Legria HF R205

Canon Legria HF R205 manual

Legria HF R205

Manual för Canon Legria HF R205 på Svenska. Denna PDF-handbok har 178 sidor.

Table of contents

Sida: 1
CEL-SR3XA250 HD-kamera Användarhandbok Y
Sida: 2
2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. UPPHOVSRÄTT, VARNING: Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning. FÖRSIKTIGT: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. FÖRSIKTIGT: DRA UT NÄTKONTAKTEN UR ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Undvik risk för elstöt genom att inte utsätta produkten för fukt eller stänk. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Placera den inte i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-110E har en typskylt på undersidan. Om du använder en annan enhet än nätaggregatet CA-110E kan kameran skadas. FÖRSIKTIGT: • Risk för explosion om fel typ av batterier används. Använd bara samma typ av batterier. • Utsätt inte batterierna eller produkten för extrem värme, t.ex. i en bil i direkt solljus, eld etc.
Sida: 3
3 Endast för EU (och EEA). De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök www.canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) Varumärken • SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. • Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. • Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder. • ”x.v.Color”- och ”x.v.Color”-logotypen är varumärken. • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. • ”AVCHD” och ”AVCHD”-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. • Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. • YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc. • Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. • I den här enheten finns exFAT-teknik som används på licens från Microsoft. • ALL ANNAN ANVÄNDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN ÄN PRIVAT KONSUMENTANVÄNDNING SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERENSSTÄMMER MED STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR FÖRPACKADE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS ENLIGT GÄLLANDE PATENT I MPEG-2 PATENTSERIEN. LICENS UTGES AV MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. • Den här produkten licensieras enligt AT&T-patenten för MPEG-4-standarden och används för kodning av MPEG-4-kompatibel video och/eller avkodning av MPEG-4-kompatibel video som har kodats (1) för privat och icke kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör på licens enligt AT&T-patenten i syfte att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen licens beviljas eller inkluderas för något annat bruk vad gäller MPEG-4- standarden.
Sida: 4
4 Nya, spännande funktioner High definition video Kamerans högupplösta bildsensor (Full HD CMOS) spelar in video med en upplösning på 1 920 x 1 080 pixlar2 . Videosekvenserna spelas in med high definition, i enlighet med AVCHD- specifikationerna3 . Din nya HD-kamera fångar de där verkligt speciella stunderna i livet, med enastående bildkvalitet och autentiska, livfulla färger! / / Dubbla Flash-minnen Dekoration (0 92) Du kan spela in antingen i det inbyggda minnet eller på ett vanligt minneskort (0 33). Du kan göra filmerna snyggare genom att lägga till text, stämplar eller egna frihandsillustrationer. 1 1 080 linjer 1 ”Full HD 1080” syftar på Canon-kameror som är kompatibla med high definition video, bestående av 1 080 vertikala pixlar (scanninglinjer). 2 Video spelas endast in med den här upplösningen om du har valt inspelningsläge MXP eller FXP. Övriga inspelningslägen spelar in med 1 440 x 1 080 pixlar. 3 AVCHD är en standard för inspelning av high definition video. AVCHD- specifikationerna innebär att videosignalen spelas in med MPEG-4 AVC/H.264-komprimering och ljudsignalen spelas in i Dolby Digital.
Sida: 5
5 Smart AUTO (0 40) Smart AUTO väljer automatiskt ut den bästa inställningen för den videosekvens du tänker spela in. Dina inspelningar blir helt fantastiska utan att du behöver grubbla över inställningarna. Video Snapshot (0 66) Spela in eller plocka ut korta videosekvenser och arrangera dem till videoklipp med din favoritmusik i bakgrunden. Ansiktsigenkänning (0 64) Bildstabilisator Kameran identifierar automatiskt människors ansikten och justerar fokus och övriga inställningar på bästa sätt, för perfekt resultat. Dynamisk bildstabilisator (0 62) kompenserar för kameraskakningar om du spelar in video. Du riktar bara kameran mot motivet så väljer den automatiskt ut de bästa inställningarna
Sida: 6
6 Visa dina inspelningar med hjälp av annan utrustning Eye-Fi SD AVCHD MPEG-2 Anslut kameran till en HDTV (0 108) Spela upp video direkt från ditt minneskort AVCHD-kompatibla HDTV- apparater och digitala inspelare med SD-minneskortfack4 . Använd ett Eye-Fi-kort (0 124) så kan du ladda upp inspelningar trådlöst till din dator eller till webben. Spara eller ladda upp till webben. Standard definition Konvertera HD-videosekvenser till standardupplösta filer (0 118). High definition Använd den medföljande programvaran från PIXELA (0 113, 118). 4 Se instruktionsboken för den enhet som är kompatibel med den typ av minneskort som används. Beroende på vilken typ av utrustning du använder kan du få problem med uppspelningen även om enheten är AVCHD-kompatibel. Du måste i så fall spela upp inspelningarna på minneskortet med den här kameran.
