Dedica Style EC685 príručka
Príručka DeLonghi Dedica StyleEC685

Používateľská príručka pre DeLonghi Dedica Style EC685 v jazyku Poľský. Táto príručka PDF má počet strán 140.

PDF 140 1.1mb

Pozrite si príručku k DeLonghi Dedica Style EC685 nižšie. Všetky príručky na stránke ManualsCat.com si môžete pozrieť úplne zadarmo. Pomocou tlačidla „Vybrať jazyk“ si môžete vybrať jazyk príručky, ktorú chcete zobraziť.

MANUALSCAT | SK

Otázky a odpovede

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Dedica Style EC685, ale v používateľskej príručke neviete nájsť odpoveď? Používatelia ManualsCat.com vám možno pomôžu zodpovedať vašu otázku. Po vyplnení nižšie uvedeného formulára sa vaša otázka zobrazí pod príručkou DeLonghi Dedica Style EC685. Opíšte svoje ťažkosti s DeLonghi Dedica Style EC685 čo najpresnejšie, ako je možné. Čím presnejšia bude vaša otázka, tým vyššia je šanca, že dostanete rýchlo odpoveď od iného používateľa. Keď niekto zareaguje na vašu otázku, automaticky vám odošleme e-mail s touto informáciou.

Položte otázku o DeLonghi Dedica Style EC685

Strana: 1
ECAM61X.3Y - 61X.5Y - 61X.7Y KÁVÉFŐZŐGÉP Használati útmutató KÁVOVAR Návod k použití KÁVOVAR Inštrukcie na používanie EKSPRES DO KAWY Instrukcja użycia KAHVE MAKINESI Kullanım için talimatlar Instructions videos available at: http://PrimadonnaSoul.delonghi.com
Strana: 2
58 OBSAH 1. ÚVOD.......................................................59 1.1 Písmená v zátvorkách...................................59 1.2 Problémy a opravy.......................................59 1.3 Stiahnite si aplikáciu!...................................59 2. POPIS.......................................................59 2.1 Popis zariadenia (str. 3 - A)...........................59 2.2 Popis domovskej stránky (hlavnej obrazovky) (str. 2 - B).....................................................59 2.3 Popis príslušenstva (str. 2 - C).......................59 2.4 Popis nádržky na mlieko (str. 2 - D)..............60 3. PRVÉCUVEDENIE ZARIADENIA DO CHODU U.. ................................................................60 4. ZAPNUTIE ZARIADENIA U........................61 5. VYPNUTIE ZARIADENIA.............................61 6. NASTAVENIA MENU U..............................61 6.1 Preplachovanie ............................................61 6.2 Odvápňovanie .............................................62 6.3 Konektivita...................................................62 6.4 Nastavenie mlynčeka...................................62 6.5 Teplota kávy.................................................62 6.6 Výber jazyka.................................................62 6.7 Úprava profilu..............................................63 6.8 Automatické vypnutie..................................63 6.9 Všeobecné....................................................63 6.10 Filter vody ...................................................63 6.11 Tvrdosť vody ................................................63 6.12 Továrenské nastavenie ................................63 6.13 Vyprázdnenie okruhu .................................63 6.14 Štatistika......................................................64 7. PRÍPRAVA KÁVY U...................................64 7.1 Príprava kávy s použitímzrnkovej kávy.........64 7.2 Vaša káva jedným dotykom..........................64 7.3 Prispôsobenie nápoja...................................64 7.4 Príprava kávy s použitím mletej kávy...........64 7.5 Bean AdaptTechnology & Espresso SOUL ....65 7.6 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov........................................................65 7.7 Odporúčania na dosiahnutie horúcejšej kávy... 65 8. KARAFA KÁVY U......................................65 8.1 Čistenie karafy .............................................66 9. OVER ICE (IBA ECAM61X.7Y)........................66 10. PRÍPRAVA MLIEČNYCH NÁPOJOV U.............66 10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko ...66 10.3 Váš mliečny nápoj jedným dotykom.............68 10.4 Prispôsobenie nápoja...................................68 10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití 68 11. MUG TO GO (IBA ECAM61X.7Y).....................69 11.1 Čistenie cestovného hrnčeka po každom použití..........................................................69 12. FUNKCIA ČAJ............................................69 13. VÝDAJ HORÚCEJ VODY U..........................70 13.1 Nápoj jedným dotykom................................70 13.2 Prispôsobenie nápoja...................................70 14. RIADENÉ PRISPÔSOBENIE NÁPOJA (MY) U ... ................................................................70 15. VÝBER VLASTNÉHO PROFILU U................71 16. ČISTENIE U ............................................71 16.1 Čistenie zariadenia.......................................71 16.2 Čistenie vnútorného obvodu zariadenia.......71 16.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy...................71 16.4 Čistenie odkvapkávacej misky a mriežky misky 72 16.5 Čistenie vnútra zariadenia...........................72 16.6 Čistenie nádržky na vodu.............................72 16.7 Čistenie dýz vydávača kávy..........................73 16.8 Čistenie násypky na mletú kávu...................73 16.9 Čistenie vylúhovača......................................73 16.10Čistenie nádržky na mlieko (D).....................74 17. ODVÁPŇOVANIE U..................................74 18. NASTAVENIE TVRDOSTI VODY U...............76 18.1 Meranie tvrdosti vody..................................76 18.2 Nastavenie tvrdosti vody..............................76 19. ZMÄKČOVACÍ FILTER U............................76 19.1 Inštalácia filtra.............................................76 19.2 Výmena filtra...............................................77 19.3 Vybratie filtra...............................................77 20. TECHNICKÉ ÚDAJE.....................................77 20.1 Odporúčania na úsporu energie...................77 21. HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI U......78 22. RIEŠENIE PROBLÉMOV U.........................83
Strana: 3
59 1. ÚVOD Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina. Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na používanie. Zabránite tak možnému riziku alebo poškodeniu zariadenia. 1.1 Písmená v zátvorkách Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v popise zariadenia (str. 2-3). 1.2 Problémy a opravy V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich sami podľa pokynov uvedených v kapitolách„21. Hlásenia zobrazené na displeji u“ a„22. Riešenie problémov u“. Ak vám tieto pokyny nepomôžu odstrániť problém, alebo ak potrebujete ďalšie informácie odporúčame, aby ste sa obrátili telefonickynazákazníckulinkunačísleuvedenomvpriloženom liste„Zákaznícka podpora“. Aksavašakrajinanenachádzanatomtozozname,zatelefonujte na číslo uvedené v záručnom liste. V prípade potreby opráv sa obráťte výhradne na technickú podporu spoločnosti De’Lon- ghi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k zariadeniu. 1.3 Stiahnite si aplikáciu! Stiahnitesiaplikáciuavytvortesiúčetpodľapokynovvaplikácii. VďakaaplikáciiDe’LonghiCoffeeLinkjemožnédiaľkovoovládať niektoré funkcie. Aplikácia obsahuje aj informácie, rady, kuriozity zo sveta kávy a máte v nej poruke aj všetky informácie o svojom zariadení. UTento symbol označuje funkcie, ktoré môžete ovládať pomocou aplikácie alebo si v nej pozrieť príslušné informácie. Okrem toho si môžete vytvárať nové nápoje a ukladať ich do svojho kávovaru. Poznámka: • Na prístup k funkciám z aplikácie aktivujte pripojenie v ponuke nastavení kávovaru (pozri ods.„6.3 Konektivita“). • Prehľad kompatibilných zariadení nájdete na stránke „compatibledevices.delonghi.com“. 2. POPIS 2.1 Popis zariadenia (str. 3 - A) A1. Odkladacia plocha na šálky A2. Veko násypky na mletú kávu A3. Násypka na mletú kávu (vyberateľná) A4. Úložné miesto na odmerku na mletú kávu A5. Veko zásobníka zrnkovej kávy A6. Zásobník zrnkovej kávy A7. Hlavný vypínač (ON/OFF) A8. Zásuvka na konektor napájacieho kábla A9. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie zariadenia (po- hotovostný režim) A10. Dvierka vylúhovača A11. Vyberateľný vylúhovač A12. Dvierka konektora nádržky na mlieko a vydávača na odvápňovanie A13. Konektor nádržky na mlieko a vydávača na odvápňovanie A14. Vydávač kávy/horúcej vody s nastaviteľnou výškou A15. Kryt vydávača A16. Vrchná dýza vydávača A17. Spodná dýza vydávača A18. Nádobka na zachytávanie kondenzátu A19. Veko nádržky na vodu A20. Nádržka na vodu A21. Podložka na šálky A22. Mriežka odkvapkávacej misky A23. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske A24. Odkvapkávacia miska A25. Nádoba na zvyšky kávy A26. Držiak nádoby na zvyšky kávy 2.2 Popis domovskej stránky (hlavnej obrazovky) (str. 2 - B) B1. Bean AdaptTechnology (aktivujte cez aplikáciu): pozri ods. „7.5 Bean AdaptTechnology & Espresso SOUL“ B2. Nastaviteľnéprofily(pozrikap.„15.Výbervlastnéhoprofilu u“) B3. Tlačidlonazobrazenieaprípadnúúpravunastavenínápoja B4. Dostupné nápoje (priama voľba) B5. Displej B6. Menu nastavení zariadenia Kontrolky požiadavky na údržbu B7. Kontrolka požiadavky na odvápnenie B8. Kontrolka požiadavky na vyčistenie nádržky na mlieko B9. Kontrolka opotrebovaný filter 2.3 Popis príslušenstva (str. 2 - C) C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“ (priložený k rýchlej príručke)
Strana: 4
60 C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu (umiestnená na úlož- nom mieste (A4)) Prídavné zariadenia obsiahnuté v Starter Set: C3. Odvápňovací prípravok C4. Zmäkčovací filter (*iba pri niektorých modeloch) C5. Štetec na čistenie C6. Napájací kábel C7. Vydávač na odvápňovanie (uschovajte po každom použití) Prídavné zariadenia nachádzajúce sa iba v niektorých modeloch: C8. Karafa na kávu (*iba pri niektorých modeloch) C9. Cestovný hrnček (*iba pri niektorých modeloch) 2.4 Popis nádržky na mlieko (str. 2 - D) D1. Veko nádržky na mlieko D2. Dvierka na doplnenie mlieka D3. Gombík regulácie peny/čistenie (Clean) D4. Lôžko gombíka D5. Konektor-spojka nádržky na mlieko (pri čistení sa dá vybrať) D6. Lôžko vydávača mlieka D7. Vydávač mlieka (s nastaviteľnou výškou) D8. Nadstavec na vydávač mlieka (nastaviteľná) D9. Nasávacia hadička na mlieko D10. Nádržka na mlieko (*termonádoba pri niektorých modeloch) 3. PRVÉCUVEDENIE ZARIADENIA DO CHODU U Poznámka: • Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené nastavova- cími skúškami kávovaru pred jeho uvedením do predaja a svedčia o dôkladnej starostlivosti, s ktorou pristupujeme k výrobku. • Pred prvým použitím teplou vodou opláchnite všetky vy- berateľné diely (nádržku na mlieko (D), cestovný hrnček (C9), karafu na kávu (C8), nádržku na vodu (A20)), ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou alebo mliekom. Nádržku na mlieko odporúčame umyť v umývačke riadu. • Odporúčame čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľapostupuopísanéhovkapitole„18.Nastavenietvrdo- sti vody u“. 1 2 1. Vložtekonektornapájaciehokábla(C6)dopríslušnejzásuvky (A8)nazadnejstranezariadenia,zapojtezariadeniedoelek- trickej siete (obr. 1) a uistite sa, že hlavný vypínač (A7) na- chádzajúcisanazadnejstranezariadeniajestlačený(obr.2); 2. Stlačte vlajočku pre požadovaný jazyk. Potom pokračujte podľa pokynov uvedených na displeji (B5) zariadenia: 3 4 3. Vyberte nádržku na vodu (A20) (obr. 3), naplňte ju stude- nou vodou až po rysku MAX (vyznačenú zvnútra nádržky) (obr. 4); 4. Vložte nádržku späť do kávovaru (obr. 5), potom potvrďte stlačením tlačidla„Ďalej“; 5 6 5. Naplňte zásobník zrnkovou kávou (A6) (obr. 6), potom po- tvrďte stlačením tlačidla„Ďalej“.
