manual Soundmaster SCD2120GR

Vezi mai jos un manual pentru Soundmaster SCD2120GR. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Soundmaster
  • Produs: CD-player
  • Model/denumire: SCD2120GR
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Română, Slovacă

Cuprins

Pagina: 43
Instrucţiuni privind siguranţa, configurarea şi mediul înconjurător
RO
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
La finalul vieţii de serviciu a acestui produs, nu îl
aruncaţi cu deşeurile menajere. Returnaţi-l la un centru
de colectare, în vederea reciclării aparatelor electrice şi
electronice. Acest lucru este indicat printr-un simbol pe
produs, pe ambalaj sau în manualul utilizatorului.
Materialele sunt reutilizabile, conform marcajelor de pe acestea.
Prin reutilizare, reciclare sau alte forme de utilizare a aparatelor
vechi, aduceţi o contribuţie importantă la protejarea mediului
nostru înconjurător.
Pentru detalii despre punctele de colectare, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale.
AVERTIZARE
Risc de şoc electric!
Nu deschideţi!
Atenţie: Pentru a reduce riscul de şocuri electrice, nu
scoateţi capacul. În interior nu se află piese reparabile de
către utilizator. Pentru reparaţii, apelaţi la un personal
calificat în acest sens.
Acest simbol indică „înaltă tensiune” în interiorul
produsului, suficient cât să genereze locuri electrice.
Acest simbol indică prezenţa unor instrucţiuni importante
de operare şi întreţinere pentru aparat.
Bateriile uzate sunt deşeuri periculoase şi NU
trebuie aruncate în deşeurile menajere În calitate
de consumator, aveţi obligaţia legală de a returna
toate bateriile, pentru o reciclare responsabilă faţă
de mediul înconjurător - indiferent dacă bateriile
conţin sau nu substanţe dăunătoare*).
Returnaţi bateriile gratuit la punctele publice de colectare
din comunitatea dvs. sau la magazinele care
comercializează baterii.
Returnaţi numai bateriile complet epuizate.
*) marcate cu Cd – cadmiu, Hg = merur, Pb = plumb
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
ATENŢIE – RADIAŢII LASER
INVIZIBILE CÂND SE DESCHIDE
CAPACUL SAU SE APASĂ
CLAMA DE SIGURANŢĂ. EVITAŢI
EXPUNEREA LA RAZA LASER.
Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu
ascultați la un nivel ridicat de volum pentru perioade
lungi de timp
 Folosiţi aparatul numai în medii interioare uscate.
 Protejaţi aparatul de umiditate.
 Nu deschideţi aparatul. PERICOL DE
ELECTROCUTARE! Pentru a deschide şi repara
aparatul, apelaţi numai la un personal calificat.
 Conectaţi acest aparat numai la o priză de perete
corect instalată şi împământată. Asiguraţi-vă că
tensiunea de la reţea corespunde specificaţiilor de pe
plăcuţa de clasificare.
 Asiguraţi-vă că în timpul funcţionării, cablul de
alimentare rămâne uscat. Nu ciupiţi şi nu deterioraţi
cablul de alimentare.
 Un cablu de alimentare sau un ştecăr deteriorat
trebuie schimbat imediat la un centru autorizat pentru
service.
 În cazul furtunilor cu descărcări electrice, deconectaţi
imediat aparatul de la sursa de alimentare.
 Copiii trebuie supravegheaţi de către părinţi atunci
când folosesc aparatul.
 Curăţaţi aparatul numai cu o cârpă uscată.
 NU folosiţi AGENŢI de CURĂŢARE sau CÂRPE
ABRAZIVI!
 Nu expuneţi aparatul direct în lumina soarelui sau la
surse de căldură.
 Instalaţi aparatul într-o locaţie cu suficientă ventilare,
pentru a preveni acumularea de căldură.
 Nu acoperiţi orificiile de ventilare!
 Instalaţi aparatul într-o locaţie sigură şi fără vibraţii.
 Instalaţi aparatul cât mai departe posibil de
computere şi aparate cu microunde; în caz contrar,
recepţia radio poate fi perturbată.
 Nu deschideţi şi nu reparaţi carcasa. Nu sunteţi în
siguranţă dacă procedaţi astfel şi garanţia va fi
anulată. Reparaţiile se vor efectua numai de către un
centru autorizat pentru service/clienţi.
 Aparatul este prevăzut cu un „laser clasa 1" Evitaţi
expunerea la raza laser, deoarece acest lucru poate
provoca răni la ochi.
 Folosiţi numai baterii fără mercur sau cadmiu.
 Bateriile uzate sunt deşeuri periculoase şi NU trebuie
aruncate în deşeurile menajere!!! Returnaţi bateriile la
distribuitorul local sau duceţi-le la punctele de
colectare din comunitatea dvs.
 Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor. Copiii ar
putea înghiţi bateriile. Dacă a fost înghiţită o baterie,
contactaţi imediat medicul.
 Verificaţi cu regularitate bateriile, pentru a evita
scurgerea acestora.

