manual Philips 6000 series 43PUS6262

Vezi mai jos un manual pentru Philips 6000 series 43PUS6262. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Philips
  • Produs: televizor LED
  • Model/denumire: 6000 series 43PUS6262
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Franceză, Italiană, Olandeză, Germană, Spaniolă, Daneză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză, Cehă, Slovacă, Finlandeză, Polonez, Maghiară, Turc, Română, Rusă, Ucrainean, Engleză

Cuprins

Pagina: 1
Cuprins
1 Primiţi asistenţă 3
1.1 Identificaţi-vă şi înregistraţi-vă televizorul 3
1.2 Asistenţă şi manual de utilizare pentru televizor
3
1.3 Asistenţă On-line şi Manual de utilizare 3
1.4 Asistenţă Clienţi/Reparaţii 3
2 Software 5
2.1 Actualizare software 5
2.2 Versiune software 5
3 Ghid rapid 6
3.1 Telecomandă 6
3.2 Senzor IR 7
3.3 Joystick - control local 7
4 Configurarea 9
4.1 Citiţi despre siguranţă 9
4.2 Poziţionare TV 9
4.3 Pornirea televizorului 9
5 Conexiuni 11
5.1 Ghid de conectivitate 11
5.2 Antenă 11
5.3 Satelit 11
5.4 Dispozitiv video 11
5.5 Dispozitiv audio 12
5.6 Dispozitiv mobil 13
5.7 Alt dispozitiv 14
6 Schimbarea sursei 17
6.1 Lista de surse 17
6.2 Redenumirea dispozitivului 17
6.3 Rescanare conexiuni 17
7 Canale 18
7.1 Despre canale şi schimbarea canalelor 18
7.2 Instalare canale 18
7.3 Listă de canale 23
7.4 Canale favorite 25
7.5 Text/Teletext 25
8 Ghid TV 27
8.1 De ce aveţi nevoie? 27
8.2 Utilizarea ghidului TV 27
9 Înregistrare şi Pauză TV 29
9.1 Înregistrare 29
9.2 Pauză TV 30
10 Clipuri video, fotografii şi muzică 31
10.1 De pe o conexiune USB 31
10.2 Poze 31
10.3 Clipuri video 31
10.4 Muzică 32
11 Deschiderea meniurilor Setări TV 33
11.1 Prezentare generală a meniului Acasă 33
11.2 Meniu Utilitare 33
11.3 Setări rapide şi Toate setările 33
11.4 Toată setările 33
12 Reţea 42
12.1 Reţea la domiciliu 42
12.2 Conectare la reţea 42
12.3 Setări reţea 43
13 Smart TV 45
13.1 Configurarea Smart TV 45
13.2 Prima pagină Smart TV 45
13.3 Galerie de aplicaţii 45
13.4 Vizualizare multiplă 45
14 Ambilight 46
14.1 Stil Ambilight 46
14.2 Luminozitate, Saturaţie Ambilight 46
14.3 Ambilight+hue 46
14.4 Setări Ambilight avansate 47
15 Netflix 49
16 Protecţia mediului 50
16.1 Eticheta energetică europeană 50
16.2 Casare 50
17 Specificaţii 51
17.1 Alimentare 51
17.2 Recepţie 51
17.3 Rezoluţie ecran 51
17.4 Rezoluţie intrare acceptată - clip video 51
17.5 Rezoluţie de intrare acceptată - computer 51
17.6 Sunet 52
17.7 Multimedia 52
17.8 Conectivitate 52
18 Probleme 53
18.1 Sugestii 53
18.2 Pornire 53
18.3 Telecomandă 53
18.4 Canale 53
18.5 Satelit 54
18.6 Imagine 54
18.7 Sunet 55
18.8 HDMI - UHD 56
18.9 USB 56
18.10 Wi-Fi şi internet 56
18.11 Limba meniului este greşită 56
19 Siguranţa şi întreţinerea 57
19.1 Siguranţă 57
19.2 Întreţinerea ecranului 58
20 Condiţii de utilizare 59
21 Drepturi de autor 60
21.1 MHL 60
21.2 Ultra HD 60
21.3 HDMI 60
21.4 Dolby Digital 60
21.5 DTS 2.0 + Digital Out™ 60
21.6 Wi-Fi Alliance 60
21.7 Alte mărci comerciale 60
22 Open Source 61
22.1 Software open source 61
22.2 Licenţa open source 61
Index 62
2
Pagina: 2
1
Primiţi asistenţă
1.1
Identificaţi-vă şi înregistraţi-
vă televizorul
Identificaţi-vă televizorul - modelul şi numărul de
serie al televizorului
Este posibil să vi se solicite să precizaţi numărul
modelului şi numărul de serie ale televizorului. Puteţi
găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe
eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele
televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.
Înregistraţi televizorul
Înregistraţi-vă televizorul şi bucuraţi-vă de o serie de
beneficii printre care asistenţă integrală (inclusiv
materiale pentru descărcare), acces privilegiat la
informaţii despre produse noi, oferte şi reduceri
exclusive, ocazia de a câştiga premii şi chiar de a
participa la sondaje speciale despre noile lansări.
Vizitaţi www.philips.com/welcome
1.2
Asistenţă şi manual de
utilizare pentru televizor
 Setări > Asistenţă
Puteţi utiliza funcţia Asistenţă pentru a diagnostica şi
a obţine mai multe informaţii despre televizorul dvs.
• Verificare televizor - Puteţi verifica dacă imaginea,
sunetul, Ambilight* funcţionează corespunzător în
timpul redării unui scurt clip video.
• Verificaţi reţeaua - Verificaţi conexiunea la reţea.
• Actualizare software - Verificaţi actualizările
software disponibile.
• Manual de utilizare - Pentru informaţii despre
televizor, citiţi manualul de utilizare.
• Depanare - Găsiţi o soluţie pentru întrebări
frecvente.
• Setări fabrică - Restabiliţi toate setările la cele din
fabrică.
• Reinstalare televizor - Reinstalaţi şi parcurgeţi din
nou instalarea televizorului.
• Informaţii de contact - Afişaţi numărul de telefon
sau adresa web pentru ţara sau regiunea dvs.
* Ambilight este exclusiv pentru modelele de
televizoare xxPUS6262, xxPUT6262.
1.3
Asistenţă On-line şi Manual
de utilizare
Pentru a rezolva eventualele probleme legate de
televizorul Philips, puteţi consulta asistenţa noastră
online. Puteţi selecta limba dvs. şi introduce numărul
modelului pentru televizorul dvs.
Accesaţi www.philips.com/support.
Puteţi găsi pe site-ul de asistenţă numărul de telefon
de contact pentru ţara dvs., precum şi răspunsuri la
întrebări frecvente (FAQ). În anumite ţări, puteţi
discuta online cu unul din colaboratorii noştri şi
adresa întrebările dvs. direct sau prin e-mail.
Puteţi descărca software nou pentru televizor sau
manualul, pentru a-l citi pe calculatorul dvs.
Pentru mai multe detalii despre depanare şi întrebări
frecvente (FAQ)...
Accesaţi http://philips-tvconsumercare.kxondemand
.com/portal/en/ModelSelect
Asistenţă pentru televizor pe tabletă, smartphone sau
calculator
Pentru a derula mai uşor secvenţe extinse de
instrucţiuni, puteţi descărca sistemul de Ajutor TV în
format PDF pe care să îl citiţi pe smartphone, pe
tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteţi tipări
pagina de Ajutor dorită de pe calculator.
Pentru a descărca Asistenţa (manualul utilizatorului),
accesaţi www.philips.com/support
1.4
Asistenţă Clienţi/Reparaţii
Pentru asistenţă şi reparaţii, puteţi apela linia
telefonică de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs.
Inginerii noştri de service se vor ocupa de reparaţie,
dacă este cazul.
Puteţi găsi numărul de telefon în documentaţia
tipărită care însoţeşte televizorul.
Sau consultaţi site-ul nostru
www.philips.com/support şi selectaţi ţara dvs. dacă
este necesar.
Modelul şi numărul de serie al televizorului
Este posibil să vi se solicite să precizaţi numărul
modelului şi numărul de serie ale televizorului. Puteţi
găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe
eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele
televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.
 Avertizare
3
Pagina: 3
Nu încercaţi să reparaţi personal televizorul. Vă puteţi
răni grav, puteţi provoca daune iremediabile
televizorului sau vi se poate anula garanţia.
4
Pagina: 4
2
Software
2.1
Actualizare software
Căutare actualizări
Actualizare de pe Internet
 (Acasă) > Setări > Actualizare software >
Căutare actualizări > Internet
Căutaţi personal o actualizare a software-ului.
• Dacă televizorul este conectat la Internet, este
posibil să primiţi un mesaj care vă sugerează să
actualizaţi software-ul televizorului. Aveţi nevoie de o
conexiune de Internet de mare viteză (bandă
largă). Dacă primiţi acest mesaj, vă recomandăm să
realizaţi actualizarea.
• În timpul actualizării de software, nu există imagine
şi televizorul se va opri şi va reporni. Este posibil ca
acest lucru să se întâmple de câteva ori. Actualizarea
poate dura câteva minute.
• Aşteptaţi până când imaginea televizorului apare din
nou. Nu apăsaţi pe butonul de alimentare  al
televizorului sau pe cel de pe telecomandă în timpul
actualizării de software.
Actualizare prin USB
 (Acasă) > Setări > Actualizare software >
Căutare actualizări > USB
• Aveţi nevoie de un computer cu o conexiune
internet de mare viteză şi de o unitate flash USB
pentru a încărca software-ul pe televizor.
• Utilizaţi un dispozitiv de memorie USB cu spaţiu liber
de 512 MB. Asiguraţi-vă că protecţia la scriere este
dezactivată.
1 - Pornirea actualizării pe televizor
Selectaţi Actualizare software > Căutare actualizări
> USB, apoi apăsaţi pe OK.
2 - Identificarea televizorului
Introduceţi memoria USB în unul din porturile USB ale
televizorului.
Selectaţi Pornire şi apăsaţi pe OK. Pe dispozitivul de
memorie USB se scrie un fişier de identificare.
3 - Descărcarea software-ului televizorului
- Introduceţi memoria USB în computer.
- Pe dispozitivul de memorie USB, localizaţi
fişierul update.html şi faceţi dublu clic pe acesta.
- Faceţi clic pe Trimitere ID.
- Dacă este disponibil un software nou, descărcaţi
fişierul cu extensia .zip.
- După descărcare, dezarhivaţi fişierul şi copiaţi
fişierul autorun.upg pe dispozitivul de memorie
USB.
- Nu puneţi acest fişier într-un dosar.
4 - Actualizarea software-ului televizorului
Introduceţi din nou unitatea de memorie USB în
televizor. Actualizarea începe automat.
Televizorul se opreşte automat timp de 10 secunde şi
apoi porneşte din nou. Aşteptaţi.
Nu . . .
• utilizaţi telecomanda
• scoateţi dispozitivul de memorie USB din televizor
• apăsaţi  de două ori
• apăsaţi comutatorul de alimentare al televizorului
Televizorul se opreşte automat (timp de 10 secunde)
şi apoi porneşte din nou. Aşteptaţi.
Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteţi folosi
televizorul din nou.
Pentru a împiedica o actualizare accidentală a
software-ului televizorului, ştergeţi fişierul
autorun.upg de pe dispozitivul de memorie USB.
Actualizări locale
 (Acasă) > Setări > Actualizare
software > Actualiz. locale.
Pentru distribuitori şi utilizatori experţi.
Căutare actualizări OAD (Descărcare
Over-the-air)
 (Acasă) > Setări > Actualizare
software > Căutare actualizări OAD.
Căutaţi o actualizare software Over-the-air.
2.2
Versiune software
 (Acasă) > Setări > Actualizare
software > Informaţii despre progr. curent
Pentru a vizualiza versiunea curentă de software
instalată pe televizor.
5
Pagina: 5
3
Ghid rapid
3.1
Telecomandă
Bateriile şi curăţarea
Înlocuirea bateriilor
Dacă televizorul nu reacţionează la apăsarea unei
taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi
descărcat.
Pentru înlocuirea bateriilor, deschideţi
compartimentul pentru baterii din partea din spate a
telecomenzii.
1 - Glisaţi capacul compartimentului în direcţia
indicată de săgeată.
2 - Înlocuiţi bateriile vechi cu 2 baterii de tip AAA-
R03 de 1,5 V. Verificaţi dacă aţi aliniat corect
extremităţile + şi - ale bateriilor.
3 - Repoziţionaţi capacul compartimentului pentru
baterii şi glisaţi-l la loc până când se aude un clic.
• Scoateţi bateriile dacă nu utilizaţi telecomanda o
perioadă lungă de timp.
• Aruncaţi bateriile uzate conform indicaţiilor
referitoare la scoaterea din uz a acestora.
Curăţarea
Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.
Pentru a curăţa telecomanda, utilizaţi o cârpă moale
şi umedă. Nu utilizaţi niciodată alcool, substanţe
chimice sau agenţi de curăţare de uz casnic pentru
curăţarea telecomenzii.
Prezentare generală a tastelor
Tabel de pagini
1 -  Standby / Pornit
Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în
standby.
2 - Redare şi Înregistrare
• Redare , pentru redare
• Pauză , pentru întreruperea redării
• Oprire , pentru oprirea redării
• Derulare înapoi , pentru derulare înapoi
• Derulare înainte , pentru a derula rapid înainte.
• Înregistrare , pentru a începe înregistrarea
3 -  Ambilight
Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight sau
pentru a opri Ambilight.
4 -  TV GUIDE
Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.
5 -  Căutare
Pentru a deschide paginile de căutare Smart TV.
6 -  Setări
Pentru a deschide meniul Setări rapide.
7 -  SOURCES
Pentru a deschide meniul Surse.
8 -  LIST
Pentru a deschide sau a închide lista de canale.
Mijloc
1 -  Acasă
Pentru a deschide meniul Acasă.
6
Pagina: 6
2 -  SMART TV
Pentru a deschide prima pagină Smart TV.
3 -     Taste colorate
Selectarea directă a opţiunilor. Tasta albastră
deschide secţiunea Asistenţă.
4 -  INFO
Pentru a deschide sau a închide informaţiile despre
program.
5 -  BACK
Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio
setare.
6 -  - EXIT
Pentru a reveni la modul de vizionare la televizor.
Pentru a părăsi o aplicaţie TV interactivă.
7 -  OPTIONS
Pentru a deschide sau a închide meniul Opţiuni.
8 - Tasta OK
Pentru a confirma selecţia sau setarea. Pentru a
deschide lista de canale în timpul vizionării la
televizor.
9 - Tastele săgeţi/de navigare
Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
10 -  MULTIVIEW
Pentru deschiderea unui ecran suplimentar mic.
Partea inferioară
1 - 
Pentru a deschide aplicaţia Netflix direct. Cu
televizorul TV pornit sau din standby.
• Dacă aveţi abonament Netflix, puteţi să vă bucuraţi
de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie
conectat la internet.
• Pentru a deschide Netflix, apăsaţi  pentru a
deschide aplicaţia Netflix. Puteţi deschide Netflix
imediat de pe un TV în standby.
www.netflix.com
2 -  Volum
Pentru a regla nivelul volumului.
3 - Taste numerice
Pentru selectarea directă a unui canal.
4 - SUBTITLE
Pentru a activa, dezactiva sau a afişa automat
subtitrarea.
5 -  Canal
Pentru a merge la canalul următor sau anterior din
lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare
sau anterioară din Text/Teletext. Pentru a începe
capitolul următor sau anterior de pe un disc.
6 -  Dezactivare sunet
Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.
7 - TEXT
Pentru a închide sau a deschide Text/Teletext.
3.2
Senzor IR
Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă
care utilizează IR (infraroşu) pentru trimiterea de
comenzi. Dacă utilizaţi o asemenea telecomandă,
asiguraţi-vă întotdeauna că îndreptaţi telecomanda
spre senzorul de infraroşii situat în partea din faţă a
televizorului.
 Avertizare
Nu amplasaţi obiecte în faţa senzorului IR al
televizorului, deoarece semnalul IR poate fi
obstrucţionat.
3.3
Joystick - control local
Butoane de pe televizor
Dacă pierdeţi telecomanda sau dacă bateriile sunt
descărcate, încă mai puteţi efectua anumite operaţii
de bază.
Pentru a deschide meniul de bază...
7
Pagina: 7
1 - Cu televizorul pornit, apăsaţi tasta joystick din
partea din spate a televizorului pentru a afişa meniul
de bază.
2 - Apăsaţi în stânga sau în dreapta pentru a selecta
 Volum,  Canal sau  Surse.
Selectaţi  Demo pentru a reda un film
demonstrativ.
3 - Apăsaţi sus sau jos pentru a regla volumul sau
pentru a comuta la canalul următor sau la canalul
anterior. Apăsaţi sus sau jos pentru a parcurge
lista de surse, inclusiv selectarea tunerului.
Meniul dispare automat.
8
Pagina: 8
4
Configurarea
4.1
Citiţi despre siguranţă
Înainte de a folosi televizorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă.
Pentru a citi instrucţiunile, în Asistenţă > Manual
de utilizare, apăsaţi tasta colorată  Cuvinte
cheie şi căutaţi Siguranţă şi întreţinere.
4.2
Poziţionare TV
Sugestii de poziţionare
• Poziţionaţi televizorul astfel încât lumina să nu cadă
direct pe ecran.
