Bosch MUM54230 Styline manual

View a manual of the Bosch MUM54230 Styline below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Bosch
  • Product: Köksmaskin
  • Model/name: MUM54230 Styline
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Tyska, Polska, Turkiska, Grekisk, Ungerska, Holländsk, Engelsk, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ukrainare, Arabiska

Table of Contents

Page: 1
de Deutsch 3
en English 8
fr Français 13
it Italiano 19
nl Nederlands 25
da Dansk 31
no Norsk 36
sv Svenska 41
fi Suomi 46
es Español 51
pt Português 56
el Ελληνικά 62
tr Türkçe 68
uk Українська 74
ru Pycckий 80
kk Қазақша 86
ar ‫العربية‬  96
Page: 40
 41
 För din säkerhet
 sv
För din säkerhet
Detta tillbehör är avsett för användning med köksmaskinen
MUM5.../ MUMX.../MUMXX.. . Följ bruksanvisningen till köksmaski­
nen MUM5.../ MUMX.../MUMXX.. .
Detta tillbehör ger dig möjlighet till 3 grundläggande
bearbetningssätt:
Mala: mala och finfördela små mängder kryddor (t.ex. peppar,
­
spiskummin, enbär, kanel, torkad anis, saffran), säd (t.ex. vete, hirs,
linfrö), kaffe eller socker
Finfördela: finfördela och hacka kött, hårdost, gul lök, kryddor,
vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel eller choklad
Mixa: mixa flytande respektive halvfasta livsmedel, finfördela/hacka
rå frukt och råa grönsaker samt frusen frukt och puréa maträtter,
under tillsättande av kall eller varm vätska (t.ex. mjölk, vatten)
W
W Viktigt!
Heta vätskor (>60 °C) får aldrig användas.
Får ej användas för att bearbeta andra föremål resp substanser.
Säkerhetsanvisningar för denna apparat
W
W Risk för skada pga vassa knivar/roterande drivuttag!
Ta aldrig med fingrarna i kniven på knivinsatsen!
Vid alla arbeten med knivinsatsen (ihopsättning, isärtagning, rengö­
ring) sätt på knivskyddet.
Berör inte kniven med bara händerna! Tillbehöret får endast sättas
på och lossas när drivuttaget står stilla. Tillbehöret får endast fästas
på motordelen när det är helt hopmonterat.
W
W Viktigt!
Förvaring i kylskåp: lossa och lyft ut knivhållaren och kniven och sätt
locket på behållaren.
Utsätt inte glasbehållaren för kraftiga temperatursvängningar
(häll till exempel aldrig heta ingredienser i en glasbehållare, som
precis tagits ut ur kylskåpet). Bearbeta aldrig frysta livsmedel i
glasbehållaren.
W
W Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören
j Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
h Sätt tillsatsen på motordelen (a) och lås fast det (b).
d Stäng behållaren med locket (b) resp lossa locket (a).
Page: 41
42
Kort översikt
sv
Läs noga denna bruksanvisning före
användning för att få viktiga anvisningar
om säkerhet och om hur denna apparat
används.
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvis­
ningen följa med apparaten vid ett eventu­
ellt ägarbyte. Bruksanvisningen beskriver
flera varianter av tillbehöret och även olika
användnings- möjligheter för flera produkter.
Kort översikt
Vik ut bildsidorna.
Bild A
1 Knivskydd
2 Knivinsats med malkniv
(svart tätning, metallbotten)
3 Knivinsats med mixer- /
finfördelningskniv
(röd tätning, plastbotten)
4 Knivhållare
Tillsats för malning/finfördelning
5 Lock 1)
6 Behållare av glas 1)
Kan förvaras i kylskåp när locket är
påsatt.
Mixertillsats 2)
7 Lock
Med förslutningsbar dricköppning. För
att ta med (ToGo).
8 Behållare av plast
Kan användas som drickbägare.
1) Antalet varierar beroende på modell.
2) Beroende på modell.
Bild B
Arbetslägen för motorstativet
Bild C
Olika kombinationsmöjligheter för tillsat­
serna (beroende på modell):
a Malningsfunktion =
knivhållaren (4) + knivinsatsen med
malkniven (2) + behållaren av glas (6)
b Finfördelningsfunktion =
knivhållaren (4) + knivinsatsen med
finfördelningskniven (3) + behållaren
av glas (6)
c Mixerfunktion =
knivhållaren (4) + knivinsatsen med
mixerkniven (3) + behållaren av plast (8)
Användning
W
W Risk för skada pga vassa knivar!
Ta aldrig med fingrarna i kniven på knivin­
satsen! Vid alla arbeten med knivinsatsen
(ihopsättning, isärtagning, rengöring) sätt
