börjar blinka, vilket visar att inställningarna kan återställas. 3 Tryck på start/stopp-knappen för att bekräfta att du vill återställa inställningarna. 4 Slå på bryggaren igen genom att trycka på på/av-knappen. Ändra inställningarna för malningsgraden Du kan ändra kaffestyrkan med vredet för malningsinställningen inne i behållaren för kaffebönor. Ju lägre malningsinställning, desto finare mals kaffebönorna och desto starkare blir kaffet. Du kan välja mellan tolv olika malningsinställningar. Bryggaren är byggd för att utvinna bästa möjliga smak från dina kaffebönor. Därför rekommenderar vi att du inte ändrar malningsinställningarna förrän du har bryggt 100–150 koppar (ca 1 månads användning). Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning när bryggaren mal kaffebönor. Du måste brygga två till tre drycker innan hela skillnaden märks. Vrid inte vredet för malningsinställningen mer än ett steg i taget för att förhindra skador på kvarnen. 1 Placera en kopp under kaffemunstycket. 2 Öppna locket till behållaren för kaffebönor. 3 Tryck på espressoikonen och tryck sedan på start/stopp-knappen . 4 När kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet för malningsinställningen och vrider det till vänster eller höger. (Bild 19) Inaktivera pipljuden på kontrollpanelen 1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. 2 När bryggaren är avstängd håller du kaffeikonen (espresso lungo-ikon för EP3221) intryckt tills lampan på ikonen tänds. Startlampan börjar blinka. 3 Tryck på kaffeikonen igen för att inaktivera pipljuden på kontrollpanelen. Lampan i kaffeikonen släcks. 4 Bekräfta ditt val genom att trycka på start/stopp-knappen. 5 Slå på bryggaren igen genom att trycka på på/av-knappen. Pipljuden på kontrollpanelen har nu inaktiverats. Obs! Om lampan i kaffeikonen inte tänds efter att ha tryckt och hållit ikonen intryckt innebär det att pipljuden på kontrollpanelen redan har inaktiverats. Om du vill aktivera dem igen trycker du på ikonen igen och bekräftar genom att trycka på start/stopp-knappen. Pipljuden i på/av-knappen och i start/stopp-knappen kan inte inaktiveras. Ta ur och sätta i bryggruppen Besök www.philips.com/coffee-care för detaljerade videoinstruktioner om hur du tar ut, sätter in och rengör bryggruppen. 233 Svenska Svenska
Sida: 9
Ta ut bryggruppen ur bryggaren. 1 Stäng av bryggaren. 2 Ta ur vattenbehållaren och öppna underhållsluckan (Bild 20). 3 Tryck på PUSH-handtaget (Bild 21) och dra i bryggruppens handtag för att dra ut den ur bryggaren (Bild 22). Sätta tillbaka bryggruppen Innan du skjuter in bryggruppen i bryggaren igen ser du till att den är i rätt läge. 1 Kontrollera att bryggruppen är korrekt isatt. Pilen på den gula cylindern på den sidan av bryggruppen ska vara i linje med den svarta pilen och N (Bild 23). - Om de inte är i linje, tryck ned spaken tills den kommer i kontakt med bryggruppens (Bild 24) bas. 2 Skjut in bryggruppen i bryggaren längs spåren på sidorna (Bild 25) till den låser fast i rätt position med ett klick (Bild 26). Tryck inte på PUSH-knappen. 3 Stäng underhållsluckan och sätt tillbaka vattenbehållaren. Rengöring och underhåll Regelbunden rengöring och underhåll håller din bryggare i toppskick och säkerställer att kaffet smakar gott under lång tid framöver och att kaffeflödet är jämt. Se tabellen nedan för en detaljerad beskrivning av när och hur du rengör bryggarens alla löstagbara delar. Du hittar mer detaljerad information och videoinstruktioner på www.philips.com/coffee-care. Bild D innehåller en översikt över vilka delar som kan diskas i diskmaskinen. Löstagbara delar När den ska rengöras Hur den ska rengöras Bryggrupp Varje vecka Ta ut bryggruppen ur bryggaren (se 'Ta ur och sätta i bryggruppen'). Skölj den under kranen (se 'Rengör bryggruppen under kranen'). Varje månad Rengör bryggruppen med avfettningstabletter (se 'Rengör bryggruppen med avfettningstabletter') från Philips. Klassisk mjölkskummare Efter varje användning Pumpa först ut varmt vatten med mjölkskummaren ansluten till bryggaren för noggrann rengöring. Ta sedan bort mjölkskummaren från bryggaren och ta isär den. Rengör alla delar under rinnande vatten eller diska dem i diskmaskinen. Fack för förmalet kaffe Kontrollera behållaren för förmalet varje vecka för att se om den är igensatt. Dra ur bryggarens sladd och ta ut bryggruppen. Öppna locket till behållaren för förmalet kaffe och sätt in handtaget på kaffemåttet. Flytta handtaget uppåt och nedåt tills det tilltäppta malna kaffet faller ut (Bild 27). Besök www.philips.com/coffee-care för detaljerade videoinstruktioner. 234 Svenska
