manual Panasonic Lumix DC-GX880

Vezi mai jos un manual pentru Panasonic Lumix DC-GX880. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Panasonic
  • Produs: aparat foto digital
  • Model/denumire: Lumix DC-GX880
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Germană, Italiană, Engleză, Polonez, Franceză, Olandeză, Finlandeză, Daneză, Suedeză, Sloven, Croat, Slovacă, Maghiară, Cehă, Română

Cuprins

Pagina: 0
E
Instrucțiuni de utilizare de bază
Cameră digitală/
Set obiectiv/Set obiectiv cu zoom dublu
Model Nr. DC-GX880K/DC-GX880W
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi
aparatul și să păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
Mai multe instrucțiuni de operare detaliate sunt disponibile în
„Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)”.
Pentru a citi manualul, descărcați-l de pe site-ul web. (P40)
Site Web: http://www.panasonic.com
DVQX1929ZA
F0519CT0
Pagina: 1
2 DVQX1929 (RO)
Stimate client,
Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați achiziționat această
cameră digitală Panasonic. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare
și să le păstrați la îndemână pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să rețineți
că butoanele, componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale camerei
dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în
ilustrațiile incluse în aceste Instrucțiuni de operare.
Respectați legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate,
în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind
drepturile de autor. Chiar și în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor
materiale poate fi restricționată.
Informații pentru siguranța
dumneavoastră
AVERTISMENT:
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a
produsului,
• Nu expuneți aparatul la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.
• Folosiți accesoriile recomandate.
• Nu scoateți capacele.
• Nu încercați să reparați personal acest aparat. Pentru service,
adresați-vă personalului calificat.
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament și trebuie să fie ușor
accesibilă.
■ Marcaj de identificare a produsului
Produs Locație
Cameră digitală
Baza aparatului
Partea din spate (când monitorul este rotit)
Pagina: 2
DVQX1929 (RO) 3
Declarație de conformitate (DoC)
Prin prezenta, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în conformitate
cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Clienții pot descărca o copie a DoC originală pentru produsele noastre RE de pe
serverul nostru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Date de contact ale reprezentantului autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germania
Puterea maximă și benzile frecvenței de operare ale transmițătorului
Tip wireless
Bandă de frecvențe
(frecvență centrală)
Putere maximă
(dBm e.i.r.p.)
WLAN 2412-2462 MHz 13 dBm
■ Despre acumulator
ATENȚIE
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a acumulatorului. Se va înlocui
numai cu un tip recomandat de producător.
• Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla care
este metoda de eliminare corespunzătoare a acumulatoarelor.
• Nu încălziți și nu expuneți la flacără.
• Nu lăsați acumulatorul(acumulatoarele) în automobil expus(e) la lumina solară directă
pentru o lungă perioadă de timp, cu ușile și geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii și arsuri. Nu dezasamblați, încălziți la o temperatură
mai mare de 60°C și nu incinerați.
■ Despre adaptorul de alimentare de curent alternativ (furnizat)
ATENȚIE!
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a
produsului,
• Nu instalați sau amplasați acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte
spații închise. Asigurați-vă că aparatul este bine aerisit.
• Adaptorul de alimentare de curent alternativ se află în standby atunci când este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, cât timp adaptorul de alimentare cu
curent alternativ este conectat la o priză electrică.
Pagina: 3
4 DVQX1929 (RO)
Măsuri de precauție la utilizare
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 feet))
Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice
(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile și/sau sunetul de pe aparat
pot suferi perturbații din cauza undelor electromagnetice.
• Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce
zgomote care pot afecta negativ imaginea și sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice
puternice create de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea
și/sau sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de
alimentare de curent alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul
de alimentare de curent alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune,
imaginile și/sau sunetele vor fi afectate.
• Înaintea curățării camerei, scoateți acumulatorul sau elementul de cuplare
(DMW-DCC15A: opțional), sau deconectați cablul de alimentare de la priză.
• Nu apăsați pe monitor cu forță excesivă.
• Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
• Nu pulverizați insecticide sau substanțe chimice volatile spre aparat.
• Nu lăsați produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru
mult timp.
• Nu utilizați solvenți ca benzină, diluanți, alcool, detergent de bucătărie, pentru
curățarea camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior și finisajul.
• Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere
poate duce la defectarea camerei.
Pagina: 4
DVQX1929 (RO) 5
• Asigurați-vă că utilizați doar cablurile furnizate.
• Nu prelungiți cablurile sau firele.
• În timpul accesului (scriere, citire sau ștergere de imagini, formatare etc.), nu
opriți aparatul, nu scoateți bateria sau cardul și nu deconectați adaptorul de
curent alternativ. În plus, nu expuneți camera la vibrații, impact sau electricitate
statică.
• Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice,
electricității statice, sau deteriorării camerei sau cardului. Vă recomandăm să stocați
datele importante pe un PC, etc.
• Nu formatați cardul pe PC-ul dumneavoastră sau pe un alt echipament. Formatați-l doar
pe cameră pentru a asigura operarea corectă.
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcați acumulatorul înainte
de utilizare.
• Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Dacă temperatura
este prea ridicată sau prea scăzută, perioada de funcționare a acumulatorului va fi
mai scurtă.
• Acumulatorul se încălzește după utilizare și în timpul încărcării sau după încărcare.
De asemenea, camera se încălzește în timpul utilizării. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
• Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact ale
conectorului de alimentare sau în apropierea acumulatorilor.
• Depozitați acumulatorul într-un loc uscat și rece, cu o temperatură relativ stabilă:
[Temperatură recomandată: între 15 o
C și 25 o
C (59 o
F și 77 o
F), Umiditate
recomandată: 40 %UR - 60 %UR]
• Nu depozitați acumulatorul timp îndelungat atunci când este complet încărcat.
La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm
încărcarea acestuia o dată pe an. Scoateți acumulatorul din cameră și depozitați-l din
nou după ce a fost descărcat complet.
Aceste simboluri indică o colectare
separată a deșeurilor electrice și
electronice sau a acumulatoarelor
reziduale.
Mai multe informații detaliate sunt
conținute în “Instrucțiuni de operare
pentru funcții avansate (format PDF)”.
Pagina: 5
Pregătire/Instrucțiuni de bază
6 DVQX1929 (RO)
Întreținerea camerei
Nu supuneți aparatul la vibrații, lovituri sau presiuni puternice.
• Obiectivul, monitorul sau carcasa externă ar putea fi avariate dacă sunt utilizate în
următoarele condiții. De asemenea, se pot defecta sau este posibil ca imaginile să nu fie
înregistrate dacă:
– Scăpați sau loviți camera.
– Apăsați cu putere pe obiectiv sau pe monitor.
Această cameră nu este rezistentă la praf/picurări de lichide/apă.
Evitați utilizarea camerei în locații cu mult praf, apă, nisip etc.
