One for all URC 2981 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the One for all URC 2981 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: One for all
  • Product: Fjärrkontroll
  • Model/name: URC 2981
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 27
28 WWW.ONEFORALL.COM
Exempel: För att ställa in ONE FOR ALL för din TV.
1 Hitta koden för din enhet i kodlistan (sid 46 - 65). Koder är
listade per enhetstyp och märkesnamn. De populäraste
koderna är listade först. Se till att din enhet är
påslagen (inte standby).
2 Tryck på knappen TV på ONE FOR ALL på enheten
du vill ställa in.
3 Tryck in och håll nere knappen MAGIC tills den röda LED
under knappen POWER blinkar två gånger (den röda
LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
4 Mata in din (fyra siffrors enhetskod) med hjälp av
nummerknapparna. Den röda LED:en kommer att blinka två
gånger.
5 Nu, rikta ONE FOR ALL mot din enhet och tryck på POWER
om din enhet stängs av är ONE FOR ALL redo att styra
din enhet.
Vad gör jag om enheten INTE stängs av? Upprepa stegen 1–5 och
försök med nästa kod som visas för varumärket.
m din enhet inte svarar på ONE FOR ALL efter det att du har försökt
alla koderna som listats för ditt märke försöker du söka efter din kod.
Sökningen Metoden tillåter dig att hitta koden för din enhet genom att scan-
na genom alla koderna som ONE FOR ALL:s minne innehåller
Sökmetoden kan även fungera om ditt märke inte är listat alls.
Exempel: Att söka efter din TV-kod:
1 Sätt på din TV (inte på standby och rikta din ONE FOR ALL
mot din TV.
2 Tryck på TV-knappen på din ONE FOR ALL.
3 Tryck in och håll nere knappen MAGIC tills den röda LED
under knappen POWER blinkar två gånger (den röda
LED:en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
4 Tryck 9 9 1. Den röda LED:en kommer att
blinka två gånger.
5 Därefter trycker du på POWER.
6 Rikta ONE FOR ALL mot din TV. Tryck nu Channel + igen och
igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knap-
pen Channal + kommer ONE FOR ALL att skicka ut en
POWER signal från nästa kod som finns lagrad i
minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många
gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
7 Så snart som din TV stängs av tryck på knappen MAGIC för
att lagra koden.
Att ställa in med direkt kod
- De flesta TV-apparater sätts inte på genom att du trycker på knappen
POWER Försök att trycka på en ”nummer”-knapp eller på knappen
”TV-text off” för att sätta på din TV igen,
Sökmetoden
Svenska
_ _ _ _
MAGIC
MAGIC
MAGIC
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 28
Page: 28
Den här funktionen ger dig möjlighet att ställa in volymkontrollen (VOL+,
VOL- och ljud av) så att den alltid styr en viss enhet (t.ex. tv-apparaten)
oavsett vilken enhetslägesknapp som är vald (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T,
AMP, HI-FI eller AUX).
I det här exemplet ställer vi in volymkontrollen (VOL+, VOL-
och ljud av) till tv-volymen:
1. Tryck in och håll nere knappen MAGIC tills den röda LED
under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en
kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
2. Tryck på 9 9 3.
3. Tryck på TV-knappen. Den röda LED:en kommer att blinka
två gånger.
Nu har du ställt in volymkontrollen att styra tv-volymen.
Knapparna VOL+, VOL- och ljud av styr nu alltid tv-volymen
oavsett vilken enhetslägesknapp som är vald (TV, SAT, DVD, VCR,
DVB-T, AMP, HI-FI eller AUX).
Så här tar bort en enhet från volymkontrollen
Example: to cancel the “Volume Lock” for the HI-FI mode.
1. Välj den enhetsknapp som du vill avaktivera från
volymkontrollen (t.ex.HI-FI).
2. Tryck in och håll nere knappen MAGIC tills den röda LED
under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en
kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
3. Tryck på 9 9 3.
4. Tryck på VOL(-) knappen. Den röda LED:en kommer
att blinka 4 gånger.
Den borttagna enheten skickar ut sin egen signal för VOL+, VOL-
och ljud av.
Så här avaktiverar du volymkontrollen
1. Tryck in och håll nere knappen MAGIC tills den röda LED
under knappen POWER blinkar två gånger (den röda LED:en
kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
2. Tryck på 9 9 3.
3. Tryck på VOL(+) knappen. Den röda LED:en kommer
att blinka 4 gånger.
Alla enheter skickar nu sina egna respektive signaler för VOL+, VOL-
och ljud av.
WWW.ONEFORALL.COM 29
Volymkontroll
MAGIC
MAGIC
MAGIC
OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 29

Question & answers

Hittar inte koden för Sagemcom RT190-320 HD Boxer 253395099-A01

Published on 2 år sedan by Kerstin

Ask a question about the One for all URC 2981

Have a question about the One for all URC 2981 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the One for all URC 2981. Please make sure that you describe your difficulty with the One for all URC 2981 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.