manual Panasonic Lumix DCF-Z10002

Vezi mai jos un manual pentru Panasonic Lumix DCF-Z10002. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Panasonic
  • Produs: aparat foto digital
  • Model/denumire: Lumix DCF-Z10002
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Finlandeză, Germană, Maghiară, Slovacă, Sloven, Croat, Engleză, Română, Olandeză, Cehă, Daneză, Franceză

Cuprins

Pagina: 0
Instrucţiuni de operare
pentru funcții avansate
Cameră digitală
Model. Nr.DC-FZ10002
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul
și păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
Mesaje afișate →307
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri →309
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie →2
Cuprins →5
Cuprins după funcție →11
Denumiri și funcții ale componentelor principale →16
Listă de meniuri →175
DVQX1789ZB
M0219KZ1029
Pagina: 1
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
2
În aceste „Instrucțiuni de utilizare pentru funcții avansate”, puteți găsi informațiile de care
aveți nevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteți trece la pagina asociată și puteți găsi rapid
informațiile.
Căutare din „Cuprins”
Căutare în lista de nume
de funcții
„Cuprins după funcție”
Căutare din „Denumiri și funcții
ale componentelor principale”
Căutare din „Lista de afișaje
pe monitor / vizor”
Căutare în lista de mesaje
afișate pe ecran
„Mesaje afișate”
Căutare în lista de meniuri
Căutare din „Întrebări și răspunsuri/
Probleme și soluții”
Pentru detalii despre modul de utilizare a acestui
manual, consultați pagina următoare.
Pagina: 2
3
Cum se utilizează acest manual
Pictograme ale modului de înregistrare
Mod de înregistrare:
În modurile de înregistrare care afișează pictogramele cu negru, puteți selecta și executa meniurile și
funcțiile indicate.
(Mod Custom (Personalizat)) are funcții diferite, depinzând de modul de înregistrare.
• Faceți clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea
„Găsirea informațiilor de care aveți nevoie”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea „Cuprins”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea „Lista de meniuri”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afișată anterior.
Pagina: 3
Cum se utilizează acest manual
4
 Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].
Sfaturi pentru o utilizare adecvată și pentru înregistrare.
(→00) Indică numărul paginii de referință. Executați clic pentru a merge la pagina corespunzătoare.
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează.
Exemplu: Pentru a schimba setarea [Quality] (Calitate) la în meniul [Rec] (Înregistrare)
→ [Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) →
• Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos, stânga și dreapta
ale butonului cursor sub forma ▲▼◄►.
• Operațiile cu selector și buton sunt ilustrate mai jos.
Rotiți selectorul frontal
Rotiți selectorul posterior
Rotiți butonul de transfocare
Pagina: 4
5
Cuprins
█ Găsirea informațiilor de care
aveți nevoie ...............................................2
█ Cum se utilizează acest manual...............3
█ Cuprins după funcție...............................11
Înainte de utilizare
█ Înainte de utilizare...................................13
█ Accesorii standard..................................15
█ Denumiri și funcții ale
componentelor principale.......................16
Pregătiri
█ Atașarea capacului de obiectiv/
curelei de umăr........................................18
Atașarea capacului de obiectiv................. 18
Atașarea curelei de umăr ......................... 19
█ Încărcarea acumulatorului......................20
Introducerea acumulatorului..................... 21
Încărcarea acumulatorului........................ 22
█ Introducerea și scoaterea
cardului (opțional)...................................26
█ Despre card..............................................27
Formatarea cardului (inițializare) ..............28
Capacitate de înregistrare estimată
(număr de imagini/timp de înregistrare) ......28
█ Atașarea parasolarului............................30
█ Deschiderea monitorului.........................32
█ Setarea ceasului ......................................33
Operații de bază
█ Ținerea camerei.......................................35
█ Operații de bază ......................................36
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor
cu ajutorul vizorului).................................. 36
Buton de transfocare
(Utilizați transfocarea)............................... 37
Buton [Zoom Compose Assist]
(Asistare compunere zoom)
(Utilizarea funcției de asistare
la compunere cu zoom)............................ 38
Buton declanșator
(Realizarea fotografiilor)........................... 39
Buton de imagini video
(Înregistrarea imaginilor video)................. 40
Selector de mod
(Selectarea modului de înregistrare)........ 40
Selector frontal/Selector posterior............ 41
Inel de control........................................... 43
Buton cursor/Buton [MENU/SET]
(Selectarea/setarea elementelor)............. 44
Buton [DISP.]
(Schimbarea informațiilor afișate) ............ 44
Ecran tactil (Operații tactile) ..................... 47
Realizarea fotografiilor utilizând
funcția tactilă............................................. 48
█ Setarea meniului......................................50
█ Apelarea instantanee a meniurilor
frecvent utilizate (Meniu rapid)...............52
Înlocuirea meniului rapid cu elementul
dumneavoastră favorit ..............................53
█ Asocierea la butoane
a funcțiilor frecvent utilizate
(Butoane funcționale)..............................54
Utilizarea butoanelor funcționale
în timpul înregistrării..................................55
Utilizarea butoanelor funcționale
în timpul redării .........................................57
█ Introducerea textului...............................58
Pagina: 5
Cuprins
6
Mod de înregistrare
█ Realizarea fotografiilor
utilizând setările automate
(Modul Intelligent Auto -
Automat inteligent)..................................59
Meniu [Intelligent Auto]
(Automat inteligent) .................................. 61
Realizarea unor fotografii cu tonuri
de culoare, grade de estompare și
luminozitate diferită................................... 63
█ Realizarea fotografiilor
prin setarea automată a valorii de
diafragmă și timpului de expunere
(Mod Programme AE (Programare
expunere automată))...............................64
█ Realizarea fotografiilor
prin setarea valorii de diafragmă
și a timpului de expunere .......................65
Realizarea fotografiilor prin setarea
valorii de diafragmă
(Mod Aperture-Priority AE - Prioritate
diafragmă la expunere automată) ............ 65
Realizarea fotografiilor prin setarea
timpului de expunere
(Mod Shutter-Priority AE - Prioritate
declanșator la expunere automată.......... 66
Realizarea fotografiilor prin setarea
valorii de diafragmă și a timpului de
expunere (Mod Manual Exposure -
Expunere manuală) ................................. 67
Verificarea efectelor de diafragmă
și timp de expunere
(Mod Preview - Previzualizare) ................ 69
Setarea cu ușurință a valorii diafragmei /
timpului de expunere pentru o expunere
adecvată (One Push AE - AE cu o singură
apăsare).................................................... 70
█ Înregistrarea imaginilor panoramice
(Modul Panorama Shot -
Înregistrare panoramică).........................71
█ Realizarea fotografiilor
în funcție de scenă
(Modul Scene Guide - Ghid scenă).........74
█ Realizarea fotografiilor
cu diferite efecte de imagine
(Modul Creative Control -
Control creativ)........................................77
█ Înregistrarea imaginilor video
prin setarea valorii de diafragmă /
timpului de expunere / sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ) ......83
Înregistrarea imaginilor video lente
([High Speed Video]
(Video de înaltă viteză))........................... 84
Panoramare sau transfocare în timpul
înregistrării cu camera într-o poziție fixă
[4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)....................... 85
█ Înregistrarea propriilor setări
și înregistrarea
(Modul Custom - Personalizare) .............87
Înregistrarea propriilor setări
([Cust.Set Mem.]