• Poziţionaţi televizorul la o distanţă de până la 15 cm
de perete.
• Distanţa ideală pentru vizionarea la televizor este de
2 până la 5 ori dimensiunea diagonalei ecranului.
Când staţi jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul
centrului ecranului.
Suportul televizorului
Puteţi găsi instrucţiunile de montare a standul TV în
Ghidul de pornire rapidă care însoţeşte televizorul. În
cazul pierderii acestui ghid, îl puteţi descărca de la
adresa www.philips.com.
Utilizaţi numărul de model al televizorului pentru a
căuta Ghidul de iniţiere rapidă care trebuie
descărcat.
Montarea pe perete
Televizorul dvs. este, de asemenea, pregătit pentru o
consolă de montare pe perete compatibil VESA
(vândut separat).
Folosiţi următorul cod VESA la achiziţionarea
suportului pentru montare pe perete . . .
• 43PUx6262
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUx6262
VESA MIS-F 400x200, M6
• 55PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
• 65PUx6262
VESA MIS-F 400x400, M6
Pregătirea
Mai întâi demontaţi cele 4 capace din plastic de pe
buşoanele filetate situate în partea din spate a
televizorului.
Verificaţi dacă şuruburile metalice, furnizate pentru
montarea televizorului pe consola compatibilă VESA,
intră aproximativ 10 mm în interiorul buşoanelor
filetate ale televizorului.
Atenţie
Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică
specială şi trebuie să fie efectuată numai de către
personal calificat. Montarea pe perete a televizorului
trebuie să respecte standardele de siguranţă
aplicabile conform greutăţii televizorului. Citiţi şi
precauţiile de siguranţă înainte să poziţionaţi
televizorul.
TP Vision Europe B.V. nu îşi asumă nicio
responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice
tip de montare care poate produce accidente sau
vătămări corporale.
4.3
Pornirea televizorului
9
Pagina: 9
Conectarea cablului de alimentare
• Introduceţi cablul de alimentare în
conectorul POWER din partea posterioară a
televizorului.
• Asiguraţi-vă de introducerea cablului de alimentare
în conector, în condiţii de siguranţă.
• Asiguraţi-vă că ştecărul din priza de perete este
accesibil în orice moment.
• Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi
întotdeauna de ştecăr, niciodată de cablu.
Deşi acest televizor are un consum foarte redus de
energie în modul standby, pentru a economisi
energia, scoateţi ştecherul din priză dacă nu utilizaţi
televizorul o durată îndelungată de timp.
Pornit sau în modul standby
Înainte de a porni televizorul, asiguraţi-vă că aţi
conectat cablul de alimentare la
conectorul POWER din partea din spate a
televizorului.
Pornire
• Apăsaţi pe tasta mică joystick de pe partea din spate
a televizorului.
Comutarea în modul standby
Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsaţi
pe butonul  de pe telecomandă. De asemenea,
puteţi apăsa pe mica tastă joystick din spatele
televizorului.
În modul standby, televizorul este conectat în
continuare la reţeaua de electricitate, însă consumă
foarte puţin curent.
Pentru a opri televizorul complet, deconectaţi-l de la
priza de alimentare.
La deconectarea mufei de alimentare, trageţi
întotdeauna de mufă, niciodată de cablu. Asiguraţi-vă
că în orice moment aveţi acces deplin la mufa de
alimentare, la cablul de alimentare şi la priză.
10
Pagina: 10
5
Conexiuni
5.1
Ghid de conectivitate
Întotdeauna conectaţi la televizor dispozitivul care
dispune de conexiunea cu calitatea cea mai bună. De
asemenea, utilizaţi cabluri de calitate pentru a asigura
transferul adecvat al imaginilor şi sunetului.
Când conectaţi un dispozitiv, televizorul recunoaşte
tipul acestuia şi atribuie fiecărui dispozitiv un nume de
tip corect. Dacă doriţi, puteţi modifica numele tipului.
Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul
comută automat la setările TV ideale când comutaţi la
acest dispozitiv în meniul Surse.
Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru a conecta mai
multe dispozitive la televizor, puteţi vizita Ghidul de
conectivitate al televizoarelor Philips. Ghidul oferă
informaţii privind modul de conectare şi cablurile care
trebuie utilizate.
Vizitaţi www.connectivityguide.philips.com
5.2
Antenă
Introduceţi bine mufa antenei în intrarea
pentru Antenă din partea posterioară a televizorului.
Puteţi conecta propria antenă sau vă puteţi conecta
la un semnal de antenă de la un sistem de distribuţie
de antenă. Utilizaţi un conector IEC de antenă RF
coaxial de 75 ohmi.
Utilizaţi această conexiune de antenă pentru
semnalele de intrare DVB-T şi DVB-C.
5.3
Satelit
Ataşaţi conectorul de satelit tip F la conexiunea prin
satelit SAT din partea posterioară a televizorului.
5.4
Dispozitiv video
HDMI
Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună
calitate a imaginii şi a sunetului.
Pentru un transfer de cea mai bună calitate a
semnalului, utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză şi
nu folosiţi un cablu HDMI mai lung de 5 m; de
asemenea, conectaţi dispozitivele compatibile HDR la
HDMI 2 sau HDMI 3.
Protecţie la copiere
Cablurile HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection – Protecţie conţinut digital
pentru lăţime de bandă mare). HDCP este un semnal
de protecţie la copiere, care nu permite copierea
conţinutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai
numeşte şi DRM (Digital Rights Management –
Managementul drepturilor digitale).
11
Pagina: 11
Component
Semnalul video pe componente - YPbPr este o
conexiune de calitate superioară.
Conexiunea YPbPr se poate folosi pentru semnale TV
de înaltă definiţie (HD). Lângă semnalul Y, semnalele
Pb şi Pr adaugă semnalele de sunet Audio stânga,
respectiv Audio dreapta.
Potriviţi culorile conectorului YPbPr (verde, albastru,
roşu) cu fişele de cablu atunci când conectaţi.
Folosiţi un cablu cinch audio S/D dacă dispozitivul
are şi ieşire de sunet.
Compozit
Semnalul video compozit CVBS este o conexiune de
calitate superioară. Lângă semnalul CVBS, se adaugă
semnalele de sunet Audio stânga, respectiv Audio
dreapta.
• Y foloseşte acelaşi conector jack cu CVBS.
• Intrările de semnal component şi compozit au
aceleaşi conectoare jack audio.
5.5
Dispozitiv audio
HDMI ARC
Numai conexiunea HDMI 1 de la televizor
include HDMI ARC (Audio Return Channel).
Dacă dispozitivul, de obicei un sistem Home Theatre
(HTS), dispune şi de conexiunea HDMI ARC, conectaţi-
l la mufa HDMI 1 a acestui televizor. Datorită
conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea
cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul
aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI
combină ambele semnale.
Ieşire audio digitală - optică
Ieşirea audio - optică este o conexiune pentru sunet
de calitate superioară.
Această conexiune optică poate suporta 5.1 canale
audio. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem
Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune
HDMI ARC, puteţi utiliza această conexiune cu
conexiunea Intrare audio - optică de pe HTS.
Conexiunea Ieşire audio - optică trimite sunetul de la
televizor către HTS.
12
Pagina: 12
Căşti
Puteţi conecta un set de căşti la
conexiunea  aflată pe partea laterală a
televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini
jack de 3,5 mm. Puteţi regla volumul căştilor separat.
5.6
Dispozitiv mobil
Wi-Fi Direct / Miracast
Despre Wi-Fi Miracast
Puteţi vizualiza fotografiile şi puteţi reda muzica şi
clipurile video de pe un dispozitiv mobil pe televizorul
dvs. cu Wi-Fi Miracast™. Dispozitivul mobil şi
televizorul trebuie să fie în apropiere, ceea ce
înseamnă, de obicei, a fi în aceeaşi cameră.
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. mobil este pregătit
pentru Miracast.
Televizorul dvs. este un dispozitiv CERTIFICAT Wi-Fi
Miracast™ Cu Miracast™, puteţi viziona şi partaja
ecranul smartphone-ului, tabletei sau calculatorului
dvs., direct pe ecranul televizorului, wireless. Puteţi
transfera clipuri video (audio şi video), puteţi trimite
fotografii sau orice altceva apare pe ecranul
dispozitivului. Nu este nevoie să conectaţi dispozitivul
la reţeaua de domiciliu. Atât televizorul, cât şi
dispozitivul trebuie să fie CERTIFICATE Wi-Fi
Miracast™ şi să aibă funcţia Miracast activată.
Miracast pe acest televizor face subiectul protocolului
HDCP şi nu poate afişa conţinutul premium protejat
de legea drepturilor de autor, transmis de un
dispozitiv. Rezoluţia video maximă acceptată este de
720p pentru 2,4 GHz Wi-Fi sau de 1080p pentru 5
GHz Wi-Fi.
Pentru mai multe informaţii despre CERTIFICAREA Wi-
Fi Miracast™, accesaţi www.wi-fi.org
Wi-Fi®, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED, logo-ul Wi-Fi sunt
mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, Miracast™ sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Utilizarea Miracast
Pornire Miracast
Apăsaţi pe  SOURCES > Miracast
Vizualizarea unui ecran pe televizor
1 - Activaţi Miracast (Redare conţinut pe ecran) pe
dispozitivul dvs. mobil.
2 - Selectaţi televizorul de pe dispozitivul dvs. mobil.
(Acest televizor va fi afişat cu numele modelului de
televizor)
3 - Selectaţi numele televizorului pe dispozitivul dvs.
mobil; după conectare, vă puteţi bucura de Miracast.
Oprirea vizualizării
Vizualizarea ecranului se poate opri de la televizor
sau de la dispozitivul mobil.
De pe dispozitiv
Cu aplicaţia utilizată pentru a porni Miracast, puteţi
deconecta şi opri vizualizarea ecranului dispozitivului
pe televizor. Televizorul va reveni la ultimul program
selectat.
De pe televizor
Pentru oprirea vizualizării ecranului dispozitivului pe
televizor, puteţi . . .
• să apăsaţi pe  EXIT pentru a viziona o emisiune
TV
• să apăsaţi pe  (Acasă) pentru a iniţia o altă
activitate pe televizor
• să apăsaţi pe  SOURCES pentru a deschide
meniul Surse şi pentru a selecta un dispozitiv
conectat.
Resetarea conexiunilor Wi-Fi Miracast
Toate dispozitivele conectate anterior sunt memorate
în lista de conexiuni Wi-Fi Miracast.
Pentru a şterge toate dispozitivele Miracast
conectate…
 (Acasă) > Setări > Toate
setările > Reţea > Resetarea conexiunilor Wi-Fi
Miracast.
Întârzierea ecranului
Întârzierea normală atunci când partajaţi un ecran cu
Miracast este de aproximativ 1 secundă. Întârzierea
poate fi mai mare dacă utilizaţi dispozitive de
generaţie mai veche, cu viteză mai mică de
procesare.
13
Pagina: 13
MHL
Acest televizor este compatibil cu MHL™.
Dacă şi dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu
MHL, vă puteţi conecta dispozitivul mobil cu un cablu
MHL la TV. Cu cablul MHL conectat, puteţi partaja
conţinutul dispozitivului dvs. mobil pe ecranul
televizorului. În acelaşi timp, dispozitivul dvs. mobil îşi
încarcă bateria. Conexiunea MHL este ideală pentru a
viziona filme sau a juca jocuri de pe dispozitivul dvs.
mobil pe televizor pentru o perioadă mai lungă de
timp.
Încărcare
Cu cablul MHL conectat, dispozitivul dvs. se va
încărca în timp ce televizorul este pornit (nu în
standby).
Cablul MHL
Aveţi nevoie de un cablu MHL pasiv (HDMI la Micro
USB) pentru a vă conecta dispozitivul mobil la
televizor. Este posibil să aveţi nevoie de un adaptor
suplimentar pentru a vă conecta la dispozitivul dvs.
mobil. Pentru a conecta cablul MHL la televizor,
utilizaţi conexiunea HDMI 3 MHL.
MHL, Mobile High-Definition Link şi sigla MHL sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.
Aplicaţii - Aplicaţia Philips TV Remote
Cu TV Remote App, stăpâniţi mediile de stocare din
jurul dvs. Trimiteţi fotografii, melodii sau clipuri video
pe ecranul mare al televizorului sau vizionaţi orice
canal TV în direct pe tabletă sau pe telefon. Căutaţi
ceea ce doriţi să vizionaţi în Ghidul TV şi vizionaţi pe
telefon sau televizor. Cu TV Remote App vă puteţi
folosi telefonul ca telecomandă*.
Descărcaţi acum Aplicaţia Philips TV Remote din
magazinul de aplicaţii preferat.
Philips TV Remote App este disponibilă pentru iOS şi
Android şi este gratuită.
* Când folosiţi telefonul ca telecomandă, televizorul
nu poate fi pornit sau oprit cu telefonul.
5.7
Alt dispozitiv
CAM cu Smart Card - CI+
Despre CI+
Acest televizor este compatibil cu accesul condiţionat
CI+.
Cu ajutorul CI+ puteţi urmări programe HD premium,
de exemplu filme şi emisiuni sportive, oferite de
operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs.
Aceste programe sunt codate de operatorul de
televiziune, fiind ulterior decodate de un modul CI+
preplătit.
Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+
(modul de acces condiţionat - CAM) şi un Smart Card
atunci când vă abonaţi la programele premium ale
acestora. Programele sunt prevăzute cu un grad
ridicat de protecţie la copiere.
Contactaţi un operator de televiziune digitală pentru
mai multe informaţii despre termeni şi condiţii.
Smart Card
Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+
(modul de acces condiţionat - CAM) şi un Smart Card
atunci când vă abonaţi la programele premium ale
acestora.
Introduceţi cardul Smart Card în modulul CAM.
Consultaţi instrucţiunile primite de la operatorul de
televiziune.
Pentru a introduce modulul CAM în televizor...
1. Uitaţi-vă atent la CAM pentru a vă da seama de
metoda de introducere corectă. Introducerea
incorectă poate deteriora modulul CAM şi televizorul.
2. Privind spre partea din spate a televizorului, cu
partea din faţă a modulului CAM îndreptată către dvs.,
introduceţi uşor modulul CAM în slotul COMMON
INTERFACE.
3. Împingeţi cardul CAM cât de mult este posibil.
Lăsaţi-l în fantă în permanenţă.
Când porniţi televizorul, pot trece câteva minute
înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se
introduce un modul CAM şi au fost achitate tarifele de
abonament (este posibil ca metodele de abonare să
14
Pagina: 14
difere), puteţi viziona canalele codate acceptate de
cardul Smart Card al modulului CAM.
Modulul CAM şi cardul Smart Card sunt concepute
exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateţi modulul,
nu veţi mai putea viziona canalele codate acceptate
de acesta.
Memorie flash USB
Puteţi să vizualizaţi fotografii sau să redaţi muzică şi
clipuri video de pe o unitate flash USB
conectată. Introduceţi o unitate flash USB într-una
din conexiunile USB din televizor când televizorul este
pornit.
Televizorul detectează unitatea flash şi deschide o
listă care îi afişează conţinutul.
Dacă lista de conţinut nu apare automat, apăsaţi
pe  SOURCES şi selectaţi USB.
Для получения более подробной информации о
просмотре или воспроизведении контента с
флэш-накопителя USB перейдите в
раздел Помощь, нажмите цветную
кнопку  Ключевые слова и найдите
пункт Фотографии, видеозаписи и музыка.
Hard disk USB
Instalare
În cazul în care conectaţi un Hard disk USB, puteţi
întrerupe sau înregistra o transmisie TV. Aceasta
trebuie să fie o transmisie digitală (de tip DVB sau
similar).
Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie,
trebuie să conectaţi şi să formataţi un hard disk USB.
Prin formatare se elimină toate fişierele de pe hard
disk-ul USB conectat.
Pentru a întrerupe
Pentru a întrerupe o transmisie, aveţi nevoie de un
hard disk compatibil USB cu minimum 4 GB de spaţiu
pe disc.
Pentru a înregistra
Pentru a întrerupe şi a înregistra o transmisie, aveţi
nevoie de un spaţiu pe disc de minimum 250
GB. Dacă doriţi să înregistraţi o emisiune cu date din
ghidul TV preluate de pe Internet, trebuie să aveţi
conexiunea la Internet instalată pe televizor înainte
de a instala hard disk-ul USB.
1 - Conectaţi hard diskul USB la una dintre
conexiunile USB ale televizorului. Nu conectaţi un
alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce
formataţi.
2 - Porniţi hard diskul USB şi televizorul.
3 - Când televizorul este acordat pe un canal TV
digital, apăsaţi pe  (Pauză). Încercarea de a pune
pauză iniţiază formatarea.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
În timpul formatării hard disk-ului USB, lăsaţi-l
conectat în permanenţă.
Avertisment
Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest
televizor; nu puteţi utiliza înregistrările stocate pe alt
televizor sau pe PC. Nu copiaţi şi nu modificaţi
fişierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio
aplicaţie de pe PC. Aceasta vă va distruge
înregistrările. Atunci când formataţi un alt Hard disk
15
Pagina: 15
USB, conţinutul de pe hard disk-ul anterior se va
pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va
necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un
calculator.
Pentru a citi instrucţiunile, în Asistenţă, apăsaţi tasta
colorată  Cuvinte cheie şi căutaţi Hard disk USB.
Formatarea
Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie,
trebuie să conectaţi şi să formataţi un hard disk USB.
Prin formatare se elimină toate fişierele de pe hard
disk-ul USB conectat. Dacă doriţi să înregistraţi
emisiuni cu date din ghidul TV preluate de pe
Internet, trebuie să configuraţi mai întâi conexiunea la
Internet, înainte de a instala hard disk-ul USB.
Avertisment
Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest
televizor; nu puteţi utiliza înregistrările stocate pe alt
televizor sau pe PC. Nu copiaţi şi nu modificaţi
fişierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio
aplicaţie de pe PC. Aceasta vă va distruge
înregistrările. Atunci când formataţi un alt Hard disk
USB, conţinutul de pe hard disk-ul anterior se va
pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va
necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un
calculator.
Pentru a formata un hard disk USB…
1 - Conectaţi hard diskul USB la una dintre
conexiunile USB ale televizorului. Nu conectaţi un
alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce
formataţi.
2 - Porniţi hard diskul USB şi televizorul.
3 - Când televizorul este acordat pe un canal TV
digital, apăsaţi pe  (Pauză). Încercarea de a pune
pauză iniţiază formatarea. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
4 - Televizorul va întreba dacă doriţi să utilizaţi hard
disk-ul USB pentru a stoca aplicaţii; răspundeţi
afirmativ la întrebare, dacă doriţi.
5 - În timpul formatării hard disk-ului USB, lăsaţi-l
conectat în permanenţă.
16
Pagina: 16
6
Schimbarea sursei
6.1
Lista de surse
• Pentru a deschide meniul Surse, apăsaţi pe
 SOURCES .
• Pentru a comuta la un dispozitiv conectat, selectaţi
dispozitivul cu săgeţile  (sus) sau  (jos) şi
apăsaţi OK.
• Pentru a închide meniul Sursă fără a comuta la un
dispozitiv, apăsaţi din nou pe  SOURCES.
6.2
Redenumirea dispozitivului
• Numai sursele CVBS, YPbPr, HDMI pot fi redenumite
sau pot înlocui pictograma dispozitivului.
1 - Apăsaţi pe  SOURCES , şi selectaţi CVBS,
YPbPr sau HDMI.
2 - Apăsaţi  Editare, apoi apăsaţi OK.
3 - Selectaţi pictograma unui dispozitiv şi
apăsaţi OK, iar numele presetat va apărea în câmpul
de tastare.
4 - În câmpul de introducere, apăsaţi OK, apoi
introduceţi noul nume utilizând tastatura de pe ecran.
- Apăsaţi tasta  (roşie) pentru a scrie cu litere mici
- Apăsaţi tasta  (verde) pentru a scrie cu litere
mari
- Apăsaţi tasta  (galbenă) pentru a introduce
numere şi simboluri
- Apăsaţi tasta  (albastră) pentru a şterge un
caracter
5 - Selectaţi OK la finalizarea editării.
6.3
Rescanare conexiuni
Puteţi rescana toate conexiunile TV pentru a actualiza
meniul Surse cu dispozitive recent conectate.
Pentru a rescana conexiunile…
1 - Apăsaţi pe  SOURCES pentru a deschide
meniul Surse.
2 - Apăsaţi  (sus) pentru a selecta
pictograma  din partea dreaptă sus a meniului
Surse.
3 - Apăsaţi OK pentru a începe scanarea
conexiunilor.
17
Pagina: 17
7
Canale
7.1
Despre canale şi schimbarea
canalelor
Pentru vizionarea canalelor TV
• Apăsaţi . Televizorul se reglează pe frecvenţa
canalului TV pe care l-aţi vizionat ultima dată.
• Apăsaţi  (Acasă) > Canale, apoi apăsaţi OK.
• Apăsaţi  + sau  - pentru a schimba canalul.
• Dacă ştiţi numărul canalului, tastaţi numărul cu
ajutorul tastelor numerice. După ce tastaţi numărul,
apăsaţi pe OK pentru a schimba canalele.
• Pentru a reveni la canalul acordat anterior, apăsaţi
pe  BACK.
Pentru a trece la un canal dintr-o listă de canale
• În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi 
LIST pentru a deschide listele de canale.
• Lista de canale poate avea mai multe pagini de
canale. - Pentru a vizualiza pagina următoare sau
anterioară, apăsaţi pe  + sau pe  -.
• Pentru a închide listele de canale fără a schimba
canalele, apăsaţi din nou  LIST .
Pictograme canale
- După o actualizare automată a canalelor din lista de
canale, canalele nou găsite sunt marcate
cu  (stea).
Dacă blocaţi un canal, aceasta va fi marcat cu
 (blocare).
Canale radio
Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul
configurării se instalează posturi de radio digitale.
Schimbaţi canalele radio exact ca şi canalele TV.
Acest televizor poate recepţiona conţinut utilizând
standardul de televiziune digitală DVB. Este posibil ca
televizorul să nu funcţioneze corespunzător cu unii
operatori de televiziune digitală, datorită nerespectării
în totalitate a cerinţelor standardului.
7.2
Instalare canale
Antenă şi cablu
Căutarea manuală a canalelor şi setările canalelor
Căutarea canalelor
Actualizarea listei de canale existente
 (Acasă) > Setări > Instalare
antenă/cablu > Căutare canale > Actualizare
canale
Reinstalarea tuturor canalelor
 (Acasă) > Setări > Instalare
antenă/cablu > Căutare canale > Reinstalare
canale
1 - Selectaţi ţara în care sunteţi acum şi apăsaţi OK.
2 - Selectaţi Antenă (DVB-T) sau Cablu (DVB-C)
şi selectaţi un element pe care trebuie să îl reinstalaţi.
3 - Selectaţi Canale digitale şi analogice, Numai
canale digitale sau Numai canale analogice.
4 - Selectaţi Pornire şi apăsaţi OK pentru a
actualiza canalele. Această acţiune poate dura câteva
minute.
Setările canalelor
 (Acasă) > Setări > Instalare
antenă/cablu > Căutare canale > Reinstalare
canale
1 - Selectaţi ţara în care sunteţi acum şi apăsaţi OK.
2 - Selectaţi Antenă (DVB-T) sau Cablu (DVB-C)
şi selectaţi un element pe care trebuie să îl reinstalaţi.
3 - Selectaţi Canale digitale şi analogice, Numai
canale digitale sau Numai canale analogice.
4 - Selectaţi Setări şi apăsaţi OK.
5 - Apăsaţi  Resetare pentru a reseta sau apăsaţi
pe  Finalizat la finalizarea setărilor.
Scanare frecvenţă
Selectaţi metoda de căutare a canalelor.
• Rapid: selectaţi metoda mai rapidă şi folosiţi setările
predefinite utilizate de majoritatea furnizorilor de
cablu din ţara dvs.
• Integral: Dacă rezultatul scanării arată că nu există
niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc,
puteţi selecta metoda extinsă Integral . Această
metodă va lua mai mult timp pentru căutarea şi
instalarea canalelor.
• Setări avansate: Dacă aţi primit o anumită valoare a
frecvenţei de reţea pentru a căuta canale,
selectaţi Setări avansate.
Dimensiune pas frecvenţă
Televizorul caută canale în paşi de frecvenţă de 8
MHz.
Dacă rezultatul este că nu există niciun canal instalat
sau anumite canale lipsesc, puteţi căuta cu paşi mai
mici, de 1 MHz. Folosirea paşilor de frecvenţă de 1
MHz va lua mai mult timp pentru căutarea şi
18
Pagina: 18
instalarea canalelor.
Mod frecvenţă rețea
Dacă intenţionaţi să folosiţi metoda Rapidă din
meniul Scanare frecvenţă pentru a căuta canale,
selectaţi Automat. Televizorul va folosi una dintre
frecvenţele de reţea predefinite (sau HC - homing
channel) folosite de majoritatea furnizorilor de cablu
din ţara dvs.
Dacă aţi primit o anumită valoare a frecvenţei de
reţea pentru a căuta canale, selectaţi Manual.
Frecvenţă reţea
Cu Mod frecvenţă reţea setat pe Manual, puteţi
introduce aici valoarea frecvenţei de reţea primită de
la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce
valoarea, utilizaţi tastele numerice.
ID reţea
Introduceţi ID-ul de reţea furnizat de operatorul de
cablu.
Mod Rată simbol
Dacă furnizorul dvs. de cablu nu v-a specificat o
valoare a ratei simbol pentru instalarea canalelor TV,
lăsaţi setarea Mod Rată simbol la Automat.
Dacă aţi primit o valoare specifică a ratei de simbol,
selectaţi Manual.
Rată simbol
Cu Mod Rată simbol setat la Manual, puteţi
introduce valoarea ratei simbol utilizând tastele
numerice.
Fără restricţii/Cu restricţii
Dacă aveţi un abonament şi un modul CAM - modul
de acces condiţionat - pentru servicii Pay TV,
selectaţi Fără restricţii + cu restricţii. Dacă nu sunteţi
abonat la canale sau servicii Pay TV, puteţi
selecta Numai canale fără restricţii .
Căutarea automată a canalelor
 (Acasă) > Setări > Instalare antenă/cablu >
Actualizare automată canal
Dacă recepţionaţi canale digitale, puteţi seta
televizorul să actualizeze automat lista cu noile
canale.
Alternativ, puteţi iniţia personal o actualizare a
canalelor.
Actualizare automată canale
Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele
şi memorează canalele noi. Canalele noi sunt
memorate în Lista de canale întreagă, dar şi în Lista
de canale noi. Canalele goale sunt eliminate.
Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afişează un
mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să
fie în standby pentru a putea actualiza automat
canalele.
Mesaj actualizare canal
 (Acasă) > Setări > Instalare
antenă/cablu > Mesaj actualizare canal
Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afişează un
mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afişa
acest mesaj, îl puteţi dezactiva.
Digital: test de recepţie
 (Acasă) > Setări > Instalare
antenă/cablu > Digital: test de recepţie
Pentru acest tip de canal, este afişată frecvenţa
digitală. Dacă recepţia este de slabă calitate, vă puteţi
repoziţiona antena. Pentru a verifica din nou calitatea
semnalului pentru această frecvenţă,
selectaţi Căutare şi apăsaţi pe OK.
Pentru a introduce personal o anumită frecvenţă
digitală, utilizaţi tastele cu cifre ale telecomenzii.
Alternativ, selectaţi frecvenţa, poziţionaţi săgeţile pe
un număr cu  şi  şi înlocuiţi numărul
cu  şi . Pentru a verifica frecvenţa,
selectaţi Căutare şi apăsaţi OK.
Analog: Instalare manuală
 (Acasă) > Setări > Instalare
antenă/cablu > Analogice: Instalare manuală
Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual,
canal după canal.
• Sistem
Pentru a configura sistemul TV, selectaţi Sistem.
Selectaţi ţara sau acea parte a lumii în care vă aflaţi şi
apăsaţi OK.
• Căutare canal
Pentru a găsi un canal, selectaţi Căutare canal şi
apăsaţi OK. Puteţi introduce o frecvenţă dvs. înşivă
pentru a găsi un canal sau puteţi lăsa televizorul să
caute un canal. Apăsaţi OK, selectaţi Căutare şi
apăsaţi OK pentru a căuta un canal
automat. Canalul găsit este afişat pe ecran şi dacă
recepţia este slabă, apăsaţi Căutare din nou. Dacă
doriţi să memoraţi canalul, selectaţi OK şi apăsaţi pe
OK.
• Acordare fină
Pentru acordarea fină a unui canal,
selectaţi Acordare fină şi apăsaţi OK. Puteţi acorda
fin canalul cu  sau .
19
Pagina: 19
Dacă doriţi să memoraţi canalul găsit, selectaţi
Executat şi apăsaţi pe OK.
• Depozitare
Puteţi memora canalul pe numărul de canal curent
sau pe un număr de canal nou.
Selectaţi Stocare şi apăsaţi OK. Noul număr de
canal este afişat pentru scurt timp.
Puteţi reface aceşti paşi până când găsiţi toate
canalele TV analogice disponibile.
Satelit
Căutare satelit şi Setări satelit
Canal Căutare satelit
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit
Actualizarea listei de canale existente
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit > Actualizare canale
Reinstalarea tuturor canalelor
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit > Reinstalare canale
• Selectați grupul de canale pe care doriţi să le
instalați.
• Operatorii de sateliţi pot oferi pachete de canale
care conţin canale gratuite (fără restricţii) şi oferă o
selecţie corespunzătoare unei ţări. Unii sateliţi oferă
pachete de abonamente - o selecţie de canale
pentru care trebuie să plătiţi.
Setări satelit
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit > Reinstalare canale
1 - Selectaţi Dintr-un pachet sortat sau Toate
canalele nesortate.
2 - Selectaţi Setări şi apăsaţi OK.
3 - Apăsaţi  Resetare pentru a reseta
sau  Finalizat la finalizarea setărilor.
Tip conectare
Selectaţi numărul de sateliţi pe care doriţi să îi
instalaţi. Televizorul setează automat tipul de
conectare.
• Până la 4 sateliţi - Puteţi instala până la 4 sateliţi (4
dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeţi
instalarea, selectaţi numărul exact de sateliţi pe care
doriţi să-i instalaţi. Acest lucru va accelera procesul
de instalare.
• Unicable Puteţi folosi un sistem Unicable pentru a
conecta antena satelit la televizor. Puteţi selecta
Unicable pentru 1 sau pentru 2 sateliţi la începutul
instalării.
Setări LNB
În unele ţări, puteţi ajusta setările pentru experţi
pentru transponderul de localizare şi fiecare LNB.
Utilizaţi şi schimbaţi aceste setări numai atunci când o
instalare normală eşuează. Dacă aveţi echipament de
satelit non-standard, puteţi utiliza aceste setări pentru
a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii
furnizori să vă dea un emiţător-receptor sau valori
LNB pe care le puteţi introduce aici.
• Putere LNB - Setarea din fabrică pentru Putere LNB
este Pornit.
• Ton 22 kHz - Setarea din fabrică pentru Ton este
Auto.
• Frecventă LO joasă/Frecvenţă LO înaltă
- Frecvenţele oscilatorului local sunt setate la valori
standard. Modificaţi valorile numai în cazul
echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de
valori diferite.
Adăugare satelit sau Eliminare satelit
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit > Adăugare satelit, Eliminare satelit
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit > Adăugare satelit
• Puteţi adăuga un satelit suplimentar la instalarea
actuală. Sateliţii instalaţi şi canalele acestora nu se vor
modifica. Unii operatori de sateliţi nu permit
adăugarea unui satelit.
• Satelitul suplimentar ar trebui să fie perceput ca unul
adiţional; acesta nu reprezintă principalul dvs.
abonament de satelit sau satelitul principal, al cărui
pachet de canale îl utilizaţi. În mod normal, aţi adăuga
un al 4-lea satelit atunci când aveţi deja 3 sateliţi
instalaţi. Dacă aveţi 4 sateliţi instalaţi, trebuie să luaţi
în calcul posibilitatea eliminării unuia pentru a putea
adăuga un satelit nou.
• Dacă în momentul de faţă aveţi numai 1 sau 2 sateliţi
instalaţi, este posibil ca setările actuale de instalare să
nu permită adăugarea unui satelit suplimentar. Dacă
este necesar să modificaţi setările de instalare, trebuie
să reluaţi întregul proces de instalare a sateliţilor. Nu
puteţi folosi opţiunea Adăugare satelit dacă este
necesară modificarea unei setări.
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Căutare
satelit > Eliminare satelit
20
Pagina: 20
Puteţi elimina unul sau mai mulţi sateliţi din instalarea
dvs. curentă. Veţi elimina atât satelitul, cât şi canalele
acestuia. Unii operatori de sateliţi nu permit
eliminarea unui satelit.
Căutarea automată a canalelor
 (Acasă) > Setări > Instalare
sateliţi > Actualizare automată canal
Dacă recepţionaţi canale digitale, puteţi seta
televizorul să actualizeze automat lista cu noile
canale.
Alternativ, puteţi iniţia personal o actualizare a
canalelor.
Actualizare automată canale
Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele
şi memorează canalele noi. Canalele noi sunt
memorate în Lista de canale întreagă, dar şi în Lista
de canale noi. Canalele goale sunt eliminate.
Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afişează un
mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să
fie în standby pentru a putea actualiza automat
canalele.
* Disponibil numai atunci când Listă de canale prin
satelit este setată la Dintr-un pachet sortat
Mesaj actualizare canal
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Mesaj
actualizare canal
Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută
actualizarea sau eliminarea canalelor, se afişează un
mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afişa
acest mesaj, îl puteţi dezactiva.
Opţiune de actualizare automată
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Opţiune
de actualizare automată
Deselectaţi un satelit dacă nu doriţi să îl actualizaţi
automat.
* Disponibil numai atunci când Listă de canale prin
satelit este setată la Dintr-un pachet sortat
Instalare manuală
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Instalare
manuală
Instalaţi manual satelitul.
• LNB - Selectaţi dispozitivul LNB pentru care doriţi să
adăugaţi canale noi.
• Polarizare - Selectaţi polarizarea de care aveţi
nevoie.
• Mod Rată simbol - Selectaţi manual pentru a
introduce rata simbolului.
• Frecvenţă - Introduceţi frecvenţa transponderului.
• Căutare - Căutaţi transponderul.
Pachete de canale
 (Acasă) > Setări > Instalare sateliţi > Listă de
canale prin satelit
Sateliţii pot oferi pachete de canale care conţin
canale gratuite (fără restricţii) şi oferă o selecţie
corespunzătoare unei ţări. Unii sateliţi oferă pachete
de abonamente - o selecţie de canale pentru care
trebuie să plătiţi.
Selectaţi Dintr-un pachet sortat de canale pentru a
instala numai canalele pachetului sau Toate canalele
nesortate pentru a instala pachetul şi toate celelalte
canale disponibile. Vă recomandăm o instalare rapidă
pentru pachetele de abonamente. Dacă aveţi şi alţi
sateliţi care nu sunt incluşi în pachetul ales, vă
recomandă o instalare integrală. Toate canalele
instalate sunt adăugate în lista de canale.
Module CAM pentru satelit
Dacă folosiţi un modul CAM – Modul de acces
condiţionat cu un Smart Card – pentru a viziona
canale prin satelit, vă recomandăm să efectuaţi
instalarea sateliţilor cu modulul CAM introdus în
televizor.
Cele mai multe module CAM se folosesc pentru
decodarea canalelor.
Modulele CAM (CI+ 1.3 cu Profilul operatorului) pot
instala singure pe televizor toate canalele prin satelit.
Modulul CAM vă solicită să îi instalaţi satelitul/sateliţii
şi canalele. Aceste module CAM nu realizează doar
instalarea şi decodificarea canalelor, ci efectuează şi
actualizarea periodică a canalelor.
Copierea listei de canale
Introducere
Copierea listei de canale este destinată distribuitorilor
şi utilizatorilor experţi.
Funcţia Copiere listă canale permite copierea
canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor
Philips din aceeaşi categorie. Cu funcţia Copiere listă
canale se evită căutarea consumatoare de timp a
21
Pagina: 21
canalelor prin încărcarea pe televizor a unei liste de
canale predefinite. Folosiţi o unitate flash USB de cel
puţin 1 GB.
Condiţii
• Ambele televizoare sunt din aceeaşi gamă.
• Ambele televizoare au acelaşi tip de hardware.
Verificaţi tipul de hardware pe plăcuţa cu date tehnice
a televizorului de pe spatele acestuia. De obicei,
acesta este notat sub forma Q . . . LA
• Ambele televizoare au versiuni de software
compatibile.
Copiaţi o Listă de canale, Verificaţi versiunea listei de
canale
Copierea unei liste de canale
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Copiere
listă canale > Copiere pe USB
Verificaţi versiunea listei de canale
 (Acasă) > Setări > Toate setările > Setări
generale > Copiere listă canale > Versiune curentă
Încărcarea unei liste de canale
Pe televizoare neinstalate
După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să
utilizaţi o modalitate diferită de încărcare a unei liste
de canale.
La un televizor care nu este încă instalat
1 - Conectaţi ştecărul pentru a începe instalarea şi
selectaţi limba şi ţara. Puteţi omite opţiunea Căutare
canale. Finalizaţi instalarea.
2 - Conectaţi unitatea flash USB care conţine lista de
canale a celuilalt televizor.
3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale,
apăsaţi  (Acasă) > Setări > Setări
generale > Copiere listă canale > Copiere pe TV şi
apăsaţi OK. Introduceţi codul dvs. PIN dacă este
necesar.
4 - Televizorul anunţă dacă lista de canale este
copiată cu succes pe televizor. Deconectaţi unitatea
flash USB.
Pe televizoare instalate
După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să
utilizaţi o modalitate diferită de încărcare a unei liste
de canale.
La un televizor deja instalat
1 - Verificaţi setarea de ţară a televizorului. (Pentru a
verifica această setare, consultaţi capitolul
Reinstalarea canalelor. Începeţi această procedură
până când ajungeţi la setarea ţării.
Apăsaţi  BACK pentru a anula instalarea.)
Dacă ţara este corect specificată, continuaţi cu pasul
2.
Dacă ţara este incorect specificată, trebuie să începeţi
o reinstalare. Consultaţi capitolul Reinstalarea
canalelor şi începeţi instalarea. Selectaţi corect ţara şi
ignoraţi opţiunea Căutare canale. Finalizaţi instalarea.
Când aţi terminat, continuaţi cu pasul 2.
2 - Conectaţi unitatea flash USB care conţine lista de
canale a celuilalt televizor.
3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale,
apăsaţi  (Acasă) > Setări > Setări
generale > Copiere listă canale > Copiere pe TV şi
apăsaţi OK. Introduceţi codul dvs. PIN dacă este
necesar.
4 - Televizorul anunţă dacă lista de canale este
copiată cu succes pe televizor. Deconectaţi unitatea
flash USB.
Opţiuni canale
Deschiderea opţiunilor
În timp ce vizionaţi un canal, puteţi seta câteva
opţiuni.
În funcţie de tipul de canal pe care îl vizionaţi sau de
setările televizorului, sunt disponibile anumite opţiuni.
Pentru a deschide meniul de opţiuni...
1 - În timp ce vizionaţi un canal, apăsaţi 
OPTIONS .
2 - Apăsaţi din nou pe  OPTIONS pentru a
închide.
Subtitrări
Pentru a porni subtitrarea, apăsaţi pe SUBTITLE.
Puteţi
alege Subtitrare pornită sau Subtitrare oprită .
Alternativ, puteţi selecta Automat.
Automat
Dacă informaţiile privind limba sunt parte a
transmisiunii digitale şi programul transmis nu este în
limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul
poate afişa subtitrări automat într-una dintre limbile
dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de
subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a
transmisiunii.
Puteţi selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrări
în Limbă subtitrare.
22
Pagina: 22
Limba subtitrării
Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu
este disponibilă, puteţi selecta o altă limbă de
subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt
disponibile limbi de subtitrare, nu puteţi selecta
această opţiune.
Pentru a citi mai multe informaţii, în Asistenţă, apăsaţi
tasta colorată  Cuvinte cheie şi căutaţi Limbă
subtitrare.
Limbă audio
Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este
disponibilă, puteţi selecta o altă limbă audio care este
disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu
puteţi selecta această opţiune.
Pentru a citi mai multe informaţii, în Asistenţă,
apăsaţi tasta colorată  Cuvinte cheie şi
căutaţi Limbă audio.
Dual I-II
Dacă un semnal audio conţine două limbi audio, dar
una dintre limbi (sau ambele) nu conţine indicaţii de
limbă, această opţiune este disponibilă.
Interfaţă comună
Dacă un conţinut premium preplătit este disponibil de
la un modul CAM, puteţi stabili setările furnizorului cu
această opţiune.
Mono/Stereo
Puteţi comuta sunetul unui canal analogic la Mono
sau Stereo.
Pentru a comuta la Mono sau Stereo…
Comutaţi la un canal analogic.
1 - Apăsaţi  OPTIONS, selectaţi Mono/Stereo şi
apăsaţi  (dreapta).
2 - Selectați Mono sau Stereo și apăsați OK.
3 - Apăsaţi  (stânga) de mai multe ori, dacă este
necesar, pentru a închide meniul.
Stare
Selectaţi Stare pentru a vizualiza informaţii tehnice
despre un canal sau un dispozitiv conectat pe care îl
vizionaţi.
HbbTV pe acest canal
Dacă doriţi să evitaţi accesul la paginile HbbTV de pe
un anumit canal, puteţi bloca numai paginile HbbTV
pentru acest canal.
1 - Comutaţi la canalul ale cărui pagini HbbTV doriţi
să le blocaţi.
2 - Apăsaţi  OPTIONS şi selectaţi HbbTV pe
acest canal şi apăsaţi  (dreapta).
3 - Selectaţi Oprit şi apăsaţi OK.
4 - Apăsaţi  (stânga) pentru a vă întoarce cu un
pas sau apăsaţi  BACK pentru a închide meniul.
Pentru a bloca HbbTV la TV complet…
 (Acasă) > Setări > Toate setările > Setări
generale > Setări avansate > HbbTV > Oprit
Acces universal
Disponibil numai atunci când Acces universal este
setat la Pornit.
 (Acasă) > Setări > Toate setările > Acces
universal > Acces universal > Pornit.
Pentru a citi mai multe informaţii, în Asistenţă,
apăsaţi tasta colorată  Cuvinte cheie şi
căutaţi Acces universal.
Distribuie
Permite utilizatorului să îşi facă cunoscută activitatea
prin intermediul reţelelor de socializare (cum ar fi
Twitter sau e-mail).
Selectare video
Canalele TV digitale pot oferi semnale multi video
(transmisii multiple), diferite puncte de filmare sau
unghiuri ale camerei pentru acelaşi eveniment sau
programe diferite pe un singur canal TV. Televizorul
afişează un mesaj pentru a informa dacă sunt
disponibile astfel de canale TV.
7.3
Listă de canale
Deschiderea lisei de canale
Pentru a deschide lista de canale curentă…
1 - Apăsaţi , pentru a comuta la TV.
2 - Apăsaţi pe  LIST pentru a deschide lista de
canale curentă.
3 - Apăsaţi  OPTIONS > Selectare listă de
canale şi selectaţi o listă de canale pe care doriţi să le
23
Pagina: 23
vizionaţi.
4 - Apăsaţi pe  LIST din nou pentru a închide
Lista de canale.
Opţiunile pentru lista de canale
Deschiderea meniului de opţiuni
Pentru a deschide meniul de opţiuni pentru lista de
canale...
• Apăsaţi , pentru a comuta la TV.
• Apăsaţi pe  LIST pentru a deschide lista de
canale curentă.
• Apăsaţi  OPTIONS şi selectaţi una dintre opţiuni.
• Apăsaţi pe  LIST din nou pentru a închide Lista
de canale.
Redenumirea unui canal
1 - Apăsaţi , pentru a comuta la TV.
2 - Apăsaţi pe  LIST pentru a deschide lista de
canale curentă.
3 - Selectaţi canalul pe care doriţi să-l redenumiţi.
4 - Apăsaţi  OPTIONS > Redenumire canal, apoi
apăsaţi OK.
5 - În câmpul de introducere, apăsaţi OK pentru a
deschide tastatura de pe ecran sau apăsaţi 
BACK pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
6 - Utilizaţi tastele de navigare pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi OK.
- Apăsaţi tasta  (roşie) pentru a scrie cu litere mici
- Apăsaţi tasta  (verde) pentru a scrie cu litere
mari
- Apăsaţi tasta  (galbenă) pentru a introduce
numere şi simboluri
- Apăsaţi tasta  (albastră) pentru a şterge un
caracter
7 - Selectaţi OK la finalizarea editării.
8 - Apăsaţi pe  LIST din nou pentru a închide
Lista de canale.
Selectarea filtrului pentru canale
 LIST >  OPTIONS > Digital/analogic, Fără
restricţii/Cu restricţii
Selectaţi una dintre combinaţiile de canale afişate în
lista de canale.
Crearea sau editarea listei de canale favorite
 LIST >  OPTIONS > Creare listă de preferate
Selectaţi un canal, apoi apăsaţi OK pentru a-l
adăuga în lista de canale favorite; la finalizare,
apăsaţi  OK.
 LIST >  OPTIONS > Editare preferinţe
Selectaţi un canal, apoi apăsaţi OK pentru a-l adăuga
sau elimina din lista de canale favorite; la finalizare,
apăsaţi  OK.
Selectarea gamei de canale
 LIST >  OPTIONS > Selectare gamă de
canale
Selectaţi o gamă de canale dintr-o listă de canale
favorite, iar la finalizare, apăsaţi OK.
Selectarea listei de canale
 LIST >  OPTIONS > Selectare listă de
canale
Selectaţi o gamă de canale dintr-o listă de canale
favorite, iar la finalizare, apăsaţi OK.
Căutarea canalelor
 LIST >  OPTIONS > Căutare canal
Puteţi căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă
de canale.
1 - Apăsaţi , pentru a comuta la TV.
2 - Apăsaţi pe  LIST pentru a deschide lista de
canale curentă.
3 - Apăsaţi  OPTIONS > Căutare canal, apoi
apăsaţi OK.
4 - În câmpul de introducere, apăsaţi OK pentru a
deschide tastatura de pe ecran sau apăsaţi 
BACK pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
5 - Utilizaţi tastele de navigare pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi OK.
- Apăsaţi tasta  (roşie) pentru a scrie cu litere mici
- Apăsaţi tasta  (verde) pentru a scrie cu litere
mari
- Apăsaţi tasta  (galbenă) pentru a introduce
numere şi simboluri
- Apăsaţi tasta  (albastră) pentru a şterge un
caracter
6 - Selectaţi OK la finalizarea editării.
7 - Apăsaţi pe  LIST din nou pentru a închide
Lista de canale.
Blocarea sau deblocarea canalelor
 LIST >  OPTIONS > Blocare canal,
Deblocare canal
Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteţi
bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să
introduceţi mai întâi codul PIN din 4 cifre Blocaj copii.
24
Pagina: 24
Nu puteţi bloca programele de pe dispozitive
conectate.
Canalul blocat va prezenta simbolul  lângă logo-ul
canalului.
Eliminarea listei de programe favorite
 LIST >  OPTIONS > Eliminare listă de
programe favorite
Pentru a elimina lista existentă de programe favorite,
selectaţi Da.
7.4
Canale favorite
Despre canale favorite
Puteţi crea o listă de canale favorite care să conţină
numai canalele pe care doriţi să le vizionaţi. Dacă este
selectată lista de canale favorite, veţi vedea numai
canalele dvs. favorite atunci când schimbaţi canalele.
Crearea unei liste de preferate
1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe 
LIST pentru a deschide lista de canale.
2 - Selectaţi canalul şi apăsaţi  Marcare ca
favorite pentru marcare ca program favorit.
3 - Canalul selectat este marcat cu un .
4 - Pentru a finaliza, apăsaţi  BACK . Canalele
sunt adăugate la lista de favorite.
Eliminarea canalelor din lista de
programe favorite
Pentru a elimina un canal din lista de programe
favorite, selectaţi canalul cu , apoi apăsaţi din
nou  Debifare ca favorit pentru a anula marcarea
ca program favorit.
Reordonarea canalelor
Puteţi reordona — repoziţiona — canalele din lista de
canale favorite.
1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi 
LIST >  OPTIONS > Selectare listă de canale.
2 - Selectaţi Canale favorite antenă, Canale favorite
prin cablu sau Canale favorite prin satelit* şi
apăsaţi OK.
3 - Selectaţi canalul pe care doriţi să îl reordonaţi şi
apăsaţi OK.
4 - Apăsaţi Butoanele de navigare pentru a muta
canalul evidenţiat pe altă poziţie şi apăsaţi OK.
5 - După ce încheiaţi, apăsaţi OK.
* Canalele prin satelit pot fi căutate numai pe
modelele de televizoare xxPUS6162 şi xxPUS6262.
7.5
Text/Teletext
Subtitrări de la serviciile Text
Când comutaţi la un canal analogic, trebuie să activaţi
subtitrările manual pentru fiecare canal.
1 - Comutaţi la un canal şi apăsaţi pe TEXT pentru a
deschide paginile de Text.
2 - Introduceţi numărul de pagină pentru subtitrare,
de regulă 888.
3 - Apăsaţi din nou TEXT, pentru a închide pagina
Text.
Dacă selectaţi Pornit în meniul Subtitrări când
vizionaţi acest canal analogic, se afişează subtitrările,
dacă sunt disponibile.
Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital,
comutaţi la canalul respectiv şi apăsaţi  INFO .
Pagini teletext
Pentru a deschide Text/Teletext, apăsaţi pe TEXT în
timp ce vizionaţi canalele TV.
Pentru a închide textul, apăsaţi TEXT din nou.
Selectaţi o pagină teletext
Pentru a selecta o pagină . . .
1 - Introduceţi numărul paginii, utilizând tastele
numerice.
2 - Folosiţi tastele săgeată pentru a naviga.
3 - Apăsaţi o tastă color pentru a selecta unul dintre
subiectele codificate prin culori din partea inferioară a
ecranului.
Subpagini teletext
Un număr de pagină de teletext poate conţine mai
multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afişate
pe o bară de lângă numărul paginii principale.
Pentru a selecta o subpagină, apăsaţi  sau .
Pagini de Teletext T.O.P.
Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.
Pentru a deschide T.O.P. din Teletext, apăsaţi
pe  OPTIONS şi selectaţi Prezentare generală
T.O.P..
25
Pagina: 25
Opţiuni de teletext
În funcţia Text/Teletext, apăsaţi pe  OPTIONS
pentru a selecta următoarele...
• Îngheţare pagină
Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.
• Ecran dual/Ecran întreg
Pentru a afişa canalul TV şi Textul unul lângă celălalt.
• Prezentare generală T.O.P.
Pentru a deschide T.O.P. T.O.P.
• Mărire
Pentru a mări pagina de Text, pentru o lectură mai
uşoară.
• Redare
Pentru a afişa informaţiile de pe o pagină.
• Derulare subpagini
Pentru a trece prin subpagini, atunci când acestea
sunt disponibile.
• Limbă
Pentru a activa grupul de caractere folosit de Text
pentru o afişare corectă.
• Teletext 2.5
Pentru a activa Textul 2.5 pentru mai multe culori şi o
grafică mai bună.
Configurare teletext
Limbă teletext
Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în
mai multe limbi.
Setaţi limba preferată pentru teletex
 (Acasă) > Setări > Toate setările > Regiune şi
limbă > Limbă > Teletext - Principal, Teletext -
Secundar
Teletext 2.5
Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe
culori şi grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca
setare standard din fabrică.
