H-WASH 300 PLUS priročnik
Hoover H-WASH 300 PLUS priročnik

Uporabniški priročnik za Hoover H-WASH 300 PLUS v Nizozemščina . Ta priročnik PDF ima 100 strani.

PDF 100 1.1mb

Spodaj si oglejte priročnik za Hoover H-WASH 300 PLUS. Vse priročnike na ManualsCat.com si lahko ogledate popolnoma brezplačno. Z gumbom »Izberi jezik« lahko izberete jezik priročnika, ki si ga želite ogledati.

MANUALSCAT | SL

Vprašanje in odgovori

Imate vprašanje o Hoover H-WASH 300 PLUS vendar ne najdete odgovora v uporabniškem priročniku? Morda vam lahko uporabniki strani ManualsCat.com pomagajo odgovoriti na vaše vprašanje. Če izpolnite spodnji obrazec, se bo vaše vprašanje pojavilo pod priročnikom za Hoover H-WASH 300 PLUS. Prepričajte se, da svoje težave z Hoover H-WASH 300 PLUS opišete čim bolj natančno. Bolj je vaše vprašanje natančno, večje so možnosti, da boste hitro prejeli odgovor drugega uporabnika. Ko bo nekdo odgovoril na vaše vprašanje, boste samodejno prejeli e-poštno sporočilo.

Postavite vprašanje o Hoover H-WASH 300 PLUS

Stran: 1
  SL 67 Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek.S ponosom vam ponujamo idealen izdelekin najboljšo celovito ponudbogospodinjskih aparatov za vaš vsakdan. Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik, saj boste v njem našlli navodila za pravilno in varno uporabo ter koristne nasvete za vzdrževanje aparata. Aparat začnite uporabljati šele, ko ste pozorno prebrali ta navodila! Priporočamo, da knjižico shranite, da vam bo vedno pri roki, in jo boste lahko posredovali tudi morebitnim novim lastnikom aparata. Posamezni izdelki so označeni z edinstveno 16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”, odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini za vrata) ali v nalepki z dokumenti v notranjosti aparata. Koda je neke vrste osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo pri registraciji in v primerih, ko se morate obrniti na pooblaščeni servis. Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov. Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil: lz OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva; lOEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih. V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat. 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI 2. INSTALACIJA 3. PREDALČEK ZA DETERGENT 4. PRAKTIČNI NASVETI 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 6. HITRI VODNIK 7. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI 8. PROGRAM SUŠENJA 9. AVTOMATSKI PROGRAM ZA PRANJE/SUŠENJE 10.ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA Varstvo okolja Kazalo
Stran: 2
  68 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI l Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih: −kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah ali drugih delovnih okoljih; −na kmetijah; −za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih; −v penzionih. Za drugačno uporabo v okoljih, ki se razlikujejo od uporabe v gospodinjstvih, kot na primer uporaba komercialne namene s strani strokovnjakov ali izučenih uporabnikov, ta aparat ni namenjen. Nenamenska uporaba aparata lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in izniči veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nikakšrne odgovornosti, skladno z veljavnimi zakoni, za morebitno škodo na aparatu ali poškodbe ali izgubo zaradi nenamenske uporabe, tudi če je bil aparat uporabljan v gospodinjstvu. lAparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnosti ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z aparatom, prav tako otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora. lOtrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z aparati. lOtroci, mlajši od 3 let, se stroju ne smejo približevati, razen če so pod stalnim nadzorom. lČe je dovodna cev poškodovana, mora biti zamenjana s posebno cevjo ali sistemom, ki ga priskrbi proizvajalec ali pooblaščeni serviser. l Uporabljajte samo aparatu priložene cevi za priključitev na vodovodno omrežje. (Ne uporabljajte cevi, s katerimi je bil priključen stari aparat!). l Tlak vode mora biti med 0,05 MPa in 0,8 MPa. lPrepričajte se, da morda preproga oz. tekstilna talna obloga ne ovira zračenja skozi odprtine na dnu stroja. lZadnja faza programa pralno- sušilnega stroja poteka brez segrevanja (faza ohlajanja), kar zagotavlja, da je perilo po koncu programa ustrezne temperature in da ne bo poškodovano.
Stran: 3
  SL 69 lTudi po instalaciji mora biti vtikač dostopen. lStroja ne smete namestiti za zaklenjenimi vrati, za drsnimi vrati ali za vrati s tečaji na nasprotni strani kot so tečaji na pralno-sušilnem stroju, saj bi lahko ta onemogočila, da bi se vrata stroja do konca odprla. lNajvečja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo). lV stroju ne smete sušiti perila, ki je bilo čiščeno z industrijskimi kemikalijami. lV stroju ne sušite neopranega perila. l Perilo, na katerem so madeži od jedilnega olja, acetona, alkohola, bencina, kerozina, sredstev za odstranjevanje madežev, terpentina, voska ali sredstev za odstranjevanje voska in podobnih snovi morate pred sušenjem v pralno-sušilnem stroju temeljito oprat z vročo vodo in večjo količino detergenta od običajne. lV sušilnem stroju ni dovoljeno sušenje penaste gume (pene lateks), kap za prhanje, vodoodpornega tekstila, z gumo podloženih kosov ali oblačil oziroma vzglavnikov, podloženih ali obloženih s penasto gumo. lMehčalce in podobne izdelke uporabljajte skladno z navodili proizvajalca. lPerilo, na katerem so sledi olj, se lahko spontano vžge, še posebej če je izpostavljeno viru toplote, kot je to sušilni stroj. Posamezni kosi se segrejejo, kar povzroči oksidacijsko reakcijo olja, oksidacija pa proizvaja toploto. Če odvajanje toplote ni možno, se perilo tako segreje, da lahko pride do vžiga. Če od olja umazano perilo mečete na kup, ga zlagate ali shranite, to lahko onemogoči uhajanje toplote in povzroči tveganje za vžig. lČe morate v stroju sušiti tudi perilo, umazano z rastlinskim ali jedilnim oljem, ali so na njem sledi izdelkov za nego las, morate te kose najprej oprati z vročo vodo in večjo količino detergenta od običajne. Tako boste tveganje zmanjšali, vendar pa ga ne boste v celoti odpravili. OPOZORILO: Nikoli ne izklapljajte pralno- sušilnega stroja pred koncem programa sušenja, če nimate namena takoj pobrati perila iz stroja in ga razgrniti, kar bo omogočilo odvajanje toplote.
Stran: 4
  70 lIz žepov odstranite vse predmete, predvsem vžigalnike in vžigalice. lTehnični podatki o izdelku so dostopni na proizvajalčevi spletni strani. lTehnični podatki (napajalna napetost in vhodna moč) so navedeni na tablici s podatki na aparatu. lPrepričajte se, da je električni sistem ozemljen, skladen z vsemi veljavnimi predpisi in da električna vtičnica ustreza vtikaču aparata. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo. l Odsvetujemo uporabo pretvornikov, razdelilcev ali podaljškov. lPred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na pralnem stroju potegnite vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za vodo. lKo izklapljate stroj iz električnega omrežja, vedno primite za vtikač, nikoli ne vlecite za kabel. lPred odpiranjem vrat se prepričajte, da v bobnu ni vode. lStroj ne sme biti izpostavljen dežju, neposredni sončni svetlobi ali drugim vremenskim pogojem. lPri premikanju ne dvigajte stroja za gumbe ali predalček za pralna sredstva; med transportom ne odlagajte stroja na vrata. Priporočamo, da stroj dvigneta dve osebi. lV primeru nepravilnosti v delovanju in/ali okvare stroj izklopite, zaprite pipo za vodo in ne poskušajte sami odpraviti napake. Takoj se obrnite na najbližji pooblaščeni servis in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Neupoštevanje the navodil lahko negativno vpliva na varnost stroja. Priključitev na električno omrežje in navodila za varno uporabo OPOZORILO: aparat se ne sme napajati preko zunanje stikalne naprave, kot je na primer programska ura, niti ne sme biti priključen na omrežje, ki ga ponudnik energije nenehno vklaplja in izklaplja. OPOZORILO: Voda med pranjem doseže zelo visoko temperaturo.
