EasyFold XT 2 priročnik
Thule EasyFold XT 2 priročnik

Uporabniški priročnik za Thule EasyFold XT 2 v Nizozemščina . Ta priročnik PDF ima 56 strani.

PDF 56 1.1mb

Spodaj si oglejte priročnik za Thule EasyFold XT 2. Vse priročnike na ManualsCat.com si lahko ogledate popolnoma brezplačno. Z gumbom »Izberi jezik« lahko izberete jezik priročnika, ki si ga želite ogledati.

MANUALSCAT | SL

Vprašanje in odgovori

Imate vprašanje o Thule EasyFold XT 2 vendar ne najdete odgovora v uporabniškem priročniku? Morda vam lahko uporabniki strani ManualsCat.com pomagajo odgovoriti na vaše vprašanje. Če izpolnite spodnji obrazec, se bo vaše vprašanje pojavilo pod priročnikom za Thule EasyFold XT 2. Prepričajte se, da svoje težave z Thule EasyFold XT 2 opišete čim bolj natančno. Bolj je vaše vprašanje natančno, večje so možnosti, da boste hitro prejeli odgovor drugega uporabnika. Ko bo nekdo odgovoril na vaše vprašanje, boste samodejno prejeli e-poštno sporočilo.

Postavite vprašanje o Thule EasyFold XT 2

Stran: 1
35 5560032001 nezvyčajné javy, zastavte a skontrolujte, či sú nosič a náklad správne zaistené a spĺňajú montážne pokyny. F.4 Po montáži nosiča sa celková dĺžka a/alebo výška vozidla môžu zväčšiť. Samotné bicykle môžu zväčšiť celkovú dĺžku a výšku vozidla. Zvýšte svoju pozornosť pri cúvaní a/alebo vstupe do garáží, trajektov atď. F.5 Okamžite vymeňte akékoľvek poškodené alebo opotrebované časti nosiča. Počas prepravy musia byť všetky páky, pásy a/alebo matice upevnené podľa montážnych pokynov. F.6 Nosič namontovaný spolu so zámkom musí byť vždy v pozícii zablokovania. Počas prepravy sa kľúče musia odstrániť a držať vnútri vozidla. F.7 Nezabúdajte, že charakteristiky vozidla počas jazdy a funkcia bŕzd (vrátane zákrut) sa môžu meniť a na vozidlo po montáži nosiča môže pôsobiť bočný vietor. F.8 V závislosti od modelu môže nosič predstavovať prekážku pre zadné svetlá vozidla. Ak je to tak a nosič ešte nemá integrované zadné svetlá, je nutné namontovať externé svetlo. F.9 Možno sa bude vyžadovať doplnková tabuľka s EČV, ktorá sa pripevní na príslušnú časť nosiča podľa miestnych právnych predpisov. F.10 Rýchlosť vozidla sa musí prispôsobiť prevážanému nákladu a aktuálnym cestným podmienkam, napr. typu a kvalite cesty, poveternostným podmienkam, intenzite cestnej premávky a platným rýchlostným obmedzeniam, no nesmie za žiadnych okolností prekročiť hodnotu 130 km/h. Vždy musia byť dodržané platné rýchlostné obmedzenia a iné nariadenia týkajúce sa cestnej premávky. F.11 Cez spomaľovače jazdite pomaly, maximálnou rýchlosťou 10 km/h. F.12 Nezabúdajte, že počas prepravy môže vietor spôsobovať hluk, ktorý sa môže meniť v závislosti od vozidla a nákladu. F.13 Ak sa nosič nepoužíva, musí sa z vozidla odstrániť z dôvodu úspornej spotreby paliva a dopadu na životné prostredie. G.0 Údržba G.1 Nosič pravidelne umývajte horúcou vodou alebo autošampónom, najmä po použití v pobrežných oblastiach (z dôvodu vplyvu slanej vody) alebo počas období posypu ciest soľou (v zime). G.2 V prípade potreby namažte spájací mechanizmus (nie však povrchy v kontakte s povrchom ťažného zariadenia) a ostatné pohyblivé časti nosiča. G.3 Pred použitím automatickej umývacej linky odmontujte nosič z vozidla. G.4 Po odmontovaní nosiča z vozidla ho uskladnite na suchom mieste. Všetky súčasti nosiča musia byť bezpečne uskladnené. Nezabúdajte nosič čistiť a udržiavať podľa pokynov. G.5 Ak sa niektoré časti nosiča stratia alebo opotrebujú, ako náhradu použite výhradne originálne náhradné diely spoločnosti Thule. Zakúpiť si ich môžete u obchodných zástupcov spoločnosti. G.6 Aby ste zabezpečili