Strana: 5
61 7 8 6. Vložtevydávačnaodvápňovanie(C7)(obsiahnutývStarter Set) do konektora pre nádržku na mlieko (A13) (obr. 7) a položtenádobusminimálnymobjemom100mlpodvydá- vač kávy (A14) a vydávač na odvápňovanie (obr. 8); 7. Stlačením tlačidla „Ok“ naplňte vodný okruh: kávovar začne vypúšťať vodu z vydávačov (obr. 9); 8. Podokončenívýdajaspot- rebič pristúpi k zohrieva- niu vykonaním prepla- chovania horúcou vodou vo výstupe z vydávača kávy (A14). Po dokonče- ní zohrievania spotrebič navrhne uvádzacie video domovskej stránky (B). Poznámka: • Pri prvom použití je potrebné urobiť 4-5 šálok cappucci- na, kým zariadenie nezačne dodávať do šálky uspokojivý výsledok. • Pri prvom použití je vodný okruh prázdny, preto môže byť zariadenie veľmi hlučné: ako sa bude obvod plniť, hluk sa postupne zmierni. • Po prvom použití zložte vydávač (C7) a uschovajte ho: budete ho potrebovať na vykonanie niektorých úkonov údržby zariadenia. 4. ZAPNUTIE ZARIADENIA U Poznámka: • Pred prvým zapnutím zariadenia skontrolujte, či je hlavný vypínač (A7) stlačený (obr. 2). • Prikaždomzapnutízariadeniaprebehnecyklusautomatic- kého predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Zariadenie je pripravené na použitie až po vyko- naní tohto cyklu. 9 10 1. Zariadenie zapnite stlače- ní tlačidla (A9)(obr. 10): zariadenie sa zapne; 2. Po skončení zohrievania sa začne fáza preplacho- vania horúcou vodou, ktorá vyteká z vydávača kávy (A14); týmto spôso- bom, okrem toho, že sa zohreje kotol, zariadenie rozvedie horúcu vodu do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali. 5. VYPNUTIE ZARIADENIA Pri každom vypnutí zariadenie vykoná automatické preplacho- vanie, ak bola predtým pripravená káva. 1. Vypnite zariadenie stlačením tlačidla (A9) (obr. 10). 2. Ak je to potrebné, zariadenie vykoná prepláchnutie vydá- vača kávy (A14) horúcou vodou a potom sa vypne (poho- tovostný režim). Poznámka: Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete: 3. Uvoľnite hlavný vypínač (A7) umiestnený na zadnej strane zariadenia (obr. 2). Pozor! Nikdy nestláčajte hlavný vypínač, keď je zariadenie zapnuté. 6. NASTAVENIA MENU U 6.1 Preplachovanie Pomocou tejto funkcie je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy/horúcej vody (A14) (a z vydávača na odvápňova- nie, ak je založený (C7)), aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh zariadenia. Pod vydávače umiestnite nádobu s min. objemom 100 ml (obr. 8). Na aktiváciu tejto funkcie postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Preplachovanie“; 3. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite vydávanie: po niekoľkých sekundách začne vytekať horúca voda, ktorá čistí a zohrie- va vnútorný okruh zariadenia (obr. 9); 4. Na prerušenie preplachovania stlačte tlačidlo „Zrušiť“ alebo počkajte na automatické prerušenie. Poznámka: • Aksazariadenienepoužívadlhšienež3-4dni,odporúčame po opätovnom zapnutí zariadenia vykonať 2-3 preplacho- vania ešte pred použitím;
Strana: 6
62 • Jenormálne,aksapovykonanítakéhotočisteniavnádobe na zvyšky kávy nachádza voda (A25). 6.2 Odvápňovanie Pokyny týkajúce sa odvápňovania sú uvedené v kapitole „17. Odvápňovanie u“. 6.3 Konektivita Pomocou tejto funkcie sa aktivuje alebo deaktivuje pripojenie zariadenia. Postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Konektivita“; 3. Stlačte tlačidlo„Ďalej“; 4. Aktivujte pripojenie Wi-Fi a diaľkové ovládanie (pomocou aplikácie Delonghi Coffee Link); 5. Na obrazovke sa zobrazí PIN kávovaru, potrebný na pripo- jenie aplikácie. 6. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B) s novým výberom uloženým v pamäti. V menu nastavení (B6) sa zobrazí symbol označujúci stav pripo- jenia, ktorý sa strieda s ďalšími symbolmi (napr. odvápňovanie a pod.) Symbol na domovskej stránke Význam Kávovar je pripojený Kávovarjepripojenýkdomá- cej sieti Wi-Fi, ale sieť nie je prítomná alebo cloud nie je dostupný -- Pripojenie nie je aktívne. Na jeho aktiváciu prejdite do menu„Nastavenia“ (B6) Poznámka: Ak je diaľkové pripojenie vypnuté, niektoré funkcie aplikácie nie sú dostupné (napr. vydávanie nápoja). Ak sa zmení názov alebo heslo siete Wi-Fi alebo ak sa pripojíte k novej sietiWi-Fi, je potrebné vykonať proces obnovenia podľa nižšie uvedeného postupu: • postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1-3; • stlačte tlačidlo„Obnoviť“; • stlačením tlačidla„Ok“ potvrďte zrušenie nastavení siete; • pripojte aplikáciu pomocou nových prihlasovacích údajov. 6.4 Nastavenie mlynčeka Odporúčame prejsť na Bean AdaptTechnology v aplikácii CoffeeLinkasprávnenastaviťtentoparameterpodľapoužívanej zrnkovej kávy Ak, naopak, chcete pokračovať v menu nastavení, postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku „Nastavenie mlynčeka“: na displeji (B5) sa zobrazí inštruktáž s odporúčaniami na stupeň mletia: ak chcete prehrávanie preskočiť, stlačte „Preskočiť“. V opačnom prípade stlačením tlačidla „Ďalej“ pokračujte v inštruktáži; 3. Vyberte požadovaný stupeň mletia. Postupujte pri tom podľa predchádzajúcich pokynov uvedených v inštruktáži a priamo stlačte jedno z dostupných čísel v zobrazenom intervale; 4. Stlačením tlačidla„Ok“ potvrďte výber:„Zmena výsledku v šálke bude citeľná po približne 5 výdajoch“; 5. Potvrďte stlačením tlačidla„Ok“ a vráťte sa na domovskú stránku (B) s novým výberom uloženým v pamäti. Poznámka: • Ďalšie úpravy odporúčame vykonať až po vydaní aspoň 5 káv po vykonaní popísaného postupu. Ak znovu dôjde k nesprávnemu výdaju kávy, postup zopakujte. • Nie je možné vykonať viac než jednu úroveň nastavenia naraz, ak predtým neboli pripravené aspoň dva kávové nápoje. • Stlačením tlačidla „Predvolené“ obnovíte továrenské na- stavenia mlynčeka na kávu (označené hviezdičkou). 6.5 Teplota kávy Akchcetezmeniťteplotuvodypoužitejpriprípravekávy,postu- pujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Teplota kávy“; 3. V aplikácii prejdite na Bean Adapt Technology, aby ste mohli čo najlepšie využiť túto funkciu. Ak, naopak, chcete pokračovať v menu nastavení, stlačte tlačidlo„Ok“; 4. Vyberte požadovanú teplotu z dostupných možností; 5. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B) s novým výberom uloženým v pamäti. Poznámka: • Je možné nastaviť odlišnú teplotu pre každý profil (pozri kapitolu„14. Riadené prispôsobenie nápoja (My) u“). • Zmeny teplôt sú účinnejšie pri veľkých nápojoch. 6.6 Výber jazyka Akchcetezmeniťjazykzobrazovanianadispleji(B5),postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Zvoľte jazyk“; 3. Stlačte vlajočku pre jazyk, ktorý chcete vybrať (stlačte tla- čidlo„Ďalej“ alebo„Späť“ na zobrazenie všetkých dostup- nýchjazykov):displejsahneďprepnedozvolenéhojazyka;
Strana: 7
63 4. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B) s novým výberom uloženým v pamäti. 6.7 Úprava profilu Pomocou tejto funkcie je možné zmeniť obrázok a farbu ikony každého profilu. Pri úprave profilu postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Upravte profil“; 3. Vyberte profil a stlačte tlačidlo„Ďalej“; 4. Upravte profil podľa svojich preferencií a potvrďte stlače- ním tlačidla„Ok“. 5. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B) s novým výberom uloženým v pamäti. Poznámka: K dispozícii je 3 alebo 5 upraviteľných profilov, podľa modelu. 6.8 Automatické vypnutie Je možné nastaviť automatické vypnutie tak, aby sa zariadenie vyplo po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nečinnosti. Pri nastavení automatického vypnutia postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Aut. vypnutie“; 3. Vybertepožadovanýčasovýinterval(15,30minútalebo1, 2, 3 hodiny). 4. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B) s novým výberom uloženým v pamäti. 6.9 Všeobecné 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Všeobecné“; V tejto položke je možné jednoduchým dotykom zapnúť alebo vypnúť tieto funkcie: - „Zvukový signál“: keď je aktívny, kávovar pri každej operá- cii vydá zvukový signál. - „Úspora energie“: pomocou tejto funkcie sa aktivuje alebo deaktivuje režim úspory energie. Keď je táto funkcia aktív- na, zaručuje zníženie spotreby elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou. Na signalizáciu, že funkcia je ak- tívna, sa na ikone menu nastavení (B6) objaví symbol . 6.10 Filter vody Pokyny týkajúce sa filtra (C7) sú uvedené v kapitole„19. Zmäk- čovací filter u“. 6.11 Tvrdosť vody Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody sú uvedené v kapi- tole„18. Nastavenie tvrdosti vody u“. 6.12 Továrenské nastavenie Pomocou tejto funkcie sa obnovia všetky nastavenia menu a všetky osobné nastavenia vykonané používateľom a vrátia sa na továrenské hodnoty (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený, a štatistiky). Postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Hodnoty z výroby“; - Na obnovenie továrenského nastavenia stlačte tlačidlo „Ok“, alebo, na obnovenie jednotlivého profilu stlačením šípky prejdite na nasledujúcu obrazovku, vyberte profil, ktorý sa má obnoviť, a stlačte tlačidlo„Ok“; 3. Opätovným stlačením tlačidla „Ok“ potvrďte obnovenie továrenského nastavenia; 4. Stlačením tlačidla„Ok“ opustíte menu a vrátite sa na do- movskú stránku (B). Poznámka: Po obnovení nastavení kávovaru (nie jednotlivých profilov) na továrenské nastavenie sa na displeji zariadenia zobrazí úvodné video. 6.13 Vyprázdnenie okruhu Pred obdobím nepoužívania, aby sa zabránilo vytvoreniu námrazy vo vnútorných okruhoch, alebo pred odovzdaním za- riadenia do servisného strediska odporúčame vypustiť vodný okruh zariadenia. Postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Vyprázd. okruh“; 3. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite riadený proces; 4. Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy (A25) odkvapkávaciu misku (A24) (obr. 11), potom stlačte tlačidlo„Ďalej“; 11 12 5. Vložte vydávač (C7) do konektora na nádržku na mlieko (A13) (obr. 7); 6. Umiestnite pod vydávače nádobu s objemom 0,5 l (obr. 8). Stlačte tlačidlo„Ok“; 7. Zariadenie vykoná prepláchnutie horúcou vodou z vydávačov; 8. Po ukončení preplachovania vyberte nádržku na vodu (A20) (obr. 12) a vyprázdnite ju; vyberte z nádržky na vodu zmäkčovací filter (C7) (ak sa používa) a stlačte tlačidlo „Ďalej“;
