Bosch TCC78K751 manual

View a manual of the Bosch TCC78K751 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: TCC78K751
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Spanska, Portugis, Engelsk, Tyska, Franska, Holländsk, Italiensk, Ryska, Svenska, Danska, Polska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk, Ukrainare, Arabiska, Bulgarisk

Table of Contents

Page: 0
de Montageanleitung
en Installation instructions
fr Notice de montage
it Instruzioni per l´installazione
nl Installatievoorschrift
tr Montaj talimatları
da Monteringsvejledning
no Monteringsveiledning
sv Monteringsanvisning
fi Asennusohje
es Instrucciones de montaje
ru Инструкция по монтажу
pt Instruções de montagem
el Οδηγίες τοποθέτησης
bg Упътване за монтиране
hu Beépítési utasítás
pl Instrukcja zabudowania
ar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AuspackBOSCH2011.indd
1
17.03.11
12:09
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München / Germany
Mat. Nr. 5090479310
a
c
c
d
20 mm
520 mm
454 mm
b
min.
45 mm
min.
45 mm
min.
45 mm
950 mm
min. 200 mm
550 mm
550 mm 950 mm
450+2 mm
560+8 mm
560+8 mm
590+2 mm
550 mm
450+2 mm
min.
200 mm
560+8 mm
1
2
3 4 5
e
f
594 mm
c
6
7
8
I.
II.
I. II.
TCC78K751
MA_BO_TCC78K751_Umschlag.indd 1 22.06.2011 16:26:45
Page: 9
10
sv
Maskinen
Maskinen är färdig att kopplas in och får endast anslutas till ett
jordat uttag som är installerad efter föreskrifterna.
Endast en elektrofackman får montera ett uttag eller byta ut
anslutningskabeln, hithörande föreskrifter måste då följas.
Om det inte går att komma åt kontakten längre efter
installationen, måste det finnas en allpolig
frånkopplingsanordning med ett kontaktavstånd på minst 3 mm.
Endast en fackmässig montering enligt de här
monteringsanvisningarna garanterar en säker användning.
Om möbeln inte är fäst den med en gängse vinkel i väggen.
Leveransomfattning
a Chassi (med teleskoputdrag)
b Hållarplatta med maskin och front
c Träskruvar (4 styck)
d Självskärande skruvar (2 styck)
e Fjäder
f Fjäderhållare
Montera maskinen
Avståndet mellan vägg och inbyggnadsdel måste vara minst
200 mm.
Se till att ventilationen är tillräcklig. Ta då bort möbelbaksidan
eller skär ut en öppning på 500 x 400 mm.
Mellan väggen och skåpbotten resp. bakre väggen på det
överliggande skåpet måste det finnas ett avstånd på minst 45
mm.
Luftslitsarna och insugningsöppningarna får inte täckas över.
Tänk också på monteringsanvisningarna för maskinen som är
över eller under.
Vid montering över en värmelåda behövs en nischhöjd på 590
mm.
Om maskinen monteras in direkt under en dekorplatta, måste
man se till att det finns en luftslits på minst 200 cm².
Den ideala monteringshöjden för den helautomatiska
espressomaskinen, mätt från golvet till maskinens underkant, är
95 cm.
1. Packa först upp alla delar enligt anvisningarna och
kontrollera om det finns transportskador.
Skadade maskinen får inte användas.
2. Ta hänsyn till inbyggnadsmåtten allt efter inbyggnadsvariant.
3. Sätt in chassit a i möbeln.
4. Kontrollera det insatta chassit a med ett vattenpass. Sätt i
anslutningsledningen i uttaget.
Den får inte bli klämd.
5. Fäst sedan chassiet a i mitten och rakt framtill med de fyra
bifogade 4 skruvarna c.
6. Ta bort fjädern e ur transportsäkringen och för den till
fjäderhållaren f för att aktivera utdragningssystemet.
7. Dra ut båda teleskoputrag helt.
8. Sätt hållarplattan b med maskinen på de båda
teleskoputdragen.
Viktigt: Sätt endast maskinen på helt utdragna teleskoputdrag
så att utkörningsautomatiken aktiveras när maskinen har skjutits
in.
9. Kontrollera båda teleskoputdragen. De måste befinna sig
längst fram, apparaten måste vara fastkrokad baktill.
10. Fäst teleskoputdragen och apparaten med de båda
skruvarna d.
11. Sätt i maskinens spiralkabel på chassiet, sträck inte för
mycket. Skjut in apparaten.
12. Kontrollera sedan att den elektriska och manuella
utdragningsmekaniken fungerar felfritt.
13. Om maskinen sticker ut eller inte hakar in när den har
skjutits in kan den justeras.
● Maskinen sticker ut:
Sätt in insexnyckel NV3 och vrid åt vänster X.
● Maskinen hakar inte in:
Sätt i insexnyckel NV3 och vrid åt höger Y.
MA_Inhalt_16Sprachen.indd 10 05.04.2011 15:43:06

Question & answers

There are no questions about the Bosch TCC78K751 yet.

Ask a question about the Bosch TCC78K751

Have a question about the Bosch TCC78K751 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch TCC78K751. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch TCC78K751 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.