manual Philips 276E8FJAB

Vezi mai jos un manual pentru Philips 276E8FJAB. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Philips
  • Produs: Monitor
  • Model/denumire: 276E8FJAB
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Germană, Spaniolă, Olandeză, Franceză, Italiană, Daneză, Portugheză, Suedeză, Finlandeză, Cehă, Slovacă, Norvegiană, Polonez, Maghiară, Turc, Română, Rusă, Engleză, Bulgară

Cuprins

Pagina: 0
www.philips.com/welcome
246E8
276E8
RO	 Manualul de utilizare	 1
	
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie	 15
	
Depanare şi întrebări
frecvente	 19
Pagina: 1
Cuprins
1.	Important........................................ 1
1.1	 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere......................................... 1
1.2	 Descrieri ale notaţiilor................. 2
1.3	 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente.................... 3
2.	 Configurarea monitorului........... 4
2.1	Instalare........................................... 4
2.2	 Operarea monitorului..................6
3.	 Optimizarea imaginilor................ 8
3.1	 SmartImage Lite............................ 8
3.2	SmartContrast................................9
4.	 Specificaţii tehnice......................10
4.1	 Rezoluţie şi moduri de
presetare........................................13
5.	 Gestionarea consumului de
energie...........................................14
6.	 Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie......................... 15
6.1	 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate........................15
6.2	 Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie..........................18
7.	 Depanare şi întrebări frecvente...
19
7.1	Depanare.......................................19
7.2	 Întrebări frecvente generale......21
Pagina: 2
1
1. Important
1.	 Important
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante
referitoare la funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de model.
1.1	 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
	 Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite, pericole
electrice şi/sau pericole mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer.
Mod de operare
•	 Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată la
acest tip de mediu poate avea drept
rezultat decolorarea şi deteriorarea
monitorului.
•	 Este necesară îndepărtarea obiect-
elor ce ar putea cădea în orificiile de
ventilaţie, precum şi a celor care pot
împiedica răcirea componentelor
electronice ale monitorului.
•	 A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
•	 În momentul poziţionării monitoru-
lui, asiguraţi-vă că ştecherul şi priza
electrică pot fi accesate uşor.
•	 În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
•	 Utilizaţi doar un cablu de alimentare
aprobat, furnizat, de fiecare dată, de
către Philips. Dacă lipseşte cablul
de alimentare, contactaţi centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
•	 Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari
sau la şocuri puternice pe parcursul
manevrării.
•	 A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
Întreţinere
•	 Pentru a vă proteja monitorul de posi-
bile deteriorări, nu supuneţi ecranul
LCD la presiuni mari. Atunci când
deplasaţi monitorul, apucaţi-l de
ramă. Nu ridicaţi monitorul plasând
palma sau degetele pe ecranul LCD.
•	 În cazul în care monitorul nu va fi
utilizat o perioadă îndelungată, acesta
se va debranşa de la sursă.
•	 Dacă este necesar, monitorul se
va curăţa cu o cârpă umedă după
debranşare. Ecranul poate fi şters
cu o cârpă uscată când nu este sub
tensiune. Totuşi, pentru curăţarea
monitorului, nu se vor folosi niciodată
solvenţi organici, precum alcool, sau
soluţii pe bază de amoniac.
•	 Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta nu
se va expune la praf, ploaie, apă sau
medii cu umezeală excesivă.
•	 Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
Pagina: 3
2
1. Important
•	 Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe imediat
sursa de alimentare şi se va debranşa
cablul de la priză. Apoi, se va îndepărta
substanţa respectivă, urmând ca moni-
torul să fie trimis la centrul de service.
•	 Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul
în locuri expuse la căldură, la lumina
directă a soarelui sau la frig excesiv.
•	 Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelun-
girea duratei sale de viaţă, acesta va
fi plasat într-un spaţiu ai cărui para-
metri de temperatură şi umiditate se
situează în următoarea gamă de valori.
•	 Temperatură: Între 0 şi 40 °C (între