Sida: 7
8 Š Innehållsförteckning „ Inledning 4 Nya, spännande funktioner 12 Om den här handboken 14 Lära känna kameran 14 Medföljande tillbehör och CD-skivor 16 Namn på delar „ Förberedelser 19 Komma igång 19 Ladda batteriet 22 Förbereda tillbehören 24 Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka 26 Kamerans grundläggande funktioner 26 Använda pekskärmen 27 Funktionslägen 29 Använda menyerna 31 Inställningar när du startar kameran första gången 31 Ställa in datum och klockslag 32 Byta språk 32 Byta tidszon 33 Använda minneskort 33 Minneskort som är kompatibla med den här videokameran 35 Sätta i och ta ur minneskort 36 Välja minne för videoinspelningarna 37 Växla minne vid videoinspelning 38 Formatera minnet Innehållsförteckning
Sida: 8
Innehållsförteckning Š 9 „ Smart AUTO-funktion 40 Grundläggande inspelning 40 Spela in video och ta stillbilder i Smart AUTO-läge 44 Zooma 46 Snabbstartfunktion „ Video 48 Grundläggande uppspelningsfunktioner 48 Spela upp video 52 3D-bläddring 52 Fönstret för indexval: Välj vilken typ av innehåll som ska spelas upp 54 Indexfönstret Datum och gallerifönstret 54 Radera sekvenser 56 Avancerade funktioner 56 Spela in video i flexibelt inspelningsläge 57 Välja videokvalitet (inspelningsläge) 58 Välja bildfrekvens 59 Inspelningsprogram för specialmotiv och programautomatik AE 61 Bioläge: Ger dina inspelningar biokänsla 62 Bildstabilisator 63 Förinspelning 64 Ansiktsigenkänning 65 Peka och spåra 66 Video Snapshot 67 Digitala effekter 68 Justera exponeringen manuellt 69 Manuell fokusering 70 Telemakro 71 Vitbalansering 72 Självutlösare 73 Ljudinspelningsnivå 74 Använda hörlurar 76 Välja startpunkt för uppspelningen 77 Spela upp sekvenser eller bildspel till bakgrundsmusik 80 Skärminformation och datakod 81 Klassificera sekvenser
Sida: 9
10 Š Innehållsförteckning 84 Galleri och sekvenshantering 84 Hantera stories 88 Hämta video snapshot-sekvenser och stillbilder från en video 90 Dela videosekvenser 92 Dekorera sekvenser „ Stillbilder 97 Grundläggande uppspelningsfunktioner 97 Visa stillbilder 99 Radera stillbilder 101 Övriga funktioner 101 Ta stillbilder i flexibelt inspelningsläge 102 Välja stillbildsstorlek 103 Bildspel „ Externa anslutningar 105 Kontakter på kameran 106 Kopplingsschema 108 Spela upp på en TV-skärm 110 Spara och dela dina inspelningar 110 Kopiera inspelningar till ett minneskort 113 Spara inspelningar i en dator 116 Spara video på standard definition-skivor (DVD) 117 Kopiera över inspelningar till extern videoenhet 118 Ladda upp video till webbplats för videodelning
Sida: 10
Innehållsförteckning Š 11 „ Övrig information 126 Bilaga: Listor över menyalternativ 126 FUNC.-panel 130 Inställningsmenyer 141 Bilaga: Ikoner och information på skärmen 146 Problem? 146 Felsökning 153 Lista över meddelanden 160 Gör så här 160 Säkerhetsanvisningar 164 Underhåll/Övrigt 165 Använda kameran utomlands 166 Allmän information 166 Tillbehör 167 Extra tillbehör 170 Tekniska data 175 Register
Sida: 11
12 Š Inledning Om den här handboken Tack för att du valde en Canon LEGRIA HF R28 / LEGRIA HF R27 / LEGRIA HF R26 / LEGRIA HF R206 / LEGRIA HF R205. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska kan du använda kapitlet Felsökning (0 146). Så här läser du handboken • VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. • ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. • ATT KONTROLLERA: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen. • 0: Sidhänvisning i den här handboken. • / / : Text som enbart gäller angiven modell/angivna modeller. • När du ser ikonen r måste du läsa i ’Fotoapplikation’ Användarhandbok, som finns som PDF på den medföljande extraskivan, för att slutföra åtgärden. • Vi har använt följande termer i den här handboken: Om termen ”minne” inte är närmare specificerad, som ”minneskort” eller ”inbyggt minne”, syftar den på båda. Med ”skärm” avses LCD-skärmen. ”Sekvens” avser en inspelad videoenhet, från den punkt där du tryckte på g-knappen för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Termerna ”bild” och ”stillbild” har samma innebörd. • Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges refererar bilder och menyikoner till .
Sida: 12
Inledning Š 13 Självutlösare • n visas på skärmen. • Välj [B Av] igen för att stänga av självutlösaren. För video: Ställ kameran på inspelningspaus och tryck på g. Kameran börjar spela in efter 10 sekunders nedräkning. Nedräkningen visas på bildskärmen. Funktionslägen: [FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Självutlösare] 8 [A På n] 8 [a] För stillbilder: Tryck in j, först halvvägs för att aktivera autofokus, och sedan helt och hållet. Kameran tar bilden efter 10 sekunders nedräkning. Nedräkningen visas på bildskärmen. ANMÄRKNINGAR • Självutlösaren kan stängas av även om nedräkningen har börjat, genom j Hakparenteser [ ] används för att symbolisera kontrollknappar och menyalternativ med pekfunktion, samt övrig skärminformation. anger att en funktion är tillgänglig i angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Du får mer detaljerad information i avsnittet Funktionslägen (0 27). Alla namn på kamerans knappar och väljare anges inom en ”knappram”. Till exempel z. 8-pilen används vid förkortade menyalternativ. Mer information om hur du använder menyerna finns i avsnittet Använda menyerna (0 29). Det finns en sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar i bilagan Listor över menyalternativ (0 126).
Sida: 13
14 Š Inledning Lära känna kameran Medföljande tillbehör och CD-skivor De här tillbehören får du tillsammans med kameran: XCA-110E Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-110 BatteriW XIFC-300PCU/S USB-kabel STV-250N StereovideokabelW Gul • Röd • Vit kontakt XHTC-100/S HDMI-kabel SnabbguideW XPenna
Sida: 14
Inledning Š 15 De här CD-skivorna och programvarorna får du tillsammans med din videokamera: • CD-skivan1 med programvaran Transfer Utility från PIXELA och installationshandbok för programvaran från PIXELA - Transfer Utility från PIXELA - hjälper dig överföra sekvenser och musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik. • CD-skiva1, 2 med programvaran VideoBrowser från PIXELA - VideoBrowser från PIXELA - programvara för hantering, redigering och uppspelning av filmer. • CD-skivan Y Användarhandbok/Fotoapplikationer ver.351 / Musikdata/Bildmixdata (i handboken kallas den för extraskivan) - Användarhandbok - innehåller en komplett version av kamerans användarhandbok (denna PDF-fil). - Fotoapplikation - programvara för att spara, hantera och skriva ut stillbilder. - Musikdata - musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik vid uppspelning. Dessa musikfiler är enbart avsedda att användas med den medföljande programvaran från PIXELA. Skivan kan inte spelas upp på CD-spelare. - Bildmixdata - bildfiler som kan användas tillsammans med livevideo, till bildmixfunktionen. 1 CD-skivan innehåller även programvarans användarhandbok (på PDF-fil). 2 CD-skivan medföljer inte .