Stran: 5
  SL 71 2. INSTALACIJA lOdvijte 2 ali 4 vijake (A) na hbrtni strani in odstranite 2 ali 4 ploščice (B), kot je to prikazano na sliki figure 1. lZakrijte 2 ali 4 luknje s pomočjo čepov, ki jih boste našli v ovojnici z navodili. lČe je pralni stroj vgraden, s katerimi so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4 vijake (A) in odstranite 3 ali 4 ploščice (B). lPri nekaterih modelih bo 1 ali več ploščic padlov notranjost stroja: nagnite stroj naprej, da jih odstranite. Luknje zakrije s čepi, ki jih boste našli v ovojnici. lNagubano ploščo "polionda" namestite na dno, kot je to prikazano na sliki 2 (glede na model vašega stroja upoštevajte verzijo A, B ali C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 OPOZORILO: Pazite, da embalaža ne pride v roke otrokom. Pri določenih modelih ta postopek ni potreben, ker bo plošča "polionda" že nameščena v dnu aparata.
Stran: 6
  72 lZa priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3) uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju priložene (v ta namen ne uporabljajte starih cevi). lNEKATERI MODELI imajo še dodatne značilnosti: lHLADNA IN TOPLA VODA - HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na toplo in hladno vodo, kar omogoča večji energijski prihranek. Sivo cev priključite na pipo za hladno vodo, rdečo pa na pipo za toplo vodo. Stroj lahko priključite tudi samo na hladno vodo: v tem primeru bo morda začel stroj izvajati določene programe z nekajminutno zamudo. lAQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je naprava, ki prepreči pretok vode, če pride do okvare cevi. V tem primeru se v okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat morate zamenjati cev. Če želite odviti matico, morate pritisniti na pripomoček za preprečitev odvijanja "B". lAQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje, osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko zaključil program pranja. Ko se program pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev. 3 1 4 B A 5 B A 6 Vodovodni priključki
Stran: 7
  SL 73 lPotisnite pralni stroj do zida, pri tem pa pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena, ter usmerite odtočno cev v kad ali, še bolje, jo priključite v odtok na zidu na višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora biti večji od premera cevi pralnega stroja (sl. 7). lUravnajte stroj s pomočjo nastavljivih nog, kot je to prikazano na sliki 8: a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak; b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite, dokler se ne naslanja na tla; c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler se matica ne pomakne do dna pralnega stroja. lPotisnite vtikač v vtičnico. min 50 cm max 85 cm 2,5 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * PRODAJA SE ZASEBNO A B C 8 Namestitev OPOZORILO: Če je potrebno zamenjati priključni električni kabel, se obrnite na pooblaščeni servis. V proizvajalčevi garanciji niso zajete napake pri instalaciji.
Stran: 8
  74 3. PREDALČEK ZA DETERGENT Predalček za detergent je razdeljen na 3 predelke, kot je to prikazano na sliki 9: lpredelek “1”: za detergent za predpranje; lpredelek “ ”: za posebne dodatke, mehčalce, škrob, dišave ipd.; lpredelek “2”: za detergent za pranje. NEKATERIM MODELOM je priložena tudi posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2". Tako bo tekoči detergent stekel v boben v pravem trenutku. Posodico lahko uporabljate tudi za belilo, če izberete program “Izpiranje”. 2 1 9 10 OPOZORILO: Uporabljajte samo tekoča sredstva. Pralni stroj bo tekom izvajanja programa samodejno doziral dodatke med zadnjim izpiranjem. OPOZORILO: Določene vrste detergentov niso namenjene odmerjanju v predalček za pralni prašek, ampak so jim priložene posebne posodice, ki jih položite neposredno v boben. NEKATERI MODELI so opremljeni s sistemom za samodejno odmerjanje, ki natančno odmeri pralno sredstvo in mehčalec. V tem primeru si za podrobnejše informacije oglejte specifični del poglavja STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI.
Stran: 9
  SL 75 4. PRAKTIČNI NASVETI Ko razvrščate perilo za pranje, ne pozabite: - odstraniti morate vse kovinske predmete, npr. lasnice, bucike, kovance; - zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite zadrge, zavežite pasove in dolge trakove; - z zaves snemite kaveljčke; - pozorno preberite etikete z navodili za vzdrževanje tkanin na perilu; - odstranite trdovratne madeže s pomočjo namenskih detergentov. lPriporočamo, da se izogibate centrifugiranju, ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali druge težke kose perila. lPred pranjem perila iz volne se prepričajte, da so primerni za pranje v stroju. Preverite oznako na etiketi na oblačilu. lMed enim in drugim pranjem pustite vrata aparata rahlo odprta in preprečite, da bi se znotraj stroja pojavile neprijetne vonjave. Nasveti, kako prihraniti denar in skrbeti za okolje pri uporabi aparata. lV stroj naložite večjo količino perila, kot je prikazano v razpredelnici programov za posamezen program – s tem boste prihranili energijo in vodo. lHrup in stopnja vlažnosti perila vplivata na hitrost ožemanja: rezultat hitrejšega ožemanja sta večji hrup in manjša vlažnost perila. lNajučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo. Perite največjo dovoljeno količino perila lZa najbolj učinkovito porabo energije, vode, detergenta in časa priporočamo, da vedno perete poln stroj perila, tj. priporočeno največjo dovoljeno količino. Če enkrat operete poln stroj perila, s tem prihranite 50% energije v primerjavi z dvakratnim pranjem polovične količine. Je predpranje potrebno? lLe za zelo umazano perilo! PRIHRANITE na detergentu, času, vodi in med 5 do 15% energije, če NE izberete predpranja, ko perete manj ali običajno umazano perilo. Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno? lPred pranjem na madežih uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev ali pa zasušene madeže namakajte v vodi, da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih temperaturah. Prihranite na energiji s programi za pranje pri nižjih temperaturah. Pred vklopom programa sušenja (PRALNO-SUŠILNI STROJI) lZA PRIHRANEK na energiji in času pred sušenjem v stroju izberite centrifugiranje pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost vode v perilu. Spodaj se nahajajo kratka navodila z namigi in nasveti glede uporabe detergenta. lUporabljajte samo detergente, ki so primerni za strojno pranje. lDetergent izberite glede na vrsto tkanine (bombaž, občutljivo perilo, sintetika, volna, svila itd.), barvo, vrsto in stopnjo umazanije ter programirano temperaturo pranja. Nasveti za vlaganje perila v stroj Koristni nasveti za varčevanje Odmerjanje detergenta
Stran: 10
  76 lZa uporabo prave količine detergenta, mehčalca ali drugih dodatkov, vsakič skrbno upoštevajte navodila proizvajalca: pravilna uporaba aparata s pravim odmerkom vam omogoča, da se izognete nastajanju odpadkov in zmanjšate vpliv na okolje. lPreveč detergenta povzroči prekomerno penjenje, kar preprečuje pravilno izvedbo ciklusa. Prav tako lahko vpliva na kakovost pranja in izpiranja. Uporaba ekoloških detergentov brez fosfatov lahko povzroči naslednje učinke: - voda za izpiranje je bolj motna : To je posledica zeolitov v vodi, kar pa na učinkovitost izpiranja ne vpliva. - bel prah(zeoliti) na perilu po koncu pranja: to je normalno, prah ne prodre v tkanino in ne vpliva na barvo. - pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni znak nezadostnega izpiranja. - obilno penjenje: To je pogosto posledica anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo detergent in ki jih je težko spraviti iz perila. V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,saj to ne bi pomagalo! Če se problem ponavlja in sumite, da gre za nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis. Za pranje zelo umazanega belega perila priporočamo program za bombaž pri 60°C ali več ter običajen pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila, ki pri srednjih/visokih temperaturah zagotavljajo odlične rezultate. Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C izberite vrsto detergent glede na vrsto tkanine in stopnjo umazanosti perila. Običajno so praški primerni za bolj umazano “belo” ali pisane tkanine obstojnih barv, medtem ko so tekoči detergent ali “do barv prijazni ” praški primerni za pranje manj umazanega pisanega perila. Za perilo, ki ga perete pri temperaturah pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih detergentov oziroma detergentov, ki so namenjeni pranju pri nižjih temperaturah. Za pranje volne in svile uporabljajte samo namenske detergente za to vrsto tkanin.
