Chicco Next2Me manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Chicco Next2Me below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Chicco
  • Product: Babysäng
  • Model/name: Next2Me
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 29
30
VaggaNext2me
VIKTIGT – SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK -
LÄS NOGA.
OBS: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR
KVÄVNING, TA BORT DET HÄR
PLASTSKYDDET INNAN PRODUKTEN SKA
ANVÄNDAS. DETTA PLAST6SKYDD SKA
FÖRSTÖRAS ELLER FÖRVARAS UTOM
RÄCKHÅLL FÖR SPÄDBARN OCH BARN.
· 
OBS: Den här produkten får endast
användas av ett barn i åldern mellan 0 och
6 månader, med max 9 kg vikt.
· 
OBS: När barnet kan sitta självt, ställa sig
på knä eller resa sig, får produkten inte
längre användas av det här barnet.
· 
OBS: Använd inte produkten om någon
del är trasig, avriven eller saknas.
· 
OBS: Sätt aldrig i närheten av elektriska
apparater, gasspisar eller andra
värmekällor, för att undvika brännskador
och risk eller andra starka värmekällor.
· 
Kontrollera före montering att inga
skador uppstått på produkten och dess
komponenter vid transporten. Använd i
så fall inte produkten och förvara utom
räckhåll för barn.
· 
Använd inte produkten om du inte känner
till exakt hur den fungerar.
· 
OBS: Produkten är klar för användning
så snart alla låsmekanismer har satts i.
Kontrollera noga att de är isatta innan
produkten används.
· 
OBS: När barnet inte har tillsyn i
produkten, i läget Vagga, se alltid till att
kanten är i höjt läge och att blixtlåsen är
helt stängda.
· 
När produkten används och speciellt i
läget Vagga, ska hjulen alltid vara låsta.
· 
Alla åtgärder för att öppna och reglera,
fixera och placera produkten får endast
utföras av en vuxen person.
· 
Innan sängen används i läget Co-Sleeping
(Fäst vid sängen), kontrollera att den är väl
fastsatt och placerad.
· 
OBS: När produkten används i läget ”Co-
sleeping” (fastsatt vid sängen), se till att
fästremmarna är väl åtspända och fästa,
innan barnet läggs i, annars kan produkten
fastna vid föräldrarnas madrass. Det får
inte vara några springor mellan barnets
säng och föräldrarnas madrass.
· 
Placera alltid sängen på ett horisontellt
plan. Lämna aldrig sängen på ett lutande
plan medan barnet ligger i.
· Låt inte barnet leka utantillsyn in närheten
av sängen.
· 
Använd inte utan stativ.
· 
Håll fästremmarna på säkert avstånd från
barnen.
· 
Madrassens tjocklek ska vara sådan att
den vertikala höjden (madrassens övre yta
fram till den övre kanten på sängens sidor)
ska vara minst 200 mm. Använd inte mer
än en madrass i vaggan.
· 
Om du köper en madrass separat,
kontrollera att de passar i sängen.
· 
Referensmärket på sängens insida
indikerar den maximala tjocklek som får
användas på sängen.
· 
Lämna inte något föremål i sängen som
kan minska dess djup.
· 
Placera inte sängen i närheten av väggar
eller hinder, för att förhindra att barnet
fastnar i dem.
· 
Lämna inga små föremål i sängen, som
barnet kan svälja.
· 
Använd endast reservdelar som godkänns
av tillverkaren. Använd inte tillbehör
till sängen som inte levererats från
tillverkaren.
· 
Reglera aldrig sängen med barnet i.
· 
Flytta aldrig sängen med barnet i.
· 
Använd inte med mer än ett barn i sänder.
· Förvara på säkert avståndfrån elkablar och
sladdar: Sätt inte vid fönster, där snören,
gardiner eller annat kan kväva eller strypa
barnet. Ge aldrig barnet och placera aldrig
föremål med snören i närheten av barnet
för att undvika risk för strypning.
S
Page: 30
31
· 
Längre exponering inför solstrålar kan
orsaka variation i produktens färgtoner.
Vänta någon minut innan barnet läggs i,
då sängen stått en längre tid utsatt för
höga temperaturer.
· 
Förvara produkten utom räckhåll för barn,
när den inte används.