• Pot pătrunde lichide, nisip și alte materiale străine în spațiul din jurul obiectivului, al
butoanelor etc. Acordați o atenție deosebită deoarece acest lucru nu ar putea cauza doar
defecțiuni, ci ar putea cauza deteriorări permanente ale camerei.
– Locuri cu mult praf sau nisip.
– Locuri în care apa poate intra în contact cu acest aparat, de exemplu atunci când îl
utilizați într-o zi ploioasă sau pe o plajă.
Nu vă introduceți mâinile în interiorul dispozitivului de montare a corpului
camerei digitale. Deoarece unitatea de senzor este un aparat de precizie,
acesta poate prezenta disfuncționalități sau se poate defecta.
Dacă pe monitor există nisip, praf sau lichide precum picături de apă, ștergeți-le
cu o cârpă moale, uscată.
– Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, monitorul nu va răspunde corect la operațiile tactile.
Țineți obiectele sensibile la câmpuri magnetice (carduri de credit etc.) la
distanță de cameră. În caz contrar, câmpurile magnetice pot distruge datele
de pe acestea, făcându-le inutilizabile.
■ Despre condens (Când obiectivul sau monitorul este aburit)
• Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică.
Protejați camera de formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe
obiectiv și pe monitor, a mucegaiului, sau apariția unor defecțiuni.
• În caz de formare a condensului, opriți camera și lăsați-o nefolosită timp de aproximativ
2 ore. Când temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul va
dispărea de la sine.
Despre firmware-ul obiectivului interschimbabil
Pentru o înregistrare mai uniformă, vă recomandăm actualizarea firmware-ului
obiectivului interschimbabil la cea mai recentă versiune.
• Pentru a vizualiza ultimele informații ale firmware-ului sau pentru a descărca
firmware-ul, vizitați site-ul de asistență de mai jos:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Pentru a verifica versiunea firmware a obiectivului interschimbabil, atașați-l la corpul
camerei și selectați [Version Disp.] (Afișare versiune) din meniul [Setup] (Configurare).
Pagina: 6
Pregătire/Instrucțiuni de bază
DVQX1929 (RO) 7
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a
utiliza camera.
Numerele de produse sunt valabile începând din luna
mai 2019. Acestea se pot modifica.
Cameră digitală:
(Această componentă este denumită corpul camerei
în aceste instrucțiuni de operare.)
1 Obiectiv interschimbabil*1
2
Capac obiectiv*2
: Negru
: Argintiu
3 Capac posterior de obiectiv*2
4
Parasolar obiectiv
: Negru
: Argintiu
5
Ansamblu acumulator
(Indicat în text ca ansamblu acumulator sau acumulator)
Încărcați acumulatorul înainte de utilizare.
6 Adaptor de alimentare de curent alternativ
7 Cablu de conexiune USB
8 Curea de umăr
*1 Această componentă este denumită obiectiv în aceste instrucțiuni de operare.
*2 Acesta este atașat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziționării.
• Obiectivul interschimbabil (H-FS12032) este atașat la corpul camerei în momentul
achiziționării.
• Cardul de memorie microSD, cardul de memorie microSDHC și cardul de memorie
microSDXC sunt indicate drept card în text.
• Cardul este opțional.
• Descrierile din aceste instrucțiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil
(H-FS12032).
• Consultați distribuitorul sau compania Panasonic dacă pierdeți accesoriile furnizate.
(Puteți achiziționa accesoriile în mod separat.)
Pagina: 7
Pregătire/Instrucțiuni de bază
8 DVQX1929 (RO)
DC-GX880K DC-GX880W
1
H-FS12032 H-FS12032 H-FS35100
2
: VYF3562
: CGE1MC171Z
VYF3562 SYF0073
3
VFC4605
4
: SYA0024
: SYA0025
5
DMW-BLH7E
7
K1HY04YY0106
6
SAE0012D
8
VFC5071
• Este posibil ca anumite kituri pentru camere digitale să nu fie disponibile comercial
în unele regiuni.
Pagina: 8
Pregătire/Instrucțiuni de bază
DVQX1929 (RO) 9
Despre carduri care pot fi utilizate
cu acest aparat
Card de memorie microSD
(2 GB)
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de
memorie standard microSDHC/microSDXC UHS-I
UHS clasă de viteză 3.
• Funcționarea cardurilor din partea stângă a fost
confirmată pentru cardurile Panasonic.
Card de memorie microSDHC
(4 GB - 32 GB)
Card de memorie microSD XC
(64 GB)
■ Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K şi clasele de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD
sau UHS.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
Clasa de viteză Exemplu de etichetă
[AVCHD] Toate
Clasa 4 sau superioară
[MP4] FHD/HD
[MP4] 4K Clasa de viteză UHS 3
La înregistrarea cu 4K Photo
(Foto 4K)/[Post Focus]
(Post-focalizare)
Clasa de viteză UHS 3
• Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind
scrierea continuă. Pentru verificarea clasei, consultați partea etichetată etc. a cardului.
• Vă rugăm să consultați cele mai recente informații pe următorul website.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Consultați „Instrucțiunile de operare pentru funcții avansate (format PDF)” pentru a verifica
numărul de imagini înregistrabile și timpul de înregistrare disponibil pentru imagini video.
• Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia
să-l înghită.
Pagina: 9
Pregătire/Instrucțiuni de bază
10 DVQX1929 (RO)
Denumiri și funcții ale componentelor
■ Corp cameră
1 Selector de mod
2 Buton declanșator
3 Buton de pornire/oprire cameră
4
Indicator temporizator/
Lampă de asistare focalizare automată
5
Buton (4K photo mode)
(Mod Fotografii 4K)/ buton [Fn1]
6
Microfon stereo
• Aveți grijă să nu acoperiți microfonul
cu degetul. Dacă procedați astfel,
este posibil ca sunetul să nu poată fi
înregistrat.
7 Bliț
8 Marcaj de referință distanță de focalizare
9
Buton (Post Focus)
(Post-focalizare)/ buton [Fn3]
10 Inel pentru cureaua de umăr
11
Indicator luminos de
încărcare/Indicator luminos de
conexiune Wi-Fi®
12 Marcaj de montare obiectiv
13 Senzor
14 Suport de montare
15 Element de blocare obiectiv
16 Buton de eliberare obiectiv
17 Difuzor
Pagina: 10
Pregătire/Instrucțiuni de bază
DVQX1929 (RO) 11
18
Ecran tactil/monitor
• Dacă informaţiile de pe ecran nu mai
sunt afişate pentru că nu au fost
efectuate operaţii într-un anumit
interval de timp, apăsaţi butonul [DISP.]
(Afișare) sau atingeţi ecranul pentru a
afişa din nou informaţiile.
19
Buton deschidere bliț
• Blițul se deschide și înregistrarea cu
bliț devine posibilă.
