manual Soundmaster UR620

Vezi mai jos un manual pentru Soundmaster UR620. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Soundmaster
  • Produs: radio
  • Model/denumire: UR620
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Română, Slovacă

Cuprins

Pagina: 61
Instrucţiuni privind siguranţa, configurarea şi mediul înconjurător
RO
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
La finalul vieţii de serviciu a acestui produs,
nu îl aruncaţi cu deşeurile menajere.
Returnaţi-l la un centru de colectare, în
vederea reciclării aparatelor electrice şi
electronice. Acest lucru este indicat printr-un
simbol pe produs, pe ambalaj sau în manualul
utilizatorului.
Materialele sunt reutilizabile, conform marcajelor de
pe acestea. Prin reutilizare, reciclare sau alte forme
de utilizare a aparatelor vechi, aduceţi o contribuţie
importantă la protejarea mediului nostru înconjurător.
Pentru detalii despre punctele de colectare, vă rugăm
să contactaţi autorităţile locale.
AVERTIZARE
Risc de şoc electric!
Nu deschideţi!
Atenţie: Pentru a reduce riscul de şocuri
electrice, nu scoateţi capacul. În interior nu se
află piese reparabile de către utilizator. Pentru
reparaţii, apelaţi la un personal calificat în acest
sens.
Acest simbol indică „înaltă tensiune” în interiorul
produsului, suficient cât să genereze locuri
electrice.
Acest simbol indică prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere pentru
aparat.
Bateriile uzate sunt deşeuri periculoase
şi NU trebuie aruncate în deşeurile
menajere În calitate de consumator, aveţi
obligaţia legală de a returna toate
bateriile, pentru o reciclare responsabilă
faţă de mediul înconjurător - indiferent dacă
bateriile
conţin sau nu substanţe dăunătoare*).
Returnaţi bateriile gratuit la punctele publice de
colectare din comunitatea dvs. sau la
magazinele care comercializează baterii.
Returnaţi numai bateriile complet epuizate.
*) marcate cu Cd – cadmiu, Hg = merur, Pb =
plumb
 Folosiţi aparatul numai în medii interioare
uscate.
 Protejaţi aparatul de umiditate.
 Nu deschideţi aparatul. PERICOL DE
ELECTROCUTARE! Pentru a deschide şi
repara aparatul, apelaţi numai la un
personal calificat.
 Conectaţi acest aparat numai la o priză de
perete corect instalată şi împământată.
Asiguraţi-vă că tensiunea de la reţea
corespunde specificaţiilor de pe plăcuţa de
clasificare.
 Asiguraţi-vă că în timpul funcţionării, cablul
de alimentare rămâne uscat. Nu ciupiţi şi nu
deterioraţi cablul de alimentare.
 Un cablu de alimentare sau un ştecăr
deteriorat trebuie schimbat imediat la un
centru autorizat pentru service.
 În cazul furtunilor cu descărcări electrice,
deconectaţi imediat aparatul de la sursa de
alimentare.
 Copiii trebuie supravegheaţi de către părinţi
atunci când folosesc aparatul.
 Curăţaţi aparatul numai cu o cârpă uscată.
 NU folosiţi AGENŢI de CURĂŢARE sau
CÂRPE ABRAZIVI!
 Nu expuneţi aparatul direct în lumina
soarelui sau la surse de căldură.
 Instalaţi aparatul într-o locaţie cu suficientă
ventilare, pentru a preveni acumularea de
căldură.
 Nu acoperiţi orificiile de ventilare!
 Instalaţi aparatul într-o locaţie sigură şi fără
vibraţii.
 Instalaţi aparatul cât mai departe posibil de
computere şi aparate cu microunde; în caz
contrar, recepţia radio poate fi perturbată.
 Nu deschideţi şi nu reparaţi carcasa. Nu
sunteţi în siguranţă dacă procedaţi astfel şi
garanţia va fi anulată. Reparaţiile se vor
efectua numai de către un centru autorizat
pentru service/clienţi.
 Folosiţi numai baterii fără mercur sau
cadmiu.
 Bateriile uzate sunt deşeuri periculoase şi
NU trebuie aruncate în deşeurile
menajere!!! Returnaţi bateriile la
distribuitorul local sau duceţi-le la punctele
de colectare din comunitatea dvs.
 Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.
Copiii ar putea înghiţi bateriile. Dacă a fost
înghiţită o baterie, contactaţi imediat
medicul.
 Verificaţi cu regularitate bateriile, pentru a
evita scurgerea acestora.