(Memorare setări personalizate)) .............87
Înregistrarea utilizând setul
personalizat înregistrat..............................88
Pagina: 6
Cuprins
7
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
█ Realizarea fotografiilor cu Auto Focus
(Focalizare automată) .............................89
Setați modul de focalizare
(AFS, AFF, AFC) ...................................... 90
Comutarea [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)................... 92
Modificarea poziției și dimensiunii
zonei de focalizare automată ................... 98
Setarea poziției zonei de focalizare
automată cu suportul tactil ..................... 101
Optimizarea focalizării și a luminozității
pentru o poziție atinsă ............................ 102
█ Realizarea fotografiilor de aproape
(Înregistrare macro) ..............................103
█ Realizarea fotografiilor
cu Manual Focus
(Focalizare manuală).............................104
█ Realizarea fotografiilor prin blocarea
focalizării și / sau expunerii
(AF/AE Lock - Blocare AF/AE) ..............107
█ Compensare expunere..........................108
█ Setarea sensibilității ISO.......................109
█ Ajustarea balansului de alb ..................111
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
█ Selectarea unui mod de acționare .......115
█ Funcția Burst (Rafală)...........................116
█ Înregistrare cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) și selectarea fotografiilor
pentru salvare........................................118
Înregistrarea cu funcția 4K Photo
(Foto 4K)................................................. 118
Selectarea imaginilor din fișierul 4K burst
(rafală 4K) și salvarea acestora.............. 121
Note despre funcția 4K Photo
(Foto 4K)................................................. 126
█ Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare) /
[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie))...........129
Înregistrarea cu [Post Focus]
(Post-focalizare) ..................................... 129
Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]
(Post-focalizare)) .................................... 131
Selectați domeniul de focalizare
pentru a combina și crea o singură
imagine ([Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie)).............. 132
Note despre funcția ([Post Focus]
(Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie)).............. 133
█ Realizarea fotografiilor cu
Time Lapse Shot
(Fotografie cu timp scurs) /
Stop Motion Animation
(Animație cadru cu cadru) ....................134
Realizarea automată a imaginilor la
intervale stabilite ([Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs))......................134
Crearea de animații cadru cu cadru
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru).......................137
█ Realizarea fotografiilor
cu temporizatorul ..................................139
█ Realizarea fotografiilor în timpul
ajustării automate a unei setări
(Înregistrare cu încadrare) ....................140
Încadrarea expunerii ...............................141
Încadrarea diafragmei.............................142
Încadrarea focalizării...............................142
Pagina: 7
Cuprins
8
Stabilizator, transfocare și bliț
█ Corectarea vibrațiilor ............................143
█ Utilizarea transfocării............................145
Tipurile de transfocare
și utilizarea acestora............................... 145
Utilizarea transfocării prin
efectuarea operațiilor tactile
(Transfocare tactilă)................................ 148
█ Realizarea fotografiilor cu bliț ..............149
█ Setarea funcțiilor de bliț........................150
Schimbarea modului
de declanșare (Bliț manual)....................150
Schimbarea modului Bliț .........................151
Setarea funcției 2nd curtain sync
(Sincronizare întârziată)..........................153
Reglarea intensității blițului.....................154
Sincronizarea intensității
blițului cu camera în timpul
compensării expunerii.............................154
█ Realizarea fotografiilor
cu bliț wireless.......................................155
Înregistrarea imaginilor video
█ Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K ...............................158
Setarea formatului,
a rezoluției imaginii și a ratei
de cadre la înregistrare .......................... 160
Ajustarea focalizării când
se înregistrează imagini video
([Continuous AF])
(Focalizare automată continuă).............. 162
█ Realizarea imaginilor
statice în timpul înregistrării
unei imagini video .................................163
█ Înregistrare instantanee a filmelor .......164
Redarea și editarea imaginilor statice
█ Vizualizarea imaginilor..........................167
█ Vizualizarea imaginilor video ...............168
Captarea imaginilor statice
din imagini video..................................... 169
█ Comutarea metodei
Playback (Redare).................................170
Panoramarea și vizualizarea
„Playback Zoom”
(Transfocare la redare)........................... 170
Vizualizarea unei liste de imagini
„Multi Playback” (Redare multiplă)......... 171
Vizualizarea imaginilor în funcție
de data înregistrării „Calendar Playback”
(Redare calendar)................................... 171
█ Vizualizarea imaginilor de grup............172
█ Ștergerea imaginilor..............................174
Pagina: 8
Cuprins
9
Utilizarea funcțiilor din meniu
█ Listă de meniuri.....................................175
[Rec] (Înregistrare)..............176
[Motion Picture] (Imagine
video).......................191
[Custom] (Personalizare).............194
[Setup] (Configurare)...........209
[My Menu] (Meniul meu)..........................219
[Playback] (Redare)................................220
Wi-Fi/Bluetooth
█ Posibilitățile funcției
Wi-Fi®
/Bluetooth®
..................................237
█ Funcție Wi-Fi/Bluetooth ........................238
█ Conectarea camerei
la un smartphone ..................................241
Instalarea aplicației pentru smartphone/
tabletă „Panasonic Image App”.............. 241
Conectarea camerei la
un smartphone compatibil
cu Bluetooth de joasă energie................ 242
Conectarea camerei la un
smartphone care nu este compatibil
cu Bluetooth de joasă energie................ 245
█ Controlul de la Smartphone .................249
Pornirea / oprirea camerei
cu un smartphone................................... 249
Operarea butonului declanșator
al camerei utilizând un smartphone
(înregistrare de la distanță) .................... 250
Redarea sau salvarea imaginilor
stocate pe cameră sau încărcarea
acestora pe site-uri de socializare.......... 254
Transferarea automată a imaginilor
înregistrate pe un smartphone ............... 255
Scrierea informațiilor de locație
ale unui smartphone pe o imagine
înregistrată.............................................. 257
Sincronizarea ceasului camerei
cu un smartphone................................... 258
Combinarea imaginilor video
înregistrate cu Snap Movie
(Film instantaneu) în funcție
de preferințe pe un smartphone ............. 258
█ Afișarea imaginilor statice
pe un televizo.........................................260
█ Trimiterea imaginilor.............................261
█ Trimiterea imaginilor
la un smartphone...................................264
█ Tipărire wireless ....................................265
█ Trimiterea imaginilor
la dispozitivul AV...................................266
█ Trimiterea imaginilor la un PC..............267
█ Utilizarea serviciilor WEB .....................269
La trimiterea imaginilor
către serviciul WEB.................................269
La trimiterea imaginilor către
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ........ 272
Despre [LUMIX CLUB]..........................273
█ Despre Conexiunile Wi-Fi .....................276
Conectarea prin intermediul
unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea)) .....................276
Conectare directă ([Direct])....................279
Conectarea rapidă cu aceleași
setări ca cele precedente
([Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric) /
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din Favorite)).......280
█ [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) .........282
Pagina: 9
Cuprins
10
Conectarea cu alte dispozitive
█ Redarea imaginilor video 4K ................283
Vizualizarea imaginilor video 4K ............ 283
Stocarea imaginilor video 4K.................. 283
█ Vizualizarea pe ecranul televizotului ...284
Înregistrarea în timpul monitorizării
imaginilor camerei .................................. 285
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™).... 286
█ Stocarea imaginilor statice și a
imaginilor video înregistrate pe PC .....287
Descărcarea software-ului...................... 288
Copierea imaginilor statice
și imaginilor video................................... 290
█ Stocarea imaginilor statice
și a imaginilor video înregistrate
în aparatul de înregistrare.....................292
█ Tipărirea.................................................293
Tipărirea cu dată și text ..........................295
Altele
█ Accesorii opționale ...............................296
Bliț extern (opțional)................................ 296
Telecomandă declanșator (opțional)...... 297
Microfon extern (opțional)....................... 298
Adaptor de alimentare
cu curent alternativ (opțional) /
element de cuplare pentru
curent continuu (opțional)....................... 299
Filtru (opțional)........................................ 299
█ Lista de afișaje pe monitor/vizor ..........300
█ Afișări mesaje........................................307
█ Întrebări și răspunsuri
Ghid de soluționare a problemelor.......309
█ Măsuri de precauție
și note privind utilizarea........................318
Pagina: 10
11
Cuprins după funcție
Înregistrarea
Înregistrarea
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom).......................... 38
Mod de înregistrare................................................. 40
[Preview] (Previzualizare)....................................... 69
Mod de înregistrare panoramic.............................. 71
Înregistrare macro.................................................103
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).....134
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) ....................................137
Înregistrarea cu cadre...........................................140
[Silent Mode] (Mod silențios)................................187
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)...........................190
4K Photo (Foto 4K)
[4K PHOTO] (Foto 4K) .........................................118
Înregistrarea [Post Focus] (Post-focalizare)........129
Focalizare (Focalizare automată/Focalizare manuală)
Focalizare automată ............................................... 89
Mod focalizare.................................................90, 104
Mod de focalizare automată................................... 92
[AF Sensitivity (photo)]
(Sensibilitate AF (fotografie)).................................. 91
Reglarea poziției zonei de focalizare automată.... 98
Focalizare manuală ..............................................104
AF/AE LOCK (Blocare focalizare automată/
expunere automată)..............................................107
Acționare
Mod de acționare ..................................................115
Funcția Burst (Rafală)...........................................116
[Self Timer] (Temporizator) ..................................139
Expunere
[Touch AE] (AE tactil) ............................................. 49
[One Push AE]
(Expunere automată cu o singură apăsare) ......... 70
AF/AE LOCK (Blocare focalizare
automată/expunere automată).............................107
Compensare expunere.........................................108
Sensibilitate ISO....................................................109
Încadrarea expunerii .............................................141
[Metering Mode] (Mod măsurare) ........................183
Calitatea imaginii și tonul culorii
Balans de alb.........................................................111
[Picture Size] (Rezoluție imagine)........................177
[Quality] (Calitate)..................................................177
[Photo Style] (Stil foto) ..........................................179
[Filter Settings] (Setări filtru) .................................181
[Color Space] (Spațiu de culoare)........................183
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbră)..............184
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)..........................................185
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) ....................185
[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine
pentru timp de expunere scurt) ............................186
[Diffraction Compensation]
(Compensare difracții)...........................................187
[HDR] .....................................................................189
Bliț
[Flash Mode] (Mod bliț).........................................151
2nd curtain synchro
(Sincronizare întârziată)........................................153
[Flash Adjust.] (Reglare bliț) .................................154
[Wireless Flash Setup]
(Configurare wireless bliț).....................................155
Monitorizare
Înregistrarea în timpul monitorizării
imaginilor camerei.................................................285
Motion Picture (Imagine video)
Imagine video
Modul Creative Video (Video creativ).................... 83
[High Speed Video] (Video de înaltă viteză) ......... 84
[4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)..... 85
[Rec Format] (Format înregistrare) /
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)......................160
Realizarea imaginilor statice în timpul
înregistrării unei imagini video..............................163
[Snap Movie] (Film instantaneu) ..........................164
Audio
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare)...................192
[Sound Rec Level Limiter]
(Limitator nivel sunet de înregistrare)..................193
[Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare zgomot produs de vânt)......193
[Wind Cut]
(Reducere zgomot creat de vânt)........................298
Setări de ecran
[Sound Rec Level Disp.]
