manual Panasonic CS-E21NKEW

Vezi mai jos un manual pentru Panasonic CS-E21NKEW. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Panasonic
  • Produs: Aer condiționat
  • Model/denumire: CS-E21NKEW
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Română, Polonez, Maghiară, Portugheză, Turc, Grec, Croat, Bulgară

Cuprins

Pagina: 0
© 2006 Panasonic HA Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd. Toate drepturile
rezervate. Copierea şi distribuirea neautorizată
a acestei broşuri reprezintă o infracţiune
F566242
Instrucţiuni de operare
Aparat de aer condiţionat
Unitate internă Unitatea externă
CS-UW9GKE
CS-UW12GKE
CU-UW9GKE
CU-UW12GKE
ROMÂNĂ 2 ~ 10
Înainte de a utiliza aparatul,
citiţi cu atenţie aceste
instrucţiuni de utilizare şi
păstraţi-le pentru a le
consulta ulterior.
.
Produs de:
PANASONIC HOME APPLIANCES AIR-
CONDITIONING (GUANGZHOU) CO., LTD.
ZHONGCUN, DISTRICT PANYU, ORAŞ GUANGZHOU,
PROVINCIE GUANGDONG, CHINA.
M-CSUW9/12GKE-RO
Pagina: 1
2
M
M
MĂ
Ă
ĂS
S
SU
U
UR
R
RI
II D
D
DE
E
E S
S
SI
IIG
G
GU
U
UR
R
RA
A
AN
N
NŢ
Ţ
ŢĂ
Ă
Ă
DEFINIŢIE
Pentru a evita riscul de a vă răni sau de a vătăma alte persoane şi pentru a evita orice deteriorare a bunurilor, vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
Utilizarea incorectă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor poate provoca răniri sau daune, a căror gravitate este clasificată după cum urmează:
Avertisment Acest simbol indică pericol de moarte sau
de rănire gravă. Atenţie Acest simbol indică posibilitatea rănirii
utilizatorului sau a deteriorării bunurilor.
Instrucţiunile care trebuie să fie urmate sunt clasificate în funcţie de următoarele simboluri:
Acest simbol denotă o acţiune care este INTERZISĂ.
Aceste simboluri denotă acţiuni
care sunt OBLIGATORII.
Avertisment Atenţie
Telecomandă Unitate internă Unitate internă
În timpul operării În timpul instalării În timpul instalării
• Nu instalaţi unitatea într-o atmosferă potenţial explozivă.
• Conducta de evacuare a apei trebuie să fie conectată în
mod corespunzător. În caz contrar, pot apărea scurgeri.
• Nu instalaţi, nu mutaţi şi nu reinstalaţi
unitatea dumneavoastră; o instalare
necorespunzătoare va cauza
scurgeri, electrocutare sau incendiu.
Vă rugăm să consultaţi un distribuitor
autorizat sau un specialist pentru a
instala aparatul. În timpul operării
În timpul operării
• Nu utilizaţi baterii (Ni-Cd)
reîncărcabile.
• Nu permiteţi bebeluşilor sau copiilor
mici să se joace cu telecomanda,
pentru a împiedica posibilitatea de a
înghiţi bateriile.
• Scoateţi bateriile din telecomandă în
cazul în care unitatea nu va fi utilizată
pentru o perioadă îndelungată de
timp.
• Bateriile noi, de acelaşi tip trebuie să
fie introduse respectând polaritatea
indicată pentru a evita funcţionarea
necorespunzătoare a telecomenzii.
• Nu introduceţi degetele sau alte
obiecte în unitatea internă.
• Nu încercaţi să reparaţi personal
acest aparat.
• Nu aşezaţi nimic pe unitatea internă.
• Nu spălaţi unitatea cu apă, benzen, solvent sau praf de
curăţat.
• Nu folosiţi unitatea în alte scopuri, cum ar fi conservarea
alimentelor.