Strana: 8
64 9. Vložte späť (prázdnu) nádržku a stlačte tlačidlo„Ok“; 10. Počkajte, kým zariadenie nevykoná vyprázdnenie; (Pozor: z vydávačov vyteká horúca voda!). Pri postupnom vyprázdňo- vaní okruhu sa môže zvýšiť hlučnosť: je to normálne správa- nie zariadenia. 11. Podokončenívyprázdňovaniavyberte,vyprázdniteavložte späť odkvapkávaciu misku, potom stlačte tlačidlo„Ďalej“; 12. Stlačte tlačidlo „Ok“: zariadenie sa vypne (pohotovostný režim). Pri ďalšom zapnutí zariadenia postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole„3.PrvéuvedeniezariadeniadochoduU“. 6.14 Štatistika Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje zariadenia. Na ich zobrazenie postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku „Štatistika“: údaje zobrazíte presúvaním sa medzi obrazovkami pomocou tlačidiel„Ďalej“ a„Späť“. 3. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B). 7. PRÍPRAVA KÁVY U 7.1 Príprava kávy s použitímzrnkovej kávy Pozor! Nepoužívajte zelené alebo karamelizované kávové zrná alebo zrná obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie. 1. Pod vydávač kávy (A14) umiestnite1alebo2šálky; 2. Vydávač kávy sklopte tak, aby bol čo najbližšie k šálke (obr. 13): dosiahne- te tak lepšiu penu. 3. Vyberte požadovanú kávu podľa pokynov uvedených v odsekoch nižšie. 7.2 Vaša káva jedným dotykom Na vydanie kávy stlačte pria- mo na domovskej stránke (B) obrázok požadovanej kávy (napr. Espresso, obr. 14): zariadenie začne prípravu. Na displeji (B5) sa zobrazí obrázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis každej fázy (mletie, výdaj kávy). Po skon- čení prípravy sa na displeji 13 Espresso ONE TOUCH 14 zobrazí hlásenie„Váš nápoj je hotový! “: zariadenie je teraz pripravené na ďalšie použitie. 7.3 Prispôsobenie nápoja Pri príprave kávových nápojov s prispôsobenými parametra- mi postupujte takto: 1. Stlačte tlačidlo (B3) v spodnej časti obrázka požadovanej kávy (napr. Espresso, obr. 15): na displeji (B5) sa zobrazia parametre, ktoré môžete prispôsobiť podľa vlast- ných preferencií: Množstvo Aróma 2. Ponastaveníparametrovstlačtetlačidlo„Štart“:zariadenie začne prípravu a na displeji sa zobrazí obrázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis každej fázy (mletie, výdaj kávy); 3. Po skončení výdaja stlačením tlačidla„Uložiť“ uložte nové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované. Poznámka: Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu. 4. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú stránku (B). Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie. 7.4 Príprava kávy s použitím mletej kávy Pozor! • Nikdydozariadenianesyptemletúkávu,kýmjezariadenie vypnuté,abystetakzabránilirozsypaniukávyvnútriazne- čisteniu zariadenia. Zariadenie by sa tak mohlo poškodiť. • Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak môže dôjsť k znečisteniu vnútra zariadenia alebo upchatiu násypky (A3). • Ak používate mletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu kávu. • Pri príprave kávy LONG: v polovici prípravy, keď si to zaria- denie vyžiada, pridajte zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte tlačidlo„Ok“. • Nie je možné pripraviť kávu DOPPIO+ s použitím mletej kávy. Espresso Full adjustable drink SETTINGS 15
Strana: 9
65 1. Stlačte tlačidlo (B3) v spodnej časti obrázka poža- dovanej kávy (napr. Espresso, obr. 15): na displeji (B5) sa zobrazia parametre, ktoré môžete prispôsobiť podľa vlast- ných preferencií; 2. Vyberte mletú kávu: Typ kávy 3. Nadvihnite veko násypky na mletú kávu (A2), uistite sa, že násypka (A3) nie je upchatá a vsypte zarovnanú (C2) od- merku mletej kávy (obr. 16): stlačte tlačidlo„Ok“; 4. Vyberte množstvá a stla- čením tlačidla „Štart“ pokračujte v príprave: na displeji sa zobrazí obrá- zok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis každej fázy (mletie, výdaj kávy). 7.5 Bean AdaptTechnology & Espresso SOUL Máte k dispozícii špecialistu na kávu, ktorý vám v niekoľkých krokochpomôžeoptimalizovaťprípravukávyavýsledokvšálke. Táto inteligentná technológia automaticky reguluje kávovar na základe použitej zrnkovej kávy: všetky fázy od stupňa mletia až po výdaj kávy sú regulované tak, aby sa zo zrnkovej kávy získalo to najlepšie. Stiahnite si aplikáciu Coffee Link, otvorte ju a dozviete sa viac. Po uložení nastavení v časti„Bean Adapt Technology“ aplikácie sa dá na domovskej stránke používať nápoj„Espresso SOUL“. Naprípravukávyespressopostupujtepodľapokynovuvedených v ods.„7.2Vaša káva jedným dotykom“. Poznámka: Množstvo v recepte „Optimálne espresso“ sa dá upraviť podľa pokynov uvedených v ods.„7.3 Prispôsobenie nápoja“. 7.6 Všeobecné informácie o príprave kávových nápojov • Kým zariadenie pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľ- vek zastaviť stlačením tlačidla„Stop“ alebo„Zrušiť“. • Ak chcete zvýšiť množstvo kávy, stačí po dokončení výdaja stlačiťtlačidlo„Extra“:podosiahnutípožadovanéhomnož- stva stlačte tlačidlo„Stop“. • Počas používania sa na displeji (B5) môžu zobraziť rôzne hlásenia („NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU“, „VYPRÁZ. NÁDOBU NA VYLÚH. KÁVU“, „VYPRÁZDNITE ODKVAPK. MISKU“ a pod.), ktorých význam je uvedený v kapitole„21. Hlásenia zobrazené na displeji u“. 16 • Ak káva vyteká len po kvapkách alebo je nedostatočne hustá, s malým množstvom peny alebo veľmi studená, pozrite si pokyny uvedené v odseku„6.4 Nastavenie mlyn- čeka“ a v kapitole„22. Riešenie problémov u“. • Akjeaktívnyrežim„Úsporaenergie“,výdajprvejkávymôže začať až po niekoľkých sekundách 7.7 Odporúčania na dosiahnutie horúcejšej kávy Horúcejšiu kávu dosiahnete takto: • vykonajte preplachovanie zvolením funkcie„Preplachova- nie“ v menu nastavení (B6) (odsek„6.1 Preplachovanie“); • nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu„13.Výdaj horúcej vody u“); • zvýšte teplotu kávy (odsek„6.5Teplota kávy“). 8. KARAFA KÁVY U Tento nápoj na báze kávy espresso je ľahký a vyvážený recept s tenkou vrstvou peny, ideálny pre chvíle v spoločnosti. Voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch: Karafa (objem 1 liter) Typ: DLSC021 EAN: 8004399333642 Pri príprave nápoja postupujte takto: 1. Stlačte obrázok karafy kávy priamo na domovskej stránke (B); 2. Zvoľte požadovanú intenzitu na jednu šálku a počet poža- dovaných výdajov: Intenzita na jednu šálku Množstvo v šálke* Počet výdajov Extra slabá Extra veľká šálka (≃ 250 ml) od 1 do 3 Slabá Veľká šálka (≃ 190 ml) od 1 do 4 Stredná Stredná šálka (≃ 150 ml) od 1 do 5 Silná Malá šálka (≃ 125 ml) od 1 do 6 * Uvedené množstvá sú približné a môžu sa meniť podľa typu kávy. 3. Stlačením tlačidla„Ďalej“ prejdete na ďalší krok; 3. Naplňte nádržku na vodu (A20) a zásobník zrnkovej kávy (A6)(obr.17):uistitesa,žemnožstvovodyakávysúdosta- točné na prípravu a stlačte tlačidlo„Ďalej“;
Strana: 10
66 18 17 4. Umiestnite karafu (C8) pod vydávače (obr. 18). Stlačte tla- čidlo„Ok“; 5. Zariadenie začne prípravu a na displeji (B5) sa zobrazí obrázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupujespolusprípravou.Zobrazísaajpopiskaždejfázy (mletie, výdaj kávy). Poznámka: Tlačidlá„Zrušiť“ alebo„Stop“: stlačte , ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku. 6. Po skončení výdaja stlačením tlačidla„Uložiť“ uložte nové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované. 7. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú stránku (B). Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie. Poznámka: Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Po príprave karafy kávy nechajte pred prí- pravou ďalšieho nápoja zariadenie na 5 minút vychladnúť. Riziko prehriatia! 8.1 Čistenie karafy Odporúčame po každom použití umyť karafu teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne opláchnite teplou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku. 9. OVER ICE (ibaECAM61X.7Y) Pri príprave nápoja postupujte takto: 1. Priamo na domovskej obrazovke (B ) stlačte obrázok ná- poja„over ice“: 2. Vyberteparametre,ktoréjemožnéupraviťpodľavlastných preferencií, stlačením tlačidla„Ďalej“ po každej voľbe: Aróma Množstvo 3. 4. Do pohára vložte kocky ľadu (odporúčané množstvo: 6 kociek); 5. Položte pohár pod vydá- vač kávy (A14) (obr. 19) a stlačte tlačidlo „Ok“: zariadenie začne prípravu anadisplejisazobrazíob- rázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis každej fázy (mletie, výdaj kávy); Poznámka: • Tlačidlá„Zrušiť“ alebo„Stop“: stlačte , ak chcete úplne pre- rušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku. • Ak chcete zvýšiť množstvo kávy, stačí po dokončení výdaja stlačiťtlačidlo„Extra“:podosiahnutípožadovanéhomnož- stva stlačte tlačidlo„Stop“. 6. Po skončení výdaja stlačením tlačidla„Uložiť“ uložte nové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované. Poznámka: Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu. 7. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú stránku (B). Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie. 10. PRÍPRAVA MLIEČNYCH NÁPOJOV U Poznámka: Abystesavyhlinedostatočnenapenenémumliekualebomlieku s veľkými bublinami, nádržku na mlieko (D) vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v odsekoch„10.5 Čistenie nádržky na mlie- ko po každom použití“ a„16.10 Čistenie nádržky na mlieko (D)“. 10.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko 1. Zdvihnite veko (D1) (obr. 20); 19