(Afișare nivel sunet de înregistrare).....................192
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real)..................201
[Center Marker] (Marcaj central) ..........................202
[Zebra Pattern] (Model zebră)..............................203
Pagina: 11
Cuprins după funcție
12
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format].................................................................... 28
[Clock set] (Setare ceas) ........................................ 33
Ajustare dioptru....................................................... 36
Meniu rapid.............................................................. 52
[Beep] (Semnal sonor)..........................................211
[Economy] (Economisire energie) .......................212
[Reset] (Resetare) (inițializare) ............................218
Personalizare
Butoane funcționale ................................................54
Mod personalizat.....................................................87
Meniul [Custom] (Personalizare)..........................194
Redare
Redare
Redare imagine.....................................................167
Redare imagine video...........................................168
Playback Zoom (Transfocare la redare)..............170
Redare multiplă.....................................................171
Delete.....................................................................174
[Auto Review] (Revizualizare automată).............200
[Slide Show] (Diaporamă) ....................................221
[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.]
(Rotire afișaj) .................................................233, 235
Editare
[Post Focus] (Post-focalizare) ..............................131
[Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie) ............132
[Title Edit] (Editare titlu).........................................224
[RAW Processing] (Procesare RAW)..................225
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă foto 4K).....................................227
[Light Composition] (Compoziție lumină).............228
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) .....................................229
[Clear Retouch] (Retușare clară) .........................230
[Text Stamp] (Imprimare text)...............................231
[Resize] (Redimensionare)...................................232
[Cropping] (Decupare) ..........................................233
Setări de imagine
[Protect] (Protecție) ...............................................223
[Rating] (Evaluare) ................................................223
Wi-Fi/Bluetooth
Image App
Image App .............................................................241
Pornire de la distanță............................................249
Înregistrare de la distanță.....................................250
Transfer automat...................................................255
În combinație cu alte dispozitive
Redarea imaginilor pe un televizor ......................260
Tipărirea imaginilor................................................265
Trimiterea imaginilor către un dispozitiv AV........266
Trimiterea imaginilor la un PC..............................267
Trimiterea imaginilor către un serviciu WEB.......269
Utilizarea [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud).......................272
Conectarea cu alte dispozitive
PC
Transferul imaginilor pe un PC ............................287
PHOTOfunSTUDIO..............................................288
SILKYPIX...............................................................289
TELEVIZOR
Redarea imaginilor pe un ecran de televizor ......284
[VIERA Link]..........................................................286
Recorder
Dubbing..................................................................292
Imprimantă
PictBridge...............................................................293
Pagina: 12
Înainte de utilizare
13
Înainte de utilizare
 Manevrarea camerei
Feriți camera de vibrații, forță sau presiune excesivă.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea deteriora obiectivul, monitorul LCD,
vizorul sau corpul camerei.
Acest lucru poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă a camerei sau poate împiedica
înregistrarea.
• Scăparea sau lovirea camerei de o suprafață dură
• Împingerea obiectivului sau monitorului cu forță excesivă
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra în
contact cu apa.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care prezintă riscul de pătrundere a nisipului,
apei sau materialelor străine în cameră prin obiectiv sau prin orificiile din jurul butoanelor. Aveți
deosebită grijă deoarece aceste condiții pot deteriora camera, iar aceste deteriorări pot fi
ireparabile.
• În locuri cu foarte mult praf sau nisip
• În ploaie sau la plajă, unde camera ar putea fi expusă la apă
Dacă pe monitor există nisip, praf sau lichide precum picături de apă, ștergeți-le cu o cârpă
moale, uscată.
• Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, monitorul nu va răspunde corect la operațiile tactile.
 Condensul (Când obiectivul, monitorul sau vizorul este aburit)
• Condensul poate apărea când camera este expusă la modificări bruște de temperatură sau
umiditate. Evitați aceste condiții, care ar putea murdări obiectivul, monitorul sau vizorul, ar putea
cauza formarea de mucegai sau ar putea deteriora camera.
• Dacă se formează condens, opriți camera și așteptați aproximativ două ore înainte de utilizare.
După ce camera se adaptează la temperatura înconjurătoare, obiectivul se va dezaburi.
Pagina: 13
Înainte de utilizare
14
Înainte de utilizare
 Realizați întotdeauna mai întâi o înregistrare de probă
Înaintea unor evenimente importante la care veți utiliza camera (la nunți, de exemplu), realizați
întotdeauna o înregistrare de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate
corect.
 Imaginile nerealizate nu sunt compensate
Nu vă putem compensa imaginile nerealizate dacă probleme tehnice ale camerei sau cardului
împiedică înregistrarea.
 Respectați legile privind drepturile de autor
Utilizarea neautorizată a înregistrărilor care conțin lucrări cu drepturi de autor pentru alte scopuri
decât utilizarea personală este interzisă prin legea drepturilor de autor. Este posibil ca înregistrarea
anumitor materiale să fie restricționată chiar și pentru uz personal.
 Consultați, de asemenea, „Avertismente de utilizare și note” (→318)
 Înainte de a utiliza camera, asigurați-vă că toate accesoriile specificate
în „Instrucțiunile de operare de bază” atașate sunt furnizate.
Pentru detalii privind accesoriile opționale, consultați (→296) sau „Instrucțiuni de operare de bază”.
Pagina: 14
Înainte de utilizare
15
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
• Accesoriile și forma acestora vor diferi în funcție de țara sau zona în care a fost achiziționată camera.
Pentru detalii privind accesoriile, consultați „Instrucțiuni de operare de bază”.
• Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie în text.
• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC și cardul de memorie SDXC sunt indicate drept
card în text.
• Cardurile sunt opționale.
• Vă rugăm să depuneți la deșeuri toate ambalajele, în mod adecvat.
• Păstrați componentele mici într-un loc sigur, ferit de accesul copiilor.
 Accesorii opționale (→296)
Pagina: 15
Înainte de utilizare
16
Denumiri și funcții ale componentelor principale
1 Buton de transfocare (→37, 145, 200)
2 Buton declanșator (→39)
3 Selector frontal (→41)
4 Buton imagini video (→40, 158)
5 Buton [Fn4] (→54) /
Buton (Compensare expunere)
(→108)
6 Indicator luminos de încărcare (→23) /
Indicator luminos conexiune
WIRELESS (→211, 238)
7 Selector posterior (→41)
8 Buton [Fn5] (→54)
9 Buton [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
cameră (→33)
10 Selector de mod (→40)
11 Inel pentru cureaua de umăr (→19)
12 Indicator temporizator (→139) /
Lampă de asistare focalizare automată
(→35, 196)
13 Bliț (→149)
14 Microfon stereo (→35, 192)
Aveți grijă să nu acoperiți microfonul cu
degetul. Dacă procedați astfel, este posibil
ca sunetul să nu poată fi înregistrat.
