Parrot CK3100 manual

View a manual of the Parrot CK3100 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Parrot
  • Product: Bilkit
  • Model/name: CK3100
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Tyska, Polska, Ryska, Slovakien, Svenska, Danska, Norska

Table of Contents

Page: 0
Benutzerhandbuch
Användarhandbok
Brugsanvisning
Brukerveiledning
User's Guide
Deutsch Svenska Dansk
Norsk English
Page: 2
Deutsch
Svenska
Dansk
Norsk
English
5
15
25
35
45
Page: 14
Svenska
ANVÄNDARHANDBOK
SW
Page: 15
CK3100 Advanced Car Kit
16
ÜBERSICHT
Bluetooth-tekniken gör det möjligt att upprätta röst- och data-
överföring via en radioförbindelse på kort avstånd. Den kan
förbinda ett stort urval kabelfria elektroniska anordningar och ger
möjlighet att utvidga kommunikationen med mobiltelefoner.
Det Parisbaserade bolaget Parrot S.A., som grundades år 1994
av Henri SEYDOUX, hör till de snabbt växande bolagen. Från
början har det specialiserat sig på tekniker förknippade med rösti-
genkänning och signalbehandling inom telekommunikationer och
bilindustrin.
Bilutrustningen Parrot CK3100 ger dig möjlighet att använda
din telefon i bilen med bästa tänkbara komfort och säkerhet.
Namnen på dina samtalspartner visas på skärmen.
Din katalog kan visas från kontrollskärmen.
Rösthjälpen och röstigenkänningen gör det möjligt för dig att
använda telefonen utan att släppa ratten.
Ditt samtal sker genom högtalarna i bilen.
På skärmen kan du visa din telefonkatalog.
Visning av namnet på personen som ringer upp dig.
Röstigenkänning.
Volymkontroll.
Bortkoppling av bilradion.
Hantering av förfrågningssamtal.
Besvara och avsluta samtal
med röstkommandon.
TELEFONLISTA
A, B, C...
Missade samtal
Inkomna samtal
Utförda samtal
Telefonlista, A,B,C
B,
B,
nyckelorden
Välj röstidentifiering
Telefon, lägga på, Hem,Arbete , Mobiltelefon, Allmän, Annan,Favorit
Hands-free mobil-paket
Talmenyer
Ringmelodi
Mikrofon
Telefon
Kontrast
Ljus
Zoom telefonlista
Sortera order
Sammankoppling med telefon…
Object push
Uppdatering av data
tillgänglig i demoläge
Telefon
Samtalsregister
SLÅ ETT NUMMER
ROSTSTYRNING
FAVORITER
Språk
Talmenyer
Visa
Volym
Automatiskt svar
Information
Hotline
Avancerade favoriter
SIM KORT
GPS
Sammankopplade telefoner
INLEDNING
Funktioner
Page: 16
SW
ANVÄNDARHANDBOK 17
LCD-skärm Strömkabel
Elektronisk styrbox Mikrofon
Mutekabel Bruksanvisning
Innehåll i förpackningen
MONTERING AV CK3100
Installation av den elektroniska boxen
CK3100 systemet är utrustat med 4 utgångar:
Bilradio Strömförsörjning LCD-skärm Mikrofon
Vi rekommenderar att installera alla kablarna före fastsättnin-
gen av systemboxen.
Alla de bifogade kablarna har ett annorlunda anslutningsdon,
för att undvika felaktiga anslutningar.
Boxen får inte placeras i närheten av värmeanordningen eller
klimatanläggningen.
Kom ihåg att den inte får utsättas för solljus. Montera den inte
bakom metallväggar som kunde förändra kvaliteten på blue-
tooth-förbindelsen.
Ljuddämpningskabeln är försedd med svarta ISO-kontakter
och en “line out”-utgång.
Bilradio med “line in”-ingångar
Använd helst denna typ av anslutning och anslut den bruna, den
gröna och den gula kabeln för ljuddämpning (”mute”) på baksidan
av bilradion.
