Magnifica S ECAM 2... priročnik
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB priročnik

Uporabniški priročnik za DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB v Slovenščina . Ta priročnik PDF ima 20 strani.

PDF 20 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB priročnik
Prejšnja stran

Spodaj si oglejte priročnik za DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Vse priročnike na ManualsCat.com si lahko ogledate popolnoma brezplačno. Z gumbom »Izberi jezik« lahko izberete jezik priročnika, ki si ga želite ogledati.

MANUALSCAT | SL

Vprašanje in odgovori

Imate vprašanje o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB vendar ne najdete odgovora v uporabniškem priročniku? Morda vam lahko uporabniki strani ManualsCat.com pomagajo odgovoriti na vaše vprašanje. Če izpolnite spodnji obrazec, se bo vaše vprašanje pojavilo pod priročnikom za DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Prepričajte se, da svoje težave z DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB opišete čim bolj natančno. Bolj je vaše vprašanje natančno, večje so možnosti, da boste hitro prejeli odgovor drugega uporabnika. Ko bo nekdo odgovoril na vaše vprašanje, boste samodejno prejeli e-poštno sporočilo.

Postavite vprašanje o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Stran: 1
ECAM20.11X - 21.11X - 22.11X KAVNI APARAT Navodila za uporabo
Stran: 2
6 POVZETEK 1. UVOD.........................................................7 1.1 Težave in popravila.........................................7 2. OPIS...........................................................7 2.1 Opis aparata (str. 3 - A)...................................7 2.2 Opis nadzorne plošče (str. 2 - B).....................7 2.3 Opis dodatkov (str. 2 - C)................................7 2.4 Opis kontrolnih lučk.......................................7 3. PRVI VKLOP APARATA..................................8 4. VKLOP APARATA..........................................8 5. IZKLOP APARATA.........................................8 6. AUTO-OFF (SAMODEJNI IZKLOP)...................8 7. VARČEVANJE Z ENERGIJO.............................9 8. FILTER ZA MEHČANJE VODE (*ČE JE PREDVIDEN)...............................................9 8.1 Namestitev filtra............................................9 8.2 Odstranjevanje ali zamenjava filtra za mehčanje vode...............................................9 9. PRIPRAVA KAVE..........................................9 9.1 Izbira okusa kave............................................9 9.2 Izbira količine kave v skodelici........................9 9.3 Nastavljanje mlinčka za kavo.......................10 9.4 Nastavitev temperature...............................10 9.5 Nasveti za toplejšo kavo...............................10 10. PRIPRAVA KAVE S KAVO V ZRNJU...............10 10.1 Priprava kave s predhodno mleto kavo.........11 11. PRIPRAVA KAPUČINA................................11 11.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi.....11 12. PRIPRAVA TOPLE VODE.............................11 13. ČIŠČENJE..................................................11 13.1 Čiščenje aparata...........................................11 13.2 Čiščenje notranjega obtoka aparata.............12 13.3 Čiščenje posode za kavne usedline...............12 13.4 Čiščenje posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kondenzata....................12 13.5 Čiščenje notranjosti aparata.........................12 13.6 Čiščenje rezervoarja vode.............................12 13.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo....................12 13.8 Čiščenje lijaka za vnašanje predhodno mlete kave.............................................................12 13.9 Čiščenje poparnika.......................................13 14. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA.........13 15. TEHNIČNI PODATKI...................................14 15.1 Nasveti za varčevanje z energijo...................15 16. POMEN KONTROLNIH LUČK........................15 17. REŠEVANJE TEŽAV......................................16
Stran: 3
7 Pred uporabo aparata vedno preberite zvezek z varnostnimi opozorili. 1. UVOD 1.1 Težave in popravila V primeru težav slednje najprej poskusite odpraviti z uporabo opozoril, ki so navedena v odstavkih »16. Pomen kontrolnih lučk« in »17. Reševanje težav«. Če kljub navodilom težave ne morete odpraviti, se obrnite na oddelek za tehnično podporo na telefonski številki, navedeni na priloženem listu ''tehnična podpora''. Čevašedržaveninaseznamu,pokličitenaštevilko,navedenona garancijskem listu. Za morebitna popravila se obrnite izključno na pooblaščen tehnični servis De’Longhi. 2. OPIS 2.1 Opis aparata (str. 3 - A) A1. Komandna plošča A2. Gumb za nastavitev stopnje mletja kave A3. Pladenj za skodelice A4. Pokrov posode za kavo v zrnju A5. Pokrov lijaka mlete kave A6. Lijak za polnjenje s predhodno mleto kavo A7. Posoda za kavo v zrnju A8. Glavno stikalo (*če je predvideno) A9. Rezervoar za vodo s pokrovom* (*če je predviden) A10. Vratca poparnika A11. Poparnik A12. Dulec za kavo (nastavljiv po višini) A13. Posoda za kavne usedline A14. Posoda za zbiranje kondenzata A15. Pladenj za skodelice A16. Indikator nivoja vode v pladnja za zbiranje kapljevin A17. Posoda za zbiranje kapljevine A18. Nastavek za kapučino A19. Gumb za paro/vročo vodo 2.2 Opis nadzorne plošče (str. 2 - B) B1. Signalne lučke B2. Tipka : za vklop in izklop aparata B3. Tipka : za pripravo 1 skodelice kratke kave. B4. Tipka : za pripravo 2 skodelic kratke kave. B5. Tipka : za splakovanje ali odstranjevanje vodnega kamna B6. Izbirni gumb: zavrtite za izbiro želene količine kave ali za pripravo s predhodno mleto kavo B7. Tipka : za paro pri pripravi mlečnega napitka B8. Tipka : za pripravo 1 skodelice dolge kave B9. Tipka : za pripravo 2 skodelic dolge kave. 2.3 Opis dodatkov (str. 2 - C) C1. Merilna žlička C2. Steklenička sredstva za odstranjevanje vodnega kamna (*če je predvidena) C3. Filter za mehčanje vode (*če je predviden) 2.4 Opis kontrolnih lučk LUČKA POMEN Utripajoča lučka: pomeni, da se stroj segreva. Pomeni, da aparat pripravlja 1 ali 2 skodelici kratke kave. Pomeni, da aparat pripravlja 1 ali 2 skodelici dolge kave. Prižgana lučka: pomeni, da je izbrana funkcija »para«. Utripajoča lučka: pomeni, da je treba zavrteti gumb za paro. Pomeni, da je na nadzorni plošči prikazan alarm (glej ods. »16. Pomen kontrolnih lučk«). Prižgana lučka: pomeni, da posoda za kavne usedline ni vstavljena: potrebno jo je vstaviti. Utripajoča lučka: pomeni, da je posoda za kavne usedline polna in jo je potrebno izprazniti. Prižgana lučka: pomeni, da rezervoar za vodo ni vstavljen. Utripajoča lučka: pomeni, da v rezervoarju ni dovolj vode. Utripajoča lučka: pomeni, da je treba iz aparata odstraniti vodni kamen (gl. odst. »14. Odstranjevanje vodnega kamna«). Stalna lučka: označuje, da aparat odstranjuje vodni kamen. ECO Pomeni, da je aktiven način za »Varčevanje z energijo«.
