43PFS5505 manual
Philips 43PFS5505manual

Manual för Philips 43PFS5505 på Svenska. Denna PDF-handbok har 64 sidor.

PDF 64 1.1mb

Visa en manual för Philips 43PFS5505 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Philips 43PFS5505 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Philips 43PFS5505. Se till att du beskriver ditt problem med Philips 43PFS5505 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Philips 43PFS5505

Sida: 1
Innehåll 1 Få Support 3 1.1 Identifiera och registrera din TV 3 1.2 TV:ns hjälp och användarhandbok 3 1.3 Onlinehjälp och användarhandbok 3 1.4 Kundtjänst/reparation 3 2 Programvara 4 2.1 Uppdatering av programvara 4 2.2 Programversion 4 3 Snabbguide 5 3.1 Fjärrkontroll 5 3.2 IR-sensor 6 3.3 Styrspak – Lokal kontroll (om det finns) 6 4 Installation 8 4.1 Läs säkerhetsinstruktionerna 8 4.2 TV-placering 8 4.3 Slå på TV:n 10 5 Anslutningar 11 5.1 Anslutningsguide 11 5.2 Antenn (TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien) 11 5.3 Antenn (TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien) 11 5.4 Satellit (om tillgängligt) 11 5.5 Videoenhet 12 5.6 Ljudenhet 15 5.7 Dator 17 5.8 CI+ CAM med Smart Card – CI+ 18 5.9 USB-enhet 19 5.10 Trådbundet nätverk – Freeview (Nätverksporten är endast till för brittiska modeller) 20 6 Byta källa 22 6.1 Källista 22 6.2 Byta namn på en enhet 22 7 Kanaler 23 7.1 Om kanaler och byta kanaler 23 7.2 Installera kanal 23 7.3 Kanallista 28 7.4 Välj kanalfilter 29 7.5 Favoritkanaler 29 8 TV-guide 32 8.1 Vad du behöver 32 8.2 Använda TV-guiden 32 9 Spela in och pausa TV (Gäller inte turkiska modeller) 34 9.1 Vad du behöver 34 9.2 Inspelning 34 9.3 Pause TV 35 10 Videor, foton och musik 37 10.1 Från en USB-anslutning 37 10.2 Foton 37 10.3 Videor 37 10.4 Musik 38 11 Öppna TV-inställningsmenyn 39 11.1 Hemmeny, översikt 39 11.2 Menyn Tjänster 39 11.3 Snabbinställningar och Alla inställningar 39 11.4 Alla inställningar 39 12 Miljö 46 12.1 Europeisk energimärkning 46 12.2 Produktfiche 46 12.3 Kassering 47 13 Specifikationer 48 13.1 Effekt 48 13.2 Mottagning 48 13.3 Skärmupplösning 48 13.4 Ingångsupplösning för skärm 49 13.5 Ljud 49 13.6 Multimedia 49 13.7 Anslutningar 49 14 Felsökning 52 14.1 Tips 52 14.2 Slå på 52 14.3 Fjärrkontroll 52 14.4 Kanaler 53 14.5 Bild 53 14.6 Ljud 53 14.7 HDMI 53 14.8 USB 54 15 Säkerhet och skötsel 55 15.1 Säkerhet 55 15.2 Skötsel av bildskärmen 56 15.3 Användningsvillkor 56 16 Copyrights 58 16.1 HDMI 58 16.2 Dolby Audio 58 16.3 DTS 2.0 + Digital Out ™ 58 16.4 Andra varumärken 58 17 Öppen källkod 59 17.1 Programvara med öppen källkod 59 17.2 Öppen källkod-licens 59 Index 62 2
Sida: 2
1 Få Support 1.1 Identifiera och registrera din TV Identifiera din TV – TV:ns modell- och serienummer Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida. Registrera TV:n Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter. Besök www.philips.com/TVsupport 1.2 TV:ns hjälp och användarhandbok Tryck på  Inställningar > Hjälp I Hjälp-menyn kan du enkelt uppdatera programvara, återställa TV:n till standardinställningarna och läsa användarhandboken. – Uppdatering av programvara: Kontrollera tillgängliga programuppdateringar. – Användarhandbok: Läs användarhandboken för att få information om TV:n. – Felsökning: Hitta svar på vanliga frågor. – Fabriksinställning: Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna. – Installera om TV: Installera om och gör om hela TV- installationen. – Kontaktinformation: Visar telefonnumret eller webbadressen till ditt land eller din region. 1.3 Onlinehjälp och användarhandbok Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer. Gå till www.philips.com/TVsupport. På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan hämta ny TV-programvara eller handboken för att läsa den på datorn. Mer information om TV-felsökning och vanliga frågor (FAQ): Gå till http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/ portal/en/ModelSelect TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator För att enklare genomföra längre sekvenser av instruktioner kan du ladda ned TV-hjälpen i PDF- format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Alternativt kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator. Du laddar ned hjälpen (användarhandbok) på www.philips.com/TVsupport 1.4 Kundtjänst/reparation Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Våra servicetekniker tar hand om reparationen, om det behövs. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan även vända dig till vår webbplats www.philips.com/TVsupport och välja ditt land vid behov. TV:ns modell- och serienummer Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.  Varning Försök inte att reparera TV:n själv. Detta kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla. 3
Sida: 3
2 Programvara 2.1 Uppdatering av programvara Söka efter uppdateringar  (Hemma) > Inställningar > Uppdatering av programvara > Söka efter uppdateringar. Du behöver en dator och en USB-lagringsenhet för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB- minne med 256 MB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt. 1. Starta uppdateringen på TV:n –  (Hemma) > Inställningar > Uppdatera programvara > Söka efter uppdateringar. 2. Identifiera TV:n – Sätt in USB-minnet i någon av USB-anslutningarna på TV:n. Välj Start och tryck på OK. En identifieringsfil skrivs på USB-minnesenheten. 3. Ladda ned TV-programvaran – Sätt i USB-minnet i datorn. – Leta upp filen update.htm på USB- minnesenheten och dubbelklicka på den. – Klicka på Skicka ID. – Välj region – Om det finns ny programvara laddar du ned .zip- filen. Efter nedladdningen, zippa upp filen och kopiera filen autorun.upg till USB-minnet. 4. Uppdatera TV-programvaran – Sätt i USB-minnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt. TV:n stängs av i tio sekunder och slås sedan på igen. Vänta. Du får inte ... . . – ta bort USB-minnesenheten från TV:n Om det skulle bli strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-minnet från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka. Lokala uppdateringar För återförsäljare och expertanvändare …  (Hemma) > Inställningar > Uppdatering av programvara > Lokala uppdateringar. Sök efter OAD-uppdateringar (Over- the-air-nedladdning) Skanna för att söka efter en Over-the-air- programuppdatering.  (Hemma) > Inställningar > Uppdatering av programvara > Sök efter OAD-uppdateringar. * Tillgängligheten för OAD-uppdateringar beror på ditt land. 2.2 Programversion Visa aktuell version av TV:ns programvara ...  (Hemma) > Inställningar > Uppdatering av programvara > Info om programvara 4
Sida: 4
3 Snabbguide 3.1 Fjärrkontroll Batterier och rengöring Byta batterier Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut. Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida. 1. Skjut batteriluckan i pilens riktning. 2. Byt ut de gamla batterierna med 2 AAA-R03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll. 3. Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar. – Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge. – Kassera dina gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna. Rengöring Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling. Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen. Knappöversikt Toppmatad 1.  Standby/På Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge. 2. Uppspelningsknappar – Spela upp , spela upp – Paus , pausa uppspelning – Stopp , stoppa uppspelning – Spola tillbaka , spola tillbaka – Snabbspolning framåt , snabbspola framåt – Spela in , spela in nu * Turkiska modeller stöder inte inspelning och paus av TV. 3.  TV GUIDE Öppna eller stäng TV-guiden. 4.  FORMAT Öppna eller stäng bildformatmenyn. 5.  SETUP Öppna inställningsmenyn. Toppmatad (för turkiska modeller) 1.  Standby/På Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge. 2. Uppspelningsknappar – Spela upp , spela upp – Paus , pausa uppspelning – Stopp , stoppa uppspelning – Spola tillbaka , spola tillbaka – Snabbspolning framåt , snabbspola framåt 3.  TV GUIDE Öppna eller stäng TV-guiden. 4.  Medieläsare 5
Sida: 5
Öppna eller stänga menyn Medieläsare. 5.  FORMAT Öppna eller stäng bildformatmenyn. 6.  SETUP Öppna inställningsmenyn. Mitten 1.  HOME Öppna eller stänga hemmenyn. 2.  SOURCES Öppna eller stänga källmenyn – listan över anslutna enheter. 3. Färgknappar Knappfunktionen följer instruktionerna på skärmen. 4.  INFO Öppna eller stänga programinfo. 5.  BACK Gå tillbaka till den senast valda kanalen. Stäng en meny utan att ändra en inställning. 6.  EXIT Gå tillbaka till att titta på TV. 7.  OPTIONS Öppna eller stänga alternativmenyn. 8. OK-knapp Bekräfta ett val eller inställning. 9. Pil-/navigeringsknappar Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. 10.  LIST Öppna eller stänga kanallistan. Undersida 1.  Ljud av Stäng av eller slå på ljudet igen. 2.  Volym Justera volymen. 3. Sifferknappar Välja en kanal direkt. 4. SUBTITLE Byta undertexter: på, av eller automatiskt. 5.  Kanal Gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida. Starta nästa eller föregående kapitel på en skiva. 6. TEXT Öppna eller stäng Text/text-TV. 3.2 IR-sensor TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.  Varning Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras. 6
Sida: 6
3.3 Styrspak – Lokal kontroll (om det finns) Styrspak – Lokal kontroll Om du har tappat bort fjärrkontrollen eller om batterierna har tagit slut kan du ändå göra vissa grundläggande TV-kommandon. Öppna den grundläggande menyn ... 1. Med TV:n påslagen trycker du på styrspaksknappen på TV:ns baksida för att ta upp den grundläggande menyn. 2. Tryck på vänster eller höger om du vill välja  Volym,  Kanal eller  Källor. Tryck upp eller ned för att justera volymen eller ställa in nästa eller föregående kanal. Tryck upp eller ned för att gå genom listan över källor, inklusive val av mottagare. Menyn försvinner automatiskt. 7
Sida: 7
4 Installation 4.1 Läs säkerhetsinstruktionerna Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n. Instruktioner finns i kapitlet Säkerhet och skötsel i användarhandboken. 4.2 TV-placering Tips om placering – Placera TV:n så att ljus inte faller direkt på skärmen. – Placera TV:n upp till 15 cm från väggen. – Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt. Obs! Placera inte TV:n i närheten av dammframkallande källor som kakelugnar. Vi föreslår att du dammar regelbundet så att du inte får damm i TV:n. TV-stativ Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du ladda ned den på www.philips.com. Använd TV:ns modellnummer för att hitta rätt version av snabbstartsguiden att ladda ned. Väggmontering TV-apparater i 4304-, 4354-serien TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . . – 24PHx43x4 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minst 10 mm, högst 12 mm) Förberedelser Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n. Varning! Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n. TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador. TV-apparater i 4504-, 4503-serien TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . . – 32PHx450x – VESA MIS-F 100, M6 (minst 12 mm, högst 16 mm) Förberedelser Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in 8
Sida: 8
cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n. Varning! Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n. TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador. TV-apparater i 5304-serien TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . . – 22PFS5304 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minst 8 mm, högst 8 mm) Förberedelser Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n. Varning! Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n. TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador. TV-apparater i 5503-serien TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . . – 43PFx5503 – VESA MIS-F 200 x 100, M6 (minst 9 mm, högst 11 mm) Förberedelser Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n. Varning! Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n. TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador. TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . . – 24PFx55x5 – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minst 8 mm, högst 10 mm) – 32PHx55x5 – VESA MIS-F 100, M6 (minst 12 mm, högst 16 mm) – 43PFx55x5 – VESA MIS-F 200 x 100, M6 (minst 8 mm, högst 10 mm) Förberedelser Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n. Obs! På 24-tumsmodellen ska du se till att den större 9
Sida: 9
monteringsplattan eller fästet inte kommer i kontakt med strömkontakten. Varning! Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n. TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador. 4.3 Slå på TV:n Ansluta strömkabeln – Sätt i strömkabeln i POWER-kontakten på TV:ns baksida. – Se till att strömkabeln är ordentligt isatt i kontakten. – Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgänglig. – När du drar ur nätkabeln ska du alltid dra i kontakten, aldrig i sladden. För 32 tum eller större För 22 tum/24 tum För 24PFS5535 Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid. Slå på eller Standby Innan du stänger av TV:n ska du se till att du har anslutit nätström till POWER-anslutningen på baksidan av TV:n. Slå på Tryck på strömknappen (om sådan finns) på sidan eller baksidan av TV:n. Eller tryck på  på fjärrkontrollen. Växla till standbyläge Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen. För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga. 10
Sida: 10
5 Anslutningar 5.1 Anslutningsguide Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av bild och ljud. När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn. 5.2 Antenn (TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien) Sätt i antennkontakten ordentligt i antennuttaget på baksidan av TV:n. Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt. Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C. För 32 tum eller större För 22 tum/24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien 5.3 Antenn (TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien) Sätt i antennkontakten ordentligt i antennuttaget på baksidan av TV:n. Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt. Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C. 11
Sida: 11
5.4 Satellit (om tillgängligt) Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen SAT på TV:ns baksida. För 32 tum eller större (4503-, 4504-, 5503-serien) För 22 tum/24 tum (4304-, 4354-, 5304-serien) För 32 tum eller större (5505-, 5525-serien) För 24 tum (5505-, 5525- och 5535-serien) * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller 5.5 Videoenhet HDMI (TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien) För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter. 12
Sida: 12
* Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien Kopieringsskydd HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD- skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Managament). HDMI (TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien) För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter. För 32 tum eller större För 24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien Kopieringsskydd HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD- skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Managament). 13
Sida: 13
HDMI – DVI (TV i 4304-, 4354-, 5304-serien) Om du fortfarande äger en enhet som bara har en DVI- anslutning kan du ansluta enheten till HDMI 2-anslutningen med en DVI till HDMI-adapter. Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd HDMI 2-anslutningen och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In på baksidan av TV:n för ljud. För 22 tum/24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien HDMI – DVI (TV i 5505-, 5525-, 5535-serien) Om du fortfarande äger en enhet som bara har en DVI- anslutning kan du ansluta enheten till HDMI 2-anslutningen med en DVI till HDMI-adapter. Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd HDMI 2-anslutningen och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In på baksidan av TV:n för ljud. För 24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien HDMI-CEC-anslutning – EasyLink Anslut HDMI CEC-kompatibla enheter till din TV. Du kan styra dem med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten. Slå på EasyLink  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > EasyLink > På Styr HDMI CEC-kompatibla enheter med TV:ns fjärrkontroll  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > EasyLink-fjärrkontroll > På Obs! – EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare. – HDMI-CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. 14
Sida: 14
HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare. SCART (om tillgängligt) SCART är en anslutning med god kvalitet. SCART-anslutningen kan användas för CVBS- och RGB-videosignaler men kan inte användas för HD (High Definition) TV-signaler. SCART-anslutningen kombinerar video- och audio-signaler. SCART- anslutningen stöder också NTSC-uppspelning. För TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien 5.6 Ljudenhet HDMI ARC Det är bara HDMI 1 på TV:n som har HDMI ARC (Audio Return Channel). Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har en HDMI ARC-anslutning ansluter du den till HDMI 1-anslutningen på TV:n. Med HDMI ARC- anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna. Digital ljudutgång (TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien) Ljudutgång – optisk är en anslutning med hög ljudkvalitet. Den optiska anslutningen kan bära 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, som vanligen är ett hemmabiosystem, inte har någon HDMI ARC-anslutning kan du använda den här anslutningen med Ljudingång – optisk anslutning på hemmabiosystemet. Ljudutgång – optisk anslutning skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet. * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien Digital ljudutgång (TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien) Ljudutgång – optisk är en anslutning med hög ljudkvalitet. Den optiska anslutningen kan bära 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, som vanligen är ett hemmabiosystem, inte har någon HDMI ARC-anslutning kan du använda den här anslutningen med Ljudingång – optisk anslutning på hemmabiosystemet. Ljudutgång – optisk anslutning skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet. För 32 tum eller större 15
Sida: 15
För 24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien Hörlurar (TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien) Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på sidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat. Hörlurar (TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien) Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på sidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat. För 32 tum eller större För 24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller 16
Sida: 16
** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien 5.7 Dator HDMI – DVI (TV i 4304-, 4354-, 5304-serien) Om du fortfarande äger en enhet som bara har en DVI- anslutning kan du ansluta enheten till HDMI 2-anslutningen med en DVI till HDMI-adapter. Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd HDMI 2-anslutningen och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In på baksidan av TV:n för ljud. För 22 tum/24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien HDMI – DVI (TV i 5505-, 5525-, 5535-serien) Om du fortfarande äger en enhet som bara har en DVI- anslutning kan du ansluta enheten till HDMI 2-anslutningen med en DVI till HDMI-adapter. Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd HDMI 2-anslutningen och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In på baksidan av TV:n för ljud. För 24 tum * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien VGA (om tillgängligt) Använd en VGA-kabel om enheten bara har en VGA- anslutning. Använd VGA-anslutningen och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In på baksidan av TV:n för ljud. För 22 tum/24 tum (4304-, 4354-, 5304-serien) För 24 tum (5505-, 5525- och 5535-serien) 17
Sida: 17
* Nätverksporten är endast till för brittiska modeller ** Satellitport finns bara på xxPxSxxx-serien Idealiska inställningar  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Dator Ställ in på På för att få idealisk bildinställning när TV:n ska användas som datorskärm. * Endast tillgängligt för HDMI- och VGA-källor. 5.8 CI+ CAM med Smart Card – CI+ Om CI+ Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access. Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program, som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-operatörer i din region. Programmen är kodade av TV-operatören och avkodas med en förbetald CI+-modul. Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram. Dessa program har ett högt kopieringsskydd. Kontakta digital-TV-operatören för mer information om regler och villkor. Smart Card Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram. Sätt in ditt Smart Card i CA-modulen. Se instruktionerna du fick av operatören. Sätta in CA-modulen i TV:n ... 1. Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n. 2. Titta på TV:ns baksida med framsidan av CA- modulen vänd mot dig och sätt försiktigt in CA- modulen i facket COMMON INTERFACE. 3. Sätt in CA-modulen så långt det går. Låt den sitta kvar i facket. När du slår på TV:n kan det ta några minuter innan CA- modulen är aktiverad. Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgiften är betald (abonnemangen kan variera) kan du titta på kodade kanaler som stöds av CA-modulens Smart Card. CA-modulen och Smart Card hör exklusivt till din TV. Om du flyttar CA-modulen kan du inte längre titta på de kodade kanalerna som stöds av CA-modulen. För TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien 18
Sida: 18
Titta på kanal på Smart Card Du kan titta på kanaler som är installerade från CI/CAM-kort. 1. När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan med  LIST. 2. Välj: CI+-kanallista . Ställa in lösenord och PIN-koder För en del CA-moduler måste du ange en PIN-kod för att kunna titta på kanalerna. När du anger PIN-koden för CA-modulen rekommenderar vi att du använder samma kod som du använder för att låsa upp TV:n. Ställa in PIN-koden för CA-modulen ...  (Hemma) > Inställningar > Låsfunktion > CAM PIN 5.9 USB-enhet USB-flashminne Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne. Sätt i ett USB-flashminne i USB-anslutningen på TV:n när TV:n är påslagen. TV:n identifierar flashminnet och öppnar en lista med dess innehåll. Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på  SOURCES och väljer USB. För TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien USB-hårddisk Om du har anslutit en USB-hårdisk kan du pausa eller spela in digitala TV-sändningar (DVB-sändningar eller liknande). Minsta diskutrymme – För att pausa en sändning behöver du en USB- kompatibel hårddisk med minst 4 GB diskutrymme. – Om du vill pausa och spela in en sändning behöver du minst 32 GB diskutrymme. Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken. * Turkiska modeller stöder inte inspelning och paus av TV. För TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien 19
Sida: 19