rýchle dodanie náhradných dielov a vyhli sa zbytočným nejasnostiam, poskytujte pri zadávaní objednávky alebo pri prieskume dôležité údaje o produkte a sériové číslo. G.7 Poznačte si číslo zámku a kľúča, ktoré sa nachádzajú priamo na kľúči. Náhradu za stratené alebo chybné kľúče tak dostanete bez prieťahov. SL A.0 Splošne informacije A.1 Družba Thule ne prevzema odgovornosti za nastale telesne poškodbe, škodo na premični ali nepremični lastnini, izpad dobička, drugo škodo, nastalo kot posledica nepravilnega pritrjevanja ali uporabe izdelka, ki ni v skladu z navodili za sestavljanje in pritrjevanje oziroma drugimi pisnimi ali ustnimi navodili, ki jih je izdala družba Thule ali prodajalec izdelkov Thule. A.2 Izdelka in delov izdelka nikakor ne smete spreminjati. A.3 Za vprašanja o delovanju, uporabi in omejitvah prtljažnika, se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Thule. Pred namestitvijo in uporabo prtljažnika podrobno preberite vsa navodila in informacije o garanciji. B.0 Pritrjevanje B.1 Preverite, da so v priboru vsi sestavni deli, ki so navedeni v navodilih za sestavljanje. B.2 Preberite priložena navodila za sestavljanje in pritrjevanje in jih natančno upoštevajte. Upoštevajte seznam priporočil (če je priložen). Izdelek pritrjujete po vrstnem redu, sledite točkam 1, 2, 3 itd. B.3 Izdelka ne pritrjujte na kakršenkoli drug način, kot izključno tako, kot je prikazano v navodilih za pritrjevanje. C.0 Nalaganje C.1 Največje dovoljene obremenitve prtljažnika, navedene v navodilih za sestavljanje, ne smete prekoračiti. Vedno prednostno upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev vozila, ki je navedena v navodilih proizvajalca vozila, pri tem upoštevajte spodnjo največjo obremenitev, ki je ne smete prekoračiti. C.2 Največja dovoljena obremenitev prtljažnika, ki je določena v navodilih za sestavljanje, velja za vozila v mirovanju in med vožnjo. C.3 Tovor mora biti varno in trdno pritrjen. Ne uporabljajte elastičnih trakov. C.4 Preverite največjo dovoljeno težo kolesa, ki je določena v navodilih za pritrjevanje in je ne prekoračite. C.5 Pri pritrjevanju koles na prtljažnik za kolesa na zadnjih vratih vozila ali na vlečni kljuki, vedno pritrdite največja in najtežja kolesa najbližje avtomobilu, sledijo naj manjša in lažja kolesa. C.6 Nosilec je izdelan le za pritrjevanje koles s standardnimi okvirji. Tandemskih koles na nosilcu ne smete prevažati. Vedno preverite največjo dovoljeno velikost okvirja kolesa (premer), ki je navedena v navodilih za pritrjevanje in je ne prekoračite. C.7 V primeru, da imate kolo s karbonskim okvirjem ali vilicami, vedno preverite pri proizvajalcu ali prodajalcu koles ali lahko kolo pritrdite na nosilec. C.8 Priporočamo, da uporabite adapter za okvir kolesa Thule 982, pri prtljažnikih za kolesa, ki se pritrjujejo na zadnja vrata vozila ali na vlečno kljuko vozila, kot sta na primer prtljažnika za kolesa. C.9 Družba Thule ne prevzema odgovornosti za kakršno koli poškodbo karbonskega okvirja ali vilic, ki je nastala med nameščanjem in/ali uporabo nosilca. C.10 Pred prevozom odstranite s koles vse dele, ki se zlahka odstranijo, vključno z otroškimi sedeži, košarami, ključavnicami (v kolikor niso vgrajene) in tlačilkami. Ti deli lahko med prevažanjem zaradi povečanega zračnega upora in vibracij odpadejo ter lahko predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu. C.11 Če je vozilo opremljeno s funkcijo samodejnega odpiranja prtljažnih vrat, morate to funkcijo izključiti, preden na zadnja vrata pritrdite prtljažnik za kolesa in prtljažna vrata odpirate ročno. S tem se izognete škodi, ki