TAT3216 príručka
Príručka PhilipsTAT3216

Používateľská príručka pre Philips TAT3216 v jazyku Slovenský. Táto príručka PDF má počet strán 17.

PDF 17 1.1mb
Príručka PhilipsTAT3216
Predchádzajúca strana

Pozrite si príručku k Philips TAT3216 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa Philips TAT3216, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou Philips TAT3216. Opíšte svoje ťažkosti s Philips TAT3216 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o Philips TAT3216

Strana: 1
Používateľská príručka Séria 3000 Slúchadlá TAT3216 www.philips.com/support Zaregistrujte svoj výrobok na adrese
Strana: 2
1 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 Bezpečnosť pri počúvaní 2 Všeobecné informácie 2 2 Vaše bezdrôtové slúchadlá True 3 Čo sa nachádza v škatuli 3 Iné zariadenia 3 Prehľad bezdrôtových slúchadiel True 4 3 Začíname 5 Nabitie batérie 5 Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth po prvý krát 5 Používanie ako jedno slúchadlo (Mono režim) 6 Spárovanie slúchadiel s iným zariadením Bluetooth 6 4 Používanie slúchadiel 7 Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth 7 Správa hovorov a hudby 7 Stav LED indikátora 8 Hlasový asistent 8 Nosenie 8 Stiahnite si aplikáciu Philips Headphones 8 5 Obnovenie výrobných nastavení slúchadiel 9 6 Technické údaje 10 7 Upozornenie 11 Vyhlásenie o zhode 11 Likvidácia starého výrobku a batérie 11 Vybratie integrovanej batérie 11 Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí 12 Informácie o životnom prostredí 12 Oznámenie o zhode 12 8 Ochranné známky 14 9 Často kladené otázky 15 Obsah SK 1
Strana: 3
2 SK 1 Dôležité bezpečnostné pokyny Bezpečnosť pri počúvaní Nebezpečenstvo  Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedztečas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosťnastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania. Keď používate slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny. • Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu. • Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje. • Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás. • V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrný alebo dočasne prerušiť používanie. • Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. • Neodporúča sa používať tieto slúchadlá zakrývajúce obe uši počas riadenia motorového vozidla; v niektorýchoblastiach to môže byť nezákonné. • Z dôvodu vašej bezpečnosti sa v dopravnej premávke ani v iných potenciálne nebezpečných prostrediach nerozptyľujtehudbou či telefonickými hovormi. Všeobecné informácie Zabránenie poškodeniu alebo poruche: Výstraha  Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.  Slúchadlá nenechajte spadnúť.  Slúchadlá nebudú vystavené kvapkajúcej, prskajúcej vode.  Slúchadlá neponárajte do vody.  Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívnych častíc.  Ak je to potrebné, na vyčistenie výrobku použite mäkkú handričku, ktorú v prípade potreby navlhčite v minimálnommnožstve vody alebo v zriedenom jemnom mydle.  Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.  Pri nesprávne vloženej batérii existuje nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.  Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môžu mať za následok výbuch;  Ak necháte batériu pri extrémne vysokej teplote, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu;  Ak necháte batériu pri extrémne nízkom tlaku vzduchu, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu; Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti • Skladujte skladujte na mieste, kde je teplota v rozsahu od -20°C do 50 °C (do 90 % relatívnej vlhkosti). • Používajte na mieste, kde je teplota v rozsahu od 0°C do 45°C (do 90 % relatívnej vlhkosti). • Životnosť batérie sa môže v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou skrátiť. • Výmena batérie s nesprávnym typom, ktorá môže narušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií);
Strana: 4
bezdrôtové slúchadlá Philips True TAT3216 SK 3 2 Bezdrôtové slúchadlá True Čo sa nachádza v škatuli Náhradné gumené slúchadlá do uší x 3 páry Stručná príručka Iné zariadenia Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, PAD, Bluetooth adaptéry, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporujú funkciu Bluetooth a sú kompatibilné so slúchadlami (pozrite si „Technické údaje“ na str. 10). Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support. S týmito bezdrôtovými slúchadlami True od spoločnosti Philips môžete: • vychutnávať pohodlné bezdrôtové handsfree hovory; • vychutnávať a ovládať bezdrôtovú hudbu; • prepínať medzi hovormi a hudbou. Nabíjací kábel USB-C (iba na nabíjanie) Globálna záruka Bezpečnostný leták
Strana: 5
Prehľad bezdrôtových slúchadiel 1. Dotykový panel 2. LED indikátor (slúchadlá) 3. LED indikátor (nabíjacie puzdro) 4. Viacfunkčné tlačidlo 5. LED indikátor 6. Nabíjacia drážka typu C 6 4 SK
