Mistral Elan HI284 manual
Philips Mistral Elan HI284manual

Manual för Philips Mistral Elan HI284 på Engelsk. Denna PDF-handbok har 51 sidor.

PDF 51 1.1mb

Visa en manual för Philips Mistral Elan HI284 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Philips Mistral Elan HI284 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Philips Mistral Elan HI284. Se till att du beskriver ditt problem med Philips Mistral Elan HI284 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Philips Mistral Elan HI284

Sida: 1
35 Viktigt • Före användning, kontrollera att uppgiften om spänning, Volt, som finns angiven på typskylten, stämmer med den spänning du har i ditt hem. Om så inte är fallet vänd dig till inköpsstället. • Använd inte strykjärnet om det på något sätt är defekt. • Se till att inte små barn kan komma åt ångstrykjärnet när det är varmt eller att de kan dra i nätsladden. • Drag ut stickproppen ur vägguttaget innan du fyller på eller tömmer ut vatten efter användning. • Den utströmmande ångan är hett och därför farlig. Rikta aldrig ångan mot människor. • Doppa aldrig ångstrykjärnet i vatten, inte heller vid rengöring. • KOM IHÅG! När du strukit färdigt och även när du lämnar ångstrykjärnet utan uppsikt för bara en kort stund: - Dra ut stickproppen ur vägguttaget - Ställ ångratten i läge 0. - Ställ strykjärnet upprätt på parkeringshälen. Observera: Ångstrykjärnet skall inte förvaras stående på stryksulan. Det finns då risk för att stryksulan missfärgas och skadas bl a på grund av korrosion. Se avsnittet “Förvaring”. • Vissa delar i ångstrykjärnet är lätt inoljade vid leverans vilket gör att någon rökutveckling uppstår när järnet värms första gången. Detta är helt ofarligt och upphör efter en liten stund. • Innan du använder ångstrykjärnet första gången, avlägsna ev etikett eller skyddsfolie från stryksulan och torka av den med en mjuk trasa. • Fyll aldrig i avkalkningsmedel i vattentanken och försök inte att kalka av det med ättika. • Använd inte vatten, som du själv avkalkat med kemiska medel. • Sladden får inte komma emot den heta stryksulan. Svenska Läs först hela bruksanvisningen och studera samtidigt illustrationerna! Spara bruksanvisningen! Spara köpbevis och kvitto!
Sida: 2
36 • När du stryker böjs och nöts sladden hela tiden. Den blir därför förbrukad på relativt kort tid. Kontrollera sladden regelbundet och låt fackman byta den om du misstänker fel. Sladden får bara ersättas av orginaltyp vilken tillhandahålles av Philips eller deras serviceombud. Ångstrykjärnets viktigaste delar, fig. 1 A Termostatratt, För inställning av stryktemperatur (vrid) B Ångratt, vred för inställning av ånga (vrid) O = ingen ånga N = normal ånga H = extra ånga 1 SELF CLEAN = Självrensningsläge/utdragning av ventilnålen C Sprayknapp T (tryck) D Ångpuff (tryck) E Spraymunstycke s (tryck) F Påfyllningsöppning G Stryksula. H Vattentank med nivåmarkering. I Bärnstensfärgad signallampa för temperatur. J Typskylt. K Sladdvinda. L Sladdklämma. M Mätbägare. N Röd signallampa, “Automatstopp”. Finns endast på typ HI292 och HI294 Påfyllning av vatten för ångstrykning och sprayning • Första gången du använder ångstrykjärnet skall det fyllas med vanligt kranvatten. • Du kan också i fortsättningen använda kranvatten om dess hårdhet inte överstiger 17°DH. Vid högre hårdhet bör du använda avhärdat eller destillerat vatten. Använd endast destillerat eller avhärdat vatten, som finns att köpa i slutna förpackningar. Använd inte vatten, som du själv avhärdar med kemiska medel.