20 Buton imagine video
21 Buton (Redare)
22 Fișă [HDMI]
23 Conector [USB/ HDMI (Încărcare)
24
Selector de control
• În aceste instrucțiuni de utilizare,
rotirea selectorului de control este
indicată după cum urmează.
25
Butoane cursor
• Apăsarea pe
butonul cursor:
Este efectuată
selectarea
elementelor sau
setarea valorilor etc.
• Aceste instrucțiuni de operare indică
direcția sus, jos, stânga și dreapta a
butonului cursor ca ▲/▼/◄/►.
▲/ (Compensare expunere)
• Utilizați această funcție când nu
puteți obține o expunere adecvată
din cauza diferențelor de
luminozitate între subiect și fundal.
► / (Balans de alb)
• Această funcţie vă permite să
reproduceţi o culoare apropiată de
cea a vieţii reale în imagini
înregistrate în lumină solară,
iluminare cu halogen sau în situaţii în
care culoarea albă poate apărea
roşiatică sau albăstruie, în
concordanţă cu sursa de lumină.
◄/ (Mod de focalizare automată)
• Acest mod vă permite metoda de
focalizare adecvată pozițiilor și
numărului de subiecte care vor fi
selectate.
▼/ (Mod acţionare)
26 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pagina: 11
Pregătire/Instrucțiuni de bază
12 DVQX1929 (RO)
27
Buton [DISP.] (Afișaj)
• De fiecare dată când butonul este
apăsat, afișajul de pe monitor este
comutat.
28
Buton( Ștergere) /
Buton
(Meniu rapid/Revenire) /Buton [Fn2]
29
Buton [REC. SETTING RESET]
(Resetare setări înregistrare)
• Utilizați acest buton pentru a restabili
setările de înregistrare implicite.
30
Montare trepied
• Este posibil să nu puteți atașa și fixa
în siguranță un trepied cu o lungime
a șurubului de 5,5 mm (0,22 inch)
sau mai mult la cameră. În caz
contrar, camera se poate defecta.
31
Capac element de cuplare pentru
curent continuu
• La utilizarea unui adaptor de alimentare
de curent alternativ, asigurați-vă că
sunt utilizate elementul de cuplare
Panasonic c.c. (DMW-DCC15A: opțional)
și adaptorul de alimentare cu curent
alternativ (DMW-AC10E: opțional).
• Elementul de cuplare opțional pentru
curent continuu
(DMW-DCC15) nu poate fi utilizat.
• Utilizați întotdeauna un adaptor de
alimentare de curent alternativ original
Panasonic (DMW-AC10E: opțional).
• La utilizarea unui adaptor de
alimentare de curent alternativ
(opțional), utilizați cablul de alimentare
de curent alternativ furnizat împreună
cu adaptorul de alimentare de curent
alternativ (opțional).
32 Buton de eliberare
33 Clapetă card/acumulator
■ Despre butonul funcțional
(de la [Fn4] la [Fn8])
• Butoanele funcţionale (de la [Fn4] la [Fn8])
sunt pictograme tactile. Atingeți fila de
pe ecranul de înregistrare pentru a le afișa
Pagina: 12
Pregătire/Instrucțiuni de bază
DVQX1929 (RO) 13
■ Obiectiv
H-FS12032 H-FS35100
1 Suprafață obiectiv
2 Tele
3 Inel de zoom
4 Wide (larg)
5 Punct de contact
6 Marcaj de montare obiectiv
7 Inel de focalizare
Pagina: 13
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
14 DVQX1929 (RO)
Ghid de pornire rapidă
• Verificați dacă ați oprit camera.
1 Ataşaţi cureaua de umăr
• Vă recomandăm să atașați cureaua de umăr atunci când utilizați camera, pentru
a preveni căderea ei.
• Efectuați pașii de la  la  și apoi atașați celălalt capăt al
curelei de umăr.
• Utilizați cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
– Nu înfășurați cureaua în jurul gâtului.
– Vă puteți răni sau accidenta.
• Nu lăsați cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
– Aceștia se pot răni înfășurându-și cureaua în jurul gâtului.
2 Încărcarea acumulatorului
■ Introducerea acumulatorului
• Folosiți întotdeauna acumulatoare Panasonic originale (DMW-BLH7E).
• Dacă utilizați alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.
• Ținând cont de orientarea acumulatorului, introduceți acumulatorul complet până când
auziți un sunet de blocare, apoi verificați dacă acumulatorul este blocat de elementul .
Trageți pârghia în direcția săgeții pentru a extrage acumulatorul.
Pagina: 14
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
DVQX1929 (RO) 15
■ Încărcarea acumulatorului.
• Este recomandat să încărcaţi acumulatorul în zone cu o temperatură ambiantă
între 10 o
C şi 30 o
C (50 o
F şi 86 o
F) (la fel ca temperatura acumulatorului).
Verificați dacă ați oprit aparatul.
Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
• Amplasați camera în poziție verticală și
identificați terminalul din partea de jos.
• Verificați direcțiile terminalelor și
introduceți/extrageți drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea
conectorului dacă acesta este introdus oblic sau
în direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte.
Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
Indicator luminos de încărcare
Adaptor de alimentare cu curent
alternativ (furnizat)
În priza de curent
PC (Pornit)
Cablu de conexiune USB (furnizat)
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Nu utilizați alte adaptoare de alimentare de curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
• Adaptorul de alimentare de curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB (furnizat)
sunt accesorii dedicate ale acestei camere. Nu le utilizați împreună cu alte dispozitive.
Încărcarea de la priza de alimentare
Conectați adaptorul de curent alternativ (furnizat) și această cameră cu cablul de
conexiune USB (furnizat) și introduceți adaptorul de curent alternativ (furnizat) în
priza de alimentare.
• Camera consumă o cantitate mică de energie chiar și după ce este oprită prin poziționarea
comutatorului de pornire/oprire al camerei în poziția [OFF] (Oprire). Dacă nu utilizați produsul o
perioadă îndelungată, deconectați adaptorul de alimentare de curent alternativ (furnizat) de la
priza de alimentare pentru a economisi energie.
Pagina: 15
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
16 DVQX1929 (RO)
Încărcarea de la un computer
Conectați computerul și această cameră cu ajutorul cablului de
conexiune USB (furnizat).
■ Despre indicatorul luminos de încărcare
Luminează în roșu: Încărcare.
Stins: Încărcarea s-a încheiat.
(La încheierea încărcării, deconectați camera de la priza
de alimentare sau de la computer.)
Roșu intermitent: Eroare de încărcare.
■ Timp de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare Aprox. 130 min
• Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost
complet descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcție de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare
pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot
fi mai lungi decât în mod normal.
3 Introducerea cardului (opțional)
Verificați orientarea cardului.
• Împingeți ferm până când auziți un clic, acordând atenție direcției de introducere.
