Bosch MUZ45KP1 manual

View a manual of the Bosch MUZ45KP1 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Köksmaskin
  • Model/name: MUZ45KP1
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska

Table of Contents

Page: 0
de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d’utilisation
it Istruzioni per l’uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
MUM44..
MUM46..
MUM48..
pt Instruções de serviço
el Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
tr Kullanma talimatý
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
ru Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
ar
Page: 2
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 3
de Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
en English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
fr Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
it Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
nl Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
da Dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
no Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
sv Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
fi Suomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
es Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
pt Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
el ÅëëçíéêÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
tr Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
pl Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
hu Magyar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
uk š®paï¸c¿®a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ru Pºcc®å¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Page: 47
48 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Raspepåsats (MUZ45RV1)
For kjøttkvernen MUZ4FW3.
For riving av nøtter, mandler, sjokolade
og tørkete rundstykker.
Forsats for fruktpresse (MUZ45FV1)
For kjøttkvernen MUZ4FW3.
For pressing og mosing av bærfrukt med
(unntak bringebær), tomater og nyper.
Samtidig blir f.eks. stilkene og kjernene
på solbær/rips automatisk fjernet.
Holder for tilbehør (MUZ4ZT1)
For oppbevaring av tilbehørsdeler som eltekrok,
visp, rørepinne, skjære, raspe- og riveskive.
Kornmølle med kjegle maleverk av stål
(MUZ4GM3)
For alle kornsorter utenom mais og for oljekorn,
tørket sopp og urter.
Isbereder(MUZ4EB1)
For tilberedning av opptil 550 g is per
arbeidsgang og beholder.
Avskaffing
Dette apparatet tilsvarer det euro-
peiske direktivet 2002/96/EG som
kjennetegner gamle elektro- og
elektronikk apparater (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Dette direktivet angir rammen for
returnering og gjenvinning av de gamle
apparatene som er gyldig for hele EU.
Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
på fåes ved henvendelse til faghandelen eller
hos kommunen.
Garantibetingelser
For dette apparatet gjelder de garantibetingelser
som er oppgitt av vår representant i de respek-
tive land. Detaljer om disse garantibetingelsene
får du ved å henvende deg til elektrohandelen
der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbin-
delse med garantiytelser, er det i alle fall
nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet
av apparatet.
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Översiktsbilderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Montering och start . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Råd vid fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Exempel på vad du kan
göra med maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Den gamla maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . . . . 54
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll
och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning. Med icke yrkesmässiga hushåll
avses t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett
kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga
företag samt när gäster på ett pensionat, litet
hotell och liknande institutioner använder
produkten.
Använd maskinen för att bearbeta endast
sådana mängder som är normala för ett hushåll.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Överskrid inte maxmängden.
Läs noggrant bruksanvisningen och spara den.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppstår när produkten inte används i enlighet
med bruksanvisningen.
Låt bruksanvisningen följa med produkten vid
ett eventuellt ägarbyte.
Köksmaskinen är underhållsfri.
Obs! Bruksanvisningen gäller för flera varianter
av maskinen (se även modellöversikt, bild ).
no
Endringer forbeholdes.
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=Éå=
éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
sv
Page: 48
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49
För din säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är
densamma som anges på produktens typskylt.
Får endast användas i slutna rum.
Produkten får inte användas om den eller
sladden är skadad.
Låt inte barn ensamma använda produkten.
Låt inte personer (gäller även barn) med
reducerad kroppslig sinnesförnimmelse eller
mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet
och kunskap använda produkten utan att ha
uppsikt över dem eller att de fått instruktioner
om hur produkten ska användas av en person,
som ansvarar för deras säkerhet.
Låt inte heller barn leka med den eller röra
reglage och flyttbara/rörliga delar.
Håll alltid maskinen under uppsikt när den
används.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller
komma i kontakt med heta kokplattor/kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas
ut av tillverkaren, service eller annan fackkunnig
person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras
av service.
Säkerhetsanvisningar just för denna
produkt
Stoppa aldrig ned handen i något tillbehör som
roterar!