bi lahko nastala na vozilu in/ali na prtljažniku za kolesa. C.12 Tovor morate po potrebi opremiti s primernimi lučmi in opozorilnimi znaki, ki so v skladu z lokalno zakonodajo. C.13 Pri vozilih, ki so bila prvič homologirana po 1. oktobru 1998, prtljažnik za kolesa in/ali tovor ne sme prekrivati tretje zavorne luči vozila. Tretja zavorna luč vozila mora biti vidna: • 10 Stopinj levo in desno od vzdolžne osi vozila, • 10 Stopinj nad in 5 stopinj pod vodoravno osjo. Če tega ni mogoče zagotoviti, je treba namestiti dodatno zavorno luč. Pri uporabi prtljažnika za kolesa je treba upoštevati nacionalno zakonodajo. C.14 Navodila za montažo in varnostna navodila ter (če je primerno) homologacijo ECE hranite v vozilu, na katerem je nosilec. D.0 Pomembne informacije o prtljažnikih za kolesa, ki jih pritrjujemo na vlečno kljuko vozila D.1 Prtljažnik za kolesa za na vlečno kljuko ni primeren za vlečne kljuke, ki so v celoti narejene iz aluminija ali litega železa (GGG40). D.2 Bunka vlečne kljuke in valjasti del, ki seže 2 cm pod bunko, morata biti jeklena. Držalo bunke vlečne kljuke je lahko izdelano iz aluminija. D.3 Skupna teža prtljažnika za kolesa in tovora ne sme nikoli presegati dovoljene obremenitve vlečne kljuke. Informacije o zmogljivostih vlečne kljuke so navedene na tablici poleg vlečne kljuke ali v knjižici z informacijami o vozilu. D.4 Vedno preverite, da bunka vlečne kljuke ni umazana, da na njej ni olja ter da ni poškodovana. Nekateri proizvajalci bunk za vlečne kljuke te prekrijejo z zaščitno folijo ali prevleko. Pred uporabo prtljažnika za kolesa, morate to folijo ali prevleko odstraniti, ker negativno vpliva na trenje in stabilnost. D.5 Pred odhodom morate preveriti delovanje vseh luči. Če na prtljažniku za kolesa uporabljate meglenko, se prepričajte, da hkrati ne gori tudi meglenka na vozilu. Ko je vtič prtljažnika za kolesa povezan z vozilom in vozilo to zazna, se meglenka vozila običajno samodejno ugasne. Preverite, ali je res tako. D.6 Če se prtljažnik za kolesa na bunki vlečne kljuke premika ali če se sila ukleščenja pri uporabi pritrditvene ročice zmanjša, morate silo ukleščenja bunke na vlečni kljuki prilagoditi v skladu z navodili za pritrjevanje. Za nasvet ali pomoč prosite lokalnega prodajalca izdelkov Thule.
Stran: 2
36 5560032001 D.7 Če ima prtljažnik za kolesa vgrajeno funkcijo nagiba za lažji dostop do prtljažnih vrat, se prepričajte, da je med prevažanjem mehanizem varno zaklenjen v položaju za prevoz. D.8 Ohranite varno razdaljo med prtljažnikom za kolesa in izpušno cevjo, ter se tako izognite poškodbi prtljažnika za kolesa in/ali koles. Vroča izpušna cev in/ali vroči izpušni plini lahko poškodujejo sestavne dele prtljažnika za kolesa in/ali koles. Pri nekaterih modelih vozil je treba namestiti podaljšek izpušne cevi. Posvetujte se s prodajalcem izdelkov Thule, če ste v dvomih kaj ustreza vašemu vozilu. E.0 Pomembne informacije o prtljažnikih za kolesa, ki jih pritrjujemo na zadnja vrata vozila E.1 Prtljažnika za kolesa ne pritrjujte, če ima vaše vozilo dodaten zadnji spojler (čeprav je v priročniku Thule Buyer’s Guide ta model vozila na seznamu vozil, ki jim ustreza; glejte spodaj). E.2 Pred uporabo prtljažnika za kolesa preverite v priročniku Thule Buyer’s Guide ali na spletnem mestu www.thule.com najnovejša priporočila za vaše vozilo. E.3 Nova ali posodobljena priporočila za vaše vozilo so bila lahko objavljena po izdaji teh navodil. Če vaše vozilo ni navedeno v priročniku Thule Buyer’s Guide, obstaja več možnih razlogov: E.3. A. Vaše vozilo ima plastičen/šibek/velik spojler; E.3. B.  