Outdoorchef Easy Charcoal 570 manual

View a manual of the Outdoorchef Easy Charcoal 570 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: Easy Charcoal 570
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska

Table of Contents

Page: 73
OUTDOORCHEF.COM
74
Bruksanvisning
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF kolklotgrill.
Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer angående säkerhet, användning och underhåll.
VARNING: kolklotgrillen från OUTDOORCHEF får inte användas som eldstad.
SÄKERHETSHÄNVISNINGAR
Dessa säkerhetshänvisningar och försiktighetsåtgärder ska iakttagas för att undvika svåra kroppsskador. Läs noga igenom alla hänvisningar
i denna bruksanvisning innan du använder din kolklotgrill för första gången.
• Använd ej i slutna rum!
• Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den är tänd.
• Innan du använder grillen ska den placeras på en helst vindskyddad plats.
• Använd endast vanliga braständare och följ instruktionerna på förpackningen.
• VARNING! Använd aldrig sprit eller bensin för att tända grillen eller tända den på nytt! Använd endast tändhjälp som motsvarar EN 1860-3!
• Häll aldrig tändvätska på tänd kol och fyll aldrig på kol som indränkts med tändvätska, på redan glödande eller varm kol.
• Håll ett säkerhetsavstånd på 1,5 m till brännbart material.
• VARNING! Håll barn och husdjur borta.
• VARNING! Grillen kan bli mycket het och får inte flyttas när den används
• Om din grill har hjul, rulla den inte över ojämn mark eller kanter.
• Ta inte bort askan förrän den har kallnat fullständigt.
• Använd alltid grillvantar när du grillar eller justerar ventilationsöppningarna.
• Ta alltid på dig lämpliga kläder. Långa, löst sittande ärmar kan lätt fatta eld.
VIKTIGT:
Notera ditt serienummer vilket be finner sig på kontrollpanelens undersida. Vid frågor eller garantianspåk, ange alltid gril - lens serie-
nummer.
Artikelnummret och beteckningen på din kolklotgrill hittar du på ditt Welcome Card som
ligger i dokumentmappen.
Serienummer och artikelnummer är viktiga för att vi enklare ska kunna hjälpa dig vid frågor, reservdelsbeställningar och eventuella garantian-
språk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer angående säkerhet, användning och underhåll.
LOGIN CARD
SV
Page: 74
75
ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNINGEN
• Placera kolklotgrillen från OUTDOORCHEF på ett jämnt och stadigt underlag.
• Innan du tänder eld på kolen, kontrollera att askbehållaren sitter rätt och att alla ventilationsspringor är öppna. De nedre ventilationsöppningarnas
läge kan du se på askbehållaren.
• Värmen kan regleras genom att öppna och stänga ventilationsöppningarna. Öppnar du ventilationsöppningarna, så stiger temperaturen och
stänger du dem, du så sjunker temperaturen.
• OUTDOORCHEF rekommenderar: Använd vanliga braständare och papper istället för tändvätska för att tända grillen.
• För att uppnå en hög och konstant värme rekommenderar OUTDOORCHEF högkvalitativa kolbriketter istället för vanlig grillkol. Lagra dem
på ett torrt ställe.
• Börja med följande fyllmängder till din OUTDOORCHEF kolklotgrill :
TÄNDNING AV TRÄKOLSGRILLAR MED TÄNDGALLER
1. Avlägsna de inre delarna från grillen (grillgaller, tratt, droppskål, kolgaller) så att det finns tillräckligt med luft för att garantera en optimal
bränneffekt.
2. Sätt i det lilla tändgallret, lägg på vanliga braständare och tänd på . Använd aldrig tändvätskor som bensin, sprit eller andra liknande
brännbara vätskor. Häll aldrig tändvätska på tänd kol och fyll aldrig på kol som indränkts med tändvätska, på redan glödande eller varm kol.
3. Sätt i grillgallret och täck det helst med briketter (fyllmängderna hittar du i kapitel ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNINGEN) . Se till att inga
briketter vidrör klotet.
4. Låt kolen brinna med öppet lock ca. 30–45 minuter tills den glöder och är täckt av ett tunt lager grå aska. Nu kan du börja grilla.
420 250 gramm
480 500 gramm
570 850 gramm
Page: 75
OUTDOORCHEF.COM
76
TÄNDNING AV TRÄKOLSGRILLAR UTAN TÄNDGALLER
1. Avlägsna de inre delarna från grillen (grillgaller, tratt, droppskål) så att det finns tillräckligt med luft för att garantera en optimal bränneffekt.