Varning När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB- hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB- hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB- hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator. 5.10 Trådbundet nätverk – Freeview (Nätverksporten är endast till för brittiska modeller) Nätverk Om nätverket Nätverksport och funktion gäller endast för strömningsfunktioner för Freeview HD. Anslut till nätverk (TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien) Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband). Skapa anslutningen Göra en trådbunden anslutning ... 1. Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel**). 2. Kontrollera att routern är påslagen. 3. Tryck på  (Hemma) , välj Inställningar > Nätverk och tryck på  (höger) för att komma till menyn. 4. Välj Anslut till nätverk och tryck på OK. 5. Välj Trådbunden och tryck på OK. TV:n söker hela tiden efter nätverksanslutningen. 6. Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats. Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara påslagen. Anslut till nätverk (TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien) Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband). För 32 tum eller större 20
Sida: 20
För 24 tum Skapa anslutningen Göra en trådbunden anslutning ... 1. Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel**). 2. Kontrollera att routern är påslagen. 3. Tryck på  (Hemma) , välj Inställningar > Nätverk och tryck på  (höger) för att komma till menyn. 4. Välj Anslut till nätverk och tryck på OK. 5. Välj Trådbunden och tryck på OK. TV:n söker hela tiden efter nätverksanslutningen. 6. Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats. Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara påslagen. Nätverksinställningar  (Hem) > Inställningar > Nätverk > Visa nätverksinställningar Du kan visa alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet och krypteringsmetod.  (Hemma) > Inställningar > Nätverk > Nätverkskonfiguration Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n. Välj Statisk IP-konfiguration och konfigurera anslutningen. Du kan ange nummer för IP-adress, Nätmask, Gateway, DNS. 21
Sida: 21
6 Byta källa 6.1 Källista – För att öppna källmenyn, tryck på  SOURCES . – Växla till en ansluten enhet genom att välja enheten med pilarna  (upp) eller  (ner) och trycka på OK. – Om du vill stänga källmenyn utan att växla till en enhet trycker du på  SOURCES en gång till. 6.2 Byta namn på en enhet – Du kan bara byta namn och ikoner på HDMI-, VGA- (om tillgängligt) och SCART-enheter (om tillgängligt) 1. Tryck på SOURCES och välj HDMI eller VGA (om tillgängligt). 2. Tryck på  Redigera och tryck på OK. 3. Välj en av enhetens ikoner och tryck på OK så visas det förinställda namnet i textrutan. 4. Välj Döp om och skriv sedan det nya namnet med hjälp av tangentbordet på skärmen. – Tryck på knappen  (röd) för att skriva med gemener – Tryck på knappen  (grön) för att skriva med versaler – Tryck på knappen  (gul) för att ange siffror och symboler – Tryck på knappen  (blå) för att ta bort ett tecken 5. Välj Klart när du är klar med redigeringen. 22
Sida: 22
7 Kanaler 7.1 Om kanaler och byta kanaler Så här tittar du på TV-kanaler – Tryck på . TV:n visar den TV-kanal du senast tittade på. – Tryck på  (Hemma) > Kanaler och tryck på OK. – Tryck på  + eller  - för att byta kanal. – Om du känner till kanalnumret kan du ange det med sifferknapparna. Tryck på OK när du har angett numret för att byta kanal. – Om du vill växla tillbaka till den tidigare inställda kanalen trycker du på  BACK . Så här byter du till en kanal i en kanallista – När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på  LIST . – Kanallistan kan ha flera sidor med kanaler. Om du vill visa nästa eller föregående sida trycker du på  + eller  -. – Tryck på  LIST igen om du vill stänga kanallistorna utan att byta kanal. Kanalikoner Efter en automatisk kanaluppdatering av kanallistan markeras nyligen hittade kanaler med  (stjärna). Om du låser en kanal markeras den med  (lås). Radiokanaler Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV- kanal. Den här TV:n kan ta emot den digitala TV-standarden DVB. TV:n kanske inte fungerar ordentligt med vissa digital-TV-operatörer och uppfyller inte fullständigt standardens krav. 7.2 Installera kanal Antenn och kabel Sök manuellt efter kanaler och kanalinställningar Sök efter kanaler Uppdatera befintlig kanallista  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Sök efter kanaler > Uppdatera kanaler Installera om alla kanaler  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Sök efter kanaler > Installera om kanaler 1. Välj det land som du befinner dig i och tryck på OK. 2. Välj Antenn (DVB-T) eller Kabel (DVB-C) och välj ett objekt du behöver installera om. 3. Välj Digitala och analoga kanaler, Endast digitala kanaler eller Endast analoga kanaler. 4. Välj Start och tryck på OK för att uppdatera kanaler. Det kan ta några minuter. Kanalinställningar  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Sök efter kanaler > Installera om kanaler 1. Välj det land som du befinner dig i och tryck på OK. 2. Välj Antenn (DVB-T) eller Kabel (DVB-C) och välj ett objekt du behöver installera om. 3. Välj Digitala och analoga kanaler, Endast digitala kanaler eller Endast analoga kanaler. 4. Välj Inställningar och tryck på OK. 5. Tryck på (röd) för att återställa, eller tryck på (grön) när du är klar med inställningarna. Frekvenssökning Välj sökmetod för kanaler. – Snabb: Du kan välja den snabba metoden och använda de fördefinierade inställningarna som de flesta kabel-TV-leverantörerna i ditt land använder. – Fullständig: Om det resulterar i att inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden Fullständig . Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden. – Avancerat: Om du har fått en särskild nätverksfrekvens att söka efter kanaler på väljer du Avancerat. Nätverksfrekvensläge Om du tänker använda metoden Snabb i Frekvenssökning för att söka efter kanaler väljer du Automatisk. På TV:n används en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som används av de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land. Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du Manuell. Nätverksfrekvens När Nätverksfrekvensläge är inställt på Manuellt kan du ange det värde för nätverksfrekvensen som du har 23
Sida: 23
fått från din kabel-TV-leverantör här. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna. Läge för symbolhastighet Om din kabel-TV-leverantör inte gett dig ett särskilt värde för symbolhastighet för att installera TV- kanalerna lämnar du inställningen för symbolhastighetsläget på Automatisk. Om du har fått ett särskilt värde för symbolhastigheten väljer du Manuell. Symbolhastighet Med symbolhastighetsläget inställt på Manuell kan du ange värdet för symbolhastighet med sifferknapparna. Fri/kodat Om du har ett abonnemang och en CA-modul – Conditional Access Module – för betal-TV-tjänster, väljer du Fri + kodat. Om du inte abonnerar på betal- TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja Endast fria kanaler. Sök efter kanaler automatiskt  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Automatisk kanaluppdatering Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv. Automatisk kanaluppdatering En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV- apparater kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i någon av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort. När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV-apparaten måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler. Kanaluppdateringsmeddelande  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Kanaluppdateringsmeddelande När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det. Digital: Mottagningstest  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Digital: Mottagningstest Den digitala frekvensen visas för den här kanalen. Om mottagningen är dålig kan du rikta om antennen. Om du vill kontrollera signalkvaliteten för den här frekvensen igen väljer du Sök och trycker på OK. Om du själv vill ange en viss digital frekvens använder du siffrorna på fjärrkontrollen. Du kan även välja frekvensen, placera pilarna på ett tal med  och  och ändra numret med  och . Om du vill kontrollera frekvensen väljer du Söka och trycker på OK. Om du använder DVB-C för att ta emot kanaler är alternativet Läge för symbolhast. tillgängligt . För Läge för symbolhast. väljer du Automatisk, såvida inte din kabel-TV-leverantör har gett dig ett särskilt symbolhastighetsvärde. Ange symbolhastighetsvärdet genom att välja Symbolhastighet och använd sifferknapparna eller  och . Analog: Manuell installation  (Hemma) > Inställningar > Antenn-/kabelinstallation > Analog: Manuell installation Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget. System Om du vill ställa in TV-systemet väljer du System. Välj det land eller den del av världen där du befinner dig och tryck på OK. Sök kanal Om du vill hitta en kanal väljer du Sök kanal och trycker på OK. Du kan ange frekvens själv för att hitta en kanal eller låta TV:n söka efter kanalen. Tryck på OK, välj Sök och tryck på OK för att söka efter en kanal automatiskt. Kanalen som hittas visas på skärmen och om mottagningen är dålig trycker du på Sök igen. Om du vill lagra kanalen väljer du Klar och trycker på OK. Fininställning Om du vill finjustera kanalen väljer du Fininställning och trycker på OK. Du kan finjustera kanalen med  eller . Om du vill lagra kanalen väljer du Klar och trycker på OK. Lagra Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer. Välj Lagra och tryck på OK. Det nya kanalnumret visas en kort stund. Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler. 24
Sida: 24
Satellit (om tillgängligt) Om att installera satelliter Upp till 4 satelliter Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Välj det exakta antal satelliter du vill installera i början av installationen. Det här skyndar på installationen. Unicable Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Du kan välja Unicable för 1 eller för 2 satelliter i början av installationen. MDU – Multi-Dwelling-Unit De inbyggda satellitmottagarna stöder MDU på Astra- satelliter och Digiturk på Eutelsat-satelliten. MDU på Türksat stöds inte. Starta installationen Uppdatera kanaler  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Sök efter satellit > Uppdatera kanaler Du kan alltid starta en kanaluppdatering manuellt. Nya kanaler kommer att läggas till och otillgängliga kanaler tas bort. Ange PIN-koden om det behövs. Återinstallera kanaler  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Sök efter satellit > Återinstallera kanaler Du kan söka efter satelliter och kanaler igen manuellt. 1. Välj ett alternativ du behöver installera om. 2. Välj Inställningar eller Start för att uppdatera kanaler. Inställningsmenyn Tryck på  Återställ för att återställa eller tryck på  Klart när du är klar med inställningarna. – Anslutningstyp Välj det antal satelliter som du vill installera. TV:n ställer in anslutningstypen automatiskt. • Upp till fyra satelliter – Du kan installera upp till fyra satelliter (fyra LNB:er) på TV:n. Välj det exakta antal satelliter du vill installera i början av installationen. Det här skyndar på installationen. • Unicable – Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Du kan välja Unicable för 1 eller för 2 satelliter i början av installationen. – LNB-inställningar I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer kanske ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här. • LNB av/på – Som standard är LNB av/på inställt på På. • 22 kHz ton – Som standard är Ton inställt på AUTO. • Låg LO-frekvens/Hög LO-frekvens – lokaloscillatorfrekvenserna är inställda på standardvärdena. Justera bara värdena om du har specialutrustning som kräver andra värden. Ange PIN-koden om det behövs. Lägg till parabol eller Ta bort parabolen  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Sök efter satellit > Lägg till parabol eller Ta bort parabolen  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Sök efter satellit > Lägg till parabol • Du kan lägga till ytterligare en satellit i din nuvarande satellitinstallation. De installerade satelliterna och deras kanaler påverkas inte. Vissa satellitoperatörer tillåter inte att man lägger till en satellit. • Den ytterligare satelliten ska ses som en extrasatellit – inte ditt främsta satellitabonnemang eller den främsta satelliten vars kanalpaket du använder. Vanligtvis lägger man till en 4:e satellit när man redan har 3 installerade satelliter. Om du har 4 installerade satelliter kan du överväga att ta bort en för att kunna lägga till en ny satellit. • Om du för närvarande har 1 eller 2 satelliter installerade kan det hända att du inte kan lägga till en extra satellit med de nuvarande installationsinställningarna. Om du vill ändra installationsinställningarna måste du göra om hela satellitinstallationen. Du kan inte använda Lägg till satellit om inställningarna måste ändras.  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Sök efter satellit > Ta bort parabolen 25