Sida: 15
16 Š Inledning Namn på delar 1 RESET-knapp (återställ) (0 150) 2 -knapp (0 27)/ / / WEB-knapp (0 118) 3 2-knapp (kamera/uppspelning) (0 28) 4 VIDEO SNAP-knapp (video snapshot) (0 66) 5 DISP.-knapp (skärminformation) (0 80)/ BATT. INFO-knapp (batteriinformation) (0 145) 6 USB-kontakt (0 105, 108) 7 HDMI OUT-utgång (0 105, 106) 8 Minneskortfack X (0 35) 9 Minneskortfack Y (0 35) A q Lucka över dubbla minneskortfack A a Kontaktskydd A s DC IN-ingång (0 19) A d COMPONENT OUT-utgång (0 105, 107) A f AV OUT-utgång (0 105, 107)/ X-kontakt (hörlurar) (0 74) A g Fäste för hals-/axelrem (0 23) A h Handrem (0 22) Från vänster Från höger
Sida: 16
Inledning Š 17 A j Stereomikrofon (0 73) A k Zoomspak (0 44) A l PHOTO-knapp (0 40, 101) S q ACCESS-indikator (0 40, 56, 101) S a POWER-knapp S s ON/OFF (CHG)-indikator (laddning): Grön – på Orange – standby (0 46) Röd – laddar (0 19) S d LCD-pekskärm (0 24, 26) LCD-panel Ovanifrån Framifrån
Sida: 17
18 Š Inledning S f Högtalare (0 50) S g START/STOP-knapp (0 40, 56) S h Stativfäste (0 161) S j Tillverkningsnummer Serienumret sitter på batterifackets lucka. S k Batterifackets lucka (0 19) S l Batterifack (0 19) Underifrån Bakifrån
Sida: 18
Förberedelser Š 19 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som till exempel hur du använder pekskärmen, menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Den första gången du använder ett batteri eller om du inte använt batteriet under en längre tid, laddar du upp det helt och använder sedan kameran tills batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående inspelningstid. För ungefärliga laddningstider och inspelnings-/uppspelningstider med fulladdat batteri, se tabellerna på sidan 167. 1 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2 Anslut nätaggregatet till ett eluttag. 3 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-uttag. När du ansluter nätaggregatets kabel till kameran måste du passa in triangelmarkeringarna på kabelkontakten med markeringarna på kamerans kontakt ( ). DC IN-uttag ON/OFF (CHG)- indikator (laddning)
Sida: 19
20 Š Förberedelser 4 Dra batterifackets lucka åt sidan - bort från objektivet - för att öppna den. 5 Tryck in batteriet helt i facket tills det klickar på plats. 6 Stäng luckan genom att dra den mot objektivet tills du hör ett klick. 7 Laddningen startar så snart kameran stängs av. • Om kameran var igång släcks den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn när du stänger av kameran. Efter en stund börjar ON/OFF (CHG)- indikatorn att blinka rött (batteriet laddas). Den röda ON/OFF (CHG)- indikatorn släcks när batteriet är fulladdat. • Om indikatorn blinkar snabbt, gå till Felsökning (0 146). 4 5 6
Sida: 20
Förberedelser Š 21 Lossa det laddningsbara batteriet 1 Dra batterifackets lucka bort från objektivet för att öppna den. 2 Lyft batteriets kant i pilens riktning och dra ut batteriet. 3 Stäng luckan och dra den mot objektivet tills du hör ett klick. VIKTIGT • Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet. När du har stängt av kameran med x uppdateras viktiga data i minnet. Du måste vänta tills den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn släcks. • Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet som inte uttryckligen rekommenderas för detta. • Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc. ANMÄRKNINGAR • Batteriet laddas bara när kameran är avstängd. • Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Laddningen fungerar inte utanför temperaturintervallet 0 °C till 40 °C. Laddningen fungerar dessutom inte när själva batteriet ligger utanför temperaturintervallet 0 °C till 40 °C. • Under laddning, om du kopplar ur nätaggregatet från DC IN-kontakten eller kopplar ur det från eluttaget, måste du se till att ON/OFF (CHG)- indikatorn har slocknat innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet igen. • Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätaggregatet så att batteriets laddning inte förbrukas. • Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
Sida: 21
22 Š Förberedelser • Vi rekommenderar att man förbereder batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Förbereda tillbehören Handrem Spänn handremmen. Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret och g-knappen med tummen. Ta loss handremmen 1 Lyft handremmens vadderade flik och lossa remmen från kardborrbandet. 2 Dra ut remmen ur kamerans främre fäste, ur själva handremmen och slutligen ur kamerans bakre fäste.
Sida: 22
Förberedelser Š 23 Remmar Penna Fästa extra handledsrem För handledsremmens ögla igenom kamerans bakre fäste, trä remmen igenom öglan och dra åt. Du kan även fästa handledsremmen i handremmens fäste, om du av säkerhetsskäl önskar använda båda remmarna.
Sida: 23
24 Š Förberedelser Fästa extra axelrem Trä axelremmens ändar genom handremmens fäste och justera remmens längd. Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka Rotera LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90°. • Panelen kan vridas 90° nedåt. • Panelen kan vridas 180° mot objektivet. Det kan vara praktiskt att vrida LCD-panelen 180°, om du själv vill vara med i bilden vid inspelning med självutlösare. ANMÄRKNINGAR • Om LCD-skärmen: Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade stillbilden. 180° 90° Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen 180°
Sida: 24
Förberedelser Š 25 LCD-bakgrundsbelysning Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD- skärmen. Aktivera LCD-bakgrundsbelysning, så blir bilden ljusare. Låt kameran vara på; tryck in h och håll kvar i minst 2 sekunder. • Upprepa för att stänga av (normal) eller sätta på (ljus) LCD- bakgrundsbelysningen. • Om 6 8 [Bildskärmsdimmer] är inställd på [A På], håller du h intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av bildskärmsdimmern och återställa LCD-skärmen till den föregående ljusstyrkeinställningen. ANMÄRKNINGAR • LCD-bakgrundsbelysningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. • Den ljusstarka inställningen förkortar batteriets användningstid. • Det går att justera LCD-skärmens ljusstyrka ytterligare med hjälp av inställningen 6 8 [Bildskärmens ljusstyrka], alternativt dämpa skärmen med inställningen 6 8 [Bildskärmsdimmer], om kameran t.ex. ska användas i en miljö där ljuset från LCD-skärmen kan verka störande.