Strana: 11
67 20 21 MILK 5°C 2. Naplňte nádržku na mlieko (D10) potrebným množstvom mlieka, pričom neprekročte rysku MAX vyznačenú na nádržke (obr. 21). Berte pri tom do úvahy, že každá ryska vyznačená na nádržke zodpovedá približne 100 ml mlieka; 3. Uistite sa, že nasávacia hadička na mlieko (D9) je správne zasunutá v príslušnom lôžku na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 22); 22 23 4. Nasaďte veko späť na nádržku na mlieko; 5. Zatlačte nádržku na mlieko (D) až na doraz na dýzy (A13) (obr. 23): zariadenie vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukovej signalizácie aktívna); 6. Pod ústia vydávača kávy (A14) a pod vydávač mlieka (D7) umiestnite dostatočne veľkú šálku (obr. 24).Vydávač mlie- ka je možné predĺžiť pomocou nadstavca (D8); 24 25 7. Vyberte požadovaný nápoj podľa odsekov nižšie. Poznámka: • Na veku sú dvierka (D2) na dopĺňanie mlieka (obr. 25): ak počasprípravyzistíte,žemliekaniejedosť,pridajtemlieko cez dvierka bez toho, aby ste vybrali karafu, a dokončite prípravu nápoja. • Na dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite nízkotučné alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (zhruba 5 °C). • ECAM61X.7Y: Pri používaní mlieka s ideálnou teplotou (zhruba 5 °C) zaručuje termonádoba účinnosť systému LatteCremapočaszhruba30minútpovybratízchladničky. • Ak je aktívny režim „Úspora energie“ (pozri odsek „6.9 Všeobecné“), výdaj nápoja môže začať až po niekoľkých sekundách. • Kvalita peny sa môže meniť podľa: • typu mlieka alebo rastlinného nápoja; • použitej značky; • zloženia a výživových hodnôt. 10.2 Regulácia množstva peny Otočením gombíka regulácie peny (D3) (obr. 26) zvoľte množstvo mliečnej peny, ktorá sa vytvorí pri príprave mliečneho nápoja. 26
Strana: 12
68 Poloha gombíka Popis Odporúčame pre... Žiadna pena HORÚCE MLIEKO (nenapenené)/CAFFELATTE Málo peny CORTADO / FLATWHITE Max. pena CAPPUCCINO/ CAPPUCCI- NO+/CAPPUCCINO MIX/ ESPRESSO MACCHIATO/ LATTE MACCHIATO/HORÚCE MLIEKO (napenené) 10.3 Váš mliečny nápoj jedným dotykom Na výdaj mliečnych nápojov stlačte priamo na domovskej ob- razovke (B) obrázok požadovaného nápoja: zariadenie začne prípravuanadispleji(B5)sazobrazíobrázokzvolenéhonápojas indikátorompriebehu,ktorýpostupujespolusprípravou.Zobra- zí sa aj popis každej fázy (mletie, výdaj kávy atď.). Po skončení prípravy sa na ovládacom paneli zobrazí hlásenie „Váš nápoj je hotový!“: zariadenie je teraz pripravené na ďalšie použitie. Poznámka: Ak chcete zvýšiť množstvo kávy, stačí po dokončení výdaja stlačiť tlačidlo „Extra“: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo„Stop“. 10.4 Prispôsobenie nápoja Pri príprave vlastného nápoja postupujte takto: 1. Stlačte tlačidlo (B3) v spodnej časti obrázku poža- dovaného nápoja: na displeji (B5) sa zobrazia parametre, ktoré môžete prispôsobiť podľa vlastných preferencií: Množstvo Aróma Typ kávy 2. Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo Štart“; 3. Zariadenie začne prípravu a na displeji sa zobrazí obrázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis každej fázy (mletie, výdaj mlieka, výdaj kávy atď.). 4. Poskončeníprípravystlačenímtlačidla„Uložiť“uložtenové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované. Poznámka: Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvoleného profilu. 5. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú stránku (B). Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie. 10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití Po každej príprave mliečneho nápoja sa na displeji (B5) zobrazí hlásenie,žejepotrebnévyčistiťnapeňovačmlieka.Naspustenie čistenia postupujte takto: 1. Nechajte nádržku na mlieko (D) vloženú v zariadení (nie je potrebné ju vyprázdniť); 2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D7) (obr. 27); 27 28 Clean 3. Otočte gombík regulá- cie peny (D3) do polohy „Clean“ (obr. 28): z vy- dávača mlieka začne vychádzať horúca voda a para (obr. 29). Čistenie sa preruší automaticky; 4. Otočte gombík regulácie peny späť na jednu z vo- lieb množstva peny; 5. Vyberte nádržku na mlieko a odložte ju do chladničky. Poznámka: • Ak potrebujete pripraviť viac šálok mliečnych nápojov, nádržku na mlieko vyčistite až po poslednej príprave. Pri príprave ďalších nápojov, vždy keď sa zobrazí hlásenie tý- kajúce sa funkcie„Clean“, stlačte tlačidlo„Zrušiť“. • Ak sa čistenie nevykoná, na displeji sa objaví symbol (B8), pripomínajúci, že je potrebné vykonať čistenie nádr- žky na mlieko. • Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke. 29
Strana: 13
69 • Vniektorýchprípadochjepredvykonanímčisteniapotreb- né počkať, kým sa zariadenie nezohreje. • Na dosiahnutie správneho čistenia počkajte až na koniec funkcie CLEAN. Čistenie nádržky na mlieko môžete kedy- koľvek prerušiť stlačením tlačidla“Stop”. 11. MUG TO GO (ibaECAM61X.7Y) Mug To Go je funkcia určená pre tých, ktorí si chcú vytvoriť vlastný nápoj a vziať si ho so sebou. Je potrebné zvoliť zloženie (iba káva, káva s mliekom alebo káva s horúcou vodou), poradie prípravy a nastaviť požadované množstvo. Pri príprave nápoja postupujte takto: 1. Zložte z cestovného hrn- čeka vrchnák (C9); 2. Zdvihnite vydávač kávy (A14) a položte podeň ná- dobu cestovného hrnčeka (obr. 30); 3. Stlačte priamo na domov- skej obrazovke (B) obrázok funkcie Mug to go; Ak už bol nápoj uložený, zaria- denie začne s prípravou. Ak nápoj pripravujete prvý raz, postupujte takto: 4. Vyberte max. 2 zložky v požadovanom poradí prípravy a stlačte tlačidlo„Ďalej“; 5. Vyberte nastavenia zvolených zložiek a stlačte tlačidlo „Ďalej“; 6. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite prípravu; 7. Stlačte tlačidlo„Stop“, keď sa dosiahne požadované množ- stvo zložky, ktorá sa práve vydáva; 8. Poskončeníprípravystlačenímtlačidla„Uložiť“uložterecept alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť“, ak ho nechcete uložiť 9. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú obrazovku. Zariadenie je pripravené na ďalšie použitie. Tabuľka nastaviteľných množstiev jednotlivých zlo- žiek (dajte pozor, aby celkové množstvo oboch zložiek ne- presiahlo objem cestovného hrnčeka) Zložka Minimálne množstvo Maximálne množstvo Káva 20 ml 240 ml Mlieko 50 ml 470 ml Voda 50 ml 300 ml Poznámka: • Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvolené- ho profilu. 30 • Na zlepšenie výkonu odporúčame predhriať hrnček horú- cou vodou. • Použitie cestovného hrnčeka sa odporúča iba pre nápoje prítomné v kávovare. • Recepty s použitím nádržky na mlieko (D): po skon- čení prípravy vykonajte čistenie nádržky na mlieko (pozri ods.„10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“), potom ju odložte do chladničky. • Ak chcete použiť iný ako dodaný cestovný hrnček, neza- budnite na to, že nesmie byť vyšší než 14 cm. Pozor • Nepoužívajte na prípravu mlieka pre novorodencov. • Odporúčame používať hrnček max. 2 hodiny: po uplynutí tohto času ho vyprázdnite a vyčistite podľa pokynov uve- dených v ďalšom odseku. 11.1 Čistenie cestovného hrnčeka po každom použití Z hygienických dôvodov odporúčame vyčistiť cestovný hrnček (C9)po každom použití. Postupujte takto: 1. Otvorte cestovný hrnček a opláchnite nádobu aj vrchnák teplou pitnou vodou (40 °C). 2. Viditeľnú špinu odstráňte hubkou. 3. Ponorte všetky diely do teplej vody pri 40 °C s jemným/ neutrálnym čistiacim prostriedkom na aspoň 30 minút a dôkladneopláchnitetečúcouvodoupri40°C.Nepoužívajte aromatizované čistiace prostriedky. 4. Vyčistitevnútornúčasťnádobyjemným/neutrálnymčistia- cim prostriedkom a opláchnite ho teplou pitnou vodou pri 40°C. Nepoužívajteabrazívnemateriály,mohlibypoškodiť povrch nádoby. 5. Vysušte všetky diely suchou a čistou utierkou alebo pija- vým papierom, potom ich zmontujte späť. 6. Raz za týždeň umyte veko v umývačke riadu. Nádo- ba cestovného hrnčeka sa nedá umývať v umývačke riadu. 12. FUNKCIA ČAJ Pri príprave čaju postupujte takto: 1. Do šálky vložte vrecko čaju a položte ju pod vy- dávač (A14) (obr. 31); 2. Na domovskej stránke (B) stlačte obrázok čaju; 3. Nastavte parametre, ktoré je možné prispôsobiť podľa vlastných preferencií: 31
Strana: 14