Sida: 25
Du kan ta bort en eller flera satelliter från din nuvarande satellitinstallation. Du tar då bort satelliten och dess kanaler. Vissa satellitoperatörer tillåter inte att man tar bort en satellit. Satellitkanallista  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Satellitkanallista Du kan välja önskad satellitkanallista genom att trycka på  LIST så att satellitkanalerna öppnas. Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för. Välj Från ett sorterat paket för att bara installera paketets kanaler eller välj Alla kanaler är osorterade för att installera paketet och alla andra tillgängliga kanaler också. Vi rekommenderar en Snabb installation för abonnemangspaket. Om du har extra satelliter som inte är en del av abonnemangspaketet rekommenderar vi en fullständig installation. Alla installerade kanaler läggs i kanallistan. Sök efter kanaler automatiskt  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Automatisk kanaluppdatering Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv. Automatisk kanaluppdatering En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV- apparater kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i någon av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort. När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV-apparaten måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler. Kanaluppdateringsmeddelande  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Kanaluppdateringsmeddelande När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det. Manuell installation  (Hemma) > Inställningar > Satellitinstallation > Manuell installation Installera parabolen manuellt. – LNB – Välj den LNB som du vill lägga till nya kanaler för. – Polarisering – Välj den polarisering du behöver. – Läge för symbolhastighet – Välj Manuellt för att ange symbolhastigheten. – Frekvens – Ange frekvens för transpondern. – Sök – Sök efter transponder. Felsökning TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger - Se till att rätt antal satelliter anges i Inställningar i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter. En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit – Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta den andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikatorn för signalstyrkan för den första satelliten på skärmen. Med den första satelliten inställd på den starkaste signalen väljer du Sök igen för att hitta den andra satelliten. – Se till att inställningen är Två paraboler. Problemet kvarstår trots att jag har ändrat installationsinställningarna – Inställningarna, satelliterna och kanalerna lagras inte förrän vid slutet av installationen, när du avslutar. Alla satellitkanaler är borta – Om du använder ett Unicable-system ska du kontrollera att du har tilldelat två unika bandnummer för de båda inbyggda mottagarna i Unicable- inställningarna. Det kan hända att en annan satellitmottagare i Unicable-systemet använder samma användarbandnummer. Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från kanallistan – Om kanaler verkar ha försvunnit eller bytt plats kan det hända att sändaren har ändrat transponderplatsen för de kanalerna. Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet. Jag kan inte ta bort en satellit 26
Sida: 26
– Abonnemangspaketen tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort satelliten måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket. Ibland är mottagningen dålig – Kontrollera att parabolantennen är ordentligt fastmonterad. Starka vindar kan flytta parabolen. – Snö och regn kan försämra mottagningen. Kopiera kanallista Inledning Kopiera kanallista är avsett för återförsäljare och expertanvändare. Med Kopiera kanallista kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med Kopiera kanallista överför du en fördefinierad kanallista till TV:n och slipper därmed göra en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB- flashminne med minst 1 GB. Förutsättningar – Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell. Kontrollera den sista siffran i TV:ns modellnamn. (I xxPxx4xx4 står t.ex. 4 för 2019 års modell) – TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner. Kopiera en kanallista, kontrollera kanallisteversion Kopiera en kanallista ... 1. Slå på TV:n. Den här TV:n bör ha kanaler installerade. 2. Anslut ett USB-flashminne. 3. Tryck på  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista. 4. Välj Kopiera till USB och tryck på OK. Du kanske blir ombedd att ange PIN-kod för Låsfunktion för att kunna kopiera kanallistan. 5. Ta bort USB-flashminnet när kopieringen är klar. 6. Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn. Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV. Kontrollera aktuell version för kanallistan ... 1. Tryck på  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista. 2. Välj Kopiera kanallista och välj Aktuell version. Tryck sedan på OK. 3. Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn. Överföra en kanallista Till TV-apparater som inte är installerade Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du upp kanallistan på olika sätt. Till en TV som ännu inte är installerad 1. Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över kanalsökning. Slutför installationen. 2. Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n. 3. Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV och trycker på OK. Ange PIN-koden om det behövs. 4. Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet. Till installerade TV-apparater Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du upp kanallistan på olika sätt. Till en redan installerad TV 1. Kontrollera TV:ns landsinställning. (När du ska kontrollera den här inställningen läser du kapitlet Återinstallera kanaler. Starta proceduren tills du når landsinställningen. Tryck på  BACK för att avbryta installationen.) Om landinställningen är korrekt fortsätter du med steg 2. Om landinställningen inte är korrekt måste du starta en ominstallation. Läs kapitlet Återinstallera kanaler och starta installationen. Välj rätt land och hoppa över kanalsökning. Slutför installationen. När du är klar fortsätter du med steg 2. 2. Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n. 3. Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV och trycker på OK. Ange PIN-koden om det behövs. 4. Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet. 27
Sida: 27
Kanalalternativ Öppna Alternativ När du tittar på en kanal kan du ange några alternativ. Beroende på vilken typ av kanal du tittar på (analog eller digital) eller beroende på TV-inställningarna du har gjort, är vissa alternativ tillgängliga. Så här öppnar du alternativmenyn… 1. Medan du tittar på en kanal, trycker du på  OPTIONS . 2. Tryck på  OPTIONS igen för att stänga. Undertext Om du vill slå på Undertext trycker du på SUBTITLE. Du kan slå på eller av undertexter Undertext påeller Undertext av. Alternativt kan du välja Automatisk. Automatisk Om språkinformation är en del av den digitala sändningen och det sända programmet inte är på ditt språk (det språk som är inställt på TV:n), kan TV:n visa undertexter automatiskt på ett av dina föredragna undertextspråk. Ett av dessa undertextspråk måste också ingå i sändningen. Du kan välja dina föredragna undertextsspråk i Språk textremsor. Språk textremsor Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk. Om inga undertextspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet. Ljudspråk Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk. Om inga ljudspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet. Dual I-II Det här alternativet finns tillgängligt om en ljudsignal innehåller två ljudspråk men ett eller båda av dem inte har någon språkindikator. Common Interface Om förbetalt förstklassigt innehåll finns tillgängligt från en CA-modul kan du ställa in leverantörsinställningarna med det här alternativet. Mono/Stereo Du kan byta ljudet på en analog kanal till Mono eller Stereo. Byta till Mono eller Stereo… 1. Gå till en analog kanal. 2. Tryck på  OPTIONS, välj Mono/Stereo och tryck på  (höger). 3. Välj Mono eller Stereo och tryck på OK. 4. Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn. Status Välj Status om du vill visa teknisk information om kanalen. Klocka Visa tiden i hörnet på TV-skärmen. 7.3 Kanallista Öppna kanallista Så här öppnar du aktuell kanallista… 1. Tryck på  för att byta till TV. 2. Tryck på  LIST för att öppna kanallistan. 3. Tryck på OPTIONS > Välj kanallista och välj en kanallista att titta på. 4. Tryck på  LIST igen för att stänga kanallistan. Alternativ för kanallista Öppna alternativmenyn Så här öppnar du kanallistans alternativmeny: 1. Tryck på  för att byta till TV. 2. Tryck på  LIST för att öppna kanallistan. 3. Tryck på OPTIONS och välj något av alternativen. 4. Tryck på  LIST igen för att stänga kanallistan. 28
Sida: 28
Byt namn på kanal 1. Tryck på  för att byta till TV. 2. Tryck på  LIST för att öppna kanallistan. 3. Välj en kanal som du vill byta namn på. 4. Tryck på  OPTIONS > Döp om kanal och tryck på OK. 5. I textrutan trycker du på OK för att öppna tangentbordet på skärmen, eller väljer Dölj för att dölja tangentbordet på skärmen. 6. Använd navigeringsknapparna för att välja ett tecken och tryck sedan på OK. – Tryck på knappen  (röd) för att skriva med gemener – Tryck på knappen  (grön) för att skriva med versaler – Tryck på knappen  (gul) för att ange siffror och symboler – Tryck på knappen  (blå) för att ta bort ett tecken 7. Välj Klart när du är klar med redigeringen. 8. Tryck på  LIST igen för att stänga kanallistan. Skapa eller redigera favoritkanallistor  LIST >  OPTIONS > Skapa favoritlista Välj en kanal och tryck på OK för att lägga till i en favoritkanallista. När du är klar trycker du på  Klart.  LIST >  OPTIONS > Redigera favoriter Välj en kanal och tryck på OK för att lägga till eller ta bort från en favoritkanallista. När du är klar trycker du på  Klart. Välj kanalurval  LIST >  OPTIONS > Välj kanalurval Välj ett urval av kanaler i en favoritkanallista. När du är klar trycker du på OK. Välj kanallista  LIST >  OPTIONS > Välj kanallista Välj ett urval av kanaler i en favoritkanallista. När du är klar trycker du på OK. Låsa/låsa upp kanal  LIST >  OPTIONS > Lås kanal, Lås upp kanal Om du vill förhindra att barn tittar på en kanal kan du låsa den. Om du vill titta på en låst kanal måste du ange den 4-siffriga PIN-koden för Låsfunktion först. Du kan inte låsa program från anslutna enheter. Den låsta kanalen kommer att ha  bredvid kanallogotypen. Sök kanaler  LIST >  OPTIONS > Sök kanal Du kan söka efter en kanal för att hitta den i en lång lista med kanaler. 1. Tryck på  för att byta till TV. 2. Tryck på  LIST för att öppna kanallistan. 3. Tryck på  OPTIONS > Sök kanal och tryck på OK. I skrivfältet trycker du på OK för att öppna tangentbordet på skärmen, eller så trycker du på  BACK för att dölja tangentbordet på skärmen. Använd navigeringsknapparna för att välja ett tecken och tryck sedan på OK. – Tryck på knappen  (röd) för att skriva med gemener – Tryck på knappen  (grön) för att skriva med versaler – Tryck på knappen  (gul) för att ange siffror och symboler – Tryck på knappen  (blå) för att ta bort ett tecken 4. Välj Klart när du är klar med redigeringen. 5. Tryck på  LIST igen för att stänga kanallistan. 7.4 Välj kanalfilter  LIST >  OPTIONS > Välj kanalfilter Välj en av kanalkombinationerna som visas i kanallistan. 7.5 Favoritkanaler Om favoritkanaler Du kan skapa en lista med favoritkanaler som bara innehåller de kanaler du vill titta på. När favoritlistan har valts är det bara favoritkanalerna som visas när du zappar mellan kanaler. 29