Sida: 10
Löstagbara delar När den ska rengöras Hur den ska rengöras Behållare för malet kaffe Töm behållaren för malet kaffe när bryggaren visar ett meddelande om detta. Rengör den en gång i veckan. Ta alltid ur behållaren för malet kaffe när bryggaren är PÅ. Skölj den under rinnande vatten med lite diskmedel eller diska den i diskmaskinen. Frontpanelen på behållaren för malet kaffe kan inte diskas i diskmaskin. Droppbricka Töm droppbrickan varje dag eller när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickan (Bild 28). Rengör droppbrickan varje vecka. Ta bort droppbrickan (Bild 29) och skölj den under rinnande vatten med lite diskmedel. Du kan även rengöra droppbrickan i diskmaskinen. Frontpanelen på behållaren för malet kaffe (bild A15) kan inte diskas i diskmaskin. LatteGo Efter varje användning Skölj LatteGo under vattenkranen eller diska den i diskmaskinen. Smörja bryggruppen Varannan månad Titta i smörjningstabellen och smörj bryggruppen med smörjfett från Philips (se 'Smörjning av bryggruppen'). Vattenbehållare Varje vecka Skölj vattenbehållaren under kranen Rengöring av bryggruppen Regelbunden rengöring av bryggruppen förhindrar att kafferester täpper till de inre kretsarna. Besök www.philips.com/coffee-care för instruktionsvideor om hur du tar ut, sätter in och rengör bryggruppen. Rengör bryggruppen under kranen 1 Ta ur bryggruppen ur bryggaren (se 'Ta ur och sätta i bryggruppen'). 2 Skölj bryggruppen noggrant med vatten. Rengör bryggruppens övre filter (Bild 30) försiktigt. 3 Låt bryggruppen lufttorka innan du sätter tillbaka den. Torka inte bryggruppen med en handduk eftersom det kan leda till att tygfibrer samlas i bryggruppen. Rengör bryggruppen med avfettningstabletter Använd endast avfettningstabletter från Philips. 1 Ställ en kopp under kaffepipen. Fyll vattentanken med rent vatten. 2 Lägg en avfettningstablett i facket för förmalet kaffe. 3 Tryck på kaffeikonen och håll sedan ikonen för aromstyrka intryckt i 3 sekunder för att välja funktionen för förmalet kaffe (Bild 2). 4 Lägg inte något förmalet kaffe i behållaren. Tryck på start/stopp-knappen för att påbörja bryggningen. När en halv kopp vatten har bryggts drar du ur kontakten till bryggaren. 5 Låt avfettningslösningen verka i minst 15 minuter. 6 Sätt in stickkontakten i vägguttaget igen, starta maskinen och låt den slutföra bryggningen. Töm koppen. 7 Ta ur vattenbehållaren och öppna underhållsluckan. Ta ur bryggruppen (se 'Ta ut bryggruppen ur bryggaren.') och skölj den ordentligt under rinnande vatten. 8 Sätt tillbaka bryggruppen och vattenbehållaren och ställ en kopp under kaffepipen. 235 Svenska Svenska
Sida: 11
9 Tryck på kaffeikonen och håll sedan ikonen för aromstyrka intryckt i 3 sekunder för att välja funktionen för förmalet kaffe (Bild 2). Lägg inte något förmalet kaffe i behållaren. Tryck på start/stopp-knappen för att påbörja bryggningen. Upprepa detta två gånger. Töm koppen. Smörjning av bryggruppen Smörj bryggruppen varannan månad för att säkerställa att de rörliga delarna kan röras utan motstånd. 1 Applicera ett tunt lager fett på kolven (grå del) i bryggruppen (Bild 31). 2 Applicera ett tunt lager fett runt axeln (grå del) i botten av bryggruppen (Bild 32). 3 Applicera ett tunt lager fett på skenorna längs båda sidorna (Bild 33). Rengöra LatteGo (mjölkbehållare) Rengöra LatteGo efter varje användning 1 Ta ut LatteGo från bryggaren (Bild 34). 2 Häll ut återstående mjölk. 3 Tryck på låsknappen och lossa mjölkbehållaren från ramen på LatteGo (Bild 35). 