på knivskyddet.
■
■ Rengör alla delar före första använd­
ningen, se ”Rengöring och skötsel”.
Bild D X MUM5...
Bild E X MUMX...
Förbereda tillsatsen
Detaljbild 1-5
■
■ Fyll på ingredienserna i behållaren. Fyll
inte på över markeringen max!
■
■ Fatta knivinsatsen i knivskyddet och sätt
in den i knivhållaren. Tryck nedåt tills den
snäpper fast.
■
■ Lossa knivskyddet.
■
■ Sätt knivhållaren på behållaren och lås
den genom att vrida den moturs.
Tips: Fukta gärna tätningen på knivinsat­
sen med lite vatten eller matolja så går
det lättare att vrida.
■
■ Var noga med att kontrollera att den röda
spärren på knivinsatsen hamnar i låst
läge (detaljbild 5). Om den inte helt låses
går det inte att sätta fast tillsatsen på
motorstativet!
■
■ Vänd tillsatsen uppochned.
Page: 42
 43
 Rengöring och skötsel
 sv
Arbete
Detaljbild 6-11
■
■ Tryck på låsknappen och vrid funktionsar­
men till vertikalt läge.
■
■ Täck över drivuttag som inte används
med skyddslocken.
■
■ Lossa skyddslocket från mixeruttaget.
■
■ Sätt tillsatsen på motorstativet (pilen på
knivhållaren ska peka mot pilen på motor­
stativet) och tryck nedåt (detaljbild 8).
■
■ Vrid tillsatsen moturs tills den sitter fast
(punkten på knivhållaren ska peka mot
pilen på motorstativet, detaljbild 9).
■
■ Sätt stickkontakten i vägguttaget.
■
■ Vrid strömvredet till läge M och håll fast.
Ju längre apparaten förblir påslagen, desto
mera finfördelat blir skivgodset. För kryddor
kan det önskade finfördel- ningsresultatet
vara uppnått redan efter mycket kort bear­
betningstid. Det kan t.o.m. räcka med att
helt kort vrida till läge M.
Obs: Rekommendationer om användning
av tillbehöret framgår av avsnittet ”Recept”.
Bild G visar riktvärden för maximala bear­
betningsmängder och bearbetningstider för
arbete med de olika tillsatserna.
Efter arbetet
W
W Risk för skada pga roterande
drivuttag!
Ta inte i mixerknivarna med bara händerna.
Detaljbild 12-17
■
■ Släpp strömvredet.
■
■ Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
■
■ Vrid tillsatsen medurs och lossa den.
■
■ Vänd tillsatsen uppochned.
■
■ Lossa knivhållaren genom att vrida den
medurs och ta av den.
■
■ Sätt på knivskyddet och tryck på den tills
den snäpper fast.
■
■ Sätt på locket på behållaren och stäng
det (b).
Tips: Rengör helst tillsatsen genast efter
användning. För grundlig rengöring kan
knivinsatsen tas ut ur knivhållaren
(se ”Rengöring och skötsel”).
Rengöring och skötsel
W
W Risk för skada pga vassa knivar!
Vid alla arbeten med knivinsatsen (ihop­
sättning, isärtagning, rengöring) sätt på
knivskyddet. Berör inte kniven med bara
händerna!
Var försiktig!
Använd inga repande rengöringsmedel.
Apparatens ytor kan skadas.
Knivinsatser, behållare och lock kan rengö­
ras i diskmaskin.
För grundlig rengöring kan knivinsatsen tas
ut ur knivhållaren.
Bild F
■
■ Vrid knivhållaren uppochned (med påsatt
knivskydd).
■
■ Tryck ut knivinsatsen centriskt ur
knivhållaren.
■
■ Sätta ihop igen: Fatta knivinsatsen i kniv­
skyddet och sätt tillbaka kniven i knivhål­
laren. Tryck nedåt tills den snäpper fast.
Tips: Snabbrengör efter användning genom
att hälla lite vatten och diskmedel i behål­
laren. Stäng med hjälp av knivhållaren och
sätt på köksmaskinen. Kör köksmaskinen
några få sekunder (läge M). Häll bort
diskvattnet och skölj av delarna med rent
vatten.
Page: 43
44
Recept
sv
Recept
Obs: Alla recept går inte att använda
beroende på tillbehörets omfång. För de
recept som är markerade med * krävs
mixertillsatsen.
Medelhavsinspirerad
kryddblandning
–
– 9 g torkad rosmarin
–
– 14 g torkade kumminfrön
–
– 6 g torkade korianderfrön
–
– 3 g torkad oregano
–
– 2 g torkad kanelstång
–
– 5 g grovt salt
Verktyg: tillsatsen för malning och knivin­
sats med malkniv (svart tätning)
■
■ Lägg alla ingredienser i glasbehållaren
och stäng med knivhållaren.
■
■ Finfördela på läge M i 90 sekunder.
Denna kryddblandning kan användas t.ex.
för grillade grönsaker, marinerad fisk, mari­
nerat kött, kött på spett, grönsakslasagne,
såser till pastarätter.