Sida: 29
Skapa en favoritlista 1. När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan med  LIST. 2. Välj kanalen och tryck på  Markera som favorit för att markera som favorit. 3. Den valda kanalen är markerad med . 4. Avsluta genom att trycka på  BACK . Kanalerna läggs till i listan Favoriter. Ta bort kanal från favoritlistan Ta bort en kanal från favoritlistan genom att välja kanalen med  och sedan trycka på  Avmarkera som favorit om du vill avmarkera som favorit. Kanal, flytta Du kan ändra ordning på kanalerna i listan med Favoritkanaler. 1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på  LIST >  OPTIONS > Välj kanallista. 2. Välj Antenn – Favoritkanaler, Kabel – Favoritkanaler eller Satellit – Favoritkanaler* och trycker på OK. 3. Tryck på  OPTIONS och välj Ändra ordning på kanaler. 4. Välj den kanal du vill ändra ordning för och tryck på OK . 5. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta den markerade kanalen till en ny plats och tryck på OK. 6. När du är färdig trycker du på OK. * Satellitkanalen kan bara sökas på TV-modellerna xxPxSxxxx. Favoritlista i TV-guiden Du kan ansluta TV-guiden till favoritlistan. 1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på  LIST >  OPTIONS > Välj kanallista. 2. Välj Antenn – Favoritkanaler, Kabel – Favoritkanaler eller Satellit – Favoritkanaler* och trycker på OK. 3. Tryck på  TV GUIDE för att öppna den. Med TV-guiden kan du visa en lista med aktuella och planerade TV-program på dina favoritkanaler. Tillsammans med dina favoritkanaler läggs de första 3 mest använda kanalerna i TV-sändarens standardlista till för förhandsgranskning efter dina favoritkanaler. Du måste lägga till de här kanalerna i favoritlistan för att aktivera dess funktion (se kapitlet "TV Guide"). På varje sida i TV-guiden finns en "Visste du att"-tabell infogad i din lista med favoritkanaler. ”Visste du att”-kanalen tillhandahåller praktiska tips så att du kan förbättra användningen av TV:n. * Satellitkanalen kan bara sökas på TV-modellerna xxPxSxxxx. Text/Text-tv Text-TV-sidor Öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på TEXT. Stäng text-TV genom att trycka på TEXT en gång till. Välj en text-TV-sida Välja en text-TV-sida ... . . 1. Ange sidnumret med sifferknapparna. 2. Använd piltangenterna för att navigera. 3. Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen. Text-TV-delsidor En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en delsida genom att trycka på  eller . T.O.P. Text-TV-sidor Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P-text-TV. Text-TV. Öppna T.O.P-text-TV. i text-TV trycker du på  OPTIONS och väljer T.O.P.-översikt. * Text-TV kan bara nås när kanalerna är installerade direkt på TV:ns interna mottagare och den är inställd på TV-läge. Om en digitalbox används är text-TV inte tillgängligt via TV. I det fallet kan digitalboxens text- TV användas istället. Text-TV-alternativ I Text/Text-TV trycker du på  OPTIONS för att välja följande ... – Frys sidan För att stoppa den automatiska visningen av delsidor. – Dubbla bilder/Fullskärm Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra. – T.O.P.-överblick Öppna T.O.P.-text-TV. Text – Förstora Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning. – Visa 30
Sida: 30
Ta fram dold information på en sida. – Växla delsidor Växla delsidor när de finns tillgängliga. – Språk Växla det teckenformat som Text-TV visar. Konfigurera text-TV Text-TV-språk Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland. Ställ in ditt primära och sekundära textspråk. . . 1. Tryck på , välj Inställningar > Region och språk och tryck på  (höger) för att öppna menyn. 2. Välj Språk och tryck på  (höger) för att komma till menyn. 3. Välj Primärt språk Text -TV eller Sekundärt språk Text -TV och tryck på OK. 4. Välj det språk du vill ha och tryck på OK. 5. Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn. 31
Sida: 31
8 TV-guide 8.1 Vad du behöver Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV-guideinformationen (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV- guideinformation. TV:n kan samla in TV-guideinformation för de installerade kanalerna (t.ex. de kanaler du tittar på med Titta på TV). TV:n kan inte samla in TV- guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare. 8.2 Använda TV-guiden Öppna TV-guiden Öppna TV-guiden genom att trycka på  TV GUIDE. Tryck på  TV GUIDE igen för att stänga. När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen sparas på TV:n. Ställa in ett program Växla till ett program Från TV-guiden kan du växla till ett aktuellt program. Du väljer ett program genom att markera programmets namn med hjälp av pilknapparna. Navigera till höger om du vill visa program som schemalagts för den dagen. Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på OK. Visa programinformation Visa all information om det valda programmet genom att trycka på  INFO . Ändra dag Om TV-guideinformationen kommer från TV-kanalen kan du trycka på  + för att se schemat för en av de kommande dagarna. Tryck på  - för att gå tillbaka till föregående dag. Du kan även trycka på  OPTIONS och välja Ändra dag. Ange en påminnelse Du kan ställa in en påminnelse för ett program. Ett meddelande påminner dig när programmet börjar. Du kan växla över till kanalen direkt. Ett program med en påminnelse markeras med en  (klocka) i TV-guiden. Ställa in en påminnelse… 1. Tryck på  TV GUIDE och välj ett kommande program. 2. Tryck på  Ange påminnelse och tryck på OK. Ta bort en påminnelse… 1. Tryck på  TV GUIDE och välj ett program med påminnelsen, som markeras med en  (klocka). 2. Tryck på  Rensa påminnelse, välj Ja och tryck sedan på OK. Sök efter genre Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport. Sök efter program efter genre genom att trycka på  OPTIONS och välja Sök efter genre. Välj en genre och tryck på OK. En lista visas med programmen som hittas. Lista med påminnelser Du kan visa en lista med de påminnelser du ställt in. Lista med påminnelser Öppna listan med påminnelser… 1. Tryck på  TV GUIDE. 2. Tryck på  OPTIONS och välj Alla påminnelser. 3. I listan över påminnelser väljer du den påminnelse du vill ta bort så markeras den valda påminnelsen med . 4. Tryck på , väljRensa val och tryck på OK. 5. Välj Avsluta för att stänga listan med påminnelser. 32
Sida: 32
Ställa in en inspelning (Gäller inte turkiska modeller) Du kan ställa in en inspelning i TV-guiden. I TV-guiden markeras ett program som ska spelas in med  . Om du vill visa inspelningslistan trycker du på  Inspelningar , ett program som ska spelas in markeras med en  (röd prick) framför programnamnet. Spela in ett program… 1. Tryck på  TV GUIDE och välj ett kommande eller pågående program. 2. Tryck på färgknappen  Spela in . Avbryta en inspelning… 1. Tryck på  TV GUIDE och välj programmet som ställts in för inspelning. 2. Tryck på färgknappen  Rensa insp . 33
Sida: 33
9 Spela in och pausa TV (Gäller inte turkiska modeller) 9.1 Vad du behöver Om du har anslutit en USB-hårdisk kan du pausa eller spela in digitala TV-sändningar (DVB-sändningar eller liknande). Minsta diskutrymme – För att pausa en sändning behöver du en USB- kompatibel hårddisk med minst 4 GB diskutrymme. – Om du vill pausa och spela in en sändning behöver du minst 32 GB diskutrymme. Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Formateringen tar bort alla filer från USB-hårddisken. Pausa och spela in 1. Anslut USB-hårddisken till en av USB-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår. 2. Slå på USB-hårddisken och TV:n. 3. När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal, tryck på  (Paus). När du försöker pausa startar formateringen. Följ instruktionerna på skärmen. När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent. För TV-apparater i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304-serien TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien Varning När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB- hårddisken med ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB- hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB- hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator. Obs! Inspelningsfunktionen fungerar endast för digitala TV- sändningar. Det går inte att spela in innehåll från externa enheter (t.ex. HDMI). 9.2 Inspelning Vad du behöver Du kan spela in en digital-TV-sändning och återuppta tittandet senare. För att spela in ett TV-program behöver du ... – en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n – digitala TV-kanaler installerade på den här TV:n – ta emot kanalinformation för TV-guiden på skärmen – en tillförlitlig TV-klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan inspelningarna misslyckas. Du kan inte spela in när du använder Pause TV. Vad gäller införande av upphovsrättslagstiftning kan vissa DVB-leverantörer använda olika begränsningar vad gäller DRM-teknik (Digital Right Management). Det kan hända att sändningar av skyddade kanaler, inspelningar, inspelningsgodkännande eller antal vyer begränsas. Inspelningar kan förbjudas helt. Om du försöker spela in en skyddad sändning eller spela upp en inspelning som har gått ut, kan ett felmeddelande visas. 34
Sida: 34