15 Papuc de atașare rapidă
(Capac papuc de atașare rapidă) (→296)
Nu lăsați capacul papucului de atașare
rapidă la îndemâna copiilor, deoarece
există pericolul ca aceștia să-l înghită.
16 Buton deschidere bliț (→149)
17 Senzor ochi (→36)
18 Ocular (→319)
19 Vizor (→36, 300)
20 Selector de reglare dioptru (→36)
21 Buton [Fn8] (→54) / Buton [LVF] (→36)
22 Selector mod acționare (→115)
23 Conector [MIC] (→298)
24 Buton [Fn1] (→54)
25 Buton [Fn2] (→54)
26 Buton [Fn3] (→54) /
Buton ([Zoom Compose Assist])
(Asistare la compunere cu zoom)
(→38)
27 Inel de control (→43)
28 Obiectiv
29 Indicator de distanță focală (ca în cazul
unei camere cu film de 35 mm)
Valorile presupun un raport al
dimensiunilor de [3:2]. (Când înregistrați
imaginile video, consultați distanța focală
afișată pe ecran.)
Pagina: 16
Înainte de utilizare
17
Denumiri și funcții ale componentelor principale
30 Buton [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare
automată/expunere automată) (→107)
31 Selector mod de focalizare
(→89, 90, 104)
32 Buton [Fn6] (→54) / Buton [Q.MENU]
(Meniu rapid) (→52)
33 Difuzor (→35, 211)
34 Buton (Redare) (→167)
35 Buton [DISP.] (Afișaj) (→44)
36 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(→44, 50)
37 Buton cursor (→44)
(Sensibilitate ISO) (▲) (→109)
(Balans de alb) (►) (→111)
([Macro Mode] (Mod macro))
(▼) (→103)
([AF Mode] (Mod de focalizare
automată)) (◄) (→92)
38 Buton [Fn7] (→54) /
Buton (Ștergere) (→174) /
Buton (Anulare) (→51)
39 Conector [REMOTE] (La distanță)
(→297)
40 Conector [HDMI] (→284)
41 Conector [USB/CHARGE]
(USB/Încărcare) (→22, 290, 293)
42 Clapetă compartiment
card/acumulator (→21, 26)
43 Capac element de cuplare pentru
curent continuu (→299)
Când utilizați adaptorul de alimentare
cu curent alternativ, asigurați-vă că sunt
utilizate elementul de cuplare Panasonic
pentru curent continuu (opțional) și
adaptorul de alimentare cu curent
alternativ (opțional).
44 Buton de eliberare (→21, 26)
45 Montare trepied (→321)
Nu atașați acest aparat la trepieduri care
au șuruburi cu o lungime de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult. Acest lucru
poate deteriora aparatul sau este posibil
ca aparatul să nu fie fixat în mod
corespunzător pe trepied.
46 Ecran tactil (→47) / monitor (→300)
Butoanele funcționale (de la [Fn9] la [Fn13]) sunt pictograme tactile.
Acestea pot fi afișate prin atingerea filei pe ecranul de înregistrare.
Pagina: 17
Pregătiri
18
Atașarea capacului de obiectiv/curelei de umăr
Atașarea capacului obiectivului
Acoperiți obiectivul cu capacul de obiectiv pentru a-l proteja când nu realizați fotografii.
Vă recomandăm atașarea capacului de obiectiv la cameră utilizând șnurul capacului pentru a preveni
pierderea acestuia.
• Nu atârnați camera sau nu o rotiți utilizând șnurul capacului de obiectiv.
• Asigurați-vă că ați detașat capacul de obiectiv înaintea de pornirea aparatului.
• Asigurați-vă că respectivul capac de obiectiv nu se încurcă în cureaua de umăr.
1 Folosiți șnurul de capac obiectiv (furnizat) pentru a atașa capacul de obiectiv
la cameră.
2 Atașați capacul obiectivului
Ⓐ Ciupiți aici pentru a atașa sau detașa capacul.
• Nu lăsați șnurul capacului de obiectiv la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia
să-l înghită.
Pagina: 18
Pregătiri
19
Atașarea capacului de obiectiv/curelei de umăr
Atașarea curelei de umăr
Vă recomandăm să atașați cureaua de umăr atunci când utilizați camera, pentru a preveni
căderea ei.
1 Introduceți cureaua prin orificiul din inelul
pentru cureaua de umăr
Ⓐ Inel pentru cureaua de umăr
2 Treceți capătul curelei de umăr prin elementul de oprire
3 Treceți capătul curelei de umăr prin orificiul aflat
pe cealaltă parte a elementului de oprire
4 Trageți cureaua de umăr și apoi verificați-o pentru
a vă asigura că aceasta nu se desprinde
• Efectuați pașii 1 - 4 și atașați celălalt capăt al curelei de umăr.
• Utilizați cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
− Nu înfășurați cureaua în jurul gâtului.
Vă puteți răni sau accidenta.
• Nu lăsați cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
− Aceștia se pot răni înfășurându-și cureaua
în jurul gâtului.
Pagina: 19
Pregătiri
20
Încărcare acumulator
Utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare cu curent alternativ dedicat (furnizat), cablul de
conexiune USB (furnizat) și acumulatorul pentru această cameră.
• Încărcați întotdeauna înainte de prima utilizare! (acumulatorul este livrat neîncărcat)
• Încărcați acumulatorul când este inserat în cameră.
Stare cameră Încărcare
Dezactivare Da
Activare Nu
Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt
vândute pe unele piețe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecție internă
adecvată pentru a îndeplini cerințele standardelor de siguranță corespunzătoare.
Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm
răspunderea pentru orice defecțiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma
utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în
siguranță aparatul, vă recomandăm să utilizați acumulatoare originale Panasonic.
Pagina: 20
Pregătiri
21
Încărcare acumulator
Introducerea acumulatorului
Pentru a încărca acumulatorul, introduceți-l în cameră.
(Deschis) (Blocat)
1 Glisați pârghia de deblocare la poziția [OPEN]
(Deschis) și deschideți clapeta compartimentului
cardului / acumulatorului
Ⓐ Buton de eliberare
2 Introduceți complet bateria
• Introduceți acumulatorul complet și ferm și verificați dacă
este blocat de buton.
3 Închideți clapeta compartimentului de card /
acumulator și glisați butonul de eliberare în
poziția [LOCK] (Blocare)
Ⓑ Asigurați-vă că acumulatorul a fost
introdus în direcția corectă.
Ⓒ Buton
 Pentru a scoate acumulatorul
Deplasați butonul din compartimentul pentru
card/acumulator în direcția săgeții.
• Folosiți întotdeauna baterii Panasonic originale.
• Dacă utilizați alte baterii, nu putem garanta calitatea acestui produs.
• Pentru a scoate bateria, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX de pe ecran
se stinge. (Dacă nu așteptați, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate se
pot deteriora.)
• Scoateți acumulatorul din cameră după utilizare.
Pagina: 21
Pregătiri
22
Încărcare acumulator
Încărcarea acumulatorului
Recomandăm încărcarea într-o locație în care temperatura este cuprinsă între 10 °C și 30 °C
(50 °F - 86 °F) (la fel pentru temperatura acumulatorului).
Introduceți acumulatorul în aparat.
Asigurați-vă că ați oprit camera.
Acumulatorul poate fi încărcat la priză sau prin intermediul unui PC.
Ⓐ Cablu de conexiune USB (furnizat)
Ⓑ Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Ⓒ La priza de curent electric
Ⓓ Computer
Pregătirea: Porniți computerul.
Când încărcați camera, conectați cablul de conexiune USB (furnizat) la conectorul
[USB/CHARGE] (USB/Încărcare).
Ⓔ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
• Acest terminal este situat în partea de jos atunci când
camera se află în poziție verticală.
• Verificați întotdeauna direcția conectorului și țineți fișa
dreaptă pentru a o introduce și a o înlătura. (În cazul în
care cablul este introdus în direcția greșită, priza se
poate deforma și poate cauza funcționarea defectuoasă)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru
poate deteriora aparatul.