Stran: 11
  SL 77 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo. lStroj izklopite iz električnega omrežja. lZ vlažno krpo očistite zunanjo stran aparata, NE UPORABLJAJTE ABRAZIVNIH SREDSTEV, ALKOHOLA IN/ALI RAZREDČIL. lPriporočamo redno čiščenje posodice za detergent, da preprečite nalaganje ostankov detergenta in dodatkov. lPredal nežno, a odločno odstranite. lPredal očistite pod tekočo vodo in ga vrnite na njegovo mesto. PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA: lIzvlecite celo posodico, tako da pritisnete gumb za sprostitev, pri tem bodite pozorni na iztekanje ostankov detergenta. 1 2 lPosodico napolnite z vročo vodo. 1 2 lPosodico pretresite, da steče voda v vse predalčke. lPosodico spraznite in z nje odstranite odvečno vodo, nato jo namestite nazaj v aparat. Čiščenje zunanjosti aparata Čiščenje predalčka za pralna sredstva Pred čiščenjem morajo biti vsi predalčki prazni. OPOZORILO: Za čiščenje posodice NE uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo kislino (na primer kis) ali agresivnih detergentov, ker bi lahko poškodovali tesnila in/ali notranje dele aparata.
Stran: 12
  78 lAparat je opremljen s posebnim filtrom, ki zadržuje večje ostanke, zaradi katerih bi lahko prišlo do zamašitve odtočnega sistema, na primer gumbe ali kovance (odvisno od modela, upoštevajte različico A or B). Priporočamo, da filter preverite in očistite 5 ali 6 krat na leto. lStroj izklopite iz električnega omrežja lPriporočamo, da pred odvijanjem filtra pod njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla suha. lFilter zavrtite v levo do konca, dokler ni v vertikalnem položaju. lIzvlecite in očistite filter; na koncu ga znova namestite v stroj in ga zavrtite v desno. lPonovite zgoraj opisan postopek v obratnem vrstnem redu. B A lČe aparat dalj časa shranjujete v neogrevani sobi, iz cevi popolnoma odstranite vse ostanke vode. lStroj izklopite stroj iz vtičnice. lSnemite dotočno cev z nosilca in jo spustite, da voda iz nje steče v podstavljeno posodo. lNa koncu pritrdite odtočno cev z jermenom. Čiščenje filtrov črpalke Pred selitvijo ali če stroja dlje časa ne boste uporabljali PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA: če boste morali stroj nagibati ali premikati, odstranite najprej predalček za detergent, ki naj bo ves čas v vodoravnem položaju, da detergent ne bo iztekal iz njega.
Stran: 13
  SL 79 6. HITRI VODNIK Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta sistem zagotavlja manjšo porabo energije in ustrezno krajše programe pranja. lVklopite pralni stroj in izberite ustrezen program. lPo potrebi prilagodite temperatura pranja ter pritisnite na tipke za želene "opcije". lS pritiskom na tipko START/PAVZA zaženite program.. lKo je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže napis "End" (Konec), ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka. lIzklopite pralni stroj. S pomočjo razpredelnice programov izberite ustrezen program za vrsto tkanine, in sledite navodilom za upravljanje pralnega stroja. Tlak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Hitrost ožemanja (vrt./min.): gl. tablico s podatki. Priključna moč / Varovalka AMP / Priključna napetost: gl. tablico s podatki. 7. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI D F C E G H B I A L M A Stikalo za izbiranje programov s položajem OFF (izklopljeno) B Tipka START/PAVZA C Tipka za ZAMIK VKLOPA D Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA / PARNA FUNKCIJA E Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA UMAZANOSTI PERILA F Tipka za OPCIJE G Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE H Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA F+B START ONE TOUCH G+H ZAKLEPANJE TIPK I Digitalni prikazovalnik L Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA M Območje ONE TOUCH Izbiranje programov SUŠENJE Če želite, da stroj po pranju samodejno opravi tudi program sušenja, izberite ustrezen program s pomočjo tipke za IZBIRANJE SUŠENJA. Če želite, pa lahko perilo najprej operete, nato pa izberete ustrezen program sušenja in perilo, ki ga želite posušiti. Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne. Tehnični podatki
Stran: 14
  80 lS pritiskom na tipko START/PAVZA zaženete izbrani program. lKo izberete program, ostane stikalo za izbiranje programov na izbranem programu, dokler se program ne zaključi. lKo se na prikazovalniku izpiše "End" (Konec) in lučka za ZAPRTA VRATA ugasne, lahko vrata stroja odprete. lStroj izklopite z obračanjem gumba na položaj OFF. lS pritiskom na to tipko zaženete izbrani program pranja. PREMOR DELOVANJA STROJA lPritisnite gumb START/PAVZA in ga držite približno 2 sekundi (kontrolne lučke in prikaz preostalega časa utripajo, kar pomeni, da je izbran premor delovanja aparata). lPonovno pritisnite gumb START/PAVZA za ponovni zagon programa na točki, kjer je bil aktiviran premor. PREKLIC PROGRAMA lProgram prekličete tako, da obrnete stikalo za izbiranje programov na OFF. lPočakajte 2 minuti, da se sprosti varnostna naprava in bo mogoče odpreti vrata. lS pomočjo te tipke lahko zamaknete začetek pranja za do 24 ur. lTo storite na naslednji način: - Izberite želeni program. OPOZORILO: Med potiskanje vtikača v vtičnico se ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če se boste dotikali prikazovalnika, stroj ne bo mogel pravilno delovati. V tem primeru potegnite vtikač iz vtičnice in postopek ponovite. Stikalo za izbiranje programov s položajem OFF (izklopljeno) Ko obrnete stikalo za izbiranje programov, se osvetli kontrolna lučka za izbrani program. Zaradi prihranka energije se ob koncu programa oziroma medtem ko stroj ni aktiven svetlost lučke zmanjša. Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite gumb za izbiranje programov na OFF. Stikalo za izbiranje programov morate vrniti v položaj OFF po zaključku vsakega programa, ali ko želite znova izbrati in zagnati novi program pranja. Tipka START/PAVZA Vrata zaprite PREDEN pritisnete na tipko START/PAVZA. Stroj začne delovati nekaj sekund po pritisku na tipko START/PAVZA. Iz varnostnih razlogov se lahko v nekaterih fazah pranja vrata odprejo le, če je nivo vode pod spodnjim robom in je temperatura pod 45°C. Če sta oba pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne in šele nato odprite vrata. Tipka za ZAMIK VKLOPA
