manual Samsung Galaxy S4

Vezi mai jos un manual pentru Samsung Galaxy S4. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Samsung
  • Produs: smartphone
  • Model/denumire: Galaxy S4
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Cehă, Slovacă, Norvegiană, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Rusă, Finlandeză, Română, Turc, Grec, Maghiară, Sloven, Chineză, Croat, Indoneziană, Ucrainean, Arabic

Cuprins

Pagina: 379
Română
379
Informaţii despre siguranţă
Aceste informaţii despre siguranţă se referă la dispozitivele
mobile. Este posibil ca unele elemente de conţinut să nu se aplice
dispozitivului dvs. Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a
altor persoane și pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiţi
informaţiile despre siguranţă înainte de a utiliza dispozitivul.
Avertisment
Nerespectarea avertismentelor şi regulilor de
siguranţă poate cauza rănirea gravă sau decesul
Nu utilizaţi cabluri sau, fișe de alimentare deteriorate sau prize
electrice desprinse
Conectările nesecurizate pot cauza şoc electric sau incendiu.
Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplaţi
încărcătorul trăgând de cablu
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la electrocutare.
Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu.
Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce se încarcă şi nu atingeţi
dispozitivul cu mâinile umede
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric.
Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau dispozitivul
Nerespectarea acestei acţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu, sau poate
cauza funcţionarea necorespunzătoare sau explozia bateriei.
Nu folosiţi dispozitivul în exterior în timpul unei furtuni
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la şoc electric sau la funcţionarea
necorespunzătoare a dispozitivului.
Pagina: 380
Română
380
Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de
producător
•	 Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata
de viaţă a dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare
a acestuia. De asemenea, aceasta poate cauza un incendiu sau explozia
bateriei.
•	 Utilizaţi numai o baterie şi un încărcător aprobate de Samsung, destinate
special pentru acest dispozitiv. O baterie şi un încărcător incompatibile pot
cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
•	 Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului atunci când
acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.
Nu scăpaţi și nu loviţi încărcătorul sau dispozitivul
Manevraţi şi utilizaţi dispozitivul şi încărcătorul cu atenţie
•	 Nu aruncaţi niciodată bateria sau dispozitivul în foc. Nu aşezaţi niciodată
bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu
microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda atunci când este
supraîncălzit. La eliminarea bateriei sau a dispozitivului uzat, respectaţi toate
reglementările locale.
•	 Nu zdrobiţi și nu perforaţi dispozitivul.
•	 Evitaţi expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce
la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.
Protejaţi dispozitivul, bateria şi încărcătorul de deteriorare
•	 Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau
foarte scăzute.
•	 Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul şi pot reduce capacitatea
de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriei.
•	 Preveniţi intrarea în contact a bateriei cu obiecte metalice, deoarece în acest
fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriei şi se poate produce
deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
•	 Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea sau în interiorul
radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de
gătit fierbinţi sau în interiorul containerelor de înaltă presiune
•	 Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
•	 Dispozitivul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.
Pagina: 381
Română
381
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul dvs. în zone cu o
concentraţie mare de praf sau de materiale aflate în suspensie
Praful şi materialele străine pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a
dispozitivului şi pot duce la incendiu sau şoc electric.
Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria
•	 Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora dispozitivul sau poate
duce la explozie sau incendiu.
•	 Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.
•	 Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în
mod corespunzător.
Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi
sau în gură
Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.
Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru eliminarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel mai
apropiat centru de service autorizat.
Atenţie
Nerespectarea avertismentelor şi a reglementărilor
de siguranţă poate cauza rănirea sau deteriorarea
bunurilor
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice
•	 Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă.
Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.
•	 Utilizarea unei conexiuni de date LTE poate cauza interferenţe cu celelalte
dispozitive, cum ar fi echipamentul audio şi telefoanele.
Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu
echipamentul autovehiculelor care poate interfera cu frecvenţa
radio
•	 Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un
stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu
stimulatorul.
•	 Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac,
utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.
Pagina: 382
Română
382
•	 În cazul în care utilizaţi echipament medical, contactaţi producătorul
echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă
echipamentul va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.
•	 La bordul unui avion, utilizarea dispozitivelor electronice poate interfera
cu instrumentele de navigaţie electronice ale avionului. Asiguraţi-vă că
dispozitivul este oprit în timpul decolării şi aterizării. După decolare, puteţi
utiliza dispozitivul în modul avion dacă vă este permis de către personalul
avionului.
•	 Dispozitivele electronice din autovehicul pot funcţiona necorespunzător din
cauza interferenţei radio a dispozitivului dvs. Contactaţi producătorul pentru
mai multe informaţii.