Pagina: 22
Pregătiri
23
Încărcare acumulator
• În cazul în care computerul intră în modul inactiv în timpul încărcării, este posibil ca
încărcarea să fie oprită.
• În cazul în care un computer notebook care nu este conectat la o priză de curent este
conectat la cameră, bateria notebook-ului se va consuma. Nu lăsați camera și notebook-ul
conectate pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Conectați întotdeauna cablul de conexiune USB la conectorul USB al computerului
dumneavoastră. Nu conectați cablul de conexiune USB la conectorul USB al monitorului,
tastaturii, imprimantei sau hub-ului USB.
Indicațiile indicatorului luminos de încărcare
Indicator luminos de încărcare (roșu)
Aprins: Încărcare în curs
Stins: Încărcare finalizată
(După ce încărcarea se oprește, deconectați camera de la
priza electrică sau de la computer.)
Luminează intermitent: Eroare de încărcare
(Pentru instrucțiuni privind corectarea
problemei, consultați (→309).)
Pagina: 23
Pregătiri
24
Încărcare acumulator
Note privind timpul de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare Aprox. 180 min.
• Timpul de încărcare indicat mai sus este timpul necesar pentru încărcare în cazul în
care acumulatorul este complet descărcat. Timpul necesar pentru încărcare diferă în
funcție de condițiile de utilizare a acumulatorului. Încărcarea durează mai mult în cazul
în care temperaturile sunt fie ridicate, fie scăzute și când acumulatorul nu a fost utilizat
o perioadă îndelungată de timp.
• Timpul necesar pentru încărcare cu ajutorul computerului variază în funcție de capacitatea
de alimentare a computerului.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat. Acest lucru poate cauza
defectarea camerei.
• Nu utilizați alte adaptoare de alimentare de curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
• Nu utilizați un cablu de prelungire USB.
• Adaptorul de alimentare de curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB (furnizat)
sunt accesorii dedicate ale acestei camere. Nu le utilizați pentru alte dispozitive.
• Scoateți acumulatorul după utilizare. (Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă
perioadă de timp după încărcare.)
• Dacă aveți probleme în legătură cu priza electrică (adică o cădere de tensiune), este posibil ca
încărcarea să nu se realizeze corespunzător. Deconectați cablul de conexiune USB (furnizat)
și reconectați-l la cameră.
Capacitate rămasă a acumulatorului
75% sau mai mult
între 74% și 50%
între 49% și 25%
24% sau mai puțin
Roșu intermitent
Baterie slabă
• Reîncărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu un
acumulator complet încărcat.
• Capacitatea acumulatorului indicată pe ecran este aproximativă.
Nivelul exact variază în funcție de mediu și condițiile de operare.
Pagina: 24
Pregătiri
25
Încărcare acumulator
Număr aproximativ de imagini înregistrabile și timp de operare
Numărul de imagini statice înregistrabile se bazează pe standardele CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
La utilizarea unui card de memorie SDHC Panasonic și a acumulatorului furnizat.
 Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea monitorului)
Număr de imagini înregistrabile Aprox. 440 de imagini
Durată de înregistrare Aprox. 220 min.
 Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea vizorului (LVF))
Valorile din interiorul parantezelor sunt valabile atunci când [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps].
Număr de imagini înregistrabile Aprox. 290 imagini (Aprox. 430 imagini)
Durată de înregistrare Aprox. 145 min.
 Înregistrarea imaginilor video (La utilizarea monitorului)
[Rec Format]
(Format înregistrare)
[AVCHD] [MP4] [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[FHD/17M/50i]
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
Timp de înregistrare disponibil Aprox. 130 min. Aprox. 130 min. Aprox. 120 min.
Timp de înregistrare real
disponibil*
Aprox. 65 min. Aprox. 65 min. Aprox. 60 min.
* Timpul de înregistrare efectiv când repetați acțiuni precum pornirea / oprirea aparatului și pornirea /
oprirea înregistrării.
 Vizualizarea fotografiilor (La utilizarea monitorului)
Timp de redare Aprox. 350 min.
• Timpii de operare și numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcție de mediu și
condițiile de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
• În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe pârtiile de schi.
• Când blițul și funcția de zoom sunt utilizate în mod repetat.
• În cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este redusă semnificativ, acumulatorul
se apropie de sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să achiziționați un acumulator nou.
Pagina: 25
Pregătiri
26
Introducerea și scoaterea cardului (opțional)
• Asigurați-vă că ați oprit camera.
(Deschis) (Blocat)
1 Glisați pârghia de deblocare la poziția
[OPEN] (Deschis) și deschideți clapeta
compartimentului cardului / acumulatorului
Ⓐ Buton de eliberare
2 Introduceți complet cardul
Ⓑ Nu atingeți terminalul
• Verificați orientarea cardului.
• Introduceți cardul complet până la auzirea unui clic.
3 Închideți clapeta compartimentului de
card/acumulator și glisați butonul de
eliberare în poziția [LOCK] (Blocare)
 Pentru a scoate cardul
Apăsați centrul cardului.
Apăsați Trageți
• Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia să-l
înghită.
• Pentru a scoate cardul, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX de pe ecran se
stinge. (Dacă nu așteptați, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate se pot
deteriora.)
Pagina: 26
Pregătiri
27
Despre card
Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
Tipul cardului Capacitate Note
Carduri de memorie
SD
512 MB – 2 GB • Acest aparat este compatibil cu cardurile
de memorie SDHC/SDXC UHS-Ι UHS
standard cu clasă de viteză 3.
• Funcționarea cardurilor enumerate în
partea stângă a fost confirmată pentru
cardul marca Panasonic.
Carduri de memorie
SDHC
4 GB – 32 GB
Carduri de memorie
SDXC
48 GB – 128 GB
 Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K și clasele
de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
• Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea continuă.
Confirmați clasa de viteză SD verificând eticheta sau alte documentații referitoare la card.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Clasa de viteză Exemplu de etichetă
[AVCHD] Toate
Clasa 4 sau superioară
[MP4]
[FHD]/[HD]
[4K]/[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
Clasa de viteză UHS 3
La înregistrarea cu 4K Photo
(Foto 4K)/[Post Focus] (Post-focalizare)
Clasa de viteză UHS 3
• Ultimele informații:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afișează culoarea roșie atunci când imaginile sunt înregistrate
pe card.
• În timp ce camera accesează cardul (pentru o operație precum scrierea, citirea, ștergerea sau
formatarea de imagini), nu opriți camera și nu înlăturați bateria, cardul sau adaptorul de curent
alternativ (opțional) sau elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). Nu expuneți
camera la vibrații, impact sau electricitate statică. Cardul sau datele de pe card se pot
deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal. Dacă o anumită operație se întrerupe din
cauza vibrațiilor, șocurilor sau electricității statice, efectuați operația respectivă din nou.
• Dacă setați comutatorul de protecție la scriere la „LOCK” (Blocare), este
posibil să nu puteți scrie, șterge sau formata datele sau să nu puteți afișa în
funcție de data de înregistrare.
• Este recomandat să copiați imaginile importante pe computer (deoarece
undele electromagnetice, electricitatea statică sau defecțiunile pot cauza
deteriorarea datelor)
Pagina: 27
Pregătiri
28
Despre card
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asigurați-vă că ați efectuat, în prealabil,
o copie de rezervă a datelor necesare.
→ [Setup] (Configurare) → [Format]
• Este necesar un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de curent alternativ (opțional) și
elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• Nu opriți camera și nu efectuați alte operații în timpul formatării.
• Formatați întotdeauna cardurile cu această cameră. Vă rugăm să reformatați cardul cu acest
computer dacă a fost deja formatat cu un computer sau un alt dispozitiv.
Capacitate de înregistrare estimată
(număr de imagini/timp de înregistrare)
Numărul de imagini pe care le puteți realiza și timpul de înregistrare pot varia în funcție de
capacitatea cardului (și în funcție de condițiile de înregistrare și tipul cardului).
Capacitate imagini înregistrate (imagini statice)
Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [3:2], iar [Quality] (Calitate) la
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (20M) 1450 2910 5810 11510
M (10M) 2650 5310 10510 20810
S (5M) 4600 9220 17640 34940
Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [3:2], iar [Quality] (Calitate) la
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (20M) 450 920 1840 3650
M (10M) 530 1070 2140 4250
S (5M) 580 1170 2340 4630
• Când numărul de imagini înregistrabile depășește 9.999, este afișat „9999+”.