Stran: 4
8 3. PRVI VKLOP APARATA Pazite: • Ob prvi uporabi s toplo vodo sperite vse odstranljive priključke, ki bodo prišli v stik z vodo ali mlekom. • Ob prvi uporabi je vodni tokokrog prazen, zato je apa- rat lahko zelo hrupen: hrup se bo zmanjšal s polnjenjem tokokroga. • Morebitne sledi kave v mlinčku so posledica preskusov delovanja stroja pred dajanjem na trg in dokazujejo našo natančno skrb za izdelek. Sledite navedenim navodilom: 1. Izvlecite rezervoar za vodo «A9», do oznake MAX ga na- polnite s svežo vodo »sl. 1A« ter vstavite sam rezervoar »sl. 1B«. 2. Podnastavekzakapučino«A18»postaviteposodoprostor- nine najmanj 100 ml »sl. 2«. 3. Aparat priklopite na električno omrežje. 4. Pri modelih z glavnim stikalom «A8» se prepričajte, ali je nastavljeno na I »sl. 3«. 5. Na krmilni plošči utripa lučka «B7» »sl. 4«. 6. Obrnite gumb za paro «A19» na položaj I »sl. 5«: aparat iz nastavka za kapučino spusti vodo in se ugasne. 7. Gumb za paro vrnite na položaj O. 8. Sedaj je kavni aparat pripravljen za uporabo. Opomba: • Ob prvi uporabi je potrebno pripraviti 4-5 skodelic kave in 4-5 skodelic kapučina, preden lahko aparat zagotovi zado- voljiv rezultat. • Za še večji užitek ob kavi in boljše delovanje stroja pripo- ročamo namestitev filtra za mehčanje vode. «C3» v skla- du z navodili v poglavju »8. Filter za mehčanje vode (*če je predviden)«. Če vaš model nima priloženega filtra, ga lahko kupite v pooblaščenih servisnih centrih De´Longhi. 4. VKLOP APARATA Opomba: • Ob vsakem vklopu aparat samodejno opravi postopek pred ogrevanja in izpiranja, ki ga ne smete prekiniti. Aparat je pripravljen na uporabo šele, ko se izvedejo tej postopki. • Samo pri modelih z glavnim stikalom «A8»: pred prižigom aparata se prepričajte, ali je glavno stikalo na zadnji strani aparata obrnjeno na I »sl. 3«. Nevarnostzaopekline! Med izpiranjem skozi šobi dulca za kavo «A12» priteče nekaj vroče vode, ki se zbira v spodnji posodi za zbiranje kapljevine. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode. • Aparat prižgete s pritiskom tipke «B2»»sl. 6«: lučka utripa medtem ko aparat izvaja avtomatsko segreva- nje in izpiranje (s tem se ne samo segreje grelnik, ampak aparat poskrbi tudi, da se s pretokom tople vode segrejejo njegove notranje cevke). Aparat je dosegel pravo temperaturo, ko se lučka ugasne in se prižgejo lučke za pripravo kave. 5. IZKLOP APARATA Ob vsakem izklopu aparat opravi samodejno izpiranje, če ste pripravljali kavo. Nevarnostzaopekline! Med izpiranjem iz šob dulca za kavo «A12» izteče nekaj vroče vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode. Za izklop aparata pritisnite tipko «B2». Če je predvideno, aparat izvede izpiranje in se ugasne. Opomba: Če se aparate ne uporablja dal časa, se priporoča izklop iz na- pajanja. Pri modelih, kjer je to predvideno, je dovolj, če glavno stikalo «A8» premaknete na 0. Pozor! Aparata nikoli ne izklapljajte iz omrežja, oz. pri modelih, kjer je predvideno, ne prestavljajte glavnega stikala na 0 , dokler niste aparata ugasnili s tipko (stanje pripravljenosti). 6. AUTO-OFF (SAMODEJNI IZKLOP) Možno je spremeniti ta časovni razmak, po katerem se naj apa- rat izklopi: 15 ali 30 minut ali po 1 2 ali 3 urah neuporabe. Da bi ponovno programirali samodejni izklop sledite sledečim navodilom: 1. Ugasnite s pritiskom na «B2». (Vtič mora biti vsta- vljen v električno vtičnico in pri modelih, ki to ga predvi- devajo, mora biti glavno stikalo «A8» premaknjeno na I »sl. 3«). 2. Držite gumb «B9», dokler se lučke na nadzorni plošči »B« ne prižgejo. 3. Pritiskajte gumb «B3» (levo od gumba) «B6», dok- ler se ne prižgejo lučke, ki se nanašajo na časovni interval, po katerem se mora naprava samodejno izklopiti: ČAS ZA SAMOIZKLOP ODGOVARJAJOČE LUČKE 15 minut ECO 30 minut ECO 1 ura ECO 2 ure ECO 3 ure ECO