Pentru a dezactiva Text 2.5…
1 - Apăsaţi pe TEXT.
2 - Având Text/Teletext deschis pe ecran, apăsaţi
pe  OPTIONS.
3 - Selectaţi Teletext 2.5 > Oprit.
4 - Apăsaţi  (stânga) de mai multe ori, dacă este
necesar, pentru a închide meniul.
26
Pagina: 26
8
Ghid TV
8.1
De ce aveţi nevoie?
Cu ajutorul Ghidului TV, puteţi vizualiza o listă a
programelor TV curente şi a celor programate de pe
canalele dvs. În funcţie de provenienţa informaţiilor
(datelor) din Ghidul TV, sunt afişate canalele
analogice şi cele digitale sau numai canalele digitale.
Nu toate canalele oferă informaţii pentru Ghidul TV.
Televizorul poate colecta informaţii pentru Ghidul TV
pentru canalele instalate pe televizor (de ex. canalele
pe care le vizualizaţi cu Vizualizare TV). Televizorul nu
poate colecta informaţii pentru Ghidul TV pentru
canale vizionate de la un receptor digital.
8.2
Utilizarea ghidului TV
Deschiderea ghidului TV
Pentru a deschide ghidul TV, apăsaţi pe  TV
GUIDE.
Apăsaţi  TV GUIDE din nou pentru a închide.
Prima dată când deschideţi Ghidul TV, televizorul
scanează toate canalele TV pentru a găsi informaţii
despre programe. Aceasta poate dura câteva minute.
Datele Ghidului TV sunt memorate în televizor.
Reglarea unui program
Comutarea la un program
• Din ghidul TV, puteţi comuta la un program curent.
• Pentru a selecta un program, utilizaţi tastele săgeată
pentru a evidenţia numele programului.
• Navigaţi la dreapta pentru a vizualiza programele
planificate ulterior în ziua respectivă.
• Pentru a comuta la program (canal), selectaţi
programul şi apăsaţi pe OK.
Vizualizare detalii program
Pentru afişarea detaliilor programului selectat, apăsaţi
pe INFO.
Schimbare zi
Dacă informaţiile din Ghidul TV provin de la emiţător,
puteţi apăsa pe  + pentru a vizualiza programarea
pentru una dintre zilele următoare. Apăsaţi
pe  - pentru a reveni la ziua precedentă.
Alternativ, puteţi apăsa pe  OPTIONS şi puteţi
selecta Schimbare zi.
Setarea unui memento
Puteţi seta un memento pentru un program. La
începutul programului, veţi fi anunţat printr-un mesaj.
Puteţi comuta pe acest canal imediat.
În Ghidul TV, un program cu un memento este marcat
cu un  (ceas).
Pentru a seta un memento…
1 - Apăsaţi  TV GUIDE şi selectaţi un program ce
urmează să fie difuzat.
2 - Apăsaţi pe  Setare memo şi apoi pe OK.
Pentru a şterge un memento…
1 - Apăsaţi pe  TV GUIDE şi selectaţi un program
cu memento, care este marcat cu un
simbol  (ceas).
2 - Apăsaţi  Ştergeţi notif şi selectaţi Da, apoi
apăsaţi OK.
Căutare după gen
Dacă aceste informaţii sunt disponibile, puteţi căuta
programele planificate după gen, precum filme,
emisiuni sportive etc.
Pentru a căuta programele după gen, apăsaţi
pe  OPTIONS şi selectaţi Căutare după gen.
Selectaţi un gen şi apăsaţi pe OK. Va apărea o listă
cu programele găsite.
Listă de memento-uri
Puteţi viziona o listă a memento-urilor pe care le-aţi
setat.
Listă de memento-uri
Pentru a deschide o listă de memento-uri…
1 - Apăsaţi pe  TV GUIDE.
2 - Apăsaţi pe  OPTIONS şi selectaţi Toate
mementourile.
3 - În lista de memento-uri, selectaţi memento-ul pe
care doriţi să îl eliminaţi; memento-ul selectat este
marcat ca .
4 - Apăsaţi  BACK , selectaţi Ştergere ob. sel. şi
27
Pagina: 27
apăsaţi OK.
5 - Selectaţi Închidere pentru a închide lista de
memento-uri.
Setarea unei înregistrări
Puteţi seta o înregistrare în Ghidul TV.
În Ghidul TV, un program setat pentru a fi înregistrat
este marcat cu  .
Pentru a vedea lista de înregistrare,
apăsaţi  Înregistrări , un program setat pentru a fi
înregistrat este marcat cu un  (punct roşu) pe
numele programului.
Pentru a înregistra un program…
1 - Apăsaţi pe  TV GUIDE şi selectaţi un program
viitor sau care este în desfăşurare.
2 - Apăsaţi tasta colorată  Înregistrare .
Pentru a anula o înregistrare…
1 - Apăsaţi  TV GUIDE şi selectaţi programul
setat pentru înregistrare.
2 - Apăsaţi tasta colorată Şt înreg.
28
Pagina: 28
9
Înregistrare şi Pauză
TV
9.1
Înregistrare
De ce aveţi nevoie?
Puteţi înregistra o transmisie TV digitală şi o puteţi
viziona mai târziu.
Pentru înregistrarea unui program TV trebuie...
• conectaţi un hard disk USB formatat pe acest
televizor
• să aveţi canale TV digitale instalate pe acest
televizor
• să primiţi informaţii despre canal pentru Ghidul TV
de pe ecran
• să setaţi corect ora televizorului. Dacă resetaţi
manual ceasul televizorului, este posibil ca
înregistrările să nu se realizeze.
Nu puteţi înregistra atunci când folosiţi Pauză TV.
Din punctul de vedere al aplicării legislaţiei privind
drepturile de autor, unii furnizori DVB pot să aplice
diferite restricţii prin intermediul tehnologiei DRM
(Digital Right Management - Gestionarea drepturilor
digitale). În cazul difuzării canalelor protejate,
înregistrarea, validitatea înregistrării sau numărul de
vizionări pot fi restricţionate. Înregistrarea poate fi
complet interzisă. În cazul în care încercaţi să
înregistraţi o transmisie protejată sau să redaţi o
înregistrare expirată, poate apărea un mesaj de
eroare.
Înregistrarea unui program
Înregistraţi acum
Pentru a înregistra un program pe care îl vizionaţi
chiar în acel moment, apăsaţi pe  (Înregistrare) de
pe telecomandă. Înregistrarea începe imediat.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe  (Oprire).
Când sunt disponibile datele pentru Ghidul TV,
programul pe care îl urmăriţi va fi înregistrat din
momentul în care apăsaţi tasta de înregistrare, până
când programul se încheie.
• Dacă primiţi informaţii privind Ghidul TV de pe
Internet, puteţi regla ora de final a înregistrării în
fereastra pop-up înainte de confirmarea înregistrării.
• Dacă primiţi informaţii din Ghidul TV de la emiţător,
înregistrarea începe imediat. Puteţi modifica ora de
încheiere a înregistrării în lista de înregistrări.
Programare înregistrare
Puteţi programa înregistrarea unui program ce
urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva
zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8
zile). Televizorul va utiliza date din Ghidul TV pentru a
începe şi încheia înregistrarea.
Pentru a înregistra un program…
1 - Apăsaţi pe  TV GUIDE.
2 - În Ghidul TV, selectaţi canalul şi programul pe
care doriţi să le înregistraţi. Apăsaţi pe  (dreapta)
sau pe  (stânga) pentru a derula programele unui
canal.
3 - Cu programul evidenţiat, apăsaţi tasta
colorată  Înregistrare . Programul este programat
pentru înregistrare. Când se programează înregistrări
suprapuse, se afişează automat un avertisment. Dacă
intenţionaţi să înregistraţi un program în absenţa dvs.,
amintiţi-vă să lăsaţi televizorul în standby şi hard disk-
ul USB pornit.
Listă înregistrări
Vă puteţi vizualiza şi gestiona înregistrările în lista de
înregistrări. Lângă lista de înregistrări, există o listă
separată pentru înregistrările programate şi pentru
memento-uri.
Pentru deschiderea listei de înregistrări...
Apăsaţi pe  TV GUIDE.
1 - Apăsaţi tasta colorată  Înregistrări .
2 - În lista înregistrărilor, selectaţi filele Nou,
Vizionat sau Expirat şi apăsaţi OK pentru a vă
filtra vizualizările.
3 - Cu o înregistrare selectată în listă, puteţi elimina
înregistrarea cu tasta colorată  Îndepărtare . Puteţi
elimina o înregistrare cu tasta
colorată  Redenumire .
Furnizorii pot limita numărul de zile în care o
înregistrare poate fi vizualizată. Când această
perioadă expiră, înregistrarea va fi marcată drept
expirată. O înregistrare din listă poate afişa numărul
de zile rămase până la expirare.
Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă
de către furnizor sau atunci când transmisia a fost
întreruptă, o înregistrare este marcată ca Eşuat.
Înregistrare manuală
Puteţi programa o înregistrare care nu este legată de
un program TV. Setaţi tipul de tuner, canalul şi timpul
de început şi de sfârşit dvs. înşivă.
29
Pagina: 29
Pentru a programa o înregistrare manual…
1 - Apăsaţi pe  TV GUIDE.
2 - Apăsaţi tasta colorată  Înregistrări .
3 - În partea de sus a ecranului,
selectaţi  Programat şi apăsaţi OK.
4 - Apăsaţi tasta colorată  Programare şi
apăsaţi OK.
5 - Selectaţi tunerul de unde doriţi să înregistraţi şi
apăsaţi OK.
6 - Selectaţi canalul de unde înregistraţi şi apăsaţi
OK.
7 - Selectaţi ziua înregistrării şi apăsaţi OK.
8 - Setaţi timpul de pornire şi ora finală a înregistrării.
Selectaţi un buton şi utilizaţi tastele  (sus)
sau  (jos) pentru a seta orele şi minutele.
9 - Selectaţi Programare şi apăsaţi OK pentru a
programa înregistrarea manuală.
Înregistrarea va apărea în lista înregistrărilor şi a
memento-urilor programate.
Vizionarea unei înregistrări
Pentru vizionarea unei înregistrări...
1 - Apăsaţi pe  TV GUIDE.
2 - Apăsaţi tasta colorată  Înregistrări .
3 - În lista înregistrărilor, selectaţi înregistrarea de
care aveţi nevoie şi apăsaţi OK pentru a începe
vizionarea.
4 - Puteţi utiliza
tastele  (pauză),  (redare),  (derulare rapidă
înapoi),  (derulare rapidă înainte) sau  (oprire).
5 - Pentru a comuta înapoi la vizionare TV,
apăsaţi  IEŞIRE.
9.2
Pauză TV
De ce aveţi nevoie?
Pentru întreruperea unui program TV trebuie...
• conectaţi un hard disk USB formatat pe acest
televizor
• să aveţi canale TV digitale instalate pe acest
televizor
• să primiţi informaţii despre canal pentru Ghidul TV
de pe ecran
Cu hard disk-ul USB conectat şi formatat, televizorul
memorează continuu transmisia TV la care vă uitaţi.
Când schimbaţi canalul, transmisia ultimului canal se
şterge. Transmisia se şterge şi atunci când treceţi
televizorul în standby.
Nu puteţi folosi Pauză TV în timp ce înregistraţi.
Întreruperea unui program
Pentru a întrerupe sau a relua o transmisie...
• Pentru a întrerupe o transmisie, apăsaţi pe 
(Pauză). Apare pentru scurt timp o bară de progres
în partea de jos a ecranului.
• Pentru a afişa bara de progres, apăsaţi din nou
pe  (Pauză) .
• Pentru a relua vizionarea, apăsaţi pe  (Redare).
Având bara de progres pe ecran, apăsaţi
pe  (Derulare înapoi) sau apăsaţi pe  (Derulare
înainte) pentru a selecta punctul din care doriţi să
începeţi vizionarea transmisiei întrerupte. Apăsaţi
aceste taste de mai multe ori, pentru a schimba
viteza.
Pentru a reveni la transmisia TV curentă, apăsaţi pe
 (Oprire).
Reluare
Pentru că televizorul memorează transmisia la care vă
uitaţi, puteţi reda din nou transmisia pentru câteva
secunde.
Pentru repetarea redării transmisiei curente...
1 - Apăsaţi pe  (Pauză)
2 - Apăsaţi  (Derulare rapidă înapoi). Puteţi
apăsa  de mai multe ori pentru a selecta
momentul de unde doriţi să începeţi vizualizarea
transmisiunii întrerupte. Apăsaţi aceste taste de mai
multe ori, pentru a schimba viteza. La un moment dat
veţi ajunge la începutul stocării transmisiunii sau la
intervalul de timp maxim.
3 - Apăsaţi  (Redare) pentru a viziona
transmisiunea din nou.
4 - Apăsaţi  (Oprire) pentru a viziona
transmisiunea live.
30
Pagina: 30
10
Clipuri video,
fotografii şi muzică
10.1
De pe o conexiune USB
Puteţi să vizualizaţi fotografii sau să redaţi muzică şi
clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un
hard disk USB conectat.
Cu televizorul pornit, conectaţi o unitate flash USB
sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB.
Apăsaţi  SOURCES, apoi
selectaţi  USB, pentru a răsfoi fişierele din
structura de dosare pe care aţi organizat-o pe hard
diskul USB.
Avertisment
Dacă încercaţi să întrerupeţi sau să înregistraţi un
program cu un hard disk USB conectat, vi se va
solicita să formataţi hard disk-ul USB. Prin formatare
se vor şterge toate fişierele curente de pe hard disk-ul
USB.
10.2
Poze
Vizualizarea fotografiilor
1 - Apăsaţi  SOURCES, selectaţi  USB şi
apăsaţi OK.
2 - Selectaţi  Unitate flash USB şi
apăsaţi  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB
de care aveţi nevoie.
3 - Selectaţi Fotografie, puteţi
apăsa  Sortare pentru a naviga în fotografii după
dată, lună, an sau alfabetic, după nume.
4 - Selectaţi una dintre fotografii şi
apăsaţi OK pentru a vizualiza fotografia selectată.
• Pentru vizualizarea fotografiilor, selectaţi
Fotografii în bara de meniu, selectaţi o miniatură de
fotografie şi apăsaţi pe OK.
• Dacă în acelaşi folder se află mai multe fotografii,
selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe  Diaporamă
pentru a începe o diaporamă a tuturor fotografiilor din
acest dosar.
• Vizualizaţi o fotografie şi apăsaţi
pe  INFO pentru a afişa dedesubt:
bara de progres, bara de control al redării,  (accesaţi
fotografia anterioară dintr-un folder),  (accesaţi
fotografia următoare dintr-un folder),  (începeţi
redarea de diapozitive),  (întrerupeţi redarea), 
(începeţi prezentarea de diapozitive),  (rotiţi
fotografia)
Opţiuni pentru fotografii
Cu o fotografie pe ecran,
apăsaţi  OPTIONS pentru…
Listă/Miniaturi
Vizualizaţi fotografiile sub formă de listă sau miniaturi.
Redare aleatorie oprită, Redare aleatorie pornită
Afişaţi imaginile în ordine sau în mod aleatoriu.
Repetare, Redare o dată
Afişaţi imaginile în mod repetat sau o singură dată.
Viteză diaporamă
Setaţi viteza de redare a diaporamei.
Tranziţii diaporamă
Setaţi tranziţia de la o imagine la următoarea.
10.3
Clipuri video
Redarea clipurilor video
Pentru a reda un clip video la TV…
Selectaţi  Clipuri video şi selectaţi numele
fişierului şi apăsaţi pe OK.
• Pentru a întrerupe clipul video, apăsaţi pe OK.
Apăsaţi pe OK din nou pentru a continua.
• Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsaţi
pe  sau pe . Apăsaţi de mai multe ori pe taste
pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Pentru a trece la următorul clip video dintr-un folder,
apăsaţi OK pentru întrerupere şi selectaţi  pe
ecran şi apăsaţi OK.
• Pentru a opri redarea clipului video, apăsaţi pe 
(Oprire).
• Pentru a reveni la dosar, apăsaţi pe .
Deschiderea dosarului de clipuri video
1 - Apăsaţi  SOURCES, selectaţi  USB şi
apăsaţi OK.
2 - Selectaţi  Unitate flash USB şi
apăsaţi  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB
de care aveţi nevoie.
3 - Selectaţi Clipuri video şi alegeţi unul dintre ele,
apoi apăsaţi pe OK pentru a reda clipul video
selectat.
• Selectaţi un clip video şi apăsaţi  INFO pentru a
afişa informaţii despre fişier.
• Redaţi un clip video şi apăsaţi pe  INFO pentru a
afişa dedesubt:
bara de progres, bara de control al
redării,  (accesaţi clipul video anterior dintr-un
folder),  (accesaţi clipul video următor dintr-un
folder),  (redare),  (derulaţi
31
Pagina: 31
înapoi),  (derulaţi înainte),  (întrerupeţi
redarea),  (Redare toate/Se redă
una),  (Redare aleatorie activată/Redare aleatorie
dezactivată)
Opţiuni video
În timpul redării clipului video,
apăsaţi  OPTIONS pentru…
Subtitrări
Afişaţi subtitrările, dacă sunt disponibile şi selectaţi
Pornit, Oprit sau Activare în mod mute.
Set caractere
Selectaţi unul dintre sistemele de caractere.
Limbă audio
Redaţi limba audio, dacă aceasta este disponibilă.
Stare
Afişaţi informaţii despre fişier, precum modul de
sunet.
Repetare, Redare o dată
Redaţi filmele în mod repetat sau o singură dată.
10.4
Muzică
Redarea melodiilor
Deschiderea dosarului cu muzică
1 - Apăsaţi  SOURCES, selectaţi  USB şi
apăsaţi OK.
2 - Selectaţi  Unitate flash USB şi
apăsaţi  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB
de care aveţi nevoie.
3 - Selectaţi Muzică şi alegeţi una dintre ele, apoi
apăsaţi pe OK pentru a reda muzica selectată.
• Selectaţi o melodie şi apăsaţi  INFO pentru a
afişa informaţii despre fişier.
• Redaţi o melodie şi apăsaţi  INFO pentru a afişa
dedesubt:
bara de progres, bara de control al
redării,  (accesaţi melodia anterioară dintr-un
folder),  (accesaţi melodia următoare dintr-un
folder),  (redare),  (derulaţi
înapoi),  (derulaţi înainte),  (întrerupeţi
redarea),  (Redare toate/Se redă una)
Opţiuni pentru muzică
Opţiuni pentru redarea muzicii...
Repetare, Redare o dată
Redaţi melodiile în mod repetat sau o singură dată.
32
Pagina: 32
11
Deschiderea
meniurilor Setări TV
11.1
Prezentare generală a
meniului Acasă
Apăsaţi pe  (Acasă) pentru a selecta unul dintre
meniurile de mai jos, apoi apăsaţi pe OK.
Canale
Acest rând conţine toate canalele.
• Apăsaţi pe OK pentru a deschide ghidul TV.
• Apăsaţi pe  (stânga) pentru a vizualiza canalele cu
logourile acestora sau selectaţi vizualizare toate
pentru a vedea toate canalele.
Surse
Acest rând conţine sursele disponibile din acest
televizor.
Utilităţi
Acest rând conţine funcţiile TV disponibile pentru
utilizator.
Setări
Acest rând conţine setările disponibile pentru
utilizator.
11.2
Meniu Utilitare
Smart TV
Deschideţi pagina Smart TV.
Ghid TV
Pentru mai multe informaţii, în Asistenţă, apăsaţi
tasta color  Cuvinte cheie şi căutaţi Ghid TV.
Înregistrări
Pentru mai multe informaţii, în Asistenţă, apăsaţi pe
tasta colorată  Cuvinte cheie şi
căutaţi Înregistrări.
Canal
Vizualizaţi lista de canale.
Actualizare software
Pentru mai multe informaţii, în Asistenţă, apăsaţi pe
tasta colorată  Cuvinte cheie şi
căutaţi Actualizare software.
Demo Me
Vizualizaţi Demo pentru o demonstraţie la acest
televizor.
11.3
Setări rapide şi Toate setările
Meniu Setări rapide:
Apăsaţi tasta  SETUP de pe telecomandă pentru
a găsi setările utilizate frecvent din meniul Setări
rapide.
• Stil imagine - selectaţi unul dintre stilurile
presetate de imagine pentru o vizualizare ideală a
imaginii.
• Format imagine - selectaţi unul dintre formatele
presetate de imagine care se potriveşte pe ecran.
• Stil sunet - selectaţi unul dintre stilurile presetate
de sunet pentru setările ideale de sunet.
• Stil Ambilight - selectaţi unul dintre stilurile
Ambilight presetate.
• Ambilight + nuanţă - Activaţi sau dezactivaţi
Ambilight + nuanţă.
• Volum căşti - ajustaţi volumul căştilor conectate.
• Audio dezactivat - setaţi televizorul să redea
sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul
audio conectat.
• Ceas - afişaţi ceasul în colţul dreapta de sus al
ecranului televizorului.
• Temporizator somn - setaţi televizorul să intre
automat în modul standby după o perioadă de timp
presetată.
• Toate setările - vizualizaţi meniul cu toate setările.
• Asistenţă - diagnosticaţi şi obţineţi mai multe
informaţii despre televizorul dvs. Pentru mai multe
informaţii, în meniul Asistenţă, apăsaţi tasta
color  Cuvinte cheie şi căutaţi Meniu
Asistenţă pentru mai multe informaţii.
Meniul Toate setările:
Apăsaţi tasta  (acasă) de pe telecomandă,
selectaţi Setări > Toate setările, şi apăsaţi OK.
11.4
Toată setările
33
Pagina: 33
Setări de imagine
Stil imagine
Selectarea unui stil
Pentru reglarea uşoară a imaginilor, puteţi selecta un
stil de imagine presetat.
 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil imagine
Stilurile de imagine disponibile sunt ...
• Personal - Preferinţele de imagine setate la prima
pornire
• Viu - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
• Natural - Setări pentru imagine naturală
• Standard - Setare care asigură cel mai mic consum
de energie
• Film - Ideal pentru a viziona filme
• Joc - Ideal pentru jocuri
Personalizarea unui stil
Puteţi regla şi stoca setările imaginii în stilul de
imagine selectat curent,
precum Culoare, Contrast sau Claritate.
Restabilirea unui stil
Pentru a restabili stilul la setarea iniţială, selectaţi din
nou Stil imagine, apoi apăsaţi  Restabilire stil.
Conectaţi dispozitivele HDMI compatibile HDR la
HDMI 1 şi HDMI 2.
Stilurile pentru conţinut HDR sunt...
• HDR Personal
• HDR Viu
• HDR Natural
• Film HDR
• Joc HDR
Culoare, Contrast, Claritate, Luminozitate
Reglarea culorii imaginii
 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
valoarea de saturaţie a imaginii.
Reglarea contrastului imaginii
 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
valoarea de contrast a imaginii.
Puteţi micşora valoarea contrastului pentru a reduce
consumul de energie.
Reglarea clarităţii imaginii
 (Acasă) > Setări > Imagine > Claritate
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
valoarea pentru claritatea imaginii.
Reglarea luminozităţii imaginii
 (Acasă) > Setări > Imagine > Luminozitate
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a seta
nivelul de luminozitate al semnalului imaginii.
Notă: Setarea luminozităţii la o valoare îndepărtată
de valoarea de referinţă (50) poate duce la un
contrast mai redus.
Setări de imagine avansate
Calculator
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Calculator
Setaţi la Pornit pentru a obţine setarea ideală de
imagine pentru a folosi televizorul ca monitor pentru
calculator.
• Menţineţi setarea la Oprit când vizionaţi conţinut
video HDR de la portul HDMI.
Setări de culoare
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Culoare
Reglarea accentuării culorii
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Culoare > Accentuare culoare
Selectaţi Maxim, Mediu, sau Minim pentru a seta
nivelul intensităţii culorii şi detaliile din culorile
strălucitoare.
Selectarea temperaturii de culoare presetate
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Culoare > Temperatură culoare
Selectaţi Normal, Cald, sau Rece pentru a seta
temperatura dorită de culoare.
Personalizarea temperaturii de culoare
34
Pagina: 34
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Culoare > Temperatură culoare >
Personalizat
Selectaţi Setări personalizate din meniul Temperatură
culoare pentru a personaliza o temperatură de
culoare. Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos)
pentru a regla valoarea.
Setări de contrast
Moduri de contrast
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Contrast > Mod Contrast
Selectaţi Normal, Optimizat pentru
imagine, Optimizat pentru economisirea
energiei pentru a seta televizorul să reducă automat
contrastul pentru cel mai mic consum de energie sau
pentru cea mai bună imagine sau
selectaţi Oprit pentru a dezactiva reglajul.
HDR Plus
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Contrast > HDR Plus
Setaţi HDR Plus la Oprit, Minim, Mediu sau Maxim
pentru a seta nivelul la care televizorul afişează
automat un efect de contrast şi luminozitate sporite
pentru conţinutul HDR.
Notă: Disponibil când se detectează semnal HDR
(gamă dinamică înaltă).
• Televizorul poate reda programe HDR* de la o
conexiune HDMI 2 sau HDMI 3, transmiţând de la o
sursă de internet (de ex., Netflix) sau de la un
dispozitiv USB de memorie conectat.
* Sunt acceptate numai HDR10 şi Hybrid Log Gamma
HDR
Contrast dinamic
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Contrast > Contrast dinamic
Selectaţi Maxim, Mediu sau Minim pentru a seta
nivelul la care televizorul îmbunătăţeşte automat
detaliile în zonele întunecate, de mijloc şi luminoase
ale imaginii.
Contrast video, Gamma
Contrast video
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Contrast > Contrast video
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
nivelul contrastului video.
Gamma
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Contrast > Gamma
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla o
setare non-liniară pentru iluminarea şi contrastul
imaginii.
Ultra Resolution
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Claritate > Ultra Resolution
Selectaţi Pornit pentru a beneficia de claritate
superioară a marginilor şi a detaliilor liniilor.
Curăţare imagine
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Curăţare imagine
Reducerea zgomotului
 (Acasă) > Setări > Toate
setările > Imagine > Setări avansate > Curăţare
imagine > Reducere zgomot
Selectaţi Maxim, Mediu sau Minim pentru a seta
nivelul de eliminare a zgomotului din conţinutul video.
Zgomotul este vizibil în principal ca puncte mici care
se mişcă pe imaginea de pe ecran.
Claritate, reducerea artefactelor MPEG
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Curăţare imagine > Reducere artefact
MPEG
Selectaţi Maxim, Mediu, Minim pentru a beneficia
de diverse grade de atenuare a artefactelor din
conţinutul video digital.
Artefactele MPEG sunt în mare parte vizibile sub
forma unor blocuri mici sau a unor margini zimţate ale
imaginilor de pe ecran.
35
Pagina: 35
Setări de mişcare
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Mişcare
Stiluri de mişcare
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Mişcare > Stiluri de mişcare
Stilurile de mişcare oferă moduri de setare a mişcării
optimizate pentru diferite conţinuturi video.
Selectaţi Oprit pentru a dezactiva sau selectaţi unul
dintre stilurile de mişcare pentru a beneficia de o
experienţă de vizionare mai bună.
(Filme, Sporturi, Standard, Lin sau Personal)
Nu sunt disponibile pentru cazurile de mai jos:
•  (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Calculator > Pornit
•  (Acasă) > Setări > Imagine > Stil imagine >
Joc.
Natural Motion
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setări
avansate > Mişcare > Natural Motion
Natural Motion uniformizează şi fluidizează orice
mişcare.
• Selectaţi Maxim, Mediu sau Minim pentru diverse
grade de reducere a tremuratului imaginii, vizibil la
filmele de la televizor.
• Selectaţi Minim sau Oprit când apare zgomot la
redarea imaginilor în mişcare pe ecran.
Notă: Setare disponibilă numai când Stilurile de
mişcare sunt setate la Personal.
Format imagine
 (Acasă) > Setări > Imagine > Format imagine
Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar
benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteţi regla
imaginea astfel încât să umple ecranul.
Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru
umplerea ecranului...
• Ecran lat – măreşte automat imaginea până la
ecran lat.
• Umplere ecran – măreşte automat imaginea astfel
încât să umple ecranul. Distorsiunea imaginii este
minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare
adecvată pentru imagini provenite de la calculator.
Unele formate de imagine extreme pot prezenta, în
continuare, benzi negre.
• Ajustare la ecran – măreşte automat imaginea,
pentru a umple ecranul fără distorsiuni. Pot fi vizibile
benzi negre. Nu este acceptată pentru imagini
provenite de la PC.
• Original – afişează formatul original al imaginii
recepţionate.
 (Acasă) > Setări > Imagine > Format imagine
> Setări avansate
Pentru stabilirea manuală a formatului imaginii...
• Comutare – selectaţi săgeţile pentru a deplasa
imaginea. O puteţi deplasa numai când este mărită.
• Zoom – selectaţi săgeţile pentru a mări imaginea.
• Extindere – selectaţi săgeţile pentru a extinde
imaginea pe verticală sau pe orizontală.
• Anulare – selectaţi pentru a reveni la formatul de
imagine cu care aţi început.
Setare rapidă imagine
 (Acasă) > Setări > Imagine > Setare rapidă imagine
• La prima instalare, aţi efectuat câteva setări de
imagine printr-o succesiune de paşi simpli. Puteţi
reface aceşti paşi cu meniul Setare rapidă imagine.
• Selectaţi setarea preferată şi treceţi la următoarea.
• Pentru a-i efectua, verificaţi dacă televizorul poate fi
comutat la un canal sau dacă poate afişa un program
redat de pe un dispozitiv conectat.
Setări de sunet
Stil sunet
Selectarea unui stil
Pentru reglarea uşoară a sunetului, puteţi selecta un
stil de sunet presetat.
 (Acasă) > Setări > Sunet > Stil sunet
Sunt disponibile următoarele stiluri de sunet...
• Personal - Preferinţele de sunet setate la prima
pornire.
• Original - Cea mai neutră setare a sunetului
• Film - Ideal pentru a viziona filme
• Muzică - Ideal pentru a asculta muzică
• Joc - Ideal pentru jocuri
• Ştiri - Ideal pentru vorbire
Personalizarea unui stil
Puteţi regla şi stoca setările de sunet în stilul de sunet
selectat curent, precum Sunete joase sau Sunete
înalte.
Restabilirea unui stil
Pentru a restabili stilul la setarea iniţială, selectaţi din
nou Stil sunet, apoi apăsaţi  Restabilire stil.
36
Pagina: 36
Sunete joase, Sunete înalte
Sunete joase
 (Acasă) > Setări > Sunet > Sunete joase
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
nivelul frecvenţelor joase ale sunetului.
Sunete înalte
 (Acasă) > Setări > Sunet > Sunete înalte
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
nivelul frecvenţelor înalte ale sunetului.
Volum căşti
 (Acasă) > Setări > Sunet > Volum căşti
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
separat volumul unor căşti conectate.
Mod surround
 (Acasă) > Setări > Sunet > Mod surround
Selectaţi efectul de sunet surround pentru difuzoarele
interne ale televizorului.
Poziţionare TV
 (Acasă) > Setări > Sunet > Poziţionare TV
Selectaţi Pe un stand TV sau Pe perete pentru a
beneficia de cea mai bună reproducere a sunetului în
funcţie de amplasare.
Setări avansate de sunet
Controlul volumului
Echilibrare automată volum
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate >
Echilibrare automată volum
Selectaţi Pornit pentru a echilibra automat
diferenţele bruşte de volum. Opţiune folosită de
obicei când schimbaţi canalele.
Volum Delta
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Volum Delta
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a ajusta
valoarea delta pentru volumul difuzorului
televizorului.
Setări de ieşire audio
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Ieşire audio
setaţi televizorul să redea sunetul prin propriile
difuzoare sau prin sistemul audio conectat.
Puteţi selecta unde doriţi să auziţi sunetul
televizorului şi cum să îl controlaţi.
• Dacă selectaţi Difuzoare TV dezactivate,
difuzoarele televizorului vor fi oprite permanent.
• Dacă selectaţi Difuzoare TV, difuzoarele televizorului
sunt tot timpul activate.
Cu un dispozitiv audio conectat prin HDMI CEC,
selectaţi Sistem de sunet HDMI. Televizorul îşi va
dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda
sunetul.
Sunet clar
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Clear Sound
Selectaţi Pornit pentru a îmbunătăţi sunetul pentru
voce. Ideal pentru programele de ştiri.
Setări de ieşire digitală
Setările de ieşire digitală sunt disponibile pentru
semnalele de sunet de ieşire SPDIF (optice) şi HDMI
ARC.
Format ieşire digitală
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Format ieşire digitală
Setaţi semnalul audio de ieşire al televizorului pentru
a se adapta capacităţii sonore a sistemului Home
Theatre conectat.
• Stereo: dacă dispozitivele de redare audio nu dispun
de procesare a sunetului multicanal, alegeţi să redaţi
doar conţinut stereo pe dispozitivele de redare audio.
• Multicanal: alegeţi să redaţi doar conţinut audio pe
5.1 canale (semnal de sunet multicanal comprimat) pe
dispozitivele de redare audio.
• Multicanal (derivaţie): alegeţi să redaţi conţinut
Dolby Digital Plus sau DTS pe dispozitivele de redare
audio sau sistemul Home Theatre.
- Asiguraţi-vă că dispozitivele de redare audio
acceptă caracteristica Dolby Atmos.
- Ieşirea SPDIF (IEŞIREA AUDIO DIGITALĂ) va fi
dezactivată când redaţi în flux conţinut Dolby Digital
37
Pagina: 37
Plus.
Uniformizarea ieşirii digitale
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Uniformizarea ieşirii digitale
Reglaţi nivelul de intensitate sonoră de la dispozitivul
care este conectat la ieşirea audio digitală (SPDIF)
sau HDMI.
• Selectaţi Mai mult pentru un volum mai ridicat.
• Selectaţi M. puţin pentru un volum mai redus.
Întârziere ieşire digitală
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Întârziere ieşire digitală
Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să
necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru
a sincroniza semnalul audio cu semnalul
video. Selectaţi Oprit dacă este setată o întârziere
de sunet pe sistemul Home Theatre.
Decalaj ieşire digitală (disponibil doar când este
activată Întârzierea de ieşire digitală)
 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări
avansate > Decalaj ieşire digitală
• Dacă nu puteţi seta o întârziere la sistemul Home
Theatre, puteţi seta televizorul astfel încât să
sincronizeze sunetul.