Pagina: 28
Pregătiri
29
Despre card
Capacitate timp de înregistrare (imagini video)
• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.
([h], [m] și [s] indică „oră”, „minut” și „secundă”.)
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
[FHD/28M/50p] 1h10m 2h30m 5h00m 9h55m
[FHD/17M/50i] 2h00m 4h05m 8h15m 16h25m
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p]
1h25m 2h55m 5h50m 11h35m
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
20m00s 41m00s 1h25m 2h45m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
1h10m 2h25m 5h00m 9h55m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
1h35m 3h15m 6h40m 13h15m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
3h05m 6h20m 12h45m 25h20m
• Imagini video [AVCHD]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
• Imagini video MP4 cu rezoluția [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD] sau [HD]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate
când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea imaginilor video
fără întrerupere.)
• Imagini video MP4 cu dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde.
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai
mici pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra o imagine video într-un singur fișier
chiar dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
• Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afișat pe ecran.
Pagina: 29
Pregătiri
30
Atașarea parasolarului
Când se înregistrează cu lumină de fundal puternică, este posibil să se producă reflexii neregulate
în obiectiv. Parasolarul reduce apariția luminii nedorite pe imaginile înregistrate, precum și scăderea
contrastului. Parasolarul împiedică lumina în exces și îmbunătățește calitatea imaginii.
• Atunci când țineți parasolarul, evitați îndoirea acestuia.
• Asigurați-vă că ați oprit camera.
• Mai întâi, închideți blițul.
1 Aliniați marcajul de montare situat pe
parasolarul obiectivului puțin mai sus
de marcajul de montare de pe vârful
obiectivului.
Ⓐ Marcajul de montare de pe vârful obiectivului
Ⓑ Marcajul de montare situat pe parasolarul obiectivului
2 Rotiți parasolarul obiectivului în direcția
săgeții pentru a-l fixa
3 Continuați să rotiți parasolarul obiectivului
până când auziți un „clic”, chiar dacă simțiți
o anumită rigiditate, iar apoi aliniați marcajul
de la baza camerei
Ⓒ Rotiți parasolarul obiectivului până când marcajele sunt aliniate.
• Asigurați-vă că ați fixat corect parasolarul obiectivului și că
reflexiile acestuia nu afectează imaginile.
Pagina: 30
Pregătiri
31
Atașarea parasolarului
• Dacă atașați parasolarul obiectivului în timpul utilizării blițului, lumina blițului poate fi blocată de
parasolarul obiectivului, fapt ce poate duce la înnegrirea părții inferioare a imaginilor (efect de
vinietare) și nu mai poate modula lumina. Vă recomandăm să scoateți parasolarul obiectivului
înainte de a utiliza blițul.
• Depozitarea temporară a parasolarului
Pagina: 31
Pregătiri
32
Deschiderea monitorului
1 Puneți degetul în fanta de pe partea dreaptă
a monitorului și deschideți monitorul spre
partea stângă (maximum 180°)
2 Acesta poate fi rotit cu 180° în direcția
obiectivului
3 Readuceți ecranul în poziția originală
• Rotiți monitorul doar după deschiderea completă a acestuia și acordați atenție pentru a nu-l forța.
Acest lucru poate deteriora aparatul.
Înregistrarea cu unghi liber
Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcție este utilă
deoarece vă permite să realizați fotografii din unghiuri diferite, reglând monitorul.
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi ridicat Realizarea fotografiilor dintr-un unghi redus
• Când nu utilizați monitorul, se recomandă să îl închideți cu ecranul spre interior, pentru a
preveni murdărirea și zgârierea acestuia.
Pagina: 32
Pregătiri
33
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1 Setați butonul [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
al camerei la [ON] (Pornire)
• Dacă ecranul de selectare a limbii nu este afișat,
treceți la pasul 4.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce este afișat mesajul
3 Apăsați ▲▼ pentru a selecta limba și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Se afișează mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setați ceasul).
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
5 Apăsați ◄► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsați ▲▼
pentru a seta
Ⓐ Oră la domiciliu
Oră la destinație
Ⓑ Stil
Ⓒ Ordine de afișare
Ⓓ Format de afișare oră
 Pentru a seta ordinea de afișare sau
formatul de afișare a orei
Selectați [Style] (Stil) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a afișa ecranul de setări pentru setarea ordinii de
afișare și formatul afișajului orei.
6 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pagina: 33
Pregătiri
34
Setarea ceasului
7 Când este afișat mesajul [The clock setting has been completed.]
(Setarea ceasului a fost finalizată), apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/setare).
8 Când se afișează [Please set the home area] (Vă rugăm să setați
zona de domiciliu), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
9 Apăsați ◄► pentru a seta zona
dumneavoastră de domiciliu și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓔ Denumirea orașului sau zonei
Ⓕ Ora curentă
Ⓖ Diferența față de GMT (Meridianul Greenwich)
 Modificarea setării de timp
Efectuați pașii 5 și 6 selectând meniul [Setup] (Configurare) → [Clock Set] (Setare ceas).
• Pentru detalii asupra modului de setare a meniului (→50)
Pagina: 34
Operații de bază
35
Ținerea camerei
Țineți ușor camera cu ambele mâini, țineți brațele pe lângă corp și depărtați puțin
picioarele.
• Nu blocați blițul, lampa de asistare a focalizării automate, microfonul sau difuzorul cu
degetele sau cu alte obiecte.
• Asigurați-vă că nu mișcați camera în momentul apăsării butonului declanșator.
• Când realizați fotografii, aveți grijă să vă aflați într-o poziție stabilă și să nu existe niciun pericol de
a interacționa cu o altă persoană sau cu un alt obiect.
Ⓐ Difuzor
Ⓑ Lampă de asistare focalizare automată
Ⓒ Microfon
• Nu țineți de butucul obiectivului în timp ce
realizați fotografii. Există riscul ca degetul să
fie prins în obiectivul care se retrage.
 Despre funcția de detectare a direcției
Imaginile statice înregistrate cu camera ținută vertical vor fi afișate
automat cu orientarea portret în timpul redării. (Doar când [Rotate
Disp.] (Rotire afișag) este setat la [ON] (Activare))
• Funcția de detectare a direcției nu va opera corect dacă imaginile
sunt înregistrate cu camera orientată în jos sau în sus.
• Imaginile video, fișierele rafală 4K înregistrate cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) și imaginile înregistrate în [Post Focus] (Post-focalizare)
nu pot fi afișate vertical.
Pagina: 35
Operații de bază
36
Operații de bază
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul)
1 Apăsați butonul [LVF]
Ⓐ Senzor ochi
Ⓑ Buton [LVF]
Puteți comuta între afișarea pe monitor și afișarea pe vizor.
Comutarea automată
între vizor și monitor*
Afișare pe vizor* Afișare pe monitor
* Când [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)) este setată la [ON] (Activare),
camera ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat. Chiar dacă
setați [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor pentru ochi) și camera ajustează automat
focalizarea, semnalul sonor nu va fi emis.
 Comutarea automată între vizor și monitor
Senzorul pentru ochi comută automat afișajul la vizor când ochiul sau un obiect se mișcă în apropierea
vizorului. Când ochiul sau obiectul se îndepărtează de vizor, camera revine la afișarea pe monitor.
 Despre ajustarea dioptrului
Rotiți selectorul de ajustare a dioptrului pentru ajustare până
când puteți vedea clar caracterele afișate în vizor.
• Dacă [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps] când
vizorul este folosit, camera poate fi operată pentru o perioadă mai lungă, din moment
ce epuizarea acumulatorului este redusă.
• Este posibil ca senzorul pentru ochi să reacționeze în funcție de forma ochelarilor, modul în
care țineți camera sau dacă senzorul pentru ochi este expus la lumină puternică.
• În timpul redării imaginilor video sau diaporamei, senzorul pentru ochi nu va opera.
Pagina: 36
Operații de bază
37
Operații de bază
Buton de transfocare (Utilizați transfocarea)
Puteți ajusta zona unei imagini ce urmează a fi realizată cu ajutorul funcției de transfocare sau al
inelului de control.
• De asemenea, puteți utiliza funcția de transfocare de la panoul tactil. (→148)
• Pentru detalii cu privire la tipurile de transfocare și utilizarea acestora, consultați (→145).