Pentru a extrage cardul, împingeți-l până când se aude un clic, apoi trageți cardul spre
exterior, în linie dreaptă.
Pagina: 16
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
DVQX1929 (RO) 17
4 Atașarea/scoaterea obiectivului
• La atașarea sau demontarea dispozitivului interschimbabil (H-FS12032/H-FS35100),
retrageți butucul obiectivului.
• Schimbați obiectivele doar atunci când vă aflați într-un loc ferit de praf sau murdărie.
• Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului Ⓐ atunci când atașați un obiectiv.
■ Demontarea obiectivului
1 Atașați capacul obiectivului.
2 În timp ce apăsați pe butonul de eliberare
a obiectivului , rotiți obiectivul spre
săgeată până se oprește și apoi detașați-l.
• Țineți partea din jurul bazei obiectivului
pentru a-l roti.
5 Setarea datei/orei (Setarea ceasului)
• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1 Porniți camera.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3 Apăsați ◄/► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut) și apăsați ▲/▼
pentru a seta.
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
5 Când este afișat mesajul [The clock setting has
been completed.] (Setarea ceasului a fost
finalizată), apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/setare).
Pagina: 17
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
18 DVQX1929 (RO)
6 Când se afișează [Please set the home area]
(Vă rugăm să setați zona de domiciliu), apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
7 Apăsați ◄/► pentru a selecta zona de domiciliu
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
6
Extindeți butucul obiectivului
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil
(H-FS12032/ H-FS35100)]
■ Cum să extindeți obiectivul
Rotiţi inelul de transfocare în direcţia săgeţii  din poziţia
(obiectivul este retras) în poziţia [12 mm – 32 mm
(H-FS12032), 35 mm – 100 mm (H-FS35100)] pentru a
extinde obiectivul.
• Când butucul obiectivului este retras, nu pot fi înregistrate
imagini.
Obiectivul este retras
■ Cum să retrageți obiectivul
Rotiți inelul de transfocare în direcția săgeții  din poziția
[12 mm – 32 mm (H-FS12032), 35 mm – 100 mm
(H-FS35100)] în poziția pentru a retrage obiectivul.
• Inelul de zoom va părea că trece cu declic în poziția
de 12 mm (H-FS12032) sau 35 mm (H-FS35100), dar
continuați să rotiți obiectivul până când ajunge în
poziția .
• Când nu înregistrați imagini, vă recomandăm să retrageți
obiectivul.
Obiectivul este extins
Exemplu: H-FS12032
Pagina: 18
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
DVQX1929 (RO) 19
7 Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asigurați-vă că ați efectuat,
în prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.
MENU (Meniu)  [Setup] (Configurare)  [Format] (Formatare)
8 Setați selectorul de mod la
Setați selectorul de mod la .
• Setările funcțiilor principale sunt reglate
automat.
9 Realizarea fotografiilor
1 Țineți ușor camera cu ambele mâini, țineți brațele fixe pe lângă corp
și depărtați puțin picioarele.
• Nu acoperiți cu degetul sau cu alte obiecte blițul, indicatorul luminos de
asistare a focalizării automate , microfonul sau difuzorul .
Pagina: 19
Pregătire/Instrucțiuni de bază „Ghid de pornire rapidă”
20 DVQX1929 (RO)
2 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a focaliza.
Valoare diafragmă
Timp expunere
Indicare focalizare
• Sunt afișate valoarea diafragmei și timpul de
expunere. (Va lumina intermitent în culoarea roșie
dacă nu este obținută expunerea corectă,
exceptând cazurile în care este setat la iluminare
intermitentă.)
• După ce subiectul este focalizat, indicatorul de
focalizare este afișat. (Când subiectul nu este
focalizat, indicatorul luminează intermitent.)
3 Apăsați complet butonul declanșator
(apăsați mai mult) și realizați fotografia.
• Aveți grijă să nu deplasați camera atunci când apăsați pe butonul declanșator.
• Fotografia va fi realizată când imaginea este focalizată corect, deoarece
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată inițial la
[FOCUS] (Focalizare).
10 Verificați fotografia pe care ați realizat-o
• Funcția [Auto Review] (Revizualizare automată)
afișează fotografia pe care tocmai ați realizat-o.
• Pentru a afișa imaginea în modul de redare,
apăsați .
Pagina: 20
Pregătire/Instrucțiuni de bază
DVQX1929 (RO) 21
Operații de bază
Reglați unghiul monitorului
• Aveți grijă să nu vă prindeți degetul, etc în monitor.
• La rotirea monitorului, asigurați-vă că nu aplicați prea
multă forță. Acest lucru poate cauza zgârieturi și
defecțiuni.
• Atunci când nu utilizați acest aparat, închideți monitorul
complet în poziția originală.
■ Înregistrarea din unghiuri diferite
Autoportret
• Dacă monitorul este rotit ca în
imagine, se activează modul Self
Shot (Autoportret).
Realizarea fotografiilor dintr-un
unghi redus
Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea
valorilor etc.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
• Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos,
stânga și dreapta ale butonului cursor sub forma ▲/▼/◄/►.
Pagina: 21
Pregătire/Instrucțiuni de bază
22 DVQX1929 (RO)
Selectorul de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)
Selectarea modului prin rotirea selectorului de mod.
• Rotiți încet selectorul de mod pentru a selecta modul dorit.
Mod Intelligent Auto (Automat inteligent)
Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
Mod Programme AE (Programare expunere automată)
Înregistrează la valoarea diafragmei și la timpul de expunere setate
de cameră.
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la expunere automată)
Timpul de expunere este determinat automat prin valoarea de
diafragmă pe care o setați.
Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate obturator la expunere automată)
Valoarea de diafragmă este determinată automat în funcție de
timpul de expunere setat.
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Expunerea este ajustată în funcție de valoarea de diafragmă și de
timpul de expunere, setate manual.
Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
Acest mod vă permite să realizați imagini panoramă.
Mod Scene Guide (Ghid scenă)
Acest mod vă permite să realizați imagini compatibile cu scenele
înregistrate.
Child Mode (Mod copii)
Acest mod vă permite să realizați fotografii ale copiilor.
Modul Portrait (Portret)
Acest mod vă permite să realizați imagini de tip portret.
Mod Creative Control (Control creativ)
Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.
Pagina: 22
Pregătire/Instrucțiuni de bază
DVQX1929 (RO) 23
Ecran tactil (Operații tactile)
Ecranul tactil al aparatului este capacitiv. Atingeți panoul direct cu degetul gol.
■ Atingere
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
• Când selectați funcții cu ajutorul ecranului tactil, atingeți centrul pictogramei dorite.
Declanșator tactil
Prin simpla atingere a subiectului, camera va focaliza pe
subiect și va realiza poza automat.
Atingeți subiectul pe care doriți să îl focalizați și apoi
realizați o fotografie.