70 „Množstvo“ „Teplota“ Prikaždejteplotesazobrazíinýtypčaju (biely,zelený,oolong,čierny) 4. Stlačte tlačidlo„Štart“ na spustenie vydávania: zariadenie začne prípravu a na displeji (B5) sa zobrazí obrázok zvo- leného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis fázy (výdaj vody); 5. Poskončeníprípravystlačenímtlačidla„Uložiť“uložtenové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované; 6. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú obrazovku. Zariadenie je teraz pripravené na ďalšie použitie. Poznámka: • Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvolené- ho profilu. • Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody môže začať až po niekoľkých sekundách. • Na ručné prerušenie výdaja stlačte tlačidlo „Stop“ alebo„Zrušiť“. • Ak chcete zvýšiť množstvo vody v šálke, stačí po dokončení výdajastlačiťtlačidlo„Extra“:podosiahnutípožadovaného množstva stlačte tlačidlo„Stop“. 13. VÝDAJ HORÚCEJ VODY U Pri výdaji horúcej vody postupujte takto: 1. Pod vydávač umiestnite jednu šálku (A14). 2. Vyberte funkciu podľa pokynov v predchádzajúcich odsekoch. 13.1 Nápoj jedným dotykom Stlačte priamo na domovskej obrazovke (B) obrázok horúceho nápoja: zariadenie začne prípravu a na displeji (B5) sa zobrazí obrázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý po- stupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis fázy (výdaj vody). Po skončení prípravy sa na displeji zobrazí hlásenie„Váš nápoj je hotový!“: zariadenie je teraz pripravené na ďalšie použitie. Poznámka: Ak chcete zvýšiť množstvo vody v šálke, stačí po dokončení vý- daja stlačiť tlačidlo„Extra“: po dosiahnutí požadovaného množ- stva stlačte tlačidlo„Stop“. 13.2 Prispôsobenie nápoja Na výdaj požadovaného množstva horúcej vody postupujte takto: 1. Stlačte tlačidlo (B3) v spodnej časti obrázka horúcej vody: na displeji (B5) sa zobrazí množstvo, ktoré môžete upraviť podľa vlastných preferencií: „Množstvo“ 2. Po zvolení množstva stlačte tlačidlo „Štart“: zariadenie začne prípravu a na displeji sa zobrazí obrázok zvoleného nápoja s indikátorom priebehu, ktorý postupuje spolu s prípravou. Zobrazí sa aj popis fázy (výdaj vody). 3. Poskončeníprípravystlačenímtlačidla„Uložiť“uložtenové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zrušiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované. 4. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú obrazovku. Zariadenie je teraz pripravené na ďalšie použitie. Poznámka: • Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody môže začať až po niekoľkých sekundách. • Na ručné prerušenie výdaja horúcej vody stlačte tlačidlo „Stop“ a„Zrušiť“. • Ak chcete zvýšiť množstvo kávy, stačí po dokončení výdaja stlačiťtlačidlo„Extra“:podosiahnutípožadovanéhomnož- stva stlačte tlačidlo„Stop“. 14. RIADENÉ PRISPÔSOBENIE NÁPOJA (MY) U Pomocou tejto funkcie sa dajú prispôsobiť všetky nápoje, ktoré majú v nastaveniach nápoja symbol MY v spodnej časti obrázku (na domovskej stránke (B) stlačte tlačidlo v spodnej časti obrázku požadovaného nápoja). Pri prispôsobovaní postupujte takto: 1. Uistite sa, či je aktívny profil (B2), pre ktorý chcete nápoj prispôsobiť; 2. Stlačte tlačidlo (B3) v spodnej časti obrázku požado- vaného nápoja; 3. Stlačte tlačidlo v spodnej časti obrázku nápoja; 4. Stlačte tlačidlo„Ok“ a postupujte podľa pokynov; 5. Vyberte vlastnosť a stlačením tlačidla „Ďalej“ prejdite do ďalšej fázy (alebo sa stlačením tlačidla „Späť“ vráťte na predchádzajúcu obrazovku); 6. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite výdaj; 7. Začne sa príprava a zariadenie ponúkne obrazovku pri- spôsobenia množstva v podobe zvislej lišty (v prípade mliečnych nápojov s kávou sa vykoná prispôsobenie oboch zložiek). 8. Keď množstvo dosiahne minimálnu nastaviteľnú hodnotu, na displeji (B5) sa zobrazí hlásenie„Stop“. 9. Stlačte tlačidlo„Stop“, keď sa v šálke dosiahne požadované množstvo.
Strana: 15
71 10. Akjevýsledokvšálketaký,akostechceli,stlačenímtlačidla „Uložiť“ uložte nové nastavenia alebo stlačte tlačidlo„Zru- šiť”a predchádzajúce parametre ostanú zachované. 11. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú obrazovku. Zariadenie sa vráti na domovskú stránku. Poznámka: • Ak uložíte nové nastavenia, zostanú IBA v pamäti zvolené- ho profilu. • Prispôsobením jedného nápoja sa automaticky prispôsobí ajpríslušnýdvojitýnápojanazariadenísazobrazíhlásenie „Hodnoty uložené pre jednu aj dve dávky“; • Nápoje je možné prispôsobiť aj pomocou aplikácie DeLon- ghi Coffee Link. • Nastaveniejekedykoľvekmožnéukončiťstlačenímtlačidla „Zrušiť“: hodnoty sa neuložia. • Po prispôsobení nápoja sa v nastaveniach objaví možnosť „Obnoviť“ (pod obrázkom) a„my“ (v nastavení množstva). Postlačenítlačidla„Obnoviť“sanastavenianápojaobnovia na továrenské hodnoty. Tabuľka objemov nápojov Nápoj Štandardné množstvo Nastaviteľné množstvo ESPRESSO 40 ml 20-180 ml OPTIMÁLNE ESPRESSO 40 ml 30-60 ml 2X ESPRESSO 40 ml + 40 ml 20-180 ml + 20-180 ml KÁVA 180 ml 100-240 ml LONG 160 ml 115-250 ml DOPPIO+ 120 ml 80-180 ml AMERICANO 150 ml 70-480 ml ČAJ 150 ml 20-420 ml HORÚCA VODA 250 ml 20-420 ml Ibamodely61x.7y LONG BLACK 200 ml 90-480 ml OVER ICE 100 ml 40-240 ml 15. VÝBER VLASTNÉHO PROFILU U V závislosti od modelu je možné uložiť do pamäte 3 alebo 5 rôz- nych profilov , pričom ku každému je priradená iná ikona. Pre každý profil sa uchovávajú v pamäti osobné prispôsobené nastavenia nápojov (pozri kap.„14. Riadené prispôsobenie ná- poja (My) u“. Poradie, v ktorom sa zobrazujú na displeji, je založené na častosti ich výberu. Pri výbere profilu postupujte takto: 1. Nadomovskejstránke(B)stlačteaktuálnepoužívanýprofil (B2): zobrazí sa zoznam dostupných profilov; 2. Vyberte požadovaný profil. Poznámka: • Po vykonaní výberu budú farby líšt v nastaveniach nápoja rovnakej farby ako farba profilu; • Vlastný profil môžete premenovať po pripojení aplikácie DeLonghi Coffee Link; • Informácieoprispôsobeníikonyprofilusúuvedenévodse- ku„6.7 Úprava profilu“. 16. ČISTENIE U 16.1 Čistenie zariadenia Nižšie uvedené časti zariadenia je potrebné pravidelne čistiť: - vnútorný okruhu zariadenia; - nádoba na zvyšky kávy (A25); - odkvapkávacia miska (A24) a mriežka misky (A22); - nádržka na vodu (A20); - vydávač kávy (A14); - násypka na mletú kávu (A3); - vylúhovač (A11), prístupný po otvorení servisných dvierok (A10); - nádržka na mlieko (D). Pozor! • Načisteniezariadenianepoužívajterozpúšťadlá,abrazívne čistiace prostriedky ani alkohol. Pri plnoautomatických za- riadeniach De’Longhi nie je potrebné používať na čistenie zariadenia chemické prísady. • Diely, ktoré sa môžu umývať v umývačke riadu: • nádržka na mlieko (D) • nádoba na zvyšky kávy (A25) • odkvapkávacia miska (A24) • mriežka odkvapkávacej misky (A22) • dýzy vydávačov kávy (A16) a (A17) • Naodstraňovanievodnéhokameňaalebokávovýchusade- nínnikdynepoužívajtekovovépredmety,inakmôžedôjsťk poškriabaniu kovových alebo plastových povrchov. 16.2 Čistenie vnútorného obvodu zariadenia Aksazariadenienepoužívadlhšienež3-4dni,odporúčamepred použitímzariadeniahonajprvzapnúťaprepláchnuť2-3razypo- mocou funkcie„Preplachovanie“ (odsek„6.1 Preplachovanie“). Poznámka: Jenormálne,aksapovykonaníčisteniavnádobenazvyškykávy nachádza voda (A25). 16.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy Keďsanadispleji(B5)objavíhlásenie„Vypráz.nádobunavylúh. kávu“, je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádo- ba na zvyšky kávy nevyčistí (A25), zariadenie nemôže pripraviť ďalšiu kávu. Zariadenie signalizuje potrebu vyprázdniť nádobu,
Strana: 16
72 aj keď nie je plná, v prípade, že uplynulo 72 hodín od prvej vy- konanej prípravy (aby sa počítanie 72 hodín vykonalo správne, zariadenie sa za tento čas nikdy nesmie vypnúť hlavným vypí- načom – (A7)). Pozor!Nebezpečenstvopopálenia Ak sa pripraví niekoľko mliečnych nápojov po sebe, kovová podložka na šálky (A21) je horúca. Počkajte, kým nevychladne, potom ju chyťte len za prednú časť. Na vykonanie čistenia (pri zapnutom zariadení): 1. Vyberte odkvapkávaciu misku (A24) a nádobu na zvyšky kávy (A25) (obr. 32); 2. Vyprázdnite a dôkladne vyčistite odkvapkávaciu miskuanádobunazvyšky kávy, dbajte na to, aby ste odstránili všetky usadeni- ny na dne: dodaný štetec (C5) je vybavený lopatkou vhodnou na tento úkon. 3. Vložte späť odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobu na zvyšky kávy. Pozor! Pri vybratí odkvapkávacej misky je potrebné vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj ak nie je úplne plná. Ak tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa má, a zariadenie sa upchá zvyškami použitej kávy. 16.4 Čistenie odkvapkávacej misky a mriežky misky Pozor! Odkvapkávacia miska (A24) je vybavená plávajúcim indiká- torom (A23) (červenej farby), ktorý určuje hladinu vody (obr. 33). Skôr než plavák začne vyčnievať z podložky na šálky (A21), je potrebné vyprázdniť a vyčistiť nádobu, inak by voda mohla vytiecť a poškodiť zariadenie, opornú plošinu alebo okolitý priestor. Pri vyberaní odkvapkávacej misky postupujte takto: 1. Vyberte odkvapkávaciu misku a nádobu na zvyšky kávy (A25) (obr. 32); 2. Skontrolujte červenú nádobku na zachytávanie kondenzá- tu, ak je plná, vyprázdnite ju; 32 3. Vyberte podložku na šálky (A21), mriežku odkvapkávacej misky (A22), potom vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobu na zvyšky kávy a všetky diely umyte; 4. Vložte späť odkvapkávaciu misku s mriežkou a nádobu na zvyšky kávy. Pozor! Pri vybratí odkvapkávacej misky je potrebné vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj ak nie je úplne plná. Ak tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa má, a zariadenie sa upchá zvyškami použitej kávy. 16.5 Čistenie vnútra zariadenia Nebezpečenstvoúrazuelektrickýmprúdom! Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí zariadenia musí byť zariadenievypnuté(pozriods.„5.Vypnutiezariadenia“)aodpo- jené od elektrickej siete. Zariadenie nikdy neponárajte do vody. 1. Pravidelne (zhruba raz mesačne) kontrolujte, či vnútro za- riadenia (prístupné po vybratí odkvapkávacej misky (A24) nie je znečistené. Ak je to potrebné, odstráňte usadeniny kávy pomocou dodaného štetca (C5) a hubky. 2. Všetky zvyšky povysávajte vysávačom (obr. 34). 34 35 16.6 Čistenie nádržky na vodu Pravidelne (zhruba raz mesačne), a tiež pri každej výmene zmäkčovacieho filtra(C7), čistite nádržku na vodu (A20). 1. Vybertenádržkunavodu(obr.3),vybertezmäkčovacífilter (ak sa používa) a opláchnite ho pod prúdom vody; 2. Vyprázdnite nádržku na vodu a vyčistite ju vlhkou utier- kou s trochou prostriedku na umývanie riadu. Dôkladne opláchnite vodou; 3. Založte späť filter (obr. 35), naplňte nádržku studenou vodou až po rysku MAX (vyznačenú zvnútra nádržky) (obr. 4) a založte späť nádržku (obr. 5); 4. (ibaaksapoužívazmäkčovacífilter)Povydaní100mlhorúcej vodysafilterreaktivuje. Poznámka: Ak sa zariadenie nepoužíva dlhšie než 3-4 dni, odporúčame vy- čistiť nádržku podľa pokynov vyššie. 33
