Redmi Note 11 priročnik
Xiaomi Redmi Note 11 priročnik

Uporabniški priročnik za Xiaomi Redmi Note 11 v Slovenščina . Ta priročnik PDF ima 8 strani.

PDF 8 1.1mb
Xiaomi Redmi Note 11 priročnik
Prejšnja stran

Spodaj si oglejte priročnik za Xiaomi Redmi Note 11. Vse priročnike na ManualsCat.com si lahko ogledate popolnoma brezplačno. Z gumbom »Izberi jezik« lahko izberete jezik priročnika, ki si ga želite ogledati.

MANUALSCAT | SL

Vprašanje in odgovori

Imate vprašanje o Xiaomi Redmi Note 11 vendar ne najdete odgovora v uporabniškem priročniku? Morda vam lahko uporabniki strani ManualsCat.com pomagajo odgovoriti na vaše vprašanje. Če izpolnite spodnji obrazec, se bo vaše vprašanje pojavilo pod priročnikom za Xiaomi Redmi Note 11. Prepričajte se, da svoje težave z Xiaomi Redmi Note 11 opišete čim bolj natančno. Bolj je vaše vprašanje natančno, večje so možnosti, da boste hitro prejeli odgovor drugega uporabnika. Ko bo nekdo odgovoril na vaše vprašanje, boste samodejno prejeli e-poštno sporočilo.

