LaCie Little Big Disk Thunderbolt manual

View a manual of the LaCie Little Big Disk Thunderbolt below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: LaCie
  • Product: Extern hårddisk
  • Model/name: Little Big Disk Thunderbolt
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Turkiska, Slovakien

Table of Contents

Page: 12
SV Installationsanvisningar
1. Anslut en kabel som stödjer Thunderbolt-teknik till en av LaCie Little Big Disk Thunderbolt Series anslutningsportar (Fig. 1).
Anslut den andra änden av kabeln till en passande Thunderbolt-port på din Macintosh. Den andra porten på Little Big Disk
Thunderbolt Series kan användas för att kedjekoppla kompatibla enheter.
NOTERING: Thunderbolt-tekniken stödjer upp till sju kedjekopplade enheter, inklusive datorn.
2. Anslut den medföljande externa nätanslutningen till en kontakt och till Little Big Disk Thunderbolt Series (Fig. 2). Enheten slås
på automatiskt när den får ström.
3. Little Big Disk Thunderbolt Series kommer att läggas in på ditt Mac-skrivbord.
NOTERING: De två interna diskarna är förkonfigurerade som en Striped RAID-uppsättning (RAID 0) och förformaterade som
HFS+ Journaled för Mac. Mac OS X visar en Striped RAID-uppsättning som en enda enhet på skrivbordet.
RAID: Du kan justera RAID-konfigureringen som en speglad RAID-uppsättning för dataskydd genom att använda Mac OS X Disk
Utility. Observera att en speglad RAID-uppsättning kopierar samma filer till alla diskar, vilket påverkar överföringshastigheten och
den tillgängliga kapaciteten. Se bruksanvisningen för mer information om RAID.
NOTERING: Mata ut partitionen/partitionerna från Mac-skrivbordet innan du kopplar loss Little Big Disk Thunderbolt Series från
din dator (Fig. 2). Se användarhandboken för information.
Aktivitets-LED/Strömknapp
Den blå LED fungerar som:
· En indikator för diskaktivitet
· En strömknapp
Försiktighetsåtgärder
Stapla inte Little Big Disk Thunderbolt Series. Utsätt inte Little Big Disk Thunderbolt Series för temperaturer över 35° C (95° F).
Utsätt inte enheten för vätskor. Använd endast den nätanslutning som levereras tillsammans med enheten.
Garantiinformation
LaCie garanter din produkt mot alla material- och fabrikationsfel vid normal användning under den avsedda garantiperioden.
Garantin börjar gälla på leveransdagen. Om denna produkt befinns vara defekt under garantiperioden kommer LaCie att
reparera eller ersätta den defekta produkten efter eget godtycke.
Garantin ogiltigförklaras om:
• Produkten har använts eller förvarats på felaktigt sätt.
• Produkten har reparerats, modifierats eller ändrats, utan att LaCie uttryckligen och skriftligen har godkänt en sådan reparation,
modifiering eller ändring.
• Produkten har utsatts för skadligt bruk, försummelse, elektriskt fel, olämplig förpackning, olycka eller naturkatastrof.
• Produkten installerades på felaktigt sätt.
• Produktens serienummer är oläsligt eller saknas.
• En reservdel, t.ex. ett uppsamlingstråg, är trasigt.
• Höljets garantiförsegling är bruten.
Se användarhandboken för mer information.

Question & answers

There are no questions about the LaCie Little Big Disk Thunderbolt yet.

Ask a question about the LaCie Little Big Disk Thunderbolt

Have a question about the LaCie Little Big Disk Thunderbolt but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the LaCie Little Big Disk Thunderbolt. Please make sure that you describe your difficulty with the LaCie Little Big Disk Thunderbolt as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.