• Nu utilizaţi niciun echipament inflamabil în faţa orificiului
de evacuare a aerului.
• Nu expuneţi în mod direct unitatea la aer rece pentru o
perioadă îndelungată de timp.
• Aerisiţi în mod regulat încăperea.
Admisia aerului
Sursa de alimentare cu curent electric
În timpul operării
Sursa de alimentare cu curent electric
În timpul instalării
• Acest echipament trebuie să fie legat la împământare
şi instalat cu ELCB. În caz contrar, există posibilitatea
electrocutării sau producerii unui incendiu dacă apar
defecţiuni.
În timpul operării
• Nu trageţi de cablu pentru a deconecta fişa.
• Întrerupeţi alimentarea cu curent electric şi decuplaţi
fişa de alimentare înainte de a curăţa sau efectua
lucrări de întreţinere asupra unităţii.
• Întrerupeţi alimentarea cu curent electric şi deconectaţi
fişa de alimentare în cazul în care unitatea nu este
utilizată pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Acest aparat de aer condiţionat este echipat cu un
dispozitiv încorporat de protecţie împotriva supratensiunii.
Cu toate acestea, pentru a vă proteja şi mai bine
aparatul de aer condiţionat împotriva unor descărcări
electrice neobişnuit de puternice, este indicat să îl
deconectaţi de la priza de alimentare cu curent electric.
Nu atingeţi aparatul de aer condiţionat în timpul
descărcărilor electrice, deoarece există riscul de
electrocutare.
Unitatea externă
În timpul instalării
• Conducta de evacuare a apei trebuie să fie conectată
în mod corespunzător. În caz contrar, pot apărea
scurgeri.
În timpul operării
• Nu conectaţi şi alte echipamente la aceeaşi sursă de
alimentare cu curent folosită pentru aparatul de aer
condiţionat.
• Nu modificaţi cablurile de alimentare cu curent.
• Nu folosiţi prelungitoare.
• Nu manipulaţi aparatul cu mâinile ude.
• Nu porniţi sau întrerupeţi funcţionarea unităţii prin
introducerea sau extragerea fişei de alimentare.
• Introduceţi fişa de alimentare în mod corespunzător.
• Utilizaţi cablul de alimentare specificat.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul
de service, sau de către o persoană calificată pentru
a evita pericolele.
• Praful de pe fişa de alimentare cu curent electric
trebuie să fie ştearsă periodic cu ajutorul unei cârpe
uscate.
• În caz de urgenţă sau funcţionare anormală a
aparatului (ardere, miros neobişnuit etc), întrerupeţi
alimentarea acestuia cu curent electric şi decuplaţi
fişa de alimentare.
• Nu vă aşezaţi sau nu aşezaţi nimic pe unitatea
externă.
• Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în unitatea
internă.
• După perioade lungi de utilizare, asiguraţi-vă că
suportul pentru instalare nu este deteriorat.
Admisia aerului
Admisia aerului
Evacuarea aerului
Pagina: 2
ROMÂNĂ
3
I
IIN
N
NF
F
FO
O
OR
R
RM
M
MA
A
AŢ
Ţ
ŢI
III
II D
D
DE
E
E R
R
RE
E
EG
G
GL
L
LE
E
EM
M
ME
E
EN
N
NT
T
TA
A
AR
R
RE
E
E
Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii mici sau persoane cu infirmităţi fără supraveghere. Copiii mici
trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
CERINŢE LEGATE DE MEDIU
Depunerea la deşeuri a bateriilor
Bateriile trebuie reciclate sau depuse la deşeuri în mod corespunzător.
INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND COLECTAREA
ŞI ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR VECHI ŞI A BATERIILOR
UZATE
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că
produsele electrice şi electronice, precum şi bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu
deşeurile menajere obişnuite. Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea
produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare
corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională şi cu Directivele
2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin eliminarea corespunzătoare a acestor produse şi baterii, veţi ajuta la economisirea
unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane
şi asupra mediului care, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare
a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea vechilor produse şi baterii, vă
rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a deşeurilor
sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile
naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să depuneţi la deşeuri echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să
contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în afara Uniunii
Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste
produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este
metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este
conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.
