Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 priročnik

Galaxy A12

Uporabniški priročnik za Samsung Galaxy A12 v Španski . Ta priročnik PDF ima 977 strani.

Prejšnja stran
Stran: 1
 1 English .................................... 2 Shqip ..................................... 20 ‫العربية‬ ....................................... 38 Azərbaycan (latin) ............... 56 বাংলা ..................................... 73 Български ........................... 93 繁體中文 (香港) .....................111 简体中文 .............................. 127 繁體中文 (台灣) .................... 155 Hrvatski .............................. 172 Čeština ............................... 190 Dansk .................................. 208 Nederlands ......................... 226 Eesti..................................... 244 ‫فارسی‬ ..................................... 262 Suomi .................................. 280 Français .............................. 298 ქართული ......................... 316 Deutsch .............................. 338 Ελληνικά ............................. 356 ‫עברית‬ ................................... 374 हिन्दी ..................................... 392 Magyar ................................ 410 Bahasa Indonesia .............. 428 Italiano ................................ 446 日本語 .................................. 465 Қазақ тілі ............................ 484 ខ្មែ�ែរ ........................................ 502 한국어 ................................... 519 ລາວ ...................................... 538 Latviešu .............................. 555 Lietuvių kalba .................... 573 Македонски ....................... 591 Монгол................................ 609 ျမန္္မာာ .................................... 627 Norsk .................................. 648 Polski .................................. 666 Português ........................... 686 Português (Brasil).............. 704 Română .............................. 722 Русский .............................. 740 Srpski ................................. 758 Slovenčina ......................... 776 Slovenščina ....................... 794 Español .............................. 812 Español (Estados Unidos).830 Svenska .............................. 848 ภาษาไทย............................. 866 Türkçe.................................. 886 Українська ......................... 904 ‫اردو‬ ....................................... 922 O'zbek ................................. 941 Tiếng Việt ........................... 959
Stran: 2
Slovenščina 794 Varnostne informacije Pred uporabo naprave se seznanite s temi pomembnimi varnostnimi informacijami.Vsebujejo splošne varnostne informacije za naprave in lahko hkrati vključujejo vsebino, ki ni namenjena za vašo napravo. Upoštevajte opozorila in previdnostne ukrepe, da ne poškodujete sebe ali drugih in da preprečite poškodbo naprave. Izraz »naprava« se nanaša na izdelek in njegovo baterijo, predmete, priložene izdelku, in katero koli dodatno opremo, odobreno s strani podjetja Samsung, ki se uporablja z izdelkom. Opozorilo Neupoštevanje varnostnih navodil in predpisov lahko privede do poškodb ali smrti Vaša naprava vsebuje magnete. Ohranite varno razdaljo med svojo napravo in predmeti, na katere lahko vplivajo magneti, kot so kreditne kartice in vsadljivi medicinski pripomočki. Če imate vsadljiv medicinski pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev Nezavarovane povezave lahko povzročijo električni šok ali zanetijo ogenj. Ne dotikajte se naprave, električnih kablov, vtičev ali električne vtičnice z mokrimi rokami ali drugimi mokrimi deli telesa Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara. Ne odklapljajte električnega kabla s prekomerno silo Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj.
Stran: 3
Slovenščina 795 Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj. Med polnjenjem naprave ne uporabljajte naprave z mokrimi rokami Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara. Pozitivnega in negativnega priključka napajalnika ne povežite neposredno med seboj To lahko povzroči požar ali resne poškodbe. Naprave ne uporabljajte na prostem v času nevihte Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali nepravilnega delovanja naprave. Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec • Uporaba splošnih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo vaše naprave ali povzroči nepravilno delovanje.Takšno ravnanje lahko zaneti ogenj ali povzroči eksplozijo baterije. • Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave. • Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril. Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali na pasu • Naprava se lahko poškoduje, eksplodira ali povzroči požar, če preveč pritiskate nanjo. • Ob udarcu ali padcu se lahko poškodujete. Pazite, da vam naprava ne pade na tla in je ne izpostavljate udarcem • To lahko poškoduje napravo ali baterijo, povzroči okvaro naprave ali skrajša njeno življenjsko dobo. • Prav tako lahko povzroči tudi pregrevanje, vžig, požar ali druge nevarnosti.
Stran: 4
Slovenščina 796 Napravo in polnilnik uporabljajte in odstranjujte previdno • Baterije ali naprave ne mečite v ogenj. Baterije ali naprave nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Naprava lahko eksplodira, če se preveč segreje. Izrabljeno baterijo ali napravo odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi. • Naprave nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. • Naprave ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik in pregretje. Zavarujte napravo, baterijo in polnilnik pred morebitnimi poškodbami • Naprave in baterije ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam. • Izredne temperature lahko poškodujejo napravo ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterije. • Pozitivnega in negativnega priključka baterije ne povežite neposredno med seboj, poleg tega pa preprečite njun stik s kovinskimi predmeti. Pri tem lahko pride do okvare baterije. • Ne uporabljajte kabla katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovanega ali okvarjenega napajalnika ali baterije. • Ko je reža baterije odprta, ne vklopite ali uporabljajte naprave. Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod • Baterija lahko začne spuščati. • Naprava se lahko pregreje in povzroči požar. Naprave ne uporabljajte ali hranite v prostorih z visoko koncentracijo prahu ali prašnih delcev Prah ali tujki lahko povzročijo okvaro naprave oz. požar ali električni udar.
Stran: 5
Slovenščina 797 Preprečite stik večnamenskega priključka in majhnega konca napajalnika s prevodnimi materiali kot so tekočine, prah, kovinski praški in grafit svinčnikov. Ne dotikajte se večnamenskega priključka z ostrimi orodji ali udarite s silo ob večnamenski priključek Prevodni materiali lahko povzročijo kratek stik ali korozijo priključnih sponk, kar lahko povzroči eksplozijo ali požar. Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik Naprava se morda ne bo pravilno polnila ali se lahko pregreje. Naprava in baterija ne smeta priti v stik z usti • Takšno ravnanje lahko poškoduje napravo oz. povzroči eksplozijo ali zaneti ogenj. • Manjši deli ob zaužitju, lahko povzročijo dušenje živali ali otrok. • Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno. Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe. Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami Za varno odlaganje litij-ionske baterije, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.