Installation av bilradions kabel
Bilradio med ISO-kontakter
Ta loss kabelhärvorna för ljud och strömförsörjning från bilradion
Anslut kontakterna av hontyp på ljuddämpningskabeln och
matarkabeln till bilradion. Anslut bilens kabelhärvor för ljud och
strömförsörjning till kontakterna av hantyp.
Om bilradion är utrustad med en Mute-ingång skall den gula
tråden i ljuddämpningskabeln kopplas till en av “ Mute in “-
ingångarna 1, 2 eller 3.
Bilradio utan ISO-anslutningar
Du måste skaffa en adapterkabel av typen “ISO”.
Montering av matarkabeln
Den röda tråden i matarkabeln skall anslutas till per-
manent 12V, den orangefärgade tråden till 12V efter
tändning och den svarta till jorden.
Kontrollera kopplingsschemat för bilradions ISO
matarkabel.
I vissa bilar måste man kasta om positionen för den
röda och den orangefärgade kabeln.
Detta ingrepp sker helt enkelt genom att kasta om
säkringshållarna.
Anslut inte den orangefärgade kabeln till permanent 12V,
det skulle kunna leda till urladdning av bilens batteri.
Page: 17
CK3100 Advanced Car Kit
18
KOPPLINGSSCHEMA
Mikrofon:
Mikrofonen skall vara riktad mot föraren
och kan monteras:
Mellan solskyddet och den inre backspegeln.
På LCD-skärmen.
LCD-skärm:
Skärmen kan monteras på olika sätt:
Fastlimmad på instrumentpanelen
med den dubbelsidiga tejpen.
Den skall anbringas på en ren och jämn yta
på instrumentpanelen
placerad på foten Då LCD-skärmen har
monterats på sin fot limmas foten med den dubbelsidiga
tejpen på instrumentpanelen.
Skärmen är då vridbar.
Monteringsanvisning
- Vrid “B” från vänster till
höger för att skruva fast “B”
och “A”. Använd endast skru-
varna “D”.
- Skruva ”C” på “B”.
Använd endast skruven “E”.
Glöm inte låsbrickan.
Installation av mikrofonen och konsolen
A : LCD-skärm
B : Fot
C : Bakre fäste
E : Metallskruv (١٠ mm)
D : Plastskruv ( 10 mm )
Page: 18
SW
ANVÄNDARHANDBOK 19
För vissa apparater: se sid. 12 “Koppla telefon”
Med vissa telefoner visas namnet på din mobil, batterinivån
och nätet på skärmen.
Från detta ögonblick kan menyerna visas och deras namn
uttalas av handsfreeutrustningen.
Du är nu ansluten till handsfreeutrustnin-
gen och kan använda den för dina tele-
fonsamtal.
Besvara ett samtal: Tryck på den gröna knappen på hands-
freeutrustningen för att besvara ett samtal.
Avsluta ett samtal: Tryck på den röda knappen på CK3100.
Brevlåda: Du kan komma åt funktionerna i din brevlåda
från handsfreeutrustningen.
Klicka på tumhjulet under samtalet.
En meny visas och ger dig möjlighet
att välja en siffra och godkänna den.
Återgång till samtalsskärmen sker genom
val av pilen.
Återuppringningsfunktion: Tryck länge på den gröna
knappen på handsfreeutrustningen för att ringa upp på nytt det
senast uppringda numret.
Volym vid samtal: Ställ in samtals-
volymen genom att vrida på tumhjulet.
Vid den första användningen måste du koppla ihop din telefon
med handsfreeutrustningen.
Vid den första användningen måste du koppla ihop din telefon
med handsfreeutrustningen.
Aktivera Bluetooth på din mobil
Utför en sökning av kring-
utrustning:
Ytterligare information ges i
bruksanvisningen för telefonen
( kapitlet sammankoppling )
Eller besök hemsidan www.
parrot.biz
Välkomst / Kundsupport / Ladda ner
Då “Parrot CK3100” har detekterats
visas den på din telefon. Välj “Parrot
CK3100”
Knappa in koden 1234 och bekräfta.
“Sammankoppling pågår” visas på
CK3100
“Sammankoppling avslutad” visas på skärmen då sam-
mankopplingen har lyckats.