Sida: 25
26 Š Förberedelser Kamerans grundläggande funktioner Använda pekskärmen Kontrollknappar och menyalternativ på skärmen varierar beroende på valt arbetssätt och vilken funktion du använder. Du kan enkelt använda pekskärmen med fingret eller den medföljande pennan. Pekskärmens intuitiva gränssnitt ger dig omedelbar tillgång till samtliga funktioner. Peka Tryck med fingret på en komponent som visas på pekskärmen. Används för att spela upp en sekvens via indexfönstret, välja en inställning i menyn, välja ett motiv som kameran ska identifiera som huvudmotiv etc. Drag Håll kvar fingret och dra det uppåt och nedåt, eller åt vänster och höger över skärmen. Används för att bläddra i menyer, bläddra i indexfönster eller justera skjutreglage som t.ex. volymkontrollen. VIKTIGT • Kameran har en tryckkänslig pekskärm. Tryck till bestämt på skärmen för att använda pekfunktionerna. • Om du trycker hårt på pekskärmen kan ytan blir vit eller svart. Detta är normalt för pekskärmar och är inget fel. Det kommer heller inte att påverka dina inspelningar. • I nedanstående situationer kanske pekfunktionerna inte kan användas. - Om du försöker manövrera pekskärmen med våta händer eller med handskar, alternativt med naglarna eller något annat spetsigt föremål än pennan, som t.ex. kulspetspenna. - Om du trycker för hårt eller repar skärmen. - Om du har placerat ett skärmskydd eller självhäftande film över pekskärmens yta.
Sida: 26
Förberedelser Š 27 Funktionslägen Inspelning Kameran har två grundlägen för inspelning av video och stillbilder: Smart AUTO-läge ( ) för nybörjare eller om du vill slippa bekymra dig om detaljerade kamerainställningar, samt ett flexibelt inspelningsläge ( ) där du kan ändra kamerans inställningar efter behov. Tryck på -knappen för att ställa in kameran i -läge och tryck på knappen igen för växla tillbaka till -läge. I båda lägena kan du spela in video genom att trycka på g eller ta stillbilder genom att trycka på j. * Vilken lägesikon som visas beror på vilket optimalt läge som väljs av den smarta funktionen AUTO. Funktionsläge Skärmikon Funktion * Enkel inspelning av video och stillbilder (0 40). Spela in video (0 56) och stillbilder (0 101) samtidigt som du har full tillgång till menyerna och avancerade funktioner.
Sida: 27
28 Š Förberedelser Uppspelning Tryck på S-knappen (kamera/uppspelning) för att växla mellan kameraläge (inspelning) och uppspelningsläge. Om du trycker på S när kameran är avstängd startas kameran direkt i uppspelningsläge. ANMÄRKNINGAR • När uppspelningsläget väljs används automatiskt samma minne för uppspelningen som användes vid inspelning. Funktionsläge Skärmikon Funktion Tryck på S Spela upp video (0 48). Tryck på S, tryck på [b] och sedan på [2 Foto] Visa stillbilder (0 97).
Sida: 28
Förberedelser Š 29 Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via FUNC.-panelen och inställningsmenyerna. Om kameran är inställd på kommer du inte åt alla menyer och de flesta menyalternativen återställs, med några få undantag, till standardinställningarna. Se bilagan Listor över menyalternativ (0 126) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. FUNC.-panelen och Redigeringspanelen Om du har valt eller visar FUNC.-panelen upp en praktisk översikt över de vanligaste inspelningsfunktionerna. Peka på [FUNC.] för att öppna FUNC.-panelen och peka sedan på den funktion du vill ställa in eller justera. Du kan behöva dra fingret uppåt och nedåt längs skärmen för att hitta önskad funktions kontrollknapp. I - och -läge trycker du på [Redigera] så får du upp en liknande panel med tillgängliga åtgärder, och trycker sedan på kontrollknappen för önskad funktion. Peka på önskad funktions kontroll- knapp FUNC.-panelen i -läge Panelen Redigera i -läge Peka på önskad funktions kontroll- knapp
Sida: 29
30 Š Förberedelser Inställningsmenyerna 1 Endast -läge: Peka på [FUNC.] 2 Peka på [MENU] för att öppna inställningsmenyerna. 3 Peka på önskad menyflik. 4 Dra fingret uppåt och nedåt för att flytta den inställning som ska ändras till den orangefärgade urvalsramen. • Menyalternativ som inte är tillgängliga gråskuggas. • När önskat menyalternativ visas trycker du på det för att flytta det till den orangefärgade urvalsramen. 5 När önskat menyalternativ befinner sig i ramen trycker du på den orangefärgade ramen till höger. 6 Peka på önskat alternativ och peka sedan på [a]. Du kan när som helst stänga av menyn genom att peka på [a].
