Perfectcare 7000 S... manual
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040manual

Manual för Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

PDF 52 1.1mb

Visa en manual för Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Se till att du beskriver ditt problem med Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Sida: 1
45 SVENSKA när ånggeneratorn är varm eller när det fortfarande är tryck i den. • Om ånga eller heta vattendroppar kommer från EASY DE-CALC-knappen när apparaten värms upp stänger du av apparaten och kyler ner den i minst två timmar. Dra åt EASY DE-CALC-vredet. Om ånga fortsätter att sippra ut stänger du av apparaten och kontaktar närmaste servicecenter som auktoriserats av Philips. • Använd inte något annat lock till ånggeneratorn än den EASY DE-CALC-knapp som medföljer apparaten. • Håll fingrar och händer borta från stryksulan när ånga är aktiverat för att undvika brännskador under strykningen. • Rikta aldrig ångan mot personer eller djur. • Gäller endast produkter i Perfect Care Elite Plus- och Perfect Care 9000-serierna: Svinga inte strykjärnet fram och tillbaka i luften när det intelligenta automatiska ångläget är aktiverat för att undvika brännskador från ånga. VARNING: Het yta Ytorna blir heta under användning (för strykjärn med het symbol markerad på apparaten). Varning • Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. • Apparaten får endast användas och placeras på en jämn och värmetålig yta. När du placerar strykjärnet på stativet ska ytan där du placerar strykjärnet på vara stabil. Stativet är strykjärnets häl eller den del som strykjärnet är placerad på när du ställer ifrån dig det. • Kontrollera nätsladden och tillförselslangen regelbundet för att se om de är skadade. • Kontakten får endast anslutas till ett uttag med samma tekniska egenskaper som kontakten. • Linda ut nätsladden helt och hållet innan du sätter i kontakten i vägguttaget. • Strykstället och stryksulan kan bli väldigt varma och kan orsaka brännskador vid beröring. Vidrör inte ånggeneratorn när du ska flytta på strykstället. • När du har strukit klart, när du rengör apparaten, när du fyller på eller tömmer ånggeneratorn och när du lämnar strykjärnet under en kort stund ska du ställa tillbaka strykjärnet i strykstället, stänga av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. • Koppla ur apparaten och kyl ner den i minst två timmar för att undvika risk för brännskador. Avkalka eller utför Calc Clean på ånggeneratorn enligt anvisningarna i kapitlet ”Rengöring och underhåll”. Introduktion Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support. Viktigt Läs den separata broschyren med viktig information och användarhandboken innan du använder apparaten. Behåll båda dokumenten för framtida bruk. Den här apparaten är endast avsedd för hemmabruk. All kommersiell användning, felaktig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna medför att tillverkaren frånsäger sig allt ansvar och att garantin inte gäller. Fara • Sänk aldrig ned strykjärnet eller ånggeneratorn i vatten. Varning • Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. • Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden, ångslangen eller själva apparaten har synliga skador eller om apparaten har tappats i golvet eller har läckt. • Om nätsladden eller ångslangen är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller en lika kvalificerad person för att undvika fara. • Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. • Den här apparaten kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten eller om de övervakas för att garantera säker användning, och om de har blivit informerade om de medförda riskerna. • Låt inte barn leka med apparaten. • Förvara strykjärnet och nätsladden utom räckhåll för barn under 8 år när apparaten är påslagen eller svalnar. • Barn får bara rengöra och avkalka apparaten eller utföra Calc-Clean-proceduren under övervakning. • Låt inte nätsladden eller ångsladden komma i kontakt med den varma stryksulan. • Innan du utför avkalkningen eller Calc-Clean- proceduren ska du koppla ur apparaten och kyla ner den i minst två timmar för att undvika risk för brännskador. • Öppna och ta inte bort EASY DE-CALC-knappen från ånggeneratorn när den fortfarande används,
Märke:
Philips
Produkt:
Strykjärn
Modell/namn:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Bulgarisk, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Albansk, Makedonska, Kazach, Hebreiska