Sida: 3
37 Gör så här: - Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du fyller vatten i strykjärnet. Ställ ångratten i läge O = ångan avstängd. - Ställ ångstrykjärnet upprätt på parkeringshälen. Häll vatten genom påfyllningsöppningen, fig 2. Använd medföljande mätbägare för detta ändamål. Fyll inte mer än upp till MAX-markeringen på vattentanken. Vattentanken rymmer ca 2 dl vatten. Stryktemperatur • Se efter om det finns tvätt/strykråd i de plagg du skall stryka. Se tabell. Följ alltid dessa råd. • Finns det inga instruktioner i plagget men du vet vilket slags textil det är frågan om så kan du ställa in rätt temperatur med hjälp av tabellen Tabel Obs! Z i plagget betyder att det inte får strykas. Tvätt/ strykråd B C D Termostat- rattens (A) läge O Ingen ånga N Normal ånga H Extra ånga Material Syntetiska material t ex: acetat, akryl polyamid (nylon) polyester viskos (rayon) Silke Ylle Bomull Linne Ångrattens (B) läge MIN l l 1 l l l l l 2 l l 3 l MAX
Sida: 4
38 nedan. • Tabellen gäller för vanliga tyger utan speciell ytstruktur såsom glans, prägling etc. Sådana tyger bör i allmänhet strykas med lägre temperatur. • Sortera plaggen innan du börjar stryka: ylle med ylle, bomull med bomull o s v. • Strykjärnet värms upp fortare än det svalnar. Börja därför med att stryka de plagg som kräver lägsta temperaturen och övergå sedan till högre och högre temperatur. • Är plagget gjort av ett tyg, som består av flera olika sorters fibrer, t ex bomull och polyester, s k blandtyger, måste alltid temperaturen ställas in för det material som kräver lägst temperatur. I nämnda exempel måste alltså temperaturen för polyester (1) ställas in (ingen ånga). Om du inte vet av vilket material tyget består, måste du prova dig fram. Sök ett dolt ställe i plagget och prova först med låg temperatur och sedan med högre och högre tills du hittar den bästa. • Helylletyger (100%) ull kan ångstrykas. Ställ in ångratten för högsta ångavgivning och använd en torr pressduk. Blanka ställen kan undvikas om plagget vänds ut och in och stryks på avigsidan. • Sammet och andra tyger som lätt blir blanka skall strykas i en riktning, med luggen, och med lätt tryck. Strykjärnet måste alltid hållas i rörelse. • Syntetiska material och siden bör strykas på avigsidan för att undvika blanka ställen. Använda inte spray för att undvika fläckar. Inställning av temperaturen - Ställ strykjärnet upprätt på parkeringshälen. - Ställ termostatratten i rätt läge enligt tvätt/strykråden i plaggen, enligt tabellen eller i övrigt enligt råden ovan, se fig 3. - Sätt i stickproppen i vägguttaget. - Vänta tills den bärnstensfärgade signallampan (I) för temperatur slocknat och åter tänts. Därefter kan du börja stryka. Medan du stryker kommer signallampan att upprepade gånger tändas och släckas, vilket är normalt. Om du ställer termostatratten för en lägre temperatur efter att en högre varit inställd, måste du vänta tills signallampan åter tänds.
Sida: 5
39 Spray Genom att trycka några gånger på sprayknappen T (C) kan tyget fuktas vid vilken inställd temperatur som helst, fig 4. För att kunna spraya måste det finnas vatten i vattentanken. Ångpuff Genom att trycka på knappen s (D) ångpuff kommer en kraftig puff av ånga genom stryksulan, fig 5. Detta är mycket effektivt för att avlägsna svåra skrynklor. Ångpuffen kan endast användas vid hög temperatur med termostatratten inställd i läge från 2 till 3. Du kan endast få fem ångpuffar av god kvalitet i snabb följd. Vänta en kort stund innan du upprepar proceduren. Vertikalt läge “Ångpuff” kan också åstadkommas med strykjärnet i vertikalt läge. Detta är användbart för att avlägsna skrynklor på t ex hängande kläder eller gardiner. - Se till att vattentanken är helt fylld med vatten. - Vrid termostatratten till läge 3 MAX. - Låt järnet värmas upp tills den bärnstensfärgade signallampan slocknat och åter tänts. - Rikta stryksulan mot de hängande kläderna eller gardinerna och tryck på knapp s (D). - Så snart ångavgivningen minskar håll strykjärnet horisontellt och vänta några sekunder innan ångpuffen används igen. Ångstrykning • Av märkningen på termostatratten (A) samt av tabellen framgår det att ångstrykning är möjlig endast om temperaturen är tillräckligt hög: 2 eller 3 för normal ånga. 3 maximum ånga. • Med ett vanligt ångstrykjärn kan vatten läcka ut från stryksulan om den inte är tillräckligt varm vilket kan förorsaka fläckar. Ditt nya strykjärn har en finess “Dropp stopp” (endast på strykjärn typ HI282, HI284, HI292 och HI294). Dropp stoppet fungerar på så sätt
Sida: 6
40 att om temperaturen blir för låg på stryksulan så upphör ångtillförseln. När detta inträffar kan du höra ett “klick” i strykjärnet. Vrid termostatratten till rekommenderat läge. Ångstrykningen kan fortsätta så snart rätt temperatur uppnåtts. • Kontrollera att det finns vatten i vattentanken. Gör så här: - Ställ strykjärnet upprätt på parkeringshälen. - Ställ termostatratten i rätt läge inom ångsektorn t ex på 2 eller 3, fig 6. - Sätt stickproppen i vägguttaget. - Vänta tills den bärnstensfärgade signallampan för temperatur slocknat och åter tänts. - Ställ ångratten i önskat läge, fig 3. Torrstrykning Torrstrykning går till på samma sätt som ångstrykning men då skall ångratten stå i läge O = ångan avstängd. Automatiskt avstängning endast på strykjärn typ HI292 och HI294 Om strykjärnet får stå stilla på sin stryksula längre än 30 sekunder eller om det står i upprätt läge längre än 8 minuter, börjar den röda signallampan “Auto stop” (N) blinka och värmen stängs av automatiskt. När du rör på järnet för att börja stryka igen slocknar den röda signallampan och den bärnstensfärgade signallampan tänds. Du kan börja stryka när den bärnstensfärgade signallampan slocknat. Skötsel • Det är viktigt att utföra “self-cleaning” för att avlägsna kalk och smutspartiklar. Detta bör utföras var fjortonde dag vid normal regelbunden användning. Ju hårdare vatten du använder ju oftare måste du avkalka.