Strana: 6
3 Začíname Nabite batériu Nabíjanie Poznámka  Pred prvým použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacieho puzdra a nabíjajte batériu po dobu 2 hodín, aby sa dosiahla optimálna kapacita a životnosť batérie.  Aby nedošlo k poškodeniu, používajte pôvodný nabíjacíkábel USB-C.  Dokončite hovor pred nabitím slúchadiel, pretože po pripojení slúchadiel k nabíjaniu sa tieto vypnú. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjacej skrinky a druhý koniec do zdroja napájania. • Proces nabíjania je overený LED indikátorom na zadnom paneli. • Keď je nabíjacia skrinka úplne nabitá, svetlo zhasne. • Keď je nabíjacia skrinka nabitá na 36 % - 99 %, svieti biele svetlo. • Keď je nabíjacia skrinka nabitá na 0% - 35 %, svieti žlté svetlo. Tip  Nabíjacia skrinka slúži ako prenosná záložná batéria na nabíjanie slúchadiel. Keď je nabíjacia skrinka úplne nabitá, zabezpečí 3 úplné cykly nabíjania slúchadiel.  Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny (v prípade slúchadiel alebo nabíjacej skrinky) cez USB kábel.  Keď je úroveň batérie príliš nízka, svetlo na slúchadle bude blikať na žlto Začnite nabíjať. Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth po prvý krát Svetlo na oboch slúchadlách bliká (biele a modré) Slúchadlá sú teraz v režime párovania a sú pripravené na párovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilným telefónom). Uistite sa, že sú slúchadlá úplne nabité a vypnuté. Otvorte vrchný kryt nabíjacej skrinky. Slúchadlá sa zapnú automaticky, vstúpia do modelu párovania a ľavé a pravé slúchadlo sú pripojené. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth. Spárujte slúchadlá s zariadenie Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu Bluetooth. Poznámka  Ak slúchadlá po zapnutí nemôžu nájsť žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, automaticky sa prepnú do režimu párovania. SK 5
Strana: 7
Zapnite funkciu Bluetooth na Bluetooth zariadení, vyberte Philips TAT3216. Po vyzvaní zadajte do slúchadiel heslo „0000“ (4 nuly). Pre zariadenia Bluetooth s funkciou Bluetooth 3.0 alebo vyššou nemusíte zadávať heslo. V nasledujúcom príklade sa uvádza postup spárovania slúchadiel so zariadením Bluetooth. Philips TAT3216 Poznámka používanie ako jedno slúchadlo (Mono režim) Vyberte buď pravé alebo ľavé slúchadlo z nabíjacej skrinky pre jednostranné použitie. Slúchadlo sa automaticky zapne. Zo slúchadla sa ozve hlas „Zapnuté“. Poznámka  Zoberte druhé slúchadlo z nabíjacej skrinky a automaticky sa spáruje.  V slúchadlách sú uložené 4 zariadenia. Ak sa pokúsite spárovať viac ako 4 zariadení, prvé spárované zariadenie sa nahradí novým. Spárovanie slúchadiel s iným zariadením Bluetooth Ak máte ďalšie zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať s slúchadlami, uistite sa, či je funkcia Bluetooth na všetkých predtým spárovaných alebo pripojených zariadeniach vypnutá. Stlačte a podržte viacfunkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth. 6 SK
Strana: 8
Prepnutie volajúceho počas hovoru. Pravé/ľavé slúchadlo Poklepte a podržte na 2 sekundy Modrá Leda bliká. Slúchadlá vyhľadajú naposledy pripojené zariadenie Bluetooth a automaticky sa k nemu opäť pripoja. Ak posledné pripojené zariadenie nie je dostupné, slúchadlá budú v režime párovania. 4 Používanie slúchadiel V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth. Otvorte vrchný kryt nabíjacej skrinky. Úloha Slúchadlá zapnite Otvorte kryt nabíjacej skrinky zatvorte kryt nabíjacej skrinky Slúchadlá vypnite Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth Zapnuté/vypnuté Dotyk / Tlačidlo Použitie Ovládanie hudby Prehrávajte alebo pozastavte hudbu. Preskočiť smerom dopredu Pravé/ľavé slúchadlo Pravé/ľavé slúchadlo Poklepte 2 krát Preskočiť smerom dozadu Poklepte 3 krát Nastavte hlasitosť +/- Ovládanie hovorov Zdvihnúť/ Položiť hovor Odmietnutie prichádzajúceh o hovoru Pravé/ľavé slúchadlo Poklepte a podržte na 2 sekundy Pravé/ľavé slúchadlo Jedno poklepanie Úloha Dotykové ovládanie Použitie Ovládanie cez telefón Pravé/ľavé slúchadlo Jedno poklepanie Správa hovorov a hudby Úloha Dotykové ovládanie Použitie SK 7 Tip Poznámka  Slúchadlá sa nemôžu pripojiť súčasne k viac ako 1 zariadeniu. Ak máte dve spárované zariadenia Bluetooth, zapnite iba funkciu Bluetooth toho zariadenia, ktoré chcete pripojiť.  Ak zapnete funkciu Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth po zapnutí slúchadiel, musíte prejsť do ponuky Bluetooth v zariadení a slúchadlá k zariadeniu pripojiť ručne.  Ak sa slúchadlá nepripojia k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila životnosť batérie.  V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takomto prípade musíte prejsť do ponuky Bluetooth vo vašom zariadení a pripojiť slúchadlá k zariadeniu Bluetooth ručne.
