Logitech GROUP manual

View a manual of the Logitech GROUP below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Logitech
  • Product: Videokonferenssystem
  • Model/name: GROUP
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Arabiska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 65
Svenska — 66
2.
1. 10.
11.
4.
3.
5.
6.
15.
7.
8.
9.
13. 14.
12.
HÖGTALARTELEFON
KAMERA TILLBEHÖR
EXPANSIONSMIKROFONER
(VALFRIA)
HUBB
KAMERA
1.	 10X förlustfri zoom
2.	 Indikator för kamera
3.	 Kensington-säkerhetsskåra
HUBB
4.	 Indikator för hubb
5.	 Av/på
6.	 USB
7.	 Kamera
8.	 Högtalartelefon
HÖGTALARTELEFON
9.	 Kensington-säkerhetsskåra
TILLBEHÖR
10.	Kamerahållare
11.	 Kardborrefäste för hubben
12.	 Sladdklämma
13.	 Sladdar
14.	 Nätadapter
15.	Expansionsmikrofoner
Page: 66
Svenska — 67
ANSLUTNING OCH KONFIGURATION
Konfiguration och anslutning till en dator
1.	 Placera kameran på bordet,
alternativt fäst den under bordet
eller på väggen med den medföljande
kamerahållaren.
2.	 Hubben kan placeras på ett bord

eller monteras under det med de
medföljande självhäftande krokarna.
Se fästet
för placering
Kardborrefäste för hubben
Page: 67
Svenska — 68
ANSLUTNING OCH KONFIGURATION
Konfiguration och anslutning till en dator
3.	 Anslut sladden till högtalartelefonen och 
hubben.
Para ihop de färgade sladdändarna med motsvarande
färgmarkeringar på högtalartelefonen och hubben.
Anslut sladden till kameran och hubben. Para ihop de färgade
sladdändarna med de motsvarande färgmarkeringarna
på kameran och hubben.
Om de valfria expansionsmikrofonerna används ska de anslutas
till rätt grenuttag på högtalartelefonens undersida.Använd bara
dessa mikrofoner med GROUP.Användning av andra mikrofoner
kan skada både GROUP och mikrofonerna samt medföra att
garantin upphör att gälla.
Page: 68
Svenska — 69
ANSLUTNING OCH KONFIGURATION
Konfiguration och anslutning till en dator
Tryck fast sladdarna i skårorna på högtalartelefonens undersida.
Anslut strömsladden till hubben och koppla in nätadaptern.
Högtalartelefonens skärm aktiveras och visar Logitech-
logotypen när den är ansluten till strömkällan.
4.	 Anslut hubben till en USB-port på datorn.
Högtalartelefonens skärm uppmanar dig också att ansluta.
Kameran och sändningslampan blinkar för att visa att
anslutning pågår. När anslutning har upprättats vrids
kamerahuvudet och ett ljud hörs från högtalartelefonen.
Försök igen om aktiviteterna inte startas. Se sedan
Felsökning eller kontakta teknisk support.
Sladduttag
Page: 69
Svenska — 70
ANSLUTNING OCH KONFIGURATION
Konfiguration och anslutning till en dator
5.	 Fästa sladdlåset
•	 Fäst sladdlåset på änden av sladden som är kopplad
till kameran.
•	 Anslut sladdlåset till kamerans höljesskåra.
•	 Rotera sladdlåset medurs för att låsa sladden.
6.	 Valfritt:Anslut datorn till en extern skärm på till exempel
en TV, dator eller projektor.
Information om längre sladdar: GROUP innehåller 5 meter
(16 fot) långa sladdar för anslutning av högtalartelefonen
och kameran till hubben. En längre 
sladdlängd än detta kräver
förstärkta sladdar för att behålla bildkvaliteten.Alternativ finns
på sidan Kompletterande lösningar på www.logitech.com/
LCP-compsolutions.
A.
B.
C.
Platta sidan upp
Page: 70
Svenska — 71
ANSLUTNING TILL EN BLUETOOTH®
-ENHET
Anslut GROUP till din mobila enhet:
•	 Om enheten är NFC-aktiverad lägger du den mobila
enheten mot högtalartelefonens NFC-ikon så att
Bluetooth-godkännande aktiveras på den mobila enheten,
ELLER
•	 Håll ner Bluetooth-knappen tills högtalartelefonens
sändningslampa börjar blinka snabbt i blått.
Följ anvisningarna på den mobila enheten för att koppla
till Bluetooth.
Obs! När GROUP är kopplad och ansluten lyser Bluetooth-ikonen
på högtalartelefonen. När den är kopplad men inte ansluten
är den gråmarkerad.
GROUP kan inte kopplas till Bluetooth vid USB-strömning.
Om 
ett kopplingsförsök till en mobil enhet sker under ett USB-
samtal hörs en felsignal.Vänta tills USB-samtalet är avslutat
innan du kopplar den mobila enheten.
ANVÄNDA LOGITECH GROUP
Video och ljud
–	
Kontrollera att GROUP är vald som mikrofon, högtalare och
kamera i videoprogrammet.
–	
Genom att påbörja ett samtal i videoprogrammet kan du
enkelt använda GROUP för HD-video och hög ljudkvalitet.
Sändningslampan lyser blått vid strömning av video.
Ljud bara med Bluetooth
–	
Kontrollera att GROUP är kopplad och ansluten till den mobila
enheten enligt anvisningarna i Anslutning och konfiguration.
Ring ett samtal på din mobila enhet och upplev
det förbättrade ljudet via högtalartelefonen GROUP.
Page: 71
Svenska — 72
2.
1. 7.
8.
9.
10.
3.
4.
5.
6.
11.
2.
1.	 Svara på samtal
2.	 Mikrofon av
3.	 Volym–
4.	 Kamera–panorera/vinkla
5.	 Kamera–zooma ut
6.	 Kamerans förval
7.	 Avsluta samtal
8.	 Volym +
9.	 Kamera–zooma in
10.	Kamerakontroll för Nära/Långt borta
11.	 Batterilucka för fjärrkontroll. GROUP
-fjärrkontrollen körs på ett Li-ion
CR2032-batteri. Batteriets livslängd
varierar beroende på användning.
FJÄRR- OCH EXPANSIONSMIKROFONER
Page: 72
Svenska — 73
15.
9.
6.
3.
2.
14.
13.
12.
1.
7.
11.
8.
10.
5.
4.
HÖGTALARTELEFON
1.	 Svarar inkommande samtal i program som stöds.
•	 Obs! Det kan hända att knapparna Svara och Lägg
på inte fungerar i vissa program.Använda därför
videoprogrammet för att svara och avbryta samtal.
Aktivera knapparna för att besvara och avsluta Skype-