Stran: 15
  SL 81 - Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate opcijo (na prikazovalniku se prikaže vrednost h00), nato pa s ponovnim pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik (prikazana vrednost h01). Ob vsakem pritisku na tipko se nastavljeni časovni zamik poveča za 1 uro, dokler se na prikazovalniku ne prikaže vrednost h24. Če nato ponovno pritisnete na isto tipko, s tem prekličete nastavljeni časovni zamik (vrednost 0). - Nastavitev potrdite s pritiskom na tipko START/PAVZA. Začne se odštevanje, in ko preteče nastavljeni časovni zamik, začne stroj samodejno izvajati program pranja. lNastavljeni časovni zamik vklopa lahko prekličete z obračanjem gumba za izbiranje programov v izklopljeni položaj (OFF). Če med delovanjem stroja pride do prekinitve napajanja, se bo stroj ob ponovnem vklopu ponovno zagnal od začetka faze, v kateri je bil, ko je bilo napajanje prekinjeno. Ta tipka omogoča izbiro med dvema opcijama: - IZBIRANJE SUŠENJA lNastavite samodejni pralni/sušilni program: po izbiri pralnega programa, primernega za vrsto perila, s pritiski na to tipko izberite stopnjo suhosti. Po koncu pralnega programa se bo samodejno zagnal izbrani sušilni program. Če izberete pralni program, ki ni združljiv s samodejnim sušenjem, te funkcije ni mogoče vključiti. lČe hočete izbiro preklicati pred začetkom programa, pritisnite tipko tolikokrat, da lučka ugasne, ali pa gumb za izbiro programov obrnite na položaj OFF. lNastavite samo sušilni program: po tem, ko ste z gumbom za izbiro programov izbirali sušilni program, primeren vrsti tkanine, lahko s pritiskom te tipke izberete stopnjo suhosti, drugačno od prednastavljene (razen pri programu za sušenje volne). lZa preklic programa med fazo sušenja držite tipko pritisnjeno približno 3 sekunde. lKo se na prikazovalniku izpiše "End" (Konec) in lučka za ZAPRTA VRATA ugasne, lahko vrata stroja odprete. Opcije izberite pred pritiskom na tipko START/PAVZA. Če izberete opcijo, ki ni na voljo za izbrani program, indikator te opcijee najprej utripa, nato pa ugasne. Tipka za IZBIRANJE SUŠENJA / PARNA FUNKCIJA Pri sušenju ne presezite največje dovoljene količine perila, navedene v Razpredelnici programov, sicer perilo ne bo zadovoljivo posušeno. OPOZORILO: Po preklicu sušilnega programa se začne faza ohlajanja, zato morate počakati 10 do 20 minut, preden lahko vrata stroja odprete. Sušilni program je mogoče preklicati tudi tako, da gumb za izbiro programov obrnete na položaj OFF. Tudi v tem primeru je treba pred odprtjem vrat stroja počakati 10 do 20 minut, da se faza ohlajanja zaključi in da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
Stran: 16
  82 - PARNA FUNKCIJA Po izbiri programa "PARA" izberite tisto od treh stopenj parne obdelave perila, ki je primerna za suho ali mokro perilo ter ustreza vrsti tkanine: - Para za sintetiko/mešano perilo (prednastavljena nastavitev) na prikazovalniku se izpiše P1 Ta program je primeren za sintetično in mešano perilo. Pri mokrem perilu (npr. po pranju) ta funkcija ublaži zmečkanost, nastalo po centrifugi, suhemu perilu pa pomaga doseči za likanje idealno vlažnost. Traja srednje dolgo. - Para bombaža (en pritisk na tipko) na prikazovalniku se izpiše P2 Ta program je priporočljiv za bombažno perilo. Pri mokrem perilu (npr. po pranju) ta funkcija ublaži gube, nastale po centrifugi, suhemu perilu pa pomaga doseči za likanje idealno vlažnost. Traja srednje dolgo. - Osvežitev s paro (dva pritiska na tipko) na prikazovalniku se izpiše P3 Zahvaljujoč delovanju pare lahko ta funkcija oblačila po uporabi osveži in ublaži zmečkanost. Program ima začetno fazo, v kateri deluje para, in zaključno fazo, ki iz oblačil odstrani odvečno vlago, tako da jih lahko uporabite takoj. Ta cikel je primeren samo za suha oblačila. Funkcija je primerna za največ 1,5 kg perila. Ta tipka omogoča izbiro med opcijama, odvisno od izbranega programa. - HITRO PRANJE Tipka postane aktivna, če z gumbom za izbiranje programov izberete katerega program za hitro pranje RAPID CARE (14’/30’/44’); z njo izberete ustrezno dolžino programa med možnostmi, ki so na voljo. - STOPNJA UMAZANOSTI PERILA lKo izberete program, se samodejno prikaže trajanje izbranega programa. lS pomočjo te opcije izbirate med 3 različnimi intenzivnostmi pranja – prilagodite dolžino programa glede na to, kako umazano perilo perete (opcija je na voljo samo pri nekaterih programih, kot je to prikazano v Tabeli programov). Ta tipka omogoča izbiro med tremi različnimi opcijami: - PREDPRANJE lOmogoča predpranje perila, kar je še posebej koristno pri pranju zelo umazanega perila (na voljo samo pri določenih programih, kot je to označeno v Tabeli programov). lPriporočamo, da za predpranje odmerite le 20% količine detergenta, ki jo priporoča proizvajalec. - AQUAPLUS lTa opcija (na voljo le pri nekaterih programih) omogoča pranje z veliko večjo količino vode, ki skupaj z novim delovanjem kombiniranih ciklov vrtenja bobna, ki polnijo in praznijo vodo, omogoča popolno raztapljanje detergenta in s tem učinkovito odstranitev umazanije. Tako je perilo oprano in izprano do popolnosti. lTa funkcija je bila izdelana za ljudi s tako občutljivo kožo, da jo lahko razdražijo ali celo povzročijo nastanek alergije že najmanjši ostanki detergenta. lTo funkcijo je priporočljivo uporabiti tudi pri otroških oblačilih in zelo umazanem perilu, kjer bi bilo sicer treba uporabiti veliko detergenta, ter pri pranju brisač in drugega vpojnega perila, katerega tkanina v sebi rada zadržuje detergent. Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA UMAZANOSTI PERILA Tipka za OPCIJE