Av säkerhetsskäl får maskinen endast startas
när drivuttag som inte används är täckta
av skyddslock (4, 7).
Rör inte den ställbara funktionsarmen när mas-
kinen är igång. Vänta tills motorn står helt stilla.
Maskinen får inte vara igång när ett verktyg/
tillbehör ska sättas fast eller tas loss – maskinen
fortsätter rotera ytterligare en liten stund sedan
den stängts av.
Diska aldrig motorstativet och skölj det aldrig
under rinnande vatten utan torka det rent med
fuktig duk.
Köksmaskinen får endast användas tillsam-
mans med originaltillbehör.
Följ de anvisningar som följer med respektive
extra tillbehör. Använd bara ett verktyg resp.
tillbör åt gången.
Använd alltid strömvredet för att starta resp.
stänga av maskinen.
Efter ett strömavbrott fortsätter maskinen
att arbeta.
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder. Bild 
Motordel
1 Låsknapp för den ställbara funktions-
armen
2 Ställbar funktionsarm
(se avsnittet ”Arbetslägen”).
3 Strömvred
0/off = Stop
/ P = Parkeringsläge
Vrid strömvredet till läge P och håll det där
tills maskinen står helt stilla.
Nu kan drivarmen ställas i önskat läge och
tillbehöret/redskapet sättas fast resp. tas
loss. Om maskinen inte går igång när du
vrider till läge P innebär det att den redan
nått parkeringsläget.
Välj mellan
läge 1–4 = Hastigheter
Läge 1 = Lägsta varvtalet – långsam
Läge 4 = Högsta varvtalet – snabb
Efter ett ev. strömavbrott fortsätter
maskinen automatiskt.
4 Skyddslock till drivuttag
Ta bort skyddslocket från drivuttaget
genom att vrida det tills lossnar.
5 Drivuttag för
– grönsaksskärare *
– citruspressen *
– sädeskvarn *
Skyddslocket ska sitta på uttaget när det
inte används.
6 Drivuttag för
– verktyg (grovvisp, ballongvisp,
degkrok)
– omröraren till glassberedaren *
– nedfälld eller uppfälld för kött-
kvarnen *
7 Skyddslock till drivuttaget för mixern
8 Drivuttag för
– mixern
– matberedartillsats
Skyddslocket ska sitta på uttaget när det
inte används.
9 Sladdförvaring (Bild )
MUM 44..: Linda ihop sladden
MUM 46../48..: Linda ihop sladden
och stuva in den i sladdfacket
Blandarskålen med tillbehör
10 Blandarskål
11 Lock
sv
Page: 49
50 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tillbehör
12 Grovvisp
13 Ballongvisp
14 Degkrok med degavvisare
Mixern
15 Sockel
16 Knivinsats
17 Tätningsring
18 Mixerbägare
19 Lock
20 Tratt
* När ett tillbehör inte följer med leveransen kan
det köpas av kundservice eller i fackhandeln.
Arbetslägen för funktionsarmen
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ëí~êí~ë=Ñ∏êëí=å®ê=îÉêâíóÖ=êÉëéK=
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=á=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=ÑìåâíáçåëJ
~êãÉå=ëí™ê=á=ê®íí=ä®ÖÉK=pÉ=í~ÄÉääÉå=∏îÉê=çäáâ~=
~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ∏ê=Ñìåâíáçåë~êãÉåK
aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=ëí~ÇáÖí=
á=êÉëéÉâíáîÉ=~êÄÉíëä®ÖÉ=Ñ∏êÉ=ëí~êíK
Ställ in funktionsarmens läge Bild 
 Tryck på låsknappen och vrid funktions-
armen.
 Vrid funktionsarmen till önskat läge och
kontrollera att den sitter fast i det läget.
