Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm manual

Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Manual för Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm på Holländsk. Denna PDF-handbok har 56 sidor.

Sida: 1
#56401 #56402 #56403 #56404 #56405 #56411 #56412 #56424 #56425 S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/瑞 2.21 m x 1.50 m x 43 cm (87’’ x 59’’ x 17’’) 2.39 m x 1.50 m x 58 cm (94’’ x 59’’ x 23’’) 2.59 m x 1.70 m x 61 cm (102” x 67’’ x 24’’) 3.00 m x 2.01 m x 66 cm (118” x 79’’ x 26’’) 4.00 m x 2.11 m x 81 cm (157” x 83’’ x 32’’) 3.00 m x 2.01 m x 66 cm (118” x 79’’ x 26’’) 4.00 m x 2.11 m x 81 cm (157” x 83’’ x 32’’) / / / / / Filtreringssystem Filtreringssystem T Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att se till att du får maximal glädje och en säker användning av din pool, följ installationsanvisningarna på DVD-skivan som medföljer poolen i förpackningen tillsammans med viktiga säkerhetsnormer som står i din bruksanvisning. Installationen tar vanligtvis ungefär 10 minuter med 2-3 personer, men omfattar då inte markarbetet och fyllning. (Gäller pooler med följande storlekar: 2.21 m x 1.50 m x 43 cm / 87’’ x 59’’ x 17’’, 2.39 m x 1.50 m x 58 cm / 94’’ x 59’’ x 23’’) Installationen tar vanligtvis ungefär 20 minuter med 2-3 personer, men omfattar då inte markarbetet och fyllning. (Gäller pooler med följande storlekar: 2.59 m x 1.70 m x 61 cm / 102’’ x 67’’ x 24’’, 3.00 m x 2.01 m x 66 cm / 118’’ x 79’’ x 26’’, 4.00 m x 2.11 m x 81 cm / 157’’ x 83’’ x 32’’) Se nedan för beskrivning av komponenter. Komponentlista: OBS! Vissa delar redan har installerats på poolen. 53 PLASK RAMPOOLER ÄGARENS BRUKSANVISNING Produktbeskrivning Artikelnummer Mått Typ av utrustning Tillbehör Utrustning för pool ovan mark Utrustning för pool ovan mark Utrustning för pool ovan mark Utrustning för pool ovan mark Utrustning för pool ovan mark Utrustning för pool ovan mark Utrustning för pool ovan mark VARNING Läs noggrant, förstå, och följ all information i användarmanualen innan du installerar och använder swimmingpoolen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsanvisningar handlar om några vanliga risker i samband med vattenlekar, men de täcker inte alla risker och faror för alla tillfällen. Var alltid försiktig, använd vanligt förnuft och gott omdöme när du njuter av aktiviter i vattnet. Bevara den här informationen för framtida bruk. Säkerhet för icke simkunniga - För de personer som är dåliga på att simma eller inte är simkunniga (kom ihåg att barn under fem år lider största risken för drunkning) krävs det en ständig och aktiv övervakning av en vuxen person. - Utse en vuxen person att övervaka poolen varje gång den används. - Dåliga simmare eller ej simkunniga personer bör använd personlig räddningsutrustning när de använder poolen. - När poolen inte används, eller om den är oövervakad, ta då bort alla leksaker från swimming poolen och runt omkring den för att undvika att barn dras till poolen. Säkerhetsanordningar - För att undvika drunkningsolyckor med barn rekommenderar vi att säkra tillträdet till poolen med en skyddsanordning. För att undvika att barn klättrar från inloppsventilen och utloppsventilen rekommenderar vi att ett hinder installeras (och att säkra alla dörrar och fönster där det är möjligt) för att undvika att icke behöriga personer får tillträde till swimmingpoolen. - Hinder, poolöverdrag, poolalarm, eller liknande säkerhetsanordningar är bra hjälpmedel, men de ersätter inte en ständig och kompetent övervakning av en vuxen person. Säkerhetsutrustning - Vi rekommenderar att ha räddningsutrustning (ex. livboj) bredvid poolen. - Förvara en fungerande telefon