eller Cisco Jabber-samtal genom att ladda ner respektive
plugin-program på www.logitech.com/support/group.
2.	 Stänger av mikrofonerna.
3.	 Sänker högtalarvolymen.
4.	 Panorerar och vinklar kameran.Tryck ner en gång för stegvis
justering eller tryck och håll ner för kontinuerlig panorering
och vinkling.Var försiktig:Vrid inte kameran manuellt
eftersom det kan skada den.
5.	 Zoomar ut kameran.
6.	 Kamerans förval: GROUP har fem förval för kameran som
placerar den i ett förvalt läge med en knapptryckning.
Förval 1 och 3 finns på både fjärrkontrollen och
högtalartelefonen, och förval 4 och 5 finns på fjärrkontrollen.
Ställ in kamerans förval genom att först flytta kameran till
önskat läge.Tryck och håll sedan ner kamerans förvalsknapp
tills dess motsvarande ikon visas på skärmen och en signal
som bekräftar inställningen hörs.
7.	 Avbryter det aktuella samtalet i program som stöds.
8.	 Ökar högtalarvolymen.
9.	 Zoomar kameran upp till 10X.
10.	Kamerakontroll för Nära/Långt borta: Med den här knappen kan du (i stödda
program) styra panorering,vinkling och zoomning på en fjärrstyrd GROUP,
ConferenceCam CC3000e eller ConferenceCam BCC950.Vissa program har
inbyggt stöd för den här funktionen, medan andra aktiveras med ett program
som kan hämtas på www.logitech.com/support/group. Mer information finns
på nedladdningssidan.
11.	 Knapp för Bluetooth-koppling. Mer information finns i avsnittet Anslutning
och konfiguration.
12.	 NFC-antennens placering. Placera din NFC-aktiverade mobila enhet här för
att initiera Bluetooth-koppling.
13.	 Sändningslampa för högtalaraktivitet:
•	 Blått–GROUP används i ett aktivt samtal.
•	 Blinkar blått–inkommande samtal.
•	 Blinkar blått under samtal–samtalet har försatts i vänteläge
(från programmets funktion för vänteläge)
•	 Blinkar blått snabbt–i läget för Bluetooth-koppling.
•	 Det kan hända att högtalartelefonens blå sändningslampa inte fungerar
i vissa program.
•	 Röd–ljudet är av.
14.	 Skärmen visar både samtalsaktivitet och volym- och anslutningsstatus.
15.	Kensington-säkerhetsskåra för att skydda högtalartelefon och kamera.
Page: 73
Svenska — 74
BESÖK PRODUKTCENTRALEN
Upptäck din produkts fulla potential. Hitta enkelt värdefull
information och användningstips i Vanliga frågor och svar.
Hitta svar på produktfrågor och få hjälp att konfigurera
din produkt. Se om det finns programvara tillgänglig för
nedladdning som kan förbättra produktanvändningen.
Gå till www.logitech.com/support/group för att dra nytta av
alla fördelar med Logitech-produkten och ta del av det stora
utbudet av användbara supporttjänster från Logitech:
–	Produktinformation
–	Självstudier
–	Felsökning
–	Diagnostik
–	Uppgraderingar av inbyggd programvara
–	Supportgemenskap
–	Programvarunedladdningar
–	Inkorgsdokumentation
–	Garantiinformation
–	Reservdelar
Felsökningstips
På www.logitech.com/support/group hittar du felsökningstips,
information om programverktyg och ett diagnostikverktyg
för felsökning av problem som kan uppstå med GROUP.

Question & answers

There are no questions about the Logitech GROUP yet.

Ask a question about the Logitech GROUP

Have a question about the Logitech GROUP but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Logitech GROUP. Please make sure that you describe your difficulty with the Logitech GROUP as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.