Stran: 17
  SL 83 - HYGIENE + To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija zagotavlja steriliziranje perila, saj se med pranjem ves čas ohranja visoka temperatura. lS pomočjo te tipke lahko spremenite temperature pranja. lNe morete pa izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za posamezni program; s tem je možnost poškodbe vlaken preprečena. lČe želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse kontrolne lučke ugasnjene. lS pomočjo te tipke lahko znižate hitrost ožemanja ali po potrebi prekličete ožemanje. lČe na etiketi na perilu ni drugačnih navodil, lahko za ožemanje perila izberete najvišjo predvideno hitrost ožemanja za izbrani program. lČe želite aktivirati ožemanje, pritiskajte na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja, dokler ne izberete želene vrednosti. lHitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da bi preklopili stroj v način pavze. S hkratnim pritiskom na tipki START/PAVZA in OPCIJE lahko zaženete program, ki ste ga pred tem naložili iz aplikacije; gumb za izbiranje programov mora biti obrnjen na One Touch (podrobnejša pojasnila so v ustreznem poglavju Navodil za uporabo). lStroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to storite tako, da približno 3 sekunde hkrati pritiskate na tipko za NASTAVLJANJE TEMPERATURE in NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA: Tako preprečite slučajno ali neželeno spreminjanje nastavitev, če se med izvajanjem programa kdo slučajno dotakne tipke na prikazovalniku. lZaklepanje tipk enostavno prekličete tako, da znova pritiskate na isti tipki, ali izklopite stroj. Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA Da bi preprečili poškodbo tkanin za posamezne programe, ni mogoče izbrati višje hitrosti ožemanja od najvišje, predvidene za izbrani program. Prevelika količina detergenta lahko povzroči pretirano penjenje. Če stroj zazna preveliko količino pene, lahko opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša trajanje programa in poveča količino uporabljene vode in s tem porabo vode. Stroj je opremljen s posebno elektronsko napravo, ki preprečuje izvajanje faze ožemanja, če perilo v stroju ni enakomerno razporejeno. Na ta način je delovanje stroja tišje, z manj vibracijami, kar podaljša življenjsko dobo stroja. START ONE TOUCH ZAKLEPANJE TIPK
Stran: 18
  84 Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno obveščeni o statusu vašega pralnega stroja. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA lIkona ponazarja, da so vrata zaklenjena lKo ob zaprtih vratih stroja pritisnete na tipko START/PAVZA, indikator za kratek čas utripa, nato pa ostane osvetljen. lPreden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne. 2) HITROST OŽEMANJA Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem prekličete s pomočjo ustrezne tipe. 3) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE TEMPERATURE Prikazana je temperatura pranja za izbrani program, ki jo lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke. Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse lučke ugasnjene. 4) TRAJANJE PROGRAMA lKo izberete program, se na prikazovalniku samodejno prikaže trajanje programa, ki se lahko glede na izbrane opcije spreminja. lKo začne stroj izvajati program, vas sproti obvešča, koliko časa je še ostalo do konca pranja. lStroj preračuna čas do konca programa na osnovi standardne količine perila, tekom izvajanja programa pa čas prilagaja glede na dejansko količino perila v stroju in njegovo sestavo. lČe ste izbrali avtomatski program pranja/sušenja, se po koncu pranja na prikazovalniku prikaž e čas sušenje, tj. čas do konca programa. 5) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK Kontrolna lučka opozarja, da so tipke zaklenjene. 6) Wi-Fi (samo nekateri modeli) lPri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja, da sistem Wi-Fi deluje. lVse informacije o funkcionalnosti in navodila za enostavno konfiguriranje Wi-Fi so vam na voljo v odseku "Download" na spletni strani http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) KONTROLNA LUČKA STOPNJA UMAZANOSTI PERILA Kontrolna lučka opozarja na izbrano opcijo. 8) Kg MODE (funkcija "Kg MODE" deluje le prinekaterih programih) lTekom prvih minut izvajanja programa je indikator "Kg MODE" osvetljen. Med tem časom inteligentni sensor tehta perilo in prilagaja trajanje programa ter količino vode in porabo električne energije. Digitalni prikazovalnik Vrata zaprite PREDEN pritisnete na tipko START/PAVZA. Če vrata niso dobro zaprta, lučka utripa približno 7 sekund, nato pa se ukaz na zagon samodejno prekliče. V tem primeru pravilno zaprite vrata in znova pritisnite na tipko START/PAVZA.
Stran: 19
  SL 85 lTekom posameznih faz programa vam "Kg MODE" omogoča spremljanje podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih minut izvajanja programa: - prilagaja potrebno količino vode; - določi trajanje programa pranja; - nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto tkanine, ki jo perete; - prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti tkanine, ki jo perete; - prepoznava prisotnost pene in po potrebi poveča količino vode za izpiranje. - prilagodi hitrost ožemanja količini perila v bobnu ter s tem prepreči neuravnoteženost. 9) KONTROLNE LUČKE IZBIRANJE SUŠENJA Prikazujejo stopnje suhosti, ki jih je mogoče izbrati s pripadajočo tipko: Avtomatski programi sušenja ZELO SUHO (za brisače, kopalne halje in debelo perilo). SUHO ZA LIKANJE (perilo je nared za likanje). SUHO ZA V OMARO (za perilo, ki ga po sušenju pospravite brez likanja). Časovni programi sušenja Sami lahko določite trajanje programa sušenja. Faza ohlajanja Indikator opozarja, da potema faza ohlajanja ob koncu programa, kit raja 10/20 minut in s katero se zaključijo vsi programi sušenja. 10) KONTROLNE LUČKE OPCIJE Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko izberete s pomočjo ustrezne tipke.