32 şi 104 °F)
•	 Umiditate: 20 - 80% UR
•	 IMPORTANT: Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru ecran
când lăsaţi monitorul nesupraveghe-
at. Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a ecranu-
lui atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea continuă
a unor imagini statice o perioadă
îndelungată poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini re-
manente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs.
•	 „Imaginea arsă”, „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazuri-
lor, „imaginea arsă” sau „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
va dispărea treptat într-un interval de
timp după deconectarea de la alimen-
tarea cu energie electrică.
	 Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a
unui economizor ecran sau a unei aplicaţii
de reîmprospătare periodică a ecranului
poate avea ca efect apariţia simptomelor
grave de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă” care
nu mai dispar şi nici nu se pot remedia.
Deteriorarea menţionată mai sus nu este
acoperită de garanţie.
Service
•	 Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
•	 Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi paragraful „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
•	 Pentru informaţii referitoare la trans-
port, consultaţi rubrica „Specificaţii
tehnice”.
•	 A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a raze-
lor solare.
	 Note
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi
după ce aţi aplicat instrucţiunile din acest
manual, consultaţi un specialist în service.
1.2	 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi pot
apărea cu caractere aldine sau italice.
Fragmentele respective conţin observaţii,
atenţionări sau avertismente. Acestea
sunt utilizate după cum urmează:
	 Note
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
	 Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardware-ului
şi a pierderii de date.
Pagina: 5
4
2. Configurarea monitorului
2.	 Configurarea
monitorului
2.1	 Instalare
	 Conţinutul pachetului
* VGA * HDMI
* CD
246E8
276E8
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
©
2
0
1
7
K
o
n
i
n
k
l
i
j
k
e
P
h
i
l
i
p
s
N
.
V
.
A
l
l
r
i
g
h
t
s
r
eserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made and
printed
in
C
h
i
n
a
.
V
e
r
s
i
o
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
Contents:
Monitor drivers
User’s Manual
User’s Manual
www.philips.com/welcome
使用产品前请阅读使用说明
保留备用
Monitor
Adaptor c.a./c.c * Cablu audio
*Diferă în funcţie de regiune.
	 Note
Utilizaţi doar modelul de adaptor AC/
DC.: Philips ADPC1936(246E8FJS)
Philips
ADPC2045(246E8FJA/276E8FJS)
Philips ADPC2065(276E8FJA).
	 Instalarea suportului bazei
1.	 Aşezaţi monitorul cu faţa în
jos pe o suprafaţă moale şi
netedă, având grijă să nu
zgâriaţi sau deterioraţi ecranul.
2.	 Ţineţi stativul cu ambele mâini
și introduceţi-l ferm în tija de
susţinere.
(1)	
Atașaţi cu grijă stativul de tija de
susţinere până când sistemul de
prindere prinde stativul.
(2)	
Strângeţi cu mâna șurubul din
partea inferioară a stativului
și fixaţi bine stativul de tija de
susţinere.
2
1
Pagina: 6
5
2. Configurarea monitorului
	 Conectarea la computer
2x6E8FJS:
1
6
2 3
1
3
5
4 5
4
2
1 	Intrare alimentare AC/DC
2 	Intrare HDMI
3 	Intrare DP
4 	Intrare VGA
5 	Ieşire Audio
6 	Încuietoare Kensington antifurt
2x6E8FJA:
6
1
5 7
4
2
1
4
2
3
5
6
3
1 	Intrare alimentare AC/DC
2 	Intrare HDMI
3 	Intrare DP
4 	Intrare VGA
5 	Intrare audio
6 	Mufă pentru căşti
7 	Încuietoare Kensington antifurt
Conectarea la PC
1.	 Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
2.	 Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
3.	 Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
4.	 Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
5.	 Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
Pagina: 7
6
2. Configurarea monitorului
2.2	Operarea monitorului
	 Descrierea produsului văzut din faţă
Apăsaţi pentru a porni
alimentarea. Apăsaţi timp
de peste 3 secun.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
Pentru reglarea volumului
difuzoarelor.
Reglează meniul OSD.
Tastă personalizabilă de
utilizator. Puteţi personaliza
orice tastă alocând acesteia
funcţia OSD preferată. Tasta
respectivă va deveni „tasta
utilizatorului”.(2x6E8FJA)
Modifică sursa de intrare a
semnalului.(2x6E8FJS)
Reglează meniul OSD.
SmartImage Lite. Puteţi
alege între: Standard,
Internet, Game (Jocuri)
şi LowBlue Mode (Mod
lumină albastră redusă).
Revenirea la meniul OSD
anterior.
	 Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:




 

 
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
Pentru a accesa meniul OSD pe acest
monitor Philips, pur şi simplu folosiţi
butonul de comutare de pe partea din
spate a cadrului monitorului. Butonul
unic funcţionează ca un joystick. Pentru
a deplasa cursorul, comutaţi butonul în
patru direcţii. Apăsaţi butonul pentru a
selecta opţiunea dorită.
Pagina: 8
7
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea
generală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Main menu Sub menu
Picture
OSD Settings
Setup
Language
Color
Input
Picture Format
Brightness
Contrast
Horizontal
Vertical
Transparency
OSD Time Out
H.Position
Auto
V.Position
Phase
Clock
Resolution Notification
Reset
Information
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Color Temperature
sRGB
User Define
VGA
HDMI
DisplayPort
SmartResponse
SmartContrast
Gamma
Over Scan
Pixel Orbiting
Wide Screen, 4:3, 1:1
0~100
0~100
Sharpness 0~100
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
0~100
On, Off
Yes, No
0~100
0~100
0~100
6500K, 9300K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
On, Off
On, Off
LowBlue Mode On
Off
1, 2, 3
Audio
Audio In, HDMI,
DisplayPort
Stand-Alone
(2x6E8FJA)
0~100
On, Off
On, Off
Volume
Audio Source
(2x6E8FJA)
Mute
User Key
(2x6E8FJA)
Audio Source
Input
	 Notificare privind rezoluţia
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 2560×1440 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la o
altă rezoluţie, pe ecran se afişează o
alertă: Use 2560×1440@60Hz for best
results (Pentru cele mai bune rezultate
utilizaţi 2560×1440 la 60Hz).
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
	 Funcţie fizică
Înclinare
20
Pagina: 9
8
3. Optimizarea imaginilor
3.	 Optimizarea
imaginilor
3.1	 SmartImage Lite
	 Ce este?
SmartImage Lite oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare
de imagini sau urmăriţi un videoclip,
Philips SmartImage Lite vă asigură o
performanţă grozavă şi optimizată a
monitorului.
	 De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage Lite
vă reglează în mod dinamic şi în timp
real luminozitatea, contrastul, culorile
şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest monitor.
	 Cum funcţionează?
SmartImage Lite este o tehnologie
exclusivă, de ultimă generaţie, de la
Philips care analizează conţinutul afişat
pe ecranul dvs. Bazat pe un scenariu pe
care îl selectaţi chiar dvs., SmartImage
Lite îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea
conţinutului afişat să fie îmbunătăţită
– toate acestea în timp real şi prin
apăsarea unui singur buton.
	 Cum se activează SmartImage Lite?
1.	 Comutaţi la stânga pentru a
lansa afişarea pe ecran a funcţiei
SmartImage.
2.	 Comutaţi în sus sau în jos pentru a
selecta opţiunea Standard, Internet,
Game (Jocuri), LowBlue Mode (Mod
lumină albastră redusă).
3.	 Afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne pe ecran
timp de 5 secunde sau puteţi
comuta la strânga pentru a confirma.
Puteţi alege între: Standard, Internet,
Game (Jocuri) şi LowBlue Mode (Mod
lumină albastră redusă).



 

•	 Standard: Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea
pentru a creşte lizibilitatea şi a
reduce stresul asupra ochilor. Acest
mod îmbunătăţeşte semnificativ
lizibilitatea şi productivitatea atunci
când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
PDF, articole scanate sau alte
aplicaţii generale de birou.
Pagina: 10
9
3. Optimizarea imaginilor
•	 Internet: Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul
dinamic şi îmbunătăţirea clarităţii
pentru a afişa fotografii şi alte
imagini cu o claritate extraordinară şi
în culori vii – toate fără artefacte şi
culori şterse.
•	 Game (Jocuri): Activând circuitul
overdrive pentru cel mai bun timp
de răspuns, reducând marginile în
zigzag pentru obiectele cu mişcare
rapidă pe ecran, îmbunătăţind
raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi întunecoase,
acest profil asigură cea mai bună
experienţă de joc pentru împătimiţii
de jocuri.
•	 LowBlue Mode (Mod lumină
albastră redusă): Mod lumină
albastră redusă pentru
productivitate cu impact redus
asupra ochilor. Studiile au arătat
că, la fel cum razele ultraviolete
pot cauza vătămarea ochilor,
razele de lumină albastră cu unde
scurte emise de afişajele LED
pot să cauzeze vătămarea ochilor
şi să afecteze vederea în timp.
Dezvoltată pentru sănătate, setarea
Philips Mod lumină albastră redusă
utilizează o tehnologie software
inteligentă pentru a reduce lumina
albastră cu unde scurte dăunătoare.
3.2	SmartContrast
	 Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
LCD pentru claritate vizuală maximă
şi experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini
mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe
fundaluri întunecate.
	 De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
	 Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru
a controla intensitatea iluminării de
fundal. Această funcţie va îmbunătăţi
în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă
atunci când vizionaţi videoclipuri sau vă
jucaţi.
Pagina: 11
10
4. Specificaţii tehnice
4.	 Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de
monitor
IPS Tehnologie
Iluminare fundal Sistem W-LED
Dimensiune panou
246E8: 23,8"L (60,5 cm)
276E8: 27"L (68,6 cm)
Raport aspect 16:9
Distanţa dintre pixeli
246E8: 0,20535 x 0,20535 mm
276E8: 0,2331 x 0,2331 mm
SmartContrast 20.000.000:1
Timp răspuns (tipic) 15 ms (GtG)
SmartResponse 4 ms (GtG)
Rezoluţie optimă 2560 x 1440 la 60 Hz
Unghi de vizualizare 178° (H)/178° (V) la C/R > 10
Îmbunătăţire
imagine
SmartImage Lite
Funcţie de eliminare
a tremurului
Da
Culori ecran 16,7 M
Rată de
împrospătare pe
verticală
50Hz-76Hz
Frecvenţă orizontală 30KHz-83KHz
Gamă de culori CIE1976-NTSC 118%
sRGB DA
Conectivitate
Semnal intrare
VGA(analogic), HDMI1.4(digital)
DP1.2(digital)
Intrare/Ieşire audio
2x6E8FJS: Ieşire audio
2x6E8FJA: Intrare audio pentru PC, Mufă pentru căşti
Intrare semnal Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Confort
Boxă încorporată 3 W x 2 (2x6E8FJA)
Limbi OSD
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză, italiană, maghiară,
olandeză, portugheză, portugheză (Brazilia), poloneză,
rusă, suedeză, finlandeză, turcă, cehă, ucraineană, chineză
simplificată, chineză tradiţională, japoneză, coreeană
Alte avantaje sistem blocare Kensington
Compatibilitate Plug
& Play
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
Suport
Înclinare -5° / +20°
Pagina: 12
11
4. Specificaţii tehnice
Alimentare (246E8FJS/246E8FJA)
Consum
Tensiune de
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