Sida: 30
Förberedelser Š 31 Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. Fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag] (menyfönster för inställning av datum och klockslag) öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. När fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag] visas är årtalet markerat. 1 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter). 2 Justera efter behov genom att peka på [Z] eller [O]. 3 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält. 4 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å]. 5 Peka på [24H/24T] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om du vill använda 12-timmarsformat (FM/EM). 6 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn. ANMÄRKNINGAR • Om du inte använder kameran på cirka 3 månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet (0 163) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt. • Om du vill ändra datum och klockslag senare (och inte när du startar kameran första gången), kan du öppna fönstret [Date/Time-Datum/ Klockslag] via inställningsmenyerna: * Endast om kameran är inställd på . [FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Date/Time- Datum/Klockslag]
Sida: 31
32 Š Förberedelser Byta språk Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja mellan 27 språk. * Endast om kameran är inställd på inspelning. **Om du har ändrat kamerans språk till engelska, välj 6 8 [Language a/ Språk] för att byta språk. ANMÄRKNINGAR • Vissa kontrollknappar, som t.ex. [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], är på engelska oavsett vilket språk du väljer. Byta tidszon Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. 1 Öppna fönstret [Tidszon/Sommartid]. * Endast om kameran är inställd på . 2 Peka på [S] och ställ in din tidszon, eller på [V] och ställ in tidszonen på ditt resmål. 3 Ställ in önskad tidszon genom att peka på [Z] eller [O]. Om du behöver justera för sommartid, peka på [U]. 4 Stäng menyn genom att peka på [a]. Funktionslägen: [FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Language a/Språk]** 8 Önskat språk 8 [OK] 8 [a] Funktionslägen: [FUNC.]* 8 [MENU] 8 6 8 [Tidszon/Sommartid]
Sida: 32
Förberedelser Š 33 Använda minneskort Minneskort som är kompatibla med den här videokameran Det går att använda vanliga Secure Digital-kort (SD) med den här kameran. Beroende på vilket kort du väljer kan du få problem med att spela in video på det. Se tabellen nedan. Från och med oktober 2010 testas videoinspelningsfunktionen för SD/ SDHC/SDXC-minneskort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk. * Beroende på vilket kort du använder kan du ibland få problem med videoinspelningen. ANMÄRKNINGAR • Om SD-hastighetsklass: SD-hastighetsklass är en standard som anger SD/ SDHC/SDXC-minneskortens lägsta garanterade överföringshastighet. När du köper ett nytt minneskort, leta efter logotypen för Speed Class på förpackningen. Vi rekommenderar att du använder minneskort med hastighetsklass 4, 6 eller 10. SDXC-minneskort Använd SDXC-minneskort endast med SDXC-kompatibla enheter, t.ex. SDXC-kompatibla digitala inspelare, datorer och kortläsare. I tabellen nedan summeras kompatibilitet efter datorns operativsystem, per oktober 2010. För den senaste informationen bör du kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller minneskortet. Minneskort Kapacitet SD Hastighetsklass Spela in video SD- minneskort 64 MB eller mindre – – 128 MB eller mer – N* N SDHC- minneskort Över 2 GB N SDXC- minneskort Över 32 GB N
Sida: 33
34 Š Förberedelser Kompatibla operativsystem för SDXC-minneskort VIKTIGT • Om ett SDXC-minneskort används till ett operativsystem som inte är SDXC-kompatibelt, måste minneskortet kanske formateras. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika dataförlust. • Efter upprepad inspelning, radering och redigering av sekvenser (fragmenterat minne), tar det längre tid att spara i minnet och inspelningen kan även avbrytas. Spara inspelningarna och formatera minnet. Eye-Fi-kort Det är inte säkert att den här produkten stöder Eye-Fi-kortfunktioner (inklusive trådlös överföring). Om det skulle uppstå något problem med ett Eye-Fi-kort, kontakta korttillverkaren. I många länder och regioner måste du dessutom ha ett godkännande för att använda Eye-Fi-kort.Utan godkännande är användning av kortet inte tillåten. Om det är oklart ifall kortet är godkänt för användning i regionen ska du kontakta korttillverkaren. VIKTIGT • Sätt inte i ett Eye-Fi-kort i kortfacket X. Det kan orsaka funktionsstörningar hos kortets trådlös kommunikation. Operativsystem Kompatibilitet Windows 7 Kompatibelt Windows Vista Kompatibelt (kräver Service Pack 1 eller senare) Windows XP Kompatibelt (kräver Service Pack 3 och KB955704-uppdatering) Mac OS X Ej kompatibelt
Sida: 34
Förberedelser Š 35 Sätta i och ta ur minneskort Tänk på att alla minneskort måste formateras (0 38) innan de används till den här kameran. 1 Stäng av kameran. Kontrollera att ON/OFF (CHG)- indikatorn är släckt. 2 Öppna locket över de dubbla minneskortfacken. 3 Sätt i minneskortet i något av kortfacken. • Det går även att använda två minneskort, ett i varje fack. • För minneskortet rakt in med etiketten vänd uppåt. Kortet ska in så långt det går, tills det fäster med ett klick. • För att Eye-Fi-kortets trådlösa funktioner ska kunna användas måste kortet placeras i minneskortfack Y. Läs igenom informationen som medföljer Eye-Fi-kort (0 34) innan Eye-Fi-kortet används första gången. 4 Stäng locket över de dubbla minneskortfacken. Ta inte i för hårt när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. Ta ur minneskortet Tryck en gång på kortet så att det lossar. När minneskortet hoppar ut, ta tag i det och dra ut det. VIKTIGT • Tänk på att minneskorten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. Minneskortet installeras i kameran enligt anvisningen i steg 3.
