Garmin Zumo 340LM manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Garmin Zumo 340LM below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Garmin
  • Product: Navigator
  • Model/name: Zumo 340LM
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 27
zūmo®
Installationsinstruktioner
Montera enheten på en motorcykel
Om monteringskablarna med ström
VARNING
Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med
kunskap om elektriska system installera enheten.‍ Felaktig
anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet
eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.‍
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Enheten måste monteras på en passande och säker plats på
motorcykeln, utifrån tillgängliga strömkällor och säker
kabeldragning.‍
À Motorcykelvagga
Á Blottade ledningar med säkring för strömanslutning (till
motorcykelström)
Montera styrstångsfästet
Med enheten följer fästanordningar för två olika typer av
styrstångsmontering.‍ Anpassad montering kan kräva fler
monteringsdelar (http:​/‍​/‍www​.ram​-mount​.com).‍
Montera U-bygeln och styrstångsfästet
1 Sätt U-bygeln À runt styrstången Á och trä ändarna genom
styrstångsfästet Â.‍
2 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.‍
OBS! Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in.‍ Överskrid
inte vridmomentet på 80 lbf-in.‍
Montera styrstångsfästet på kopplings- eller
bromshandtagets fäste
1 Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings- eller
bromshandtagets fäste À.‍
OBS! Både 1/4-tums standardbular och M6-bultar medföljer.‍
Använd den storlek som passar i kopplings- eller
bromshandtagets fäste.‍
2 Trä de nya bultarna Á genom styrstångsfästet,
avståndshylsorna  och kopplings- eller bromshandtagets
fäste.‍
3 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.‍
Fästa strömkablarna på motorcykelfästet
1 För strömkabelkontakten À genom den övre delen på
öppningen på motorcykelfästet.‍
2 Dra ned kabeln till botten på öppningen Á och dra tillbaka
kabeln tills den är åtdragen.‍
3 Skruva i den svarta skruven  i bakdelen på fästet à för att
hålla kabeln på plats.‍
4 För väderskyddskåpan Ä genom topphålet och tryck in den i
hålet.‍
28
Page: 28
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet
MEDDELANDE
Direkt, ihållande kontakt med bottenplattan, eller någon annan
del av motorcykeln, kan så småningom skada fästet.‍ För att
förhindra den här typen av skada måste du placera
monteringsavståndshylsorna mellan fästet och bottenplattan och
se till att ingen del av enheten eller fästet kommer emot
motorcykeln.‍
1 För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 20 mm) À genom
brickorna Á, vaggan, avståndshylsorna  och bottenplattan
Ã.‍
2 Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.‍
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet
1 Sätt i styrstångsfästets kulled À och bottenplattans kulled Á i
den dubbla fästarmen Â.‍
2 Sätt i kulleden i den dubbla fästarmen.‍
3 Dra åt vredet lätt.‍
4 Ställ in position för optimal visning och användning.‍
5 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.‍
6 Rikta in bottenplattans kulled som är fäst vid vaggan  med
den andra änden på den dubbla fästarmen.‍
7 Upprepa steg 2–4.‍
Montera enheten i motorcykelfästet
1 Placera underkanten av enheten i vaggan.‍
2 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.‍
OBS! Om spärren ovanpå fästet stannar kvar uppe efter att
du har satt i enheten trycker du ned den.‍
Ta bort enheten från motorcykelfästet
1 Tryck på knappen på sidan av fästet.‍
2 Lyft ut enheten.‍
3 På motorcykelfästet sätter du väderskyddskåpan på
strömkontakten i mitten av kabeln (Fästa strömkablarna på
motorcykelfästet).‍
Montera enheten i en bil
MEDDELANDE
Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för
vindrutemontering som gäller där du befinner dig.‍
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.‍ För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.‍
Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.‍
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
1 Dra tillbaka väderskyddskåpan på vaggans undersida.‍
2 Sätt in fordonsströmkabeln À i mini-USB-anslutningen Á
under väderskyddskåpan.‍
3 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.‍
4 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en
luddfri trasa.‍
5 Sätt sugkoppen  mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.‍
6 Sätt fast vaggan Ä på sugkoppsfästet.‍
7 Placera underkanten av enheten i vaggan.‍
8 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.‍
TIPS: Tryck på logotypen ovanpå enheten samtidigt som du
håller i fliken längst upp på vaggan.‍
9 Anslut den andra änden av bilströmkabeln till ett strömuttag.‍
29

Question & answers

There are no questions about the Garmin Zumo 340LM yet.

Ask a question about the Garmin Zumo 340LM

Have a question about the Garmin Zumo 340LM but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Garmin Zumo 340LM. Please make sure that you describe your difficulty with the Garmin Zumo 340LM as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.