Touch AE (Expunere
automată tactilă)
Puteți optimiza cu ușurință luminozitatea pentru o poziție
atinsă.
 Atingeți subiectul pentru care doriți să optimizați
luminozitatea.
 Atingeți [Set] (Setare).
■ Glisare
O mișcare fără eliberarea ecranului tactil.
Totodată, poate fi utilizat și pentru a trece la
următoarea imagine în timpul redării etc.
■ Îndepărtare/apropiere degete
(mărire/micșorare)
Îndepărtați (pentru mărire) sau apropiați
(pentru micșorare) două degete pe ecranul tactil.
Pagina: 23
Înregistrare
24 DVQX1929 (RO)
Realizarea fotografiilor utilizând funcția
automată (Mod automat inteligent)
Mod de înregistrare:
În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect și scenă, așadar îl
recomandăm când doriți să nu modificați setările camerei și să înregistrați fără a vă
gândi la ele.
1 Setați selectorul de mod la .
• Camera va comuta la modul cel mai utilizat
recent dintre modul Intelligent Auto
(Automat inteligent) sau modul Intelligent
Auto Plus (Automat inteligent plus).
La momentul achiziției, modul este setat la
Intelligent Auto Plus (Automat Inteligent Plus).
2 Aliniați ecranul cu subiectul.
• Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei
respective este afișată în albastru timp de 2 secunde, după
care culoarea acesteia se schimbă în roșul obișnuit.
(Detectare automată a scenei)
• Când setați [iHandheld Night Shot] (Fotografiere nocturnă inteligentă fără trepied) la
[ON] (Activare) și este detectată în timpul realizării fotografiilor nocturne fără
trepied, imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală și
sintetizate într-o singură imagine.
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare) și de exemplu, există un contrast puternic
între fundal și subiect, sunt înregistrate mai multe imagini statice cu expuneri diferite
și sunt combinate pentru a crea o singură imagine statică având gradație bogată.
■ Comutarea între modul Intelligent Auto (Automat inteligent) și modul
Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
Selectați fila sau pe ecranul de meniu,
apăsaţi ► pentru a selecta sau , și
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Pagina: 24
Înregistrare
DVQX1929 (RO) 25
Reglarea automată a focalizării
Mod de focalizare (AFS/AFF/AFC)
Moduri aplicabile:
Este setată metoda de obținere a focalizării când butonul declanșatorului este
pe jumătate apăsat.
MENU (Meniu)  [Rec] (Înregistrare)  [Focus Mode] (Mod de focalizare)
Element Scenă (recomandată)
[AFS]
(Auto Focus Single
- Focalizare
automată
individuală)
Subiectul este static
(Peisaj, fotografie la aniversare etc.)
„AFS” este o abreviere a „Auto Focus Single”
(Focalizare automată individuală).
Focalizarea este setată automat atunci când butonul declanșator este
apăsat pe jumătate. Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe
jumătate.
[AFF]
(Focalizare
automată flexibilă)
Mișcarea nu poate fi anticipată (Copii, animale etc.)
„AFF” este o abreviere de la „Auto Focus Flexible”
(Focalizare automată flexibilă).
În acest mod, focalizarea se execută automat când butonul
declanșatorului este apăsat la jumătate.
Dacă subiectul se mișcă în timpul apăsării la jumătate pe butonul
declanșator, focalizarea este corectată automat, pentru a corespunde
mișcării.
[AFC]
(Focalizare
automată continuă)
Subiectul se mișcă (Sport, trenuri etc.)
„AFC” este o abreviere a „Auto Focus Continuous”
(Focalizare automată continuă).
În acest mod, în timp ce butonul declanșator este apăsat la jumătate,
focalizarea se execută constant, pentru a corespunde mișcării
subiectului.
Când subiectul se mișcă, focalizarea se execută prin predicția poziției
subiectului în momentul înregistrării. (Predicție mișcare)
[MF] (Focalizare
manuală)
Setați focalizarea manual.
Pagina: 25
Înregistrare
26 DVQX1929 (RO)
Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K
Moduri aplicabile:
Acest aparat poate înregistra imagini video de înaltă definiţie compatibile cu formatul
AVCHD sau imagini video înregistrate în formatul MP4.
În plus, camera poate înregistra imagini video 4K în format
MP4. Sunetul va fi înregistrat stereo.
1 Începeți înregistrarea apăsând
butonul de imagine video.
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare disponibil
• Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod.
• Indicatorul de stare de înregistrare (roșu) va lumina
intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.
• Eliberați butonul de imagine video imediat după
apăsarea lui.
2 Opriți înregistrarea apăsând din
nou butonul de imagine video.
• Înregistrarea imaginilor statice este, de asemenea,
posibilă în timpul înregistrării imaginilor video, prin
apăsarea completă a butonului declanșator.
• Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiții cauzează
supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricții pentru protejarea camerei. Așteptați până
la răcirea camerei.
– În cazul în care continuați înregistrarea chiar și atunci când luminează intermitent pe
ecran, va fi afișat un mesaj, iar camera se va opri automat.
• Imagini video MP4 cu o dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 5 de minute.
La utilizarea unui card de memorie microSDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video
mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate dacă dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie microSDXC, puteți înregistra o imagine video într-un singur
fișier chiar dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
• Imagini video AVCHD:
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
– Imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD/28M/50p] sau [FHD/17M/50i]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 20 de minute.
– Imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD/24M/25p] sau [FHD/24M/24p]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de secunde.
Pagina: 26
Redare
DVQX1929 (RO) 27
• Imagini video cu dimensiune de fișier setată la [FHD] sau [HD] în [MP4]:
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și
redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea
imaginilor video fără întrerupere.)
– Imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD/28M/60p] sau
[FHD/28M/50p]: Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă
depășește 20 de minute.
– Imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD/20M/30p],
[FHD/20M/25p], [HD/ 10M/30p] sau [HD/10M/25p]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute
și 59 de secunde.
• Când temperatura camerei crește din cauza, de exemplu, a temperaturii ambiante
ridicate sau înregistrării continue de imagini video, timpul maxim de înregistrare
continuă disponibil se poate scurta.
Redarea fotografiilor
1 Apăsați .
2 Apăsați ◄/►.
◄: Redarea fotografiei anterioare
►: Redarea fotografiei următoare
Pagina: 27
Redare
28 DVQX1929 (RO)
Redarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video
utilizând formatele AVCHD și MP4.
• Imaginile video sunt afișate însoțite de pictograma
aferentă .
Apăsați pe ▲ pentru a le reda.
Durată de înregistrare imagini video
■ Operații în timpul redării imaginilor video
Operarea butoanelor Operație tactilă Descrierea operației
▲ Redare/Pauză
▼ Stop
◄
Derulare rapidă înapoi*1
Derulare înapoi cadru cu cadru*2
(în timpul pauzei)
►
Derulare rapidă înainte*1
Derulare înainte cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Reducerea nivelului volumului
Mărirea nivelului volumului
*1 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi crește dacă atingeți din nou ►/◄.
