Panasonic Lumix DC-GX880 manual

View a manual of the Panasonic Lumix DC-GX880 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Digitalkamera
  • Model/name: Lumix DC-GX880
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Tyska, Italiensk, Engelsk, Polska, Franska, Holländsk, Finska, Danska, Svenska, Slovenska, Kroatiska, Slovakien, Ungerska, Czech, Rumänska

Table of Contents

Page: 0
SVENSKA
2 Att välja det önskade fokusområdet
och spara en bild
1 Spela in med [Efterfokus]
2 Välja bilder ur en 4K-bildsekvensfil och spara
1 Att ta 4K-foton
Snabbguide för 4K-foto
Du kan välja önskat ögonblick från en serie bildsekvenser som tagits med 30 bildrutor/sekund och spara det ögonblicket som en bild på 8 miljoner pixlar (cirka).
DVQW1625ZA
Digitalkamera
Modell nr. DC-GX880
Tryck på [
1 ].
Tryck på markörknapparna
2 / för att välja inspelningsmetod och tryck på
[MENU/SET].
[ ]-knapp Avtryckarknapp
[4K Burst]
För att fånga den bästa bilden på ett motiv som rör sig snabbt
(t.ex. sport, flygplan, tåg)
Bildsekvenstagning utförs när avtryckarknappen trycks ned och hålls kvar.
Avtryckarljudet hörs upprepade gånger.
Tryck in avtryckarknappen halvvägs.
1
Tryck och håll ned avtryckarknappen helt så länge som du
2
vill fortsätta bildtagningen.
Tryck ned knappen helt lite i förväg. Inspelningen börjar ungefär 0,5 sekund

efter att den har tryckts ned helt.
Om du använder autofokus kommer [Kontinuerlig AF] att arbeta medan du

spelar in. Fokus kommer att justeras kontinuerligt.


Tryck ned och håll kvar

Bilderna tas

[4K-bildsekvens (S/S)]
För att fånga oförutsägbara fototillfällen
(t.ex. växter, djur, barn)
Bildsekvenstagning startar när avtryckarknappen trycks ned och stoppar
när den trycks ned igen. Start- och stoppljud hörs.
Tryck in avtryckarknappen helt.
1
Tryck ned avtryckarknappen helt igen.
2
Om du använder autofokus kommer [Kontinuerlig AF] att arbeta medan du

spelar in. Fokus kommer att justeras kontinuerligt.



Start (Första)

Stopp (Andra)

Bilderna tas

Lägga till markörer för att välja och spara bilder
Du kan lägga till markörer genom att trycka på [Fn1] vid inspelning. Du kan hoppa till de positioner där du lade till
markörer på bildspelsskärmen eller uppspelningsskärmen för 4K-bildsekvenserna.
[4K Pre-Burst]
För bildtagning vid behov när ett fototillfälle uppstår
(t.ex. ögonblicket när en boll kastas)
Bildsekvenstagning utförs ungefär 1 sekund före och efter det ögonblick
när avtryckarknappen trycks ned. Slutarljudet hörs bara en gång.
Tryck in avtryckarknappen helt.
1
Använd [AF/AE LOCK] i situationer där du vill låsa fokus och exponering, som

när motivet inte är i mitten.
Inspelningstid: ungefär 2 sekunder


 
Ungefär 1 sekund

Bilderna tas

Avbryt 4K-foto: I steg

 2 väljer du [ ].
När du tar 4K-foton, kommer en 4K-bildsekvensfil att sparas i MP4-format.

Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3 för att ta 4K-foton.

Inspelningen stoppas när den kontinuerliga inspelningstiden överskrider 5 minuter.

När du använder ett microSDHC-minneskort kan du fortsätta med 4K-fotografering utan avbrott även om filstorleken överstiger 4 GB, men 4K-fotot kommer att
spelas in/spelas upp separat.
Med ett microSDXC-minneskort kan du spara ett 4K-foto med en bildsekvensfilstorlek som överstiger 4 GB som en enda fil.
När du tar 4K-foton är synvinkeln smalare.

Kameran slutar fungera för att skyddas på det sätt som beskrivs nedan när den överhettas på grund av t.ex. hög omgivningstemperatur eller kontinuerlig

4K-fotografering. Vänta tills kameran svalnat.
Om du fortsätter spela in även när [
- ] blinkar på skärmen, kommer ett meddelande att visas och kameran stängs av automatiskt.
När [
 ] ([4K Pre-Burst]) ställts in, laddas batteriet ur snabbare och temperaturen i kameran stiger. Välj bara [ ] ([4K Pre-Burst]) vid inspelning.
Använda 4K-fotofunktionen för att ta den bästa bilden av ett motiv
([4K Burst] / [4K-bildsekvens (S/S)] / [4K Pre-Burst])
Tryck på [
1 ].
Tryck på markörknapparna
2 / för att välja en 4K-bildsekvensfil.
4K-bildsekvensfiler visas med [
 ].
Tryck på markörknappen
3 .
Om bilden togs med [
 ] ([4K Pre-Burst]), gå till steg 5.
Dra i skjutreglaget för att göra ett grovt scenurval.
4
Dra bildrutorna för att välja den bildruta du vill spara som en bild.
5
Peka på [
6 ] för att spara bilden.
Bilden kommer att sparas i JPEG-format.