• Puteţi seta un decalaj care să compenseze timpul
necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa
sunetul aferent imaginilor TV.
• Puteţi seta valoarea în paşi de 5 ms. Setarea maximă
este 60 ms.
Setări ecologice
Setarea nivelului de economisire a energiei
 (Acasă) > Setări > Setări ecologice > Cons.
red. energ.
Selectaţi Minim, Mediu sau Maxim pentru diverse
grade de economisire a energiei sau
selectaţi Oprit pentru a dezactiva modul de
economisire a energiei.
Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului
de energie
 (Acasă) > Setări > Setări ecologice > Ecran
oprit
Selectaţi Dezactivare ecran, iar ecranul televizorului
va fi dezactivat. Pentru a reactiva ecranul, apăsaţi
orice tastă de pe telecomandă.
Setarea opririi automate a televizorului
 (Acasă) > Setări > Setări ecologice > Oprire
automată
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
valoarea. Valoarea 0 (Oprit) dezactivează oprirea
automată.
Selectaţi Oprire automată; televizorul se opreşte
automat pentru a economisi energie.
• Televizorul se opreşte dacă primeşte semnal TV, dar
nu apăsaţi nicio tastă de pe telecomandă timp de 4
ore.
• Televizorul se opreşte dacă nu primeşte semnal TV
şi nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp
de 10 minute.
• Dacă utilizaţi televizorul ca monitor sau dacă folosiţi
un receiver digital pentru a viziona la televizor (un
dispozitiv set-top box - STB) şi nu utilizaţi
telecomanda televizorului, dezactivaţi oprirea
automată pentru a seta valoarea la 0.
Setări generale
Setări legate de conectare
Hard disk USB
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Hard disk
USB
Trebuie să configuraţi şi să formataţi un hard disk USB
înainte de a înregistra un canal.
Setări tastatură USB
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări
tastatură USB
Pentru a instala tastatura USB, porniţi televizorul şi
conectaţi tastatura USB la una dintre
conexiunile USB ale televizorului. Când televizorul
detectează tastatura pentru prima dată, puteţi selecta
aspectul dorit al tastaturii şi puteţi testa selecţia.
Setări mouse
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări
mouse
Reglaţi viteza de mişcare a mouse-ului USB.
38
Pagina: 38
Profil operator CAM
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Profil
operator CAM
Pentru a activa un profil de operator pentru CI+/CAM
pentru instalarea şi actualizarea simplă a canalelor.
Conexiune HDMI-CEC - EasyLink
Conectaţi dispozitive compatibile HDMI CEC la
televizor; le puteţi controla de la telecomanda
televizorului. EasyLink HDMI CEC trebuie să fie pornit
pe televizor şi pe dispozitivul conectat.
Pornirea EasyLink
 (Acasă) > Setări > Setări
generale > EasyLink > EasyLink > Pornit
Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de
la telecomanda televizorului
 (Acasă) > Setări > Setări
generale > EasyLink > Telecomandă cu
EasyLink > Pornit
Notă:
- Este posibil ca EasyLink să nu funcţioneze cu
dispozitive de alte mărci.
- Funcţionalitatea HDMI CEC are diferite nume, în
funcţie de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink şi Viera
Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu
EasyLink. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca
exemple reprezintă proprietatea deţinătorilor
respectivi.
HDMI Ultra HD
 (Acasă) > Setări > Setări generale > HDMI
Ultra HD
Acest televizor poate afişa semnale Ultra HD. Unele
dispozitive - conectate cu HDMI - nu recunosc un
televizor cu Ultra HD şi este posibil să nu funcţioneze
corect sau să afişeze imagini sau sunet distorsionate.
Pentru a evita funcţionarea defectuoasă a unui astfel
de dispozitiv, puteţi seta calitatea semnalului la un
nivel pe care dispozitivul îl poate procesa. Dacă
dispozitivul nu utilizează semnale Ultra HD, puteţi opri
Ultra HD pentru această conexiune HDMI.
Setarea UHD 4:4:4/4:2:2 permite semnale UHD
YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. Setarea UHD 4:2:0 permite
semnale UHD YCbCr 4:2:0.
* Disponibilă când Sursa este setată la HDMI 2 sau
HDMI 3
Locaţie - acasă sau la magazin
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Locaţie
• Selectarea locaţiei televizorului
• Selectaţi Magazin: stilul imaginii revine la Viu şi
puteţi regla setările pentru modul Magazin.
• Modul Magazin este conceput pentru promovarea în
magazin.
Configuraţie pentru magazin
 (Acasă) > Setări > Setări
generale > Configuraţie pentru magazin.
Dacă televizorul este setat la Magazin, puteţi
vizualiza logouri caracteristice sau seta
disponibilitatea unei anumite demonstraţii care să se
deruleze în magazin.
Resetarea setărilor televizorului şi reinstalarea
televizorului
Resetaţi toate setările la valorile iniţiale ale
televizorului
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări
fabrică
Reinstalaţi integral televizorul şi readuceţi-l la starea
în care era la prima pornire
 (Acasă) > Setări > Setări
generale > Reinstalare televizor
Introduceţi codul PIN şi selectaţi Da, iar televizorul se
va reinstala complet. Toate setările vor fi resetate şi
canalele instalate vor fi înlocuite. Instalarea poate
dura câteva minute
39
Pagina: 39
Setări avansate
Ghid TV
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări
avansate > Ghid TV
Ghid TV primeşte informaţii (date) de la furnizori sau
de pe Internet. În unele regiuni şi pentru unele canale,
este posibil ca informaţiile pentru Ghidul TV să nu fie
disponibile. Televizorul poate colecta informaţii
pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe
televizor. Televizorul nu poate colecta informaţii
pentru Ghidul TV de la canale vizionate de la un
receptor digital sau de la un decodor.
• Televizorul este livrat cu informaţiile setate la De la
furnizor.
• Dacă televizorul este conectat la Internet, puteţi seta
televizorul să primească informaţii de pe Internet
pentru Ghidul TV.
Logo-uri canale
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări
avansate > Logouri canale
În unele ţări, televizorul poate afişa logo-urile
canalelor. Dacă nu doriţi ca aceste logo-uri să fie
afişate, le puteţi dezactiva.
Setări HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV
 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări
avansate > HbbTV
În cazul în care canalul TV oferă pagini HbbTV, trebuie
mai întâi să activaţi HbbTV în setările televizorului
pentru a vizualiza paginile.
Setări de regiune şi limbă
Limbă
 (Acasă) > Setări > Regiune şi limbă > Limbă
Schimbaţi limba meniurilor şi a mesajelor TV
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Limbă > Limbă meniu
Setaţi limba preferată pentru conţinutul audio
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Limbă > Audio - Principal, Audio -
Secundar
Canalele TV digitale pot transmite un program care
conţine şi alte limbi vorbite, în afara limbii originale.
Puteţi seta o limbă audio preferată principală şi una
secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una
dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip
de audio.
Setaţi limba preferată pentru subtitrări
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Limbă > Subtitrări - Principal, Subtitrări -
Secundar
Canalele digitale pot oferi subtitrări în mai multe limbi
pentru un program. Puteţi seta o limbă principală şi
una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile
subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le
afişează.
Setaţi limba preferată pentru teletex
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Limbă > Teletext - Principal, Teletext -
Secundar
Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în
mai multe limbi.
Ceas
 (Acasă) > Setări > Regiune şi limbă > Ceas
Corectarea automată a ceasului
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Ceas > Mod automat ceas
• Setarea standard pentru ceasul televizorului
este Automat. Informaţiile despre oră provin din
informaţiile UTC (Timp universal coordonat)
transmise.
• Dacă ora nu este corectă, puteţi seta ceasul
televizorului la În funcţie de ţară.
• Atunci când selectaţi În funcţie de ţară, puteţi seta
ora la Automat, Durată standard, sau Durată econom
timp de zi.
Corectarea manuală a ceasului
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Ceas > Mod automat ceas > Manual
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Ceas > Dată, Oră
Mergeţi la meniul anterior şi selectaţi Data şi
Ora pentru a regla valoarea.
Notă:
40
Pagina: 40
• Dacă niciuna dintre setările automate nu afişează
corect ora, o puteţi seta manual.
• Dacă programaţi înregistrări din Ghidul TV, vă
recomandăm să nu schimbaţi ora şi data manual.
Setaţi fusul orar şi setaţi un decalaj de timp pentru
regiunea dvs.
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Ceas > Fus orar
Selectaţi unul dintre fusurile orare.
Setaţi televizorul să intre automat în modul standby
după o perioadă de timp presetată
 (Acasă) > Setări > Regiune şi
limbă > Ceas > Temporizator somn.
Setaţi televizorul să intre automat în modul standby
după o perioadă de timp presetată. Cu ajutorul barei
cursorului puteţi seta o durată de până la 180 de
minute, în trepte de câte 5 minute. Dacă setaţi durata
la 0 minute, opţiunea Temporizator somn este
dezactivată. Puteţi opri oricând televizorul mai
devreme sau puteţi reseta durata în timpul
numărătorii inverse
Setări de acces universal
 (Acasă) > Setări > Acces universal
Cu opţiunea Acces universal activată, televizorul
poate fi folosit pentru persoane fără auz, cu
deficienţe de auz, fără vedere sau cu deficienţe de
vedere.
Activaţi setările de acces universal
 (Acasă) > Setări > Acces universal > Acces
universal > Pornit.
Acces universal pentru persoane cu deficienţe de
auz
 (Acasă) > Setări > Acces universal > Pentru
pers. cu deficienţe de auz > Pornit
• Unele canale TV digitale transmit semnal audio
special şi subtitrări adaptate pentru persoane cu
deficienţe de auz.
• Cu această opţiune activată, televizorul comută
automat la sunetul şi la subtitrările adaptate, dacă
sunt disponibile.
Acces universal pentru persoane nevăzătoare sau cu
deficienţe de vedere
 (Acasă) > Setări > Acces universal > Descriere
audio > Descriere audio > Pornit
Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio
speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe
ecran.
 (Acasă) > Setări > Acces universal > Descriere
audio > Descriere audio > Volum mixt,
Difuzoare/Căşti, Efecte audio, Vorbire
• Selectaţi Volum mixt; puteţi mixa volumul
semnalului audio normal cu cel al comentariului
audio. Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru
a regla valoarea.
• Selectaţi Boxe/Cască pentru a seta sunetul de la
difuzoarele televizorului sau de la căştile conectate.
• Setaţi Efecte audio la Pornit pentru efecte audio
suplimentare în comentariul audio, precum stereo sau
sunete care se estompează treptat.
• Selectaţi Vorbire pentru a seta preferinţa pentru
vorbire, Descriptiv sau Subtitrări.
Setări de blocare
Instalare cod şi Schimbare cod
 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Instalare
cod, Schimbare cod
Setarea noului cod sau schimbarea codului. Codul
pentru funcţia Blocaj copii se foloseşte pentru
blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor.
Notă: Dacă aţi uitat codul PIN, puteţi suprascrie codul
curent folosind 8888 şi puteţi introduce un cod nou.
Blocarea unui program
 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Control
parental
Setarea unei vârste minime pentru vizionarea
programelor cu limită de vârstă.
CAM PIN
 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > CAM PIN
Setarea codului CAM PIN pentru înregistrare.
41
Pagina: 41
12
Reţea
12.1
Reţea la domiciliu
Pentru a vă bucura de toate capacităţile Philips Smart
TV, televizorul trebuie conectat la internet.
Conectaţi televizorul la o reţea de domiciliu cu o
conexiune la internet de mare viteză. Puteţi conecta
televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare
la routerul de reţea.
12.2
Conectare la reţea
Conexiune wireless
De ce aveţi nevoie?
Pentru a conecta televizorul la Internet fără a folosi
un cablu, aveţi nevoie de un router Wi-Fi cu
conexiune la Internet. Utilizaţi un router cu o
conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.
Activaţi sau dezactivaţi Wi-Fi
 (Acasă) > Setări > Rețea > Activare/Dezactivare Wi-Fi
Realizarea conexiunii
Realizarea conexiunii - Wireless
 (Acasă) > Setări > Reţea > Conectaţi la
reţea > Wireless
1 - În lista cu reţelele găsite, selectaţi reţeaua dvs.
wireless. Dacă reţeaua dvs. nu este în listă deoarece
numele reţelei este ascuns (aţi oprit difuzarea SSID la
router), selectaţi Adăugarea unei reţele noi pentru a
introduce personal numele reţelei.
2 - În funcţie de tipul routerului, puteţi să introduceţi
cheia de criptare (WEP, WPA sau WPA2). Dacă aţi
introdus anterior cheia de criptare pentru această
reţea, puteţi face clic pe OK pentru a realiza imediat
conexiunea.
3 - Se va afişa un mesaj la stabilirea cu succes a
conexiunii.
Realizarea conexiunii - WPS
 (Acasă) > Setări > Reţea > Conectaţi la
reţea > WPS
Dacă routerul este prevăzut cu WPS, puteţi conecta
routerul direct, fără a efectua scanarea pentru
căutarea reţelelor. Dacă în reţeaua dvs. wireless există
dispozitive care utilizează sistemul de criptare de
securitate WEP, utilizarea WPS nu este posibilă.
1 - Accesaţi routerul, apăsaţi pe butonul WPS şi
reveniţi la televizor în 2 minute.
2 - Faceţi clic pe Conectare pentru a realiza
conexiunea.
3 - Se va afişa un mesaj la stabilirea cu succes a
conexiunii.
Realizarea conexiunii - WPS cu cod PIN
 (Acasă) > Setări > Reţea > Conectaţi la
reţea > WPS cu cod PIN
Dacă routerul este prevăzut cu WPS cu cod PIN,
puteţi conecta routerul direct, fără a efectua scanarea
pentru căutarea reţelelor. Dacă în reţeaua dvs.
wireless există dispozitive care utilizează sistemul de
criptare de securitate WEP, utilizarea WPS nu este
posibilă.
1 - Notaţi-vă codul PIN de 8 cifre afişat şi introduceţi-
l în software-ul routerului, de la calculator. Consultaţi
manualul routerului cu privire la modul de introducere
a codului PIN în software-ul routerului.
2 - Faceţi clic pe Conectare pentru a realiza
conexiunea.
3 - Se va afişa un mesaj la stabilirea cu succes a
conexiunii.
Conexiune cu cablu
De ce aveţi nevoie?
Pentru a conecta televizorul la Internet aveţi nevoie
de un router de reţea cu conexiune la
Internet. Utilizaţi un router cu o conexiune de mare
viteză (bandă largă) la Internet.
42
Pagina: 42
Realizarea conexiunii
 (Acasă) > Setări > Reţea > Conectaţi la
reţea > Cablu
1 - Conectaţi routerul la televizor cu ajutorul unui
cablu de reţea (cablu Ethernet**).
2 - Asiguraţi-vă că routerul este pornit.
3 - Televizorul caută constant conexiunea la reţea.
4 - Se va afişa un mesaj la stabilirea cu succes a
conexiunii.
În cazul în care conectarea eşuează, puteţi verifica
setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat
la Pornit.
**Pentru a respecta reglementările CEM, utilizaţi un
cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.
12.3
Setări reţea
Vizualizaţi setările reţelei
 (Acasă) > Setări > Reţea > Vizualizare setări
de reţea
Aici puteţi vizualiza toate setările curente ale reţelei.
Adresele IP şi MAC, puterea semnalului, viteza,
metoda de criptare etc.
Configurare reţea - IP static
 (Acasă) > Setări > Reţea > Configurare
reţea > IP static
Dacă sunteţi un utilizator cu experienţă şi doriţi să
instalaţi reţeaua cu adresă IP statică, setaţi televizorul
la IP static.
Configurare reţea - Configurare IP static
 (Acasă) > Setări > Reţea > Config. IP static
1 - Selectaţi Config. IP static şi configuraţi
conexiunea.
2 - Puteţi seta numărul pentru Adresă IP, Mască
net, Poartă, DNS 1, or DNS 2.
Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)
 (Acasă) > Setări > Reţea > Pornire cu Wi-Fi
(WoWLAN)
Puteţi porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu
tableta dacă televizorul este în standby.
Setarea Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN) trebuie să fie
setată la Pornit.
DMR - Digital Media Renderer
 (Acasă) > Setări > Reţea > Digital Media
Renderer - DMR
Dacă fişierele media nu sunt redate pe televizor,
asiguraţi-vă că funcţia Digital Media Renderer este
activată. Ca setare din fabrică, funcţia DMR este
activată.
Activarea conexiunii Wi-Fi
 (Acasă) > Setări > Reţea >
Activare/Dezactivare Wi-Fi
Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi conexiunea Wi-Fi
pe televizorul dvs.
Resetarea conexiunilor Wi-Fi Miracast
 (Acasă) > Setări > Reţea > Resetarea
conexiunilor Wi-Fi Miracast
Goliţi lista cu dispozitivele conectate şi blocate care
sunt utilizate cu Miracast.
Nume reţea TV
 (Acasă) > Setări > Reţea > Nume reţea TV
Dacă aveţi mai multe televizoare în reţeaua de la
domiciliu, puteţi aloca televizorului un nume unic.
Setări Ne1tflix
 (Acasă) > Setări > Reţea > Setări Netflix
Cu Setări Netflix, puteţi vizualiza numărul ESN sau
dezactiva dispozitivul Netflix.