Buton de transfocare Inel de control*
1 Deplasați butonul de transfocare 1 Rotiți inelului de control
* Puteți realiza operații de transfocare prin
atribuirea setării [Zoom] (Transfocare) sau
[Step Zoom] (Transfocare graduală) inelului de
control. (→43)
Partea T: Telefotografie, Măriți subiectul spre
W: Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
Unghiul de rotire este mare:
Viteza de transfocare este mare
Unghiul de rotire este mic:
Viteza de transfocare este mare
În sensul acelor de ceasornic:
Telefoto, Măriți subiectul
În sens invers acelor de ceasornic:
Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
• Nu atingeți butucul obiectivului în timpul transfocării.
• Ajustați focalizarea după ce ajustați transfocarea.
• Camera poate face zgomot și vibra atunci când este utilizat butonul de transfocare sau inelul de
control. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Pagina: 37
Operații de bază
38
Operații de bază
Buton [Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom)
(Utilizarea funcției de asistare la compunere cu zoom)
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit, puteți găsi
din nou subiectul cu ușurință reducând temporar grosismentul
de transfocare.
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit:
1 Apăsați și țineți apăsat butonul ([Zoom Compose Assist])
((Asistare compunere zoom))
• Pe măsură ce micșorați, un cadru care
indică grosismentul de zoom original
(unghi de vizualizare) va apărea în
centrul ecranului. (Nu puteți modifica
poziția cadrului.)
Când găsiți subiectul:
2 Aliniați cadrul cu subiectul și eliberați degetul de pe buton
• Camera va reveni la grosismentul original
de transfocare (unghi de vizualizare).
 Setarea micșorării maxime a camerei
→ [Custom] (Personalizare) → [Operation] (Operare)→
[Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom)
Setări: [L] / [S]
[L]
Camera micșorează mai mult.
(Camera micșorează mai mult spre W decât cu setarea [S].)
[S] Camera micșorează mai puțin.
• În timpul utilizării [Zoom Compose Assist] (Asistare la compunere cu zoom), nu puteți efectua
nicio altă operațiune de transfocare.
• [Zoom Compose Assist] (Asistare la compunere cu zoom) nu este disponibilă în timpul
înregistrării sau atunci când camera este setată la o funcție care nu permite operații de
transfocare.
Pagina: 38
Operații de bază
39
Operații de bază
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
1 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
(apăsați ușor) pentru a focaliza subiectul
Ⓐ Afișaj de focalizare
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
Ⓑ Timp de expunere
Ⓒ Valoare diafragmă
• Sunt afișate valoarea de diafragmă și timpul de expunere.
(Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere sunt
afișate cu roșu, luminând intermitent, nu aveți expunerea
corespunzătoare și trebuie să utilizați blițul.)
2 Apăsați complet butonul declanșator
(apăsați butonul până în capăt) și realizați
fotografia
• Fotografiile pot fi realizate doar atunci când imaginea este focalizată corect atât timp
cât [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [FOCUS]
(Focalizare).
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor) sau [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) (sau ambele) este setată la [ECO 30fps], transfocarea digitală
nu este disponibilă.
• Chiar și în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsați pe jumătate butonul
declanșator, puteți seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.
 Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare este afișat când se utilizează transfocarea
Ⓐ Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare se poate modifica gradual, în funcție
de poziția de transfocare.
• Domeniul de focalizare este afișat în roșu când nu este focalizat după apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator.
Pagina: 39
Operații de bază
40
Operații de bază
Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)
1 Apăsați butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
• Eliberați imediat butonul de imagine video
după apăsarea lui.
2 Apăsați din nou butonul de imagine video
pentru a încheia înregistrarea
Selectorul de mod (Selectarea modului de înregistrare)
1 Setați la modul de înregistrare dorit
• Rotiți încet selectorul de mod pentru a
selecta modul dorit.
Mod automat inteligent (→59)
Mod Intelligent Auto Plus (→59)
Mod Programme AE (Programare expunere automată) (→64)
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată) (→65)
Modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată) (→66)
Modul Manual Exposure (Expunere manuală) (→67)
Mod Creative Video (Video creativ) (→83)
Mod Custom (Personalizat) (→87)
Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică) (→71)
Mod Scene Guide (Ghid scenă) (→74)
Mod Creative Control (Control creativ) (→77)
Pagina: 40
Operații de bază
41
Operații de bază
Selector frontal/Selector posterior
Rotire:
Selectarea elementelor sau setarea valorilor sunt efectuate
în timpul diverselor setări.
Ⓐ Selector frontal
Ⓑ Selector posterior
Permite setarea diafragmei, a timpului de expunere și a altor setări în modurile .
Selector de mod Selector frontal Selector posterior
Comutare program Comutare program
Valoare diafragmă Valoare diafragmă
Timp de expunere Timp de expunere
Valoare diafragmă Timp de expunere
Modificarea temporară a operării selectoarelor frontal / posterior
([Dial Operation Switch] (Comutator operare selector))
Pregătiri
Atribuiți [Dial Operation Switch] (Comutator operare selector) la butonul funcțional (→54)
• [Dial Operation Switch] (Comutator operare selector) este alocat la [Fn5] la momentul achiziției.
1 Apăsați butonul funcțional
• Va fi afișat un ghid care va indica elementele alocate
temporar selectoarelor frontal/posterior.
• Dacă nu sunt efectuate operații, ghidul va dispărea
în câteva secunde.
2 Rotiți selectoarele frontal / posterior în timpul
afișării ghidului
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) și setați
• De asemenea, puteți finaliza acest pas efectuând oricare
dintre operațiile de mai jos:
− Apăsați pe jumătate butonul declanșator
• Puteți seta elementele care vor fi alocate temporar selectoarelor frontale/posterioare în [Dial
Operation Switch Setup] (Setare comutator operație de selectare) în [Dial Set.] (Setare selector)
în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→42)
Pagina: 41
Operații de bază
42
Operații de bază
 Setarea metodelor de funcționare ale selectorului frontal și selectorului
posterior
→ [Custom] (Personalizare) → [Operation] (Operare) →
[Dial Set.] (Setare selector)
[Assign Dial (F/SS)]
(Selector alocare
(F/SS))
Alocă operațiile selectoarelor în Modul Manual Exposure (Expunere
manuală).
Alocă valoarea diafragmei la selectorul frontal, respectiv valoarea
timpului de expunere la selectorul posterior.
Alocă valoarea timpului de expunere selectorului frontal, respectiv
valoarea diafragmei selectorului posterior.
[Rotation (F/SS)]
(Rotire (F/SS))
Modifică direcția de rotație a selectoarelor pentru reglarea valorii
diafragmei și a timpului de expunere.
[Exposure Comp.]
(Compensare
expunere)
Alocă compensarea expunerii la selectorul frontal sau la cel posterior,
pentru a o putea regla în mod direct.
(Front Dial) (Selector frontal) / (Rear Dial)
(Selector posterior) / [OFF] (Dezactivare)
[Dial Operation Switch
Setup]
(Setare comutator
operație de selectare)
Setează elementele care vor fi atribuite temporar selectoarelor frontal/
posterior când apăsați butonul funcțional la care este alocat [Dial
Operation Switch] (Comutator operație de selectare).
([Front Dial Operation] (Operație selector frontal)) /
([Rear Dial Operation] (Operație selector posterior))
• Elementele care pot fi setate sunt următoarele.
− [Photo Style] (Stil foto)
− [Filter Effect] (Efect filtru)
− [Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
− [4K PHOTO] (Foto 4K)
− [Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră)
− [i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)
− [i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
− [Flash Mode] (Mod Bliț)
− [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
− [Sensitivity] (Sensibilitate)
− [White Balance]
(Balans de alb)
− [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
• [Highlight Shadow] (Evidențiere umbră) utilizează cele două
selectoare.
Pagina: 42
Operații de bază
43
Operații de bază
Inel de control
Puteți utiliza inelul de control pentru a modifica setările unității.
Selector de mod Inel de control*1
Zoom gradual
Modificare efecte de imagine
Zoom gradual
Modificare efecte de imagine
*1
Când este setată Manual Focus (Focalizare manuală), inelul de control este atribuit
la ajustarea focalizării.
 Modificarea setărilor atribuite inelului de control
→ [Custom] (Personalizare) → [Operation] (Funcționare) →
[Control Ring] (Inel de control)
• Normal]*2 • [AF Mode]
[Mod de focalizare automată]
• [i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
• [Zoom] • [Photo Style] (Stil foto) • [Flash Mode] (Mod Bliț)
• [Step Zoom] (Zoom gradual) • [Filter Effect] (Efect filtru) • [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
• [Exposure Comp.]