Montering och start
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
pí~êí~=~äÇêáÖ=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ∏êê®å=Éíí=îÉêâíóÖL
íáääÄÉÜ∏ê=ëáííÉê=é™=éä~íëK
pí~êí~=áåíÉ=ã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=
á=ÇÉåK=
pí®ää=~äÇêáÖ=ÖêìåÇã~ëâáåÉå=ÉääÉê=çäáâ~=íáääÄÉÜ∏ê=
é™ ÜÉí~=óíçêK=qáääÄÉÜ∏êÉå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~=
Ñ∏ê ãáâêçî™ÖëìÖåK
 Rengör motorstativet och alla tillbehör
grundligt före första användningen,
se avsnittet ”Rengöring och skötsel”.
Förberedelser
 Ställ maskinen på plant, rent och torrt
underlag.
 Linda upp resp. dra ut sladden (Bild ).
 Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
Grovvispen, ballongvispen
och degkroken Bild 
Grovvisp (a)
för att blanda pajdeg och saftig, tung socker-
kaka.
Ballongvisp (b)
för att vispa grädde, äggvita och socker-
kakssmet.
Degkrok (c) med degavvisare (d)
för att blanda och knåda jäsdegar och tyngre
degar och för att vända ner ingredienser
som inte ska hackas sönder (t.ex. russin,
chokladknappar).
sv
Läge
1
2
3
4
5
6
När ballongvisp, grovvisp och
degkrok ska sättas fast/tas bort
7
När mycket stora mängder
ska fyllas på i blandar-
skålen.
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=
ëâ~Ç~ê ÇáÖ>
p®íí=áåíÉ=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=Ñ∏êê®å=
Çì ®ê=âä~ê=ãÉÇ=~ää~=Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
~êÄÉí~=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ=é™=íáääÄÉÜ∏ê=ëçã=êçíÉê~ê>
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=
å®ê ã~ëâáåÉå=®ê=áÖ™åÖK
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=áåíÉ=î~ê~=áÖ™åÖ=å®ê=Éíí=
íáääÄÉÜ∏êLîÉêâíóÖ=ëâ~=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK=
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñçêíë®ííÉê=~êÄÉí~=óííÉêäáÖ~êÉ=
Éå äáíÉå=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=ÇÉå=ëí®åÖíë=~îK
h∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=áåíÉ=ëí~êí~ë=Ñ∏êê®å=ëâóÇÇJ
ëäçÅâÉå=ëáííÉê=é™=éä~íë=∏îÉê=ÇÉ=Çêáîìíí~Ö=ëçã=
áåíÉ=~åî®åÇëK
Page: 50
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 51
 Vrid strömvredet till läge P och håll den i det
läget tills drivuttaget står helt stilla.
Obs!
Om maskinen inte går igång när du vrider
till läge P innebär det att den redan nått
parkeringsläget.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 6.
 Ställ blandarskålen på drivuttaget.
Skålens sockel ska fästas i spåret
på motorstativet.
 Beroende på vad som ska bearbetas, sätt
i grovvispen, ballongvispen eller degkroken
i drivuttaget och kontrollera att den fastnar.
När du använder degkroken måste degav-
visaren vridas så att degkroken kan fastna.
 Häll ingredienserna i blandarskålen.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 1.
 Sätt locket på blandarskålen.
 Vrid strömvredet till önskad hastighet.
Så här fyller du på med mera ingredienser
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Vrid strömvredet till läge P och håll den
i det läget tills drivuttaget står helt stilla.
 Ta bort locket.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 7.
 Fyll på med mera ingredienser
eller
 fyll på ingredienserna genom
påfyllningsöppningen i locket.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Vrid strömvredet till läge P och håll den
i det läget tills drivuttaget står helt stilla.
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Ta bort locket.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 6.
 Lossa verktyget från drivuttaget.
 Ta bort blandarskålen.
 Rengör alla delar, se avsnittet
”Rengöring och skötsel”.
Mixern Bild 
lÄë>
jáñÉêå=â~å=ëâ~Ç~ë>=jáñ~=~äÇêáÖ=ÇàìéÑêóëí~=áåÖêÉJ
ÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK=i™í=áåíÉ=ãáñÉêå=Ö™=
ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=äáîëãÉÇÉä=á=ÇÉåK
lÄë>
pí®ää=áå=ã~ñK=Ü~ëíáÖÜÉí=P=å®ê=Çì=ãáñ~ê=î®íëâçê=
á Öä~ëãáñÉêåK=e®ää=~äÇêáÖ=á=ãÉê=®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=
ÉääÉê ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 3.