4 Diska alla delar i diskmaskin eller under rinnande vatten med ljummet vatten och lite diskmedel. Rengöring av den klassiska mjölkskummaren Rengöra den klassiska mjölkskummaren efter varje användning Av hygienskäl och för att undvika att mjölkrester lagras ska mjölkskummaren rengöras varje gång du använder den. 1 Placera en kopp under mjölkskummaren. 2 Tryck på ångikonen och tryck sedan på start/stopp-knappen för att börja pumpa ut ånga och ta bort eventuell mjölk som finns kvar i mjölkskummaren. 3 Stoppa ångan efter några sekunder genom att trycka på start/stopp-knappen igen. 4 Torka av mjölkskummaren med en fuktad trasa. Daglig rengöring av den klassiska mjölkskummaren 1 Låt mjölkskummaren svalna helt. 2 Luta mjölkskummaren åt vänster (Bild 36) och ta bort både metalldelen och silikondelen (Bild 37). 3 Ta isär de två delarna (Bild 38) och skölj dem med rent vatten eller diska dem i diskmaskinen. Kontrollera att det lilla hålet på metallröret är helt rent och inte igentäppt av mjölkrester (Bild 39). 4 Sätt ihop de två delarna av mjölkskummaren och sätt tillbaka mjölkskummaren på bryggaren igen. AquaClean-vattenfilter Din bryggare har AquaClean. AquaClean-vattenfiltret kan placeras i vattentanken för att bevara kaffets smak. Det minskar även behovet av avkalkning, genom att minska mängden kalkavlagringar i bryggaren. Du kan köpa ett AquaClean-vattenfilter från din lokala återförsäljare, från auktoriserade servicecenter eller online på www.philips.com/parts-and-accessories. AquaClean-ikon och lampa Bryggaren har en lampa (Bild 40) för AquaClean-vattenfiltret som visar filtrets status. Använd tabellen nedan för att se vilka åtgärder som krävs när lampan lyser eller när den blinkar. 236 Svenska
Sida: 12
När du använder bryggaren för första gången börjar lampan för AquaClean blinka med orange färg. Det visar att du kan börja använda AquaClean-vattenfiltret. Om du inte aktiverar ett AquaClean-vattenfilter släcks lampan automatiskt efter en stund. När du har installerat filtret och aktiverat det med AquaClean-ikonen börjar lampan för AquaClean att lysa med blå färg för att bekräfta att AquaClean- vattenfiltret är aktivt. När filtret är förbrukat börjar AquaClean-lampan blinka med orange färg igen för att påminna dig om att byta ut filtret mot ett nytt. Du kan fortfarande aktivera ett AquaClean-filter när den orangefärgade AquaClean-lampan är släckt, men du måste avkalka bryggaren först. Aktivera AquaClean-vattenfiltret (5 min.) Bryggaren känner inte av automatiskt att ett filter har satts in i vattenbehållaren. Du måste därför aktivera varje nytt AquaClean-vattenfilter som du installerar med hjälp av AquaClean-ikonen. Du kan fortfarande aktivera ett AquaClean-vattenfilter när den orangefärgade AquaClean-lampan är släckt, men du måste avkalka bryggaren först. Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du använder AquaClean- vattenfiltret. Innan du aktiverar AquaClean-vattenfiltret måste det förberedas genom att blötläggas i vatten enligt beskrivningen nedan. Om du inte gör det kan det hända att luft dras in i bryggaren i stället för vatten, vilket låter mycket och förhindrar bryggaren från att brygga kaffe. 1 Kontrollera att bryggaren är påslagen. 2 Skaka filtret i ca 5 sekunder (Bild 41). 3 Vänd filtret upp och ned, sänk ned det i en kanna med kallt vatten och skaka/tryck på det (Bild 42). 4 Filtret är nu förberett och kan sättas in i vattenbehållaren. 5 Placera filtret vertikalt i filterhållaren i vattenbehållaren. Tryck ned det så långt som möjligt (Bild 43). 6 Fyll vattenbehållaren med rent vatten och sätt tillbaka den i bryggaren. 7 Ta bort LatteGo om den är ansluten. 8 Placera en skål under varmvattenmunstycket/mjölkskummaren. 9 Tryck på ikonen för AquaClean i 3 sekunder (Bild 44). Startlampan börjar blinka. 10 Tryck på start/stopp-knappen för att påbörja aktiveringsprocessen. 11 Varmt vatten pumpas ut från varmvattenmunstycket/mjölkskummaren (3 min.). 12 När aktiveringsprocessen är klar tänds den blå AquaClean-lampan för att bekräfta att AquaClean- vattenfiltret har aktiverats korrekt. Byta AquaClean-vattenfiltret (5 min.) Filtret slutar att fungera när 95 liter vatten har runnit genom det. AquaClean-lampan börjar lysa med orange färg och börjar blinka för att påminna dig om att byta filtret. Så länge den blinkar kan du byta ut filtret utan att avkalka bryggaren först. Den orangefärgade lampan släcks så småningom om du inte byter AquaClean-vattenfiltret. I så fall kan du fortfarande byta filtret, men du måste först avkalka bryggaren. När den orangefärgade AquaClean-lampan blinkar: 237 Svenska Svenska