*2 Când o imagine video înregistrată cu [AVCHD] este derulată înapoi cadru cu cadru,
cadrele acesteia vor fi afișate la intervale de aproximativ 0,5 secunde.
Pagina: 28
Înregistrare
DVQX1929 (RO) 29
Ștergerea imaginilor
După ștergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
Pentru a șterge o singură imagine
1 În modul de redare, selectați imaginea pe
care vreți să o ștergeți, apoi apăsați .
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând .
2 Apăsați pe ▲ pentru a selecta [Delete Single]
(Ștergerea fișier unic) și apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Pentru a șterge mai multe imagini sau toate imaginile
1 În modul Redare, apăsați .
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta metoda de ștergere a imaginii și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Delete Multi]
(Ștergere multiplă)
Pot fi selectate până la 100 de imagini odată.
• Imaginile din grup vor fi tratate ca o singură imagine.
Toate imaginile dintr-un grup vor fi șterse.
[Delete all]
(Ștergere toate)
Este posibilă ștergerea tuturor imaginilor, cu excepția celor
setate ca favorite când [All Delete Except Favorite] (Ștergere
toate cu excepția imaginilor favorite) este selectat.
3 (Când se selectează [Delete Multi]
(Ștergere multiplă)) Apăsați ▲/▼/◄/►
pentru a selecta imaginea, apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
(Repetați acest pas.)
• apare pe imaginile selectate.
Dacă apăsați din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare),
setarea este anulată.
4 (Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
Apăsați ◄ pentru a selecta [OK], și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru s executa.
Pagina: 29
Altele
30 DVQX1929 (RO)
Descărcarea software-ului
Descărcați și instalați software-ul pentru a edita și reda imagini cu un PC.
• Pentru a descărca software-ul, trebuie să conectați computerul la Internet.
• Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru descărcarea software-ului în anumite
medii de comunicare.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Acest software vă permite să gestionați imaginile. De exemplu, puteți trimite imagini
statice și video la un PC și le puteți sorta în funcție de data înregistrării sau
denumirea modelului. De asemenea, puteţi efectua operaţii precum scrierea
imaginilor pe DVD, procesare şi corectare, precum şi editarea imaginilor video.
Pentru a descărca și instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
Descărcați software-ul atunci când este disponibil pentru descărcare.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Dată de expirare a descărcării: Mai 2024
• Pentru detalii referitoare la informații precum mediul de operare sau metoda de operare,
consultați „Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)” sau instrucțiunile
de operare pentru programele respective.
• „PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.
SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10,
Mac: OS X v10.10, v10.11, macOS de la 10.12 până la 10.14)
Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW.
Imaginile editate pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF etc.) ce poate fi afișat
pe un calculator personal.
Pentru a descărca și instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Pentru detalii despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio, consultaţi
„Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Acest software vă permite să editaţi imagini video cu uşurinţă.
Pentru a descărca și instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://loilo.tv/product/20
• Doar versiunea de probă va fi instalată.
• Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope,
citiți manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai jos.
• „LoiLoScope” nu este compatibil cu Mac.
Pagina: 30
Altele
DVQX1929 (RO) 31
Specificații
Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Corp cameră digitală (DC-GX880):
Informații pentru siguranța dumneavoastră
Sursă de alimentare: 8,4 V
Consum putere: 2,4 W (La înregistrare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]
2,3 W (La înregistrare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)]
1,8 W (La redare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]
1,8 W (La redare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)]
Pixeli efectivi cameră 16.000.000 pixeli
Senzor imagine Senzor Live MOS 4/3”, Filtru de culoare primară
Zoom digital 2/4
Extra Tele Conversion
(Conversie tele extra)
La înregistrarea imaginilor statice:
Max. 2 (Când este selectată o rezoluție a imaginii de [S].)
La înregistrarea imaginilor video:
2,4 (FHD)/3,6 (HD)
Mod de focalizare AFS/AFF/AFC/MF
Mod de focalizare
automată
Face/Eye Detection (Detectare față/ochi), Tracking
(Urmărire), 49-area-focusing (Focalizare pe 49 de zone),
Custom Multi (Personalizare multiplă), 1-area-focusing
(Focalizare pe 1 zonă), Pinpoint (Punct de focalizare)
(Este posibilă selectarea zonei de focalizare)
Tip de obturator Controlat electronic, cu plan focal, de tip cortină
singulară/Obturator electronic
Pagina: 31
Altele
32 DVQX1929 (RO)
Înregistrare în rafală
Viteză rafală Cortină
electronică
frontală
5,8 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFS),
5 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFC),
4 imagini/secundă (Viteză medie, AFS),
5 imagini/secundă (Viteză medie, AFC),
2 imagini/secundă (Viteză redusă)
Obturator
electronic
10 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFS),
6 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFC),
4 imagini/secundă (Viteză medie, AFS),
6 imagini/secundă (Viteză medie, AFC),
2 imagini/secundă (Viteză redusă)
Număr de imagini
înregistrabile
Unde există fișiere RAW: fotografiile 15 sau superioare
unde nu există fișiere RAW: 100 sau mai multe imagini
* Când înregistrarea este efectuată conform
condițiilor de testare specificate de Panasonic
Sensibilitate ISO
(Sensibilitate Standard)
AUTO/ /100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/
25600
(este posibilă modificarea pasului EV 1/3)
* Disponibil doar când este setat [Extended ISO]
(ISO extins).