CK3100 ansluts till din telefon.
Då anslutningen skett visas logon Bluetooth på skärmen (utom
på telefoner som har Headset-profilen).
SAMMANKOPPLING OCH DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
MÄRK
Vissa telefoner använder Bluetooth på ett
särskilt sätt. Se efter i menyn “Preferenser”
/ “Avancerade pref.” / “Koppla telefonen”
om din telefonmodell är angiven. Välj i så
fall detta alternativ i menyn.
Du hittar också
SAP
Om du vill använda tjänsten
Sim Access Profile med din
telefon, var vänlig och läs
GSM-avsnittet i bruksanvis-
ningen
Page: 19
CK3100 Advanced Car Kit
20
Menyn i CK3100 består av följande rubriker: katalog, samtal-
slogg, slå nummer, röstkommandon, preferenser, SIM-kort, GPS.
Synkroniseringen av din telefonkatalog med CK3100 är en
av de innoverande funktionerna i denna
handsfreeutrustning. Denna synkronisering
sker automatiskt med många telefoner.
Om den inte är automatisk kan du via
Bluetooth överföra dina kontakter till utrust-
ningen.
Se avsnittet “Sända kontakter med Bluetooth” (eller “object
push”) i bruksanvisningen för din telefon.
Mottagningen av kontakterna med Bluetooth är tillgänglig för
Sony Ericsson
P800/P900 och smartphones om sammankopplingen sker
i motsvarande läge (se avsnittet “OBSERVERA” i kapitlet
“Sammankoppling”).
Då du har överfört dina kontakter till utrustningen kan du
använda funktionen för röstigenkänning som är tillgänglig i
menyn “Röstkommandon”.
Du har möjlighet att ringa ett samtal från menyn Katalog.
Välj katalog
Välj en bokstav med hjälp av väljaren
Bekräfta genom att trycka på väljaren
Då du har valt önskad person:
Den gröna knappen slår standardnumret.
Du kan välja mellan personens olika num-
mer med hjälp av väljaren.
Tryck på den gröna knappen för att ringa upp.
MENY
Denna rubrik visar samtalslistan och är inde-
lad i 3 undermenyer:
missade samtal / besvarade samtal / uppring-
da samtal.
Välj den person du vill ringa upp
Tryck på väljaren eller den gröna knap-
pen för att ringa upp personen på nytt.
Taste drücken.
Välj ett nummer för uppringning genom
att vrida väljaren mot höger eller vänster.
Radera en information:
Tryck på väljaren för att välja en siffra.
Med papperskorgsikonen kan du radera den
senaste siffran.
Då du har valt numret trycker du på den
gröna knappen för att ringa upp.
Den här menyn ger möjlighet att programmera röstigenkännin-
gen i handsfreeutrustningen.
Den är indelad i 3 undermenyer: katalog / nyckelord / val rösti-
genkänning.
För att tilldela ett röstavtryck till en kontakt väljer du en bokstav:
Välj namnet genom att klicka på tumhjulet.
Då du har valt namnet klickar du på tumhjulet för att börja pro-
grammeringen.
Följ instruktionerna som visas på skärmen.
Då röstavtrycket har tilldelats visas en pratbubbla till höger om
namnet.
Katalog
Ringa ett samtal från katalogen
De senaste samtalen
Välja nummer
Röstkommandon
Page: 20
SW
ANVÄNDARHANDBOK 21
Med den här menyn kan du anpassa
CK3100.
Lista: Du kan visa listan över kringutrust-
ning som sammankopplats med CK3100.
Du har möjlighet att ansluta, koppla ur
eller ta bort telefonen ur minnet.
Välj önskat språk.
Bekräfta genom att klicka på väljaren.
Om du väljer “automatisk” synkroniseras
handsfreeutrustningen med språket på ditt
SIM-kort.
(Detta alternativ är tillgängligt endast på
vissa apparater)
Nyckelorden för CK3100 är:
telefon, lägga på, hem, arbete, mobil, allmänt, annat och pref-
erens.
Telefon: För att besvara ett samtal eller starta röstigenkänningen.
Lägga på: Avslutar samtalet.