Sida: 13
1 Ta ur det gamla AquaClean-vattenfiltret. 2 Installera ett nytt filter och aktivera det enligt beskrivningen i kapitlet Aktivera AquaClean- vattenfiltret (5 min.). Byt ut AquaClean-vattenfiltret minst var tredje månad, även om bryggaren ännu inte har indikerat att filtret behöver bytas ut. Inaktivera AquaClean-påminnelse Om du inte vill använda Philips AquaClean-vattenfilter längre kan du alltid inaktivera AquaClean- påminnelserna (AquaClean-lampan blinkar med orange ljus): 1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. 2 När bryggaren är avstängd trycker du och håller AquaClean-ikonen intryckt tills lampan på denna ikon tänds. Startlampan börjar blinka. 3 Tryck på AquaClean-ikonen igen för att inaktivera påminnelserna. Lampan i AquaClean-ikonen släcks. 4 Bekräfta ditt val genom att trycka på start/stopp-knappen. 5 Slå på bryggaren igen genom att trycka på på/av-knappen. AquaClean-påminnelserna är nu inaktiverade. Obs! Aktiveringen av ett nytt AquaClean-filter aktiverar automatiskt AquaClean-påminnelserna. Ställa in vattnets hårdhetsgrad Vi rekommenderar att du anpassar bryggaren till vattnets hårdhetsgrad i din region för att få optimala prestanda och ge bryggaren en längre livslängd. Detta förhindrar även att du behöver kalka av bryggaren så ofta. Standardinställningen för hårdhetsgraden för vatten är 4. hårt vatten. Du kan testa vattnets hårdhetsgrad i din region med hjälp av de medföljande testremsorna. 1 Doppa den medföljande remsan för hårdhetstestning i kranvatten eller håll den under rinnande vatten under en sekund (Bild 45). 2 Vänta 1 minut. Antalet rutor som blir röda på testremsan visar vattnets hårdhet (Bild 46). Ställ in bryggaren på rätt hårdhetsgrad för vatten: 1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. 2 När bryggaren är avstängd håller du ikonen för aromstyrka intryckt tills alla lampor i ikonen tänds (Bild 2). 3 Tryck på ikonen för aromstyrka 1, 2, 3 eller 4 gånger. Det antal lampor som lyser ska vara samma som antalet röda rutor på testremsan (Bild 47). Om det inte syns några röda rutor på testremsan (alla rutor är gröna) väljer du en lampa. 4 När du har ställt in rätt hårdhet för vattnet trycker du på start/stopp-knappen . 5 Slå på bryggaren genom att trycka på på/av-knappen. Eftersom du bara ställer in vattnets hårdhetsgrad en gång används funktionen för aromstyrka för att välja vattnets hårdhet. Det påverkar inte aromstyrkan för de drycker du brygger efter detta. 238 Svenska
Sida: 14
Avkalkningsprocess (30 min.) Använd endast Philips avkalkningsmedel. Du bör absolut inte använda ett avkalkningsmedel baserat på svavelsyra, saltsyra, sulfaminsyra eller ättiksyra (ättika) eftersom detta kan skada bryggarens vattenkrets och inte upplösa kalkavlagringarna ordentligt. Om du inte använder Philips avkalkningsmedel blir garantin ogiltig. Garantin blir också ogiltig om du inte avkalkar bryggaren. Du kan köpa Philips avkalkningsmedel i onlinebutiken på www.philips.com/coffee-care. Bryggaren behöver kalkas av när lampan för Calc/Clean börjar blinka långsamt. 1 Kontrollera att bryggaren är påslagen. 2 Om LatteGo eller mjölkskummaren är ansluten, ta bort den från bryggaren. 3 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe, töm dem och sätt sedan tillbaka dem på plats. 4 Ta bort vattenbehållaren och töm den. Ta sedan ut AquaClean-vattenfiltret. 5 Häll hela flaskan med avkalkningslösningen från Philips i vattenbehållaren och fyll på med rent vatten upp till Calc/Clean-indikatorn (Bild 48). Sätt sedan tillbaka den i bryggaren. 6 Placera ett stort kärl (1,5 l) under kaffemunstycket och vattenmunstycket. 7 Tryck på ikonen Calc/Clean i 3 sek. och tryck sedan på start/stopp-knappen . 