Philips myKidsRoom 44511/19/16 manual

View a manual of the Philips myKidsRoom 44511/19/16 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Philips
  • Product: Natt lampa
  • Model/name: myKidsRoom 44511/19/16
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Ryska, Turkiska, Slovakien, Slovenska, Kroatiska, Arabiska

Table of Contents

Page: 3
2
O fabricante recomenda a forma de utilização correcta de encaixes de iluminação! Por isso, siga sempre estas
instruções para garantir a instalação e o funcionamento correctos e seguros do encaixe e guarde-as para referência
futura.
IT 1.ATTENZIONE – Rischio di strangolamento. Fili e cavi non fissati correttamente possono rappresentare un
pericolo di strangolamento per neonati e bambini. 2. ASSEGURE-SE de que o cabo está fixo na parede e verifique-o
regularmente. Enrole todo o cabo solto entre o fixador e a tomada. 3. Assegure-se SEMPRE de que bebés e crianças,
berços e parques são mantidos afastados de fios e cabos, no mínimo a 1 metro de distância. 4. Montare le luci a
parete lontane dalla portata dei bambini.
Il produttore suggerisce l’uso corretto delle lampade! È pertanto essenziale seguire queste istruzioni per garantire una
corretta e sicura installazione della lampada. Conservarle anche per riferimento futuro.
DA 1.ADVARSEL – Fare for kvælning. Løse ledninger og kabler kan udgøre en kvælningsrisiko for spædbørn og
børn. 2. SØRG for, at ledningen er fastgjort til væggen, og kontroller den regelmæssigt. Dele af ledningen, der hænger
løst mellem beslaget og stikkontakten, skal vikles sammen. 3. Sørg ALTID for, at ledninger og kabler er mindst 1 meter
væk fra spædbørn og børn samt tremmesenge og kravlegårde. 4. Monter væglamperne uden for børns rækkevidde.
Producenten tilråder korrekt brug af lysarmaturer! Følg derfor altid disse instruktioner for at sikre korrekt og sikker
installation og funktion af lysarmaturet, og gem instruktionerne, så du har dem til senere brug.
NO 1.ADVARSEL – Fare for kvelning. Løse ledninger og kabler kan utgjøre en kvelningsfare for babyer og barn.
2. SØRG FOR AT ledningen er sikkert festet til veggen, og kontroller dette jevnlig.Vikle sammen den løse ledningen
mellom festet og stikkontakten. 3. Sørg ALLTID for at ledninger og kabler oppbevares utilgjengelig for babyer og barn
og utenfor rekkevidde for barnesenger og lekegrinder med en avstand på minst 1 meter / 3,5 fot.
4. Monter vegglamper slik at de er utenfor rekkevidde for barn.
Produsenten anbefaler korrekt bruk av lyskilder. Følg derfor alltid disse instruksjonene for å sikre riktig og trygg
montering, og at belysningen fungerer.Ta vare på disse til en senere anledning.
SV 1.VARNING – Strypningsrisk. Lösa sladdar och kablar kan utgöra en strypningsrisk för barn. 2. SETILL ATT
sladden är säkrad till väggen och kontrollera den regelbundet. Se till att sladden är utsträckt och att du samlar ihop
överflödig sladd mellan fästet och eluttaget. 3. Håll ALLTID sladdar och kablar på minst 1 meters avstånd från barn,
barnsängar och lekhagar. 4. Se till att du monterar fast vägglampor utom räckhåll för barn.
Tillverkaren uppmanar att du använder lamparmaturer på rätt sätt! Följ därför alltid följande instruktioner för att
garantera att armaturen installeras och fungerar korrekt. Spara instruktionerna för framtida bruk.
FI 1.VAROITUS – Kuristumisvaara. Löysällä olevat johdot ja kaapelit voivat aiheuttaa kuristumisvaaran lapsille.
2. Kiinnitä johto seinään ja tarkista se säännöllisesti. Kääri kokoon ylimääräinen johto pistokkeen ja kiinnikkeen välissä.
3. VARMISTA, että kaikki johdot ja kaapelit ovat pois lasten ulottuvilta ja vähintään metrin päässä lapsen sängystä tai
leikkikehästä. 4. Kiinnitä seinävalaisimet lasten ulottumattomiin.
Valmistaja korostaa valaisinten oikeaa käyttöä! Noudata aina näitä ohjeita valaisimen oikean ja turvallisen asennuksen
ja toiminnan varmistamiseksi. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.
PL 1. OSTRZEŻENIE — ryzyko uduszenia. Luźne przewody i kable stwarzają potencjalne ryzyko uduszenia się
dziecka. 2. UPEWNIJ SIĘ, że przewód jest przymocowany do ściany i regularnie sprawdzaj mocowanie. Końcówka
przewodu między zaciskiem a gniazdkiem elektrycznym powinna być zwinięta. 3. ZAWSZE upewnij się, że przewody
i kable znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od dzieci, łóżeczek i kojców. 4. Kinkiety należy montować poza
zasięgiem dzieci.
Producent przygotował zalecenia dotyczące prawidłowej eksploatacji opraw oświetleniowych! Zawsze przestrzegaj
tych wskazówek, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny montaż oraz korzystanie z opraw oświetleniowych. Zachowaj
je też na przyszłość.
HU 1. FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély.A laza vezetékek és kábelek fulladásveszélyt jelenthetnek a babák
és kisgyermekek számára. 2. GONDOSKODJON RÓLA, hogy a vezeték a falhoz legyen rögzítve, és ellenőrizze
rendszeresen.Tekerje fel a rögzítő és az aljzat közötti, felesleges kábelt. 3. MINDIG gondoskodjon róla, hogy a babák,
gyermekek, kiságyak vagy járókák a vezetékektől és kábelektől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
4. A fali világítás felszerelésénél ügyeljen arra, hogy mindig tartsa a lámpát távol a gyerekektől.
A termék gyártója azt tanácsolja, hogy kizárólag a megfelelő módon használja a lámpatesteket! Kérjük, minden
esetben kövesse a termék használatával kapcsolatos utasításokat, valamint őrizze meg azokat későbbi használatra, a
lámpatestek megfelelő módon történő és biztonságos felszerelése és használata érdekében.

Question & answers

There are no questions about the Philips myKidsRoom 44511/19/16 yet.

Ask a question about the Philips myKidsRoom 44511/19/16

Have a question about the Philips myKidsRoom 44511/19/16 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Philips myKidsRoom 44511/19/16. Please make sure that you describe your difficulty with the Philips myKidsRoom 44511/19/16 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.