Ştergere memorie Internet
 (Acasă) > Setări > Reţea > Ştergere memorie
Internet
Cu opţiunea Ştergere memorie Internet puteţi şterge
datele de înregistrare de pe serverul Philips şi setările
de control parental, datele de conectare la aplicaţia
43
Pagina: 43
magazin video, toate aplicaţiile preferate Galeria
Philips App, semnele pentru paginile de Internet şi
istoriul de navigare pe Internet. Aplicaţiile MHEG
interactive pot, de asemenea, salva aşa-numite fişiere
„cookie” pe televizor. Şi aceste fişiere se şterg.
44
Pagina: 44
13
Smart TV
13.1
Configurarea Smart TV
Prima dată când deschideţi Smart TV trebuie să
configuraţi conexiunea. Citiţi şi acceptaţi termenii şi
condiţiile pentru a continua.
Prima pagină Smart TV este legătura dvs. cu
internetul. Puteţi închiria filme online, citi ziare, viziona
clipuri video şi asculta muzică, dar puteţi face şi
cumpărături online sau viziona programele TV, după
preferințe, cu aplicaţia Online TV.
Deschidere Smart TV
Pentru a deschide prima pagină Smart TV, apăsaţi pe
 Smart TV .
Alternativ, puteţi să apăsaţi  (Acasă) > Utilitare,
să selectaţi  Smart TV şi să apăsaţi OK.
Televizorul se conectează la internet şi deschide
prima pagină Smart TV. Această acţiune poate dura
câteva secunde.
Închide Smart TV
Pentru a închide prima pagină Smart TV,
apăsaţi  (Acasă) şi selectaţi altă activitate.
TP Vision Europe B.V. nu îşi asumă nicio
responsabilitate privind conţinutul şi calitatea
conţinutului oferit de furnizorii de servicii de conţinut.
13.2
Prima pagină Smart TV
Aplicaţiile dvs.
Aplicaţiile pot fi pornite din prima pagină Smart TV.
Dacă prima pagină nu conţine aplicaţii, le puteţi
adăuga din Galeria de aplicaţii.
Galerie de aplicaţii
În Galeria de aplicaţii se pot găsi toate aplicaţiile
disponibile.
Internet
Aplicaţia Internet deschide World Wide Web la
televizorul dvs.
La televizorul dvs., puteţi viziona orice site Web din
Internet, dar majoritatea nu sunt adaptate pentru
ecranele televizoarelor.
- Unele plug-in-uri (de ex., pentru vizualizarea
paginilor sau a clipurilor video) nu sunt disponibile la
televizorul dvs.
- Paginile de Internet sunt afişate pe rând, în format
ecran complet.
Aplicaţii recomandate
În această pagină, Philips prezintă o gamă de aplicaţii
recomandate pentru ţara dvs., aplicaţii pentru Online
TV sau o selecţie de filme de închiriat din magazinele
Video. Le puteţi selecta şi deschide din fereastra
Aplicaţii recomandate.
Căutare
Funcţia Căutare permite identificarea aplicaţiilor
relevante în Galeria de aplicaţii.
Introduceţi un cuvânt cheie în câmpul text,
selectaţi  şi apăsaţi OK pentru a începe căutarea.
Puteţi introduce nume, titluri, genuri şi cuvinte cheie
descriptive pentru căutare.
Alternativ, puteţi lăsa câmpul text necompletat şi
puteţi căuta cele mai populare căutări/cuvinte cheie
pentru o anumită gamă de categorii. În lista de
cuvinte cheie găsite, selectaţi un cuvânt cheie şi
apăsaţi OK pentru a căuta elemente care conţin
cuvântul cheie respectiv.
13.3
Galerie de aplicaţii
Deschideţi Galeria de aplicaţii în Smart TV pentru a
parcurge Aplicaţiile, colecţia de site-uri Web adaptate
pentru televizor.
Căutaţi aplicaţia pentru clipurile video de pe
YouTube, un ziar naţional, un album de fotografii
online etc. Există aplicaţii pentru închirierea unui clip
video de la un magazin de închirieri online, dar şi
pentru vizionarea programelor pe care le-aţi pierdut.
Dacă Galeria de aplicaţii nu are ceea ce căutaţi,
încercaţi World Wide Web şi navigaţi pe internet pe
televizor.
13.4
Vizualizare multiplă
În timp ce aveţi deschisă o aplicaţie Smart TV sau
internetul, puteţi urmări canalul TV actual. Vizualizare
multiplă deschide un ecran mic pentru canalul TV din
dreptul ecranului Smart TV.
Pentru a deschide Vizualizare multiplă...
1 - Apăsaţi  SMART TV pentru a deschide Smart
TV.
2 - Deschideţi o aplicaţie pe pagina Smart TV.
3 - Apăsaţi  MULTI VIEW pentru a deschide
ecranul mic.
4 - Apăsaţi pe  + sau pe  – pentru a
schimba canalul TV din ecranul mic.
* Nu orice aplicaţie Smart TV poate să accepte
Vizualizarea multiplă cu un canal TV.
45
Pagina: 45
14
Ambilight
14.1
Stil Ambilight
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight
Puteţi selecta modul de urmărire Ambilight.
Urmaţi Video
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil
Ambilight > Urmaţi Video
Selectaţi unul dintre stilurile care urmează dinamica
imaginii pe ecranul TV.
• Standard - Ideal pentru vizionarea la televizor zi de
zi
• Natural - Urmează imaginea sau sunetul cu
maximum de fidelitate
• Captivant - Ideal pentru filmele de acţiune
• Intens - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
• Joc - Ideal pentru jocuri
• Confort - Ideal pentru o seară liniştită
• Relaxare - Ideal pentru o senzaţie de relaxare
Urmaţi Audio
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil
Ambilight > Urmaţi Audio
Selectaţi unul dintre stilurile care urmează dinamica
sunetului.
• Lumina - Combină dinamica audio cu culori video
• Colorat - Bazat pe dinamica audio
• Retro - Bazat pe dinamica audio
• Spectru - Bazat pe dinamica audio
• Scaner - Bazat pe dinamica audio
• Ritm - Bazat pe dinamica audio
• Petrecere - O combinaţie între toate stilurile Urmaţi
Audio, unul după celălalt
Urmaţi Culoare
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil
Ambilight > Urmaţi Culoare
Selectaţi unul dintre stilurile de culoare presetate.
• Lavă fierbinte - Variaţii de roşu
• Apă adâncă - Variaţii de albastru
• Natură proaspătă - Variaţii de verde
• Alb cald - Variaţii de alb cald
• Alb rece - Variaţii de alb rece
Urmaţi App
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil
Ambilight > Urmaţi App
Această funcţie este disponibilă atunci când controlaţi
Ambilight printr-o aplicaţie.
14.2
Luminozitate, Saturaţie
Ambilight
Luminozitate
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Luminozitate
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a seta
nivelul de luminozitate pentru Ambilight.
Saturaţie
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Saturaţie
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a seta
nivelul de saturaţie pentru Ambilight.
14.3
Ambilight+hue
Configurare becuri Hue
Pasul 1 - Reţea
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Configurare becuri Hue
În cadrul acestui prim pas, trebuie să pregătiţi
televizorul pentru a găsi consola Philips Hue
Bridge. Televizorul şi consola Philips hue trebuie să
folosească aceeaşi reţea.
Configurarea…
1 - Conectaţi Philips Hue Bridge la priză.
2 - Conectaţi Philips Hue Bridge la acelaşi router cu
cel utilizat pentru televizor, utilizând un cablul
Ethernet.
3 - Aprindeţi becurile hue.
Pentru a începe configurarea...
1 - Apăsaţi
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Configurare becuri Hue.
2 - Selectaţi Porniţi acşi apăsaţi pe OK. Televizorul va
căuta Philips Hue Bridge. Dacă televizorul nu este
conectat încă la reţea, începe mai întâi să configureze
reţeaua. Dacă Philips Hue Bridge apare în listă.
Pentru mai multe informaţii despre conectarea
televizorului la reţeaua de domiciliu, din Asistenţă,
46
Pagina: 46
apăsaţi tasta color  Cuvinte cheie şi
căutaţi Setări reţea.
Pasul 2 - Hue Bridge
În cadrul următorului pas, conectaţi televizorul
la Philips Hue Bridge.
Televizorul nu se poate conecta decât la o consolă
hue.
Pentru a conecta consola hue...
1 - Cu televizorul conectat la reţeaua de domiciliu,
acesta afişează dispozitivele hue Bridge disponibile.
Dacă televizorul nu a găsit consola Hue Bridge,
selectaţi Rescanare şi apăsaţi pe OK.
Dacă televizorul a găsit singura consolă Hue Bridge
existentă, selectaţi numele acesteia şi apăsaţi pe OK.
Dacă aveţi mai multe console Hue Bridge disponibile,
selectaţi-o pe cea pe care doriţi să o utilizaţi şi apăsaţi
pe OK.
2 - Selectaţi Pornire şi apăsaţi pe OK.
3 - Mergeţi la dispozitivul Philips Hue Bridge şi
apăsaţi butonul de conectare din mijlocul
dispozitivului. Această acţiune conectează consola
hue Bridge cu televizorul. Faceţi acest lucru în
maximum 30 de secunde. Televizorul confirmă dacă
o consolă hue Bridge este conectată la televizor.
4 - Selectaţi OK şi apăsaţi OK.
Cu puntea Philips Hue conectată la televizor, mergeţi
la pagina Becuri Hue.
Pasul 3 - Becuri Hue
În cadrul următorului pas, selectaţi becurile Philips
Hue care trebuie să urmeze setarea Ambilight.
Puteţi selecta maximum 9 becuri Philips hue pentru
Ambilight+hue.
Pentru a selecta becurile pentru Ambilight+hue…
1 - În listă, marcaţi becurile care trebuie să urmeze
setarea Ambilight. Pentru a marca un bec, selectaţi
numele acestuia şi apăsaţi pe OK. Când marcaţi un
bec, acesta se va aprinde scurt.
2 - Când terminaţi, selectaţi OK şi apăsaţi OK.
Pasul 4 - Configurare bec
În cadrul pasului următor, configuraţi fiecare bec
Philips Hue.
Pentru a configura fiecare bec hue...
1 - Selectaţi becul de configurat şi
apăsaţi OK. Becul selectat luminează intermitent.
2 - Selectaţi Pornire şi apăsaţi pe OK.
3 - Mai întâi indicaţi unde aţi plasat becul în raport cu
televizorul. Setarea corectă a opţiunii
pentru Unghi transmite culoarea Ambilight corectă
către bec. Selectaţi bara cursorului pentru a regla
poziţia.
4 - Apoi, indicaţi Distanţa dintre bec şi televizor. Cu
cât se află mai departe de televizor, cu atât
intensitatea culorii Ambilight este mai mică. Selectaţi
bara cursorului pentru a regla distanţa.
5 - În sfârşit, setaţi Luminozitatea becului. Selectaţi
bara cursorului pentru a regla luminozitatea.
6 - Pentru a opri configurarea acestui bec,
selectaţi OK şi apăsaţi OK.
7 - În meniul Configurare Ambilight+hue, puteţi
proceda la fel pentru fiecare bec.
8 - După ce configuraţi toate becurile Ambilight+hue,
selectaţi Finalizare şi apăsaţi OK.
Ambilight+hue se poate utiliza.
Setări Ambilight+hue
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Oprire
Oprirea Ambilight+hue
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Învăluire
Apăsaţi săgeţile  (sus) sau  (jos) pentru a regla
cu câtă precizie trebuie să se adapteze becurile hue
la Ambilight.
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Lounge light+hue
Dacă aţi instalat Ambilight+hue, puteţi lăsa becurile
hue să urmeze setarea Lounge Light din cadrul
Ambilight. Becurile Philips hue răspândesc efectul de
lumină Lounge Light în întreaga cameră.
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Vizualizare configurare
Vizualizarea configurării curente pentru
Ambilight+nuanţă, reţea, Bridge şi becuri.
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight +
hue > Resetare configuraţie
Resetaţi configuraţia curentă pentru Ambilight+hue.
47
Pagina: 47
14.4
Setări Ambilight avansate
Culoare perete
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Setări avansate
> Culoare perete
• Neutralizaţi influenţa unui perete colorat asupra
culorilor Ambilight
• Selectaţi culoarea peretelui din spatele televizorului,
iar televizorul va adapta culorile Ambilight pentru ca
acestea să se vadă în mod corespunzător.
Oprire televizor
 (Acasă) > Setări > Ambilight > Setări
avansate > Oprire televizor
Setaţi Ambilight să se oprească imediat sau să se
întrerupă gradat, atunci când opriţi televizorul.
Estomparea lentă vă acordă timpul necesar pentru a
aprinde lumina normală din camera de zi.
48
Pagina: 48
15
Netflix
Dacă aveţi abonament Netflix, puteţi să vă bucuraţi
de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie
conectat la internet.
Pentru a deschide Netflix, apăsaţi  pentru a
deschide aplicaţia Netflix. Puteţi deschide Netflix
imediat de pe un TV în standby.
www.netflix.com
49
Pagina: 49
16
Protecţia mediului
16.1
Eticheta energetică
europeană
Eticheta energetică europeană vă informează asupra
clasei de eficienţă energetică a acestui produs. Cu cât
clasa de eficienţă energetică a produsului este mai
ecologică, cu atât energia consumată de acesta este
mai redusă.
Pe etichetă găsiţi clasa de eficienţă energetică,
consumul de curent mediu al acestui produs când
este în uz şi consumul de curent mediu pentru 1 an.
De asemenea, puteţi găsi valorile de consum electric
al acestui produs pe site-ul web Philips pentru ţara
dvs. la www.philips.com/TV
16.2
Casare
Casarea produsului şi a bateriilor uzate
Produsul dvs. este proiectat şi fabricat din materiale şi
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
reutilizate.
Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este
ataşat la un produs, înseamnă că produsul este
acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.
Vă rugăm să vă informaţi cu privire la sistemul de
colectare separată pentru produse electrice şi
electronice.
Acţionaţi conform reglementărilor locale şi nu aruncaţi
produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual.
Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la
prevenirea consecinţelor cu potenţial negativ asupra
mediului şi sănătăţii umane.
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra
cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, ce
nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.
Vă rugăm să vă informaţi cu privire la reglementările
locale referitoare la colectarea separată a bateriilor,
întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea
consecinţelor cu potenţial negativ asupra mediului şi
sănătăţii umane.
50
Pagina: 50
17
Specificaţii
17.1
Alimentare
Specificaţiile produsului pot fi modificate fără preaviz.
Pentru mai multe detalii privind specificaţiile acestui
produs, consultaţi www.philips.com/support
Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: CA 220-240V +/-10%
• Temperatură ambiantă: de la 5°C la 35°C
Pentru informaţii privind consumul de energie,
consultaţi capitolul Fişă de produs.
Clasa de putere menţionată pe placa de tip a
produsului reprezintă consumul de energie pentru
acest produs în timpul utilizării casnice normale (IEC
62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, menţionată
între paranteze, este utilizată pentru siguranţa
electrică (IEC 60065 Ed. 8,0).
17.2
Recepţie
• Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (cablu) QAM
• Redare video analogică: SECAM, PAL
• Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
• Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
• Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
• Domeniu frecvenţe de intrare: 950 până la 2150MHz
• Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri,
SCPC şi MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate,
Selecţie polaritate 14/18V, Selecţie bandă 22 kHz,
Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA
* Numai pentru DVB-T2, DVB-S2
17.3
Rezoluţie ecran
Dimensiune diagonală ecran
• 43PUx6262 : 108 cm/43 inchi
• 49PUx6262 : - 123 cm / 49 inchi
• 50PUS62x2: 126 cm/50 inchi
• 55PUx62x2: 139 cm / 55 inchi
• 65PUx6262 : - 164 cm / 65 inchi
Rezoluţie ecran
• 3840 x 2160
17.4
Rezoluţie intrare acceptată -
clip video
HDMI
• 480i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 480p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 720p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI - UHD
 (Acasă) > Setări > Setări generale > HDMI
Ultra HD
Acest televizor poate afişa semnale Ultra HD. Unele
dispozitive - conectate cu HDMI - nu recunosc un
televizor cu Ultra HD şi este posibil să nu funcţioneze
corect sau să afişeze imagini sau sunet distorsionate.
Pentru a evita funcţionarea defectuoasă a unui astfel
de dispozitiv, puteţi seta calitatea semnalului la un
nivel pe care dispozitivul îl poate procesa. Dacă
dispozitivul nu utilizează semnale Ultra HD, puteţi opri
Ultra HD pentru această conexiune HDMI.
O conexiune HDMI cu setarea UHD
4:4:4/4:2:2* permite semnale maxim până la UHD
(50 Hz sau 60 Hz) RGB 4:4:4 sau YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0. Setarea UHD 4:2:0 permite
semnale maxim până la UHD (50 Hz sau 60 Hz) sau
YCbCr 4:2:0.
* Disponibilă când Sursa este setată la HDMI 2 sau
HDMI 3
Component, Compozit
Compozit
• PAL, NTSC, SECAM
Component
• 480i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 480p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 576p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 720p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
51

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Philips 6000 series 43PUS6262.

Pune o întrebare despre Philips 6000 series 43PUS6262

Ai o întrebare despre Philips 6000 series 43PUS6262 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Philips 6000 series 43PUS6262. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Philips 6000 series 43PUS6262 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.