WE 24-230 MVT Quick

Metabo WE 24-230 MVT Quick manual

WE 24-230 MVT Quick

Manual för Metabo WE 24-230 MVT Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 8 sidor.

Föregående sida
Sida: 1
4 SVENSKA Bruksanvisning original Sätta på sprängskyddet (vid arbeten med slipskivor) Före användning: Sätt på sprängskyddet. Vid arbete med navrondell måste du av säkerhetsskäl använda sprängskydd (11). Vid arbete med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda ett speciellt kapsprängskydd. Se sid. 1, bild A. - Öppna spännet (14). Sätt på sprängskyddet (11) i markerat läge. - Vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Stäng spännet. - Öka spännkraften i spännet genom att dra åt skruven (15) (när spännet är öppet), om det behövs. Använd endast verktyg som sticker ut utanför spräng- skyddet minst 3,4 mm. SUOMI Alkuperäinen käyttöohje Suojuksen kiinnitys (hiomalaikkojen kanssa tehtäviin töihin) Ennen käyttöönottoa: Kiinnitä suojus. Rouhintalaikkojen kanssa tehtävissä töissä täytyy turvallisuussyistä käyttää suojusta (11). Katkaisulaikkojen kanssa tehtävissä töissä täytyy turvallisuussyistä käyttää erityistä katkaisulaikkasuojusta. Katso sivu 1, kuva A. - Avaa puristuslukitsin (14). Aseta suojus (11) näytetyssä asennossa paikalleen. - Käännä suojusta siten, että suljettu puoli osoittaa käyttäjää kohti. - Sulje puristuslukitsin. - Mikäli tarpeen, lisää puristuslukitsimen puristus- voimaa kiristämällä ruuvia (15) (kun puristuslu- kitsin on auki). Käytä vain sellaisia käyttötarvikkeita, jotka ulkonevat vähintään 3,4 mm verran suojuksesta. NORSK Original bruksanvisning Montering av vernedekselet (for arbeid med slipeskiver) Før bruk: Monter vernedekselet. Når det arbeides med slipeskiver, må vernedekselet (11) brukes av sikkerhetsgrunner. Når det arbeides med kappeskiver, må det spesielle kappskivevernedekselet brukes. Se bilde A på side 1. - Åpne spennlåsen (14). Sett vernedekselet (11) i posisjonen som vist. - Vri på vernedekselet slik at det skjermede området er vendt mot brukeren. - Lukk spennlåsen. - Øk om nødvendig spennkraften til spennlåsen ved å skru til skruen (15) (ved åpnet spennlås). Bruk bare innsatsverktøy som er minst 3,4 mm lavere enn vernedekselet. DANSK Original brugsanvisning Montering af beskyttelsesskærm (til arbejde med slibeskiver) Før ibrugtagning: Anbring beskyttelseskappen. Beskyttelsesskærmen (11) skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skrubskiver. En speciel beskyttelsesskærm til skæring skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes til arbejde med skæreskiver. Se side 1, illustration A.

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WE 24-230 MVT Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WE 24-230 MVT Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WE 24-230 MVT Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WE 24-230 MVT Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WE 24-230 MVT Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: WE 24-230 MVT Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska