manual Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Vezi mai jos un manual pentru Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Philips Saeco
  • Produs: Mașină de cafea
  • Model/denumire: PicoBaristo SM5473
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Norvegiană, Finlandeză, Grec, Polonez, Română, Slovacă, Maghiară, Sloven, Croat, Ucrainean, Rusă, Cehă

Cuprins

Pagina: 3
5 sec.
2 3 4
AQUACLEAN
FILTER
2 / 8
5
6
ESPRESSO
AROMA
STRENGTH
COFFEE
2x
7 8 9
10 11
1
2
3
4
5
12
1
2
13
2
1
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
Pagina: 124
Română
Cuprins
Prezentarea generală a aparatului (Fig. 1)___________________________________________________________ 123
Introducere ___________________________________________________________________________________________ 124
Prima instalare________________________________________________________________________________________ 124
Filtru AquaClean______________________________________________________________________________________ 124
Utilizarea panoului de comandă ____________________________________________________________________ 125
Măsurarea durităţii apei______________________________________________________________________________ 126
Prepararea băuturilor________________________________________________________________________________ 126
Personalizarea băuturilor____________________________________________________________________________ 128
Reglarea setărilor râşniţei____________________________________________________________________________ 128
Manevrarea unităţii de infuzare______________________________________________________________________ 128
Curăţare şi întreţinere________________________________________________________________________________ 129
Procedura de detartrare_____________________________________________________________________________ 132
Pictograme de avertizare şi coduri de eroare_______________________________________________________ 134
Comandarea accesoriilor_____________________________________________________________________________ 135
Depanare_____________________________________________________________________________________________ 136
Prezentarea generală a aparatului (Fig. 1)
1 Distribuitorul de cafea detaşabil, reglabil 18 Sertar de zaţ
2 Capac pentru rezervorul de apă 19 Compartiment de zaţ
3 Capacul compartimentului pentru cafea
boabe
20 Capac tavă de scurgere
4 Capacul compartimentului pentru cafea
premăcinată
21 Distribuitor de apă caldă
5 Întrerupător general 22 Deschiderea distribuitorului de apă caldă
6 Mufă pentru cablu 23 Rezervor de apă
7 Uşă de serviciu 24 Filtru AquaClean
8 Indicator „tavă de scurgere plină” 25 Recipientul pentru lapte
9 Tavă de scurgere 26 Unitatea de distribuire a laptelui
10 Buton de eliberare a tăvii de scurgere 27 Capacul unităţii de distribuire a laptelui
11 Cablu 28 Distribuitorul de lapte
12 Buton de setare a râşnirii 29 Bandă de testare a durităţii apei
13 Capacul compartimentului pentru cafea
boabe
30 Tub de lubrifiant cu vârf aplicator şi capac
14 Compartimentul pentru cafea boabe 31 Perie de curăţat
15 Unitate de infuzare 32 Măsură
123
Română
Pagina: 125
16 În interiorul uşiţei de service, cu
instrucţiuni de curăţare
17 Conductă de evacuare a cafelei
Introducere
Felicitări pentru achiziţionarea unei cafetiere complet automate Saeco! Pentru a beneficia pe deplin
de asistenţa oferită de Saeco, înregistraţi-vă produsul la www.saeco.com/care.
Citiţi cu atenţie broşură separată cu informaţii referitoare la siguranţă înainte de a utiliza pentru prima
oară aparatul şi păstraţi-o pentru consultare ulterioară.
Pentru a vă bucura pe deplin de cafetiera dumneavoastră, Saeco vă oferă asistenţă completă prin 3
mijloace:
1 Ghidul de iniţiere rapidă separat, pentru prima instalare şi prima utilizare.
2 Pentru mai multe informaţii, citiţi acest manual de utilizare.
3 Asistenţă online şi filme: scanaţi codul QR de pe pagina principală sau vizitaţi
www.saeco.com/care
Notă: Acest aparat a fost testat cu cafea. Deşi a fost curăţat cu atenţie, este posibil să fi rămas câteva
reziduuri de cafea. Cu toate acestea, vă garantăm că aparatul este complet nou.
Prima instalare
Pentru a pregăti aparatul de cafea de utilizare, trebuie să efectuaţi câţiva paşi simpli cum ar fi
umplerea circuitului de apă şi activarea filtrului AquaClean. Aceşti paşi sunt indicaţi în ghidul de
iniţiere rapidă separat.
Pentru a obţine cea mai gustoasă cafea, trebuie să preparaţi mai întâi 5 cafele pentru a permite
aparatului să finalizeze reglarea automată.
Aparatul este configurat pentru a obţine cel mai bun gust din boabele de cafea. De aceea, vă
recomandăm să nu ajustaţi setările râşniţei decât după ce aţi preparat 100-150 cafele (aprox. 1 lună de
utilizare).
Filtru AquaClean
Filtrul AquaClean este conceput să reducă depunerile de calcar în aparatul de cafea şi să ofere apă
filtrată, pentru a păstra aroma şi savoarea fiecărei ceşti de cafea. Dacă utilizaţi o serie de 8 filtre
AquaClean, aşa cum indică aparatul şi acest manual de utilizare, nu este nevoie să detartraţi aparatul
timp de maxim 5.000 de ceşti. Cu fiecare filtru puteţi să vă bucuraţi de până la 625 de ceşti de cafea,
în funcţie de tipul de cafea selectată şi de frecvenţa clătirilor şi a curăţărilor.
Pregătirea filtrului AquaClean pentru activare
Înainte de a monta filtrul AquaClean în rezervorul cu apă, trebuie să îl pregătiți pentru utilizare:
1 Scuturați filtrul aproximativ 5 secunde (Fig. 2).
2 Introduceți filtrul cu capul în jos într-o cană cu apă rece și așteptați până când nu mai ies (Fig. 3)
bule de aer.
3 Împingeți filtrul în conexiunea filtrului până la cel mai jos punct posibil.
124 Română
Pagina: 126
Activarea filtrului AquaClean
Trebuie să activaţi fiecare filtru AquaClean nou pe care îl utilizaţi. Dacă activaţi filtrul AquaClean,
aparatul monitorizează capacitatea filtrului AquaClean şi numărul de filtre utilizate. Există 3 moduri de
activare a filtrului AquaClean.
1. Activarea filtrului AquaClean în timpul primei instalări
După prima pornire, aparatul vă îndrumă prin primii paşi de instalare cum ar fi umplerea rezervorului
cu apă, umplerea circuitului de apă şi activarea filtrului AquaClean. Urmaţi pur şi simplu instrucţiunile
de pe ecran.
2. Activarea filtrului AquaClean atunci când vă este solicitat.
Notă: Înlocuiţi filtrul AquaClean imediat ce capacitatea a scăzut la 0% şi pictograma filtrului este
afişată intermitent cu frecvenţă mare. Înlocuiţi filtrul AquaClean la interval de cel puţin 3 luni, chiar
dacă aparatul nu a indicat încă necesitatea înlocuirii.
Sugestie: Vă recomandăm să achiziţionaţi un filtru nou când capacitatea a scăzut la 10% şi pictograma
filtrului este afişată intermitent cu frecvenţă mică. Astfel vă asiguraţi că veţi putea înlocui filtrul atunci
când capacitatea scade la 0%.
1 Apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), derulați până la AQUACLEAN
FILTER (Filtru AquaClean) și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Pe ecran apare întrebarea dacă doriți să activați un filtru nou.
2 Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
- Ecranul actualizează automat numărul de filtre utilizate (Fig. 5).
Notă: Dacă doriți să înlocuiți filtrul AquaClean după ce ați utilizat 8 filtre, trebuie mai întâi să detartrați
aparatul. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. Activarea filtrului AquaClean în orice alt moment
Puteți începe să (re)folosiți filtrul AquaClean în orice moment, urmând instrucțiunile de mai jos.
1 Apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), selectați MENU (Meniu) și
apăsați butonul OK pentru a confirma. Derulați la AQUACLEAN FILTER (Filtru AquaClean). Apăsați
butonul OK pentru a confirma.
- Ecranul indică numărul de filtre AquaClean care au fost instalate anterior, de la 0 la 8 (Fig. 5).
2 Selectați ON (Pornit) pe ecran și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Ecranul actualizează automat numărul de filtre utilizate (Fig. 5).
- Apare apoi ecranul „aparat pregătit” cu pictograma AquaClean 100%, pentru a indica faptul că
filtrul a fost instalat (Fig. 6).
3 Distribuiți 2 cești de apă fierbinte (0,5 l) pentru a finaliza activarea. Aruncați această apă.
Notă: În unele situații, aparatul vă va informa că trebuie să detartrați aparatul înainte de a putea
instala și activa un filtru AquaClean nou. Aceasta deoarece aparatul trebuie să fie complet lipsit de
calcar înainte de a începe să utilizați filtrul AquaClean. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Utilizarea panoului de comandă
În cele ce urmează găsiți o prezentare generală și o descriere a panoului de control al aparatului.
Unele dintre butoane au funcție dublă; dacă este cazul, pe ecran apar pictogramele de navigare.
Utilizați butoanele de lângă pictogramă pentru a selecta sau a confirma alegerile dvs.
Utilizați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale) pentru a selecta alte băuturi și
pentru a schimba setări ca duritatea apei și temperatura cafelei.
125
Română
Pagina: 127
ESPRESSO CAPPUCCINO
LATTE
MACCHIATO
AROMA
STRENGTH
MENU /
SPECIAL DRINKS
COFFEE
CAFÉ
AU LAIT
3
2
1
5
4
1. Butonul Pornit/Oprit 4. Buton MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS
(Băuturi speciale)
2. Butoane cu impulsuri pentru băuturi 5. Pictograme de navigare (sus, jos, înapoi, ok)
3. Buton AROMA STRENGTH (Intensitate aromă)
Măsurarea durităţii apei
Utilizați banda de testare a durității furnizată pentru a seta duritatea apei. Apăsați butonul MENU
(Meniu), selectați meniul și derulați pentru a selecta duritatea apei.
1 Scufundați banda testului pentru duritatea apei în apă de la robinet timp de 1 secundă. Apoi,
așteptați 1 minut.
2 Verificați numărul de pătrățele care s-au înroșit.
3 Selectați setarea corespunzătoare pentru duritatea apei și apăsați butonul OK, pentru a confirma.
Număr de pătrățele roșii:
Valoarea care trebuie setată 1 2 3 4
Prepararea băuturilor
Puteți selecta o băutură, apăsând unul din butoanele cu impulsuri pentru băuturi sau selectând altă
băutură din meniu.
- Dacă doriți să preparați două cești, apăsați de două ori pe butonul cu impulsuri pentru băuturi,
corespunzător băuturii selectate, sau selectați o băutură pe bază de cafea din MENU (Meniu) și
apăsați-o de două ori (Fig. 7). Aparatul efectuează automat două cicluri succesive de râșnire pentru
băutura selectată. Nu puteți prepara decât două băuturi pe bază de cafea simultan.
- Glisați distribuitorul de cafea în sus sau în jos pentru a regla înălțimea acestuia la dimensiunea
ceștii sau a paharului de cafea pe care îl folosiți.
Prepararea băuturilor pe bază de cafea
1 Umpleţi rezervorul de apă cu apă de la robinet şi compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de
cafea.
126 Română
Pagina: 128
2 Pentru a prepara o cafea, apăsați unul dintre butoanele cu impulsuri pentru băuturi. Pentru a
selecta un alt tip de cafea, apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale),
selectați DRINKS (Băuturi), derulați în jos până la băutura dorită și apăsați butonul OK.
3 Pentru a opri distribuirea cafelei, apăsaţi butonul OK.
Prepararea băuturilor pe bază de lapte
1 Umpleţi rezervorul de apă cu apă de la robinet şi compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de
cafea.
2 Îndepărtați capacul recipientului pentru lapte și umpleți-l cu lapte (Fig. 9).
Utilizați mereu lapte de la frigider, pentru rezultate optime.
3 Așezați la loc capacul pe recipientul pentru lapte.
4 Dacă este atașat, îndepărtați distribuitorul de apă fierbinte de pe aparat.
5 Înclinați ușor carafa de lapte și atașați-o la aparat.
6 Deschideți distribuitorul de lapte și așezați o ceașcă pe tava de scurgere.
7 Pentru a prepara o băutură pe bază de lapte, apăsați unul dintre butoanele cu impulsuri pentru
băuturi. Pentru a selecta un alt tip de băutură bazată pe lapte, apăsați butonul MENU
(Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), selectați DRINKS (Băuturi), derulați în jos până la
băutura dorită și apăsați butonul OK.
Aparatul vă reamintește că trebuie să instalați carafa de lapte și să deschideți distribuitorul
dispozitivului de spumare a laptelui.
8 Imediat după distribuirea băuturii pe bază de lapte, pe ecran vi se solicită să confirmați dacă doriți
să efectuați procedura de curățare rapidă a carafei de lapte. Aveți la dispoziție 10 secunde pentru a
activa procedura de curățare rapidă. Apăsați butonul OK pentru a confirma.
Prepararea cafelei cu cafea premăcinată
1 Desfaceți capacul și turnați numai o măsură de cafea premăcinată în compartimentul pentru cafea
premăcinată. Închideți apoi capacul (Fig. 10).
2 Apăsaţi butonul AROMA STRENGTH şi selectaţi funcţia de infuzare a cafelei pre-măcinate.
3 Apăsați butonul OK pentru a confirma.
4 Selectați băutura.
Notă: Atunci când folosiţi cafea premăcinată, puteţi prepara numai o singură băutură pe bază de
cafea pe rând.
Distribuirea apei calde
1 Dacă nu este atașat, atașați distribuitorul de apă fierbinte pe aparat (Fig. 8).
2 Apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale). Selectați DRINKS (Băuturi),
confirmați și derulați pentru a selecta HOT WATER (Apă fierbinte).
3 Apăsați butonul OK pentru a confirma. Pe ecran vi se amintește să instalați distribuitorul de apă
fierbinte, apăsați butonul OK pentru a confirma.
4 Pentru a opri distribuirea apei fierbinți, apăsați butonul OK.
127
Română
Pagina: 129
Personalizarea băuturilor
Reglarea volumului de cafea și lapte
Puteți regla volumul de băutură preparat potrivit gusturilor dumneavoastră și dimensiunii ceștilor.
1 Pentru a regla volumul de espresso, ţineţi apăsat butonul ESPRESSO până când ecranul afişează
pictograma MEMO (Notiţă).
- Aparatul intră în faza de programare și începe să prepare băutura selectată.
2 Apăsaţi butonul OK atunci când în ceaşcă există cantitatea dorită de espresso.
- Bifa de pe ecran indică faptul că butonul este programat: de fiecare dată când este apăsat,
aparatul prepară espresso în volumul setat.
Notă: Pentru a seta volumul de cafea, café au lait, cappuccino și latte macchiato, urmați aceeași
procedură: țineți apăsat butonul băuturii și apăsați butonul OK atunci când în ceașcă se află
cantitatea dorită de cafea sau lapte. Asigurați-vă că este instalată carafa de lapte și că distribuitorul
de lapte este deschis.
Reglarea intensităţii cafelei
- Pentru a modifica intensitatea cafelei, apăsaţi butonul AROMA STRENGTH (Intensitate aromă).
- De fiecare dată când apăsaţi butonul AROMA STRENGTH (Intensitate aromă), aparatul selectează
o setare superioară pentru intensitatea aromei. Există 5 intensităţi, 1 reprezentând o cafea foarte
slabă, iar 5 una foarte intensă. După setarea 5, se selectează din nou setarea 1 (Fig. 12).
- Pe ecran apare intensitatea aleasă. După ce reglaţi intensitatea cafelei, afişajul revine la meniul
principal şi salvează intensitatea aleasă a aromei atunci când preparaţi o cafea.
Reglarea setărilor râşniţei
Puteți regla setările râșniței, utilizând butonul de setare a râșnirii, aflat în interiorul recipientului pentru
boabe. Există 10 setări diferite pentru râșnire, dintre care puteți alege. Cu cât este mai joasă setarea,
cu atât cafeaua este mai tare.
Notă: Puteţi regla setările de râşnire numai atunci când aparatul râşneşte boabe de cafea. Trebuie să
preparați 2 până la 3 băuturi înainte de a simți întreaga diferență.
Atenţie: Nu rotiți butonul de setare a râşnirii mai mult de o treaptă o dată, pentru a preveni
deteriorarea râşniţei.
1 Aşezaţi o ceaşcă sub distribuitorul de cafea.
2 Deschideţi capacul compartimentului pentru cafea boabe.
3 Apăsaţi butonul ESPRESSO.
4 Când râşniţa începe să râşnească, împingeţi în jos butonul de setare a râşnirii şi rotiţi-l către stânga
sau către dreapta (Fig. 13).
Manevrarea unităţii de infuzare
Vizitaţi www.saeco.com/care pentru instrucţiuni video detaliate despre cum să demontaţi, să
introduceţi şi să curăţaţi unitatea de infuzare.
128 Română
Pagina: 130
Scoaterea grupului de infuzare din aparat
1 Pentru a opri aparatul, mai întâi apăsați butonul de pornire/oprire de pe panoul de control și apoi
treceți întrerupătorul general de pe partea din spate a aparatului în poziția „O”.
2 Scoateţi tava de scurgere şi compartimentul de zaţ.
3 Deschideţi uşiţa de service.
4 Apăsaţi butonul PUSH (1) şi trageţi de mânerul unităţii de infuzare pentru a o scoate din aparat (2)
(Fig. 14).
5 Scoateți sertarul (Fig. 15) pentru reziduuri de cafea.
Introducerea unității de infuzare la loc
Înainte de glisa unitatea de infuzare înapoi în aparat, asigurați-vă că se află în poziția corectă.
1 Verificați ca săgeata de pe cilindrul galben de pe latura cu unitatea de infuzare să fie aliniată cu
săgeata neagră și cu N (Fig. 16).
- Dacă acestea nu sunt aliniate, apăsați în jos maneta până intră în contact cu baza unității de
infuzare (Fig. 17).
2 Asigurați-vă că poziția cârligului galben de fixare de pe cealaltă latură a unității de infuzare este
corectă.
- Pentru a poziţiona corect cârligul, împingeţi-l în sus până ajunge în poziţia (Fig. 18) maximă.
3 Așezați la loc sertarul pentru reziduuri de cafea.
4 Glisaţi unitatea de infuzare înapoi în aparat pe fantele de ghidare de pe părţile laterale, până când
se fixează pe poziţie cu un clic. Nu apăsați butonul PUSH (Apăsare).
5 Închideți ușița de service și apoi așezați la loc tava de scurgere cu compartimentul de zaț.
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea şi întreţinerea regulată menţin aparatul dvs. în condiţie perfectă de funcţionare şi asigură
aroma cafelei pentru un timp îndelungat, un flux constant de cafea şi spumă de lapte perfectă.
Consultaţi tabelul pentru a afla când şi cum să curăţaţi toate piesele detaşabile ale aparatului. Puteţi
afla informaţii mai detaliate şi instrucţiuni video pe www.saeco.com/care.
Tabel de curăţare
Tabel de curățare
Descrierea piesei Când se curăță Cum se curăță
Unitate de infuzare Săptămânal Scoateți unitatea de infuzare și curățați-o sub jet de
apă.
În funcție de tipul de
utilizare
Lubrifiați unitatea de infuzare.
În fiecare lună Curățați unitatea de infuzare cu tablete de
îndepărtare a uleiului de cafea.
Carafă de lapte După fiecare utilizare Efectuați procedura QUICK CARAFE CLEAN (Curățare
rapidă carafă), așa cum indică aparatul după ce
prepară o băutură pe bază de lapte.
129
Română
Pagina: 131
Descrierea piesei Când se curăță Cum se curăță
Zilnic Curățați riguros carafa de lapte. De asemenea, puteți
selecta funcția QUICK CLEAN (Curățare rapidă) prin
intermediul meniului, dacă nu ați efectuat deja
curățarea după prepararea unei băuturi pe bază de
lapte.
Săptămânal Dezasamblați carafa de lapte și curățați toate piesele
sub jet de apă.
În fiecare lună Utilizați detergentul pentru curățarea circuitului de
lapte Saeco CA6705 pentru acest ciclu de curățare.
Tavă de scurgere Imediat ce apare
indicatorul „tavă de
scurgere plină” prin
tava de scurgere.
Goliți tava de scurgere și curățați-o sub jet de apă.
Compartiment de zaț Săptămânal Goliți compartimentul de zaț și curățați-l sub jet de
apă. Asigurați-vă că aparatul este pornit atunci când
goliți și curățați compartimentul de zaț.
Rezervor de apă Săptămânal Curățați-l sub jet de apă.
Compartimentul
pentru cafea
premăcinată/conduc
ta de evacuare a
cafelei
Săptămânal Curățați partea superioară cu o coadă de lingură, așa
cum este ilustrat mai jos.
Curăţarea unităţii de infuzare
Curăţarea regulată a unităţii de infuzare previne colmatarea circuitelor interne cu reziduuri de cafea.
Vizitaţi www.saeco.com/care pentru instrucţiuni video despre cum să demontaţi, să introduceţi şi să
curăţaţi unitatea de infuzare.
Curăţarea unităţii de infuzare sub jet de apă
1 Scoateţi unitatea de infuzare şi sertarul pentru reziduuri de cafea.
2 Clătiţi riguros cu apă sertarul pentru reziduuri de cafea şi unitatea de infuzare. Curăţaţi cu atenţie
filtrul superior (Fig. 21) al unităţii de infuzare.
3 Lăsaţi unitatea de infuzare să se usuce la aer înainte de a o remonta. Nu uscaţi unitatea de infuzare
cu o cârpă, pentru a evita acumularea fibrelor în interiorul acesteia.
Curăţarea unităţii de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea
Utilizați exclusiv tablete de îndepărtare a uleiului de cafea Philips. Urmați instrucțiunile furnizate în
manualul de utilizare a tabletelor de îndepărtare a uleiului de cafea. Vizitați www.saeco.com/care
pentru instrucțiuni video detaliate.
130 Română
Pagina: 132
Lubrifierea unităţii de infuzare
Lubrifiați unitatea de infuzare în mod regulat pentru a vă asigura că piesele mobile continuă să se
miște lin.
1 Aplicați un strat subțire de lubrifiant în jurul axului din partea inferioară a unității (Fig. 22) de
infuzare.
2 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe șinele de pe ambele părți (Fig. 23).
Pentru frecvența lubrifierii, consultați tabelul de mai jos. Vizitați www.saeco.com/care pentru
instrucțiuni video detaliate.
Frecvența utilizării Nr. de băuturi preparate zilnic Frecvența lubrifierii
Scăzută 1-5 O dată la 4 luni
Normală 6-10 O dată la 2 luni
Intensă >10 Lunar
Curăţarea carafei de lapte
Curățarea rapidă a carafei
După prepararea unei băuturi pe bază de lapte, pictograma de curățare a carafei apare pe ecran.
1 Când apare pictograma de curăţare a carafei pe ecran, apăsaţi butonul OK dacă doriţi să efectuaţi
un ciclu de curăţare.Aveți la dispoziție 10 secunde pentru a activa procedura de curățare rapidă.
Apăsați butonul de renunțare dacă nu doriți să inițializați procedura de curățare rapidă.
2 Îndepărtați ceașca cu băutura și așezați o ceașcă goală sub distribuitorul de lapte (Fig. 24).
Notă: Asiguraţi-vă că distribuitorul de lapte este tras în afară.
3 Apăsaţi butonul OK pentru a porni distribuirea de apă caldă.
Curățare riguroasă a carafei de lapte
Pentru a curăţa bine carafa de lapte, trebuie să efectuaţi periodic următoarele operaţii:
1 Scoateți capacul unității (Fig. 25) de distribuire a laptelui.
2 Ridicați distribuitorul de lapte din unitatea de distribuire a laptelui și îndepărtați tubul de lapte din
distribuitorul de lapte (Fig. 26).
3 Scoateţi tubul de lapte din distribuitorul de lapte.
4 Clătiţi bine tubul de lapte şi distribuitorul de lapte cu apă călduţă.
Curăţarea săptămânală a carafei de lapte
Distribuitorul de lapte este alcătuit din 5 componente. O dată pe săptămână, dezasamblaţi toate
componentele şi curăţaţi-le sub jet de apă. De asemenea, puteţi curăţa toate componentele, cu
excepţia recipientului pentru lapte, în maşina de spălat vase.
1 2
5
3
4
1 Tub de lapte
131
Română
Pagina: 133
2 Suport de cauciuc
3 Dispozitiv de spumare a laptelui
4 Racordul dispozitivului de spumare a laptelui
5 Carcasa distribuitorului de lapte
Dezasamblarea distribuitorului de lapte
1 Apăsaţi şi eliberaţi butoanele de decuplare de pe ambele părţi ale părţii superioare a unităţii de
distribuire a laptelui (1) şi ridicaţi partea superioară a recipientului pentru lapte (2).
2 Întoarceți unitatea de distribuire a laptelui cu partea inferioară în sus și prindeți-o strâns cu mâna.
Scoateți tubul de lapte din suport (Fig. 28).
3 Apăsaţi butoanele de deblocare de pe dispozitivul de spumare a laptelui şi scoateţi dispozitivul de
spumare a laptelui din suportul de cauciuc.
4 Scoateţi racordul dispozitivului de spumare a laptelui din dispozitivul de spumare a laptelui.
5 Clătiţi toate componentele sub jet de apă călduţă.
Reasamblarea carafei de lapte
1 Pentru a reasambla distribuitorul de lapte, parcurgeți în ordine inversă pașii 2 – 4 din procedura
„Dezasamblarea distribuitorului de lapte”.
2 Așezați la loc distribuitorul de lapte în partea superioară a carafei de lapte.
3 Aşezaţi partea superioară a carafei de lapte la loc pe carafă.
Notă: Înainte de a așeza la loc distribuitorul laptelui în partea superioară a carafei de lapte, deplasați
știftul din interiorul părții superioare în poziția corectă. Dacă acest știft nu se află în poziția corectă, nu
puteți așeza la loc distribuitorul laptelui în partea superioară a carafei de lapte (Fig. 31).
Curăţarea lunară a carafei de lapte
Utilizați exclusiv detergentul Philips pentru curățarea circuitului de lapte pentru acest ciclu de
curățare.
1 Turnaţi conţinutul pliculeţului cu detergent pentru curăţarea circuitului de lapte în carafa de lapte.
2 Introduceţi carafa de lapte în aparat şi aşezaţi un recipient sub distribuitorul de lapte.
3 Apăsaţi butonul MENU (Meniu), selectaţi DRINKS (Băuturi) şi derulaţi la MILK FROTH (Spumă de
lapte). Apăsaţi butonul OK pentru a porni distribuirea soluţiei de curăţare.
4 Repetaţi pasul 3 până când carafa de lapte este goală.
5 Când carafa este goală, îndepărtaţi recipientul şi carafa de lapte din aparat.
6 Clătiţi bine carafa de lapte şi umpleţi-o cu apă curată până la nivelul MAX.
7 Introduceţi carafa de lapte în aparat.
8 Aşezaţi recipientul sub distribuitorul de lapte.
9 Apăsaţi butonul MENU (Meniu) şi selectaţi MILK FROTH (Spumă de lapte) din meniul DRINKS
(Băuturi) pentru a porni ciclul de clătire a carafei.
10 Repetaţi pasul 9 până când carafa de lapte este goală.
11 Repetaţi paşii 6–10.
12 Când aparatul încetează să mai distribuie apă, ciclul de curăţare s-a încheiat.
13 Dezasamblaţi toate componentele şi clătiţi-le sub jet de apă călduţă.
Procedura de detartrare
Utilizaţi numai detartrantul Philips. Nu utilizaţi în nicio situaţie detartrant pe bază de acid sulfuric, acid
clorhidric, acid sulfamic sau acid acetic (oţet) deoarece acesta poate deteriora circuitul de apă din
aparatul dvs. şi nu dizolvă calcarul în mod corespunzător. Neutilizarea detartrantului Philips va duce la
132 Română
Pagina: 134
pierderea garanţiei. De asemenea, neîndepărtarea calcarului din aparat va duce la pierderea garanţiei.
Puteţi cumpăra soluţia de detartrare Philips din magazinul online, la adresa www.saeco.com/care.
1 Când aparatul vă solicită detartrarea (Fig. 33), apăsați butonul OK pentru a începe. Pentru a porni
detartrarea fără ca aparatul să o solicite, apăsați butonul MENU (Meniu), derulați pentru a selecta
START CALC CLEAN (Pornire detartrare) și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Afișajul vă reamintește că trebuie să introduceți carafa de lapte. Umpleți cu apă carafa de lapte
până la nivelul MIN. Introduceți carafa de lapte în aparat și deschideți distribuitorul de lapte.
- Afișajul vă reamintește că trebuie să deschideți distribuitorul de lapte.
- Afișajul vă reamintește că trebuie să scoateți filtrul AquaClean.
2 Scoateți tava de scurgere și compartimentul de zaț, goliți-le și așezați-le înapoi în poziție.
3 Scoateți rezervorul de apă și goliți-l.
4 Aşezaţi un recipient mare (1,5 l) sub distribuitorul de cafea.
5 Turnați întreaga sticlă de soluție de detartrare Philips în rezervorul de apă și umpleți apoi
rezervorul de apă până la nivelul CALC CLEAN (Fig. 34). Apoi, așezați-l înapoi în aparat și apăsați
butonul OK pentru confirmare.
6 Începe prima fază a procedurii de detartrare. Procedura de detartrare durează aproximativ 30 de
minute și constă dintr-un ciclu de detartrare și un ciclu de clătire.
7 Lăsați aparatul să distribuie soluția de detartrare până când ecranul vă informează că rezervorul de
apă este gol.
8 Goliți rezervorul de apă, clătiți-l și apoi reumpleți-l cu apă curată până la indicatorul CALC CLEAN.
9 Scoateți și clătiți carafa de lapte. Umpleți-o cu apă curată până la nivelul MIN și reintroduceți-o în
aparat. Apoi, deschideți distribuitorul de lapte.
10 Goliți recipientul și așezați-l înapoi sub distribuitorul de cafea. Apăsați OK pentru a confirma.
11 Începe a doua fază a ciclului de detartrare, anume faza de clătire, care durează 3 minute. Aparatul
afișează pictograma de clătire și durata fazei.
12 Așteptați până când aparatul nu mai distribuie apă. Procedura de detartrare este finalizată când
apare bifa pe ecran.
13 Apăsați butonul OK pentru a părăsi ciclul de detartrare. Aparatul începe să se încălzească și
efectuează ciclul de clătire automată.
14 Curățați carafa pentru lapte după detartrare.
15 Curățați unitatea de infuzare după detartrare.
16 Instalați un filtru AquaClean nou în rezervorul de apă.
Sugestie: Utilizarea filtrului AquaClean reduce frecvenţa detartrării!
Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este
întreruptă
Puteţi părăsi procedura de detartrare apăsând pe butonul pornit/oprit din panoul de control. Dacă
procedura de detartrare este întreruptă înainte de a se fi încheiat în întregime, efectuaţi următorii paşi:
1 Goliţi rezervorul de apă şi clătiţi-l temeinic.
2 Umpleţi rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul CALC CLEAN şi porniţi din nou aparatul.
Aparatul se va încălzi şi va efectua un ciclu de clătire automată.
3 Înainte de a infuza vreo băutură, efectuaţi un ciclu de clătire manual. Pentru a realiza un ciclu
manual de clătire, mai întâi distribuiţi o jumătate de rezervor de apă fierbinte şi apoi infuzaţi 2 ceşti
de cafea pre-măcinată fără a adăuga cafea măcinată.
Notă: Dacă procedura de detartrare nu s-a finalizat, aparatul va necesita efectuarea unei alte
proceduri de detartrare cât mai curând posibil.
133
Română
Pagina: 135
Pictograme de avertizare şi coduri de eroare
Semnificaţia pictogramelor de avertizare
Semnificația pictogramelor de avertizare
Pictogramele de avertizare sunt afişate cu roşu. Regăsiţi mai jos o listă de pictograme de avertizare ce
pot apărea pe ecran, împreună cu semnificaţia acestora.
ADD WATER
Umpleţi rezervorul de apă cu
apă curată până la nivelul
MAX.
INSERT CARAFE
Carafa de lapte nu este
montată. Introduceţi carafa de
lapte în aparat.
ADD COFFEE
Compartimentul pentru cafea
boabe este gol. Introduceţi
boabe noi de cafea în
compartimentul pentru cafea
boabe.
Recipientul pentru cafea
măcinată este plin. Asiguraţi-
vă că aparatul este pornit. Apoi
scoateţi şi goliţi
compartimentul de zaţ.
Unitatea de infuzare nu este
montată în aparat sau nu
este introdusă corect.
Introduceţi grupul de
infuzare.
Unitatea de infuzare este
colmatată cu pudră de cafea.
Curăţaţi unitatea de infuzare.
INSERT
WATER SPOUT
Distribuitorul de apă caldă nu
este montat. Introduceţi
distribuitorul de apă caldă.
Introduceţi tava de scurgere şi
închideţi uşiţa de serviciu.
10
SUPPORT REQUIRED
Dacă afişajul indică un cod
de eroare, consultaţi
secţiunea „Semnificaţia
codurilor de eroare” pentru a
vedea ce semnificaţie are
codul de pe ecran şi ce puteţi
face. Aparatul nu poate fi
utilizat când această
pictogramă este afişată pe
ecran.
Introduceți distribuitorul de
apă fierbinte și apăsați
butonul OK pentru a porni.
Semnificaţia codurilor de eroare
Regăsiţi mai jos o listă de coduri de eroare care prezintă probleme pe care le puteţi rezolva dvs.
Instrucţiuni video sunt disponibile la www.saeco.com/care. Dacă apare un alt cod de eroare, vă rugăm
să contactaţi Centrul naţional de asistenţă clienţi Philips. Pentru detalii referitoare la contact,
consultaţi broşura de garanţie.
134 Română
Pagina: 136
Cod de
eroare
Problemă Soluţie posibilă
01 Pâlnia pentru cafea
este colmatată.
Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Scoateţi grupul
de infuzare. Desfaceţi apoi capacul compartimentului pentru
cafea premăcinată şi introduceţi coada lingurii în pâlnia pentru
cafea. Mişcaţi coada în sus şi în jos până cade toată cafeaua
blocată (Fig. 20). Vizitaţi www.saeco.com/care pentru
instrucţiuni video detaliate.
03 Unitatea de infuzare
este murdară sau nu
este unsă corect.
Opriţi aparatul de la întrerupătorul de alimentare. Clătiţi
unitatea de infuzare cu apă curată, lăsaţi-o să se usuce şi apoi
ungeţi-o. Consultaţi capitolul „Curățarea unității de preparare”
sau vizitați www.saeco.com/care pentru instrucţiuni video
detaliate. Apoi porniţi din nou aparatul.
04 Unitatea de infuzare nu
este poziţionată corect.