2. Placera vanliga braständare på kolgallret och tänd på . Använd aldrig tändvätskor som bensin, sprit eller andra liknande brännbara väts-
kor. Häll aldrig tändvätska på tänd kol och fyll aldrig på kol som dränkts med tändvätska, på redan glödande eller varm kol.
3. Täck över braständarkuberna helst med briketter (fyllmängderna hittar du i kapitlet ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNINGEN) . Se till att
inga briketter vidrör klotet.
4. Låt kolen brinna med öppet lock ca. 30–45 minuter tills den glöder och är täckt av ett tunt lager grå aska. Nu kan du börja grilla.
TVÅ GRILLAR I EN: TACK VARE DET UNIKA EASY SLIDE TRATT-SYSTEMET
Tricket med kolen: Den påfylls bara på en sida. Så kan man arbeta med olika temperaturzoner i samma grill.
Tack vare EASY SLIDE tratt-systemet flyttar man grillköttet med en enda handrörelse från den direkta till den indirekta värmen.
Genom en ventilöppning i locket och en på klotets undersida kan värmen regleras optimalt.
Med det hopfällbara grillgallret är det lätt att fylla på mer kol.
DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME
Grilla och laga mat direkt Vid indirekt grillning, matlagning och bakning
Positionera EASY SLIDE tratten så att
öppningen befinner sig över kolen.
Placera grillköttet över öppningen.
ska öppningen på EASY SLIDE tratten roteras
bort från kolen och locket stängas.
Nu kan hela grillytan nyttjas för indirekt grillning.
Page: 76
77
BRUKSANVISNING FÖR KOLKLOTGRILLEN
1. Fördela kolen så att endast halva gallret är täckt och så att droppskålen kan placeras i mitten. Den andra halvan av gallret skall inte vara
täckt, så att du kan:
a. uppnå optimalt luftflöde och maximal värmeutveckling och
b. välja mellan direkt till indirekt värme genom att rotera grillgallret
(se TVÅ GRILLAR I EN TACK VARE DET UNIKA EASY SLIDE TRATT-SYSTEMET)
2. Placera droppskålen mitt på kolgallret och fyll den med önskad vätska.
3. Sätt sedan in tratten och grillgallret. Säkerställ att den hopfällbara delen av grillen är placerad över trattöppningen så att de båda konsolerna
under grillgallret matchar de motsvarande hålen på tratten.
4. Justera öppningen på tratten över den glödande kolen för att få en optimal luftcirkulation. Nu kan du börja grilla.
5. Kontrollera temperaturutvecklingen i grillen innan du lägger på mer kol. En försiktig dosering är nödvändig så att temperaturökningen hålls
under kontroll. För att skydda grillköttet och grillen ska temperaturen inte överstiga 300° C (626° F). Överhettning kan leda till deformering
av grilldelararna.
6. Det hopfällbara grillgallret underlättar påfyllningen av träkol under tiden du grillar. Rotera grillgallret så att den hopfällbara delen befinner sig
över trattöppningen. Fyll på träkol och vänta ca. 5–10 minuter med öppnat lock tills den glöder fullständigt.
Page: 77
OUTDOORCHEF.COM
78
TIPS OCH TRICKS
Med indirekt värme
• Större stekbitar eller hela kycklingar: Tack vare EASY SLIDE tratten behöver man inte vända större köttbitar. Värmen från den glödande kolen
stiger upp på insidan av grillklotet och fördelar sig jämnt över hela klotet.
• Lägg grillköttet på det förvärmda grillgallret över den slutna delen av EASY SLIDE tratten och stäng locket. Låt alltid vara lite avstånd mellan
de olika köttbitarna.
• Genom att stänga locket blir grilllköttet jämt brynt på alla sidor och saften stannar kvar i köttet.
• För att inte överlåta något åt slumpen när du grillar större bitar rekommenderar vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK–
kärntemperatur-termometern för ett perfekt resultat.
Med direkt värme
• Små köttbitar som steaks, kotletter och korvar: Grillköttet läggs på det förvärmda grillgalleret över den öppna EASY SLIDE tratten och bryns
en kort stund med locket öppet. Rotera EASY SLIDE tratten så att grillköttet inte ligger direkt över den glödande kolen och grill färdigt med
stängt lock.