 Ta bort skyddslocket från det drivuttag som
är avsett för mixern.
 Placera mixerbägaren på drivuttaget (marke-
ringen vid bägarens hållare ska vara riktad
mot markeringen på motorstativet) och vrid
moturs till stoppet (Bild -4/5).
 Häll ingredienserna i bägaren.
Häll ingredienserna i bägaren.max. mängd
vätska: plastmixer = 1 liter, glasmixer
= 0,75 liter skummande eller het vätska
max. 0,5 liter;
max. mängd torra ingredienser
= 50 til 100 gram.
 Sätt på locket och tryck fast det ordentligt.
Håll alltid fast locket med ena handen under
arbetet. Håll inte handen direkt ovanför
påfyllningsöppningen!
 Vrid strömvredet till önskad hastighet.
sv
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ=é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=ëçã=
ÇÉëëìíçã=êçíÉê~ê>
píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ãáñÉêå=ëÉÇ~å=ÇÉå=
ë~ííë=Ñ~ëí=á=ãçíçêëí~íáîÉíK=
h∏âëã~ëâáåÉå=ëâ~=î~ê~=~îëí®åÖÇ=å®ê=ãáñÉêå=
éä~ÅÉê~ë=é™=êÉëéK=äçëë~ë=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉíK=
jáñÉêå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~Ç=çÅÜ=
Ü~ äçÅâÉí=é™=å®ê=ÇÉå=~åî®åÇëK
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ™ääëâ~Ççê>
k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=
ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑ∏ê=~äÇêáÖ=á=ãÉê~=
®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K
Page: 51
52 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Om du behöver fyll på med
mera ingredienser Bild -6
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Ta bort locket och fyll på med mera
ingredienser
eller
 torra ingredienser: Ta bort tratten och fyll på
genom mataröppningen
eller
 flytande ingredienser: Fyll på genom tratten.
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet.
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Vrid mixern medurs och ta av den.
Tips: Rengör helst mixern genast efter
användning.
Rengöring och skötsel
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=
Motordel
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Rengör motorstativet med en fuktig duk.
 Använd lite handdiskmedel vid behov.
 Avsluta med att torka ordentligt torrt.
Blandarskålen med tillbehören
Samtliga delar kan rengöras i diskmaskin.
Ställ delarna på sådant sätt i diskmaskinen att
de inte kan deformeras under diskningen.
Kläm inte fast dem. Diska i överkorgen på äldre
diskmaskiner.
Rengöra mixern
lÄë>
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
håáîáåë~íëÉå=Ö™ê=áåíÉ=~íí=êÉåÖ∏ê~=á=Çáëâã~ëâáåK=
oÉåÖ∏ê=âåáîáåë~íëÉå=ÉåÇ~ëí=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=
î~ííÉåK
Tips: När du blandat vätskor är det ofta inte
nödvändigt att ta isär mixern för rengöring.
Häll lite vatten med en droppe handdiskmedel
i mixern medan den sitter på köksmaskinen.
Fäst locket och låt maskinen gå några sekunder
(använd läge M om maskinen har detta
momentläge). Häll sedan bort vattnet och
skölj ur med rent vatten.
Ta isär mixern Bild 
 Lossa mixerbägaren från hållaren genom att
vrida hållaren medurs.
 Fatta knivinsatsen i vingarna och vrid moturs.
Då lossnar knivinsatsen.
 Ta ut knivinsatsen och ta bort tätningsringen
från den.
Sätta ihop mixern Bild 
 Sätt fast tätningsringen i knivinsatsen.
 Sätt in knivinsatsen i bägaren underifrån.
 Skruva fast knivinsatsen med hjälp av den
uppochnedvända hållaren.
 Fäst hållaren på mixerbägaren och vrid
moturs tills den sitter fast.
Råd vid fel
Ta kontakt med service vid ett eventuellt fel.