Basilika-pesto
–
– 10 g pinjenötskärnor
–
– 3 g vitlök
–
– 5 g salt
–
– 40 g parmesanost
–
– 10 g färsk basilika
–
– 70 g olivolja
Verktyg: tillsatsen för malning och kni­
vinsats med mixer-/finfördelningskniven
(röd tätning)
■
■ Lägg pinjenötskärnor, vitlök, salt och
parmesanost i glasbehållaren och stäng
med knivhållaren.
■
■ Finfördela på läge M i 15 sekunder.
■
■ Tillsätt basilika och olivolja och blanda allt
i 10 sekunder i läge M.
Smoothie på honung och banan
med smak av muskot*
–
– 80 g bananer, tärnade (för en tjockare
konsistens använd frysta bananer)
–
– 120 g mager naturell yoghurt (vanilj)
–
– 3 g honung (eller efter tycke och smak)
–
– 200 g kall mjölk (mager mjölk eller soja­
mjölk går även bra att använda)
–
– 1 krm muskotnöt
–
– 30 g isbitar (om tjockare konsistens
önskas)
Verktyg: tillsatsen för malning och knivin­
sats med malkniv (svart tätning)
■
■ Lägg muskotnöten i glasbehållaren och
stäng med knivhållaren.
■
■ Finfördela på läge M i 60 sekunder.
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Lägg alla ingredienser (utom muskot­
nöten) i plastbehållaren och stäng med
knivhållaren.
■
■ Mixa på läge M i 45 sekunder.
■
■ Smaka av med en nypa muskotnöt.
Smoothie på körsbär med
kokosmjölk*
–
– 70 g färska eller djupfrysta körsbär utan
kärnor
–
– 50 g bananer
–
– 40 g kokosmjölk
–
– 5 g osötad choklad (hög kakaoandel)
–
– 75 g vatten
–
– 2 isbitar
–
– 30 g florsocker
–
– 70 g vispgrädde
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Lägg alla ingredienser i plastbehållaren
och stäng med knivhållaren.
■
■ Mixa på läge M i 45 sekunder.
Page: 44
 45
 Recept
 sv
Salladsdressing med kapris*
–
– 70 g olivolja
–
– 40 g citronsaft
–
– 10 g sojasås
–
– 10 g senap
–
– 20 g kapris
–
– 10 g kapris inlagd i salt
–
– 15 g svarta oliver
–
– 5 g vitlök
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Lägg alla ingredienser i plastbehållaren
och stäng med knivhållaren.
■
■ Mixa på läge M i 40 sekunder.
Mangodressing*
–
– 200 g mjuk, skalad mango utan kärna
–
– 15 g citronsaft
–
– citronskal
–
– 6 g hackad schalottenlök
–
– 5 g linfröolja
–
– salt och peppar efter smak
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Lägg alla ingredienser i plastbehållaren
och stäng med knivhållaren.
■
■ Mixa på läge M i 40 sekunder.
Pannkakor på fullkorn*
–
– 70 g fullkornsmjöl eller hela korn
(efter tycke och smak)
–
– 150 g mjölk
–
– 1 ägg
–
– 1 krm salt
–
– 1 krm socker
–
– 2,5 g solrosolja
–
– 1 krm vaniljsocker
Verktyg: tillsatsen för malning och knivin­
sats med malkniven (svart tätning) – vid
behov
■
■ Lägg de hela kornen i glasbehållaren och
stäng med knivhållaren.
■
■ Finfördela på läge M i 90 sekunder.
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Lägg först alla fuktiga ingredienser i
plastbehållaren, därefter de torra ingredi­
enserna. Stäng med knivhållaren.
■
■ Mixa på läge M i 45 sekunder.
Jordgubbscocktail ”Virgin
Daiquiri”*
–
– 80 g frysta jordgubbar
–
– 60 g socker
–
– 45 g Bitter Lemon
–
– 200 g vatten
–
– 15 g citronsaft
–
– 80 g isbitar
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Lägg alla ingredienser i plastbehållaren
och stäng med knivhållaren.
■
■ Mixa på läge M i 40 sekunder.
Grön smoothie*
–
– 1 grönt äpple (ca 100 g)
–
– saft från en citron (ca 20 g)
–
– 20 g grönkål
–
– 10 g stjälkselleri
–
– 10 g korianderblad
–
– 10 g linfrö
–
– 1 g mald kanel
–
– 250 g kallt vatten
Verktyg: mixertillsats och knivinsats med
mixer-/finfördelningskniv (röd tätning)
■
■ Skala äpplet och skär i bitar.
■
■ Skär stjälksellerin i bitar.
■
■ Mixa på läge M i 60 sekunder.
Rätten till ändringar förbehålles.

Question & answers

There are no questions about the Bosch MUM54230 Styline yet.

Ask a question about the Bosch MUM54230 Styline

Have a question about the Bosch MUM54230 Styline but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Bosch MUM54230 Styline. Please make sure that you describe your difficulty with the Bosch MUM54230 Styline as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.