CONDIŢII DE OPERARE
Utilizaţi acest aparat de aer condiţionat în următoarele domenii de temperatură.
În interior În exterior
Temperatură (°C)
*DBT *WBT *DBT *WBT
Maxim 32 23 43 26
RĂCIRE
Minim 21 15 21 15
Maxim 27 - 24 18
ÎNCĂLZIRE
Minim 20 - -5 -6
NOTĂ: • Acest model nu este adecvat pentru funcţionarea fără oprire timp de 24 de ore în modul de încălzire, la
o temperatură sub -5°C. Atunci când temperatura exterioară este mai mică de -5°C, iar dumneavoastră
utilizaţi acest model în condiţiile de mai sus, unitatea externă poate îngheţa, iar funcţionarea poate fi
întreruptă din motive de protecţie automată.
Înlocuirea sau montarea fişelor de alimentare trebuie să fie efectuată doar de
personalul autorizat/calificat. Firele din acest cablu de alimentare sunt colorate
în conformitate cu următorul cod:
Terminale
roşu fire culori (Standard Marea Britanie)
maro
negru neutru albastru
verde/galben legare la pământ
verde-galben
Culoarea firelor poate diferi în funcţie de standardul ţării respective privind codul acestora.
Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului de
aer condiţionat Panasonic.
CUPRINS
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
2
INFORMAŢII DE REGLEMENTARE
3
MOD DE OPERARE
4~5
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
APARATULUI
6
IDENTIFICAREA ŞI REMEDIEREA
PROBLEMELOR
7
SPECIFICAŢII DE PRODUS
8
GHID RAPID
Coperta din spate
Notă:
Ilustraţiile din prezentul manual au doar un rol
explicativ şi pot diferi de unitatea propriu-zisă.
Acest manual poate fi modificat fără o notificare
prealabilă, în scopul îmbunătăţirii sale.
* DBT: Temperatura indicată de
termometrul uscat
* WBT: Temperatura indicată
de termometrul umed
Pagina: 3
4
RECEPTOR
M
M
MO
O
OD
D
D D
D
DE
E
E O
O
OP
P
PE
E
ER
R
RA
A
AR
R
RE
E
E
Introducerea bateriilor
Trageţi Introduceţi baterii de
tip AAA sau R03
Închideţi
• Durata de viaţă a bateriilor poate scădea la chiar
mai puţin de un an din cauza timpilor de utilizare
a telecomenzii.
Selectare Pornire Reglare
temperatură
MODUL AUTO (AUTOMAT) - PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ
• Unitatea selectează modul de operare în funcţie de temperatura încăperii.
• După ce este selectat modul automat, unitatea va funcţiona la
temperatura setării standard.
• Pentru a modifica setarea de temperatură standard, apăsaţi
pentru sau pentru
Temperatura
încăperii
Modul de
operare
Temperatura
setării
standard (+2°C) (-2°C)
23°C şi peste Răcire 25°C 27°C 23°C
Sub 23°C Uscare 22°C 24°C 20°C
Sub 20°C Încălzire 21°C 23°C 19°C
MODULHEAT(ÎNCĂLZIRE)-PENTRUAVĂBUCURADEAERCALD
• În modul de încălzire, este necesar un anumit interval de timp
pentru încălzirea aparatului. Indicatorul de alimentare se aprinde în
timpul acestei operaţii.
• Temperatura recomandată: 20°C ~ 24°C
MODULCOOL(RĂCIRE)-PENTRUAVĂBUCURADEAERRECE
• Temperatura recomandată: 26°C ~ 28°C
MODUL DRY (USCARE) - PENTRU A DEZUMIDIFICA
MEDIUL
• În timpul operaţiei de uscare uşoară, ventilatorul interior operează la
turaţie redusă pentru a asigura o operaţie de răcire foarte delicată.