Sida: 35
36 Š Förberedelser Välja minne för videoinspelningarna Du kan välja att spela in video och stillbilder i det inbyggda minnet ( / / ) eller på ett minneskort. Standardminnet vid inspelning är inbyggt minne ( / / ) eller minneskort X ( / ). ATT KONTROLLERA • Läs igenom informationen som medföljer Eye-Fi-kort (0 34) innan Eye- Fi-kortet används första gången. / / / * När du väljer minne kan du kontrollera ungefärlig inspelningstid, baserat på aktuella inställningar. ANMÄRKNINGAR • / / Du bör välja att spela in videosekvenserna i inbyggt minne eller på minneskort X om du senare vill kunna konvertera till standardupplösning för att kunna ladda upp sekvenserna till webben. Funktionslägen: [FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Insp.media för video] eller [Insp.media för foton] 8 [f] (inbyggt minne), [4] (minneskort X) eller [7] (minneskort Y)* 8 [a] [FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Insp.media för video] eller [Insp.media för stillbilder] 8 [4] (minneskort X) eller [7] (minneskort Y)* 8 [a]
Sida: 36
Förberedelser Š 37 Växla minne vid videoinspelning Minnesväxling kan till exempel användas om aktuellt minne blir fullt vid inspelningen. Inspelningen fortsätter då automatiskt på ett minneskort. Vid inspelning på minneskort X kan du använda minneskort Y för minnesväxling (497). Endast / / : Vid inspelning i inbyggt minne kan man välja att använda endast ett minneskort X för minnesväxling (f94) eller båda minneskorten (f9497). 1 Sätt i ett minneskort som inte innehåller några videoinspelningar i det minneskortfack som ska användas för minnesväxling. • Vid minnesväxling från inbyggt minne (endast / / ): minneskortfack X eller båda minneskortfacken. • Vid minnesväxling från minneskort X: endast minneskortfack Y. 2 Aktivera minnesväxlingen. * Den ungefärliga, återstående inspelningstiden anger nu sammanlagd tid för de minnen som används vid minnesväxlingen. ANMÄRKNINGAR • / / Det går inte att använda minnesväxling från inbyggt minne till minneskort Y. Om bara ett minneskort används måste det sitta i minneskortfack X. • Sekvensen avbryts tillfälligt på den punkt där inspelningen växlade till ett annat minne. • Samtliga nedanstående aktiviteter stänger av funktionen för minnesväxling: - Stänga av kameran. - Öppna locket över de dubbla minneskortfacken. - Ändra kamerans funktionsläge. - Byta minne för videoinspelning. Funktionslägen: [FUNC.] 8 [MENU] 8 8 8 [Insp.media för video] 8 [f] (endast / / ) eller [4] 8 [Växla minne] 8 Önskat alternativ* 8 [a]
Sida: 37
38 Š Förberedelser Formatera minnet Minneskort ska formateras innan de används i den här kameran första gången. Det går även att formatera ett minneskort eller det inbyggda minnet (endast / / ) för att permanent ta bort alla inspelningar på det. / / Vid inköpet är kamerans inbyggda minne förformaterat och innehåller musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik vid uppspelning. Det innehåller också bilder som används för bildmixfunktionen. 1 Driv kameran med nätaggregatet. Du bör inte koppla ifrån strömkällan eller stänga av kameran förrän formateringen är klar. 2 Formatera minnet. / / / 1 Endast om kameran är inställd på . 2 Peka på det här alternativet om du vill radera samtliga data i stället för att bara radera minnets filallokeringstabell. 3 Om alternativet [Fullständig formatering] har valts kan funktionen avbrytas genom att man trycker på [Avbryt] under pågående formatering. Alla inspelningar raderas och minnet kan användas som vanligt igen. Funktionslägen: [FUNC.]1 8 [MENU] 8 6 8 [Formatera f/g] 8 [f Inbyggt minne], [4 Minneskort A] eller [7 Minneskort B] 8 [Formatera] 8 [Fullständig formatering]2 8 [Ja]3 8 [OK] 8 [a] [FUNC.]1 8 [MENU] 8 6 8 [Formatera f/g] 8 [4 Minneskort A] eller [7 Minneskort B] 8 [Formatera] 8 [Fullständig formatering]2 8 [Ja]3 8 [OK] 8 [a]
Sida: 38
Förberedelser Š 39 VIKTIGT • Vid formatering av minnet raderas alla inspelningar permanent. Raderade inspelningar kan inte återställas. Glöm inte att spara alla dina viktiga inspelningar på en extern enhet (0 110). • Vid formatering av minneskort raderas alla musikfiler och bildfiler som har överförts från den medföljande extraskivan. ( / / De musik- och bildfiler som hade förinstallerats i det inbyggda minnet återställs efter formateringen.) - Windows-användare: Använd den medföljande programvaran från Transfer Utility eller VideoBrowser från PIXELA för att överföra musikfiler från den medföljande extraskivan till ett formaterat minneskort. Mer information finns i Mjukvaruguide (PDF-fil) för det medföljande programmet. - Mac OS-användare: Med hjälp av Finder kan du överföra musikfiler från [MUSIC]-mappen på den medföljande extraskivan till det formaterade minneskortet. Under Om musikfilerna (0 174) finns information om minneskortets mappstruktur. • Nyinköpta Eye-Fi-kort innehåller programvara för nätverkskonfigurering. Innan du använder kortet installerar du programvaran och går igenom konfigurationsprocessen, för att därefter formatera Eye-Fi-kortet. När du formaterar kortet raderas programvaran på kortet.
Sida: 39
40 Š Smart AUTO-funktion Smart AUTO-funktion I det här kapitlet visar vi hur du spelar in video och stillbilder med det smarta AUTO-läget och hur du använder grundläggande inspelningsfunktioner som zoom och Snabbstart. För att kunna utnyttja menyerna och de mer avancerade funktionerna fullt ut, gå till respektive kapitel för video (0 56) och stillbilder (0 101). Grundläggande inspelning Innan du börjar spela kan du göra en testinspelning och kontrollera att kameran fungerar som den ska. Spela in video och ta stillbilder i Smart AUTO-läge Med Smart AUTO-läget kan du spela in snygga videofilmer och stillbilder genom att låta kameran automatiskt justera inställningarna efter inspelningssituationen. 1 Sätt på strömmen till kameran. • Som standard spelas video och stillbilder in i det inbyggda minnet (endast / / ) eller på minneskort X ( / ). Du kan välja vilket minne som ska användas vid inspelning av video och stillbilder (0 36). • Läs igenom avsnittet VIKTIGT (0 43) innan du använder ett Eye-Fi-kort. 2 Tryck på . Funktionslägen:
Sida: 40
Smart AUTO-funktion Š 41 Spela in video 3 Tryck på g för att starta inspelningen. Tryck på g igen för att pausa inspelningen. Spela in stillbilder 3 Tryck in j halvvägs. Om motivet inte är i fokus blinkar h med gul färg. Justera kamerans läge och tryck ned j halvvägs igen. När skärpan har ställts in automatiskt blir h grön och en eller flera AF-ramar visas på skärmen. 4 Tryck in j ända in. ACCESS-indikatorn blinkar medan stillbilden registreras. När du är klar med inspelningen 1 Kontrollera att ACCESS-indikatorn är släckt. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng LCD-panelen. Om funktionen Smart AUTO • Endast följande funktioner är tillgängliga i det här läget. - Zoom (0 44). - Snabbstart (0 46). - Video snapshot (0 66). - Bildstabiliseringslägen (0 62). - Ansiktsigenkänning (0 64) för snyggare personporträtt. Håller reda på motivet även om personen rör på sig. - Peka och spåra (0 65), spårar andra rörliga motiv och justerar fokus samt väljer ut optimala inställningar. - Dekorera sekvenser (0 92).