Nu expuneţi dispozitivul la fum sau aburi intenşi
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate deteriora partea exterioară a
dispozitivului sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru
informaţii privind interferenţele radio
Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive.
Înainte de utilizarea dispozitivului, contactaţi producătorul pentru a determina
dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate
care emit frecvenţe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau turnurile
radio
Frecvenţele radio pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului
dvs.
Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive
•	 Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive, în loc de a scoate bateria.
•	 Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele
instalate în medii potenţial explozive.
•	 Nu folosiţi dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în
apropierea combustibililor sau a substanţelor chimice, sau în zone cu pericol
de explozie.
•	 Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale
explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau
accesoriile acestuia.
Pagina: 383
Română
383
Dacă sesizaţi mirosuri sau sunete suspecte care provin de la
dispozitiv sau de la baterie, sau dacă observaţi fum sau lichide
care se scurg din dispozitiv sau din baterie, încetaţi imediat să mai
utilizaţi dispozitivul şi duceţi-l la un Centru de Service Samsung
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la incendiu sau explozie.
Respectaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă cu privire
la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul
În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a vehiculului reprezintă prima dvs.
responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul mobil în timp ce conduceţi, dacă acest
lucru este interzis prin lege. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, daţi dovadă de
bun simț şi respectaţi următoarele sfaturi:
•	 Familiarizați-vă cu dispozitivul și cu facilitățile/funcțiile acestuia, cum ar fi
apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului
necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
•	 Aşezaţi dispozitivul mobil la îndemână. Asiguraţi-vă că puteţi accesa
dispozitivul fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiţi un apel într-un
moment nepotrivit, lăsaţi mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
•	 Întrerupeţi apelurile în condiţii de trafic intens sau de vreme nefavorabilă.
Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
•	 Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le
aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate
distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în
siguranţă.
•	 Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul. Efectuaţi apeluri când nu vă
deplasaţi sau înainte de a intra în trafic. Încercaţi să vă planificaţi apelurile
pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare.
•	 Nu vă implicaţi în conversaţii enervante sau sentimentale, care v-ar putea
distrage atenţia. Asiguraţi-vă că persoanele cu care vorbiţi ştiu că vă aflaţi la
volan şi întrerupeţi conversaţiile care au tendinţa de a vă abate atenţia de la
drum.
Pagina: 384
Română
384
Aveţi grijă şi utilizaţi dispozitivul dvs. mobil într-un mod
adecvat
Feriţi dispozitivul de umezeală
•	 Umiditatea şi lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din
dispozitiv.
•	 Nu porniţi dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja
pornit, opriţi-l şi scoateţi bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau
dacă nu puteţi scoate bateria, lăsaţi-l aşa cum este). Apoi, uscaţi dispozitivul
cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.
•	 Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă
de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă pot anula
garanţia producătorului.
Depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe plane
Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.
Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi sau foarte reci.
Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi între 5 ° și
35 °C
•	 Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi, cum ar fi interiorul unei
maşini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la deteriorarea
dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei.
•	 Nu vă expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse
de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).
•	 Depozitaţi bateria la temperaturi între 0 ° la 45 °C.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, precum
monede, chei şi coliere
•	 Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcţionare
necorespunzătoare.
•	 Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce
incendii.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice
•	 Dispozitivul poate funcţiona necorespunzător sau bateria se poate descărca
în urma expunerii la câmpurile magnetice.
•	 Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartelele de telefon,
cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile
magnetice.
Pagina: 385
Română
385
Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile o anumită perioadă dacă
dispozitivul este supraîncălzit
Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza
simptome de arsuri minore, cum ar fi petele roșii și pigmentația.
Nu utilizaţi dispozitivul cu capacul din spate scos
Bateria poate cădea din dispozitiv, ceea ce poate conduce la deteriorarea sau
funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
Dacă dispozitivul are bliţ sau lumină pentru camera foto, nu folosiţi
bliţul în apropierea ochilor persoanelor sau animalelor de companie
Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a
vederii sau afecţiuni ale ochilor.
Fiţi atenţi la expunerea la lumini orbitoare
•	 Atunci când utilizaţi dispozitivul, lăsaţi aprinsă o lumină în cameră şi nu ţineţi
ecranul prea aproape de ochi.
•	 Este posibil să suferiţi crize sau să vă pierdeți cunoștința, atunci când sunteţi
expuşi la lumini orbitoare pe parcursul vizionării unor videoclipuri sau în
timp ce vă jucați cu jocuri Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă
simţiţi vreun disconfort de orice fel, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat.
•	 Dacă cineva apropiat a experimentat crize sau pierderi de cunoştinţă în
timpul utilizării unui dispozitiv asemănător, consultaţi un medic înainte de
utilizarea dispozitivului.