Strana: 17
73 16.7 Čistenie dýz vydávača kávy Vykonajte čistennie dýz vydávača kávy (A16) a (A17) vždy, keď to zariadenie vyžaduje (zhruba raz mesačne), podľa nižšie uve- dených pokynov. Poznámka: Ak chcete vykonať čistenie neskôr, stlačte tlačidlo „Zrušiť“: pri najbližšom zapnutí zariadenia vám to hlásenie pripomenie. 1. Zložte kryt z vydávača (A15) potiahnutím smerom von, potom potiahnutím smerom dole vyberte dýzy (obr. 36): stlačte tlačidlo„Ďalej“; 36 2. Oddeľte dýzy (A16) a (A17) od seba (obr. 37); 3. Opláchnite dýzy pod tečú- couvodou(obr.38),potom ich odporúčame umyť v umývačke riadov. Prípad- ne ich dôkladne vyčistite vlažnou vodou s jemným čistiacim prostriedkom; 4. Hubkouvyčistitelôžkovy- berateľných dýz (obr. 39); 38 39 5. Zložte dýzy späť a pripojte ich späť k vydávaču: dbajte na to,abypovloženídýzbolnápis„INSERT“naichhornejstra- ne a viditeľný; 37 6. Nasaďte kryt späť na vydávač. 7. Stlačením tlačidla„Ok“ potvrďte vykonanie čistenia. 16.8 Čistenie násypky na mletú kávu PPravidelne(zhrubarazmesačne)čistitenásypkunamletúkávu (A3). Postupujte takto: 1. Otvorte veko (A2) (obr. 16); 2. Vyberte násypku (obr. 40) a vyčistite ju dodaným štetcom (C5); 3. V prípade potreby umyte násypku teplou vodou a prostriedkom na umýva- nie riadu alebo v umývač- ke riadu; 4. Zasuňtenásypkudolôžka; 5. Zatvorte veko. 16.9 Čistenie vylúhovača Vylúhovač (A11) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz mesačne. Pozor! Vylúhovač sa nedá vybrať, ak je zariadenie zapnuté. 1. Ubezpečte sa, že zariadenie bolo správne vypnuté (pozri kap.„5.Vypnutie zariadenia“); 2. Vyberte nádržku na vodu (A20) (obr. 4); 3. Otvorte dvierka vylúhovača (A10) (obr. 41), nachádzajúce sa na pravom boku zariadenia; P U SH 41 42 P U S H 4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vyberte vylúhovač smerom von (obr. 42); 5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, potom ho opláchnite pod tečúcou vodou; Pozor! OPLACHUJTE IBAVODOU ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY – ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU 40
Strana: 18
74 6. Čistite vylúhovač bez po- užitia čistiacich prostried- kov, pretože by ho mohli poškodiť. 7. Pomocou štetca (C5) vy- čistite prípadné zvyšky kávy v lôžku vylúhovača, viditeľné cez dvierka vylúhovača; 8. Po vyčistení zasuňte vy- lúhovač späť do držiaka; potom stlačte nápis PUSH, až kým nebudete počuť zacvaknutie; Poznámka: Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer stlačením dvoch páčok (obr. 43). 9. Pozasunutískontrolujte,čisaobefarebnétlačidlávysunuli smerom von; 10. Zatvorte dvierka vylúhovača; 11. Vložte späť nádržku na vodu. 16.10 Čistenie nádržky na mlieko (D) Nádržku na mlieko čistite po každej príprave mliečneho nápoja podľa nižšie uvedeného postupu: 1. Zdvihnite veko nádržky na mlieko (D1) (obr. 20); 2. Vytiahnite vydávač mlieka (D7), nadstavec na vydávač na mlieko (D8) a nasávaciu hadičku (D9) (obr. 44); 44 45 Insert 3. Otočte gombík regulácie peny (D3) v smere hodinových ručičiek až do polohy„Insert“ (obr. 45) a vytiahnite ho; 4. Otočte a vytiahnite konektor nádržky na mlieko (D5) (obr. 46). 48 46 47 5. Umytevšetkydielyvrátane nádržky v umývačke riadu, musia však byť umiest- nené vo vrchnom košíku umývačky. Ak nemáte k dispozícii umývačku riadu, umyte ich ručne podľa pokynov uvedených v poznámke na konci tohto odseku. 6. Skontrolujte, či v drážke a kanáliku pod regulačným gombíkom (obr. 47) nezo- stali zvyšky mlieka: ak je to potrebné, vyčistite kanálik špáradlom; 7. Opláchnite vnútro lôžka gombíka regulácie peny pod tečú- cou vodou (obr. 48), rovnako aj spojku konektora nádržky na mlieko; 8. Skontrolujte tiež, či nasávacia hadička a hadička na výdaj nie sú upchané zvyškami mlieka; 9. Zložte späť všetky diely veka; 10. Nasaďte veko späť na nádržku na mlieko. Poznámka:ručnéumývanie Umývanie v umývačke riadu zaručuje dokonalú hygienu všet- kých dielov nádržky na mlieko. V prípade ručného umývania dôkladne umyte všetky diely nádržky na mlieko teplou vodou, ponorteichdovaničkysteplouvodouanechajteichtamzhruba 30 minút, predtým, ako budete pokračovať bodom (6). 17. ODVÁPŇOVANIE U Pozor! • Predpoužitímsiprečítajteštítokapokynyodvápňovacieho prípravku, nachádzajúce sa na jeho obale. • Odporúčame používať výhradne odvápňovacie prípravky od spoločnosti De’Longhi. Použitie nevhodných odvápňo- vacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané od- 43
Strana: 19
75 vápnenie môžu viesť k poruchám, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu. • Odvápňovací prípravok môže poškodiť jemné povrchy. Ak sa prípravok náhodne vyleje, okamžite ho utrite. Na vykonanie odvápňovania Odvápňovací prípravok Odvápňovací prípravok De’Longhi Nádoba Odporúčaný objem: 2 l Čas ~50min Odvápnite zariadenie vždy, keď sa na displeji (B5) zobrazí prí- slušné hlásenie: ak chcete hneď vykonať odvápnenie, stlačte tlačidlo„Ok“ a vykonajte úkony od bodu (8). Akchceteodložiťodvápnenienaneskôr,stlačtetlačidlo„Zrušiť“: symbol (B7) na domovskej stránke (B) bude pripomínať, že zariadenie sa potrebuje odvápniť. (hlásenie sa zobrazí pri kaž- dom zapnutí zariadenia). Na vstup do menu odvápňovanie: 1. Stlačte na displeji ikonu menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Odvápňov.“; 3. Stlačením tlačidla „Ďalej“ spustite riadený proces odvápňovania; 4. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite proces; 5. Vložte vydávač na odvápňovanie (C7) (obr. 7); 6. Vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku (A24) a nádo- bu na zvyšky kávy (A25) (obr. 11): potom ich vložte späť a stlačte tlačidlo„Ďalej“; 7. Vyberte nádržku na vodu (A20), zdvihnite veko (A19) a (ak sa používa) vyberte filter (C7); 8. Do nádržky na vodu nalejte odvápňovací prípravok až po rysku A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vyznačenú zvnútra nádržky, potom pridajte vodu (1 liter), až kým nedo- siahneteryskuB(obr.49).Vložtespäťnádržkunavodu(spolu s vekom) a stlačte tlačidlo„Ďalej“; 9. Položte pod vydávače prázdnu nádobu s min. objemom 2 l (obr. 8). Stlačte tlačidlo „Ok“ na spustenie procesu (tla- čidlo „Späť“, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, alebo „Zru- šiť“, ak chcete zrušiť celý proces, vtedy však neza- budnite na odstránenie odvápňovacieho roztoku z nádržky) A B A + B 49 Pozor!Nebezpečenstvopopálenia Z vydávačov vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztokom nepostriekali. 10. Odvápňovacíprogramsaspustíaodvápňovacíroztokvyte- kázvydávačanaodvápňovanieajzvydávačakávy/horúcej vody (obr. 9), pričom automaticky vykoná niekoľko prepla- chovaní po sebe na odstránenie zvyškov vodného kameňa vnútri zariadenia; Po približne 30 minútach zariadenie preruší odvápňovanie; 11. Teraz je zariadenie pripravené na proces preplachovania studenou vodou. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste použili na zachytenie odvápňovacieho roztoku, vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, na- plňte ju studenou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do zariadenia. Stlačte tlačidlo„Ďalej“; 12. Položte prázdnu nádobu, ktorú ste predtým použili na za- chytenie odvápňovacieho roztoku, pod vydávače a stlače- ním tlačidla„Ok“ spustite proces preplachovania; 13. Z vydávača na odvápňovanie aj z vydávača kávy/horúcej vody začne vytekať horúca voda; 14. Keď sa voda v nádržke minie, vyprázdnite nádobu použitú na zachytenie preplachovej vody; 15. Vyberte nádržku na vodu a vložte späť zmäkčovací filter, ak ste ho predtým vybrali. Pokračujte stlačením tlačidla „Ďalej“; 16. Naplňte nádržku studenou vodou po rysku MAX, vložte ju späť do zariadenia a stlačte tlačidlo„Ďalej“; 17. Položte prázdnu nádobu, ktorú ste predtým použili na zachytenie odvápňovacieho roztoku, pod vydávače a stla- čením tlačidla„Ok“ spustite ďalší proces preplachovania; 18. Spustí sa preplachovanie; 19. Keď sa voda v nádržke minie, vyprázdnite nádobu použitú na zachytenie preplachovej vody, vyberte, vyprázdnite a vložtespäťodkvapkávaciumisku(A24)anádobunazvyšky kávy (A25); 20. Vyberte nádržku na vodu, naplňte je až po rysku max a vložte ju späť do zariadenia, potom stlačte tlačidlo„Ďalej“ 21. Teraz je proces odvápňovania ukončený: stlačte tlačidlo „Ok“. Zariadenie vykoná rýchle zahrievanie, po ukončení ktorého sa vráti na domovskú stránku. Poznámka: • Ak sa cyklus odvápňovania správne neukončí (napr. pri výpadku elektrickej energie), odporúčame ho zopakovať od začiatku; • Je normálne, ak sa po vykonaní cyklu odvápňovania v ná- dobe na zvyšky kávy nachádza voda (A25). • Zariadenie potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádržka na vodu nebola naplnená po rysku MAX: slúži to na zaistenie toho, že vo vnútorných okruhoch zariadenia nezostane