Pagina: 44
SCD2120 / Română Manual de instrucțiuni
1
AMPLASAREA COMENZILOR
FUNCȚIONARE CU CA
Înainte de funcționare, asigurați-vă că TENSIUNEA menționată pe unitate este aceeași cu
tensiunea zonei locale. Desfășurați cablul de alimentare CA, introduceți un capăt în priza CA a
dispozitivului și celălalt într-o priză CA standard.
Atenție
1. Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile ude.
2. Când planificați să nu utilizați această unitate mai mult timp, deconectați cablul de
alimentare din priza de perete.
3. Atunci când deconectați cablul de alimentare din priza de perete, nu trageți de cablul pentru
a evita riscurile de electrocutare cauzate de cablul deteriorat.
FUNCȚIONARE CU BATERIE
Deconectați complet cablul CA de la dispozitiv. Deschideți capacul compartimentului pentru
baterii și introduceți 4 baterii UM-2 „C” în compartimentul bateriei cu polaritatea bateriei după
cum este indicat în compartimentul pentru baterii.
1 Capac CD 10 Buton de acord
2 Buton OPRIRE 11 Comutator RELUARE
3 Buton SALT ÎNAPOI 12 Antenă
4 Buton PROGRAM 13 Compartiment baterie
5 Difuzor 14 Buton volum
6 Buton REDARE/PAUZĂ 15 Mufă pentru căști de 3,5 mm
7 Buton SALT ÎNAINTE 16 Comutator funcție
8 Buton REPETARE 17 Priză CA
9 Cadran gradat
Pagina: 45
SCD2120 / Română Manual de instrucțiuni
2
CĂȘTI
1. Introduceți cablul căștilor (necesită o mufă stereo de 3,5 mm, nu este furnizată) în mufa
pentru căști a unității.
2. Reglați nivelul volumului dorit de pe unitatea principală.
RADIO
1. Setați comutatorul FUNCȚIE în poziția FM.
2. Rotiți comanda ACORD pentru a selecta postul de radio dorit.
3. Reglați nivelul sunetului prin rotirea comenzii VOLUM.
4. Pentru a opri radioul, setați comutatorul FUNCȚIE în poziția OPRIT.
Pentru cea mai bună recepție, extindeți complet antena FM pentru a recepționa posturi FM.
MOD CD
1. Setați comutatorul FUNCȚIE în poziția CD.
2. Introduceți discul CD în compartimentul CD și închideți ușa CD-ului, unitatea va începe să
citească discul, afișajul LED va afișa numărul total de piste de pe întreg discul după citire.
3. Pentru a începe redarea de pe CD, apăsați butonul și indicatorul LED al afișajului
pornește.
4. Pentru a întrerupe redarea de pe CD, apăsați butonul din nou și indicatorul LED al
afișajului clipește.
5. Reglați comanda de VOLUM la nivelul dorit al volumului.
6. Pentru a opri redarea de pe CD, apăsați butonul OPRIRE .
Mod Salt
1. În modul de redare sau pauză, apăsați butonul pentru a trece la pista următoare.
2. În modul de redare sau pauză, apăsați butonul pentru a reveni la începutul pistei.
3. În timpul modului de redare, apăsați butonul de două ori pentru a reveni la pista anterioară.
Programarea playerului CD
Programarea playerului CD trebuie efectuată în timpul modului OPRIRE.
1. Apăsați butonul PROGRAM, afișajul LED va afișa „01” și va clipi continuu.
2. Apăsați butoanele sau pentru a selecta pista dorită.
3. Apăsați butonul PROGRAM din nou pentru a memora această pistă, LED-ul va afișa „02” și
va clipi continuu.
4. Repetați pașii de la 2 la 3 pentru a memora mai multe piste. Puteți memora până la 20 de
piste.
5. Apăsați butonul pentru a reda discul în ordinea programată.
6. Pentru a opri redarea, apăsați butonul OPRIRE .
7. Pentru a anula lista de programare, apăsați butonul OPRIRE și deschideți capacul CD-
ului sau setați comutatorul FUNCȚIE în poziția OPRIT.
Pagina: 46
SCD2120 / Română Manual de instrucțiuni
3
Mod repetare
Repetare 1: Apăsați butonul REPETARE o dată, indicatorul LED de repetare se va aprinde și va
clipi continuu. Va fi repetată doar această pistă.
Repetare toate: Apăsați butonul REPETARE de două ori, indicatorul LED de repetare va
rămâne aprins. Întregul disc va fi redat continuu.
Pentru a anula funcția de repetare: Apăsați butonul REPETARE până când indicatorul LED de
repetare aprins se stinge.
Funcție de reluare CD
RELUARE – continuarea de unde ați oprit
1. Setați comutatorul FUNCȚIE în poziția CD și setați comutatorul RELUARE în poziția
PORNIT
2. Pentru a începe redarea CD-ului, apăsați butonul .
3. Apăsați butonul OPRIRE o dată oricând doriți să opriți redarea.
4. Apăsați pentru a relua redarea.
5. Redarea continuă de unde v-ați oprit.
 Pentru a dezactiva RELUARE, setați RELUARE în poziția OPRIT.
Notă:
Funcția RELUARE mai este activă când comutatorul FUNCȚIE este setat la oprit.
Deschiderea capacului CD-ului în timpul redării, activează, de asemenea, funcția RELUARE.
Notă importantă
Comutare așteptare automată
Pentru a respecta directiva ERP2, unitatea comută automat în așteptare după aproximativ
10 minute fără semnal. Pentru a reporni unitatea, apăsați butonul de pe unitate.
Dacă butonul este apăsat continuu 5 secunde, unitatea comută în modul de așteptare.
Pentru a reporni unitatea, apăsați butonul de pe unitate.
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Alimentare electrică : 230 V~50/60 Hz
Alimentare de la baterie : CC 6 V 4 x 1,5V dimensiune „C”/UM-2
Bandă FM : 87,5 – 108 MHz
IMPORTATOR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com
Germania Web: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Soundmaster SCD2120GR.

Pune o întrebare despre Soundmaster SCD2120GR

Ai o întrebare despre Soundmaster SCD2120GR dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Soundmaster SCD2120GR. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Soundmaster SCD2120GR cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.