Strana: 9
Nosenie Stav LED indikátora Slúchadlá sú pripojené k zariadeniu Bluetooth Slúchadlá sú pripravené na spárovanie Slúchadlá sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth. Nízka úroveň nabitia batérie (slúchadlá) V slúchadlách budete počuť „slabá batéria“. Modrý a biely LED indikátor striedavo bliká Ak sa nedá vytvoriť pripojenie ani po 1 minúte, slúchadlá vstúpia do režimu párovania na 2 minúty. Modrý a biely LED indikátor bude blikať. Modrá LEDka blikne každú 1 sekundu Stav slúchadiel Indikátor Batéria je úplne nabitá (nabíjacia skrinka). 100%: Svetlo je vypnuté 36 % - 99 %: Biela farba 0% - 35%: Žltá farba Nastavte ekvalizér. Skontrolujte zostávajúci stav batérie. Aktualizácia softvéru slúchadiel. Stiahnite si aplikáciu Philips Headphones Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Philips Headphones z Google Play store alebo App Store na svoj mobilný telefón. Keď sú vaše slúchadlá pripojené k mobilnému telefónu, môžete spustiť aplikáciu Philips Headphones a použiť funkcie uvedené nižšie: Úloha Tlačidlo Použitie Ľavé slúchadlo Spustite hlasového (Siri/Google) asistenta Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy Hlasový asistent 8 SK
Strana: 10
5 Resetujte slúchadlá na pôvodné nastavenia Ak budete mať problém s párovaním alebo pripojením, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov a slúchadlá nastaviť na výrobné nastavenia. Na svojom Bluetooth zariadení choďte do ponuky Bluetooth a vyberte Philips TAT3216 zo zoznamu zariadení. V zariadení Bluetooth vypnite funkciu Bluetooth. Obe slúchadlá vložte naspäť do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt nabíjaceho puzdra. Stlačte viacfunkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre 3 krát. Pozrite si časť Párovanie slúchadiel so zariadením s Bluetooth po prvý krát“ a spárujte svoje zariadenie s Bluetooth. SK 9
Strana: 11
6 Technické údaje Poznámka Poznámka Pre bezpečnosť by sa mali uviesť nasledujúce informácie, ktoré je potrebné dodržiavať: • minimálne vzdialenosti okolo prístroja pre dostatočnú ventiláciu; • ventilácia by nemala yť narušená zakrytím ventilačných otvorov položkami ako sú noviny, poťahy na stole, závesy, atď.; • na prístroj by sa nemali klásť žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako ú zapálené sviečky; • Dodržujte miestne nariadenia ohľadom likvidácie batérie. • používanie prístroja v tropických a/alebo miernych podnebiach. 10 SK  Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Slúchadlá  Čas hudby: 6 hodín (ďalších 18 hodín s nabíjacím puzdrom)  Čas hovorenia: 5 hodín (ďalších 15 hodín s nabíjacím puzdrom)  Pohotovostný čas: 80 hodín  Čas nabíjania: 2 hodiny  Dobíjateľná lítium-iónová batéria: 55 mAH na každom slúchadle  Verzia Bluetooth: 5.0  Kompatibilné profily Bluetooth: • A2DP (profil pokročilej distribúcie zvuku) • AVRCP (profil diaľkového ovládania zvuku/videa)  Podporovaný zvukový kodek: SBC, HFP, HSP  Rozsah frekvencie: 2,402-2,480 GHz  Výkon vysielača: < 10 dBm  Prevádzkový rozsah: do 10 metrov (33 stôp) Nabíjacie puzdro  Čas nabíjania: 2 hodiny  Nabíjateľná lítium-iónová batéria: 550 mAh
Strana: 12
Vybratie integrovanej batérie Ak vo vašej krajine nie je k dispozícii systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, môžete chrániť životné prostredie tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete a zlikvidujete batériu. • Pred vybratím batérie sa uistite, či sú slúchadlá odpojené od nabíjacej skrinky. • Pred vybratím batérie sa uistite, či je nabíjacia skrinka odpojená od nabíjacieho kábla USB. SK 11 7 Upozornenie Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavkya ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com. Vyhlásenie o zhode Likvidácia starého výrobku a batérie Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EU. Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe smernice Európskejúnie 2013/56/EU nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste svoj výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujtevýrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnymodpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.