Stran: 5
9 4. Pritisnite tipko «B8» (desno od gumba), da potrdite izbiro; lučke se ugasnejo. 7. VARČEVANJE Z ENERGIJO Varčevanje z energijo je aktivirano, ko je zelena kontrolna lučka ECO prižgana. Da bi vklopili ali izklopili funkcijo ”Varčevanje z energijo”posto- pajte kot sledi: 1. Ugasnite s pritiskom na «B2». (Vtič mora biti vsta- vljen v električno vtičnico in pri modelih, ki to ga predvi- devajo, mora biti glavno stikalo «A8» premaknjeno na I »sl. 3«). 2. Držite pritisnjeno tipko «B7», dokler se ne prižge lučka ECO »sl. 7«. 3. Za izključitev funkcije pritisnite tipko «B3» (levo od gumba «B6»): lučka ECO utripa. 4. Če želite spet aktivirati funkcijo, ponovno pritisnite tipko (levo od gumba «B6»): lučka ECO sveti neprekinjeno. 5. Pritisnite tipko «B8» (desno od gumba «B6»), da potrdite izbiro: lučka ECO se ugasne. Opomba: Na načinu varčevanja z energijo lahko aparat potrebuje nekaj sekund več preden začne točiti prvo kavo, saj porabi več časa za predogrevanje. 8. FILTER ZA MEHČANJE VODE (*ČE JE PREDVIDEN) Nekateri modeli so opremljeni s filtrom za mehčanje vode «C3»: če ga v vašem modelu ni, vam priporočamo nakup filtra pri po- oblaščenem centru De’Longhi. Pozor: • Hranite na hladnem in suhem mestu ter daleč od sončne svetlobe. • Po odprtju embalaže filter takoj uporabite. • Pred odstranjevanjem vodnega kamna odstranite filter. Za pravilno uporabo filtra sledite navodilom v nadaljevanju. 8.1 Namestitev filtra 1. Izvlecite filter «C3» iz embalaže in ga izperite s pribl. 0,5 l tekoče vode »sl. 8« 2. Koledarski disk zavrtite dokler se ne prikažeta sledeča 2 meseca uporabe »sl. 9«. Pazite: Trajnostfiltraznašadvamesecaobnormalniuporabiaparata,če pa aparata z nameščenim filtrom ne uporabljate, znaša trajnost največ 3 tedne. 3. Izvlecite rezervoar «A9» stroja in ga napolnite z vodo »sl. 1A«. 4. Vstavite filter v rezervoar za vodo in ga popolnoma poto- pite, nagnite ga, da zračni mehurčki lahko izidejo »sl. 10«. 5. Vstavite filter v ustrezno ležišče in ga pritisnite do konca »sl. 11«. 6. V modelih, kjer je to predvideno, rezervoar ponovno pokri- te s pokrovom »sl. 12« in ga vstavite v stroj. 7. Pod nastavek za kapučino «A18» postavite posodo z mini- malno zmogljivostjo 500 ml. 8. Ročico za paro «A19» prestavite na položaj I , da bi iztočili vročo vodo. 9. Spustite vsaj 500 ml vode in gumb vrnite na pol. 0. Pazite: Lahko se zgodi, da eno točenje tople vode ni zadostno za na- meščanjefiltrainsemednameščanjemprižgejokontrolnelučke : V tem primeru ponovite nameščanje od točke «8». Sedaj je filter aktiviran in lahko uporabljate aparat. 8.2 Odstranjevanje ali zamenjava filtra za mehčanje vode Ko sta minila dva meseca trajanja (glej koledar) ali, če aparata ne uporabljate 3 tedne, je treba filter «C3» odstraniti iz rezervo- arja «A9» ter ga po potrebi zamenjati z novim tako, da ponovite postopek opisan v prejšnjem odstavku. 9. PRIPRAVA KAVE 9.1 Izbira okusa kave S pomočjo gumba za izbiro okusa kave «B6» nastavite želeni okus »sl. 13«: če obračate proti »MAX«, povečujete količino kave v zrnu, ki jo bo aparat zmlel in posledično bo imela kava moč- nejši okus. Ko je ročna nastavljena na MIN, bo kava ekstra lahka, z ročko na položaju MAX pa ekstra močna. Opomba: • Ob prvi uporabi je treba pripraviti več kav, da se najde po- ložaj, ki ustreza želenemu okusu kave. • Pazite, da ne obrnete preveč proti MAX, ker bo v tem pri- merupripravaprepočasna(pokapljicah),šeposebej,kadar se pripravlja dve skodelici sočasno. 9.2 Izbira količine kave v skodelici Aparat je tovarniško nastavljen tako, da samodejno iztoči slede- če količine kave: KAVA KOLIČINA (ML) Kratka kava «B3» ≃ 40 dolga kava «B8» ≃ 120 2 x kratka kava «B4» 2 x ≃ 40 2 x dolga kava «B9» 2 x ≃ 120