Pagina: 62
UR620 / Română Manual de instrucțiuni
1
AMPLASAREA COMENZILOR
1 PORNIRE/OPRIRE ALIMENTARE
2 SURSA
3 BLUETOOTH/RADIO FM/
AUX-IN/LED PAUZĂ (galben)
4 VOLUM -
5 VOLUM +
6 REGLARE JOS/ORA
7 PRESETARE REDARE/RADIO
8 REGLARE SUS/MIN
9 SONERIE ALARMĂ/ALARMĂ
LED RADIO (galben)
LED BATERIE DESCĂRCATĂ
(roșu)
10 ALARMĂ
11 TEMPORIZARE/LUMINOZITATE
12 PAUZĂ
13 SETAREA OREI
14 ASOCIERE BLUETOOTH
15 CABLU ANTENĂ FM
16 MUFĂ DC IN
17 MUFĂ LINE-IN
18 PORT ÎNCĂRCARE USB
19 DIFUZOARE
20 AFIȘAJ LED
21 COMPARTIMENT BATERII
(partea de jos a unității)
INSTALARE
Utilizați numai adaptorul CA/CD furnizat (CA In - 100-240 V CA, 50/60 Hz/CD Out - 5 V 2,0 A).
Nu conectați aparatul înainte de verificarea tensiunii principale și înainte de verificarea efectuării
tutor celorlalte conexiuni.
Introduceți mufa din adaptorul CA/CD în mufa CD (16) a unității principale. Apoi conectați
adaptorul CA/CD la o priză de curent alternativ.
Când conectați aparatul pentru prima oară, afișajul (20) va afișa „0:00” și va începe să clipească.
Pentru a menține timpul exact, această unitate utilizează (2) „baterii AAA” (nu sunt incluse)
pentru backup-ul ceasului.
Aceste baterii mențin funcționarea ceasului în cazul întreruperii alimentării.
Pagina: 63
UR620 / Română Manual de instrucțiuni
2
Instalarea bateriei de rezervă
Deschideți ușa bateriei (21) apăsând pe cheiță, apoi scoateți ușa.
Introduceți două (2) baterii „AAA” urmând polaritatea corectă indicată în compartimentul bateriei.
Remontați ușa bateriei (21) înapoi în compartiment.
NOTĂ: Bateriile sunt utilizate pentru a face backup pentru ceasul și orele de alarmă atunci când
adaptorul de ca este deconectat sau există o întrerupere a alimentării.
Bateriile alcaline sunt recomandate pentru cel mai lung timp de backup.
Când înlocuiți bateria, nu deconectați adaptorul de alimentare în caz contrar, ora curentă, alarma
și presetările postului vor fi șterse.
Când se recomandă înlocuirea bateriei: LED-ul roșu al indicatorului de baterie se va aprinde
atunci când nu există baterii sau când bateriile sunt descărcate.
SCHIMBAREA SURSEI DE INTRARE
Având UR620 în poziția „ON”, apăsați în mod repetat butonul „SOURCE” pentru a schimba
sursa de intrare pentru a comuta între radio FM, Bluetooth sau AUX IN.
REDAREA RADIOULUI
Având ceasul de radio conectat și pornit „ON”, apăsați butonul „SOURCE”, apoi selectați FM și
indicatorul de frecvență va apărea pe afișaj.
Apăsați repetat butonul „TUNE UP/MIN” sau „TUNE DOWN/HOUR” pentru a regla manual
reglajul pe afișaj până când apare postul dorit.
Pentru reglarea automată, apăsați și țineți apăsat butonul „TUNE UP/MIN” sau „TUNE DOWN/
HOUR” până când ecranul începe să scaneze, apoi eliberați butonul și tunerul va căuta și se va
opri pe următorul post puternic. Repetați acest proces până când postul dorit apare pe ecran.
NOTĂ: Extindeți complet antena cu fir FM pentru a crește sensibilitatea la recepție. Păstrați
playerele digitale sau telefoanele mobile departe de antena FM, deoarece acest lucru poate
cauza interferențe. Nu amplasați antena FM lângă adaptorul de ca, deoarece acest lucru poate
duce la interferențe la recepție.
CONFIGURAREA PRESETĂRILOR RADIO
Pentru a stoca un post radio în memorie, mai întâi urmați pașii de mai sus pentru a regla postul
dorit.
Țineți apăsat butonul „PLAY/RADIO PRESET” pentru a crea o presetare pentru postul curent.
„P” va apărea „##” (numărul de presetare) va clipi pe afișaj.