Stran: 20
  86 Ta stroj je opremljen s tehnologijo One Touch, ki s pomočjo aplikacije na osnovi operacijskega sistema Android omogoča komuniciranje s pametnimi telefoni, opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field Communication). lNa svoj pametni telefon naložite aplikacijo Hoover Wizard. FUNKCIJE Osnovne funkcije, ki so vam na voljo z uporabo aplikacije: lVoice Coach – Vodnik za izbiranje idealnega programa s samo tremi glasovnimi inputi (perilo/tkanine, barva, stopnja umazanosti). lProgrami – Za nalaganje in zagon novih programov pranja. lPametna nega – Programi Pametni pregled in Samodejni higienični ter vodnik za odpravljanje nepravilnosti v delovanju. lPoročila – Statistika pranja in nasveti za bolj učinkovito rabo stroja. KAKO UPORABLJATI ONE TOUCH PRVIČ – Registracija stroja lVstopite v meni za nastavitve "Settings" vašega pametnega telefona Android in v meniju "Wireless & Networks" aktivirajte funkcijo NFC. lGumb obrnite v položaj One Touch in s tem aktivirajte tipalo na upravljalni plošči. lOdprite aplikacijo, ustvarite profil uporabnika in registrirajte stroj; sledite navodilom na prikazovalniku telefona ali navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju. ONE TOUCH Aplikacija Hoover Wizard je na voljo za naprave, ki delujejo na osnovi Android in iOS, tako za tablice kot za pametne telefone. Vendar pa lahko komunicirate s svojim strojem in izkoriščate možnosti, ki jih omogoča One Touch samo, če uporabljate pametni telefon Android, ki je opremljen s tehnologijo NFC, kot je to pojasnjeno v spodnji razpredelnici: Pametni telefon Android s tehnologijo NFC Komuniciranje s strojem + vsebina Pametni telefon Android brez tehnologije NFC Samo vsebina Tablica Android Samo vsebina Apple iPhone Samo vsebina Apple iPad Contents only Upravljanje in nadzor nad strojem s pomočjo aplikacije je možno le iz bližine, t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z dvorišča). Za več podrobnosti o funkcijah One Touch in brskanje po aplikaciji vstopite v način DEMO, ali pa obiščite spletno stran: www.hooveronetouch.com Način aktiviranja NFC je odvisen od modela vašega pametnega telefona in verzije operacijskega sistema Android. Upoštevajte navodila za vaš pametni telefon. Več informacij, odgovori na pogosto zastavljana vprašanja in video o enostavni registraciji so vam na voljo na spletni strani: www.hooveronetouch.com/how-to
Stran: 21
  SL 87 KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba lVsakič, ko želite upravljati stroj s pomočjo aplikacije, morate najprej omogočiti način One Touch z obračanjem gumba v ustrezni položaj. lPrepričajte se, da ste odklenili zaslon telefona (če je bil morda v načinu mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo NFC. Če tega še niste storili, sledite že omenjenim korakom v teh navodilih. lČe želite zagnati program pranja, vstavite perilo v boben, odmerite detergent in zaprite vrata stroja. lV aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr. zagon programa, program Pametni pregled, posodabljanje statistike ipd.). lUpoštevajte navodila na zaslonu telefona, IN GA PRIDRŽITE ob logotip One Touch na stikalni plošči aparata, ko aplikacija to zahteva. lČe želite znova zagnati program, ki ste ga že naložili na položaju One Touch, z gumbom za izbiranje programov izberite to možnost, nato pa istočasno pritisnite na tipko START/PAVZA in OPCIJE, kot je prikazano na stikalni plošči. OPOMBE: Svoj pametni telefon namestite tako, da se položaj antene NFC na hrbtni strani ujema s položajem logotipa One Touch na aparatu (gl. spodnjo sliko). Če ne veste, kje na telefonu je antena NFC, počasi s svojim pametnim telefonom krožite nad logotipom One Touch, dokler aplikacija ne potrdi povezave. Da bi bil prenos podatkov uspešen, je ključnega pomena, DA DRŽITE PAMETNI TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporočilo na napravi vas obvesti o uspehu operacije in vam da vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon. Debela ohišja ali kovinske nalepke na pametnem telefonu bi lahko vplivale na prenos podatkov med strojem in telefonom, ali ga celo onemogočile. Če je potrebno, jih odstranite. Če katerega od sestavnih pametnega telefona nadomestite z neoriginalnimi (npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo itd.), se lahko zgodi, da ste s tem odstranili tudi anteno NFC ter tako onemogočili koriščenje aplikacije v celoti.
Stran: 22
  88 PROGRAM (MAKS.)* 1) 2 1 (glej stikalno ploščo) (MAKS.) 2 1 BOMBAŽ 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 PRANJE IN SUŠENJE (ECO 40-60  + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - VOLNA & NEGA ZA MEHKOBO 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° MEŠANO 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE - - - - - - - - - IZPIRANJE - - - - - - - - - PARA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° DODATNA NEGA 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° SUŠENJE SUŠENJE VOLNE 1 1 1 1 1 1 1 1 - NIZKA TEMPERATURA 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - VISOKA TEMPERATURA 4 5 5 6 6 9 8 9 - Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite povezati z aplikacijo za pametni telefon in naložiti program (gl. ustrezno poglavje). Tovarniško je nastavljen program za Samodejni higienični, namenjen čiščenju pralnega stroja. Razpredelnica programov
Stran: 23
  SL 89 Prosimo, da upoštevate naslednje: *Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo). (Samo modeli s predelkoma za tekoči detergent) Če so na določenih kosih perila madeži, ki jih je treba najprej očistiti s tekočim belilom, lahko to storite tudi v pralnem stroju, pred pranjem. Vlijte belilo v predelek za tekoči detergent, vstavite ga v predelek v predalčku za pralna sredstva, označen z "2", in izberite program IZPIRANJE. Ko je ta faza zaključena, izklopite aparat, dodajte preostalo perilo in nadaljujte kot običajno, ko za pranje perila izberete najustreznejši program. ( ) Samo, če je izbrana opcija PREDPRANJE (programi, pri katerih je na voljo opcija PREDPRANJE). 1) Ko izberete program, se na prikazovalniku prikaže priporočena temperature. To lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke, vendar pa ni mogoče izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za izbrani program. 2) Pri določenih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomočjo tipke za STOPNJO UMAZANOSTI PERILA. 3) Če s stikalom za izbiranje programov izberete program RAPID CARE, lahko s pomočjo tipke za HITRO PRANJE izberete enega od treh kratkih programov, ki so na voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’. 4) Programi za avtomatsko sušenje. INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ STANDARDNI PROGRAMI V SKLADU Z Direktivo 96/60/ES PRANJE: PROGRAM ECO 40–60 NASTAVITEV TEMPERATURE NA 60°C SUŠENJE: PROGRAM ZA SUŠENJE VISOKA TEMPERATURA STOPNJA SUHOSTI SUHO ZA V OMARO _______________________________________ STANDARDNI PROGRAMI V SKLADU Z (EU) št. 2019/2023 PRANJE: PROGRAM ECO 40–60 PRANJE IN SUŠENJE: PROGRAM ECO 40–60 + STOPNJA SUHOSTI SUHO ZA V OMARO
Stran: 24
  90 Pralni stroj je opremljen s posebnimi programi, ki izpolnjujejo različne potrebe glede pranja (glejte razpredelnico s programi). To vam omogoča, da operete različne vrste tkanin z različno stopnjo umazanosti. PRANJE One Touch Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite stroju posredovati ukaz s pomočjo aplikacije in naložiti/zagnati program (podrobnejšo obrazložitev boste našli v ustreznem poglavju in v navodilih za uporabo aplikacije). V opciji One Touch je tovarniško nastavljen program "Samodejni higienični", namenjen čiščenju bobna, odstranjevanju neprijetnih vonjev in podaljšanju življenjske dobe stroja. Program "Samodejni higienični" zaženete, ko v bobnu stroja ni perila. Uporabljajte samo detergent v obliki praška. Po končanem programu pustite vrata stroja odprta, da se bo boben lahko posušil. Priporočamo, da ta program zaženete po vsakih 50 pranjih. BOMBAŽ Ta program je primeren za pranje barvnih bombažnih oblačil pri 40°C ali za doseganje najvišje stopnje čistoče precej umazanega bombažnega perila pri 60°C ali 90°C. Končno ožemanje z največjo hitrostjo učinkoviteje odstrani vodo. ECO 40-60 S programom ECO 40-60 lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano bombažno perilo, ki je razvrščeno za pranje pri 40°C ali 60°C. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign (okolju prijazno oblikovanje izdelkov). PRANJE IN SUŠENJE (ECO 40-60 + ) S ciklusom PRANJE IN SUŠENJE lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano bombažno perilo, ki je razvrščeno za pranje pri 40°C ali 60°C, in ga posušite tako, da se lahko takoj shrani v omaro. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign (okolju prijazno oblikovanje izdelkov). VOLNA & NEGA ZA MEHKOBO Ta program pere v posebnem pralnem ciklu, ki je prilagojen posebej za volnena oblačila, primerna za strojno pranje («Machine Washable«) in oblačila, primerna za ročno pranje, poskrbi pa tudi za občutljiva oblačila in dragocene tkanine. Program v 49 minutah opere perilo pri nizki temperaturi. Priporočljivo za majhne količine. 20°C Inovativen program za učinkovito skupno pranje oblačil različnih barv in vrst, na primer bombažnih in sintetičnih oblačil ter oblačil z mešano sestavo, pri samo 20°C. Poraba pri tem programu predstavlja približno 40% porabe običajnega programa za pranje bombaža pri 40°C. MEŠANO S tem programom lahko skupaj operete oblačila različnih vrst in barv. Med pranjem in izpiranjem se vrtenje bobna in količina vode v njem optimizirata. Natančno ožemanje zagotavlja manj zmečkana oblačila. Opis programa Izberite program v skladu z navodili za pranje, ki so na etiketi, zlasti upoštevajte najvišjo priporočeno temperaturo pranja. OPOZORILO: POMEMBNI NAPOTKI ZA BOLJŠE REZULTATE PRANJA. lNova, barvna oblačila vsaj 5 ali 6- krat operite ločeno. lVelika temna oblačila, kot so kavbojke in brisače, je treba vedno prati ločeno. lNikoli ne mešajte tkanin NEOBSTOJNIH BARV.