Opriţi aparatul de la întrerupătorul de alimentare. Scoateţi
unitatea de infuzare şi reintroduceţi-o. Asiguraţi-vă că poziţia
cârligului de fixare a unităţii de infuzare este corectă înainte de
a o introduce. Consultați capitolul „Manevrarea unităţii de
preparare” sau vizitaţi www.saeco.com/care pentru
instrucţiuni video detaliate. Apoi porniţi din nou aparatul.
05 Există aer în circuitul de
apă.
Reporniţi aparatul prin oprirea şi pornirea din nou a acestuia
de la întrerupătorul de alimentare. Dacă aceasta funcţionează,
distribuiţi 2-3 ceşti de apă fierbinte. Detartraţi aparatul dacă nu
aţi făcut-o de o perioadă mai lungă de timp.
Filtrul AquaClean nu a
fost pregătit
corespunzător înainte
de instalare sau este
înfundat.
Scoateţi filtrul AquaClean şi încercaţi din nou să preparaţi o
cafea. Dacă funcţionează, asiguraţi-vă că filtrul AquaClean este
pregătit corespunzător înainte de a-l monta la loc. Aşezaţi
filtrul AquaClean înapoi în rezervorul de apă. Dacă tot nu
funcţionează, filtrul este înfundat şi trebuie schimbat.
14 Aparatul s-a
supraîncălzit.
Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou după 30 de minute.
Comandarea accesoriilor
Pentru a curăţa şi detartra aparatul, utilizaţi numai produse de întreţinere Philips. Aceste produse pot
fi achiziţionate de la magazinul dvs. local, de la centrele de asistenţă autorizate sau online la
www.saeco.com/care.
Produse de întreţinere şi numerele tipurilor:
- Soluţie de detartrare (CA6700)
- Filtru AquaClean CA6903
- Lubrifiant pentru unitatea de infuzare HD5061
- Tablete de îndepărtare a uleiului de cafea CA6704
- Detergent pentru curăţarea circuitului de lapte CA6705
- Kit de întreţinere CA6707
135
Română
Pagina: 137
Depanare
Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri
video de asistenţă şi o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la www.saeco.com/care.
Dacă nu puteţi rezolva problema, contactaţi Centrul naţional de asistenţă clienţi. Pentru detalii
referitoare la contact, consultaţi broşura de garanţie.
Problemă Cauză Soluție
Tava de scurgere se
umple repede.
Acest lucru este normal.
Aparatul folosește apă pentru a
clăti circuitul intern și unitatea
de infuzare. O anumită
cantitate de apă curge prin
sistemul intern direct în tava de
scurgere.
Goliți tava de scurgere când indicatorul
„tavă de scurgere plină” apare prin
capacul (Fig. 19) tăvii de scurgere.
Așezați o ceașcă sub gura de distribuire
pentru a colecta apa de clătire.
Aparatul este în modul
DEMO (Demonstrație).
Ați apăsat butonul standby (de
veghe) mai mult de 8 secunde.
Opriți aparatul și porniți-l din nou de la
întrerupătorul general de pe partea din
spate a acestuia.
Pictograma
„compartiment de zaț
plin” rămâne afișată.
Ați golit compartimentul de zaț
în timp ce aparatul era oprit.
Goliți întotdeauna compartimentul de
zaț în timp ce aparatul este pornit. În
cazul în care goliți compartimentul de
zaț cu aparatul oprit, contorul ciclurilor
de cafea nu se resetează.
Ați așezat compartimentul de
zaț la loc prea repede.
Nu așezați la loc compartimentul de zaț
până când nu vi se solicită acest lucru
pe ecran.
Aparatul îmi solicită să
golesc compartimentul
de zaț chiar dacă acesta
nu este plin.
Aparatul nu a resetat contorul
după ultima golire a
compartimentului de zaț.
Așteptați întotdeauna aproximativ 5
secunde atunci când așezați la loc
compartimentul de zaț. În acest mod,
contorul de zaț se va reseta la zero.
Goliți întotdeauna compartimentul de
zaț în timp ce aparatul este pornit. În
cazul în care goliți compartimentul de
zaț cu aparatul oprit, compartimentul de
zaț nu se va reseta.
Compartimentul de zaț
este prea plin și mesajul
„Goliți compartimentul
de zaț” nu a fost afișat.
Ați scos tava de scurgere fără
să goliți compartimentul de zaț.
Atunci când scoateți tava de scurgere,
goliți și compartimentul de zaț, chiar
dacă acesta conține numai puțin zaț. În
acest mod, contorul de zaț va fi resetat
la zero și va reîncepe să contorizeze
corect zațul.
Nu pot să scot unitatea
de infuzare.
Unitatea de infuzare nu se află
în poziția corectă.
Resetați aparatul astfel: așezați la loc
tava de scurgere și compartimentul de
zaț. Închideți apoi ușița de service și
opriți și porniți aparatul din nou.
Încercați din nou să scoateți unitatea de
infuzare.
Nu ați scos compartimentul de
zaț.
Scoateți compartimentul de zaț înainte
de a scoate unitatea de infuzare.
136 Română
Pagina: 138
Problemă Cauză Soluție
Nu pot să introduc la loc
unitatea de infuzare.
Unitatea de infuzare nu se află
în poziția corectă.
Resetați aparatul astfel: așezați la loc
tava de scurgere și compartimentul de
zaț. Lăsați unitatea de infuzare afară.
Închideți ușița de service, apoi porniți și
opriți aparatul. Apoi instalați unitatea de
infuzare în poziția corectă și
reintroduceți-o în aparat.
Aparatul este în continuare
blocat în procedura de
detartrare.
Nu puteți scoate unitatea de infuzare
când procedura de detartrare este în
desfășurare. Terminați mai întâi
procedura de detartrare și apoi scoateți
unitatea de infuzare.
Cafeaua este apoasă. Râșnița este reglată la o setare
prea grosieră.
Setați râșnița la o setare mai fină.
Conducta de evacuare a cafelei
este înfundată.
Curățați conducta de evacuare a cafelei
folosind o coada de lingură. Opriți și
apoi porniți din nou aparatul.