Stran: 6
Slovenščina 798 Pozor Neupoštevanje predpisanih opozoril lahko privede do poškodb ali uničenja lastnine Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav • Večina elektronskih naprav uporablja radio frekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav. • Uporaba LTE podatkovne povezave lahko moti delovanje drugih naprav, kot je avdio oprema in telefoni. Naprave ne uporabljajte v bolnišnicah, letalih ali v prevoznih sredstvih, ki bi jih lahko motila radio frekvenca • Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju. • Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika. • Če uporabljate medicinske pripomočke, pred uporabo naprave vprašajte izdelovalca pripomočka, ali radijske frekvence, ki jih oddaja naprava, vplivajo na delovanje pripomočka. • Na letalu lahko uporaba elektronske naprave privede do nepravilnega delovanja navigacijskih instrumentov. Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu. • Radio frekvenčni motnje naprave povzročijo nepravilno delovanje elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.
Stran: 7
Slovenščina 799 Naprave ne izpostavljajte dimu ali hlapom Takšno ravnanje lahko poškoduje ohišje naprave ali njeno nepravilno delovanje. Če uporabljate slušni aparat, vprašajte izdelovalca pripomočka o morebitnih motnjah zaradi radio frekvenčnih signalov Radijska frekvenca, ki jo oddaja naprava, lahko vpliva na delovanje slušnega aparata. Pred uporabo naprave vprašajte izdelovalca pripomočka, ali radijske frekvence, ki jih oddaja naprava, vplivajo na delovanje pripomočka. Naprave ne uporabljajte blizu naprav, ki oddajajo radijske signale, to so lahko zvočni sistemi ali radijski stolpi Radio frekvence lahko privedejo do nepravilnega delovanja vaše naprave. Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije • V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije. • Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije. • Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij ter na območjih miniranja. • Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Če se katerikoli del naprave zlomi, se iz njega kadi ali oddaja vonj po gorenju, takoj prenehajte z uporabo naprave. Ponovno uporabite napravo šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung • Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. • Če se iz naprave kadi ali oddaja vonj po gorenju, lahko sledi eksplozija baterije ali ogenj.
Stran: 8
Slovenščina 800 Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete: • Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo. • Naprava naj bo v vašem dosegu. Pri uporabi brezžične naprave ne odmaknite pogleda s ceste. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal. • V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni. • Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji. • Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. • Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
Stran: 9
Slovenščina 801 Z vašo napravo ravnajte skrbno in ustrezno Naprava naj ne pride v stik s tekočinami • Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja naprave. • Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center. • Ta naprava ima znotraj nameščene indikatorje tekočine. Če voda poškoduje vašo napravo, je lahko garancija proizvajalca neveljavna. Napravo vedno odložite na ravno površino Če naprava pade, se lahko poškoduje. Napravo lahko uporabljate na mestih, kjer je temperatura okolice od 0 °C do 35 °C. Napravo lahko shranjujete pri temperaturi okolice od -20 °C do 50 °C. Uporaba ali shranjevanje naprave izven priporočenih temperaturnih razponov lahko povzroči poškodbe naprave ali zmanjša življenjsko dobo baterij • Naprave ne shranjujte na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.Takšno ravnanje lahko privede do nedelovanja zaslona, poškodbe naprave, ali eksplozije baterije. • Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (npr. na armaturni plošči avtomobila). • Pri napravi s snemljivo baterijo lahko baterijo shranjujete ločeno na mestih, kjer je temperatura okolice od 0 °C do 45 °C. Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice • Naprava se lahko opraska ali okvari. • Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.
Stran: 10
Slovenščina 802 Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj • Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni. • Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte. Izogibajte se stiku z napravo, ko se le ta pregreva.V nasprotnem primeru lahko pride do opeklin rdečice in pigmentacije kože • Pazite na pregrevanje naprave, ko le to uporabljate dlje časa, prav tako se izogibajte dolgotrajnemu stiku s kožo. • Ne sedite na napravi ali se je dlje časa neposredno dotikajte ko se le ta polni ali je priključena na električni vir. • Toleranca do visokih temperatur je odvisna od posameznika. Bodite še posebej pazljivi pri uporabi s strani otrok, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami. Če je zadnji pokrov na napravi odstranjen, le te ne uporabljajte Baterija lahko pade iz naprave, kar lahko privede do poškodbe ali nepravilnega delovanja. Bodite previdni, da objektiva fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah. Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, je ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.
Stran: 11
Slovenščina 803 Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam • Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem. • Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube zavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo. • Če je oseba v sorodu z vami ob uporabi podobne naprave doživela kakršenkoli napad, se pred uporabo te naprave, posvetujte z zdravnikom. • Če ob uporabi naprave čutite neudobje, mišične krče, izgubo orientacije, nemudoma prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. • Da preprečite naprezanje oči si med uporabo naprave večkrat vzemite odmor. Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, ramen ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če po takšni izpostavitvi dlje časa čutite bolečino, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.
Stran: 12
Slovenščina 804 Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa •  Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha. •  Izpostavljenost močnim zvokom lahko zmoti vašo pozornost in privede do nesreče. • Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost. • V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priklopite slušalke na napravo. • Med vožnjo ali jahanjem ne uporabljajte slušalk.Takšno početje zmoti vašo pozornost in lahko povzroči nesrečo oz je v nekaterih območjih nezakonito. Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni • Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih. • Bodite pozorni, da se vam kabel od priloženih slušalk ne zaplete v roke ali bližnje predmete. Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo • Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. • Če ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože.V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in obiščite zdravnika.