Hem, arbete, mobil, allmänt, annat, preferens:nyckelord per
telefonnummer.
Dessa nyckelord ger möjlighet att att välja önskat nummer då
en kontakt har flera sådana. Programmeringssekvensen är
likadan som för kontakterna.
Alla nyckelord skall programmeras för att kunna valideras.
Igenkänningen hos CK3100 är mer komplett än hos telefoner och
fungerar även i en ljudlig miljö.
Reco car-kit : röstavtrycken registreras i
handsfreeutrustningens minne.
Reco telefon : röstavtrycken registreras i
telefonens minne.
Tryck på den gröna knappen eller säg “Telefon” om nyckelor-
det “Telefon” har registrerats.
Efter ljudsignalen uttalar du namnet på den kontakt du vill
ringa upp.
CK3100 upprepar namnet om försöket lyckats eller erbjuder ett
andra försök efter en ljudsignal.
Om kontakten har ett enda telefonnummer ringer CK3100 upp
personen i fråga.
Nyckelord
Ringa ett samtal med röstigenkänningen
Val av typ av röstigenkänning
Om kontakten har flera nummer och nyckelorden per telefon-
nummer har registrerats, föreslår CK3100 igenkänning av
nyckelordet som är förknippat med numret efter en ljudsignal.
PREFERENSER
Sammankopplade apparater
MÄRK:
Om du tar bort en apparat
raderas alla röstavtryck som
tilldelats den.
Språk
Page: 21
CK3100 Advanced Car Kit
22
Zoom Katalog:
Ger möjlighet att välja upplösning för tex-
ten som visas i
menyerna “ katalog “ och “ samtalslogg “.
Välj visningssätt med 2 eller 3 rader.
Bekräfta genom att klicka på tumhjulet.
Aktivera/avaktivera automatiskt svar
Mjukvaruversion:
Version på programvaran för visning /
Ledigt minne.
Vår hotline står gärna till tjänst. Du kan kontakta den per mejl
eller per telefon. Koppla upp dig till www.parrot.biz för ytterlig-
are information.
Talade menyer:
Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa
in ljudvolymen på de meddelanden som
uttalas av handsfreeutrustningen och de
ljudavtryck som du har spelat in.
Ringsignaler och mikrofon:
Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in ringsignalens och
mikrofonens ljudvolym.
Telefon:
Detta alternativ ger dig möjlighet att ställa in samtalsvolymen.
Denna funktion ger möjlighet att aktivera eller avaktivera
rösthjälpen i menyerna.
Menyerna uttalas av operatörens röst på det valda språket.
2 rubriker erbjuder möjligheter att anpassa visningen:
Kontrast och belysning:
Använd tumhjulet för önskad nivå
och bekräfta genom att klicka på detsamma.
Volym
Talmenyer
Visning
Automatiskt svar
Information
Hot Line
Den här menyn ger tillträde till följande rubriker:
koppla en telefon, “object push”, uppdatering av mjukvaran av
Bluetooth, demoläge.
Vissa telefoner kräver att handsfreeutrustningen konfigureras
på ett speciellt sätt innan sammankopplingen utförs.
(till exempel Sony Ericsson P900, PDA under Windows CE )
Välj den ingång som motsvarar din telefon och koppla
apparaten då CK3100 visar “Koppla din telefon”.
AVANCERADE PREFERENSER
Koppla en telefon
Page: 22
SW
ANVÄNDARHANDBOK 23
Om du har en navigeringsfunktion på din
PDA eller smartphone, behöver du bara
koppla ihop kringutrustningen med CK3X00
och öppna en seriekoppling till GPS-porten.
Vissa navigeringsfunktioner erbjuder dig möj-
ligheten att direkt välja GPS Bluetooth som källa.
På din apparat är den GPS-konfiguration som skall väljas
NMEA 0183v2 9600, om denna information måste ges.
Då du är uppkopplad visas GPS-ikonen på skärmen på din
CK3X00.