Aparatul efectuează procedura
de autoreglare.
Infuzați câteva cești de cafea.
Unitatea de infuzare este
murdară sau necesită ungere.
Curățați și ungeți unitatea de infuzare.
Cafeaua nu este suficient
de fierbinte.
Ceștile pe care le folosiți sunt
reci.
Preîncălziți ceștile clătindu-le cu apă
fierbinte.
Temperatura setată este prea
mică. Verificați setările din
meniu.
Setați temperatura la nivelul „high”
(ridicat) din meniu.
Ați adăugat lapte. Indiferent dacă laptele adăugat este
cald sau rece, acesta reduce
întotdeauna temperatura cafelei într-o
oarecare măsură.
Cafeaua nu iese sau iese
foarte încet.
Filtrul AquaClean nu a fost
pregătit corespunzător pentru
instalare sau este înfundat.
Scoateți filtrul AquaClean și încercați să
preparați din nou o cafea. Dacă
funcționează, asigurați-vă că filtrul
AquaClean este pregătit corespunzător
înainte de a-l așeza la loc. Fixați înapoi
filtrul pregătit. Dacă tot nu funcționează,
filtrul este înfundat și trebuie schimbat.
Râșnița este reglată la o setare
prea fină.
Setați râșnița la o setare mai grosieră.
Unitatea de infuzare este
murdară.
Curățați unitatea de infuzare.
Distribuitorul de cafea este
murdar.
Curățați gura de distribuire a cafelei și
orificiile acesteia cu un ac.
137
Română
Pagina: 139
Problemă Cauză Soluție
Circuitul aparatului este blocat
cu calcar.
Detartrați aparatul.
Laptele nu se spumează. Carafa de lapte este murdară
sau nu este introdusă corect.
Curățați carafa și asigurați-vă că o
poziționați și o introduceți corect.
Distribuitorul de lapte nu s-a
deschis complet.
Verificați dacă distribuitorul de lapte se
află în poziția corectă.
Carafa de lapte nu este
asamblată complet.
Asigurați-vă că toate componentele (în
special tubul de lapte) au fost
asamblate corect.
Tipul de lapte utilizat nu este
adecvat pentru spumare.
Tipurile de lapte diferite determină
cantități și calități diferite de spumă. Am
testat următoarele tipuri de lapte care
oferă rezultate bune la spumare: lapte
semi-degresat sau lapte de vacă
integral, lapte de soia și lapte fără
lactoză. Nu s-au testat alte tipuri de
lapte care pot avea ca rezultat o
cantitate mică de spumă.
Laptele stropește. Laptele pe care îl utilizați nu
este suficient de rece.
Asigurați-vă că utilizați lapte rece de la
frigider.
Aparatul pare să prezinte
scurgeri.
Aparatul folosește apă pentru a
clăti circuitul intern și unitatea
de infuzare. O anumită
cantitate de apă curge prin
sistemul intern direct în tava de
scurgere. Acest lucru este
normal.
Goliți tava de scurgere când indicatorul
„tavă de scurgere plină” apare prin
capacul (Fig. 19) tăvii de scurgere.
Așezați o ceașcă sub gura de distribuire
pentru a colecta apa de clătire.
Tava de scurgere este prea
plină și a curs pe afară, de
aceea aparatul pare să prezinte
scurgeri.
Goliți tava de scurgere când indicatorul
„tavă de scurgere plină” apare prin
capacul (Fig. 19) tăvii de scurgere.
Așezați o ceașcă sub gura de distribuire
pentru a colecta apa de clătire.
Aparatul nu este așezat pe o
suprafață orizontală.
Așezați aparatul pe o suprafață
orizontală, astfel încât indicatorul „tavă
de scurgere plină” să funcționeze
corect.
Nu pot activa filtrul
AquaClean și aparatul
solicită efectuarea
procedurii de detartrare.
Filtrul nu a fost înlocuit la timp
după ce pictograma pentru
filtrul AquaClean a început să
lumineze intermitent și
capacitatea a scăzut la 0%.
Detartrați mai întâi aparatul și apoi
instalați filtrul AquaClean.
138 Română
Pagina: 140
Problemă Cauză Soluție
Nu ați instalat filtrul AquaClean
cu ocazia primei puneri în
funcțiune, ci după ce s-au
preparat aproximativ 25 de
cafele (cu cești de 100 ml).
Aparatul trebuie să fie complet
lipsit de calcar înainte să
instalați filtrul AquaClean.
Detartrați mai întâi aparatul și apoi
instalați un filtru AquaClean nou. După
detartrare, contorul filtrului este resetat
la 0/8. Confirmați întotdeauna activarea
filtrului în meniul aparatului. Parcurgeți
această procedură și la înlocuirea
filtrului.
Noul filtru de apă nu se
potrivește.
Ați încercat să instalați un filtru
diferit de AquaClean.
Doar filtrul AquaClean se potrivește în
aparat.
Aparatul emite un
zgomot.
Este normal ca aparatul dvs. să
emită zgomote în timpul
utilizării.
Dacă aparatul începe să emită alt tip de
zgomote, curățați unitatea de preparare
și lubrifiați-o.
Mașina emite un zgomot de
pompare, atunci când încearcă
să tragă apă din rezervorul de
apă.
Filtrul AquaClean nu este pregătit.
Pregătiți filtrul AquaClean conform
descrierii din capitolul „Filtrul
AquaClean”, paragraful „Pregătirea
filtrului AquaClean pentru activare”.
Rezervorul de apă nu este introdus
complet. Scoateți rezervorul de apă,
îndepărtați orice boabe de cafea sau
particule de praf prezente sub acesta și
așezați-l la loc.
139
Română
Pagina: 266
Milk
circuit
cleaner
START
DESCALING?
~ 15 MIN
14042_A5.pdf 1 12-10-17 14:08

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Philips Saeco PicoBaristo SM5473.

Pune o întrebare despre Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Ai o întrebare despre Philips Saeco PicoBaristo SM5473 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Philips Saeco PicoBaristo SM5473 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.