115 V c.a., 60 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
230 V c.a., 50 Hz
Funcţionare normală 30,31 W (tipic) 30,82 W (tipic) 30,02 W (tipic)
Repaus (Mod de veghe) < 0,5 W (tipic) < 0,5 W (tipic) < 0,5 W (tipic)
Oprit < 0,5 W (tipic) < 0,5 W (tipic) < 0,5 W (tipic)
Disipare căldură*
Tensiune de
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
115 V c.a., 60 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
230 V c.a., 50 Hz
Funcţionare normală
103,4 BTU/
oră(tipic)
105,2 BTU/
oră(tipic)
102,5 BTU/
oră(tipic)
Repaus (Mod de veghe) <0,853 BTU/oră <0,819 BTU/oră <0,922 BTU/oră
Oprit <0,853 BTU/oră <0,819 BTU/oră <0,922 BTU/oră
Indicator LED alimentare
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Alimentare Externă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
Alimentare (276E8FJS/276E8FJA)
Consum
Tensiune de
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
115 V c.a., 60 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
230 V c.a., 50 Hz
Funcţionare normală 41,26 W (tipic) 40,92 W (tipic) 41,69 W (tipic)
Repaus (Mod de veghe) <0,21 W <0,23 W <0,28 W
Oprit <0,20 W <0,22 W <0,27 W
Disipare căldură*
Tensiune de
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
115 V c.a., 60 Hz
Tensiune de
intrare c.a. la
230 V c.a., 50 Hz
Funcţionare normală
140,8 BTU/
oră(tipic)
139,7 BTU/
oră(tipic)
142,3 BTU/
oră(tipic)
Repaus (Mod de veghe) <0,717 BTU/oră <0,785 BTU/oră <0,956 BTU/oră
Oprit <0,683 BTU/oră <0,751 BTU/oră <0,922 BTU/oră
Indicator LED alimentare
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Alimentare Externă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
541 x 421 x 176 mm(246E8)
613 x 466 x 189 mm(276E8)
Produs fără suport
(L x Î x D)
541 x 333 x 42 mm(246E8)
613 x 374 x 41 mm(276E8)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
587 x 482 x 129 mm(246E8)
660 x 523 x 135 mm(276E8)
Pagina: 13
12
4. Specificaţii tehnice
Greutate
Produs cu suport
3,79 kg(246E8)
4,69 kg(276E8)
Produs fără suport
3,29 kg(246E8)
4,07 kg(276E8)
Produs cu ambalaj
5,67 kg(246E8)
6,58 kg(276E8)
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(în stare de funcţionare)
de la 0°C la 40°C
Umiditate relativă
(în stare de funcţionare)
de la 20% la 80%
Presiune atmosferică
(în stare de funcţionare)
între 700 şi 1060 hPa
Interval de temperatură
(când nu este în stare de
funcţionare)
de la -20°C la 60°C
Umiditate relativă
(când nu este în stare de
funcţionare)
de la 10% la 90%
Presiune atmosferică
(când nu este în stare de
funcţionare)
între 500 şi 1060 hPa
Protecţia mediului
ROHS DA
EPEAT DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
Ambalare 100% reciclabil
Substanţe specifice Conţinut 100% materiale PVC BFR
Energy Star DA
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Marcaj CE, FCC Clasa B, RCM, CU, EPA, WEEE, TCO
Certified, CCC, CECP
Carcasă
Culoare Alb / Negru
Emailat Lucios
	 Note
1.	
Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips
înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara
dvs.
2.	
Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi
www.philips.com/support pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3.	
Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
4.	
CIE 1931-NTSC 95%, sRGB: 133%.
Pagina: 14
13
4. Specificaţii tehnice
	 Note
Reţineţi că afişajul funcţionează optim
la o rezoluţie nativă de 2560x1440 la
60 Hz. Pentru calitate optimă
a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
4.1	 Rezoluţie şi moduri de
presetare
	 Rezoluţie maximă
	