8 Avkalkningens första fas startar. Avkalkningsprocessen tar ca 30 minuter och består av en avkalkningscykel och en sköljningscykel. Under avkalkningsprocessen blinkar avkalkningslampan långsamt för att visa att avkalkningsprocessen pågår. 9 Vänta tills bryggaren har pumpat ut all avkalkningslösning och ett meddelande om att vattenbehållaren är tom visas på skärmen. 10 Töm vattenbehållaren, skölj den och fyll på med rent vatten upp till Calc/Clean-indikatorn. 11 Töm behållaren och placera den sedan under kaffemunstycket och vattenmunstycket igen. Tryck på start/stopp-knappen igen. 12 Under avkalkningscykelns andra fas startar sköljningscykeln, som varar i 3 minuter. Under denna fas tänds och släcks lamporna på kontrollpanelen för att visa att sköljningsprocessen pågår. 13 Vänta tills bryggaren har pumpat ut allt vatten. Avkalkningsprocessen är klar när bryggaren slutar att pumpa ut vatten. 14 Bryggaren värms nu upp igen. När lamporna i dryckesikonerna lyser stadigt är maskinen redo att användas igen. 15 Installera och aktivera ett nytt AquaClean-vattenfilter i vattentanken (se 'Aktivera AquaClean- vattenfiltret (5 min.)'). - När avkalkningsprocessen har slutförts blinkar AquaClean-lampan en stund för att påminna dig om att installera ett nytt AquaClean-vattenfilter. Tips! Användningen av AquaClean-filtret minskar behovet av avkalkning! Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts? Om bryggaren hänger sig under avkalkningscykeln kan du avbryta processen genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Om avkalkningen avbryts innan den är helt klar gör du följande: 1 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt. 2 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till Calc/Clean-markeringen och slå på bryggaren igen. Bryggaren värms upp och genomför en automatisk sköljningscykel. 3 Genomför en manuell sköljningscykel innan du brygger några drycker. Om du vill utföra en manuell sköljcykel pumpar du först ut en halv vattentank med varmt vatten genom att trycka på varmvattenikonen (Bild 14) flera gånger. Brygg sedan 2 koppar med förmalet kaffe utan att tillsätta malet kaffe. 239 Svenska Svenska
Sida: 15
Om avkalkningsproceduren inte slutfördes bör du genomföra en ny avkalkningsprocedur så snart som möjligt. Beställa tillbehör Använd endast underhållsprodukter från Philips för att rengöra och avkalka bryggaren. Du kan köpa dessa produkter från din lokala återförsäljare, från auktoriserade servicecenter eller online på www.philips.com/parts-and-accessories. Om du vill hitta en lista över alla reservdelar online ska du ange bryggarens modellnummer. Modellnumret finns på insidan av underhållsluckan. Underhållsprodukter och typnummer: - Avkalkningslösning CA6700 - AquaClean-vattenfilter CA6903 - Fett för smörjning av bryggrupp HD5061 - Avfettningstabletter CA6704 Felsökning Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med bryggaren. Instruktionsvideor och en fullständig lista över vanliga frågor finns på www.philips.com/coffee-care. Om du inte kan lösa problemet, kontakta kundtjänsten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren. Varningsikoner Varningsi kon Lösning Lampan för tom vattenbehållare lyser - Vattenbehållaren är nästan tom. Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till maxnivåindikeringen. - Vattenbehållaren sitter inte på plats. Sätt tillbaka vattenbehållaren. Lampan för tömning av behållaren för malet kaffe lyser - Behållaren för malet kaffe är full. Ta bort och töm behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Vänta i minst 5 sekunder innan sätter tillbaka behållaren. Larmlampan lyser - Behållaren för malet kaffe och/eller droppbrickan sitter inte på plats eller har inte placerats korrekt. Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe och/eller droppbrickan och se till att de sitter rätt. - Serviceluckan är öppen. Ta bort vattenbehållaren och se till att underhållsluckan är stängd. Larmlampan blinkar - Bryggruppen sitter inte på plats eller har inte placerats korrekt. Ta bort bryggruppen och se till att den låses på plats. Se kapitlet Ta ur och sätta i bryggruppen för stegvisa instruktioner. - Bryggruppen är blockerad. Ta bort bryggruppen och skölj den med vatten under kranen. Smörj sedan bryggruppen och sätt tillbaka den i bryggaren. Se kapitlet Rengöring och underhåll för stegvisa instruktioner. 240 Svenska