Spela in ett program Spela in nu Om du vill spela in programmet du tittar på just nu trycker du på  (spela in) på fjärrkontrollen. Inspelningen startar omedelbart. Du stoppar inspelningen genom att trycka på  (stopp). När det finns TV-guidedata tillgängligt kommer programmet du tittar på att spelas in från det ögonblick du trycker på inspelningsknappen tills programmet är slut. Om inga TV-guidedata är tillgängliga varar inspelningen bara i 30 minuter. Du kan justera inspelningens sluttid i listan Inspelningar. Planera en inspelning Du kan schemalägga en inspelning av ett program som sänds senare samma dag eller några dagar framåt i tiden (högst 8 dagar). TV:n använder data från TV-guiden för att starta och avsluta inspelningen. Spela in ett program… 1. Tryck på  TV GUIDE. 2. I TV-guiden väljer du den kanal och det program du vill spela in. Tryck på  (höger) eller  (vänster) för att bläddra genom programmen på en kanal. 3. Med programmet markerat trycker du på färgknappen  Spela in . Programmet schemaläggs för inspelning. En varning visas automatiskt när överlappande inspelningar planeras. Om du planerar att spela in ett program när du inte är hemma ska du komma ihåg att lämna TV:n i standbyläge och USB- hårddisken påslagen. Lista med inspelningar Du kan visa och hantera inspelningarna i inspelningslistan. Bredvid inspelningslistan finns det en separat lista med schemalagda inspelningar och påminnelser. Så här öppnar du listan med påminnelser … 1. Tryck på  TV GUIDE. 2. Tryck på färgknappen  Inspelningar . 3. Med en inspelning vald i listan kan du ta bort inspelningen med färgknappen  Ta bort . Du kan byta namn på en inspelning med färgknappen  Byt namn. Du kan också trycka på färgknappen  Ändra tiden för att ändra inspelningens start- och sluttid. Titta på en inspelning Titta på en inspelning ... 1. Tryck på  TV GUIDE. 2. Tryck på färgknappen  Inspelningar . 3. I listan med inspelningar väljer du den inspelning du önskar och trycker sedan på OK för att börja titta. 4. Du kan använda knapparna  (paus),  (spela upp),  (spola tillbaka),  (snabbspola framåt) eller  (stopp). 5. Om du vill växla tillbaka till att se på TV trycker du på  EXIT. 9.3 Pause TV Vad du behöver Du kan pausa en digital TV-sändning och återuppta tittandet lite senare. För att pausa ett TV-program behöver du ... – en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n – digitala TV-kanaler installerade på den här TV:n – ta emot kanalinformation för TV-guiden på skärmen Med USB-hårddisken ansluten och formaterad lagrar TV:n ständigt den TV-sändning du tittar på. När du växlar till en annan kanal rensas sändningen av den förra kanalen. Och när du växlar TV:n till standbyläge rensas sändningen. Du kan inte använda Pause TV när du spelar in. Pausa ett program Pausa och återuppta en sändning ... Du gör paus i en TV-sändning genom att trycka på  (paus). En förloppsindikator visas längst ner på skärmen en kort stund. Du visar förloppsindikatorn genom att trycka på  (paus) igen. Om du vill återuppta tittandet trycker du på  (spela upp). Med förloppsindikatorn på skärmen trycker du på  (spola tillbaka) eller trycker på  (spola framåt) för att välja varifrån du vill börja visa den pausade sändningen. Tryck på dessa knappar flera gånger för att ändra hastighet. Du kan pausa en sändning i max 90 minuter. Du växlar tillbaka till den direktsända TV-sändningen genom att trycka på  (stopp). 35
Sida: 35
Repris Eftersom TV:n lagrar sändningen du tittar på kan du oftast spela upp sändningen igen i några sekunder. Spela upp en aktuell sändning igen ... 1. Tryck på  (paus) 2. Tryck på  (spola tillbaka). Du kan trycka ner  flera gånger för att välja varifrån du vill börja se den pausade sändningen. Tryck på dessa knappar flera gånger för att ändra hastighet. Nu kan du gå tillbaka till början på den sparade sändningen eller till början på den maximala tidsperioden. 3. Tryck på  (spela upp) för att se sändningen igen. 4. Tryck på  (stopp) för att se direktsändningen. 36
Sida: 36
10 Videor, foton och musik 10.1 Från en USB-anslutning Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB- hårddisk. När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne eller en USB-hårddisk till USB-anslutningen. Tryck på  SOURCES och välj sedan USB, så kan du bläddra bland dina filer i mappstrukturen som du har skapat på USB-hårddisken. Varning Om du försöker pausa eller spela in ett program med en USB-hårddisk ansluten blir du ombedd att formatera USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla befintliga filer från USB-hårddisken. 10.2 Foton Visa foton Öppna fotomapp 1. Tryck på  SOURCES, välj  USB och tryck på OK. 2. Välj  USB-flashminne och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha. 3. Välj Foton så kan du trycka på  Lista för att visa listan eller tryck igen på  Miniatyrer för att få upp miniatyrvyn. Visa en fotofil 1. Tryck på  SOURCES, välj  USB och tryck på OK. 2. Välj  USB-flashminne och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha. 3. Välj Foton och välj ett foto. Du kan trycka på OK om du vill visa det valda fotot. Fotoalternativ När ett foto visas på skärmen trycker du på  OPTIONS för att … Starta bildspel, Stoppa bildspel Starta eller stoppa bildspel. Bildspelsövergångar Ställa in övergången från en bild till nästa. Bildspelshastighet Välj visningstid för varje foto. Repetera, spela en gång Se bilderna kontinuerligt eller endast en gång. Slumpvis av, Slumpvis på Se bilderna i ordning eller slumpvis. Rotera bild Rotera foto. Starta musik, Stoppa musik Starta eller stoppa musiken som spelas i bakgrunden. * Obs! Musikfilen laddas från USB-rotkatalogen. Lägg till musikfiler till USB-rotkatalogen. 10.3 Videor Spela upp videor Så här spelar du upp en video på TV… Välj  Videor och filnamn. Tryck sedan på OK. - Du pausar videofilmen med OK. Tryck på OK igen för att fortsätta. – Du snabbspolar framåt och bakåt genom att trycka på  eller . Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. – Om du vill hoppa till nästa eller föregående video i en mapp trycker du på  + eller  -. – Du stoppar uppspelningen av video genom att trycka på  (stopp). – Gå tillbaka till mappen genom att trycka på . Öppna videomapp 1. Tryck på  SOURCES, välj  USB och tryck på OK. 2. Välj USB-flashminne och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha. 3. Välj Videor så kan du trycka på  Lista för att öppna listvisning eller trycka en gång till på  Miniatyrer för att få upp miniatyrvyn. Spela upp en videofil 1. Tryck på  SOURCES, välj  USB och tryck 37
Sida: 37
på OK. 2. Välj USB-flashminne och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha. 3. Välj Videor och välj en video. Du kan trycka på OK för att spela upp vald video eller trycka på  Spela upp alla för att spela alla videofiler i videomappen. Videoalternativ När videon spelas upp trycker du på  OPTIONS för att … Undertexter Visa undertexterna om de är tillgängliga, välj På, Av eller På vid tystat ljud. Språk textremsor Spela undertextspråket ifall det finns. Teckenuppsättning Välja ett system för tecken. Ljudspråk Spela ljudspråket ifall det finns. Slumpvis på, Slumpvis av Spela upp videor i ordning eller slumpvis. Repetera, spela en gång Spela upp videor kontinuerligt eller en gång. Visa info Visa filinformation, t.ex. ljudläge. Textremsor Inställningar Ställ in undertextfärg, teckenstorlek, position, justering för tidssynkronisering, om tillgänglig. 10.4 Musik Spela musik Öppna musikmappen 1. Tryck på  SOURCES, välj  USB och tryck på OK. 2. Välj  USB-flashminne och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha. 3. Välj Musik så kan du se musikfiler i listan. Spela upp en musikfil 1. Tryck på  SOURCES, välj  USB och tryck på OK. 2. Välj  USB-flashminne och tryck på  (höger) för att välja den USB-enhet du vill ha. 3. Välj Musik och välj en musikfil. Du kan trycka på OK för att spela upp den valda musiken eller trycka på  Spela upp alla för att spela upp alla musikfiler i musikmappen. Musikalternativ Alternativ för att spela upp musik ... Repetera, spela en gång Spela upp låtarna kontinuerligt eller en gång. Slumpvis på, Slumpvis av Spela upp låtar i ordning eller slumpvis. 38
Sida: 38
11 Öppna TV- inställningsmenyn 11.1 Hemmeny, översikt Tryck på  (Hemma) och välj en av nedanstående menyer och tryck sedan på OK. Kanaler Den här raden innehåller alla kanaler. – Tryck på OK för att öppna TV-guiden. – Tryck på  (vänster) för att visa kanaler med kanallogotyper eller välj Visa alla för att visa alla kanaler. Källor Den här raden innehåller tillgängliga källor för den här TV:n. Verktyg Den här raden innehåller TV-funktioner som är tillgängliga för användaren. Inställningar Den här raden innehåller inställningar som är tillgängliga för användaren. 11.2 Menyn Tjänster TV-guide Öppna TV-guide. Mer information finns i användarhandboken, i kapitlet TV-guide. Inspelningar (Gäller inte turkiska modeller) Mer information finns i användarhandboken, i kapitlet Spela in och pausa TV. Kanaler Visa hela kanallistan. Uppdatera programvara Mer information finns i användarhandboken, i kapitlet Programvara. Demo Me Titta på Visa demo för en demonstration av TV:n. 11.3 Snabbinställningar och Alla inställningar Snabbinställningsmeny: Tryck på  SETUP-knappen på fjärrkontrollen för att hitta inställningar som används ofta i snabbinställningsmenyn. – Bildstil: Välj en av de förinställda bildstilarna för perfekt bildvisning. – Bildformat: Välj ett förinställt bildformat som passar skärmen. – Ljudstil: Välj en förinställd ljudstil för perfekta ljudinställningar. – Hörlursvolym: Justera volymen på anslutna hörlurar. – Ljudutgång: Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet. – Klocka: Visa klockan i det övre högra hörnet på TV- skärmen. – Insomningstimer: Ställ in TV:n för att växla till standby automatiskt efter en förinställd tid. – Alla inställningar: Öppna menyn Alla inställningar. – Hjälp Här kan du enkelt uppgradera programvaran, återställa TV:n till standardinställningarna och läsa användarhandboken. Menyn Alla inställningar Tryck på -knappen (hemma) på fjärrkontrollen, välj Inställningar och tryck påOK. 11.4 Alla inställningar Bildinställningar Bildstil Välja en stil Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.  (Hemma) > Inställningar > Bild > Bildstil De tillgängliga bildstilarna är följande ... – Personlig – Bildinställningarna du ställer in vid första starten – Levande – Passar utmärkt för visning i dagsljus 39
Sida: 39
– Naturlig – Naturliga bildinställningar – Standard – Den mest energimedvetna inställningen – Film – Passar utmärkt för att titta på film – Spel – Passar utmärkt för att spela spel Personlig stil Du kan justera och lagra bildinställningarna i den valda bildstilen, som Färg, Kontrast eller Skärpa. Återställa en stil För att återställa stilen till originalinställningen, går du tillbaka till Bildstil och trycker på  Återställ stil. Färg, kontrast, skärpa, ljusstyrka Justera bildfärgerna  (Hemma) > Inställningar > Bild > Färg Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera bildens färgmättnadsnivå. Justera bildkontrasten  (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast för bakgrundsbelysning Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera bildens kontrastnivå. Du kan minska kontrasten för att sänka energiförbrukningen. Justera bildskärpan  (Hemma) > Inställningar > Bild > Skärpa Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera bildens skärpa. Avancerade bildinställningar Dator  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Dator Ställ in på På för att få idealisk bildinställning när TV:n ska användas som datorskärm. * Endast tillgängligt för HDMI- och VGA-källor. Färginställningar  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg Justera färgförbättringen  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgförbättring Välj Maximalt, Medel, eller Låg för att ställa in nivån på färgintensiteten och detaljerna i starka färger. Välj förinställd färgtemperatur  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgtemperatur Välj Normal, Varm, eller Kall för att ställa in färgtemperaturen som du vill ha den. Anpassa färgtemperatur  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Anpassad färgtemperatur Välj Personlig i Färgtemperatur-menyn för att anpassa din egen färgtemperatur. Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet. Kontrastinställningar Kontrastläge  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Kontrastläge Välj Normal, Optimerad för bild, Optimerad för energibesparingar för att ställa in TV:n på att automatiskt minska kontrasten, för bästa strömförbrukning eller bästa bildupplevelse. Välj Av för att stänga av justeringen. Dynamisk kontrast  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Dynamisk kontrast Välj Maximalt, Medel eller Låg för att ställa in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa områden i bilden. 40