1920 x 1080 la rata de reîmprospătare
de 60Hz (intrare analogică)
	
2560 x 1440 la rata de reîmprospătare
de 60Hz (intrare analogică)
	 Rezoluţie recomandată
	
2560 x 1440 la rata de reîmprospătare
de 60Hz (intrare analogică)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47 720x400 70,09
31,47 640x480 59,94
35,00 640x480 66,67
37,86 640x480 72,81
37,50 640x480 75,00
35,16 800x600 56,25
37,88 800x600 60,32
48,08 800x600 72,19
46,88 800x600 75,00
47,73 832x624 74,55
48,36 1024x768 60,00
56,48 1024x768 70,07
60,02 1024x768 75,03
44,77 1280x720 59,86
60,00 1280x960 60,00
63,89 1280x1024 60,02
79,98 1280x1024 75,03
55,94 1440x900 59,89
65,29 1680x1050 59,95
67,50 1920x1080 60,00
88,79 2560x1440 60,00
59,95 2560x1440 60,00
Pagina: 15
14
5. Gestionarea consumului de energie
5.	 Gestionarea
consumului de
energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
246E8FJS/246E8FJA:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video Sinc O Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ PORNIT Da Da
32,07 W
(tipic)
38,68 W
(max.)
Alb
Inactiv OPRIT Nu Nu 0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire OPRIT - - 0,3 W (tipic) OPRIT
276E8FJS/276E8FJA:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video Sinc O Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ PORNIT Da Da
42 W (tipic)
52 W (max.)
Alb
Inactiv OPRIT Nu Nu 0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire OPRIT - - 0,3 W (tipic) OPRIT
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
•	 Rezoluţie nativă: 2560 x 1440
•	 Contrast: 50%
•	 Luminozitate: 100%
•	 Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
	 Note
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
Pagina: 16
15
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.	 Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
6.1	 Politica Philips privind de-
fectele de afişare a pixelilor
pentru monitoarele plate
Philips depune eforturi deosebite pentru
a livra produse de cea mai bună calitate.
Utilizăm unele dintre cele mai avansate
procese de fabricaţie din această industrie
şi practicăm un control al calităţii foarte
strict. Cu toate acestea, defectele de
afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe
ecranele TFT utilizate la monitoarele
plate sunt uneori inevitabile. Niciun
producător nu poate garanta că toate
ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează
că toate monitoarele cu un număr de
defecte inacceptabil vor fi reparate sau
înlocuite conform condiţiilor de garanţie.
Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi
defineşte nivelurile acceptabile pentru
fiecare tip de defect. Pentru a intra sub
incidenţa condiţiilor prevăzute de garanţie
pentru reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un ecran
TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor
nu trebuie să aibă defecţi mai mult de
0,0004% dintre subpixeli. Philips fixează
standarde de calitate şi mai ridicate pentru
anumite tipuri sau combinaţii de defecte
de afişare a pixelilor, care sunt mai uşor de
observat decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
subpixel
pixel
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în culorile
primare roşu, verde şi albastru. Un număr
mare de pixeli formează împreună o
imagine. La aprinderea tuturor subpixelilor
dintr-un pixel, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel alb. Când
toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel
negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de defecte
de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri de
defecte de afişare a subpixelilor în cadrul
fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi sau
„în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un punct
luminos este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este afişată
o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele
tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde
sau albastră.
Pagina: 17
16
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- 
Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
	Observaţie
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt
cu 30% mai strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli
ce sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”.
Cu alte cuvinte, un punct întunecat este
un subpixel ce iese în evidenţă pe ecran,
atunci când este afişată o imagine de
culoare deschisă. Defectele de tip punct
negru sunt de următoarele tipuri.
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor
în perioada de garanţie, ecranul TFT
al unui monitor plat Philips trebuie să
aibă defecte de afişare a pixelilor sau
subpixelilor care să depăşească limitele
de toleranţă listate în următoarele tabele.
Pagina: 18
17
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS” NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel aprins 3
2 subpixeli adiacenţi aprinşi 1
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb) 0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”* >15 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos” 3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT” NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel stins 5 sau mai puţini
2 subpixeli adiacenţi stinşi 2 sau mai puţini
3 subpixeli adiacenţi stinşi 0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”* >15 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos” 5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR NIVEL ACCEPTABIL
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
5 sau mai puţini
	 Note
1.	
1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
Pagina: 19
18
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2	Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de
servicii În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi.
Perioadă de garanţie
standard locală
Perioadă de garanţie
extinsă
Perioadă de garanţie totală
Depinde de regiune + 1 an Perioada de garanţie standard locală +1
+ 2 ani Perioada de garanţie standard locală +2
+ 3 ani Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
	Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service
regional, care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
Pagina: 20
19
7. Depanare şi întrebări frecvente
7.	 Depanare şi întrebări
frecvente
7.1	 Depanare
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
	 Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
•	 Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
•	 Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
Fără imagine (LED de alimentare alb)
•	 Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
•	 Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
•	 Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi
în conectorul cablului monitorului.
Dacă da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
•	 Funcţia Economisire Energie poate
fi activată
Pe ecran se afişează
Attention
Check cable connection
•	 Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
•	 Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
•	 Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul Automat nu funcţionează