Apăsați butonul „TUNE UP/MIN” sau „TUNE DOWN/HOUR” pentru a selecta un număr
prestabilit (01 - 10).
Apăsați din nou butonul „PLAY/RADIO PRESET” pentru a confirma setarea și postul va fi salvat
în memorie. Repetați acești pași pentru până la 10 presetări, după cum doriți.
Pentru a reapela un post presetat, apăsați în mod repetat butonul „PLAY/RADIO PRESET” până
când pe afișaj apare numărul prestabilit dorit și postul se reglează.
Pagina: 64
UR620 / Română Manual de instrucțiuni
3
SETAREA CEASULUI
Conectați UR620, însă lăsați alimentarea „OFF”.
Apăsați și mențineți apăsat butonul „TIME SET” (13) până când ceasul clipește pe afișaj.
Apăsați repetat butonul „TUNE DOWN/HOUR” (6) pentru a seta ora și apăsați butonul „TUNE
UP/MIN” (8) în mod repetat pentru a seta minutele.
Apăsați din nou butonul „TIME SET” (13) pentru a salva noua setare a ceasului.
NOTĂ: Dacă nu apăsați niciun buton timp de aproximativ 10 secunde în timp ce setați ceasul,
setarea ceasului va fi anulată.
SETAREA ALARMEI
În modul de așteptare, țineți apăsat butonul „ALARM” (10), iar afișajul va începe să clipească.
Apăsați butonul „TUNE DOWN/HOUR” sau „TUNE UP/MIN” (6 sau 8) pentru a seta ora de
alarmă dorită.
Apăsați butonul „ALARM” (10) pentru a confirma timpul alarmei setate.
LED-ul galben al indicatorului sursei de alarmă (implicit ca radio de alarmă) va clipi.
Apăsați butonul „TUNE DOWN HOUR” sau „TUNE UP/MIN” (6 sau 8) pentru a seta sursa de
alarmă dorită (Soneria sau Radio). Indicatorul galben selectat al sursei de alarmă se va aprinde
Apăsați butonul „ALARM” (10) pentru a confirma setarea sursei de alarmă, nivelul volumului va
clipi pe afișaj (nu există setări de volum dacă sursa de alarmă este setată la Sonerie).
Apăsați butonul „TUNE DOWN/HOUR” sau „TUNE UP/MIN” pentru a seta volumul maxim al
alarmei.
Apăsați butonul „ALARM” (10) pentru a confirma alarma setată.
Pentru a dezactiva alarma, apăsați butonul „ALARM” sau„POWER ON/OFF” (10 sau 1).
NOTĂ: Pentru a dezactiva alarma, apăsați butonul „ALARM” (10), LED-ul galben al indicatorului
sursei de alarmă se va stinge. Înainte de a seta alarma, asigurați-vă că ora ceasului este setată
corect (consultați setarea ceasului).
AMÂNARE
Când se aude alarma, apăsarea butonului „SNOOZE/ BRIGHTNESS” (11) va opri temporar
alarma. Alarma va suna din nou după aproximativ 10 minute.
Pentru a prelungi durata de amânare, apăsați în mod repetat butonul „SNOOZE/ BRIGHTNESS” (11)
pentru a derula și pentru a selecta una dintre presetările de amânare.
NOTĂ: Odată ce funcția de amânare a fost activată, apăsați oricând butonul „SNOOZE/
BRIGHTNESS” (11), iar pe ecran va fi afișat timpul rămas. Apăsați repetat butonul
„SNOOZE/BRIGHTNESS” (11) pentru a regla sau modifica setarea curentă a amânării.
Pagina: 65
UR620 / Română Manual de instrucțiuni
4
TEMPORIZATORUL DE REPAUS
UR620 dispune de un temporizator pentru a vă permite să adormiți în timp ce ascultați unitatea.
După finalizarea duratei presetate, unitatea se va opri automat.
Când aparatul este PORNIT, apăsați butonul „SLEEP” (12). LED-ul galben al indicatorului
„SLEEP” se va aprinde și pe afișaj va apărea pe ecran „15” indicând faptul că unitatea se va
stinge după 15 minute.
Pentru a mări durata de repaus, până la maximum 90 de minute, apăsați în mod repetat butonul
„SLEEP” (12) pentru a selecta una din următoarele setări de timp de repaus.
Având temporizatorul de repaus activ, apăsați o dată butonul „SLEEP” (12) pentru a vizualiza
timpul de așteptare rămas.
Pentru a anula funcția temporizatorului de repaus, apăsați repetat butonul „SLEEP” (12) până
când pe afișaj apare „OFF”.