•	 Dacă simţiţi disconfort, cum ar fi spasme musculare, sau vă simţiţi
dezorientat, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat şi consultaţi un medic.
•	 Pentru a preveni oboseala ochilor, faceţi pauze dese în timpul utilizării
dispozitivului.
Reduceţi riscul de răniri la mişcări repetate
Când efectuaţi acţiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea
caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul senzitiv, sau când jucaţi jocuri,
este posibil să simţiţi un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau la alte
părţi ale corpului. Când utilizaţi dispozitivul pe perioade îndelungate de timp,
ţineţi dispozitivul în mod relaxat, apăsaţi uşor tastele, şi faceţi pauze dese. În
cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetaţi să utilizaţi
dispozitivul şi consultaţi un medic.
Pagina: 386
Română
386
Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unei căşti
•	 Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza
afecţiuni ale auzului.
•	 Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeţi pe jos vă
poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
•	 Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la
o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum
necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
•	 În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică
în cască. Evitaţi să utilizaţi căştile în medii uscate, sau să
atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică,
înainte de conectarea căştii la dispozitiv.
•	 Nu utilizaţi casca în timp ce conduceţi sau mergeţi pe
un vehicul cu două roţi. Această acţiune poate duce la
distragerea atenţiei şi poate cauza accidente, sau poate să
nu fie legală, în funcţie de regiune.
Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi
sau vă aflaţi în mişcare
•	 Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările
corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
•	 Verificaţi cablul căştii să nu se încâlcească în braţele dvs. sau în obiectele
apropiate.
Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul
brâului
Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.
Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitiv
•	 Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica
funcţionarea normală.
•	 Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă
pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa
ceva, nu mai folosiţi dispozitivul şi consultaţi medicul dvs.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinilor şi ale feţei. Duceţi
dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.
Pagina: 387
Română
387
Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentele mobile
•	 Asiguraţi-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele relaţionate,
instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.
•	 Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de
deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător
poate cauza răni grave când airbagurile se umflă rapid.
Nu scăpaţi şi nu supuneţi dispozitivul la şocuri
•	 Este posibil ca dispozitivul să fie deteriorat sau să funcţioneze
necorespunzător.
•	 Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau
componentele sale pot funcţiona necorespunzător.
Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător
•	 Evitaţi încărcarea dispozitivului pentru mai mult de o săptămână, deoarece
supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
•	 În timp, dispozitivul neutilizat se va descărca şi va trebui reîncărcat înaintea
utilizării.
•	 Deconectaţi încărcătorul de la sursele de alimentare când nu este utilizat.
•	 Utilizaţi bateria numai în scopurile pentru care a fost produsă.
•	 Cu timpul, lăsarea bateriilor neutilizate poate reduce durata de viață
și performanța acestora. De asemenea, poate cauza funcționarea
necorespunzătoare sau explozia bateriilor, sau poate cauza incendiu.
•	 Urmaţi toate instrucţiunile din acest manual pentru a asigura durata de
viaţă optimă a dispozitivului şi a bateriei. Deteriorările sau performanţa
slabă cauzate de nerespectarea avertismentelor şi a instrucţiunilor pot anula
garanţia producătorului.
•	 Dispozitivul dvs. se poate uza cu timpul. Anumite piese şi reparaţii sunt
acoperite de garanţie în limita perioadei de valabilitate, dar defecţiunile sau
deteriorarea cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite
de garanţie.
Aveţi în vedere următoarele lucruri când utilizaţi dispozitivul
•	 Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
•	 Vorbiţi direct în microfon.
•	 Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea
acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea
bateriei.
Pagina: 388
Română
388
Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu reparaţi dispozitivul
•	 Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia
producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparaţii, duceţi-l la un
Centru de Service Samsung.
•	 Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii
sau incendii.
•	 Opriţi dispozitivul înainte de scoaterea bateriei. Dacă scoateţi bateria cu
dispozitivul pornit, se poate ca acesta să nu mai funcționeze corespunzător.
Aveţi în vedere următoarele lucruri când ştergeţi dispozitivul
•	 Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o lavetă.
•	 Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
•	 Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi. Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate duce la decolorarea sau corodarea părţii exterioare a
dispozitivului sau poate duce la şoc electric sau incendiu.
Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost
proiectat
Este posibil ca dispozitivul să funcţioneze necorespunzător.
Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public
Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de
service asupra dispozitivului
Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat
deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.
Manevraţi cu atenţie cartelele SIM, cartelele de memorie sau
cablurile
•	 La introducerea unei cartele sau la conectarea unui cablu la dispozitiv,
asiguraţi-vă că acestea sunt conectate la părțile corespunzătoare.