Exempel på vad du kan göra med
maskinen
Vispgrädde
100–600 g (1 dl–6 dl)
 Vispa grädden 1½–4 min på hastig-
het 4 (beroende på mängd och konsistens).
Använd ballongvispen.
Vispa äggvita
1–8 äggvitor
 Vispa äggvitorna 4–6 min på hastig-
het 4. Använd ballongvispen.
Sockerkaka/tårtbotten
dêìåÇêÉÅÉéí=
2 ägg
2–3 msk hett vatten
100 g socker
1 tsk vaniljsocker
70 g vetemjöl
1¼ dl potatismjöl 1 tsk bakpulver
sv
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>
aáëâ~=~äÇêáÖ=ãçíçêëí~íáîÉí=çÅÜ=ëâ∏äà=ÇÉí=ÜÉääÉê=
áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ=é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~>
q~=~äÇêáÖ=á=âåáî~êå~=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~K=
jáñÉêå=â~å=í~ë=áë®ê=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêä®íí~=
êÉåÖ∏êáåÖÉåK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=
ëâ~Ç~ê ÇáÖ>
jçåíÉê~=~ääíáÇ=áÜçé=ãáñÉêå=ÜÉäí=çÅÜ=Ü™ääÉí=áåå~å=
ÇÉå=ë®ííë=é™=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ∏ê=~íí=~åî®åÇ~ëK
Page: 52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53
 Vispa ingredienserna (ägg, vatten, socker
och vaniljsocker) ca 4–6 min på hastighet
4 till skum. Använd ballongvispen.
 Blanda samman vetemjöl, potatismjöl och
bakpulver. Vrid till hastighet 2, fyll på
mjölblandningen skedvis och blanda ned
under ca ½–1 min.
Max mängd: 2 ggr grundreceptet
Saftig sockerkaka
dêìåÇêÉÅÉéí=
3–4 ägg
200–250 g socker
1 krm salt
½ tsk vaniljsocker eller skalen av en ½ citron
200–250 g smör eller margarin (rumsvarmt)
500 g vetemjöl
1 tsk bakpulver
1/8 l mjölk
 Blanda alla ingredienser ca. ½ minut
på hastighet 1, fortsätt därefter blanda
ytterligare 2–3 min på hastighet 3.
Använd grovvispen eller degkroken.
Max mängd: 1,5–2 ggr grundreceptet
Mördeg
dêìåÇêÉÅÉéí=
125 g smör (rumsvarmt)
100–125 g socker
1 ägg
1 krm salt
1 tsk vaniljsocker
250 g vetemjöl
1 tsk bakpulver
 Bearbeta samtliga ingredienser ca. ½ minut
på hastighet 1, därefter ca. 2–3 minuter på
hastighet 3 (om du använder grovvispen) eller
på hastighet 2 (om du använder degkroken).
Max mängd: 2 ggr grundreceptet
Deg
dêìåÇêÉÅÉéí=
500 g vetemjöl
1 ägg
80 g fett (rumsvarmt)
80 g socker
200–250 ml fingervarm mjölk (37 ºC för färsk
jäst; ca 40 ºC för torrjäst, se förpackningen)
25 g färsk jäst eller 1 pkt torrjäst
Skalet från en halv citron
1 krm salt
 Använd degkroken. Mät upp alla ingre-
dienser och blanda dem ca ½ min på hastig-
het 1, fortsätt därefter ytterligare ca 3–6 min
på hastighet 2.
Max. mängd: 1,5 ggr grundreceptet
Majonnäs
2 ägg
2 tsk senap
¼ l matolja
2 msk citronsaft eller vinäger
1 krm salt
1 krm socker
Alla ingredienser måste ha samma temperatur.
 Blanda några sekunder ingredienserna
(utom matoljan) på hastighet 2.
 Öka till hastighet 4 och häll matoljan
långsamt genom tratten och fortsätt
blanda till jämntjock konsistens.
Extra tillbehör
Till övriga tillbehör som medföljer vissa modeller
av köksmaskinen (se bifogad modellöversikt,
bild ) finns separata bruksanvisningar.