Sida: 41
42 Š Smart AUTO-funktion • När kameran är inställd på identifieras automatiskt vissa egenskaper hos motivet, som bakgrund, belysning etc. Därefter justerar kameran olika inställningar (fokus, exponering, färg, bildstabilisering, bildkvalitet etc.) och väljer de optimala alternativen för den sekvens du ska spela in. Ikonen för Smart AUTO-funktionen växlar till någon av följande ikoner. Smart AUTO-ikoner Ikonen inom parentes visas vid motljus. * När "T" visas i ikonen, anger det att telemakro (0 70) har aktiverats. * När "T" visas i ikonen, anger det att telemakro (0 70) har aktiverats. Bakgrund → (ikonens färg) Ljus (grå) Blå himmel (ljusblå) Livfulla färger (grön/röd) Solnedgång (orange) Motiv ↓ Människor (stillastående) ( ) ( ) ( ) – Människor (rörliga) ( ) ( ) ( ) – Andra motiv än människor, t.ex. landskap ( ) ( ) ( ) Närstående motiv * ( )* * ( )* * ( )* – Bakgrund → (ikonens färg) Mörk (mörkblå) Motiv ↓ Spotlight Kvällsmotiv Människor (stillastående) – – Människor (rörliga) – – Andra motiv än människor, t.ex. landskap Närstående motiv * – –
Sida: 42
Smart AUTO-funktion Š 43 VIKTIGT • Tänk på följande när ACCESS-indikatorn lyser eller blinkar. Annars kan du förlora data och minnet kan skadas. - Öppna inte locket över de dubbla minneskortfacken. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte kamerans funktionsläge. • Säkerhetskopiera regelbundet (0 110), särskilt när du har spelat in något som du verkligen vill spara. Canon ansvarar inte för förlust av data eller förstörda data. • Vid stillbildsinspelning på ett Eye-Fi-kort i minneskortfack Y, laddas stillbilder upp automatiskt om kameran är i uppspelningsläge och befinner sig inom räckhåll för ett konfigurerat nätverk. Kontrollera alltid att Eye-Fi-kortet är godkänt för det land där du tänker använda det. Läs mer under Använda Eye-Fi-kort (0 124). ANMÄRKNINGAR • Om energisparläget: När 6 8 [Energisparläge] 8 [Automatisk avstängning] är inställd på [A På] stängs kameran av automatiskt när den inte har använts på 5 minuter, för att spara på batteriet. Tryck på x för att starta kameran. • Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD- skärmen. Du kan då till exempel aktivera LCD-skärmens bakgrundsbelysning (0 25) eller justera LCD-skärmens ljusstyrka med inställningen 6 8 [Bildskärmens ljusstyrka]. • I vissa fall matchar inte Smart AUTO-ikonen på skärmen den sekvens som spelas in. Om du till exempel spelar in mot en orange eller blå bakgrund kan Solnedgång eller någon av Blå himmel-ikonerna visas och färgerna ser inte naturliga ut. I sådana fall rekommenderar vi inspelning med inspelningsprogrammet [A Prog.automatik] (0 59). • I -läget kommer du inte åt inställningsmenyerna och du har endast begränsad åtkomst till FUNC.-panelen. Däremot kan följande inställningar ändras i förväg, innan du trycker på . - FUNC.-panel: [Dekoration], [ZOOM], [Bildstabilisator]. - 7-meny: [Auto lång slutare] - 8-meny: [Video-snapshot längd], [Klassa sekv (insp)], [Insp.media för video], [Inspelningsläge], [Insp.media för foton], [Fotots bildförhållande] - 6-meny: Alla inställningar.
Sida: 43
44 Š Smart AUTO-funktion Zooma Kameran har tre typer av zoom - optisk, avancerad och digital. Den optiska zoomen använder objektivets optiska förstoringsgrad. Den avancerade zoomen bearbetar bilden bortom den optiska zoomen, för att nå en högre zoomnivå utan försämring av bildkvaliteten. Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, det vill säga bildkvaliteten försämras ju mer du zoomar in. I -läge väljer du typ med inställningen 7 8 [Zoomtyp]. I -läge ställs [Zoomtyp] in på [Avancerad]. I tabellen nedan får du en översikt över de olika zoomtyperna. 1 När du tar stillbilder är bara optisk zoom tillgänglig. 2 Värdet inom parenteser gäller när [Bildstabilisator] (FUNC.-panelen) är inställd på [P Dynamisk]. Du kan zooma in och ut på två sätt: med zoomspaken på kameran eller med zoomkontrollerna på pekskärmen. Funktionslägen: [Zoomtyp]-inställning → [Optisk]1 [Avancerad]2 [Digital] Modell ↓ / / 20x 28x (24x) 400x 20x 28x (24x) 1000x 18x 25x (21x) 360x
Sida: 44
Smart AUTO-funktion Š 45 Använd zoomspaken Dra zoomspaken mot Q (vidvinkel) för att zooma ut. Dra den mot P (telefoto) för att zooma in. Zoomspaken arbetar som standard med variabel hastighet – tryck lätt för en långsam zoom, tryck hårdare för en snabbare zoom. Använda pekskärmens zoomkontroller 1 Aktivera pekskärmens zoomkontroller. • Zoomkontrollerna visas till vänster på skärmen. 2 Styr zoomen genom att peka på zoomkontrollerna. Peka var som helst i Q-området för att zooma ut, eller i P-området för att zooma in. Peka närmare mitten för en långsammare zoom, och peka närmare e-/d-ikonerna för en snabbare zoom. 3 Peka på [a] för att gömma zoomkontrollerna. ANMÄRKNINGAR • Ha minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du fokusera på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. • Om du använder telemakro (0 70) och kameran är inställd på full telefoto, kan du fokusera på motiv på ner till 40 cm avstånd. W Zooma ut T Zooma in [FUNC.] 8 [ZOOM Zoom]
Sida: 45