Stran: 13
Slovenščina 805 Mobilne naprave in opremo namestite previdno • Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene. • Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju, v katerem se sproži zračna blazina, oziroma v njeni bližini. Če je brezžična oprema nepravilno nameščena v vozilu, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe. Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem • Vaša naprava je lahko poškodovana ali ne deluje pravilno. • Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli. Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika • Če baterij ne uporabljate daljše obdobje, se lahko okvarijo. • Nerabljena naprava se čez nekaj čas izprazni, tako da jo je treba pred uporabo znova napolniti. • Če polnilnika ne uporabljajte, ga izklopite z vira napajanja. • Baterijo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom. • Sledite vsem navodilom v tem priročniku, da napravi in bateriji zagotovite najdaljšo življenjsko dobo. Poškodbe ali nedelovanje, zaradi neupoštevanja navodil, lahko razveljavi vašo garancijo. • Skozi čas se naprava lahko obrabi. Nekatere dele in popravila krije veljavna garancija, poškodbe in poslabšano delovanje, ki ga povzroči uporaba neodobrene dodatne opreme, pa ne. Med uporabo naprave upoštevajte sledeče • Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko. • Govorite v mikrofon.
Stran: 14
Slovenščina 806 Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte • Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če naprava potrebuje popravilo, jo odnesite v Samsungov servisni center. • Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar. • Baterije ne smete razstavljati ali je ponovno uporabljati. • Pred odstranitvijo baterije izklopite napravo. Če baterijo odstranite, ko je naprava še delujoča, lahko to privede do nepravilnega delovanja. Med čiščenjem naprave upoštevajte sledeče • Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko. • Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo. • Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.Takšno dejanje lahko povzroči bledenje, korozijo ohišja in povzroči električni šok ali vžig. • Preprečite, da bi bila naprava izpostavljena prahu, znoju, črnilu, olju in kemičnim izdelkom, kot so kozmetika, antibakterijsko razpršilo, čistilo za roke, detergent in insekticidi. Zunanji in notranji deli naprave se lahko poškodujejo, izpostavitev pa lahko privede tudi do slabšega delovanja naprave. Če je vaša naprava izpostavljena kateri koli od zgoraj naštetih tekočin, jo očistite z mehko krpo brez kosmov. Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom Vaša naprava morda ne bo delovala pravilno. Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.
Stran: 15
Slovenščina 807 S SIM karticami, spominskimi karticami in kabli ravnajte previdno • Med vstavljanjem kartice ali kabla v vašo napravo poskrbite, da je kartica ali kabel vstavljen na pravi strani. • Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo. • Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav. • Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo. • Nepravilno vstavljanje ali vstavljanje na silo lahko poškoduje večnamenske vtičnice ali druge dele na napravi. Omogočite dostop do storitev v sili V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč. Zaščitite vaše osebne podatke, preprečite uhajanje tekočin ali izrabo občutljivih informacij • Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov. • Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo ponastavite, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov. • Pri prenašanju aplikacij pazljivo preberite odobritveni zaslon. Posebej bodite pozorni pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogo funkcij ali do večjega števila vaših osebnih podatkov.
Stran: 16
Slovenščina 808 • Redno preverjajte svoje račune, da preprečite nedovoljeno ali sumljivo uporabo. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščene uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite vaše podatke o računu. • V primeru, da izgubite napravo ali vam je odtujena, spremenite gesla na vaših računih, če želite zaščititi vaše osebne podatke. • Izogibajte se uporabi aplikacij iz neznanih virov in zaklenite vašo napravo z vzorcem, geslom ali kodo PIN. Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv Avtorsko zaščitenih gradiv ne razširjajte brez dovoljenja lastnikov vsebin.V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv. Zlonamerni programi in virusi Da zaščitite vašo napravo pred zlonamernimi programi in virusi, upoštevajte sledeče namige. Neupoštevanje lahko privede do škode ali izgube podatkov, ki jo garancija ne pokriva • Ne prenašajte neznanih aplikacij. • Ne obiskujte nezanesljivih spletnih strani. • Sumljiva sporočila ali e-poštna sporočila neznanih pošiljateljev izbrišite. • Nastavite geslo in ga redno menjajte. • Izklopite brezžične funkcije, kot so Bluetooth, kadar jih ne uporabljate. • Če se naprava vede neobičajno, zaženite protivirusni program in preverite ali je okužena. • Pred zagonom na novo prenesenih aplikacij in datotek zaženite protivirusni program. • Na vaš računalnik namestite protivirusni program in redno pregledujte morebitne okužbe. • Ne urejajte nastavitev registracije ali operacijskega sistema naprave.
Stran: 17
Slovenščina 809 Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate) Za več informacij obiščite spletno stran www.samsung.com/sar in s številko modela poiščite svojo napravo. Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (Odpadna električna in elektronska oprema) Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk in kabla USB) ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov.Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Stran: 18
Slovenščina 810 Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66. Zavrnitev odgovornosti Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.
Stran: 19
Slovenščina 811 »VSEBINE IN STORITVETRETJIH OSEB SO NAVOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZATAKO PONUJENEVSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČAVSA IMPLICITNA JAMSTVA,VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI,VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLIVSEBINE ALI STORITVE, KI JE NAVOLJO PREKTE NAPRAVE, INV NOBENIH OKOLIŠČINAH –VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAVTAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALIV POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLIVSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLIVSEBINE ALI STORITVE ZVAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTITAKE ŠKODE.« Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje.Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave. Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Vprašanje in odgovori