Stran: 25
  SL 91 IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE Program dokonča izčrpavanje in izvede cikel ožemanja z največjo hitrostjo. Z gumbom za IZBIRO OŽEMANJA lahko ožemanje izklopite ali zmanjšate njegovo hitrost. IZPIRANJE Program izvede tri cikle izpiranja z vmesnim ožemanjem (z ustreznim gumbom lahko hitrost ožemanja zmanjšate ali pa ga popolnoma izklopite). Uporabite ga za izpiranje katere koli vrste tkanin, na primer po ročnem pranju. PARA Ta odlični program uporablja paro, s katero zmanjša in omili zmečkanost ter doseže idealno vlažnost, ki olajšuje likanje. S tipko, pripadajočo tej funkciji, lahko izbirate med tremi stopnjami, s katerimi vlažnost prilagodite suhemu ali mokremu perilu in vrsti tkanine. RAPID CARE (14'/30'/44') Varčevanje ne vpliva na rezultat pranja! Z novim programom lahko dosežemo odlične rezultate in hkrati privarčujemo vodo, energijo, pralni prašek in čas. Program opere perilo pri srednji temperaturi in je primeren za vse vrste tkanin. Priporočljivo za pranje manjših količin in rahlo umazanih oblačil. ALL IN ONE 59' Ta program omogoča skupno pranje različnih tkanin, kot so bombaž, sintetika in mešane tkanine, v samo 59 minutah, pri polnem pralnem stroju pri temperaturi 40°C (ali manj). Ta program je posebej primeren za rahlo umazane tkanine. DODATNA NEGA Ta novi program se lahko uporablja za pranje perila različnih neobstojnih barv in različnih tkanin, pri čemer se ne bosta spremenila njihov prvotni videz in občutek ob dotiku. Popolna emulzija vode in detergenta zagotavlja najboljšo možno nego vaših oblačil z optimalno učinkovitostjo pranja pri temperaturi 30°C. SUŠENJE Boben med sušenjem spreminja smer vrtenja, kar prepreči, da bi se perilo zapletlo, in s tem zagotavlja enakomerno sušenje. Hladen zrak zadnjih 10/20 minut hladi perilo, kar zmanjša mečkanje. SUŠENJE VOLNE Nizka temperatura sušilnega programa je idealna za sušenje volnenih oblačil. Zanje skrbi in jih ohranja mehke tako, da zmanjšuje drgnjenje tkanine in s tem preprečuje njeno kosmatenje. Pred sušenjem je oblačila priporočljivo obrniti z notranjo stranjo navzven. Trajanje programa je odvisno od količine perila v bobnu in hitrosti ožemanja na koncu pranja. Program je primeren za malo perila, največ za 1 kg (npr. 3 puloverji). NIZKA TEMPERATURA Program za sušenje pri nižji temperaturi priporočamo za sušenje sintetike in mešanice vlaken (vedno upoštevajte navodila na etiketi na perilu!). VISOKA TEMPERATURA Program za sušenje pri visoki temperature priporočamo za sušenje bombaža in platna (vedno upoštevajte navodila na etiketi na perilu!). OPOZORILO: Pred sušenjem morate iz bobna odstraniti posodice za koncentrirane praške ali tekoče detergente.
Stran: 26
  92 8. PROGRAM SUŠENJA lNasveti v tej knjižici so splošni, z vajo pa boste kmalu prišli do najboljših rezultatov. lPriporočamo, da na začetku nastavite krajši čas sušenja od priporočenega, da se prepričate o ustrezni stopnji suhosti. lOdsvetujemo sušenje tkanin, ki se hitro obrabijo, npr. preprog ali oblačil z resicami, saj bi ta lahko zamašile vode za zrak. lPriporočamo, da perilo pred sušenjem razvrstite: - Glede na simbole na etiketah na perilu, ki predpisujejo ustrezno sušenje Primerno za sušenje v stroju. Sušenje v stroju pri visoki temperaturi Sušenje v stroju samo pri nižji temperaturi. Sušenje v stroju NI DOVOLJENO. - Po velikosti in debelini Če je v stroju več opranega perila kot znaša največja dovoljena količina za sušenje, razvrstite perilo po debelini (npr. ločite brisače od spodnjega perila). - Po vrsti tkanine Bombaž/platno: brisače, bombažni jersey, posteljnina, prti. Sintetika: bluze, srajce ipd. iz poliestra ali poliamida, pa tudi mešanice bombaža/sintetike. lSušite samo perilo, ki je bilo ožeto v pralnem stroju. lOdprite vrata. lVložite perilo v stroj, pri tem pa pazite, da ne prekoračite največje dovoljene količine, navedene v Tabeli pogramov. Če želite posušiti velike kose, npr. rjuhe, ali perilo iz zelo vpojne tkanine, npr. brisače ali jeans, priporočamo, da nekoliko zmanjšate količino.. lZaprite vrata. lObrnite gumb za izbiranje programov na ustreznejši program za vrsto perila, ki ga želite posušiti. lPralno sušilni stroj omogoča naslednje načine sušenja: - Nizkotemperaturni sušilni program, priporočen za volneno perilo ( znak ob gumbu za izbiro programov). - Nizkotemperaturni sušilni program, priporočen za mešanico vlaken (sintetika/bombaž) in sintetične tkanine (simbol na gumbu za izbiranje programov). - Visoka temperature sušilni program, priporočen za bombaž, frotir, platno ipd.. (simbol na gumbu za izbiranje programov). lIzberite želeno in perilu primerno stopnjo suhosti: ZELO SUHO (za brisače, kopalne halje in debelo perilo). SUHO ZA LIKANJE (perilo je nared za likanje). SUHO ZA V OMARO (za perilo, ki ga po sušenju pospravite brez likanja). Če na posameznih kosih perila ni etikete z navodili o vzdrževanju, sklepajte, kos najverjetneje ni primeren za sušenje v stroju. Pravilno sušenje
Stran: 27
  SL 93 lČe želite izbrati katerega od časovnih programov sušenja, tolikokrat pritisnite na tipko za IZBIRANJE SUŠENJA, da se osvetli ustrezni indikator. lPralno-sušilni stroj preračunal čas, potreben za sušenje, na osnovi potrebne preostale vlage v perilu, količine perila v stroju in izbrane vrste sušenja. lPrepričajte se, da je pipa za vodo odprta, in da je cev za odvajanje vode pravilno nameščena. lPritisnite tipko START/PAVZA (prikazovalnik bo izpisal preostanek časa do konca sušenja). lIndikator izbranega programa sušenja ostane osvetljen, dokler se ne začne faza ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen indikator. lKo je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže napis "End" (Konec). Po 5 minutah se stroj preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih modelih se na prikazovalniku prikažeta dve črtici). lStroj izklopite z obračanjem gumba za izbiranje programov v izklopljeni položaj (OFF). lOdprite vrata in poberite perilo iz bobna. lZaprite pipo za vodo. PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA lČe želite preklicati program sušenja, približno 3 sekunde pritiskajte na tipko IZBIRANJE SUŠENJA. Zaradi pravilnega delovanja stroja odsvetujemo prekinitev programa sušenja, razen ko je to nujno potrebno. Ko izberete program za sušenje volne, je stopnja suhosti prednastavljena in ne morete izbrati druge. OPOZORILO: Ne sušite perila iz zelo občutljivih tkanin in perila s posebnimi podlogami oz. polnili (npr. prešite odeje, polnjene jakne). Perila iz tkanin, ki se med sušenjem na prostem sicer ne mečka, dajte v boben manj, da preprečite mečkanje. Aparat preračuna čas do konca izbranega programa na osnovi standardne količine perila, med izvajanjem programa pa ta čas prilagodi količini in vrsti perila v bobnu. Med programom sušenja se hitrost vrtenja bobna poveča, kar omogoča enakomerno porazdelitev perila v bobnu in izboljša sušenje. OPOZORILO: Po preklicu program sušenja se začne faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat morate počakati 10/20 minut.