Postavite vprašanje o Xiaomi Redmi Note 11

Stran: 1
Redmi Note 11 Priročnik za hiter začetek
Stran: 2
SOB. 16. AVG. 02 48 Gumba za glasnost Gumb za vklop/izklop Priključek USB Tip C
Stran: 3
Hvala, ker ste izbrali Redmi Note 11 Za vklop naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop. Sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo naprave. Za več informacij obiščite našo uradno spletno stran: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 ima vnaprej nameščen MIUI, naš prilagojen operacijski sistem zasnovan za sistem Android, ki zagotavlja pogoste posodobitve in uporabniku prijazne funkcije, ki temeljijo na predlogih več kot 200 milijonov aktivnih uporabnikov po vsem svetu. Za več informacij obiščite spletno mesto en.miui.com Reža za kartico SIM: Micro SD Nano-SIM Nano-SIM Informacije o dveh karticah SIM: • Dve kartici SIM z dvojnim omrežjem 4G ponujajo izbrani telekomunikacijski operaterji in morda ni na voljo v vseh regijah. • Podpira dve kartici Nano-SIM. Pri uporabi obeh rež za kartice SIM lahko katero koli nastavite kot primarno kartico. • VoLTE podpirajo samo telekomunikacijski operaterji v določenih regijah. • Sistem se lahko samodejno posodobi za optimalno delovanje omrežja. Za podrobnosti si oglejte različico sistema, ki je v uporabi v napravi. • V režo za kartico SIM ne vstavljajte nestandardnih kartic SIM. Lahko poškodujejo režo za kartico SIM. • OPOZORILO: Naprave ne razstavljajte.
Stran: 4
Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) Za varno odstranjevanje tega izdelka morate upoštevati posebne varnostne ukrepe. Ta simbol pomeni, da izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki v EU. Da bi preprečili neustrezno odlaganje odpadkov, ki škoduje okolju ali zdravju ljudi, in spodbujali trajnostno ponovno uporabo materialnih virov, odgovorno reciklirajte izdelek. Za varno recikliranje naprave uporabite sistem za vračilo in zbiranje odpadkov ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bila naprava prvotno kupljena. Če si želite ogledati našo okoljsko izjavo, si oglejte naslednjo povezavo: www.mi.com/en/about/environment POZOR ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNO VRSTO BATERIJE, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE V SKLADU Z NAVODILI. Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvoka dlje časa pri visoki glasnosti. Dodatne varnostne informacije in varnostni ukrepi so na voljo na naslednji povezavi: www.mi.com/en/certification Pomembne varnostne informacije Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije: • Uporaba nepooblaščenih kablov, napajalnikov ali baterij lahko povzroči požar, eksplozijo ali predstavlja druga tveganja. • Uporabljajte samo pooblaščene pripomočke, ki so skladni z vašo napravo. • To napravo uporabljajte v temperaturnem obsegu od 0°C do 40°C. Uporaba te naprave v okoljih izven tega razpona temperature lahko poškoduje napravo. • V primeru, da je vaša naprava opremljena z vgrajeno baterijo, ne poskušajte sami zamenjati baterije, da preprečite poškodbe baterije ali naprave. • To napravo polnite samo z vključenim ali pooblaščenim kablom in napajalnikom. Uporaba drugih napajalnikov lahko povzroči požar, električni udar in poškoduje napravo in napajalnik. • Ko je polnjenje končano izklopite napajalnik iz naprave in električne vtičnice. Naprave ne polnite dlje od 12 ur. • Baterijo morate reciklirati ali zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ob neprimernem ravnanju lahko baterije eksplodirajo ali zagorijo. Pri odstranjevanju naprave, baterij in drugih dodatkov sledite svojim lokalnim predpisom. • Baterije ne razstavljajte, udarjajte, stiskajte ali zažigajte. V primeru deformacije nemudoma prenehajte uporabljati baterijo. - Z baterijo ne ustvarjajte kratkega stika, da se izognete pregrevanju, opeklinam ali drugim osebnim poškodbam. - Baterije ne izpostavljajte okolju z visoko temperaturo. - Pregrevanje lahko povzroči eksplozijo. - Baterije ne razstavljajte, udarjajte ali stiskajte, da se izognete spuščanju iz baterije, pregrevanju ali eksploziji. - Baterije ne zažigajte, da preprečite požar ali eksplozijo. - V primeru deformacije nemudoma prenehajte uporabljati baterijo. • Uporabnik ne sme odstraniti ali spreminjati baterije. Odstranitev ali popravilo baterije lahko opravi samo pooblaščeni servisni center proizvajalca. • Napravo ohranite suho. • Naprave ne poskušajte popraviti sami. V primeru, da kakšen del naprave ne deluje pravilno, stopite v stik z Mi podporo za stranke ali odnesite svojo napravo v
Stran: 5
pooblaščeni servis. • Priključite druge naprave v skladu z njihovimi navodili za uporabo. Nezdružljivih naprav ne povezujte s to napravo. • Pri napajalnikih AC/DC mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in lahko dostopna. Varnostni ukrepi • Upoštevajte vse zakone in pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih telefonov v določenih primerih in okoljih. • Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah in eksplozivnih ozračjih ter v morebitnih eksplozivnih okoljih, vključno z območji za črpanje goriva, pod palubo ladje, objekti za prenos ali skladiščenje goriva ali kemikalij ter območji, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so zrna, pesek ali kovinski prah. Upoštevajte vse prikazane znake za izklop brezžičnih naprav, kot so vaš telefon ali druga radijska oprema. Izključite svoj mobilni telefon ali brezžično napravo, kadar ste v območju radijskih valov ali v območjih, kjer je navedeno, da morate izključiti "dvosmerne radijske naprave" ali "elektronske naprave", da preprečite motnje pri delovanju radijskih valov. • Telefona ne uporabljajte v operacijskih sobah v bolnišnici, na urgencah ali enotah za intenzivno nego. Upoštevajte veljavna pravila in predpise bolnišnic in zdravstvenih centrov. Če imate zdravstveno napravo, se posvetujte s svojim zdravnikom in proizvajalcem naprave, da ugotovite, če lahko delovanje vašega telefona moti delovanje vaše zdravstvene naprave. Da ne bi prišlo do morebitnih motenj v delovanju srčnega spodbujevalnika, naj bo ta od prenosnega telefona oddaljen vsaj 15 cm. Da to dosežete, telefon uporabljajte na ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika ter ga ne nosite v prsnem žepu. Telefona ne uporabljajte v bližini slušnih aparatov, polžastih vsadkov itd., da preprečite motnje zdravstvene opreme. • Upoštevajte letalske varnostne predpise in ko je potrebno, na letalu izklopite napravo. • Pri upravljanju vozila napravo uporabljajte skladno z ustreznimi prometnimi zakoni in predpisi. • Da se izognete udaru strele, naprave med nevihtami ne uporabljajte na prostem. • Med polnjenjem ne uporabljajte naprave za opravljanje klicev. • Naprave ne uporabljajte na krajih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice. To lahko povzroči električni udar, poškodbe, požar in poškodbo polnilnika. Varnostno obvestilo Posodobite operacijski sistem svoje naprave z uporabo vgrajene funkcije za posodobitev programske opreme ali obiščite naše pooblaščene servisne centre. Posodabljanje programske opreme prek drugih metod lahko poškoduje napravo ali privede do izgube podatkov, varnostnih težav in drugih tveganj. Skladnost s predpisi EU Izjava o skladnosti RED Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je ta GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE digitalni mobilni telefon s povezavama Bluetooth in Wi-Fi 2201117TY v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.mi.com/en/certification
Stran: 6
Informacije o izpostavljenosti RF (SAR) Ta naprava je v skladu z omejitvami stopnje specifične absorpcije (SAR) za splošno populacijo/nekontrolirano izpostavljenost (lokalizirana 10-gramska SAR za glavo in trup, omejitev: 2,0 W/kg), določenimi v Priporočilu Sveta 1999/519/ES, smernicah ICNIRP in RED (Direktiva 2014/53/EU). Med testiranjem za vrednost SAR je bila ta naprava nastavljena tako, da oddaja pri najvišji certificirani stopnji moči v vseh preizkušenih frekvenčnih pasovih in v položajih delovanja, ki simulirajo izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, kadar se uporablja ob glavi brez ločitve od telesa in v bližini telesa z razdaljo 5 mm. Skladnost s SAR za uporabo ob telesu temelji na razdalji5 mm med napravo in človeškim telesom. Ta naprava mora biti vsaj 5 mm oddaljena od telesa, da je raven izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF) energiji skladna ali nižja od navedene ravni. Pri pritrjevanju naprave v bližini telesa je treba uporabiti sponko ali tok za pas, ki ne vsebuje kovinskih delov in omogoča, da je med napravo in telesom vsaj 5 mm razdalje. Skladnost z izpostavljenostjo radiofrekvenčni energiji ni bila preizkušena ali potrjena za noben pripomoček na telesu, ki vsebuje kovine, zato se je treba izogibati uporabi takšnega pripomočka. Informacije o overitvi (najvišja vrednost SAR) Omejitev SAR 10 g: 2,0 W/Kg, Vrednost SAR: Glava: 0,598 W/Kg, Telo: 0,996 W/Kg (5 mm razdalje). Pravne informacije Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja. Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz v naslednjih državah: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Omejitve v pasu 2,4 GHz: Norveška: Ta pododdelek se ne uporablja za geografsko območje znotraj polmera 20 km od središča mesta NY-Ålesund. Zagotovite, da uporabljeni napajalnik izpolnjuje zahteve iz oddelka 6.4.5 standarda IEC/EN 62368-1 in je bil preskušen in odobren v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi standardi. Frekvenčni pasovi in moč Ta mobilni telefon nudi samo naslednje frekvenčne pasove na območjih EU in največjo radiofrekvenčno moč: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm
Stran: 7
WCDMA pas 1/8: 25,7 dBm LTE pas 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25.7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi pas 2,4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, od 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m pri 10 m Skladnost s pravilnikom FCC Ta mobilni telefon je skladen s poglavjem 15 pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva pogoja: (1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav, in (2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav,  vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Ta mobilni telefon je bil preizkušen in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. poglavjem pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanju. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite tako, da napravo izklopite in vklopite, lahko uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov: - obrnite ali prestavite sprejemno anteno; - povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom; - napravo priključite v vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, v katero je priključen sprejemnik; - za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika. Informacije o izpostavljenosti RF (SAR) Ta naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega mejnih vrednosti emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji. Standard izpostavljenosti za brezžične naprave uporablja mersko enoto  imenovano specifična stopnja absorpcije ali SAR. Omejitev vrednosti SAR, ki jo je določil pravilnik FCC, je 1,6 W/kg. Pri uporabi med nošenjem ob telesu je bila ta naprava preizkušena in ustreza smernicam FCC glede izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji za uporabo z dodatno opremo, ki ne vsebuje kovine in ki napravo namesti najmanj 1,5 cm od telesa. Skladnost glede izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji z dodatno opremo za nošenje ob telesu, ki vsebuje kovine, ni bila preizkušena in potrjena, zato se je treba izogibati uporabi takšne dodatne opreme za nošenje ob telesu. Dodatna oprema, ki jo uporabljate s to napravo za uporabo med nošenjem ob telesu, mora omogočati razdaljo med telesom in napravo za vsaj 1,5 cm. Opomba FCC Spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno odobril subjekt, odgovoren za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme. S to napravo morate uporabljati zaščitene kable, da zagotovite skladnost z omejitvami iz pravilnika FCC za naprave razreda B. E-oznaka Ta naprava ima elektronsko oznako za informacije o certifikatu. Za dostop do le-te pojdite na Nastavitve > O telefonu > Overitev ali odprite Nastavitve in v isklano vrstico vtipkajte "Overitev".
Stran: 8
Model: 2201117TY 2201 označuje, da bo ta izdelek na voljo po januarju 2022. Proizvajalec : Xiaomi Communications Co., Ltd. naslov : #019, 9. nadstropje, stavba 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Kitajska Model : MDY-11-EZ Vhodna napetost : 100-240 V~ Vhodna frekvenca : 50/60 Hz Izhodna napetost : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Izhodni tok : Največ 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A Izhodna moč : Največ 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W Povprečni izkoristek v aktivnem stanju : ≥82,0 % Omejitev odgovornosti Ta priročnik za hiter začetek je izdalo podjetje Xiaomi ali njegovo lokalno povezano podjetje. Izboljšave in spremembe tega priročnika, ki so potrebne zaradi tipografskih napak, netočnosti trenutnih informacij ali izboljšav programov in/ali opreme, lahko podjetje Xiaomi izvede kadar koli in brez obvestila. Takšne spremembe pa bodo vključene v nove spletne izdaje priročnikov za hiter začetek (podrobnosti so na voljo na spletni strani www.mi.com/global/service/userguide). Vse slike so namenjene samo za ponazoritev in morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave. Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd. Poštni naslov proizvajalca: #019, 9. nadstropje, stavba 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kitajska, 100085 Znamka: Redmi Model: 2201117TY © Xiaomi Inc. Vse pravice pridržane.
Blagovna znamka:
Xiaomi
Izdelek:
Pametni telefoni
Model/ime:
Redmi Note 11
Vrsta datoteke:
PDF
Razpoložljivi jeziki:
Slovenščina