och en lista på nödnummer bredvid poolen. Säker användning av poolen - Uppmuntra alla användarna, framförallt barnen, att lära sig att simma. - Lär dig grundläggande livsupphållande åtgärder (hjärt- och lungräddning - CPR) och uppdatera denna kunskap regelmässigt. Detta kan utgöra skillnaden vid en livräddning i en nödsituation. - Ge alla användarna, inklusive barnen, instruktioner om vad man ska göra i händelse av en nödsituation. - Dyk aldrig i grunt vatten. Det kan leda till allvarliga skador eller till döden. - Gå inte i swimmingpoolen när du har druckit alkohol eller tagit medicin som kan försämra din förmåga att använda poolen på ett säkert sätt. - Om poolöverdrag finns på poolen, ta då bort det fullständigt från vattenytan innan du går i poolen. - Skydda poolanvändarna från vattenrelaterade sjukdomar genom att behandla poolvattnet och genom att praktisera en god hygien. Läs i användarmanualen om riktlinjerna för vattenbehandl- ingar. - Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- och disinfekteringsprodukter) oåtkomliga för barn. - Använd nedanstående skyltar. Skyltarna ska finnas på en framträdande plats inte längre än 2 meter från poolen. Håll barnen under uppsikt i vattenområdet. Ingen dykning. - Flyttbara stegar ska placeras på en horisontell yta. - Oavsett det material som använts för tillverkning av poolen, måste alla tillgängliga ytor regelbundet kontrolleras för att undvika skador. - Kontrollera regelbundet bultar och skruvar, ta bort flisor eller vassa kanter för att undvika skador. VAR UPPMÄRKSAM PÅ: Lämna inte den tömda poolen utomhus. Den tomma poolen riskerar att bli deformerad och/eller förflyttad pga. vinden. - Om du har en filter pump, läs då i pumpmanualen för vidare instruktioner. VARNING! Pumpen får inte användas då det finns människor inuti poolen! - Om du har en stege, läs då stegens manual för vidare instruktioner. VARNING! Användningen av en swimmingpool innebär samtycke till säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i användar- och underhållsmanualen. För att undvika drunkning och andra allvarliga händelser, måste man vara särskilt försiktig när det gäller risken att barn under 5 år får oförutsett tillträde till swimmingpoolen. Säkra tillträdet till poolen och håll barnen under konstant uppsikt av en vuxen under badtillfällena. Läs noggrant och bevara för framtida behov. Nedan delar hör till pool med stålram. Vänligen se FAQ för mer information. Ritningarna är inte graderade till storleken. Nr. A 1 B C D E F I J K M 87" x 59" x 17" A 1 B C D F G H I J L K M N O 94" x 59" x 23" 102" x 67" x 24" Foder Övre skenan A Övre skenan B Övre skenan C Övre skenan D T Stöd Vertikalt poolben T-koppling i plast Hörnsäte Spännrem Fotstöd Antal Reservdelsnr. Antal Reservdelsnr. Antal Reservdelsnr. Namn Foder Övre skenan A Övre skenan B Övre skenan C Övre skenan D Vertikalt poolben Y-vertikalt poolben Sidostödben T-koppling i plast Hörnsäte Kopplingsstift Spännrem Fotstöd Fotens sidostödben Φ25 Sidostöd fjäderbelastad sprint 118" x 79" x 26" 157" x 83" x 32" 1 2 2 2 2 / 8 4 4 8 8 56401ASS17 P61050 P61052 P61053 P61054 / P61051 P61015 P61016 P61020 P61026 56402ASS17 P61055 P61057 P61058 P61054 P61059 P61056 P61015 P61016 P61020 P61026 1 2 2 2 2 4 4 4 4 8 4 56403ASS17 P61060 P61062 P61063 P61064 P61065 P61061 P61015 P61016 P61020 P61026 1 4 2 2 2 6 4 6 4 8 4 56404ASS17 P61067 P61068 P61069 P61070 P61421 P61066 P61018 P61015 P61016 P61020 P6895 P61026 P61017 P61576 1 4 2 2 2 4 6 6 6 4 8 3 10 6 6 56405ASS17 P61071 P61072 P61073 P61075 P61074 P61076 P61019 P61021 P61022 P61020 P6896 P61010 P61017 P61576 1 6 2 2 2 4 8 8 8 4 8 4 12 8 8 Antal Reservdelsnr. Antal Reservdelsnr. M J G L N K H F I A B C A D E O Självhäftande lagningslapp för användning under vattnet #01 #02 #03 #04 Foder X1 X1 X2 X1 X4 #F1B417 #05 Adapter till trädgårdsslang #P6D1419 Tömningsventil lock #P6D1158 Plugg #P6D1418 S-S-004369 Besök Bestway YouTube kanal
Sida: 2
S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/瑞 54 VÄLJ RÄTT PLATS OBSERVERA: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta. Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned. Korrekt omgivning för att sätta upp poolen: • Den valda platsen måste enhetligt kunna klara vikten under poolens hela installationstid, samt vara platt och alla objekt eller skräp, såsom stenar eller kvistar, måste ha rensats bort. • Vi rekommenderar att placera poolen där det saknas object som barn kan klättra upp på för att ta sig i poolen. OBSERVERA: Placera poolen när ett lämpligt dräneringssystem för att kunna hantera översvämningar och tömning av poolen. Inkorrekt omgivning för att sätta upp poolen: • En ojämn markyta kan orsaka att poolen kollapsar och leda till allvarliga personskador och/eller skador på personliga tillhörigheter samt upphäva garantin och förhindra krav på service. • Sand bör inte användas för att skapa en jämn grund, om nödvändigt bör grunden grävas ut. • Direkt under luftledningar eller träd. Se till att platsen inte innehåller underjordiska allmännyttiga ledningar, eller ledningar eller kablar av annan sort. • Installera inte poolen på infarter, däck, plattformar, grus- eller asfaltytor. Den valda platsen bör vara fast nog att kunna motstå trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära passar inte. • Gräs eller annan vegetation under poolen kan dö och orsaka utveckling av lukt eller slam, vi rekommenderar därför att man avlägsnar allt gräs från platsen där poolen skall installeras. • Undviker plaster som tendererar att ha agressiva växt- och ogräsarter som kan växa igenom markduken eller fodret. OBSERVERA: Hör med lokala myndigheter gällande stadgar för uppsättning av stängsel, barriärer, belysning samt säkerhetsregleringar och se till att du följer lagen. OBSERVERA: Om du har en filterpump, se pumpens manual för instruktioner. OBSERVERA: Stegen måste passa poolstorleken och bör endast användas för att ta sig in och ut ur poolen. Det är förbjudet att överskrida stegens tillåtna belastning. Kontrollera regelbundet att stegen är ordentligt monterad. Storlek: 2.59 m x 1.70 m x 61 cm (102’’ x 67’’ x 24’’) A D C A A A C D B B J M F K E I Storlek: 3.00 m x 2.01 m x 66 cm (118’’ x 79’’ x 26’’) Storlek: 4.00 m x 2.11 m x 81 cm (157’’ x 83’’ x 32’’) A A A A C D A C D A J B B K F M H N G I Installation Fig. 8 Fig. 9 Korrekt vattennivå Fig. 10 0° Monteringen av poolen Frame kan utföras utan verktyg. OBS: Det är viktig att montera poolen i ordningen som anges nedan. Installera poolerna enligt illustrationerna ovan. 1. Lägg ut alla delar och kontrollera att du har rätt mängder som anges i listan över delar. Om du saknar en del, ska du inte montera poolen utan kontakta kundserviceavdelningen för hjälp. OBS: De vertikala poolbenen ligger inne i räckena. 2. Om poolen köptes med medföljande markduk, lägg försiktigt ut den på önskad plats. En Bestway filterpump kan ha ingått vid köpet. Om en pump skall användas, (rekommenderas och finns även tillgänglig att köpas separat) bör poolen placeras i närheten av ett eluttag. 3. Placera benbanden (L) på marken N (Se Fig. 1). Det finns olika längder på benbanden (L), se till att du har använt rätt storlek på rätt plats. 4. Veckla ut poolen och sätt den på benbanden (L). Se till att rätt sida är uppåt (Se Fig. 2). Låt den ligga i direkt solsken i minst 1 timme för att poolen ska bli mjukare under installationen. 5. Vänd poolen så att dräneringsventilen är riktat åt det håll du planerar att tömma ut vattnet och att pumpventilen är vänd mot uttaget för den valfria filterpumpen. OBS: Dra inte poolen på marken för att undvika att skada den på vassa föremål. Bestway Inflatables ansvarar inte för skador på poolen som beror på en felaktig hantering eller på att dessa anvisningar inte efterföljs. 6. Sätt i alla övre skenorna i stånghylsorna upptill på poolen. (Se Fig. 3). Kombinationerna för de övre skenorna är olika för olika poolstorlekar, se avsnittet Struktur för ytterligare information. 7. Sätt in de två ändarna av de övre skenorna i kopplaren (I) i mittöppningen på varje bygel. (Se Fig. 4) OBS: Vid varje koppling ska du se till att båda de övre skenorna är korrekt isatta. 8. I hörnorna ska du sätta i de övre skenorna i hörnsätena (J). Sätt i kopplingsstiften (K) i de borrade hålen i de övre skenorna i rätt läge. (Se Fig. 5) 9. Sätt i de vertikala poolbenen (F) nertill på hörnsätena (J). (Se Fig. 5) 10. På sidorna av rektangeln, sätt i T-stöden (E), de vertikala poolstängerna (F) eller de Y-vertikala poolstängerna (G,H) i de vertikala hålen på kopplingarna (I) (Se Fig. 6. Se Fig. 8) 11. Anslut sidostödbenen (H) på de Y-vertikala poolbenen (G). Fäst de fjädrande stiften i de borrade hålen. (Se Fig. 6) 12. På varje poolben som är placerat vid rektangelns sida ska man dra poolbenen (E,F eller G) genom öglorna på benbanden (L). På så sätt förblir båda poolbenen låsta i sitt läge. (Se Fig. 6, Fig. 8) 13. Fäst alla stöd (M&N) vid botten på de vertikala poolbenen (F) och sidostödbenen (H). (Se Fig. 7) 14. Testa ramen för att se till att alla kopplingar är säkra innan du fyller på med vatten. 15. Sätt i en blå stopplugg i intaget och uttaget på poolens insidesvägg. 16. Se till att tömningsventilen är ordentligt åtdragen. 17. Häll 1’’ till 2’’ vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck.Börja i mitten av poolen och arbeta dig medsols utåt. Att fylla poolen med vatten OBS: Lämna inte poolen utan tillsyn då den är fylld med vatten. 1. Fyll poolen genom tömningsventilen. STOP 2. Stäng av vattnet. Kontrollera att vattnet inte samlas på någon av sidorna för att se till att poolen är jämn. Om poolen inte är jämn ska du tömma ut vattnet och göra marken jämn genom att gräva ut den (Se Fig. 10). Försök aldrig flytta poolen om den innehåller vatten. Annars kan allvarliga personskador eller materiella skador uppstå. OBS! Din pool kan innehålla en stor mängd tryck. Om din pool har någon utbuckling eller en ojämn sida, då är inte poolen nivellerad, sidorna kan brista och vattnet som rinner ut kan orsaka allvarliga personliga skador och/eller egendomsskador. 3. Om den är jämn, ska du fylla poolen till den lägsta pumpventilen. STOP 4. Stäng av vattnet. Kontrollera ventilerna för en säker installation. 5. Fyll poolen tills vattenkapaciteten är 90% (Se Fig. 9). FYLL den INTE FÖR MYCKET eftersom det kan göra så att poolen kollapsar. Vid häftiga regnfall kan du behöva tömma ut lite vatten för att se till att nivån är korrekt. 6. Kontrollera om det finns läckage vid ventilerna eller sömmarna och kontrollera underlagsduken för att upptäcka eventuella ymniga vattenförluster. Tillsätt inga kemikalier innan du gjort detta. 7. I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av reparationslappen med undervattensklister som tillhandahålls. Se avsnittet med vanliga frågor för ytterligare information. OBS: Ritningarna är endast illustrativa. De kanske inte visar den aktuella produkten. Ej skalenliga. VARNING: Använd inte pumpen då poolen används. Under säsongen då poolen används måste filtreringssystemet sättas igång varje dag, under tillräckligt lång tid för att hela vattenvolymen ska förnyas. POOLENS UNDERHÅLL VARNING: Om du inte följer riktlinjerna i vår underhållsmanual, kan du äventyra din hälsa och framförallt barnens hälsa. Behandling av poolvattnet är nödvändigt för användarnas säkerhet. Genom att använda kemikalier felaktigt kan det orsaka egendomsskada och personskador. OBS! Pumpen används för att vattnet ska cirkulera och för att filtrera små partiklar. För att ditt poolvatten ska förbli rent och hygieniskt måste du även tillsätta kemikalier. Storlek: 2.21 m x 1.50 m x 43 cm (87’’ x 59’’ x 17’’) C A A I B B J F M K D C D Storlek: 2.39 m x 1.50 m x 58 cm (94’’ x 59’’ x 23’’) A D C B B I A J D C M F K E Struktur: Innan du monterar poolen, ta dig några minuter för att kontrollera alla delarna och för att kontrollera deras läge. M H N F A C A B A J D B A K G I C D S-S-004369 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 5 J K F L F L G H L F/G Fig. 6 Fig. 4 I M N M M Fig. 7 Fig. 8 F L E L E/F/G
Sida: 3
S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/瑞 55 1. Vi rekommenderar inte att fylla din pool med regnvatten, brunnsvatten, eller dräneringsbrunnsvatten: dessa typer av vatten innehåller vanligtvis förorenade organiska substanser däribland nitrater och fosfater. Vi råder er att fylla poolen med vatten från det allmänna vattennätet. 2. Se till att alltid hålla poolen ren och använd korrekta kemikalier. Ohälsosamt vatten är en allvarlig hälsorisk. Vi rekommenderar att du använder desinfektionsmedel, flockningsmedel, syre eller alkaliska kemikalier för att behandla din pool. 3. Rengör PVC linern regelbundet med en icke slipande borste en pooldammsugare. 4. Vattnets filtreringssystem måste under hela säsongen vara i funktion tillräckligt länge varje dag för att göra ren hela poolens vattenvolym. 5. Kontrollera filterpatronen (eller sanden i sandfiltret) regelbundet och byt ut smutsiga patroner (eller sand). 6. Kontrollera om det finns rost på skruvarna, bultarna och alla metalldelar. Byt ut vid behov. 7. Om det regnar, kontrollera då att vattennivån inte är högra än den angivna nivån.Om vattnet överskrider den angivna nivån måste poolen tömmas på vatten tills nivån är korrekt. 8. Använd inte pumpen när poolen används. 9. Täck poolen då den inte används. 10. Vattnets pH värde är mycket viktigt när det gäller vattnets behandling. BEAKTA FÖLJANDE: Lämna inte en tömd pool utomhus. Följande parametrar garanterar god vattenkvalitet Parametrar Vattnets klarhet Vattnets färg Grumlighet mätt i FNU/NTU Koncentration av nitrit jämte den av fyllt vatten i mg/l Totalt organiskt kol (TOC) i mg/l Redoxpotential mot Ag/AgCI 3,5 m KCl i mV pH värde Fritt verksamt klor (utan cyanursyra) i mg/l Fritt klor använt i kombination med cyanursyra i mg/l Cyanursyra i mg/l Kombinerat klor i mg/l Värden Att man ser poolens botten tydligt Ingen färg bör noteras max. 1,5 (helst lägre än 0,5) max. 20 max. 4,0 min. 650 6,8 till 7,6 0,3 till 1,5 1,0 till 3,0 max. 100 max. 0,5 (helst nära 0,0 mg/l) Reparation Kontrollera poolen för eventuella läckage från ventiler eller sömmar, kontrollera markduken för någon synlig vattenskada. Tillsätt inga kemikalier innan detta har utförts. OBS! I händelse av en läcka, lappa din pool med hjälp av reparationslappen med undervattensk- lister som tillhandahålls. Se avsnittet med vanliga frågor för ytterligare information. Demontering 1. Skruva loss tömningsventilens lock på utsidan av polen i medsols riktning och avlägsna den. 2. Anslut adaptern till slangen och placera den andra änden av slangen i området där du ska tömma poolen. (Kontrollera de lokala bestämmelserna för tömning). 3. Skruva i kontrollringen för slangadaptern medsols på dräneringsventilen. Dräneringsventilen öppnas och vatten dräneras automatiskt. VARNING: Vattenflödet kan kontrolleras med kontrollringen. 4. Efter tömningen, ska du skruva loss kontrollringen för att stänga ventilen. 5. Koppla bort slangen. 6. Skruva på locket på tömningsventilen igen. 7. Låt poolen lufttorka. VARNING: Lämna inte den tömda poolen utomhus. Förvaring och vinterförvaring 1. Ta bort alla tillbehör och reservdelar på poolen och förvara dem rent och torrt. 2. När poolen är fullständigt torr, pudra över talkpuder för att undvika att poolen klistras samman. Vik poolen noggrant. Om poolen inte är fullständigt torr kan det resultera i mögel, vilket skadar poollinern. 3. Förvara linern och tillbehör på en torr plats med moderat temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 38ºC / 100ºF. 4. Under den regniga årstiden, ska poolen och tillbehören också förvaras som ovan beskrivet. 5. Felaktig tömning av poolen kan orsaka allvarliga personskador och/eller personliga egendomss kador. 6. Vi rekommenderar absolut att poolen ska monteras ned under lågsäsongen (vintermånaderna). Förvaras på en torr plats utom räckhåll för barn. Frågor Som Ofta Ställs (FAQ) 1. Var bör jag placera min Frame Set pool? Nästan vilken plats som helst som är plan, stadig och jämn kan användas. Använd inte sand för att jämna ut marken eftersom sand ändrar form under poolen. Marken ska grävas tills den är helt jämn. Montera inte på uppfart, däck, plattformer, grus eller asfalt. Marken ska vara så stadig att den tål vattnets vikt och tryck: lera, sand mjuk/lös jord eller tjära är inte lämpliga. En betongbas kan användas men man måste vara noga att inte dra poolen längs med ytan eftersom slitningar kan skada linern. Om poolen ska monteras på en gräsmatta rekommenderar vi att man tar bort gräset från den plats där poolen ska placeras eftersom gräs under poolen dör och orsakar obehagliga lukter och slam. Vissa typer av ihärdigt gräs kan växa igenom linern precis som ihärdiga buskar eller plantor bredvid poolen. Om man använder en markduk hjälper man till att skydda poolen. 2. Hur vet jag att min pool står på ojämn mark? Om din pool verkar stå ut på ena sidan är den inte placerad på jämn mark. Det är viktigt att du tömmer poolen och flyttar den till en jämn yta. Om poolen inte befinner sig på en jämn yta, kommer den att utsättas för påfrestningar vid sömmarna, vilket kan leda till att sömmarna går sönder, vilket i sin tur leder till översvämning, materiella skador och potentiella personskador, även med dödlig utgång. Fyll på poolen enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Detta garanterar att du inte slösas med vatten och att poolen lätt kan flyttas så att marken kan nivelleras i rätt tid och inte då du har fyllt den helt med vatten. S-S-004369 3. Kan jag låta fylla min pool med en vattenpost? Vi rekommenderar dig att använda en trädgårdsslang med lågt tryck för att fylla på din pool. Om det är nödvändigt att använda en vattenpost, är det bäst att fylla poolen med en tum vatten med slangen och först släta ut veck. Använd en vattenpost som kan reglera vattenflödet för att förhindra skador. Försäkra dig om att du stoppar vid varje steg enligt bruksanvisningen för att se till att poolen är jämn. Bestway kommer inte att hållas ansvarig för pooler som skadats eller försvagats av vattenposter. 4. Vilken är poolens maximala påfyllningsdjup? Fyll poolen tills vattnets kapacitet är 90% till den undersidan på den uppblåsta ringen. Försök aldrig fylla poolen bortom basen på ringen. Vi rekommenderar dig att lämna utrymme för vattnets höjning när någon lägger sig i poolen. Du kan behöva fylla på med vatten under årstiden då vattnet avdunstar eller vid normal användning. 5. Min pool läcker. Vad gör jag för att åtgärda det? Poolen behöver inte tömmas för att laga eventuella hål. Självhäftande reparationslappar för reparation under vatten kan köpas från din lokala pool- eller järnaffär. För användning på utsidan, kan du använda den medföljande reparationslappen. För invändiga hål, ska du rengöra hålet på insidan av poolen för att avlägsna rester av olja och alger. Skär ut en cirkel som är tillräckligt stor för att täcka hålet och applicera lappen korrekt på platsen i vattnet. Skär ut en andra lapp och applicera den på poolens utsida för att förstärka den ytterligare. Om hålet är på poolbottnen, ska du endast använda en lapp och trycka ned den med ett tungt föremål medan den fäster. Om hålet sitter i den övre ringen, ska du blåsa upp ringen för att lokalisera hålet, markera hålet så att du lätt kan se det och applicera lappen genom att trycka ner den stadigt. Efter att ha applicerat lappen, ska du släppa ut lite luft ur ringen. Om ringen är helt utan luft och poolen är tom, ska du placera en tung vikt på lappen för att hjälpa den fästa. Om du har lagat poolen medan den är tom, rekommenderar vi dig att vänta i minst 12 timmar innan du fyller den med vatten igen. 6. Var kan jag köpa filterpatroner och hur ofta bör jag byta dem? Filterpatroner att installera i filterpumpen bör finnas tillgängliga i affären där du köpte poolen. Annars, finns patroner till filterpumpen att köpa hos de flesta återförsäljare som tillbehör. Om du inte kan hitta patroner, ring vårt gratisnummer för hjälp med att hitta en lokal butik nära dig. Kontrollera filtret varje vecka och rengör det genom att skölja bort skräp och partiklar. Obs: Se till att pumpen är frånkopplad från elsystemet innan du kontrollerar filterpatronen. Du kan även besöka vår webbplats www.bestwaycorp.com för inköp av patroner. 7. Hur många gånger om året bör jag byta vatten? Det beror på hur ofta poolen används, hur noga du är med att täcka över poolen och hålla kemikalierna rätt balanserade. Om poolen underhålls rätt bör vattnet vara en hel sommar. Kontakta din lokala leverantör av poolkemikalier för detaljerad information om kemikalierna och för råd om hur du bäst bibehåller vattnet rent. 8. Behöver jag demontera min pool för vintern? Ja. Pooler ovanför marknivån kan kollapsa under vikten av is och snö och PVC-väggarna skadas. Vi rekommenderar dig att montera ner poolen när temperaturen är under 8ºC / 45ºF. Poolen bör förvaras inom hus vid en måttlig temperatur mellan 5ºC / 41ºF och 38ºC / 100ºF. Förvara den långt borta från kemikalier och gnagare samt utom räckhåll för barn. 9. Min pool håller på att blekna – varför det? En överdriven användning av kemikalier kan göra så att färgen inuti poolen bleknar. Det är som att en baddräkt bleknar vid upprepad kontakt med vatten som innehåller klor. 10. I hur många år håller poolen? Det finns ingen exakt tidsgräns för hur länge poolen ska vara. Följ anvisningarna i bruksan- visningen och utför all vård, underhåll och förvaring enligt anvisningarna för att öka poolens livslängd. En felaktig installation, användning eller vård kan leda till problem med poolen. 11. Rekommenderas användningen av en filterpump med poolen från Bestway? Absolut! Vi rekommenderar på det bestämdaste att använda en filterpump, som kommer att bevara vattnets klarhet. 12. Vilka är min filterpumps viktigaste funktioner? Den viktigaste funktionen hos en filterpump är att avlägsna alla typer av orenheter från vattnet med hjälp av en patron och kemiska produkter för sin sterilisering. 13. Jag hittar inte de vertikala poolbenen - varför? De vertikala poolbenen ligger inne i räckena.
Sida: 4
56 S-S-004369/21.0x28.5cm/(小矩形支架水池说明书AB版) JS-YF-2016-B-02618/瑞 OBLIGATORISKA UPPGIFTER – SKRIV LEVERANSADRESS Var vänlig och fyll i partinummer och artikelkod som finns bredvid tömningsventilen Namn: Adress: Postnummer: Återförsäljare: Land: Stad: Mobiltelefonnummer: Telefonnummer: E-post: Artikelkod: Partinummer: TILL: Bestway® Service Department Datum: Inköpsdatum: Kundnummer: Begränsad BESTWAY® tillverkargaranti Produkten du har köpt levereras med en begränsad garanti. Bestway® står bakom sin kvalitetsgaranti och försäkrar, genom en utbytesgaranti, att din produkt kommer att vara fri från tillverkningsfel. Följande villkor gäller enbart för länder i EU: Den rättsliga regleringen i direktiv 1999/44/EC berörs ej av BESTWAYs garanti. För att göra ett garantianspråk måste detta formulär fyllas i och skickas in med en kopia av ditt inköpskvitto till ditt lokala Bestway-servicecenter. Innan eventuella krav kan godtas, kan Bestway-servicecenter be dig att skicka en bit av den defekta delen till centret (t.ex. en utskärning av produktionsbatchnummer / dräneringsventil). Ta kontakt med din lokala Bestway-servicecenter för instruktioner innan några dokument skickas. De kommer att ge dig instruktioner om vad du behöver för ditt anspråk. Bestway® ansvarar inte för ekonomiska förluster på grund av vatten- eller kemikaliekostnader. Bestway® kommer inte att ersätta några produkter som anses ha skadats på grund av försummelse eller ha använts utanför ägarhandledningens riktlinjer. Bestway garanti täcker tillverkningsfel som upptäcks vid uppackning av produkten eller under användning, inom ramen för användning och respekt för varningar och anvisningar i bruksanvisningen. Den här garantin gäller endast produkter som inte har ändrats av någon tredje part. Produkten måste lagras och hanteras i enlighet med tekniska rekommendationer. Garantin är giltig för den period som anges ovan. Garantins startdatum är det försäljningsdatum som visas på originalkvittot / inköpskvittot. Vänligen välj din typ av pool: FAX/E-POST/TEL: Se ditt land enligt den information du hittar på baksidan eller på vår hemsida: www.bestwaycorp.com Ange dina fullständiga adressuppgifter. OBS! Ofullständiga adressuppgifter kommer attleda till försenade leveranser. Bestway förbehåller sig rätten att ta betalt för återleverans av olevererade paket där felet ligger hos mottagaren. Fax: Problembeskrivning Objektet är trasigt/läcker Saknade delar (Använd koden för den saknade delen. Den du hittar i manualen.) Annat (vänligen beskriv vad) Fel i fogar Felaktig övre ring Fel på tömningsventil Bestway förbehåller sig rätten att kräva fotografiskt bevis för defekta delar eller att kräva att föremålet skickas för testning. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att se till att alla uppgifter du anger är kompletta. FÖR FAQ, MANUALER, FILMER OCH RESERVDELAR, BESÖK VÅR HEMSIDA: www.bestwaycorp.com FILMER FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGA PÅ VÅR BESTWAY-KANAL PÅ YOUTUBE: http://youtube.com/user/BestwayService. IVIKTIGT: ENDAST SKADADE DELAR KOMMER ATT ERSÄTTAS, INTE HELA PAKETET. 22’X52” #BXXXXX BWSHFXXXXXX YYYY-MM-DD Partinummer Artikelkod S-S-004369

Frågor & svar

Har du en fråga om Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm. Se till att du beskriver ditt problem med Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Bestway Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Bestway
  • Produkt: Ovanmarkspooler
  • Modell/namn: Steel Pro 3.00m x 2.01m x 66cm
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Norska, Slovakien, Holländsk, Svenska, Portugis, Polska, Ryska, Finska, Ungerska