Stran: 6
10 Čeželitespremenitikoličinokave(kijoaparatsamodejniiztočiv skodelico), postopajte kot sledi: • pritisnite in držite pritisnjeno tipko, za katero želite spre- meniti dolžino, dokler ne prične utripati ustrezna signalna lučka in aparat prične točiti kavo: nato sprostite tipko; • čim kava v skodelici doseže želeno količino, ponovno priti- snite isto tipko, da bi shranili novo količino. Sedaj bo s pritiskom tipke aparat shranil nove nastavitve. 9.3 Nastavljanje mlinčka za kavo Mlinčka za kavo vsaj na začetku življenjske dobe aparata ni pot- rebnonastavljati,sajjetovarniškonastavljentako,dazagotavlja ustrezno izločanje kave. Kljub temu pa ga je v primeru, da že ob prvih skodelicah kave je ta redka ali z premalo kreme ali prepočasna (po kapljah), je potrebna dodatna nastavitev; to opravite s pomočjo gumba za nastavitev «A2» stopnje mletja »sl. 13«. Opomba: Ročko za nastavljanje lahko obračate samo med delovanjem mlinčka za kavo v začetni fazi priprave kavnih napitkov. Če kava teče prepočasi ali sploh ne teče, gumb obrnite v smeri urinega kazalca za en klik. Da bi dobili bolj krepko kavo in iz- boljšali videz kreme, obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca za en klik (v nasprotnem primeru lahko kava izhaja po kapljah). Učinek nastavitve je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelic kave. Če po tej nastavitvi iste dobili želenega učinka, je potrebno popraviti nastavitev z zasukom gumba še za eno stopnjo. 9.4 Nastavitev temperature Če želite spremeniti temperaturo vode za pripravo kave, nare- dite naslednje: 1. Ugasnite s pritiskom na «B2». (Vtič mora biti vsta- vljen v električno vtičnico in pri modelih, ki to ga predvi- devajo, mora biti glavno stikalo «A8» premaknjeno na I »sl. 3«). 2. Pritisnite tipko «B3» (levo od gumna «B6») in jo držite pritisnjeno dokler se ne prižgejo signalne lučke na krmilni plošči; 3. Pritisnite tipko za izbiro želene temperature: NIZKA VISOKA 4. Pritisnitetipko «B8»(desnoodgumba«B6»),dapotr- dite izbiro; lučke se ugasnejo. Opomba: Sprememba temperature je učinkovitejša pri dolgih napitkih. 9.5 Nasveti za toplejšo kavo Za pripravo toplejše kave svetujemo: • pred točenjem izvedite splakovanje s pritiskom na tipko «B5» iz dulca «A12» izteka topla voda, ki bo se- grela notranji obtok aparata, tako bo kava toplejša. • Skodelice segrejte s toplo vodo (uporabite funkcijo topla voda). • Nastavite višjo temperaturo kave (gl. odst. »9.4 Nastavitev temperature«). 10. PRIPRAVA KAVE S KAVO V ZRNJU Pozor! Ne uporabljajte karameliziranih kavnih zrn, saj se lahko zalepijo za mlinček in ga poškodujejo. 1. Kavo v zrnju vstavite v ustrezen vsebnik «A7» »sl. 15«. 2. Postavite pod ustnika dulca za kavo «A12»: • 1 skodelico, če želite 1 kavo »sl. 16«; • 2 skodelici, če želite 2 kavi »sl. 17«. 3. Znižajte dulec tako, da bo čim bližje skodelicam: s tem bo krema boljša »sl. 18«. 4. Pritisnite odgovarjajočo tipko za želeno točenje: 1 kratka kava 1 dolga kava 2 dolgi kavi 2 kratki kavi 5. Pričnesepripravainnanadzorniploščisvetisignalnalučka izbrane tipko. Ko se priprava zaključi, je aparat pripravljen za novo uporabo. Opomba: • Med pripravo kave lahko to kadarkoli prekinete s pritiskom na eno od tipk za točenje. • Če želite povečati količino kave v skodelici, takoj po konča- nem točenju (v roku 3 sekund) pridržite tipko ene od tipk za pripravo kave. • Če želite toplejšo kavo, se posvetujte z oddelkom »9.5 Nas- veti za toplejšo kavo«. Pozor! • Če kava izhaja v kapljicah ali ni dovolj močna ali je prehla- dna, preberite nasvete v poglavju »17. Reševanje težav«. • Med uporabo se lahko na krmilni plošči prižgejo lučke ka- terih pom je naveden v poglavju »16. Pomen kontrolnih lučk«.