Strana: 20
76 žiadnyodvápňovacíroztok.Predspustenímpreplachovania nezabudnite vyprázdniť odkvapkávaciu misku. 18. NASTAVENIE TVRDOSTI VODY U Alarm odvápnenie sa zobrazí po uplynutí prednastaveného pre- vádzkovéhočasunazákladetvrdostivody.Zariadeniejezvýroby nastavenéna„úroveň4“tvrdostivody.Podľapotrebymôžeteza- riadenie nastaviť na základe skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a znížiť tak častosť odvápňovania. 18.1 Meranie tvrdosti vody 1. Vyberte z obalu dodaný reakčný prúžok „Total hardness test“ (C1), priložený k„Rýchlej príručke“. 2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou na asi jednu sekundu. 3. Vyberte prúžok z vody a zľahka ho vytraste. Asi po jednej minúte sa objavia 1, 2, 3 alebo 4 štvorčeky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpove- dá 1 úrovni tvrdosti. 18.2 Nastavenie tvrdosti vody 1. Stlačte na displeji (B5) ikonu menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Tvrdosť vody“; 3. Vykonajte postup opísaný v predchádzajúcom odseku a zistite stupeň tvrdosti vody; 4. Stlačte štvorček zodpovedajúci úrovni tvrdosti zistenej v predchádzajúcom bode, ako je uvedené v tabuľke nižšie: „Total hardness test“ (Test tvrdosti vody) (C1) Tvrdosť vody Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 5. Od tejto chvíle je nové nastavenie tvrdosti vody uložené v pamäti zariadenia. 6. Stlačením tlačidla„←“ sa vráťte na domovskú stránku (B). 19. ZMÄKČOVACÍ FILTER U Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C7): ak ho váš model nemá, odporúčame vám zakúpiť si ho v autorizova- ných servisných strediskách spoločnosti De’Longhi. Na správne použitie filtra dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. 19.1 Inštalácia filtra 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku„Filter vody“; 3. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite riadený proces 4. Vyberte filter z obalu a natočte dátumovník tak, aby bolo vidno najbližšie 2 mesiace (obr. 50); 50 51 Poznámka: Životnosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití zariadenia, ak sa však zariadenie s nainštalovaným filtrom nepoužíva, jeho ži- votnosť je maximálne 3 týždne. 5. Stlačením tlačidla „Ďalej“ pokračujte (stlačením tlačidla „Späť“ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku, stlačením tlačidla„Zrušiť“ zrušíte úkon); 6. Na aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do stre- dového otvoru filtra (obr. 51) tak dlho, kým voda aspoň mi- nútunevychádzazbočnýchotvorov.Stlačtetlačidlo„Ďalej“; 7. Vyberte nádržku na vodu (A20) zo zariadenia (obr. 3) a na- plňte ju vodou; vložte filter do nádržky tak, že ho úplne po- nortedovodynaasi10sekúnd,pričomhootáčajtezostrany na stranu a zľahka stláčajte, aby z neho vyšli bublinky (obr. 52). Stlačte tlačidlo„Ďalej“; 53 52 8. Založte filter do príslušného lôžka (obr. 53) a zatlačte ho až na doraz; potom stlačte tlačidlo„Ďalej“; 9. Zatvorte nádržku vekom (A19), potom ju vložte späť do zariadenia (obr. 5). 10. Vložte vydávač na odvápňovanie (C7). Stlačte tlačidlo „Ďalej“;
Strana: 21
77 11. Položte pod vydávač na odvápňovanie prázdnu nádobu s min. objemom 0,5 l (obr. 8) a stlačte tlačidlo„Ok“ na ak- tiváciu filtra; 12. Zariadenie začne vydávať horúcu vodu, potom sa automa- ticky zastaví. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na domovskú stránku (B); 13. Filter je teraz aktivovaný a zariadenie sa môže používať. 19.2 Výmena filtra Vymeňte filter (C7), keď sa na displeji (B5) zobrazí príslušné hlá- senie: ak chcete hneď vykonať výmenu, stlačte tlačidlo „Ok“ a vykonajteúkonyodbodu4.Akchceteodložiťvýmenunaneskôr, stlačtetlačidlo„Zrušiť“:symbol(B9)nadisplejibudepripomínať, že je potrebné vymeniť filter. Pri výmene filtra postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku „Vymeňte filter vody“: stlačte tlačidlo „Ďalej“; 3. Stlačením tlačidla„Ok“ spustite riadený proces; 4. Vyberte nádržku na vodu (A20) a opotrebovaný filter. Stla- čením tlačidla„Ďalej“ pokračujte (stlačením tlačidla„Späť“ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku, stlačením tlačidla „Zrušiť“ zrušíte úkon); 5. Postupujte podľa pokynov uvedených v predchádzajúcom odseku od bodu (4). Poznámka: Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné vymeniť filter, aj ak to zariadenie ešte nevyžaduje. 19.3 Vybratie filtra Ak chcete používať zariadenie bez filtra (C7), je potrebné vybrať ho a poznačiť vybratie. Postupujte takto: 1. Stlačte menu nastavení (B6); 2. Vyberte položku „Odoberte filter vody“ a stlačte tlačidlo „Ďalej“; 3. Vyberte nádržku na vodu (A20) a opotrebovaný filter. Potom vložte nádržku späť do zariadenia (obr. 6); 4. Stlačením tlačidla„Ok“ potvrďte odstránenie filtra; 5. Zariadenie si uložilo zmeny. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráť- te na domovskú stránku (B). Poznámka! Po uplynutí dvoch mesiacov životnosti (pozri dátumovník) alebo ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie než 3 týždne, je potrebné odstrániť filter, aj ak to zariadenie ešte nevyžaduje. 20. TECHNICKÉ ÚDAJE Napätie: 220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A Výkon: 1450W Tlak:1,9 MPa (19 bar) Objem nádržky na vodu: 2,2 l Rozmery ŠxVxH: 262x485x390 mm Dĺžka kábla: 1750 mm Hmotnosť (líši sa podľa modelu): 13/12,2 kg Max. objem zásobníka zrnkovej kávy: 500 g Frekvenčné pásmo: 2400-2500 MHz Maximálny prenosový výkon 20 mW Spoločnosť De’Longhi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť technické a estetické vlastnosti svojich výrobkov, pričom ostáva zachovaná ich funkčnosť a kvalita. 20.1 Odporúčania na úsporu energie • Ak chcete znížiť spotrebu energie po príprave jedného alebo viacerých nápojov, vyberte nádržku na mlieko (D) alebo príslušenstvo. • Nastavte automatické vypnutie na 15 minút (pozri odsek „6.8 Automatické vypnutie“); • Aktivujte funkciu Úspora energie (pozri odsek „6.9 Všeobecné“); • Keď si to zariadenie vyžaduje, vykonajte cyklus odvápňovania.
Strana: 22
78 21. HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI U ZOBRAZENÉ HLÁSENIE MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Naplňte nádržku čerstvou vodou V nádržke (A20) nie je dosť vody. Vybertenádržku,naplňtejustudenouvodoua vložte ju späť do zariadenia. Vložte nádržku na vodu Nádržka (A20) nie je vložená správne. Nádržku vložte správne zatlačením na doraz. Naplňte nádržku na vodu a vyprázdnite nádobu na vylúh. kávu V nádržke na vodu nie je dostatočné množstvo vody na prípravu nápoja a onedlho bude potrebné vyprázdniť nádobu na zvyšky kávy. Zariadenie vyžaduje, aby sa vykonali oba úkony:taktosaušetrianadbytočnéúkonyvbu- dúcnosti a bude možné pripraviť viac nápojov za sebou bez prerušenia. Zasuňte jednotku vylúhovača Po čistení ste nezasunuli späť vylúhovač (A11). Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „16.9 Čistenie vylúhovača“ Vyprázdnitenádobunavylúh.kávu Nádoba na zvyšky (A25) kávy je plná. Vykonajte čistenie podľa opisu v ods. „16.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy“ →
Strana: 23
79 ZOBRAZENÉ HLÁSENIE MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Vložte nádobu na vylúh. kávu a odkvapkávaciu misku Nádoba na zvyšky kávy (A25) a/alebo od- kvapkávacia miska (A24) neboli správne vložené alebo nie sú prítomné. Vložte odkvapkávaciu misku spolu s nádobou na zvyšky kávy a zatlačte ich až na doraz. Vsypte mletú kávu, max. jednu odmerku Bola zvolená príprava nápoja s použitím mletej kávy. Uistite sa, že násypka (A3) nie je upchatá, potom nasypte zarovnanú odmerku (C2) mle- tej kávy a na displeji stlačte tlačidlo „ Ďalej“. Postupujte podľa pokynov v ods.„7.4 Príprava kávy s použitím mletej kávy“. Naplňte zásobník zrnk. kávou Zrnková káva sa minula. Naplňte zásobník zrnkovou kávou (A6). Odoberte kryt stredného vydávača a trysku na výdaj kávy Je potrebné vyčistiť dýzy (A16) e (A17) . Postupujte podľa pokynov uvedených v ods. „16.7 Čistenie dýz vydávača kávy“. →
Strana: 24
80 ZOBRAZENÉ HLÁSENIE MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Vložte vydávač na odváp. Vydávač na odvápňovanie (C7) nie je správne zasunutý alebo nie je prítomný. Zatlačte vydávač až na doraz (obr. 7): zariade- nie vydá zvukový signál (ak je funkcia zvuko- vej signalizácie aktívna). Vložte nádržku na mlieko Nádržka na mlieko (D) nie je správne vložená alebo nie je prítomná. Zatlačte nádržku na mlieko až na doraz (obr. 23): zariadenie vydá zvukový signál (ak je funkcia zvukovej signalizácie aktívna). V prípade potreby použite dvierka na pridanie mlieka do karafy Ak pri príprave mliečnych nápojov nie je množstvo mlieka v karafe dostatočné na prípravu zvoleného nápoja, odporúčame doplniť karafu (D) bez toho, aby ste ju vybrali. Otvorte dvierka (D2) na veku (D1) a nalejte mlieko, pričom neprekročte rysku MAX. Prebieha čistenie Zariadenie zistilo prítomnosť nečistôt vo vnútorných priestoroch. Počkajte, kým sa zariadenie vráti do stavu pri- pravené na použitie a znovu vyberte požado- vaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. →
Strana: 25
