manual Remington Sleek & Curl S6500

Vezi mai jos un manual pentru Remington Sleek & Curl S6500. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Remington
  • Produs: ondulator
  • Model/denumire: Sleek & Curl S6500
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 68
67
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
RO
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat noul dumneavoastră produs
Remington®
.
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi instrucţiunile cu atenţie şi să le păstraţi
într-un loc sigur pentru consultarea lor viitoare.
CARACTERISTICI ESENŢIALE
A. Acoperire ceramică performantă pentru alunecare extra lină şi plăci mai rezistente
B. Design cu margini rotunjite pentru prinde şi a crea bucle mai simplu şi mai eficient
C. Temperatură ridicată 150 -230°C
D. Încălzire rapidă în 15 secunde
E. Plăci mai lungi, de 110 mm
F. Placă plutitoare pentru aliniere superioară
G. Comutator pornit-oprit -, ţineţi apăsat timp de 1 secundă până când afişajul se
aprinde/se stinge.
H. Butoanele pentru temperatură reglabilă +/- şi afişajul digital -, LCD şi barele vor clipi
până se atinge temperatura corectă.
Temperaturile recomandate pentru a fi adecvate tipurilor de păr
150°C - 180°C – păr fin
180°C - 200°C - păr mediu
200°C - 230°C – păr gros
I. Funcţia heat boost – Ţineţi apăsat butonul „+” timp de 2 secunde, iar afişajul se va seta
automat la 230°C
J. Funcţia de blocare a butonului – după ce aţi ales temperatura dorită, ţineţi apăsat
butonul „-“ timp de 2 secunde. Pe afişaj va apare un simbol „lacăt”. Acesta va
împiedica schimbarea accidentală a temperaturii în timpul funcţionării. Pentru
deblocare, ţineţi din nou apăsat butonul „-“ timp de 2 secunde.
K. Oprirea automată de siguranţă – dacă nu a fost apăsat niciun buton, aparatul de
îndreptat părul se va opri automat după 60 de minute.
L. Dispozitiv de blocare a balamalei pentru depozitare: - Plăcile pot fi închise împreună
pentru depozitare uşoară
Blocat – Împingeţi dispozitivul de blocare a balamalei în sus, în poziţia blocat
Deblocat – Împingeţi dispozitivul de blocare a balamalei în jos, în poziţia deblocat
NOTĂ: Nu încălziţi aparatul în poziţia de blocare
M. Include un DVD pentru coafat, pentru a crea multe coafuri diverse
N. Cutie de cadou si punga pentru protecţie termică
O. Cablu pivotant 2,5m
P. Tensiuni multiple: Pentru a fi utilizat acasă sau în călătorii.
Atunci când este utilizat la 120 V, timpii de încălzire şi temperaturile pot diferi.
Garanţie 3 ani
ROMANIA
120 - 240V
MULTI VOL
TAGE
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:67
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:67 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 69
68
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
NETED ŞI MĂTĂSOS (Fig. 1)
Înainte de utilizare asiguraţi-vă că părul este curat,
uscat şi descurcat.
Conectaţi aparatul şi setaţi la temperatura dorită.
Barele de pe LCD vor lumina intermitent până în
momentul atingerii temperaturii dorite.
Pentru o protecţie suplimentară şi pentru obţinerea
celor mai bune rezultate, împărţiţi părul înaintea
îndreptării şi pulverizaţi-l cu un spray de protecţie
împotriva căldurii. Întotdeauna îndreptaţi întâi
secţiunile inferioare.
Deplasaţi aparatul de îndreptat pe toată lungimea
părului, fără a vă opri, pentru a obţine un finisaj
moale şi neted.
Repetaţi numai de două ori pentru fiecare secţiune
pentru a preveni deteriorarea părului.
BUCLE PROFESIONALE (Fig. 2)
Apucaţi cu fermitate o porţiune de păr între plăci, în
apropiere de rădăcini.