Stran: 7
11 10.1 Priprava kave s predhodno mleto kavo Pozor! • Ne vstavljajte kavnih zrn v lijak «A6» predhodno zmlete kave, sicer se stroj lahko poškoduje. • Kave nikoli ne dodajajte, ko je aparat izklopljen, ker bi se lahko raztresla po notranjosti aparata in ga umazala. V takem primeru se aparat lahko poškoduje. • Ne vstavite več kot 1 poravnane merice «C1», v nasprotnem pri- meru se aparat lahko zamaže ali se lijak zamaši. Opomba: Ko uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave. 1. Preverite, ali je aparat vklopljen. 2. Zavrtitegumbzaizbirookusakave«B6»vsmeriprotiurine- mu kazalcu do konca, na položaj »sl. 19«. 3. Preverite, da lijak «A6» ni zamašen, nato vnesite izravnano merico «C1» predhodno zmlete kave »sl. 20«. 4. Postavite skodelico pod ustnika dulca za kavo «A12». 5. Pritisnite tipko za točenje 1 skodelice želene kave ( «B3» ali «B8») 6. Priprava se prične. 11. PRIPRAVA KAPUČINA Nevarnostzaopekline! Med temi pripravami se izloča para: pazite, da se ne opečete. 1. Za kapučino pripravite kavo v večji skodelici; 2. Napolnite posodo, bolje, če ima ročaj, da se ne spečete, s prib. 100 ml mleka za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti. Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se bo prostornina povečala 2 ali 3 krat; Opomba: • Da bi pripravili bogatejšo in gostejšo peno, uporabite po- sneto ali delno mleko pri temperaturi hladilnika (približno 5° C). Da bi se izognili premalo spenjenemu mleku ali z ve- likimi mehurčki, redno čistite nastavek za kapučino «A18» kot opisano v Naslednja oddelku »11.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi«. • Kakovost pene lahko spreminja glede na: • vrsto mleka ali rastlinskega napitka; • uporabljeno znamko; • sestavine in hranilne vrednosti 3. Pritisnite tipko «B7»: utripa lučka . 4. Potopitenastavekzakapučinovposodozmlekom»sl.21«. 5. Po nekaj sekundah, ko lučka utripa, obrnite gumb za paro «A19» na I »sl. 5«. Iz naprave za kapučino izhaja para, ki mleko speni v kremasto mlečno peno in poveča njegovo prostornino. 6. Če želite bolj kremasto peno počasi obračajte posodo in jo premikajte od spodaj navzgor. (Priporočamo, da pare ne uporabljate za več kot 3 minute zapored); 7. Ko ste dobili želeno peno, prekinite izpust pare tako, da ročko za peno vrnete v položaj 0. Nevarnostzaopekline! Preden odstranite posodo za mleko, prekinite dovod pare, da bi se izogniliopeklinamzaradicurkovvročegamleka. 8. Predhodno pripravljeni kavi dodajte kremasto mleko. Ka- pučinojepripravljen:sladitepookusuin,čeželite,posipaj- te peno z malo kakava v prahu. 11.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi Nastavek za kapučino «A18» očistite po vsaki uporabi, da pre- prečite nabiranje ostankov mleka in zamašitev. 1. Postavite posodo pod nastavek za kapučino in pustite, da nekaj sekund odteka voda, tako da gumb za paro «A19» obrnete na I »sl. 5«. Nato vrnite gumb za paro na 0, da ustavite dovajanje tople vode. 2. Počakajte nekaj minut, da se nastavek za kapučino ohladi; nato z eno roko držite ročico cevi nastavka za kapučino, z drugopazavrtitevnasprotnismeriurinegakazalca»sl.21« inizvlecitenastavekzakapučinonavzdol,dagaodstranite. 3. Snemite tudi šobo za paro tako, da jo potegnete navzdol »sl. 22«. 4. Preverite, da odprtine, označene s puščico na si. 23, niso zamašene. Če je potrebno, jih očistite z zobotrebcem. 5. Elemente nastavka za kapučino skrbno operite z gobo in mlačno vodo. 6. Ponovno vstavite šobo ter nanjo nastavek za kapučino, takodagapotisnetenavzgorinvrtitedoklersenezatakne. 12. PRIPRAVA TOPLE VODE Nevarnostzaopekline! Med točenjem vroče vode aparat ne pustite brez nadzora. Cev nastavka za kapučino «A18» se med točenjem segreje in jo je treba odstranjevati samo s pomočjo ročaja. 1. Pod nastavek za kapučino «A18» postavite posodo (čim bliže, da ne prši). 2. Obrnite gumb za paro «A19» na I: začne točenje. 3. Prekinite tako, da ročko za paro zavrtite na položaj 0. Opomba: Čejeomogočeno»Varčevanjezenergijo«,botočenjevodelahko zahtevalo nekaj sekund več. 13. ČIŠČENJE 13.1 Čiščenje aparata Naslednje dele aparata je potrebno redno čistiti: • notranja napeljava aparata; • posodo za kavne usedline «A13»;
Stran: 8
12 • pladenj za zbiranje kapljevine «A17» in pladenj za zbiranje kondenzata «A14»; • rezervoar vode «A9»; • dulce za točenje kave «A12»; • Nastavek za kapučino «A18»; • lijak za vnos predhodno mlete kave «A6»; • poparnik «A11», dostopen po odpiranju servisnih vrat «A10»; • Nadzorno ploščo «A1». Pozor! • Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil, grobih detergen- tovalialkohola.SsuperavtomatskimiaparatiDe'Longhini potrebnouporabljatikemičnihaditivovzačiščenjeaparata. • Nobenega dela aparata ni mogoče opravi v pomivalnem stroju. • Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine. 13.2 Čiščenje notranjega obtoka aparata Po obdobjih neuporabe, ki so daljši od 3/4 dni, je zelo priporo- čljivo, da pred uporabo aparata, vklopite in natočite: • 2/3 izpiranja s pritiskom na tipko «B5»; • nekaj tople vode, nekaj sekund, tako da obrnete gumb za toplo vodo/paro «A19» na I. Opomba: • Normalno je, da je po izvedbi tega čiščenja v posodi za kavne usedline «A13» prisotna voda. 13.3 Čiščenje posode za kavne usedline Ko lučka utripa, morate izprazniti in očistiti posodo za kavne usedline «A13». Dokler posode za kavne usedline ne očistite, bo kontrolna lučka utripala, aparat pa ne bo mogel pripravljati kave. Za čiščenje (z vklopljenim aparatom): • Izvlecite posodo za zbiranje kapljevin «A17» »sl. 24«, jo izpraznite in očistite. • Izprazniteinnatančnoočistiteposodozausedline«A13»in z dna odstranite vse morebitne ostanke kave. • Preverite tudi rdečo posodo za zbiranje kondenzata «A14» in jo, če je polna, izpraznite. Pozor! Ko izvlečete zbirno posoda za zbiranje kapljevine morate obve- zno izprazniti in očistiti tudi predal za ostanke kave, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napolnjen. Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat. 13.4 Čiščenje posoda za zbiranje kapljevine in posoda za zbiranje kondenzata Pozor! Čeposodezazbiranjekapljevine«A17»neprazniteredno,lahko vodaiztečeinvdrevnotranjostaliizvenaparata.Tolahkopoško- duje aparat, delovno površino ali okolico. Posoda za zbiranje tekočine je opremljena s plovcem «A16» (rdeče barve) za prikaz nivoja v njej zbrane vode »sl. 25«. Pre- den ta indikator seže izven pladnja za skodelice, morate posodo izprazniti in očistiti. Da bi odstranili posoda za zbiranje kapljevine: 1. Odstranite posodo za zbiranje kapljevin «A17» in posodo za kavne usedline «A13» »sl. 24«; 2. Izpraznite posodo za zbiranje kapljevine in kavne usedline in jih očistite; 3. Preverite posodo za zbiranje kondenzata «A14» in, če je polna, jo.izpraznite. 4. Posodo za zbiranje kapljevine s posodo za kavne usedline ponovno vstavite v aparat. 13.5 Čiščenje notranjosti aparata Nevarnostelektričnegaudara! Preden očistite notranje dele, morate aparat ugasniti (glej pog- lavje»5.Izklopaparata«)ingaizklopiteizelektričnegaomrežja. Aparata nikoli ne potapljajte v vodo. 1. Občasnopreverite(približnovsakmesec),danotranjostapa- rata(dostopnapoodstranitviposodezazbiranjekapljevine) ni umazana. Če je potrebno, odstranite ostanke kave z gobo. 2. Vse ostanke posesajte s sesalnikom »sl. 26«. 13.6 Čiščenje rezervoarja vode 1. Rezervoar za vodo «A9» redno čistite (približno enkrat mesečno) in ob vsaki zamenjavi filtra za mehčanje vode «C3» (*če je predviden) z vlažno krpo ter nekoliko blagega praška. 2. Odstranite filter (če je prisoten) ter ga splaknite s tekočo vodo. 3. Ponovno vstavite filter (če je predviden), napolnite zbiral- nik s svežo vodo in ga ponovno vstavite v aparat. 4. (samo pri modelih s filtrom za mehčanje) Natočite 100 ml vode. 13.7 Čiščenje ustnikov dulca za kavo 1. Očistitedulcezakavo«A12»spomočjogobicealikrpe»sl.27«. 2. Preverite, da odprtine dulca za kavo niso zamašene. Če je potrebno,odstranitekavneusedlinezzobotrebcem»sl.28«. 13.8 Čiščenje lijaka za vnašanje predhodno mlete kave Občasnopreverite(približnoenkratmesečno),dalijakzavnosmlete kave«A6»nizamašen.Čejepotrebno,odstraniteostankekave.
Stran: 9
13 13.9 Čiščenje poparnika Poparnik «A11» je treba očistiti vsaj enkrat mesečno. Pozor! Poparnika ni mogoče odstraniti z vklopljenim aparatom. 1. Prepričajte se, ali se je aparat pravilno izklopil (glejte »5. Izklop aparata«). 2. Odstranite rezervoar za vodo «A9». 3. Odprite vrata poparnika «A10» »sl. 29« ki se nahaja na desni strani. 4. Pritisnitenavznoterdveobarvanitipkizaodklopinsočasno povlecite poparnik navzven »sl. 30«. Pozor! Poparnikočistitebrezuporabečistil,kerbigalahkopoškodovala. 5. Poparnikzapribližno5minutpotopitevvodoinnatospla- knite pod pipo. 6. Očistite morebitne ostanke kave na nosilcu, kjer je naslonjen. 7. Po čiščenju ponovno vstavite poparnik na sedež »sl 31«; nato pritisnitenanapisPUSHdoklerneslišite,dasezaskoči. Opomba: Če je poparnik težko vstaviti, je potrebno (pred vstavljanjem) povrniti na primerno velikost s pritiskom na oba vzvoda, kot navedeno na slika 32. 32 8. Ko ga vstavite, se prepri- čajte, da sta obarvana gumba skočila navzven »sl. 33«. 9. Zaprite vratca poparnika. 10. Ponovno vstavite rezervo- ar za vodo. 14. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA Pozor! • Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanjevodnegakamna,navedenonaovitkusame- ga sredstva. • Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vo- dnega kamna De’Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca. • Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poško- duje občutljive površine Če se izdelek nehote polije, ga takoj posušite. Za odstranjevanje vodnega kamna Sredstvo za odstranjeva- nje vodnega kamna Odstranjevalec vodnega kamna De’Longhi Posoda Priporočena zmogljivost: 2 l Čas ~45 min Odstranite vodni kamen iz stroja, ko na krmilni plošči »B« utripa lučka «B5» »sl. 34«. Pozor! • Pred uporabo preberi- te navodila in etiketo sredstva za odstranjeva- nje vodnega kamna,na- vedeno na ovitku samega sredstva. • Priporočamo le uporabo sredstva za odstranje- vanje vodnega kamna De’Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije ga- rancija proizvajalca. 1. Vklopite aparat in počakajte, da bo pripravljen za uporabo. 2. Izpraznite pladenj za zbiranje kapljevine «A17», posodo za kavne usedline «A13» in vse ponovno vstavite v stroj. 3. Popolnoma izpraznite rezervoar za vodo «A9», tako da od- stranite filter za mehčanje vode «C3», če je prisoten. 34 33