•	 Funcţia Auto este aplicabilă doar
în modul VGA-Analogic. În cazul
în care nu sunteţi mulţumit de
rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
	 Note
Funcţia Automat nu se aplică în modul
DVI-digital deoarece nu este necesară.
Semne vizibile de fum sau scântei
•	 Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
•	 Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare
•	 Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
•	 Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” din comenzile
principale OSD.
•	 Reglaţi poziţia imaginii folosind
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
Imaginea vibrează pe ecran
•	 Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
•	 Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale
OSD.
•	 Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
Pagina: 21
20
7. Depanare şi întrebări frecvente
opţiune este validă doar în modul
VGA.
Apare o pâlpâire pe orizontală
•	 Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale
OSD.
•	 Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
•	 Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
•	 Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini
fantomă”, pe ecranul dvs. „Imaginea
arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
•	 Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
•	 Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
va afişa un conţinut static.
•	 Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a
unei aplicaţii de reîmprospătare
periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă”
care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
•	 Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
•	 Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
* Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
•	 Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
* Funcţionalitatea diferă în funcţie de
afişaj.
Pagina: 22
21
7. Depanare şi întrebări frecvente
7.2	 Întrebări frecvente generale
Î1:	
Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Acest mod video nu
poate fi afişat”?
Răsp.:	 
Rezoluţie recomandată pentru
acest monitor: 2560 x 1440 la rata
de reîmprospătare de 60 Hz.
•	 Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
•	 În meniul Start al Windows,
selectaţi Setări/Panou de control. În
fereastra Panou de control, selectaţi
pictograma Afişare. În Panou de
control Afişaj, selectaţi fila „Setări”.
În fila de setări, în caseta cu eticheta
„desktop area” (zonă desktop),
mutaţi bara laterală la 2560 x 1440
pixeli.
•	 Deschideţi „Proprietăţi complexe” şi
setaţi Rată de împrospătare la 60Hz,
apoi faceţi clic pe OK.
•	 Reporniţi computerul şi repetaţi paşii
2 şi 3 pentru a verifica dacă PC-ul
este setat la 2560 x 1440 la 60 Hz.
•	 Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
•	 Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î2:	
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:	
Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi seta
până la 75Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Î3:	
Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
Răsp.:	
Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul
de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă
poate solicita drivere pentru
monitor (fişierele .inf şi .icm)
sau un disc cu drivere atunci
când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
Î4:	
Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:	
Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită
din Control Panel (Panoul
de control) din Windows® cu
„Display properties” („Proprietăţi
afişaj”).
Î5:	
Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
Răsp.:	
Apăsaţi pe butonul , apoi
selectaţi „Resetare” pentru reveni
la setările originale din fabrică.
Î6:	
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.:	
În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie
supusă la şocuri extreme şi să fie
protejată de obiecte ascuţite sau
tăioase. Atunci când manipulaţi
monitorul, asiguraţi-vă că nu
este aplicată forţă sau presiune
pe suprafaţa panoului. Acest
lucru poate afecta condiţiile de
garanţie.
Î7:	
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.:	
Pentru o curăţare normală folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Pagina: 23
22
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î8: 	 
Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:	
Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
•	 Apăsaţi pe pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
•	 Apăsaţi pe „Săgeată în jos” pentru
a selecta opţiunea „Culoare”, apoi
apăsaţi pe pentru a introduce
cele trei setări de culoare prezentate
în continuare.
1.	 Cu setările din intervalul 6500K,
imaginea pare „caldă, cu o
nuanţă de culoare roşu-alb”, în
timp ce temperatura 9300K redă
o „nuanţă rece, albastru-alb”.
2.	 sRGB: aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori între
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.)
3.	 User Define (Definit de utilizator);
utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
	 Note
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi mai
mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Q9: 	
Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau
Mac?
Răsp.:	
Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Î10: 	
Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:	
Da, monitoarele sunt de tip
Plug-and-Play, compatibile cu
Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX.
Î11: 	
Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, remanenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
Răsp.:	
Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei
„imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru
ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
	 Avertisment
Simptomele grave de „ardere” sau
„persistenţă a imaginii” sau „imagine
fantomă” nu vor dispărea și nu pot fi
reparate. Deteriorarea menţionată mai
sus nu este acoperită de garanţie.
Pagina: 24
23
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î12: 	
De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Răsp.:	
Monitorul dvs. LCD funcţionează
optim la rezoluţia nativă de
2560 x 1440 la 60 Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Î13: 	
Cum să deblochez/blochez tasta
rapidă?
Răsp.:	Apăsaţi pe timp de 10
secunde pentru a debloca/
bloca tasta rapidă. În urma
acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Atenţie” pentru a indica
dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor
de mai jos.
Attention
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
Pagina: 25
© 2017 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips și Emblema scut Philips sunt mărci înregistrate
aleKoninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M82x6EF1T

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Philips 276E8FJAB.

Pune o întrebare despre Philips 276E8FJAB

Ai o întrebare despre Philips 276E8FJAB dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Philips 276E8FJAB. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Philips 276E8FJAB cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.