Imate vprašanje o Samsung Galaxy A12 vendar ne najdete odgovora v uporabniškem priročniku? Morda vam lahko uporabniki strani ManualsCat.com pomagajo odgovoriti na vaše vprašanje. Če izpolnite spodnji obrazec, se bo vaše vprašanje pojavilo pod priročnikom za Samsung Galaxy A12. Prepričajte se, da svoje težave z Samsung Galaxy A12 opišete čim bolj natančno. Bolj je vaše vprašanje natančno, večje so možnosti, da boste hitro prejeli odgovor drugega uporabnika. Ko bo nekdo odgovoril na vaše vprašanje, boste samodejno prejeli e-poštno sporočilo.

Postavite vprašanje o Samsung Galaxy A12

Ime
E-poštni naslov
Odziv

Spodaj si oglejte priročnik za Samsung Galaxy A12. Vse priročnike na ManualsCat.com si lahko ogledate popolnoma brezplačno. Z gumbom »Izberi jezik« lahko izberete jezik priročnika, ki si ga želite ogledati.

  • Blagovna znamka: Samsung
  • Izdelek: Pametni telefoni
  • Model/ime: Galaxy A12
  • Vrsta datoteke: PDF
  • Razpoložljivi jeziki: Angleščina , Italijanščina , Nemščina , Francozi , Nizozemščina , Bolgarščina , Španski , Danščina. , Indonezijščina , Hebrejščina , Portugalščina. , Kitajka , Hrvaška , Arabsko , Hindi , Vietnamščina