Strana: 13
12 SK Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí Tento výrobok vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Informácie o životnom prostredí Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení. Oznámenie o zhode Zariadenie vyhovuje pravidlám FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Pravidlá FCC Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno však zaručiť, že sa rušenie v konkrétnych prípadoch inštalácie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktoré sa dajú stanoviť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľ by mal vyskúšať odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami: • Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímajúcej antény. • Zvýšte rozdelenie medzi zariadením a prijímačom • Pripojte zariadenie do výstupu na okruhu odlišnom od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač. • Kontaktujte predajcu alebo skúseného rádio/TV technika, ktorý Vám pomôže. Vyhlásenie komisie FCC pre expozíciu rádiovej frekvencii: Toto zariadenie vyhovuje limitom týkajúcim sa expozície žiareniu stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom. Výstraha: Upozorňujeme používateľa, že vykonanie zmien a úprav, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môže viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia. Kanada: Toto zariadenie obsahuje vysielače/ prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s nariadením Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.
Strana: 14
SK 13 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Vyhlásenie komisie IC pre expozíciu rádiovej frekvencii: Toto zariadenie spĺňa limity ožiarenia stanovené pre nekontrolované prostredie v Kanade. Tento vysielač sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom.
Strana: 15
14 SK 8 Ochranné známky Značka Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy súmajetkom ich príslušných vlastníkov. Bluetooth Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Siri Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC. Google
Strana: 16
9 Často kladené otázky Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapnú. Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá. Nemôžem spárovať moje slúchadlá Bluetooth s mojím zariadením Bluetooth. Funkcia Bluetooth je deaktivovaná. Aktivujte na svojom zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite zariadenie Bluetooth. Párovanie nefunguje. • Vložte obidve slúchadlá do nabíjacej skrinky. • Uistite sa, či ste deaktivovali funkciu Bluetooth všetkých predtým pripojených zariadení Bluetooth. • Na vašom zariadení Bluetooth vymažte „Philips TAT3216“ zo zoznamu Bluetooth. • Pozrite si „Resetovať slúchadlá na predvolené nastavenia“ Zariadenie Bluetooth nevie nájsť slúchadlá. • Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Pripojené zariadenie vypnite alebo ho presuňte mimo dosah. • Pravdepodobne došlo k vynulovaniu spárovania alebo boli slúchadlá predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá a mobilný telefón znovu spárujte podľapostupu popísaného v návode na používanie. (Pozrite si časť „Spárovanie slúchadiel s mobilným telefónom“ na str. 5). Moje Bluetooth slúchadlá sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou technológie Bluetooth stereo, ale hudba sa prehráva len cez reproduktor mobilného telefónu. Pozrite si používateľskú príručku k mobilnému telefónu. Počúvajte hudbu cez slúchadlá. Kvalita zvuku je slabá a počuť praskanie. • Zariadenie Bluetooth je mimo rozsahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a Bluetooth zariadením alebo odstráňte prekážky medzi nimi. • Nabite si slúchadlá. Keď je prenos z mobilného telefónu veľmi pomalý alebo prenos zvuku nefunguje vôbec, kvalita zvuku je nízka. Uistite sa, že mobilný telefón podporuje nielen(mono) profil HSP/HFP, ale tiež podporujeprofil A2DP a je kompatibilný s BT4.0X (alebo vyššou verziou) (pozrite si „Technické údaje“ na str. 10). SK 15
Strana: 17
UM_TAT3216_00_SK_V1.0 Philips a Philips Shield Emblem sú registrované obchodné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa v rámci licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa nazodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnúzáruku na tento výrobok.
Značka:
Philips
Produkt:
Nezaradené
Model/názov:
TAT3216
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Slovenský