Vaše vozilo ima plastična/steklena ali deljena prtljažna vrata; E.3. C.  Proizvajalec avtomobila ne dovoljuje pritrjevanja prtljažnikov za kolesa; ali E.3. D.  Vaše vozilo je na trgu zelo novo (na voljo je manj kot šest mesecev). Najnovejše informacije lahko vedno poiščete na spletnem mestu www.thule.com. E.4 Proizvajalci avtomobilov v različnih državah prodajajo modele vozil z različnimi lastnostmi; prtljažnim vratom so na primer lahko dodani kromirani deli ali spojler. Prtljažnikov za kolesa ne smete nameščati na vozila, ki so opremljena s takimi dodatki, čeprav je model vozila v priročniku Thule Buyer’s Guide naveden kot primeren. E.5 Družba Thule ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki je nastala zaradi nepopolnih ali zastarelih informacij v priročniku Thule Buyer’s Guide kot posledica razlik pri vozilih z različnih območij. E.6 S pritrjenim prtljažnikom za kolesa na zadnjih vratih vozila, zadnjega brisalca morda ne boste mogli uporabljati. Zadnji brisalec mora biti izklopljen (na primer tako, da odstranite varovalko – preverite knjižico z informacijami o vozilu) ali pa ga odstranite. Pri vozilih s samodejnim delovanjem zadnjega brisalca mora biti ta funkcija popolnoma izklopljena. Za pomoč prosite prodajalca avtomobilov ali mehanika. E.7 Preden pritrdite prtljažnik za kolesa, vedno najprej očistite površino in robove prtljažnih vrat. E.8 Zaradi tveganja poškodbe vozila ni dovoljeno odpirati prtljažnika vozila, če so na nameščenem prtljažniku za na zadnja vrata vozila naložena kolesa. Preden odprete prtljažnik vozila, je treba prtljažnik za kolesa raztovoriti. F.0 Značilnosti vožnje in predpisi F.1 Redno preverjajte, ali je tovor dobro pritrjen. F.2 Voznik je odgovoren za brezhibno stanje prtljažnika, pravilno pritrjen prtljažnik na vozilo in varno pritrjen tovor tudi v primeru, da je tovor ali prtljažnik pritrdila tretja oseba. F.3 Vsakič ko uporabite prtljažnik, že po krajši vožnji (50 km) preverite, da je vse varno pritrjeno. Preverjanje ponovite v primernih časovnih intervalih. V primeru, da zaznate kakršnokoli nenavadno obnašanje vozila: šum, ropot, premikanje tovora, ustavite vozilo in preverite ali sta tovor in prtljažnik za kolesa pravilno pritrjena in v skladu z navodili F.4 Pri uporabi prtljažnika za kolesa se je povečala skupna dolžina vozila. Sama kolesa lahko povečajo skupno širino in višino vozila. Posebno previdni bodite pri vzvratni vožnji, pri vožnji v garaže ali na trajekte itd. F.5 Poškodovane ali izrabljene dele takoj zamenjajte. Med prevozom morajo biti vse ročice, vsi vijaki in/ali matice pritrjene v skladu z navodili za pritrjevanje. F.6 Izdelki opremljeni s ključavnico, morajo biti med vožnjo vedno v zaklenjeni poziciji. Ključ morate odstraniti in ga med vožnjo hraniti v vozilu. F.7 Kadar je prtljažnik za kolesa pritrjen na vozilo se vozilu spremenijo vozne lastnosti, vozilo je bolj občutljivo na bočni veter, na ostro vijuganje, naglo zaviranje lahko povzroči zdrs vozila. F.8 Prtljažnik za kolesa lahko prekrije zadnje luči vozila, odvisno od modela prtljažnika za kolesa. Če prtljažnik za kolesa še nima vgrajenih zadnjih luči, morate v tem primeru sami namestiti tablo z lučmi. F.9 Morda boste morali namestiti dodatno registrsko tablico. V skladu z lokalno zakonodajo jo morate pritrditi na ustrezno mesto prtljažnika za kolesa. F.10 Hitrost vozila morate vedno prilagajati tovoru in trenutnim razmeram na cesti, kot na primer: vrsta in kakovost ceste, veter, intenzivnost prometa, omejitve hitrosti. Največje dovoljene hitrosti 130 km/h pa nikakor ne smete prekoračiti. Vedno upoštevajte veljavne omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise. F.11 Čez grbine vozite počasi – največja hitrost 10 km/h. F.12 Med prevažanjem lahko slišite šum vetra, ki se ustvarja med vožnjo in se lahko spreminja, odvisno od vozila in tovora. F.13 Kadar izdelka ne uporabljate, ga zaradi varčnosti, vpliva na okolje in varnosti drugih udeležencev v prometu odstranite z vozila. G.0 Vzdrževanje G.1 Prtljažnik redno vzdržujte. Čistite ga s toplo vodo in šamponom za vozila, zlasti kadar ga uporabljate ali ste ga uporabljali na obalnih območjih (vpliv slane vode) ali pozimi v obdobju soljenja cest. G.2 Po potrebi namažite sklopni mehanizem (vendar ne površin, ki so v stiku z bunko vlečne kljuke) in ostale premikajoče se dele prtljažnika za kolesa. G.3 Pred pranjem vozila v avtomatski avtopralnici odstranite prtljažnik. G.4 Ko prtljažnik odstranite z vozila, ga shranite v suhem prostoru. Vse sestavne dele prtljažnika varno shranite. Prtljažnik čistite in vzdržujte v skladu z navodili. G.5 V kolikor izgubite dele prtljažnika oziroma se deli prtljažnika izrabijo, vedno uporabite izvirne rezervne dele Thule. Rezervne dele lahko kupite pri prodajalcu ali proizvajalcu. G.6 Pri naročanju ali povpraševanju po rezervnih delih, navedite ustrezne podrobnosti o izdelku in serijsko številko. Tako boste prejeli želene rezervne dele hitreje in brez zapletov. G.7 Če želite zagotoviti možnost zamenjave izgubljenih ali nedelujočih tipk v čim krajšem času, si zabeležite številki ključavnice in ključa, ki ju najdete na ključu. BG A.0 Обща информация A.1 Thule не поема отговорност за телесни повреди, щети върху движимо или недвижимо имущество, пропуснати ползи и каквито и да било други загуби или вреди, причинени от неправилен монтаж или експлоатация на багажника за велосипеди, включително, но не само монтаж или експлоатация в противоречие с инструкциите за монтаж или с други указания, дадени писмено или устно от Thule или търговец на Thule. A.2 Багажникът и частите му не бива да се модифицират по никакъв начин. A.3 По въпроси относно работата, експлоатацията и ограниченията на багажника се обръщайте към местния търговец на Thule. Преди монтаж и експлоатация на багажника прочетете внимателно всички инструкции и информация относно гаранцията. B.0 Монтаж B.1 Проверете в инструкциите за монтаж дали всички необходими части на багажника са налице. B.2 Внимателно прочетете и следвайте инструкциите за монтаж и списъка с препоръки, ако такъв е приложен. След това монтирайте изделието в правилната последователност, като следвате точки 1, 2, 3 и т.н. B.3 Не се опитвайте да монтирате багажника по начин, различен от показания в инструкциите за монтаж. C.0 Натоварване C.1 Не бива да се превишава максималното натоварване на багажника, указано в инструкциите за монтаж. Това натоварване винаги е подчинено на максималното препоръчително натоварване за самия автомобил. Винаги се прилага по-ниското от двете ограничения за натоварване и то не трябва да се превишава. C.2 Максималното натоварване на багажника, указано в инструкциите за монтаж, важи както за движещи се, така и за паркирани автомобили. C.3 Товарът трябва да бъде внимателно закрепен. За целта не бива да се използват ластични въжета.
Blagovna znamka:
Thule
Izdelek:
Nosilci za kolesa
Model/ime:
EasyFold XT 2
Vrsta datoteke:
PDF
Razpoložljivi jeziki:
Nizozemščina , Angleščina , Nemščina , Francozi , Španski , Italijanščina , Portugalščina. , Danščina. , Polish. , Finščina , Romunščina. , Slovak , Grk , Madžarščina. , Slovenščina , Kitajka , Hrvaška , Indonezijščina , Ukrajinski , Arabsko , Bolgarščina , Latvijski , Estonščina. , Hebrejščina , Korejščina