Sida: 16
Varningsi kon Lösning Larmlampan lyser och startlampan blinkar. Det har kommit in luft i bryggaren. Släpp ut luften ur bryggaren genom att fylla vattentanken med vatten, ställa en kopp under den klassiska mjölkskummaren och trycka på den blinkande start/stopp-knappen. Var försiktig: små strålar med varmt vatten pumpas ut från den klassiska mjölkskummaren för att släppa ut luften. AquaClean-lampan blinkar: sätt i eller byt ut AquaClean-vattenfiltret och aktivera det. Se kapitlet AquaClean-vattenfilter för stegvisa instruktioner. Avkalkningslampan blinkar långsamt: Kalka av bryggaren (se 'Avkalkningsprocess (30 min.)'). Lamporna i dryckesikonerna tänds och släcks sedan en i taget. Bryggaren värms upp och/eller försöker frigöra den luft som drogs in i bryggaren. Vänta till alla dryckeslampor lyser med fast sken. Lamporna för alla varningsikoner blinkar. Återställ bryggaren genom att koppla ur den och sedan koppla in den igen. Följ dessa steg innan du sätter på bryggaren igen: - Ta bort AquaClean-vattenfiltret från vattenbehållaren. - Sätt tillbaka vattenbehållaren. Sätt in den så långt som möjligt i bryggaren för att se till att den är i rätt läge. - Öppna locket till behållaren för förmalet kaffe och kontrollera om den är igensatt med kaffepulver. Rengör den genom att föra in handtaget till en sked i behållaren för förmalet kaffe och röra handtaget uppåt och nedåt tills det igensatta kaffet faller ned (Bild 27). Ta ur bryggruppen och ta bort allt malet kaffe som har fallit ned. Sätt tillbaka den rena bryggruppen. - Slå på bryggaren igen. Om det löser problemet beror det på att AquaClean-filtret inte var rätt förberett. Förbered AquaClean-filtret enligt steg 1 och 2 i kapitlet Aktivera AquaClean-filter (5 min) innan du sätter tillbaka det. Det kan hända att bryggaren är överhettad om lamporna fortsätter att blinka. Stäng av bryggaren, vänta 30 minuter och slå sedan på den igen. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land om lamporna fortsätter att blinka. Du hittar kontaktuppgifter i den internationella garantibroschyren. Felsökningstabell Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med bryggaren. Instruktionsvideor och en fullständig lista över vanliga frågor finns på www.philips.com/coffee-care. Om du inte kan lösa problemet, kontakta kundtjänsten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren. 241 Svenska Svenska
Sida: 17
Problem Orsak Lösning Droppbrickan fylls snabbt. Det är normalt. Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och bryggruppen. En del vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan. Töm droppbrickan varje dag eller när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje. Tips! placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvattnet som kommer ut från det. Lampan för tömning av behållaren för malet kaffe lyser. Du tömde behållaren för malet kaffe när bryggaren var avstängd. Töm alltid behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Ta bort behållaren för malet kaffe, vänta minst 5 sek. och sätt sedan in den igen. Det visas ett meddelande på bryggaren om att jag ska tömma behållaren för malet kaffe trots att behållaren inte är full. Bryggarens räknare återställdes inte sist du tömde behållaren för malet kaffe. Vänta alltid ca 5 sekunder innan du sätter tillbaka behållaren för malet kaffe. Det gör att räknaren för malet kaffe nollställs. Töm alltid behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Om du tömmer behållaren för malet kaffe när bryggaren är avstängd återställs inte räknaren för antalet bryggda koppar kaffe. Behållaren för malet kaffe är överfull och lampan för att tömma behållaren för malet kaffe har inte tänts. Du har tagit bort droppbrickan utan att tömma behållaren för maletkaffe. Töm alltid behållaren för malet kaffe när du tar bort droppbrickan, även om du endast har malt kaffe för ett fåtal koppar. Det gör att räknaren för malet kaffe nollställs och startar om så att den räknar rätt i fortsättningen. Jag kan inte ta bort bryggruppen. Bryggruppen är inte korrekt isatt. Återställ kaffebryggaren så här: Stäng underhållsluckan och sätt tillbaka vattenbehållaren. Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Försök att ta ut bryggruppen igen. Se kapitlet Ta ur och sätta i bryggruppen för stegvisa instruktioner. Jag kan inte sätta in bryggruppen. Bryggruppen är inte korrekt isatt. Återställ kaffebryggaren så här: Stäng underhållsluckan och sätt tillbaka vattenbehållaren. Sätt inte tillbaka bryggruppen i bryggaren. Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden. Vänta i 30 sek. och koppla sedan in bryggaren igen och slå på den. Placera sedan bryggruppen i rätt läge och sätt tillbaka den i bryggaren. Se kapitlet Ta ur och sätta i bryggruppen för stegvisa instruktioner. 242 Svenska
Sida: 18
Problem Orsak Lösning Kaffet är vattnigt. Bryggruppen är smutsig eller behöver smörjas. Ta bort bryggruppen (se 'Ta ut bryggruppen ur bryggaren.') och skölj den under rinnande vatten. Låt sedan torka. Smörj sedan de rörliga delarna (se 'Smörjning av bryggruppen'). Bryggaren har inte slutfört den automatiska justeringen. Den här processen startar automatiskt när du använder bryggaren första gången, när du byter till en ny sorts kaffebönor eller när bryggaren inte har använts en längre tid. Börja med att brygga 5 koppar för att låta bryggaren slutföra sin självjustering. Kaffekvarnen är inställd på en för grov malningsgrad. Ställ in kaffekvarnen på en finare malningsgrad (lägre). Brygg två till tre drycker innan du kan märka hela skillnaden. Kaffet är inte tillräckligt varmt. Den inställda temperaturen är för låg. Välj temperaturinställningen max (se 'Ställa in kaffetemperaturen'). En kall kopp sänker dryckens temperatur. Prova att förvärma kopparna genom att skölja ur dem med varmt vatten. Om du tillsätter mjölk sänks dryckens temperatur. Oavsett om du tillsätter varm eller kall mjölk kommer kaffets temperatur alltid att sänkas när du tillsätter mjölk. Prova att förvärma kopparna genom att skölja ur dem med varmt vatten. Inget kaffe kommer ut eller det kommer ut långsamt. AquaClean-vattenfiltret förbereddes inte korrekt för installationen. Ta ur AquaClean-vattenfiltret och försök brygga kaffe igen. Om detta fungerar ser du till att AquaClean-vattenfiltret är förberett innan du sätter tillbaka det. Se kapitlet AquaClean-vattenfilter för stegvisa instruktioner. Om bryggaren inte har använts under en längre tid måste du förbereda AquaClean-vattenfiltret för användning igen och sedan sätta tillbaka det. Se steg 1–3 i kapitlet Aktivera AquaClean- vattenfiltret. AquaClean-vattenfiltret är igensatt. Byt ut AquaClean-vattenfiltret var tredje månad. Ett filter som är äldre än 3 månader kan bli igensatt. Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad. Ställ in kaffekvarnen på en grövre malningsgrad (högre). Tänk på att detta påverkar kaffets smak. 243 Svenska Svenska
Sida: 19
Problem Orsak Lösning Bryggruppen är smutsig. Ta bort bryggruppen och skölj den under kranen (se 'Rengör bryggruppen under kranen'). Kaffemunstycket är smutsigt. Rengör kaffemunstycket och dess hål med en piprensare eller en nål. Facket för förmalet kaffe är igensatt Stäng av bryggaren och ta ur bryggruppen. Öppna locket till behållaren för förmalet kaffe och sätt in handtaget på kaffemåttet. Flytta handtaget uppåt och nedåt tills det tilltäppta malna kaffet faller ut (Bild 27). Bryggarens krets blockeras av kalkavlagringar. Kalka av bryggaren med Philips avkalkningsmedel. Kalka alltid av maskinen när avkalkningslampan börjar blinka. Bryggaren maler kaffebönorna men inget kaffe kommer ut. Facket för förmalet kaffe är igensatt. Stäng av bryggaren och ta ur bryggruppen. Öppna locket till behållaren för förmalet kaffe och sätt in handtaget på kaffemåttet. Flytta handtaget uppåt och nedåt tills det tilltäppta malna kaffet faller ut (Bild 27). Mjölken skummas inte. Bryggare med LatteGo: LatteGo är felaktigt monterad. Kontrollera att mjölkbehållaren är korrekt monterad på LatteGo-ramen (”klick”). Bryggare med LatteGo: mjölkbehållaren och/eller ramen