Sida: 7
41 Gör så här: - Fyll vattentanken till hälften med vatten.-Ställ ångstrykjärnet i upprätt läge på parkeringshälen. - Ställ termostatratten i läge MAX. - Sätt i stickproppen i vägguttaget. - Låt järnet värmas upp tills den bärnstensfärgade signallampan slocknat och åter tänts. - Dra ut stickproppen ur vägguttaget. - Håll strykjärnet i vågrätt läge över en diskho. - Ställ ångratten i läge 1 SELF CLEAN. Vrid ångratten så långt att pricken 1 på ångratten möter märket ▲ på strykjärnet. Ångratten kommer att fjädra upp en liten bit. - Dra försiktigt upp ångratten till dess den stannar eller det tar emot, fig 7. - Nu strömmar kokande vatten ut genom ånghålen i stryksulan, fig 8. - Rör strykjärnet fram och tillbaka. Kalk och andra avlagringar spolas ut med vattnet. När ingen ånga och inget vatten kommer längre är rensningen färdig. - Du kan dra ångratten uppåt ännu längre tills ventilnålen kommer ut helt, fig 9. Ventilnålen kan nu rengöras från kalkavlagringar. Det går bra att använda ättika. Var försiktig med ventilnålen så den att den inte böjs. - Sätt tillbaka ventilnålen. Placera spetsen mitt i öppningen och passa in den lilla tappen i spåret, fig 10. - Tryck ner ångratten, fig 11. - Ställ ångratten i läge O. - Ställ ångstrykjärnet i upprätt läge på parkeringshälen. - Sätt termostatratten i läge MAX. - Sätt stickproppen i vägguttaget och värm upp ångstrykjärnet. - Stryk med ångstrykjärnet över något gammalt tygstycke. Resten av vattnet förångas nu och ångan strömmar ut genom ånghålen i stryksulan. Häll aldrig avkalkningsmedel eller ättika i vattentanken. Rengöring - Innan rengöring dra först ut stickproppen ur vägguttaget och låt strykjärnet kallna. - Beläggningar på stryksulan kan i allmänhet avlägsnas med en trasa fuktad med vatten och diskmedel, som skall vara av icke repande slag.
Sida: 8
42 Håll stryksulan slät. Skrapa aldrig med hårda metallföremål ex verktyg eller kniv. - Strykjärnets överdel kan torkas av med en fuktig väl urvriden trasa. - Nu och då bör vattentanken sköljas ur. Fyll den till hälften med vatten, skaka strykjärnet och häll ut vattnet - Du får aldrig doppa strykjärnet i vatten eller spola det. Förvaring. - Dra ut stickproppen ur vägguttaget. - Töm ut allt resterande vatten ur vattentanken, fig 12. - Vrid ångratten till läge O. - Ställ ångstrykjärnet i upprätt läge på parkeringshälen och låt det kallna. - Sladden kan lindas upp på sladdvindan. - Förvara alltid ångstrykjärnet i upprätt läge på parkeringshälen, fig 13. Kontrollera regelbundet att nätsladden är hel. Misstänks att den är på något sätt skadad skall den bytas.
Märke:
Philips
Produkt:
Ej kategoriserat
Modell/namn:
Mistral Elan HI284
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Engelsk, Tyska, Svenska, Danska, Norska, Finska