• För att uppnå ett optimalt resultat med allt som grillas under kortare tid, rekommenderar vi gjutjärnsgallret från OUTDOORCHEF som består
av två delar.
• Lägg inte det heta grillocket på gräsmattan. På all modeller som inte har lock med gångjärn eller lockhållare kan du använda kroken som
sitter på insidan av locket för att hänga upp det på grillens nedre del.
• Säkerställ att det alltid finns tillräckligt med vätska i droppskålen.
• TIP: för att undvika att köttet blir torrt kan vatten hällas i droppskålen. Detta avdunstar när du grillar. För att förhöja smaken kan man också
använda fruktjuice och aromatiskt trä t.ex från vinrankor eller äppelträ i stället för vatten.
• De nedre ventilationsöppningarnas läge kan du se på askbehållaren. VARNING: Ventilationshålet på locket måste däremot alltid vara öppet
när du grillar (se BRUKSANVISNING FÖR KOLKLOTGRILLEN)
• OUTDOORCHEF rekommenderar att locket hålls stängt under grillningen. Genom luftcirkulationen i grillens inre förkortas grilltiden upp till
en tredjedel.
• Använd alltid grillvantar när du grillar och ställer in ventilationsöppningarna. När köttet vänds är det bättre att använda en bra, tillräckligt lång
grilltång än en gaffel, så att köttet förblir saftigt.
• Med de riktiga tillbehören har du ännu mera nöje av din OUTDOORCHEF. När du grillar, lagar mat eller bakar: Låt fantasin och kreativiteten flöda!
• Alla tillbehör till din grill hittar du på OUTDOORCHEF.COM
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Om du vill släcka kolen efter grillningen, placera locket på grillen och stäng alla ventilationshål. Använd ej vatten!
• Avlägsna alltid askan innan nästa grillning påbörjas.
• Rengör de olika grillgallren med en grillborste av mässing (inte av stål). Använd inga vassa föremål eller starka rengöringsmedel. Tvätta av
droppskålen med vatten och tvål eller rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
• För att du skall ha lång glädje av din grill, rekommenderar vi följande:
• Behandla alla trädelar en gång om året med träolja – detta motverkar sprickbildning.
• Skydda din grill från miljöpåverkan efter det att den har svalnat helt med en lämplig skyddskåpa från OUTDOORCHEF.
För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn. Skyddskåpan kan du köpa hos din grillhandlare.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIKTIGT: Grillen får inte användas under tiden du rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER . För att skydda händerna bör
du använda skyddshanskar och helst även skyddsglasögon. Spraya grill eller tillbehör medan de fortfarande är varma och låt sprayen verka i
15–30 minuter. Spraya nedsmutsade ytor igen, skölj av med vatten och låt sedan torka.
Page: 78
79
GARANTIBESTÄMMELSER
1. Garanti
Med köpet av denna OUTDOORCHEF produkt har du förutom även förvärvat en tillverkargaranti från DKB Household Switzerland AG
(„DKB“) enligt föreliggande villkor, vilken gäller i upp till tre år.
Garantin omfattar endast åtgärdande av brister som vid avsedd användning kan påvisas bero på material- och/eller produktionsfel.
2. Tillvägagångssätt
Kontrollera produkten gällande brister och funktion
direkt efter att du mottagit den. Om den inköpta produkten mot förmodan uppvisar en brist ber vi dig gå tillväga på följande sätt (bring
in-garanti):
• Kontakta din återförsäljare* och visa upp produkten/produktdelen, köpkvittot, samt serie- och artikelnummret** inom 30 dagar efter det att
du upptäckt bristen
• Beskriv sakförhållandet med hjälp av den reklamerade produkten/produktdelen eller ett foto
• Efter att bristen kontrollerats av återförsäljaren eller DKB vidtas de kostnadsfria garantiåtgärderna enligt Punkt 3 (enligt villkor åligger transport-
och fraktkostnader den private förstahandsköparen)
3. Garantins omfattning
DKB:s tillverkargaranti börjar gälla från inköpsdatumet och gäller för den private förstahandsköparen. Garantin kan endast göras gällande
om originalkvittot visas upp.