Sida: 40
Videokontrast, gamma Videokontrast  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Videokontrast Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera nivån på videokontrasten. Kontrast, gamma  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Gamma Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att välja en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast. Superupplösning  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Skärpa > Super Resolution Välj På för att få överlägsen skärpa i kantlinjer och detaljer. Ren bild  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild Brusreducering  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild > Brusreducering Välj Maximalt, Medel eller Låg för att ställa in nivån för brusreducering i videoinnehåll. Brus syns främst som små rörliga prickar på skärmen. MPEG-artefaktreducering  (Hemma) > Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild > MPEG-artefaktreducering Välj På för att jämna ut de digitala övergångarna i bilden. MPEG-artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter på skärmen. Format och kanter  (Hemma) > Inställningar > Bild > Format och kanter Bildformat  (Hemma) > Inställningar > Bild > Format och kanter > Bildformat Om det uppstår svarta fält över och under eller på båda sidor av bilden kan du ändra bildformatet till ett format som fyller hela skärmen. Skärmkanter  (Hemma) > Inställningar > Bild > Format och kanter > Bildformat > Skärmkanter Med Skärmkanter kan du förstora bilden något för att dölja förvrängda kanter. Ljudinställningar Ljudstil Välja en stil Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd ljudstil.  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Ljudstil De tillgängliga ljudstilarna är ... – Personlig – Ljudinställningarna du ställer in vid första starten. – Original – Den mest neutrala ljudinställningen – Film – Passar utmärkt för att titta på film – Musik – Passar utmärkt för att lyssna på musik – Spel – Passar utmärkt för att spela spel – Nyheter – Passar utmärkt för tal Personlig stil Du kan justera och lagra ljudinställningar som Bas eller Diskant i den valda ljudstilen. Återställa en stil För att återställa stilen till originalinställningen, går du tillbaka till Ljudstil och trycker på  Återställ stil. Bas, diskant Bas  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Bas Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera nivån av låga toner i ljudet. Diskant  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Diskant Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera nivån av höga toner i ljudet. 41
Sida: 41
Hörlursvolym  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Hörlursvolym Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera ljudstyrkan i anslutna hörlurar separat. Surroundljud  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Surroundläge Välj surroundeffekt för de interna TV-högtalarna. TV-placering  (Hemma) > Inställningar > Ljud > TV-placering Välj På ett TV-stativ eller På väggen för att få bästa ljudåtergivning i enlighet med inställningen. Avancerade ljudinställningar Volymkontroll Automatisk volymutjämning  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Automatisk volymutjämning Välj På för att automatiskt jämna ut plötsliga volymskillnader. Händer vanligtvis när du byter kanal. Deltavolym  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Deltavolym Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att justera deltavärdet för TV-högtalarnas volym. Ljudutgångsinställningar  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Ljudutgång Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet. Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det. – Om du väljer TV-högtalare av stänger du av TV- högtalarna permanent. – Om du väljer TV-högtalare är TV-högtalarna alltid på. Har du en ansluten ljudenhet med HDMI CEC väljer du HDMI-ljudsystem. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten. Clear Sound  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Clear Sound Välj På om du vill förbättra ljudkvaliteten för tal. Perfekt under nyhetssändningar. Inställning för Digital utsignal Du kan ställa in digital utsignal för optiska och HDMI ARC-ljudsignaler. Digitalt ljudutgångsformat  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Digitalt ljudutgångsformat Ställ in ljudutsignalen på TV:n så att den passar ljudfunktionerna för det anslutna hemmabiosystemet. – Om du har ett hemmabiosystem (HTS) med funktioner för flerkanaligt ljud ska du ställa in Digitalt ljudutgångsformat på Multichannel. Med Multichannel kan TV-apparaten skicka den komprimerade flerkanaliga ljudsignalen från en TV- kanal eller ansluten spelare till hemmabiosystemet. – Om du har ett hemmabiosystem utan funktioner för flerkanaligt ljud väljer du Stereo. Digital ljudutgångsutjämning  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsutjämning Justera ljudutgångsnivån från enheten som är ansluten till en digital ljudutgång (SPDIF) eller HDMI. – Välj Mer för att få högre volym. – Välj Mindre för att få mjukare volym. Digital ljudutgångsfördröjning  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsfördröjning På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Välj Av om en ljudfördröjning är inställd på ditt hemmabiosystem. Digital ljudutgångsjustering (Finns bara när Digital ljudutgångsfördröjning har inställningen På)  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsjustering Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet. Du kan göra en inställning som kompenserar den tid 42
Sida: 42
som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är 60 ms. Miljöinställningar Ställ in energibesparande nivå  (Hemma) > Inställningar > Miljöinställningar > Energibesparande Välj Låg, Medel eller Maximalt för att få olika nivåer av energibesparande, eller välj Av för att stänga av energibesparandeläget. Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning  (Hemma) > Inställningar > Miljöinställningar > Skärm av Välj Skärm av så stängs TV-skärmen av. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen. Ställ in TV:ns avstängningstimer  (Hemma) > Inställningar > Miljöinställningar > Avstängningstimer. Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet. Värdet 0 (av) avaktiverar den automatiska avstängningen. Välj Avstängningstimer så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. * TV:n stängs av om den tar emot en TV-signal men du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen under fyra timmar * TV:n stängs av om den inte tar emot en TV-signal eller fjärrkontrollsignal på 10 minuter. * Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på 0. Allmänna inställningar Anslutningsrelaterade inställningar USB-hårddisk  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > USB-hårddisk Du måste ställa in och formatera* en USB-hårddisk innan du kan spela in en kanal. * Gäller inte turkiska modeller. CAM-operatörsprofil  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > CAM-operatörsprofil För att slå på operatörsprofilen till CI+/CAM för enkel kanalinstallation och uppdatering. HDMI-CEC-anslutning – EasyLink Anslut HDMI CEC-kompatibla enheter till din TV. Du kan styra dem med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten. Slå på EasyLink  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > EasyLink > På. Styr HDMI CEC-kompatibla enheter med TV:ns fjärrkontroll  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > EasyLink-fjärrkontroll > På. Obs! – EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare. – HDMI-CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare. Placering – Hemma eller Butik Välj placering av TV:n  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Plats Välj Butik så ändras bildstilen tillbaka till Levande och du kan ändra butiksinställningar. Butiksläge är för butikskampanjer. 43
Sida: 43
Återställ TV-inställningar och Installera om TV Återställ alla inställningar till TV:ns originalinställningar  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Fabriksinställning Gör om hela TV-installationen och återställ TV:ns status som första gången du slog på den  (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV Ange PIN-kod och välj Ja så installeras TV:n om helt. Alla inställningar återställs och installerade kanaler kommer att bytas ut. Installationen kan ta några minuter Inställningar för region och språk Språk  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Språk Ändra språk i TV-menyer och meddelanden  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Språk > Menyspråk Ställ in föredraget ljudspråk  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Språk > Primärt ljudspråk, Sekundärt ljudspråk Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n. Ställ in föredraget undertextspråk  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Språk > Primärt språk, textremsa, Sekundärt språk, textremsa Digitala kanaler kan innehålla flera undertextsspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt. Ställ in föredraget Text-TV-språk  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Språk > Primärt språk Text-TV,Sekundärt språk Text- TV Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland. Klocka  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Klocka Justera klockan automatiskt  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Automatiskt klockläge – Standardinställningen för TV-klockan är Automatisk. Tidsinformationen kommer från utsänd UTC-information (Coordinated Universal Time). – Om klockan inte är korrekt kan du ställa in TV- klockan på Landsberoende. Ställ in klockan manuellt  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Automatiskt klockläge > Manuell  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Datum, Tid Gå till föregående meny och välj Datum och Tid för att justera värdet. Obs! – Om ingen av de automatiska inställningarna visar tiden korrekt kan du fortfarande ställa in tiden manuellt. – Om du schemalägger inspelningarna från TV- guiden rekommenderar vi att du inte ändrar tiden och datumet manuellt. Ställ in tidszon eller tidsförskjutning för din region  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Tidszon Välj en av tidszonerna. Ställ in TV:n för att automatiskt växla till standby efter en förinställd tid.  (Hemma) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Insomningstimer Ställ in TV:n för att växla till standby automatiskt efter en förinställd tid. Med hjälp av skjutreglaget kan du ställa in tiden på upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs in på 0 minuter stängs insomningstimern av. Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen. 44
Sida: 44
Inställningar för Universell åtkomst  (Hemma) > Inställningar > Universell åtkomst Med Universell åtkomst påslagen är TV:n förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer. Slå på inställningar för Universell åtkomst  (Hemma) > Inställningar > Universell åtkomst > Universell åtkomst > På. Universell åtkomst för personer med nedsatt hörsel  (Hemma) > Inställningar > Universell åtkomst > Nedsatt hörsel > På – En del digitala TV-kanaler sänder särskilt ljud och undertext anpassat för personer med nedsatt hörsel och döva. – När det är påslaget växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de finns. Universell åtkomst för blinda eller synskadade personer  (Hemma) > Inställningar > Universell åtkomst > Ljudbeskrivning > Ljudbeskrivning > På Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster som beskriver vad som händer på skärmen.  (Hemma) > Inställningar > Universell åtkomst > Ljudbeskrivning > Ljudbeskrivning > Blandad volym, Ljudeffekter, Tal – Välj Blandad volym för att blanda volymen på det vanliga ljudet med berättarrösten. Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet. – Ställ in Ljudeffekter i läget På för att få extra ljudeffekter som stereo eller uttonande ljud i berättarljudspåret. – Välj Tal för att ställa in föredraget tal som Beskrivande eller Undertexter. Lås inställningar Ställ in kod och Ändra kod Ställ in en ny kod eller återställ ändrad kod  (Hemma > Inställningar > Låsfunktion > Ställ in kod, Ändra kod Koden för Låsfunktion används för att låsa eller låsa upp kanaler och program. Obs! Om du har glömt PIN-koden kan du kringgå den aktuella koden med 8888 och ange en ny kod. Lås för program  (Hemma) > Inställningar > Låsfunktion > Åldersgräns Ställ in en lägsta ålder för att se program med åldersgräns PIN-kod för CA-modul  (Hemma) > Inställningar > Låsfunktion > CAM PIN Ange en PIN-kod för CAM för inspelning. 45