Iluminare minimă Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de
expunere este de 1/25 dintr-o secundă)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]
Aprox. 12 lx (când este utilizat i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)]
Timp de expunere Imagine statică:
T (Timp) (Max. aprox. 60 secunde),
între 60 secunde și 1/16000 dintr-o secundă
[Tip declanșator] ([AUTO])
Imagine video:
1/25 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o secundă
Domeniu de măsurare EV 0 - EV 18
Pagina: 32
Altele
DVQX1929 (RO) 33
Balans de alb Auto White Balance (Balans automat de alb)/Daylight
(Lumina zilei)/Cloudy (Înnorat)/Shade (Umbră)/Incandescent
lights (Lumini incadescente)/Flash (Bliț)/White set1, 2, 3, 4
(Setare alb 1, 2, 3, 4)/White Balance K set (Setare K a
balansului de alb)
Expunere (AE) Programme AE (Programare expunere automată) /
Aperture-priority AE (Prioritate diafragmă la expunere
automată) / Shutter-priority AE (Prioritate obturator la
expunere automată) / Manual exposure (Expunere manuală)
Compensare expunere (1/3 EV, -5 EV la +5 EV)
Sistem de măsurare
lumină
Multiplu/Centru de greutate/Punct
Monitor TFT LCD 3,0” (3:2) (Aprox. 1.040.000 puncte)
(raportul câmpului vizual circa 100 %)
Ecran tactil
Bliț Bliț încorporat
Echivalent GN 5.6 (ISO200·m)
[echivalent GN 4.0 (ISO100·m)]
Domeniu de bliț:
Aprox. 0,4 m (1,3 picioare) până la 4,5 m (15 picioare)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS12032),
este setat WIDE (larg), [ISO AUTO]]
Aprox. 0,9 m (3,0 picioare) până la 4,0 m (13 picioare)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS35100),
este setat WIDE (larg), [ISO AUTO]]
Mod bliț AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului
de ochi roșii), Forced ON (Activare forțată), Forced ON
(Activare forțată)/Red-Eye Reduction (Reducere a
efectului de ochi roșii), Slow Sync. (Sincronizare lentă),
Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction
(Reducere a efectului de ochi roșii), Forced OFF
(Dezactivare forțată)
Timp de sincronizare a
blițului
Egal sau mai mic decât a 1/50-a parte dintr-o secundă
(cu obturatorul de tip cortină electronică frontală)
Microfon Stereo
Difuzor Mono
Medii de înregistrare card de memorie microSD /card de memorie
microSDHC*/ card de memorie microSDXC*
(* UHS-I UHS clasă de viteză 3)
Pagina: 33
Altele
34 DVQX1929 (RO)
Rezoluție imagine
Imagine statică Când setarea raportului dimensiunilor este [4:3]
45923448 pixeli, 32322424 pixeli,
22721704 pixeli
Când setarea raportului dimensiunilor este [3:2]
45923064 pixeli, 32322160 pixeli,
22721520 pixeli
Când setarea raportului dimensiunilor este [16:9]
45922584 pixeli, 38402160 pixeli,
19201080 pixeli
Când setarea raportului dimensiunilor este [1:1]
34243424 pixeli, 24162416 pixeli,
17121712 pixeli
Calitatea înregistrării
Imagini video [AVCHD]
19201080 (FHD/50p: 28 Mbps), înregistrare 50p/
19201080 (FHD/50i: 17 Mbps), înregistrare 50i/
19201080 (FHD/25p: 24 Mbps), înregistrare 50i*/
19201080 (FHD/24p: 24 Mbps), înregistrare 24p
* Ieșirea senzorului este de 25 cadre/sec.
[MP4]
38402160 (4K/30p: 100 Mbps)/
38402160 (4K/25p: 100 Mbps)/
38402160 (4K/24p: 100 Mbps)/
19201080 (FHD/60p: 28 Mbps)/
19201080 (FHD/50p: 28 Mbps)/
19201080 (FHD/30p: 20 Mbps)/
19201080 (FHD/25p: 20 Mbps)/
1280720 (HD/30p: 10 Mbps)/
1280720 (HD/25p: 10 Mbps)
Calitate RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/
MPO + Fine/MPO + Standard
Înregistrare format fișier
Imagine statică RAW/JPEG („Regulă de design pentru sistem fișier
cameră”, bazat pe standardul „Exif 2.3”, corespunzător
DPOF)/MPO
Imagini video AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
Comprimare audio AVCHD Dolby Audio™ (2 canale)
MP4 AAC (2 canale)
Pagina: 34
Altele
DVQX1929 (RO) 35
Interfață
[USB/CHARGE]
(Încărcare)
USB 2.0 (High Speed) Micro-B
* Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând
cablul de conexiune USB.
[HDMI] micro HDMI tip D
Dimensiuni Approx. 106,5 mm (L)64,6 mm (Î)33,3 mm (A)
[4,2”(L)2,55”(Î) 1,32”(A)]
(excluzând părțile proeminente)
Greutate Aprox. 270 g/0,60 livre
[cu card și acumulator]
Aprox. 240 g/0,53 livre (corpul camerei)
Aprox. 337 g (0,75 livre)
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS12032), cardul și
acumulatorul]
Aprox. 405 g (0,90 livre)
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS35100), cardul și
acumulatorul]
Temperatura de operare între 0 o
C și 40 o
C (32 o
F și 104 o
F)
Umiditate de operare De la 10 %UR la 80 %UR
Pagina: 35
Altele
36 DVQX1929 (RO)
Transmițător wireless
Standard de conformitate IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN wireless standard)
Gamă de frecvențe utilizată
(frecvență centrală) Între 2412 MHz și 2462 MHz (între 1 și 11 canale)
Metodă de codificare WPA™/WPA2™compatibil Wi-Fi
Metodă de acces Mod infrastructură
Adaptor de curent alternativ (Panasonic SAE0012D):
Informații pentru siguranța dumneavoastră
Intrare: 110 V – 240 V 50/60 Hz 0,2 A
Ieșire: 5V 1,0 A
Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BLH7E):
Informații pentru siguranța dumneavoastră
Tensiune/Capacitate: 7,2 V/680 mAh
Simbolurile de pe acest produs (inclusiv accesoriile) reprezintă următoarele:
c.a.
c.c.
Echipamente clasa II (Construcția produsului este dublu izolată.)
Pagina: 36
Altele
DVQX1929 (RO) 37
Obiectiv interschimbabil H-FS12032
„LUMIX G VARIO 12–32 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA
O.I.S.”
Lungime focală f=12 mm - 32 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 24 mm
și 64 mm)
Tip de diafragmă 7 lame de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară
Diafragmă maximă F3.5 (Wide - Larg) până la F5.6 (Tele)
Valoare minimă a
diafragmei
F22
Construcția obiectivului 8 elemente în 7 grupuri (3 obiective asferice, 1 obiectiv ED)
Distanță de focalizare De la 0,20 m (0,66 picioare) la 
(de la linia de referință a distanței de focalizare)
(Lungime focalizare; 12 mm - 20 mm),
De la 0,30 m (0,98 picioare) la 
(de la linia de referință a distanței de focalizare)
(lungime focalizare 21 mm - 32 mm)
Grosisment maxim
de focalizare 0,13 (Echivalentul unei camere cu film de 35 mm: 0,26)
Stabilizator optic al
imaginii
Disponibil
Comutator [O.I.S.] Niciuna
(Setarea [Stabilizer] (Stabilizator) este efectuată în meniul
[Rec] (Înregistrare).)
Suport de montare Montură „Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare 84° (Wide - Larg) până la 37° (Tele)
Diametru filtru 37 mm
Diametru maxim Ø55,5 mm (2,2 inch)
Lungime totală Aprox. 24 mm (0,94 inch)
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului,
când butucul obiectivului este retras)
Greutate Aprox. 67 g (0,15 livre)
Pagina: 37
Altele
38 DVQX1929 (RO)
Obiectiv interschimbabil H-FS35100
„LUMIX G VARIO 35–100 mm/F4.0–5.6 ASPH./MEGA
O.I.S.”