Garantiåtgärder vidtas enligt eget gottfinnande av DKB genom att reparera produkten, byta ut bristfälliga delar, byta ut produkten eller, om
produktens funktion inte påverkas, medge en prisreducering. Köpe avtalet kan inte hävas på grund av garantifall. Under reparationstiden
består inget anspråk på en ersättningsprodukt.Vidtagna garantiåtgärder leder varken till att garantitiden förlängs eller börjar om på nytt.
Utbytta delar övergår i DKB:s egendom. Om produkten byts ut börjar garantitiden om på nytt.
Garantiderna uppgår till:
• tre år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock)
• tre år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret
• tre år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar
• två år för alla övriga tillverknings-/eller materialfel
• Garantin vid skador på emaljen gäller endast inom en anmälningstid på 30 dagar från inköpsdatum. Den gäller endast för nya enheter som
ännu inte använts.
4. Undantag
Ingen brist, dvs. inget material- eller tillverkningsfel
enligt dessa villkor, föreligger och inget garantianspråk
kan göras gällande i följande fall:
• Normalt slitage vid avsedd användning.
• Defekter och/eller skador på grund av felaktig eller icke avsedd användning, eller på grund av bristfällig installation, montering eller
reparationsförsök av icke-auktoriserade personer.
• Defekter och/eller skador på grund av att bruksanvisningen eller drifts/underhållsanvisningarnainte inte följts (som exempelvis skador på
grund av felaktig montering eller rengöring av trattens eller grillgallrets emaljerade yta, eller på grund av underlåtenhet att utföra
täthetskontroll, osv.).
• Ojämnheter, färgavvikelser i emaljen och små fel (som t.ex.tillverkningsbetingade kontaktpunkter på lockets nedre kant eller på upphängningar).
• Missfärgningar eller skador på produkten (t.ex. färytan) på grund av väderinverkan (inkl. hagel), felaktig (ej väderskyddad) lagring av produkten
eller felaktig användning av kemikalier.
• Bildande av rost och flygrost på grund av väderinverkan eller felaktig användning av kemikalier.
• Fel som inte märkbart begränsar avsedd användning eller nyttjandet av produkten.
• Generellt gällande för förslitningsdelar som grillgaller, tratt, brännare, termometer, tändning och batteri, elektroder, tändkabel, gasslang,
gastrycksreglage, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie eller kolgaller
• Defekter och/eller skador på grund av utförda ändringar, användning för annat ändamål än avsett eller avsiktlig skadegörelse.
• Defekter och/eller skador på grund av icke fackmässigt underhåll eller reparationsarbete.
• Defekter och/eller skador på grund av att det rutinmässiga underhållet inte utförts.
• Defekter och/eller skador , som uppkommit under den ursprungliga transporten.
• Defekter och/eller skador på grund av force majeure.
• Defekter och/eller skador på grund av slitage vid professionell användning (hotell-/restaurangverksamhet, evenemang, osv.).
* En lista på återförsäljare finns på vår hemsida: OUTDOORCHEF.COM
** Serie och artikelnummer hittar du på dataetiketten på din grill (se KOLKLOTGRILLEN)
Page: 79
OUTDOORCHEF.COM
80
DKB avvisar kunders anspråk som går utöver dem som uttryckligen nämns i dessa garantivillkor, såvida inte tvingande förpliktelse eller
ansvar enligt lag föreligger. Detta gäller särskilt även avseende anspråk på skadeersättning på grund av underlåtenhet att uppfylla åtaganden,
ersättning för följdskador på grund av brister, utebliven vinst eller transportskador, vilka inte anmäls till återförsäljaren inom fristen på 30 dagar
efter att produkten mottagits.
OUTDOORCHEF produkterna vidareutvecklas ständigt. Produktändringar kan därför utföras utan föregående meddelande.
Det registrerade varumärketOUTDOORCHEF representeras av följande företag:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Schweiz
www.dkbrands.com
Information angående temperaturindikatorn
En tolerans på +/– 10 % är möjlig.
HEMSIDA
Mer information, tips ock tricks, recept och allt annat som är värt att veta om OUTDOORCHEF produkter hittar du på OUTDOORCHEF.COM
Bruksanvisning träkolsgrill
2014_Art-Nr. 19.100.20

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef Easy Charcoal 570 yet.

Ask a question about the Outdoorchef Easy Charcoal 570

Have a question about the Outdoorchef Easy Charcoal 570 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef Easy Charcoal 570. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef Easy Charcoal 570 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.