81 ZOBRAZENÉ HLÁSENIE MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Nové hodnoty neuložené Počas prispôsobenia nápoja (pozri kap. „14. Riadené prispôsobenie nápoja (My) u“) bola príprava úmyselne prerušená stlačením tlačidla „Zrušiť“alebozasiaholalarm. Stlačenímtlačidla„Ok“savráťtenadomovskústrán- ku (B) a zobrazte alarm, ktorý spôsobil prerušenie. Postupujte podľa pokynov uvedených pri zobraze- nom alarme (pozri kap.„21. Hlásenia zobrazené na displeji u“) Príliš jemné mletie. Upravte mlynček v menu nastavení. Kávový mlynček melie príliš najemno, preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Stlačte tlačidlo „Ok“ a nastavte mlynček na kávu (pozri„6.4 Nastavenie mlynčeka“). Ak sa používa zmäkčovací filter (C7), je možné, že došlo k uvoľneniu bubliny vzduchu do vnútra okruhu, a tým sa zablo- koval výdaj. Stlačte tlačidlo „Ok“ a vypustite trochu vody (pozrikap.„13.Výdajhorúcejvodyu“),ažkým nevyteká plynulo. Ak problém pretrváva, vyber- te filter (pozri ods.„19.3Vybratie filtra“) Vyberte jemnejšiu chuť al. znížte množstvo mletej kávy Použili ste príliš veľké množstvo kávy. Vyberte jemnejšiu „Arómu“ (pozri ods. „7.3 Prispôsobenie nápoja“) alebo znížte množ- stvo mletej kávy (max. 1 odmerka). Stlačením tlačidla „Ok“ sa vráťte na domovskú stránku alebo počkajte, kým hlásenie nezmizne. Režim mletej kávy sa pre tento nápoj nemôže použiť Bolazvolenáfunkciamletejkávyprenápoj, pri ktorom nie je možné/stanovené použi- tie mletej kávy. Stlačením tlačidla„Ok“ sa vráťte na predchá- dzajúcu obrazovku. Nádobu na mlieko vložte do chladničky Bol pripravený mliečny nápoj a nádržka na mlieko je stále vložená v zariadení Vyberte nádržku na mlieko a odložte ju do chladničky. Potrebné odvápnenie. Stlačte Ok na štart (~50 min) Signalizuje, že je nutné odvápniť zariadenie. Akchcetevykonaťodvápnenie,stlačtetlačidlo „Ok“ a začnite riadený proces, v opačnom prí- pade stlačte tlačidlo „Zrušiť“: na domovskej stránke (B) sa objaví symbol (B7) , ktorý pripomína, že je potrebné vykonať odvápne- nie (pozri kap.„17.Odvápňovanieu“). Vymeňte filter vody. Stlačte Ok na štart Zmäkčovací filter (C7) je opotrebovaný. Stlačte tlačidlo „Ok“ na výmenu filtra alebo tlačidlo„Zrušiť“,akjuchceteodložiťnaneskôr. Postupujte podľa pokynov uvedených v kap. „19. Zmäkčovací filter u“. →
Strana: 26
82 ZOBRAZENÉ HLÁSENIE MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Všeobecný alarm: pozrite si návod alebo app Coffee Link Vnútro zariadenia je príliš znečistené. Zariadenie dôkladne vyčistite podľa pokynov uvedených v kap.„16. Čistenie u“. Ak zaria- denie po vyčistení stále zobrazuje hlásenie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo auto- rizované servisné stredisko Prázdny okruh. Stlačte Ok na štart napĺňania Hydraulický okruh je prázdny Stlačením tlačidla „Ok“ naplňte okruh: výdaj sa automaticky preruší. Je normálne, ak sa v odkvapkávacej miske nachádza voda (A24) po naplnení okruhu. Ak problém pretrváva, overte, či je nádržka na vodu (A20) vložená až na doraz. Bol založený nový zmäkčovací filter (C7) Uistite sa, že ste správne dodržali pokyny na založenienovéhofiltra(ods.„19.1Inštaláciafil- tra“ a„19.2 Výmena filtra“). Ak problém pretr- váva, vyberte filter (ods.„19.3Vybratie filtra“). Pripomína, že je nutné zariadenie odvápniť a/alebo vymeniť filter (C7) Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, opísaný v kap „17. Odvápňo- vanie u“ alebo vymeňte/vyberte filter podľa pokynov v kap.„19.Zmäkčovacífilteru“. Signalizuje, že úspora energie je aktivovaná. Ak chcete deaktivovať úsporu energie postu- pujte podľa opisu v ods.„6.9Všeobecné“. Signalizuje, že kávovar je pripojený. Ak chcete deaktivovať pripojenie, postu- pujte podľa pokynov uvedených v ods. „6.3 Konektivita“, Pripojenie je aktívne, ale cloud nie je dostupný. Ak bol kávovar iba pred chvíľou zapnutý, poč- kajte, kým dokončí zapnutie. Akproblémpretrváva,deaktivujteaznovuak- tivujte pripojenie podľa pokynov uvedených v ods.„6.3 Konektivita“. Skontrolujte, či kontrolky na routeri signa- liuzjú, že sieť je aktívna. Ak problém stále pretrváva, vypnite a znovu zapnite kávovar a domáci router. Tento symbol sa zobrazuje pri nápojoch vy- tvorených cez aplikáciu. Pripomína,žejenutnéodvápniťzariadenie. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania, opísaný v kap. „17. Odvápňo- vanieu“. Pripomína, že je potrebné vymeniť filter (C7) Vymeňte alebo vyberte filter podľa pokynov uvedených v kap.„19. Zmäkčovací filter u“. Pripomína, že je potrebné vykonať čistenie vnútorných potrubí nádržky na mlieko (D). Otočte gombík regulácie peny (D3) do polohy CLEAN (obr. 28).
Strana: 27
83 22. RIEŠENIE PROBLÉMOV U Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania zariadenia. Ak sa problém nedá odstrániť opísaným spôsobom, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti. PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Zariadenie sa nezapína Konektor napájacieho kábla (C6) nie je správne zapojený. Konektor zatlačte na doraz do príslušnej zásuvky na zadnej strane zariadenia (obr. 1). Zástrčka nie je zapojená do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 1). Hlavný vypínač (A7) nie je zapnutý. Stlačte hlavný vypínač (obr. 2). Káva nie je horúca. Šálky neboli predhriate. Zohrejte šálky prepláchnutím horúcou vodou (poznámka: môže sa použiť funk- cia horúcej vody). Vnútorné okruhy zariadenia vychladli, pretože od poslednej vydanej kávy uply- nuli 2-3 minúty. Pred prípravou kávy pomocou prí- slušnej funkcie zohrejte vnútorné okruhu prepláchnutím (pozri ods. „6.1 Preplachovanie“). Nastavená teplota kávy je nízka. V menu nastavení nastavte vyššiu teplotu kávy (B6) (pozri ods.„6.5Teplota kávy“). Zariadenie je potrebné odvápniť Postupujte podľa pokynov uvedených v kap.„17. Odvápňovanie u“. Potom skon- trolujte stupeň tvrdosti vody („18.1 Me- ranie tvrdosti vody“) a skontrolujte, či je zariadenie nastavené na skutočnú tvrdosť („18.2 Nastavenie tvrdosti vody“). Káva je nedostatočne hustá alebo má málo peny. Káva je pomletá príliš nahrubo. Vojdite do menu nastavení (B6) a nastav- te mlynček na kávu. Účinok je viditeľný až po 5 vydaných kávach (pozri ods.„6.4 Nastavenie mlynčeka“). Káva nie je vhodná. Používajte kávu určenú na používanie v kávovaroch na espresso. Káva nie je čerstvá. Balenie kávy je otvorené dlhý čas a káva stratila chuť. Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká. Káva je pomletá príliš najemno. Vojdite do menu nastavení (B6) a nastav- te mlynček na kávu. Účinok je viditeľný až po 5 vydaných kávach (pozri ods.„6.4 Nastavenie mlynčeka“). Káva nevyteká z jedného alebo ani z jed- ného ústia vydávača kávy. Dýzy vydávača kávy (A16) a (A17) sú upchaté. Vyčistite dýzy podľa pokynov uvedených v ods.„16.7 Čistenie dýz vydávača kávy“. Pripravená káva je riedka Násypka (A3) na mletú kávu je upchatá. Otvorte dvierka (A2), vyberte násypku a vyčistite ju pomocou štetca (C5) podľa pokynov uvedených v ods.„16.8 Čistenie násypky na mletú kávu“. →
Strana: 28
84 PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Zariadenie nevydáva kávu Zariadenie zistilo nečistoty vo svojom vnútri: na displeji sa zobrazí hlásenie „Prebieha čistenie“. Počkajte,kýmsazariadenievrátidostavu pripravené na použitie a znovu vyberte požadovaný nápoj. Ak problém pretrvá- va, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Vylúhovač sa nedá vybrať Vypnutie nebolo vykonané správne Vypnite zariadenie stlačením tlačidla (A9)(pozri kap.„5.Vypnutie zariadenia“). Po dokončení odvápňovania si zariadenie vyžaduje tretie preplachovanie Počas dvoch cyklov preplachovania sa nádržka (A20) nenaplnila až po rysku MAX Postupujte podľa požiadavky zariadenia, naj- prv však vyprázdnite odkvapkávaciu misku (A24),abystepredišlivytečeniuvody. Z vydávača mlieka nevychádza mlieko (D7) Veko (D1) nádržky na mlieko (D) je znečistené Vyčistite veko nádržky na mlieko podľa pokynov uvedených v ods. „16.10 Čiste- nie nádržky na mlieko (D)“. Mliekomáveľkébublinyalebovystrekuje z vydávačov mlieka (D7) alebo je málo napenené Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo nízkotučné. Použitenízkotučnéalebopolotučnémlie- ko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka. Veko(D1)nádržkynamliekojeznečistené Vyčistite nádržku podľa pokynov uve- dených v ods. „10.5 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“ Používajú sa rastlinné nápoje. Na zlepšenie výsledku používajte nápoje, ktorémajúteplotuzchladničky(asi5°C). Nastavte množstvo peny podľa pokynov uvedených v ods. „10.4 Prispôsobenie nápoja“ Odkladacia plocha na šálky (A1) je horúca. Bolo pripravených viac nápojov rýchlo po sebe Zariadenie sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčiky pary Zariadenie je pripravené na používanie alebo bolo nedávno vypnuté a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzátu Je to súčasť bežnej prevádzky zariadenia. Na zabránenie takýmto situáciám vy- prázdnite odkvapkávaciu misku. Z odkvapkávacej misky (A24) zariadenia vychádzajú obláčiky pary a/alebo na plo- che, na ktorej je zariadenie umiestnené, je voda. Po čistení ste nevložili späť mriežku od- kvapkávacej misky (A22). Vložte mriežku späť do odkvapkávacej misky. Vnútrozariadeniajemokréanachádzasa v ňom kondenzát Chladiaci okruh zriadenia nefunguje správne. Zariadenie naďalej používate aj napriek tomu, že sa zobrazil alarm „CHYBAVYCHLADNUTIA SPOTREBIČA“ Vypnite zariadenie a nechajte ho vy- chladnúť. Obráťte sa na zákaznícku podporu alebo autorizované servisné stredisko Aplikácia nefunguje Chyba aplikácie Zatvorte a znovu otvorte aplikáciu Aplikácia signalizuje problém v kávovare, ktorý neexistuje Údaje medzi kávovarom a aplikáciou nie sú synchronizované Deaktivujte a znovu aktivujte pripojenie (ods.„6.3 Konektivita“).
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Model/názov:
Dedica Style EC685
Typ súboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Poľský, Český, Turecký, Slovenský, Maďarský