Sida: 45
12 Miljö 12.1 Europeisk energimärkning EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassning, desto mindre energi förbrukar produkten. På etiketten finns information om energieffektivitetsklass, genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning och genomsnittlig energiförbrukning under ett år. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på www.philips.com/TVsupport 12.2 Produktfiche TV-apparater i 4304-, 4354-serien 24PHx43x4 – Energieffektivitetsklass: A+ – Synlig skärmstorlek: 60 cm/24 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 20 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 30 kWh – Strömförbrukning i Standby (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1 366 x 768 * Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används. ** När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. TV-apparater i 4504-serien 32PHx4504 – Energieffektivitetsklass: A+ – Synlig skärmstorlek: 80 cm/32 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 27 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 40 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1 366 x 768 * Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används. ** När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. TV-apparater i 5304-serien 22PFS5304 – Energieffektivitetsklass: A – Synlig skärmstorlek: 55 cm/22 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 20 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 30 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1920 x 1080 * Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används. ** När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. TV-apparater i 4503-serien 32PHx4503 – Energieffektivitetsklass: A+ – Synlig skärmstorlek: 80 cm/32 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 28 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 41 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1 366 x 768 * Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används. ** När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. TV-apparater i 5503-serien 43PFx5503 – Energieffektivitetsklass: A+ – Synlig skärmstorlek: 108 cm/43 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 76 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 52 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1920 x 1080 * Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används. ** När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. 46
Sida: 46
TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien 24PFx55x5 – Energieffektivitetsklass: A – Synlig skärmstorlek: 60 cm/24 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 22 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 33 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1920 x 1080 32PHx55x5 – Energieffektivitetsklass: A+ – Synlig skärmstorlek: 80 cm/32 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 24 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 36 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1 366 x 768 43PFx55x5 – Energieffektivitetsklass: A+ – Synlig skärmstorlek: 108 cm/43 tum – Strömförbrukning i läge På (W): 49 W – Årlig strömförbrukning (kWh)*: 72 kWh – Strömförbrukning i standbyläge (W)**: 0,30 W – Skärmupplösning (pixlar): 1920 x 1080 * Energiförbrukning kWh per år, baserat på energiförbrukningen när TV:n är på 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används. ** När TV:n är avstängd med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv. 12.3 Kassering Kassering av dina gamla produkter och batterier Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa. Produkten innehåller batterier som följer EU- direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa. 47
Sida: 47
13 Specifikationer 13.1 Effekt Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på www.philips.com/TVsupport Effekt – Vägguttag: AC 220–240 V +/-10 % – Omgivningstemperatur: 5–35°C Mer information om energiförbrukning finns i kapitlet Produktfiche. 13.2 Mottagning För TV-apparater ur PxT-serien – Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75) – Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF – DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM – Analog videouppspelning: SECAM, PAL – Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* –Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3) * Endast för DVB-T2 För TV-apparater ur PxS-serien – Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75) – Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF – DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM – Analog videouppspelning: SECAM, PAL – Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* –Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3) – Satellitantenningång: 75 ohm F-typ – Ingångsfrekvensområde: 950 till 2 150 MHz – Ingångsnivåområde: 25 till 65 dBm – DVB-S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M- symboler, SCPC och MCPC – LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval14/18V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge, LNB strömstyrka 300 mA max * Endast för DVB-T2 och DVB-S2 13.3 Skärmupplösning TV-apparater i 4304-, 4354-serien Diagonal skärmstorlek – 24PHx43x4: 60 cm/24 tum Skärmupplösning – PHx43x4: 1 366 x 768 TV-apparater i 4504-, 4503-serien Diagonal skärmstorlek – 32PHx450x: 80 cm/32 tum Skärmupplösning – PHx4504: 1 366 x 768 TV-apparater i 5304-serien Diagonal skärmstorlek – 22PFS5304: 55 cm/22 tum Skärmupplösning – PFS5304: 1 920 x 1 080 TV-apparater i 5503-serien Diagonal skärmstorlek – 43PFx5503: 108 cm / 43 tum Skärmupplösning – PFx5503: 1 920 x 1 080 TV-apparater i 5505-, 5525-serien Diagonal skärmstorlek – 24PFx55x5: 60 cm/24 tum – 32PHx55x5: 80 cm/32 tum – 43PFx55x5: 108 cm / 43 tum Skärmupplösning – PHx55x5: 1 366 x 768 – PFx55x5: 1 920 x 1 080 48
Sida: 48
TV-apparater i 5535-serien Diagonal skärmstorlek – 24PFS5535: 60 cm/24 tum Skärmupplösning – PFS5535: 1 920 x 1 080 13.4 Ingångsupplösning för skärm För TV-apparater ur PHx-serien Videoformat Upplösning – uppdateringsfrekvens – 480i – 60 Hz – 480p – 60 Hz – 576i – 50 Hz – 576p – 50 Hz – 720p – 50 Hz, 60 Hz – 1080i – 50 Hz, 60 Hz – 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Datorformat Upplösningar (bland annat) – 640 x 480p – 60 Hz – 800 x 600p – 60 Hz – 1024 x 768p – 60 Hz – 1280 x 768p – 60 Hz – 1360 x 768p – 60 Hz För TV-apparater ur PFx-serien Videoformat Upplösning – uppdateringsfrekvens – 480i – 60 Hz – 480p – 60 Hz – 576i – 50 Hz – 576p – 50 Hz – 720p – 50 Hz, 60 Hz – 1080i – 50 Hz, 60 Hz – 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Datorformat Upplösningar (bland annat) – 640 x 480p – 60 Hz – 800 x 600p – 60 Hz – 1024 x 768p – 60 Hz – 1280 x 768p – 60 Hz – 1360 x 768p – 60 Hz – 1280 x 1024p – 60 Hz – 1920 x 1080p – 60 Hz 13.5 Ljud TV-apparater i 4304-, 4354-, 5304-, 5535-serien – Uteffekt (RMS): 6 W – Dolby Audio – DTS 2.0+ Digital out ™ TV-apparater i 4504-serien – Uteffekt (RMS): 10W – Dolby Audio – DTS 2.0+ Digital out ™ TV-apparater i 4503-, 5503-serien – Uteffekt (RMS): 32 tum – 10 W, 43 tum – 16 W – Dolby Audio – DTS 2.0+ Digital out ™ TV-apparater i 5505-, 5525-serien – Uteffekt (RMS): 24 tum – 6 W, 32 tum – 10 W, 43 tum – 16 W – Dolby Audio – DTS 2.0+ Digital out ™ 13.6 Multimedia USB-filsystem som stöds – USB (FAT/FAT 32/NTFS): Anslut bara USB-enheter som drar högst 500 mA ström. Uppspelningsformat – Bild-codec: JPEG, GIF, PNG, BMP – Ljud-codec: MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), AC3, AAC, HE-AAC, DTS 2.0 – Video-codec: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC – Textremsa: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT 49
Sida: 49
13.7 Anslutningar TV-apparater i 4304-, 4354-, 5304-serien För 24PHS43x4, 22PFS5304 TV (baksida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 - DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF – VGA – AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-stereominiuttag – SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) – Parabol Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – Hörlurar: Stereo 3,5 mm miniuttag För 24PHT43x4 TV (baksida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 - DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF – VGA – AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-stereominiuttag – SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) – Nätverk LAN – RJ45 (för Freeview HD)* Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – Hörlurar: Stereo 3,5 mm miniuttag * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller TV-apparater i 4503-, 4504-, 5503-serien För 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503 TV (baksida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 – Hörlurar: 3,5 mm-stereominiuttag – Parabol – DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF - AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm miniuttag Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) För 32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503 TV (baksida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 – Hörlurar: 3,5 mm-stereominiuttag – Nätverk LAN – RJ45 (för Freeview HD)* – DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF - AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm miniuttag Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller 32PHS4503, 43PFS5503 TV-apparater i 5505-, 5525-, 5535-serien (24 tum) För 24PFS55x5 TV (undersida) – VGA – AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-stereominiuttag – Hörlurar: 3,5 mm-stereominiuttag – Parabol – DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) TV (baksida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 För 24PFT55x5 TV (undersida) – VGA – AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-stereominiuttag – Hörlurar: 3,5 mm-stereominiuttag 50
Sida: 50
– Nätverk LAN – RJ45 (för Freeview HD)* – DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) TV (baksida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller TV-apparater i 5505-, 5525-serien (32 tum, 43 tum) För 32PHS55x5, 43PFS55x5 TV (undersida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 – Hörlurar: 3,5 mm-stereominiuttag – Parabol – DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) För 32PHT55x5, 43PFT55x5 TV (undersida) – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel – HDMI 2 – Hörlurar: 3,5 mm-stereominiuttag – Nätverk LAN – RJ45 (för Freeview HD)* – DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF Sidan av TV:n - CI: Common Interface – USB – TV ANTENNA: 75 ohm koaxial (IEC) * Nätverksporten är endast till för brittiska modeller Undersida 51
Märke:
Philips
Produkt:
Ej kategoriserat
Modell/namn:
43PFS5505
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Svenska