Menţinând strânsoarea, rotiţi uşor aparatul de coafat
în timp ce îl trageţi pe toate lungimea şuviţei până la
vârfuri utilizând bigudiurile pentru a prinde şi da o formă
buclei în timpul coafatului.
Aveţi grijă să rotiţi în continuare aparatul de coafat.
Îndepărtaţi aparatul de coafat şi, ţinând întinsă şuviţa de
păr, lăsaţi bucla să capete formă.
Repetaţi cu şuviţe de diferite mărimi pentru un aspect
natural şi lejer al buclelor.
Pentru toate celelalte stiluri, consultaţi DVD-ul inclus
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE
Din cauza temperaturii foarte ridicate pe care o poate atinge ondulatorul, trebuie
acordată o atenţie deosebită În timpul utilizării.
În timpul încălzirii şi aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plată, netedă şi termorezistentă.
Ţineţi aparatul numai de extremitatea mânerului.
ROMANIA
Fig. 1
Fig. 2
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:68
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:68 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 70
69
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
RO
Acesta este un produs de înaltă performanţă, evitaţi utilizarea frecventă pentru a
preveni deteriorarea părului.
Ţineţi cont de faptul că utilizarea frecventă a produselor de coafat poate deteriora
învelişul ondulatorului.
Nu zgâriaţi suprafaţa acestuia deoarece acest fapt poate afecta eficacitatea învelişului.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Asiguraţi-vă că aparatul este scos din priză şi răcit. Pentru a păstra eficienţa produsului
dumneavoastră, ştergeţi-l cu o cârpă umedă după utilizare. Nu utilizaţi un lichid de
curăţare abraziv pentru a curăţa, deoarece acesta poate deteriora suprafaţa.
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA
ATENŢIE – PENTRU O PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ, ESTE
RECOMANDATĂ INSTALAREA UNUI DISPOZITIV DE CURENT REZIDUAL
(RCD) CU UN CURENT REZIDUAL DE FUNCŢIONARE CARE SĂ NU
DEPĂŞEASCĂ 30mA. CEREŢI SFATUL UNUI ELECTRICIAN.
ESTE CONTRAINDICATĂ UTILIZAREA ACESTUIA ÎN APROPIEREA
CĂZILOR, DUŞURILOR, LAVOARELOR SAU A ALTOR RECIPIENTE CARE
CONŢIN APĂ SAU ALTE LICHIDE.
Acest produs nu se foloseşte în baie sau la duş.
ONDULATORUL SE VA DECONECTA DE LA SURSA PRINCIPALA DE
ALIMENTARE ATUNCI CÂND NU ESTE FOLOSIT.
Nu lăsaţi ondulatorul nesupravegheat atunci când este pornit.
Lăsaţi uscătorul să se răcească înainte de a-l depozita.
A nu se scufunda în apă sau în alte lichide.
Nu aşezaţi uscătorul de păr pe materiale moi respectiv covoare, aşternuturi, covoare,
pături etc.
Asiguraţi-vă întotdeauna ca voltajul care urmează să fie folosit corespunde voltajului
indicat pe unitate.
Depozitaţi produsul în locuri inaccesibile copiilor. Utilizarea acestui produs de către
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă
şi cunoştinţe poate provoca accidente. Persoanele responsabile de siguranţa acestora
trebuie să ofere instrucţiuni explicite sau să supravegheze utilizarea acestui aparat.
Nu utilizaţi alte dispozitive la acest ondulator în afara celor puse la dispoziţie de către
Remington®
.
ROMANIA
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:69
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:69 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 71
70
Evitaţi contactul dintre elementele încinse şi faţă, gât sau scalp.
Nu înfăşuraţi cablul în jurul unităţii. Verificaţi periodic cablul pentru a sesiza eventualele
deteriorări.
Acest produs nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane.