CONFIGURAREA LUMINOZITĂȚII
Există trei niveluri de luminozitate afișate (setarea implicită este redus). Apăsați butonul
„SNOOZE/BRIGHTNESS” (11) pentru a derula și selectați setarea dorită
NOTĂ: Asigurați-vă că aparatul nu este în starea sunet de alarmă.
DIFUZAREA CONȚINUTULUI AUDIO CU BLUETOOTH®
FĂRĂ FIR
Puteți să difuzați conținutul audio fără fir pe Radio cu ceas de la o distanță de până la 84 cm,
utilizând tableta dvs. smartphone, laptopul sau alt dispozitiv compatibil Bluetooth®
A2DP.
Porniți aparatul apăsând butonul „POWER ON/OFF” (1).
Apoi apăsați butonul „SOURCE” sau „BLUETOOTH PAIR” (2 sau 14). Indicatorul LED
Bluetooth®
va clipi.
Activați dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth®
și căutați și selectați „UR620”.
Dacă vi se cere o parolă, introduceți „0000”.
Indicatorul LED Bluetooth®
se va schimba de la intermitent la solid, indicând faptul că dispozitivul
Bluetooth®
este conectat la UR620.
Apăsați și țineți apăsat butonul „BLUETOOTH PAIR” (14) timp de 3 secunde pentru a deconecta
conexiunea Bluetooth®
.
NOTĂ: Dacă ultimul dispozitiv audio Bluetooth®
asociat este pornit și este în raza de acțiune a
difuzorului, dispozitivul se va reconecta automat la UR620. Pentru cea mai bună performanță
audio, creșteți volumul complet pe dispozitivul Bluetooth®
.
Dacă unitatea nu se asociază cu dispozitivul Bluetooth®
, mergeți la meniul de setări Bluetooth®
,
apoi selectați „Info” UR620. Pentru dispozitivul Android, selectați „Unpair”, dacă utilizați un
dispozitiv cu sistem de operare Apple, selectați „Forget this Device”. Când UR620 apare în lista
de dispozitive Bluetooth®
, selectați-l pentru a încheia asocierea.
UR620 poate reda fișiere audio doar de pe o sursă. Dacă UR620 este conectat la o sursă de
linie, Bluetooth®
nu va funcționa. Deconectați pur și simplu cablul audio de intrare de 3,5 mm și
apăsați butonul „SOURCE” sau „BLUETOOTH PAIR” (2 sau 14) pentru a comuta la Bluetooth®
.
Pagina: 66
UR620 / Română Manual de instrucțiuni
5
PORT ÎNCĂRCARE USB
UR620 dispune de un port USB (18) situat în spatele unității (a se vedea „location of controls”).
Portul USB acceptă încărcarea majorității dispozitivelor smartphone cu USB, tablete, cititoare
electronice, camere digitale și multe altele. Utilizați un cablu USB (vândut separat) pentru a
conecta un dispozitiv reîncărcabil la UR620.
CONEXIUNE AUX IN
Introduceți un capăt al cablului audio de 3,5 mm (nu este inclus) în mufa „LINE OUT” de pe
dispozitivul dvs. extern (telefon mobil, MP3 player, player media digital etc.), iar celălalt capăt în
mufa „LINE-IN” (17) din spatele acestei unități.
Pentru a asculta sursa audio externă, porniți aparatul apăsând butonul „POWER ON/OFF” (1),
apoi porniți sursa audio externă. Apoi apăsați butonul „SOURCE” (2) pentru a selecta modul
AUX-IN. LED-ul galben al indicatorului AUX-IN se va aprinde.
Apăsați redare pe sursa audio externă și sunetul va fi redat prin difuzoarele UR620.
NOTĂ: Se recomandă să deconectați cablul audio atunci când nu ascultați unitatea audio
externă.
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Alimentare electrică : Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat
Putere de intrare : 100-240 V~ 50/60 Hz 0,4 A
Putere de ieșire : DC 5V 2A
Baterie de rezervă : 2x baterii de 1,5 V cu dimensiunea „AAA”
Ieșire USB : CD 5 V 1 A
Bandă FM : 87,5 – 108 MHz
Versiune Bluetooth : Versiunea 4.2
Puterea de ieșirea audio : 2x 3W RMS
IMPORTATOR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com
Germania Web: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Soundmaster UR620.

Pune o întrebare despre Soundmaster UR620

Ai o întrebare despre Soundmaster UR620 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Soundmaster UR620. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Soundmaster UR620 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.