KOMPONENTER
A. Stöd med hjul till sängben
B. Stöd till sängben och halkfria stödfötter
C. Mittstödstruktur
D. Fästremmar
E. Textilklädsel
F. Madrass med avtagbart överdrag
G. Övre rörstruktur
H. Övre borttagbar rörstruktur
I. Väska
A1) Höjdregleringsknapp
A2) Borttagbart strukturstöd
A3) Höjdindikator
A4) Låsknapp för hjulens rotation
A5) Vändbara fötter
A6) Hjul med broms
B1) Halkfria fötter
B2) Aggancio struttura di supporto centrale
C1) Hakbult
C2) Knapp för fäste av textilöverdrag
C3) Grå fästspännen
D1) Röda förankringsspännen
E1) Band med klämma
E2) Ficka
E3) Blixtlås för avtagning av textil
E4) Blixtlås för att öppna vaggans sida i Co-sleeping (för att
sova nära)
E5) Fönster i nätet
E6) Sidokant för kvarhållning
G1) Fastsättning av ben
H1) Låsknapp för borttagbart rör
L) Max höjdgräns för madrass
MONTERING AV VAGGAN
1. Håll i stödstången för sängbenen genom att låta det
utvändiga röret glida uppåt tills det hörs ett klickljud då det
låser fast i första läget (fig. 1). Upprepa samma åtgärd med den
andra stödstången.
2. Fäst strukturen för mittstöd vid de båda benen, som figt. 2
visar. Bultens klickljud innebär att strukturen fästs korrekt (fig.
4). OBS: vänd de grå spännena mot samma sida som för de
vändbara fötterna (fig. 4).
3. Montera den övre strukturen och textilbeklädnaden på benen
genom att först låta benröret glida in i textilbeklädnadens
sidoficka (fig. 5). Gör likadant på båda sidor.
4. Fäst sedan den övre strukturen vid benen genom att sätta
i plasthållaren, som fig. 6 visar. Skjut nedåt tills klickljudet för
fastlåsningen hörs (fig. 7). Gör likadant på båda sidor.
5. Fäst textilklädselns på mittstrukturen genom att haka fast
de båda banden med klämma som sitter på klädselns nedre del
(fig. 8).
6. Lägg madrassen på babysängens botten (fig. 9).
7. Lås babysängens båda hjul genom att sänka spakarna som
aktiverar bromsarna (fig. 10).
Nu är sängen klar att användas. OBS: kontrollera att alla
fästen är korrekt fastkopplade och att blixtlåsen är stängda och
blockerade längst ut. OBS: använd inte vaggan med vändbara
fötter partiellt eller helt vridna eller upplåsta (fig. 11). Det rätta
användningsläget visas i fig. 12. Om man råkar stöta till de
vändbara fötterna, ska de föras tillbaka i rätt läge genom att
vaggan lyfts försiktigt.
HÖJDREGLERING AV DIN BEBIS SÄNG
Vaggan kan ställas in på olika höjdlägen. För att ställa in höjden
drar man reglageknappen uppåt och lyfter vaggan till önskat
läge (fig. 13). Upprepa på andra sidan.
Det går att luta vaggans botten lite genom att de båda fötterna
regleras till olika höjder (fig. 14). OBS: Man kan luta vaggan
ed max 2 lägen mellan de båda benen (exempel: höger ben i
position 3 och vänster ben i position 1, se fig. 15). OBS: barnets
huvud ska alltid befinna sig i den högsta änden (fig. 16).
CO-SLEEPING-LÄGE (FASTSÄTTNING VID ANNAN SÄNG)
Det går att koppla fast vaggan vid föräldrarnas säng (co-
sleeping). OBS – VIKTIGT FÖR BARNETS SÄKERHET: det här
läget är bara tillåtet med de typer av säng där alla förhållanden
stämmer som beskrivs i det här avsnittet.
I synnerhet ska vaggans kant alltid befinna sig nära intill
föräldrarnas madrass och föräldrarnas madrass måste alltid
vara så väl inriktad som med höjden på vaggans gränskant
(se fig. 17). Dessutom ska vaggan vara säkert förankrad
vid föräldrarnas sängstruktur eller på madrassunderlaget
(metallfjädrar eller ribbottnar).
OBS: kontrollera att vaggans struktur i läget ”co-sleeping” inte
stör föräldrarnas säng.
OBS: Under användning, se till att lakan, täcken etc. inte
invaderar vaggans utrymme.
8. Öppna vaggans fönstersida med hjälp av sidoblixtlåsen och
för dem fram till slutläget (fig. 18).
9. Tryck sedan på låsknappen för det avtagbara röret och lossa
det partiellt först på ena sidan och sedan på den andra (fig. 19).
Då åtgärden utförts på båda sidorna, lossa röret och koppla till
sängbenen med hjälp av avsedda stöd (fig. 20). OBS: Använd
vaggan med röret sänkt endast i läget för att ha barnets säng
intill dig.
10. Ställ vaggan vid föräldrarnas säng och kontrollera höjden på
vaggan i förhållande till föräldrarnas madrass. OBS: föräldrarnas
madrasshöjd ska alltid vara högre än vaggans sidokant (fig. 21).
OBS: I sovläget co-sleeping ska vaggans två ben alltid vara
inställda på samma höjd.
11. För att koppla fast vaggan vid föräldrarnas säng (för co-
sleeping), använd de medlevererade remmarna. Remmarna
finns i textilklädselns inre ficka (fig. 22).