Stran: 28
  94 9. AVTOMATSKI PROGRAM ZA PRANJE/SUŠENJE - Pranje lOdprite predal za pralna sredstva, izberite ustrezen detergent in odmerite ustrezno količino. lS pomočjo Tabele programov izberite ustrezen program za vrsto tkanine, ki jo želite oprati (nor. Zelo umazano, bombaž) in obrnite gumb za izbiranje programov na ustrezen program. lPo potrebni prilagodite temperaturo pranja. lPritisnite na tipke za opcije (če je to potrebno). lPrepričajte se, da je pipa za vodo odprta, in da je cev za odvajanje vode pravilno nameščena. - Sušenje lIzberite želeno in perilu primerno stopnjo suhosti: ZELO SUHO (za brisače, kopalne halje in debelo perilo). SUHO ZA LIKANJE (perilo je nared za likanje). SUHO ZA V OMARO (za perilo, ki ga po sušenju pospravite brez likanja). lČe želite izbrati katerega od časovnih programov sušenja, tolikokrat pritisnite na tipko za IZBIRANJE SUŠENJA, da se osvetli ustrezni indikator. lPritisnite na gumb START/PAVZA. lPo koncu programa pranja se na prikazovalniku prikaže čas, ki je ostal do konca sušenja. lIndikator izbranega programa sušenja ostane osvetljen, dokler se ne začne faza ohlajanja. Nato se osvetli ustrezen indikator. lKo je program zaključen, se na prikazovalniku prikaže napis "End" (Konec). Po 5 minutah se stroj preklopi v stanje mirovanja (pri nekaterih modelih se na prikazovalniku prikažeta dve črtici). lStroj izklopite z obračanjem gumba za izbiranje programov v izklopljeni položaj (OFF). lOdprite vrata in poberite perilo iz bobna. lZaprite pipo za vodo. PREKLIC PROGRAMA SUŠENJA lČe želite preklicati program sušenja, približno 3 sekunde pritiskajte na tipko IZBIRANJE SUŠENJA. Zaradi pravilnega delovanja stroja odsvetujemo prekinitev programa sušenja, razen ko je to nujno potrebno. Če prekoračite največjo dovoljeno količino perila za enkratno sušenje, navedeno v Tabeli programov, sušenje perila ne bo zadovoljvo. Pri programu za sušenje volne je na voljo le prednastavljena stopnja suhosti. OPOZORILO: Po preklicu program sušenja se začne faza ohlajanja; pred odpiranjem vrat morate počakati 10/20 minut.
Stran: 29
  SL 95 10. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav. POROČILO O NAPAKI Prikazana napaka Možen razlog in praktična rešitev E2 (s prikazovalnikom) LED 2-x utripnejo (brez prikazovalnika) V stroj ne priteka voda. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta. Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena. Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja). Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in preverite, da morda ni zamašen filter na cevi. Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravilen pretok vode. E3 (s prikazovalnikom) LED 3-x utripnejo (brez prikazovalnika) Stroj ne izčrpava vode. Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravilen pretok vode. Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena. Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev napeljete v umivalnik ali pomivalno korito. E4 (s prikazovalnikom) LED 4-x utripnejo (brez prikazovalnika) V stroju je preveč pene in/ali vode. Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili detergent, ki ni namenjen pranju v stroju. E7 (s prikazovalnikom) LED 7-x utripnejo (brez prikazovalnika) Problem z vrati. Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat. Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata. Vse druge kode Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis. SAMO MODELI ONE TOUCH Program Pametni pregled aplikacije Hoover Wizard vam omogoča, da kadarkoli preverite brezhibnost delovanja vašega stroja. Potrebujete le pametni telefon Android s tehnologjio NFC. Več o tem lahko preberete v aplikaciji. Če je na prikazovalniku stroja prikazana koda napake (v obliki kode ali z utripanjem žarnic LED), vklopite aplikacijo in približajte svoj pametni telefon Android s tehnologijo NFC logotipu One Touch na ohišju. Zdaj lahko zaženete direktorij in rešite problem. lModeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer: Napaka 2 = E2) lModeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5- sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd…)
Stran: 30
  96 DRUGE NEPRAVILNOSTI Problem Možen razlog in praktična rešitev Pralni stroj ne dela/ne začne prati. Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico). Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka. Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi apparat, npr. svetilko. Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite. Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START. Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze. Voda je stekla na tla ob stroju Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo. Prepričajte se, da je filter dobro zaprt. Stroj ne ožema perila Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj: poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje ožemanja; zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost delovanja; opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj. Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte, ponovno vstavite v boben in znova zaženite program. Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje napake 3. Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja – prepričajte se, da ni izbrana ta možnost. Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje. Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja. Med ožemanjem prihaja do močnih vibracij / stroj je glasen Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem poglavju. Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in distančnike, ki so stroj varovali med transportom. Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi ipd.). Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg zaračuna.
Stran: 31
  SL 97 Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri pooblaščenih servisih. Z oznako na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico do morebitnih sprememb na aparatih, če oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi to vplivalo na njihove osnovne značilnosti. Garancija Garancijski pogoji za proizvod so navedeni na garancijskem listu, ki je proizvodu priložen. Garancijski list mora biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da ga boste lahko predložili serviserjem pooblaščenega servisa, če bo to potrebno.
Blagovna znamka:
Hoover
Izdelek:
pralni stroji
Model/ime:
H-WASH 300 PLUS
Vrsta datoteke:
PDF
Razpoložljivi jeziki:
Nizozemščina , Portugalščina. , Slovenščina