på LatteGo är smutsiga. Ta isär LatteGo och skölj båda delarna under rinnande vatten eller diska dem i diskmaskinen (se 'Rengöra LatteGo efter varje användning'). Apparater med klassisk mjölkskummare: mjölkskummaren är smutsig. Rengör mjölkskummaren (se 'Rengöring av den klassiska mjölkskummaren ') noggrant. Den mjölksort som används är inte lämplig att skumma. Olika mjölksorter ger både olika mängder skum och skum av olika kvalitet. Följande mjölksorter har gett ett bra mjölkskum i våra tester: mellanmjölk, standardmjölk och laktosfri mjölk. Det läcker mjölk från botten av LatteGo- mjölkbehållaren. Ramen och mjölkbehållaren har inte monterats korrekt. Sätt först i mjölkbehållaren under kroken högst upp på ramen. Tryck sedan dit nederdelen av mjölkbehållaren. Du hör ett klick när den låser fast på plats. 244 Svenska
Sida: 20
Problem Orsak Lösning Bryggaren verkar läcka. Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och bryggruppen. Detta vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan. Det är normalt. Töm droppbrickan varje dag eller när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje. Tips! Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten och minska mängden vatten i droppbrickan. Droppbrickan är alltför full och har svämmat över vilket gör att det ser ut som att bryggaren läcker. Töm droppbrickan varje dag eller när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje. Vattenbehållaren har inte satts in helt och luft sugs in i bryggaren. Kontrollera att vattenbehållaren är i rätt läge: ta bort den och sätt in den igen så att den skjuts in så långt som möjligt. Bryggruppen är smutsig/igensatt. Skölj bryggruppen. Bryggaren är inte placerad på en horisontell yta. Placera bryggaren på en horisontell yta så att inte droppbrickan svämmar över och så att indikatorn för full droppbricka kan fungera korrekt. Vattenbehållaren har inte satts in helt och luft sugs in i bryggaren. Kontrollera att vattenbehållaren är i rätt läge: ta bort den och sätt in den igen så att den skjuts in så långt som möjligt. Jag kan inte aktivera AquaClean-vattenfiltret och bryggaren uppmanar till att genomföra en avkalkning. Filtret har inte installerats eller bytts ut i tid efter att lampan för AquaClean-vattenfiltret började blinka. Det innebär att bryggaren inte är helt fri från kalk. Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-vattenfiltret. Det nya vattenfiltret passar inte. Det filter du försöker installera är inte ett AquaClean- vattenfilter. AquaClean-vattenfilter är den enda filtertyp som kan användas i bryggaren. Gummiringen på AquaClean- vattenfiltret sitter inte på plats. Sätt tillbaka gummiringen på AquaClean-vattenfiltret. Bryggaren avger ett högt ljud. Det är normalt att bryggaren avger ljud under användning. Om bryggaren börjar avge en annan typ av ljud rengör du bryggruppen och smörjer den (se 'Smörjning av bryggruppen'). AquaClean-vattenfiltret förbereddes inte korrekt och luft sugs nu in i bryggaren. Ta bort AquaClean-vattenfiltret från vattentanken och förbered det ordentligt för användning innan du sätter tillbaka det: Se kapitlet AquaClean-vattenfilter för stegvisa instruktioner. 245 Svenska Svenska
Sida: 21
Problem Orsak Lösning Vattenbehållaren har inte satts in helt och luft sugs in i bryggaren. Kontrollera att vattenbehållaren är i rätt läge: ta bort den och sätt in den igen så att den skjuts in så långt som möjligt. Tekniska specifikationer Tillverkaren förbehåller sig rätten att förbättra produktens tekniska specifikationer. Samtliga förinställda mängder är ungefärliga. Beskrivning Värde Mått (b × h × d) 246 × 372 × 433 mm Vikt 7–7.5 kg Nätsladdens längd 1000 mm Vattenbehållare 1,8 l, löstagbar Behållare för kaffebönor, kapacitet 275 g Behållare för malet kaffe, kapacitet 12 puckar Kapacitet för LatteGo (mjölkbehållare) 250 ml Justerbar piphöjd 85–145 mm Märkspänning – märkeffekt – strömförsörjning Se information på etiketten på insidan av underhållsluckan (bild A11) 246 Svenska
Märke:
Philips
Produkt:
kaffebryggare
Modell/namn:
Series 2200 EP2220
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Grekisk