Fn1
Fn3
Kameran kan utföra bildsekvenstagning i samma bildkvalitet som vid 4K-fotografering medan den automatiskt skiftar fokus till olika områden.
Efter inspelning kan du välja det önskade området på skärmen och spara den bild där det valda området är i fokus.
Kontrollera fokus efter inspelning (efterfokus/fokusgaffling)
Vi rekommenderar att du använder ett stativ när du tar bilder som ska

användas för fokusgaffling.
Tryck på [
1 ].
Tryck på markörknapparna
2 / för att välja
[ON] och tryck sedan på [MENU/SET].
Tryck in avtryckarknappen helt för att starta
3
inspelningen.
Avbryta [Efterfokus]: I steg

 2 väljer du [OFF].
Tryck på [
1 ].
Välj en bild med [
2 ]-ikonen på
uppspelningsskärmen och tryck på
markörknapparna .
Tryck på önskat fokusområde.
3
Om en bild som är i fokus inte är tillgänglig för

det valda området kommer en röd ram att visas.
Du kan inte spara en bild i det här fallet.
Tryck på [
4 ] för att spara bilden.
Bilden kommer att sparas i JPEG-format.

Fn3
Fn1
3 Använda fokusgaffling och spara en bild
Du kan också foga samman flera bilder med olika fokusområden för att öka fokusomfånget. (fokusgaffling)
Tryck på [
1 ] (Fn1) i steg 3 under “Att välja det önskade fokusområdet och spara en bild”
Tryck på sammanfogningsmetoden.
2
[Sammansätt auto]
Väljer automatiskt bilder som är lämpliga att sammanfoga och sammanfogar dem till en enda bild.
Bilder med kortare fokusavstånd kommer att prioriteras.

Bilderna kommer att sammanfogas till en enda bild och den färdiga bilden kommer att sparas när det här alternativet väljs.

[Sammansättn. interv.]
Sammanfoga bilder med specificerade fokusområden till en enda bild.
(När [Sammansättn. interv.] valts) Tryck på önskat fokusområde.
3
Specificera minst två områden.

Områden mellan de två områdena, som är i fokus, kommer också att väljas och det kombinerade

området i fokus kommer att indikeras.
Grå områden anger områden som, om de väljs, kan göra att den sammanfogade bilden ser onaturlig

ut och områdena går inte att välja.
Tryck på fokusområdet igen för att avbryta valet.

Tryck på [
4 ] för att sammanfoga bilderna och spara den färdiga bilden.
Bilden kommer att sparas i JPEG-format.

‡WHUVW
ュリヴヱハ
Fn3 6W¦OOLQ$YEU\W
‡WHUVW
ュリヴヱハ
Fn3 6W¦OOLQ$YEU\W
Ta självporträtt i 4K-fotoläget ([4K-bildsekvens (Vidvinkel)])
Du kan ta bilder med [4K-bildsekvens (Vidvinkel)] i självporträttsläget, en inställning som gör att du kan få med en bredare bakgrund.
(Bildsekvenshastighet: 15 bilder/sekund.)
 OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
No
Effect
OFF
OFF
OFF
 Vrid skärmen för att aktivera självporträttsläget.

Peka på [
 ].
Peka på [
 ] ([4K-bildsekvens (Vidvinkel)]).
Bestäm dina poser medan du tittar i skärmen.

Tryck in avtryckarknappen halvvägs för att fokusera och tryck sedan in avtryckarknappen helt för att ta bilden.

Även om du avslutar en bildsekvens efter en kort stund, kan kameran fortsätta inspelningen under en viss tid.

Att fotografera motivet med mindre oskärpa
Ställ lägesratten på [
 ].
Vrid kontrollratten för att ställa in slutartiden.

Ungefärlig slutartid för bildtagning utomhus i fina väderförhållanden: 1/1000 sekund eller snabbare.

Om du ökar slutartiden blir ISO-känsligheten högre vilket kan öka bruset på skärmen.

DC-GX880̲DVQW1625̲4KPHOTO̲EC̲swe̲dan.indd 1
DC-GX880̲DVQW1625̲4KPHOTO̲EC̲swe̲dan.indd 1 2019/04/23 16:28:32
2019/04/23 16:28:32

Question & answers

There are no questions about the Panasonic Lumix DC-GX880 yet.

Ask a question about the Panasonic Lumix DC-GX880

Have a question about the Panasonic Lumix DC-GX880 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic Lumix DC-GX880. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic Lumix DC-GX880 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.