46 Š Smart AUTO-funktion • När du spelar in med maximal avancerad zoom, motsvarar videokvaliteten HD-kvalitet. • I -läge kan du även ställa in 7 8 [Zoomhastighet] på en av tre konstanta hastigheter (3 är snabbast, 1 långsammast). • När [Zoomhastighet] är inställt på [I Variabel], blir zoomhastigheten snabbare i inspelningspaus än vid faktisk inspelning, utom när förinspelning (0 63) är aktiverad. Snabbstartfunktion Om du stänger LCD-panelen när strömmen till kameran är på, övergår kameran i standbyläge. I standbyläget drar kameran bara cirka 1/3 så mycket ström som vid inspelning, d.v.s. du kan spara batteriets laddning. När du öppnar LCD-panelen igen är kameran redo för start på bara 1 sekund*, så att du kan börja spela in direkt. * Faktisk tid beror på inspelningssituationen. 1 Låt kameran vara på och välj ett inspelningsläge; stäng LCD- panelen. Det hörs en ljudsignal och den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn blir orange, vilket betyder att kameran övergår i standbyläge. 2 När du vill återuppta inspelningen är det bara att öppna LCD- panelen. ON/OFF (CHG)-indikatorn blir grön igen och kameran är redo för inspelning. VIKTIGT • Koppla inte ur strömmen när kameran står i standbyläge (när ON/OFF (CHG)-indikatorn är orange). ANMÄRKNINGAR • Kameran övergår inte i standbyläge om LCD-panelen är stängd och ACCESS-indikatorn lyser eller blinkar, eller om en meny är öppen. Kameran övergår heller inte i standbyläge om LCD-panelen är stängd när batteriet har för svag laddning. Kontrollera att ON/OFF (CHG)- indikatorn blir orange. Funktionslägen:
Sida: 46
Smart AUTO-funktion Š 47 • Om standbyläge och automatisk avstängning: - Om kameran står orörd i tio minuter i standbyläge stängs strömmen av automatiskt. Tryck på x för att starta kameran. - Välj hur lång tid som ska gå innan strömmen slås av, alternativt stäng av snabbstartfunktionen helt med inställningen 68 [Energisparläge] 8 [Snabbstart (standby)]. - När kameran står i standbyläge fungerar inte det vanliga 5- minutersintervallet för [Energisparläge].
Sida: 47
48 Š Video Video I det här kapitlet får du lära dig mer om funktioner som rör videoinspelning, som t.ex. uppspelning, avancerad inspelning, avancerade funktioner och sekvenshantering. Mer information om grundläggande videoinspelning finns under Smart AUTO- funktion (0 40). Grundläggande uppspelningsfunktioner Spela upp video För att spela upp sekvenser baserat på deras klassning, se Spela upp sekvenser efter klassning (0 83). 1 Tryck på S. 2 Öppna indexfönstret Datum, om det inte visas på skärmen. 3 Leta upp den sekvens du vill spela upp. Dra zoomspaken mot Q så får du upp 15 sekvenser per sida. Dra spaken mot P så visas 6 sekvenser per sida. Funktionslägen: [b] 8 [1 Datum]
Sida: 48
Video Š 49 4 Peka på önskad sekvens för att starta uppspelningen. • Uppspelningen startar från vald sekvens och fortsätter till och med indexsidans sista sekvens. • Peka på skärmen under uppspelning om du vill se uppspelningskontrollerna några sekunder. A Minnet läses. B Spela in datum. C Dra med fingret åt vänster för att få fram nästa indexsida*. D Dra med fingret åt höger för att få fram föregående indexsida*. E Välj ett annat indexfönster för att visa annat innehåll eller läsa ett annat minne (0 52). F 3D-bläddring (0 52) G [Redigera]-panelen H Tidslinje (0 76) I Delare som anger att inspelningsdatumet har ändrats. * När du bläddrar bland indexsidorna visas under ett par sekunder en scrollningslist längst ner på skärmen. Om du har väldigt många sekvenser är det praktiskt att kunna dra med fingret längs scrollningslisten.
Sida: 49
50 Š Video Vid uppspelning: A Avbryt uppspelningen. B Hoppa till sekvensens början. Dubbelklicka för att hoppa till föregående sekvens. C Pausa uppspelningen. D Tryck för att visa volym- och ljudbalanskontroller. Justera genom att dra fingret åt vänster och höger längs listen. För [Musikbalans], dra mot [c] för att öka originalljudets nivå, dra mot [b] för att öka bakgrundsmusikens nivå. Välj en nivå i mitten för att få en jämn mix av båda. E Dekorera sekvenser (0 92). F Tryck någon annanstans på skärmen för att dölja uppspelningskontrollerna. G Snabb uppspelning bakåt*. H Hoppa till nästa sekvens. I Snabb uppspelning framåt*. * Klicka flera gånger för att öka uppspelningshastigheten till 5x → 15x → 60x normal hastighet. Vid snabb uppspelning återgår du till normal hastighet genom att peka var som helst på skärmen.
Sida: 50
Video Š 51 Vid uppspelningspaus: VIKTIGT • Tänk på följande när ACCESS-indikatorn lyser eller blinkar. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust. - Öppna inte locket över de dubbla minneskortfacken. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte kamerans funktionsläge. • Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar på den här kameran om de har spelats in på minneskort med annan utrustning. ANMÄRKNINGAR • Beroende på inspelningssituationen kan du ibland få ett kort avbrott i video- eller ljuduppspelningen mellan två sekvenser. • Snabb/långsam uppspelning kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc.). • Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig. A Återuppta uppspelningen. B Långsam uppspelning bakåt*. C Långsam uppspelning framåt*. D Dekorera sekvenser (0 92). * Tryck flera gånger för att välja en uppspelningshastighet som är 1/8 → 1/4 av normal hastighet. Vid långsam uppspelning återgår du till uppspelningspaus genom att peka var som helst på skärmen.

Frågor & svar

Har du en fråga om Canon Legria HF R205 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Canon Legria HF R205. Se till att du beskriver ditt problem med Canon Legria HF R205 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Canon Legria HF R205

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Canon Legria HF R205 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Canon
  • Produkt: Videokameror
  • Modell/namn: Legria HF R205
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Svenska, Spanska