Då du har anslutit dig till GPS-tjänsten låter dig CK3X00 utrustade
med GPS-modul lyssna på röstanvisningar
från ditt navigationsprogram via högtalarna i
din bil. Navigeringen sker då på bästa tänk-
bara sätt (denna funktion är tillgänglig endast
med vissa mjukvaror).
För detta skall du öppna från din PDA eller smartphone tjänsten
Öronsnäcka/Headset som är tillgänglig med bilutrustningen.
Om du önskar ringa ett samtal eller besvara ett inkommande sam-
tal stängs denna tjänst automatiskt och öppnas sedan på nytt, för
att låta dig använda telefonens funktioner på bästa möjliga sätt.
I denna meny kan du helt avaktivera GPS-tjänsten, för att undvika
att någon kopplar upp sig till den.
I avsnittet Information anges GPS-konfigurationen och den kring-
utrustning som är ansluten till denna tjänst, om den är aktiverad.
Object push
Vissa telefoner kräver att handsfreeutrustningen konfigureras
på ett speciellt sätt innan kontaktuppgifter kan sändas.
(Om din telefon inte visar utrustningen i listan över apparater
till vilka kontaktuppgifter kan skickas, bör du aktivera alterna-
tivet “Alltid aktiv”.)
Märk väl att om utrustningen konfigureras på detta sätt kan
det leda till felaktig funktion med vissa telefoner. Vi rekom-
menderar att återgå till “Automatiskt” läge så fort kontaktupp-
gifterna sänts.
Aktivera detta alternativ då du uppdaterar din utrustning med
Bluetooth från en persondator. Alternativet avaktiveras automa-
tiskt då utrustningen startas på nytt.
Ytterligare information ges på vår webbplats : www.parrot.biz
Starta en demo av handsfreeutrustningen.
För att avaktivera detta läge krävs en omstart av
bilutrustningen.
Uppdatering av mjukvaran
Demoläge
CK3300 och CK3500 har en GPS-
modul (Global Positioning System) som
anger bilens aktuella läge.
Denna information är tillgänglig via
Bluetooth på en kanal som är åtkomlig
för flertalet PDA och Smartphones.
GPS CK3300 – 3500
Anslutning till GPS-tjänsten
Röstanvisningar från ditt navigationssystem
GPS-menyn
Page: 23
CK3100 Advanced Car Kit
24
CK3500 innehåller en GSM/GPRS-modul
klass 8/10.
Tack vare denna modul kan du använda
SIM Access Profile (SAP) för din telefon
eller använda din CK3500 direkt som
biltelefon, utan Bluetooth-telefon, bara med ett fysiskt SIM-
kort. Den ger dig även möjlighet att använda din utrustning för
uppkoppling till Internet med hjälp av GPRS.
SAP-profilen (SIM Access Profile) ger dig möjlighet att använ-
da informationen på ditt eget SIM-kort med Bluetooth.
Därigenom kan du utnyttja GSM-antennen för CK3500 och
spara på Bluetooth-telefonens batteri.
Av säkerhetsskäl är proceduren för sammankoppling av en
SAP-telefon annorlunda.
Välj avsnittet SIM Access Phone i menyn
“Preferenser” / “Avancerade pref.” /
“Koppla telefon”.
En kod med 16 siffror visas på skärmen
på CK3500. Det är denna kod som ska knappas in i din SAP-
telefon.
Om CK3500 behöver PIN-koden på ditt eget SIM-kort ber den
dig knappa in den.
INTEGRERAD GSM - CK3500
Sammankoppling
Denna rubrik ger dig möjlighet att mata in/ändra PIN-koden för
ditt eget SIM-kort eller avaktivera funktionsläget SIM Access
Profile.
Rubriken SIM-kort
Funktionsläget SIM Access aktiveras som standard om din
telefon stödjer den.
CK3500 använder detta läge så fort din telefon detekteras och
upprätthåller denna tjänst.
Gränssnittets funktionssätt är samma som för Bluetooth-tele-
foner.
Funktionssätt

Question & answers

There are no questions about the Parrot CK3100 yet.

Ask a question about the Parrot CK3100

Have a question about the Parrot CK3100 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Parrot CK3100. Please make sure that you describe your difficulty with the Parrot CK3100 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.