12. Fäst de grå spännena under textilklädseln på båda sidorna.
Var noga så att de röda spännena sätts ovanpå rembandet, som
fig. 23 visar.
13. Passera sedan remmen nerifrån och upp kring föräldrarnas
sängstruktur 8fig. 24) och fäst det röda spännet för att bilda
en ögla (fig. 25). Upprepa steget på andra sidan. För en enklare
installation då spännena kopplas i, bör vaggan hållas på lite
avstånd från föräldrarnas säng.
14. För nu vaggan närmare föräldrarnas säng och dra åt öglan
genom att energiskt dra i remmarna (fig. 26). Utför först
åtgärden på ena sidan och sedan på den andra, och justera
remmarna tills vaggan är säker i kontakt med föräldrarnas
madrass. OBS: Före all användning, kontrollera alltid att det
inte är något mellanrum mellan föräldrarnas madrass och
vaggans kant. Dra annars i remmarna energiskt tills det tillåtna
Page: 31
32
förhållandet återfås.
15. Sätt tillbaka det överflödiga rempartiet i fickan längst ner
på textilklädseln.
16. Lås vaggans hjul, enligt punkt 7.
Om det inte skulle gå att sticka in vaggans fötter under
föräldrarnas säng då den ska fixeras vid den senare, kan man
ändå sätta fast den genom att följa beskrivningen i föregående
punkter och dessutom vrida de vändbara hjulen då vaggan ställs
intill sängen.
Dra ut rotationslåsknappen för att vrida vaggans fötter och vrid
dem sedan inåt med ena handen (fig. 27).
OBS: Produkten får endast användas med sängar och/eller
madrasser som har raka sidor. Produkten får inte användas
med sängar och/eller madrasser som är runda eller med
vattenmadrasser.
OBS: När produkten användas i läget ”Co-Sleeping (fixering
vid sängen)” ska den monteras i nvå med sängens längsta
åtkomstsida. Montera INTE produkten vid sängarnas fot- eller
huvudända.
SKÖTSELRÅD
Vaggan och dess madrass har ett överdrag i hållbar textil, som
är helt avtagbar och kan tvättas.
Endast en vuxen får byta överdraget. Kontrollera regelbundet
att produkten inte är sliten eller har gått sönder. Använd inte
om det är skadat och förvara utom räckhåll för barn.
Följ instruktionerna på etiketten för att tvätta textilerna.
Använd inte lösningar eller produkter som är nötande eller är
för aggressiva.
Handtvätt i kallt vatten
Inget blekmedel
Torktumla inte
Ingen strykning
Ingen kemtvätt
Kontrollera tygets eller sömmarnas hållbarhet efter varje tvätt.
OBS: Medan överdraget byts ut, hantera textildelen försiktigt så
att det inte går sönder eller skadas av misstag.
OBS: Det tar bara några minuter att sätta på och ta av
överdraget och detta måste utföras av en vuxen person.
BÄDDA OM SÄNGEN
Du kan haka loss vaggan från föräldrarnas säng för att bädda
om varje dag. Du behöver bara lossa de grå spännena under
textilöverdraget.
När du ska sätta fast vaggan igen vid föräldrarnas säng, ska du
dra i remmarna igen för att garantera att vaggan sitter korrekt
och är ordentligt fäst vid föräldrarnas säng. Var noga så att alla
punkter som beskrivs i avsnittet ”Co-sleeping-läge (fastsatt vid
säng)” respekteras.
TA AV ÖVERDRAGET
17. Ta ur madrassen och lossa knapparna på textilstrukturens
underdel (fig. 28).
18. Tryck på knapparna på benfästet (fig. 29) och dra den övre
rörstrukturen uppåt, och dra ur överdraget från benen (fig. 30).
Gör likadant på båda sidor.
19. Öppna sidoblixtlåsen på fönstersidan och tryck på
låsknapparna till det övre borttagbara röret, som beskrivs i
avsnittet ”Co-sleepingläget (fastsatt vid säng)”. Lossa därefter
det övre avtagbara röret (fig. 31), och var försiktig så att
överdragets invändiga del inte skadas.
20. Öppna blixtlåset på vaggans övre kant och lossa hela
överdraget (fig. 32).
21. Ta av det styva kantstödet (fig. 33).
FÄLL IHOP VAGGAN
Det går att fälla ihop vaggan helt för att lägga tillbaka den
i väskan den levererades i. För att fälla ihop vaggan upprepar
du åtgärderna i punkt 17-18 i avsnittet “Ta av överdraget”.
Haka sedan loss stödstrukturen på mitten genom att trycka på
bultarna på båda benen på vaggan (fig. 34).

Question & answers

There are no questions about the Chicco Next2Me yet.

Ask a question about the Chicco Next2Me

Have a question about the Chicco Next2Me but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Chicco Next2Me. Please make sure that you describe your difficulty with the Chicco Next2Me as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.