(Compensare expunere)
• [Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
• [Not Set]
(Nu este setat)*3
• [Sensitivity]
(Sensibilitate)
• [Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră)
• [White Balance]
(Balans de alb)
• [i.Dynamic] (Control inteligent
domeniu dinamic)
*2
Pentru a reveni la setarea implicită, setați [Normal].
*3
Dacă nu utilizați inelul de control, selectați [Not Set] (Nesetat).
Setarea de funcție atribuită se aplică pentru toate modurile de înregistrare.
• Însă, este posibil ca funcția atribuită să nu aibă efect atunci când este combinată cu anumite
moduri de înregistrare.
Pagina: 43
Operații de bază
44
Operații de bază
Buton cursor/ buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(Selectarea/setarea elementelor)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
Butonul [DISP.] (Schimbarea informațiilor afișate)
1 Apăsați butonul [DISP.] (Afișaj) pentru
a comuta afișajul
În timpul înregistrării
Puteți comuta între metode de afișare vizor/monitor.
→ [Custom] (Personalizare) → [Monitor / Display] (Monitor/Afișare) →
[LVF/Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor) → [LVF Disp. Set]
(Setare afișare LVF) sau [Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor)
(stil vizor) Reduce ușor dimensiunea imaginilor pentru ca dumneavoastră să
puteți revizualiza mai bine compoziția imaginilor.
(stil monitor) Reduce dimensiunea imaginilor astfel încât acestea să umple
întregul ecran și să observați mai bine detaliile acestora.
 Format stil de afișare pe vizorul Live View (Exemplu de stil de afișare pe vizor)
Cu informații Fără informații
+ +
Cu informații Fără informații indicator de nivel indicator de nivel
Pagina: 44
Operații de bază
45
Operații de bază
 Format stil de afișare pe monitor (Exemplu de stil de afișare pe vizor)
Cu informații Fără informații
+ +
Cu informații Fără informații indicator de nivel indicator de nivel
Oprită
Ecran cu informații de
înregistrare pe ecran*
* Acest ecran este afișat doar când [Monitor Info. Disp.] (Afișare informații pe monitor) din [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setat la [ON] (Activare). Setările pot fi
reglate direct atingând fiecare dintre elementele afișate pe ecran.
• Cu [Fn Button Set] (Setare buton Fn) în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation]
(Operare)), puteți aloca [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil de afișare pe LVF/monitor) la un buton
funcțional. De fiecare dacă când apăsați butonul funcției alocate, stilul de afișare al monitorului
sau vizorului în funcție de care este utilizat, se schimbă.
Pagina: 45
Operații de bază
46
Operații de bază
 Utilizarea indicatorului de nivel
Linia galbenă indică unghiul actual. Corectați unghiul camerei astfel încât să se potrivească
liniei albe.
Înclinarea în sus sau în jos
• În acest caz, este poziționată
în sus.
Înclinarea spre stânga sau
spre dreapta
• În acest caz, partea
dreaptă a picat.
• Când camera este înclinată foarte puțin sau deloc, indicatorul de nivel va deveni verde.
• Chiar dacă unghiul este corectat, poate exista o eroare de aproximativ ±1 grad.
• Este posibil ca indicatorul de nivel să nu fie afișat corect sau ca funcția de detectare a direcției
să nu funcționeze corect dacă imaginile sunt realizate cu camera indicând clar în sus sau în jos.
În timpul redării
Cu informații
Afișare detaliată a
informațiilor*1
Fără informații
([Highlight])
(Evidențiere)*2
Fără informații
*1
Apăsați ▲▼ pentru a comuta între următoarele moduri de afișare:
− Afișare detaliată a informațiilor
− Afișarea histogramei
− Stil foto, afișare cu evidențiere umbră
− Afișare balans de alb
− Afișare informații despre obiectiv
*2
Acest ecran este afișat doar dacă funcția [Highlight] (Evidențiere) din meniul [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setată la [ON] (Activare).
Pagina: 46
Operații de bază
47
Operații de bază
Ecran tactil (Operații tactile)
Atingere
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
Glisați
Pentru a atinge și a glisa degetul de-a lungul ecranului tactil.
Ciupiți (extindere/ciupire)
De pe panoul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru
a mări și ciupiți (spre interior) cu 2 degete pentru a micșora.
• Atingeți ecranul cu degetul curat și uscat.
• Dacă utilizați o folie de protecție pentru ecran disponibilă în comerț, vă rugăm să urmați
instrucțiunile care însoțesc folia respectivă. (Unele folii de protecție a monitorului pot afecta
vizibilitatea sau operabilitatea.)
• Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze normal în următoarele cazuri.
• Când este atins cu mâna înmănușată
• Când ecranul tactil este umed
Pagina: 47
Operații de bază
48
Operații de bază
Realizarea fotografiilor utilizând funcția tactilă
Focalizarea pe subiect la poziția atinsă
(Focalizarea automată tactilă, Declanșator tactil)
Mod de înregistrare:
1 Atingeți
2 Atingeți o pictogramă.
• Pictograma comută de fiecare dată când o atingeți.
(Focalizare automată tactilă) Se focalizează pe poziția pe care o atingeți.
(Declanșator tactil)
Se focalizează pe poziția atinsă înainte ca înregistrarea
să aibă loc.
(OFF) (Dezactivare)
Focalizare automată tactilă și Declanșatorul tactil sunt
dezactivate.
* Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF+AE] (Focalizare automată +
Expunere automată), focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția atinsă. (→102)
3 (Când sunt selectate setări altele decât
OFF (Oprire))
Atingeți subiectul.
Pentru detalii despre modificarea poziției și dimensiunii zonei
de focalizare automată când
(Focalizare automată tactilă) este setat, consultați (→98).
• Dacă fotografierea cu declanșator tactil nu reușește, zona de focalizare automată se colorează
în roșu și dispare.
Pagina: 48
Operații de bază
49
Operații de bază
Adaptarea luminozității la poziția atinsă ([Touch AE]
(Expunere automată tactilă))
Mod de înregistrare:
Când figura subiectului apare întunecată, puteți ilumina ecranul în funcție de luminozitatea feței.
1 Atingeți
2 Atingeți
• Este afișat ecranul de setări pentru poziția de
optimizare a luminozității.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la ,
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru [Touch AE]
(Expunere automată tactilă).
3 Atingeți subiectul pentru care doriți
să optimizați luminozitatea
• Prin apăsarea pe [Reset] (Resetare), poziția de
optimizare a luminozității este resetată înapoi în centru.
4 Atingeți [Set] (Setare)
 Anularea funcției [Touch AE] (Expunere automată tactilă)
Atingeți
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când este utilizată transfocarea digitală
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) a fost setat la [AF+AE]
(Focalizare automată + Expunere automată)
Pagina: 49
Operații de bază
50
Setarea meniului
Setările de meniu pot fi efectuate prin apăsarea unui buton sau printr-o operație tactilă.
1 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a accesa meniul
2 Comutați tipul meniului
 Apăsați ◄
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta o filă, precum
• De asemenea, puteți selecta pictogramele de
comutare a meniului rotind selectorul frontal.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Atingeți o filă, precum
[Rec] (→176)
Puteți efectua setările pentru raportul dimensiunilor,
numărul de pixeli, fotografiile 4K etc.
[Motion Picture]
(Imagine video) (→191)
Puteți selecta formatul de înregistrare și calitatea
imaginilor, precum și alte setări.
[Custom]
(Personalizare) (→194)
Operarea aparatului, cum ar fi afișarea ecranului și
operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferințelor dumneavoastră.
[Setup]
(Configurare) (→209)
Puteți efectua setări pentru confortul de utilizare, precum
modificarea setărilor ceasului și tonul semnalului sonor.
De asemenea, puteți configura setările funcțiilor aferente
Wi-Fi / Bluetooth.
[My Menu]
(Meniul meu) (→219)
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent.
[Playback] (
Redare) (→220)
Puteți realiza setări pentru redarea și editarea imaginilor.
• Meniuri de afișat în fiecare mod de înregistrare (→175)
Cu operațiile ecranului tactil

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Panasonic Lumix DCF-Z10002.

Pune o întrebare despre Panasonic Lumix DCF-Z10002

Ai o întrebare despre Panasonic Lumix DCF-Z10002 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Panasonic Lumix DCF-Z10002. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Panasonic Lumix DCF-Z10002 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.