•	 Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează
informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau
deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
•	 Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de
interferenţele electrice de la alte dispozitive.
•	 Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu
obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.
•	 Introducerea forţată sau necorespunzătoare a unei cartele sau a unui cablu
poate duce la deteriorarea mufei multifuncţionale sau a altor piese ale
dispozitivului.
Pagina: 389
Română
389
Asigurarea accesului la serviciile de urgenţă
Apelurile de urgenţă de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau în
anumite condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate,
planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor
de urgenţă.
Protejaţi-vă datele personale şi preveniţi scurgerea sau folosirea
greşită a informaţiilor confidenţiale
•	 Când utilizaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că realizaţi o copie de rezervă a
datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
•	 Când eliminaţi dispozitivul, realizaţi copierea de rezervă a tuturor datelor
dvs., după care resetaţi dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a
informaţiilor personale.
•	 Citiţi cu atenţie informaţiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci
când descărcaţi aplicaţii. Aveţi grijă în special la aplicaţiile care au acces la
multe funcţii sau la o cantitate semnificativă de informaţii personale.
•	 Verificaţi-vă conturile regulat pentru a verifica orice utilizare suspectă sau
neautorizată. Dacă găsiţi orice semn de folosire greşită a informaţiilor
personale, contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau pentru a
schimba informaţiile despre contul dvs.
•	 În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbaţi parolele
conturilor dvs. pentru a vă proteja informaţiile personale.
•	 Evitaţi utilizarea aplicaţiilor din surse necunoscute şi blocaţi dispozitivul cu
un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.
Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor
Nu distribuiţi materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea
proprietarilor conţinutului. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate duce la
încălcarea legii dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun
fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de
drepturile de autor.
Pagina: 390
Română
390
Programe virusate şi viruşi
Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruşi, urmaţi
următoarele sfaturi de utilizare. Nerespectarea acestei cerinţe poate
duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de
service-ul asigurat de garanţie
•	 Nu descărcaţi aplicaţii necunoscute.
•	 Nu accesaţi site-uri web nesigure.
•	 Ştergeţi mesajele sau e-mailurile suspecte de la expeditori necunoscuţi.
•	 Setaţi o parolă şi modificaţi-o în mod regulat.
•	 Dezactivaţi caracteristicile fără fir, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt
utilizate.
•	 Dacă dispozitivul se comportă anormal, rulaţi un program antivirus pentru a
verifica infectarea.
•	 Rulaţi un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicaţii sau
fişiere nou descărcate.
•	 Instalaţi programe antivirus pe computerul dvs. şi rulaţi-le cu regularitate
pentru a verifica infectarea.
•	 Nu editaţi setările registry şi nu modificaţi sistemul de operare al
dispozitivului.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică
faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. încărcător,
căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna
mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi
aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole
pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pagina: 391
Română
391
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui
produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de
pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului
lor de viaţă. Dacă sunt marcate simbolurile chimice Hg, Cd sau
Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb
peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care
bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare
pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor,
vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui
produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de
pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului
lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau
Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb
peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.
Bateria încorporată în acest dispozitiv nu se înlocuieşte de către utilizator.
Pentru informaţii despre înlocuire, vă rugăm să contactaţi furnizorul dvs.
de servicii. Nu încercaţi să scoateţi bateria sau să aruncaţi bateria în foc. Nu
dezasamblaţi, nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Dacă intenţionaţi să eliminaţi
produsul, centrul de colectare a deşeurilor va lua măsurile corespunzătoare
pentru reciclarea şi tratamentul produsului, inclusiv a bateriei.
Pagina: 392
Română
392
Declinarea responsabilităţii
Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul
acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului
de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi
de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate
exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza
conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul
conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu
excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul
conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica,
copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate,
exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau
serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.
„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢINTERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE
„CA ATARE.”SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN
SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL.
SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV,
DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE
UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA,VALIDITATEA,
OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT
SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI
NUVA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU
NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,
PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO
ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU
APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE OTERŢĂ PARTE A
CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE
LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”
Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice
moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul
vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile
sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor şi al metodelor
de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita
caracterul general al acestei declinări a responsabilităţii, Samsung declină în
mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau
suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul
acestui dispozitiv.
Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru
clienţi legate de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările
de servicii legate de conţinut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct
furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Samsung Galaxy S4.

Pune o întrebare despre Samsung Galaxy S4

Ai o întrebare despre Samsung Galaxy S4 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Samsung Galaxy S4. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Samsung Galaxy S4 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.