Stran: 10
14 35 B A A 36 B A B 4. Nalijte sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna «C2» v rezervoar za vodo do nivoja A (kar ustreza 100 ml emba- laži), označenega na notranji strani rezervoarja »sl. 35« in nato dodajte liter vode, da doseže raven B »sl. 36«; nato rezervoar za vodo postavite nazaj v stroj. 5. Podnastavekzakapučino«A18»innastavekzakavo«A12» postavite posodo z zmogljivostjo vsak 2 litra »sl. 37«. 37 38 5sec 6. Počakajte, da so kontrolne lučke za točenje kave prižgane in ne utripajo. 7. Pritisnite tipko «B5» »sl. 38« in jo držite pritis- njeno vsaj 5 sekund, da potrdite vnos raztopine in zaženite odstranjevanje vodnega kamna: lučka na tipki neprekinje- no gori in opozarja na zagon programa za odstranjevanje vodnega kamna. 8. Lučka za paro utripa, ker morate gumb za toplo vodo/paro «A19» obrniti na I. Pozor!Nevarnostzaopekline Iznapravezakapučinoindulcazakavoizhajatoplavoda,kivse- buje kisline. Pazite, dane pridete v stik z raztopino. 9. Ko je gumb obrnjen na I, se zažene program za odstra- njevanje vodnega kamna in raztopina za odstranjevanje vodnega kamna se izloči tako iz nastavka za kapučino kot tudi iz nastavka za kavo in samodejno izvede vrsto izpiranj v intervalih, da odstrani ostanke vodnega kamna iz stroja. Po približno 25 minutah naprava preneha odstranjevati vodni kamen in na plošči utripata lučki in ; zavrtite gumb za vročo vodo / paro na O. 10. Aparat je sedaj pripravljen za proces izpiranja s svežo vodo. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, izvlecite rezervoar za vodo, ga splaknite s tekočo vodo, napolnite ga do nivoja Maks s svežo vodo ter vstavite v aparat: signalna lučka utripa. 11. Podnastavekzakapučinoinduleczakavopostaviteprazno posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstra- njevanje vodnega kamna »sl. 37«. 12. Obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare na poz. I, da se prič- ne izpiranje: vroča voda izhaja najprej nastavka za kapuči- no in se nato nadaljuje ter zaključi z dulcem za kavo. 13. Ko se rezervoar za vodo izprazni, na nadzorni plošči utripa- ta signalni lučki in : obrnite gumb vroče vode/ pare na 0. 14. Izpraznite posodo za zbiranje vode za splakovanje, izvleci- te rezervoar za vodo, ga znova vstavite filter za mehčanje vode, če ste ga prej odstranili, napolnite rezervoar do nivo- jaMAXssvežovodotergaznovavstavitevaparat:signalna lučka pare utripa. 15. Pod nastavek za kapučino postavite prazno posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje vode izpiranja; 16. Obrnite vrtljivi gumb vroče vode/pare na poz. I: aparat na- daljuje s izpiranjem samo iz nastavka za kapučino. 17. Po končanem izpiranju na nadzorni plošči utripa signalna lučka pare : obrnite gumb vroče vode/pare na 0. 18. Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do nivoja MAX in ga znova vstavite v aparat. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je s tem zaključen. Opomba! • Če se cikel odstranjevanja vodnega kamna ne zaključi pra- vilno (npr. zaradi izpada napajanja z električno energijo) je priporočljivo ponoviti. • Normalnoje,dajepocikluodstranjevanjavodnegakamna v posodi za kavne usedline «A13» prisotna voda. • Če rezervoar vode ni napolnjen do oznake nivoja MAX, je treba opraviti še tretji cikel splakovanja. S tem se zagotovi, da v notranjosti aparata ni ostankov sredstva za odstranje- vanje vodnega kamna. Preden zaženete izpiranje ne poza- bite izprazniti posodo zbiranje kapljevine. 15. TEHNIČNI PODATKI Napetost: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Priključna moč: 1450W Tlak: 1,5 MPa (15 bar) Prostornina vodnega rezervoarja: 1,8 L Mere DxŠxV: 240x430x350 mm
Stran: 11
15 Teža: 8,9 Kg Največja prostornina posode za zrnje: 250 g De’Longhi si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične in estetske značilnosti, ne da bi pri tem spreminjala delovanje in kakovost izdelkov. 15.1 Nasveti za varčevanje z energijo • Nastavite samodejni izklop na 15 minut (gl. Poglavje »6. Auto-off (Samodejni izklop)«): • Zaženite varčevanje z energiji (gl. Poglavje »7. Varčevanje z energijo«); • Kostrojtozahteva,zaženitecikelzaodstranjevanjevodne- ga kamna. 16. POMEN KONTROLNIH LUČK PRIKAZANA KONTROLNA LUČKA MOŽEN VZROK REŠITEV Treba je obrniti vrtljivi gumb vroče vode/pare «A19» Zavrtite ročico za toplo vodo/paro. UTRIPA V rezervoarju «A9» ni dovolj vode. Napolnite rezervoar z vodo in ga pravilno vstavite tako, da ga potisnete do konca, dokler ne zaslišite značilnega klika. Rezervoar «A9» ni pravilno vstavljen. Rezervoar vstavite pravilno in ga potisnite do konca. UTRIPAJOČA Posoda za kavne usedline «A13» je polna. Izpraznite posodo za kavne usedline, posodo za zbiranje kapljevin «A17» ter jih očistite, nato jih vstavite. Pomembno: ko izvlečete zbirno posoda za zbiranje kapljevine izprazniti in očistiti tudi predal za ostanke kave, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napol- njen. Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat. Po čiščenju posoda za kavne usedli- ne «A13» ni vstavljena v aparat. Odstraniteposodozazbiranjekapljevine«A17» in znova vstavite vsebnik kavnih usedlin. UTRIPAJOČA Kava je preveč fino zmleta, zato kava izteka prepočasi ali sploh ne izteka.Kava je predrobno mleta, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka. Ponovite pripravo kave in obrnite gumb za nastavitev mlinčka za kavo «A2» »sl. 10« za eno stopnjo proti številki 7 v desno, medtem ko mlinček deluje. Če po pripravi 2 kav ta še naprej prepočasi teče iz dulca, ponovite nastavljanje preko ročice za nameščanje za še en klik (gl. »9.3 Nastavljanje mlinčka za kavo«). Če težave še ne morete odpraviti, obrnite gumb za paro «A19» na I in odstranite nekaj vode iz nastavka za kapučino. Čejeprisotenfilterzamehčanjevode «C3»,jemordavfiltruprisotenzračni mehur,kipreprečujeiztekanje. Iztočitenekajvodeiznastavkazakapučino«A18» z zasukom vrtljivega gumba vroče vode/pare «A19»napoz.I,doklerpretoknipravilen»sl.5«. →
Stran: 12
16 PRIKAZANA KONTROLNA LUČKA MOŽEN VZROK REŠITEV UTRIPAJOČA Izbrali ste funkcijo ''predhodno mleta kava'', vendar je niste vstavili v lijak «A6». V lijak vsujte predhodno mleto kavo ali odstra- nite izbiro za predhodno mleto kavo. UTRIPAJOČA Označuje, da je iz aparata potreb- no odstraniti vodni kamen. Čim prej je potrebno opraviti postopek odstra- njevanja vodnega kamna, opisan v poglavju »14. Odstranjevanje vodnega kamna«. UTRIPAJOČA Uporabili ste preveč kave. Izberite lažji okus ali zmanjšajte količino pred- hodno mlete kave, nato zahtevajte ponovno točenje kave. UTRIPAJOČA Kave v zrnju je zmanjkalo. Napolnite posodo za kavo v zrnih «A7». Lijak za predhodno mleto kavo «A6» je zamašen. Izpraznite lijak kot je opisano v odst. »13.8 Čiščenje lijaka za vnašanje predhodno mlete kave«. UTRIPA Po čiščenju niste ponovno vstavili poparnika. «A11». Vstavite poparnik, kot je opisano v odst. »13.9 Čiščenje poparnika«. Notranjost aparata je zelo umazana. Natančno očistite aparat, kot je to opisano v poglavju »13. Čiščenje«. Če je po opravljenem čiščenju sporočilo še vedno prikazano, se obrnite na servisni center. 17. REŠEVANJE TEŽAV Spodaj so opisana nekatera mogoča nepravilna delovanja. Če problema ne uspete rešiti na opisan način, se morate obrniti na tehnično službo. TEŽAVA MOŽEN VZROK REŠITEV Kava ni vroča. Pred pripravo niste ogreli skodelic. Segrejte skodelico tako, da jih splaknite s toplo vodo(Pazi:lahkouporabitefunkcijotoplavoda ali splakovanje). Poparnik «A11» se je ohladil, ker so od zadnje priprave minile več kot 2-3 minute. Pred pripravo kave segrejte poparnik s tipko za izpiranje «B5». Nastavljena temperatura kave je nizka. Iz menija nastavite višjo temperaturo (glej pogl. »9.4 Nastavitev temperature«). →
Stran: 13
17 TEŽAVA MOŽEN VZROK REŠITEV Kava je redka in ima malo kreme. Kava je pregrobo mleta. Obrnite gumb za nastavljanje mletja «A2» za en položaj v smeri proti urinemu kazalcu med- tem, ko mlinček za kavo deluje »sl. 8«. Nada- ljujte po eno stopnjo, dokler ne nastavite kave po vašem okusu. Učinek se pozna šele po 2 pripravljenihkavah(glejods.»9.3Nastavljanje mlinčka za kavo«). Kava ni primerna. Uporabitemešanicokavezaaparatezaekspre- sno kavo. Kavaprepočasiiztekaaliizteka po kapljicah. Kava je predrobno mleta. Obrnite gumb za nastavljanje mletja «A2» za en položaj v smeri urinega kazalca, medtem, komlinčekzakavodeluje»sl.8«.Nadaljujtepo enostopnjo,doklernenastavitekavepovašem okusu. Učinek se pozna šele po 2 pripravljenih kavah (glej ods. »9.3 Nastavljanje mlinčka za kavo«). Kava ne izteka skozi eno ali obe šobi dulca. Šobi sta zamašeni. Dulce «A12» očistite z zobotrebcem. Spenjeno mleko ima velike mehurčke Mleko ni dovolj hladno ali ni delno posneto. Svetujemo,dapomožnostiuporabljateposne- to mleko, oziroma delno posneto mleko, ki naj ima v vsakem primeru temperaturo iz hladil- nika (okoli 5°C). Če rezultat še vedno ni dober, poskusite zamenjati vrsto mleka. Mleko ni emulgirano Nastavek za kapučino «A18» je umazan. Očistite kot navedeno v odd. »11.1 Čiščenje naprave za kapučino po uporabi«. Med uporabo se prekine izhod pare Varovalo prekine izhod pare po 3 minutah. Počakajte kakšno minuto, nato ponovno zaže- nite funkcijo para. Po končanem odstranjevanju vodnega kamna aparat zahte- va tretje splakovanje Med ciklom splakovanja rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX. Postopajte po zahtevah aparata, spraznite najprej posodo za zbiranje kapljevine «A14», da bi se izognili pretakanju. Aparat se ne vklopi Vtič ni povezan na omrežje. Vtikač priklopite v vtičnico. Samo na modelih kjer je predvideno, preverite ali je glavno stikalo «A8» vklopljeno. Pritisnite glavno stikalo v položaj I »sl. 1«.
Blagovna znamka:
DeLonghi
Izdelek:
Aparati za kavo
Model/ime:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Vrsta datoteke:
PDF
Razpoložljivi jeziki:
Slovenščina , Hrvaška