Lungime focală f=35 mm - 100 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 70 mm
și 200 mm)
Tip de diafragmă 7 lame de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară
Diafragmă maximă F4.0 (Wide - Larg) până la F5.6 (Tele)
Valoare minimă a
diafragmei F22
Construcția obiectivului 12 elemente în 9 grupuri (1 lentilă asferică, 2 lentile ED)
Distanță de focalizare De la 0,90 m (3,0 picioare) la  (de la linia de referință a
distanței de focalizare)
Grosisment maxim
de focalizare 0,11 (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0,22)
Stabilizator optic al
imaginii Disponibil
Comutator [O.I.S.] Niciuna
(Setarea [Stabilizer] (Stabilizator) este efectuată în meniul
[Rec] (Înregistrare).)
Suport de montare Montură „Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare 34° (Wide - Larg) până la 12° (Tele)
Diametru filtru 46 mm
Diametru maxim Ø55,5 mm (2,2 inch)
Lungime totală Aprox. 50 mm (2,0 inch)
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului,
când butucul obiectivului este retras)
Greutate Aprox. 135 g (0,38 livre)
Pagina: 38
Altele
DVQX1929 (RO) 39
Sistem de accesorii cameră digitală
Descriere Nr. accesoriu
Ansamblu acumulator DMW-BLH7
Încărcător acumulator*1
DMW-BTC12
Adaptor de alimentare de curent
alternativ*2 DMW-AC10
Element de cuplare pentru curent
continuu*2 DMW-DCC15A
Capac pentru corpul camerei DMW-BDC1
Adaptor pentru trepied*3
DMW-TA1
Adaptor de montare DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
*1 Furnizat cu un adaptor de alimentare de curent alternativ și un cablul de conexiune USB
(pentru încărcător).
*2 Elementul de cuplare pentru curent continuu opțional (DMW-DCC15) nu poate fi utilizat.
Adaptorul de alimentare de curent alternativ (opțional) poate fi utilizat doar cu elementul de
cuplare pentru curent continuu Panasonic destinat (opțional). Adaptorul de alimentare
de curent alternativ (opțional) nu poate fi utilizat fără acest element de cuplare.
*3 Utilizați dacă obiectivul atașat intră în contact cu piedestalul trepiedului.
Numerele de produse sunt valabile începând din luna mai 2019.
Acestea se pot modifica.
• Este posibil ca unele accesorii opționale să nu fie disponibile în anumite țări.
• NOTĂ: Accesoriile și/sau numerele de model pot varia de la o țară la alta.
Consultați distribuitorul local.
• Pentru accesorii opționale asociate obiectivului, precum lentile și filtre compatibile,
consultați cataloagele/paginile web etc.
Pagina: 39
Altele
40 DVQX1929 (RO)
Citirea instrucțiunilor de operare
extinse (format PDF)
Instrucțiuni de operare mai detaliate sunt disponibile pe site-ul web Panasonic,
pe pagina de asistență pe linkul „Download operating instructions” (Descărcare
instrucțiuni de operare). Vă rugăm să vizitați acest site:
https://www.panasonic.com/
Informații despre vânzări și asistență
Pentru asistență tehnică suplimentară, vă rugăm nu ezitați să ne contactați prin intermediul
formularului online de pe site-ul nostru web, sau puteți să-i sunați pe colegii noștri la unul
dintre numerele de telefon de mai jos:
Estonia 00 37 2622 5397
Letonia 00 37 1 6779 8043
Lituania 8 5 205 31 55
Polonia 801 003 532 sau 22 295 37 27
Republica Cehă +420 236 032 911
Slovacia +421 2 206 22 911
Ungaria +36 80 201 006
Slovenia 080080799
Croația 0800777986
Bosnia și Herțegovina 033 902 921
Serbia (0)800190068
România 021 316 31 65 sau 021 316 41 87
Bulgaria 070011262
Colegii noștri vă pot răspunde la întrebări în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 și 17:00.
Pagina: 40
Altele
DVQX1929 (RO) 41
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deținut de terțe părți și licențiat către Panasonic Corporation și/sau
(3) software open source
Software-ul clasificat ca (3) este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO
GARANȚIE, nici chiar cu garanție implicită de VANDABILITATE SAU ADECVARE
PENTRU UN ANUMIT SCOP.
Consultaţi termenii şi condițiile detaliate afişate prin selectarea [MENU/SET] 
[Setup]  [Version Disp.] (Meniu/Setare  Configurare  Afişare versiune) 
[Software info] (Informații software).
• G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu
obiectiv interschimbabil LUMIX bazat pe standardul Micro
Four Thirds System.
• Micro Four Thirds™ și Micro Four Thirds Logo sunt mărci
înregistrate sau mărci comerciale ale Olympus
Corporation, în Japonia, Statele Unite ale Americii,
Uniunea Europeană și alte țări.
• Four Thirds™ și Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate
sau mărci comerciale ale Olympus Corporation, în
Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări.
• Logo-ul microSDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
• Termenii HDMI și HDMI High-Definition
Multimedia Interface cât și logo-ul HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI
Licensing Administrator Inc., în Statele Unite și în
alte țări.
• Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” și logoul „AVCHD Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
• Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
• Adobe este o marcă înregistrată sau o marcă comercială a Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.
• Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA și în alte țări.
• Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft
Corporation în SUA și/sau alte țări.
• iMovie, Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.,
înregistrate în SUA și în alte țări.
• iPad, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. și în alte țări.
• App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
• Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Pagina: 41
• Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance®
.
• Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance®
.
• „Wi-Fi®
” este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®
.
• „Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” și „WPA2™” sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance®
.
• DLNA, logo-ul DLNA Logo și DLNA CERTIFIED sunt mărci
înregistrate, mărci de service sau mărci de certificare ale
Digital Living Network Alliance.
• Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o
marcă înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
• Alte denumiri de sisteme și produse menționate în aceste instrucțiuni sunt de regulă
mărci înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul
respectiv.
Acest produs este licențiat sub licență de patent AVC pentru utilizare personală de către
un consumator sau alte utilizări în urma cărora nu este remunerat pentru (i) codare video
în conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) și/sau (ii) decodare semnal AVC Video
codat de către un consumator în cadrul unei activități personale și/sau obținut de la un
furnizor de materiale video, licențiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă
licență nu este acordată sau nu va fi considerată implicită pentru o altă utilizare. Informații
suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C.
Consultați http://www.mpegla.com
Produs de: Panasonic Corporation UE
Kadoma, Osaka, Japonia
Importator pentru Europa: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2019
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri
din reţele fixe (terestre)

Întrebare & răspunsuri

Daca are vizor optic si stabilizare optica in aparat ?

Publicat pe acum 2 luni de Octavian

Pune o întrebare despre Panasonic Lumix DC-GX880

Ai o întrebare despre Panasonic Lumix DC-GX880 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Panasonic Lumix DC-GX880. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Panasonic Lumix DC-GX880 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.