LaCie d2 Network 2 manual

View a manual of the LaCie d2 Network 2 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: LaCie
  • Product: Nas
  • Model/name: d2 Network 2
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Portugis, Spanska, Franska, Italiensk, Svenska, Polska, Ryska, Finska, Turkiska, Grekisk, Kinesisk,

Table of Contents

Page: 21
SV
Steg 1: Anslutning
A. Anslut strömförsörjningen.
B. Anslut Ethernet-kabeln till d2 Network 2 och till nätverket via ett Ethernet-uttag eller direkt till en
router, switch eller hubb.
C. Starta d2 Network 2 genom att ställa in strömbrytaren på baksidan på läget ON.
OBS! Vänta cirka 3 minuter för att d2 Network 2 ska startas och bli tillgänglig i nätverket
(lampan på framsidan slutar att blinka).
Steg 2: Åtkomst till Dashboard
A. Installera LaCie Network Assistant på datorn från CD-ROM-skivan LaCie Utilities. Därefter:
Windows-användare: Högerklicka på ikonen för Network Assistant i systemfältet.
Mac-användare: Klicka på ikonen för LaCie Network Assistant i menyraden.
Linux-användare: Högerklicka på ikonen för LaCie Network Assistant i aktivitetslisten.
B. . Välj konfigurationsfönstret från menyn.
Om mer än en LaCie-server dyker upp i vänster kolumn väljer du LaCie-d2.
C. Se till att nätverksfliken är vald och klicka sedan på LaCie-d2-hyperlänken. Dashboard (sidan
för administration) visas i din standardwebbläsare.
Installationsanvisningar
Page: 22
D. Första gången du loggar in på Dashboard kommer installationsguiden att öppnas i din webbläsare.
Installationsguiden består av tre delar:
• Allmänna inställningar: Ändra maskinnamn (valfritt) och skapa lösenord för
adminstratörskonto.
• Tidskonfiguration: Välj om tid och datum ska ställas in manuellt eller synkroniseras med en
tredje part-server.
• Diskkonfiguration: Ange hur mycket av utrymmet som ska göras tillgängligt när enheten
kopplas till din dator via USB, och när din dator kopplas till nätverket. Du kan ändra mängden
från 0 GB till upp till 500 GB (standard är 0 GB).
Om du väljer att öka storleken på USBShare är det nödvändigt att formatera. Efter att
installationsguiden har slutförts navigerar du till Drive Information > USB Drive och väljer
Format. Mer information finns i användarhandboken.
VIKTIG INFORMATION: LaCie rekommenderar att du inte ökar storleken på USBShare till mer än
128 GB såvida du inte formaterar USBShare till antingen NTFS- eller HFS+-filsystem med ditt
operativsystems eget diskhjälpprogram.
E. När du är klar kan du gå vidare till Dashboard genom att klicka på Finish.
OBS! Du kan också ändra språk på sidan för installationsguiden.
OBS! Maskinnamnet kan ändras senare från Dashboard.
OBS! Vid behov kan du tilldela enheten en statisk IP-adress från sektionen Network i Dashboard.
F. Din d2 Network 2 är konfigurerad och redo att användas.
Steg 3: Åtkomst till delad resurs
A. Klicka på ikonen för LaCie Network Assistant i systemfältet (Windows), menyraden (Mac) eller
aktivitetslisten (Linux).
B. Klicka på Public under maskinnamnet LaCie-d2.
C. Detta öppnas i filsökningsverktyget i ditt operativsystem. Överför filer till volymen som vanligt.
OBS! Mer information om USB-anslutningen finns i användarhandboken på CD-ROM-skivan Utilities.

Question & answers

There are no questions about the LaCie d2 Network 2 yet.

Ask a question about the LaCie d2 Network 2

Have a question about the LaCie d2 Network 2 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the LaCie d2 Network 2. Please make sure that you describe your difficulty with the LaCie d2 Network 2 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.