Dessa tillbehör kan även köpas separat
= extra tillbehör. Tillbehören/extra tillbehören
till köksmaskin MUM 45.. passar även till
köksmaskiner MUM 44../46../48.. .
Bild 
Plastblandarskål (MUZ4KR3)
Blandarskålen rymmer upp till 1 kg vetemjöl plus
ingredienser.
Blandarskål i rostfritt stål (MUZ4ER2)
Blandarskålen rymmer upp till 1 kg vetemjöl plus
ingredienser.
Mixer i slagfast plast (MUZ4MX2)
För att blanda drycker, göra puré av frukt och
grönsaker, bereda majonnäs, finfördela frukt
och nötter, krossa isbitar.
Mixer i glas (MUZ4MX3)
För att blanda drycker, göra puré av frukt och
grönsaker, bereda majonnäs, finfördela frukt
och nötter, krossa isbitar.
Matberedartillsats (MUZ4MM3)
Används för att hacka kryddor, grönsaker,
äpplen och kött, strimla morötter och rättika,
riva osten, nötter och kall choklad.
Grönsaksskärarer (MUZ4DS3)
För att skiva gurka, kål, kålrabbi, rättika; för att
strimla morötter, äpplen och stjälkselleri, rödkål,
ost och nötter; för att riva hårdost, choklad och
nötter.
Pommes frites-skiva (MUZ45PS1)
Till grönsaksskärare MUZ4DS3.
För att skära rå potatis till pommes frites-stavar.
sv
Page: 53
54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Skärskiva för asiatiska rätter
(MUZ45AG1)
Till grönsaksskärare MUZ4DS3.
Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till asia-
tiska grönsaksrätter.
Rivskiva grov (MUZ45RS1)
Till grönsaksskärare MUZ4DS3.
För att riva rå potatis t.ex. till raggmunkar
och kroppkakor.
Skärskiva för röst och rårakor
(MUZ45KP1)
Till grönsaksskärare MUZ4DS3.
För att riva rå potatis till rösti och rårakor, även
för att skära frukt och grönsaker i tjocka skivor.
Citruspressen (MUZ4ZP1)
För att pressa ut saft ur apelsiner, citroner och
grapefrukt.
Köttkvarn (MUZ4FW3)
För att bearbeta färskt kött till råbiff och köttfärs.
Hålskivor (MUZ45LS1)
Till köttkvarn MUZ4FW3.
Hålskiva fin (3 mm) till pastejer och olika
smörgåspålägg, grov (6 mm) till korv och fläsk.
Kakspritsmunstycke (MUZ45SV1)
Till köttkvarn MUZ4FW3.
Med mall i metall för 4 olika typer för att forma
kakor.
Rivtillsats (MUZ45RV1)
Till köttkvarn MUZ4FW3.
För att riva nötter, mandel, choklad och torkat
bröd.
Passertillsats (MUZ45FV1)
Till köttkvarn MUZ4FW3.
För att göra mos av bärfrukter (utom hallon),
tomater och nypon. Samtidigt blir t.ex. vinbär
automatiskt av med stjälk och kärna.
Tillbehörshållare (MUZ4ZT1)
För förvaring av tillbehör som degkroken,
ballongvispen, grovvispen, den vändbara
skär- och riv-/strimmelskivan
Sädeskvarn med metallkvarnverk
av stål (MUZ4GM3)
Mal alla sädesslag utom majs, oljeväxter, torkad
svamp och torkade kryddor.
Glassberedare (MUZ4EB1)
För att bereda upp till 550 g glass per omgång
och behållare.
Den gamla maskinen
Denna produkt uppfyller kraven för det
europeiska direktivet 2002/96/EG om
elektriska och elektroniska hushålls-
produkter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande
och återvinning av gamla produkter
inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du köpt
produkten var du lämnar en gammal maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
sv
Rätten till ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MUZ45KP1 yet.

Ask a question about the Bosch MUZ45KP1

Have a question about the Bosch MUZ45KP1 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MUZ45KP1. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MUZ45KP1 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.