Cablurile deteriorate pot fi periculoase. Dacă cablul de alimentare se deteriorează,
Întrerupeţi imediat utilizarea şi returnaţi aparatul celui mai apropiat service Remington®
autorizat pentru reparaţii sau înlocuire, pentru a evita un potenţial pericol.
Efectuarea oricăror examinări, ajustări sau reparaţii necesită scule speciale. Lucrările de
reparaţii necalificate pot crea circumstanţe periculoase pentru utilizator.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pagubele produsului, persoanelor sau altor
elemente cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz sau nerespectarea acestor
instrucţiuni.
PROTEJAŢI MEDIUL
Nu aruncaţi produsul împreună cu celelalte resturi menajere. Eliminarea acestuia se poate face
la Centrele noastre de Service Remington®
sau la centre de colectare corespunzătoare.
Pentru mai multe informaţii despre reciclare puteţi vizita
www.remington-europe.com
SERVICE ŞI GARANŢIE
Acest produs a fost verificat şi nu are defecte. Garantăm acest produs împotriva oricăror
defecte datorate materialelor sau execuţiei defectuoase corespunzător perioadei de
garanţie, de la data de achiziţionare iniţială de către consumator. Dacă produsul se
defectează în decursul perioadei de garanţie, vom remedia orice defect sau vom opta
pentru înlocuirea produsului sau a oricărei componente a acestuia fără nici un cost, cu
condiţia să existe dovada achiziţionării. Aceasta nu înseamnă prelungirea perioadei de
garanţie.
În cazul în care produsul dumneavoastră se află în perioada de garanţie trebuie numai să
contactaţi telefonic Centrul Service Remington®
din regiunea dumneavoastră.
Această garanţie este oferită suplimentar drepturilor dumneavoastră legale obişnuite.
Garanţia se va aplica în toate ţările în care produsul nostru este vândut prin intermediul
unui dealer autorizat.
Garanţia nu include remedierea defecţiunilor cauzate accidental sau în urma utilizării
necorespunzătoare, abuzului modificărilor produsului sau utilizarea incompatibilă cu
instrucţiunile tehnice şi/sau de siguranţă necesare. Garanţia nu se va aplica dacă produsul a
fost demontat sau reparat de către o persoană care nu este autorizată de către noi.
Pentru informaţii detaliate despre produs, vă rugăm să vă adresaţi:
ROMANIA
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:70
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:70 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 72
71
GB
D
NL
F
E
I
DK
S
FIN
P
SK
CZ
PL
HUN
RU
TR
RO
GR
SL
AE
HR/
SRB
RO
ROMANIA
Nivel de zgomot: 78dB
Declaratia de conformitate se gaseste
pe site-ul: www.remington.com
Centrului de Relaţii cu Clienţii: Varta Rayovac Remington SRL
Str. Siriului 36-40, Sect .1, Bucureşti.
Tel: +40 21 232 29 41; Mobil: +40 0744 574 647
Asistenţă SERVICE: TKFexpert SRL
Str. Drumul Taberei nr.4, bloc F, sector 6, Bucureşti.
Tel./fax: +40 21 411 92 23; Mobil: +40 767 101 335
Email: tkfexpert@gmail.com
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:71
100211_REM_IFU_S6500_21L.indd Sec7:71 01.04.10 18:07
01.04.10 18:07
Pagina: 601
 94 200 – 180
X!B	 
*	 – 8
Pagina: 676
 m
: ?	R 7
K
 #l
.U%&d oj cA /*0 5+O 
 2-	 ,%6!*
	 !7(
+ |7( ?	 *( !> 
	 X)-
Pagina: 684
0 
,%	%D ?7 cA 
 N%^	 cA U%&d oj 

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Remington Sleek & Curl S6500.

Pune o întrebare despre Remington Sleek & Curl S6500

Ai o întrebare despre Remington Sleek & Curl S6500 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Remington Sleek & Curl S6500. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Remington Sleek & Curl S6500 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.