• Temperatura recomandată: cu 1°C ~ 2°C mai mică decât
temperatura camerei.
• Pentru modurile de încălzire, răcire şi uscare, intervalul de
temperatură poate fi cuprins între 16°C ~ 30°C.
TRANSMIŢĂTOR TELECOMANDĂ
• Asiguraţi-vă că nu este obstrucţionat.
• Anumite corpuri de iluminat
fluorescente pot avea
interferenţe cu transmiţătorul
semnalului. Vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat
distribuitor.
INDICATOR
Distanţe maxime: 8 m
Afişaj LCD
Note:
• Utilizaţi o şurubelniţă pentru a scurtcircuita cele două terminale de
resetare de pe spatele telecomenzii pentru a restabili telecomanda la
setarea implicită.
• Scoateţi bateriile din telecomandă în cazul în care unitatea nu va fi
utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
Pagina: 4
ROMÂNĂ
5
PENTRUASELECTATURAŢIAVENTILATORULUI
• Ventilatorul are 3 turaţii, precum şi o
turaţie automată*.
* Pentru turaţia automată a ventilatorului,
turaţia ventilatorului interior este reglată
automată în funcţie de operaţie.
PENTRUAREGLADIRECŢIACURENTULUI
DEAER
• Pentru a ventila aerul din încăpere.
• Există 5 selecţii pe lângă direcţia verticală
automată a curentului de aer.
• Dacă direcţia verticală automată a fluxului de aer a fost
setată, fanta se balansează în sus şi în jos în mod automat.
• Vă rugăm să nu reglaţi manual fanta pentru direcţionarea
verticală a curentului de aer.
• Fanta pentru direcţionarea orizontală a curentului de
aer poate fi reglată numai manual. Aveţi grijă să nu
introduceţi degetele în unitate pentru a evita rănirea
cauzată de ventilatorul tangenţial.
PENTRU A SETA TEMPORIZATORUL
• Când doriţi ca aparatul de aer condiţionat să pornească sau să se oprească automat.
Selectaţi ON/OFF timer
(Temporizator pornire/oprire) şi setaţi
ON/OFF time (Oră pornire/oprire) orar.
Confirmaţi
setarea.
Pentru a anula temporizatorul de pornire sau oprire, apăsaţi
• Indicatorul temporizator de pe unitatea internă va lumina în timpul funcţionării
temporizatorului.
• La setarea temporizatorului de pornire, unitatea va începe să funcţioneze cu 15 minute
înainte de ora selectată în operaţia de răcire şi cu 30 de minute înainte în operaţia de
încălzire.
• Dacă apăsaţi butonul de operare în timpul operaţiei de setare a
temporizatorului, setarea temporizatorului va fi anulată.
• Când se produce o cădere de tensiune, setarea temporizatorului va fi anulată.
După restabilirea alimentării cu energie, resetaţi temporizatorul.
Sugestii
■ Setarea de temperatură cu 1°C mai mult în modul de răcire sau
cu 2°C mai puţin în modul de încălzire faţă de temperatura dorită
realizează o economisire de energie în proporţie de 10%.
■ Pentru a reduce consumul de energie în timpul modului de răcire,
trageţi perdelele pentru a preveni pătrunderea luminii solare şi a
căldurii.
• Pentru a opri aparatul de aer condiţionat, apăsaţi .
Pagina: 5
6
Î
ÎÎN
N
NT
T
TR
R
RE
E
EŢ
Ţ
ŢI
IIN
N
NE
E
ER
R
RE
E
EA
A
A Ş
Ş
ŞI
II C
C
CU
U
UR
R
RĂ
Ă
ĂŢ
Ţ
ŢA
A
AR
R
RE
E
EA
A
A A
A
AP
P
PA
A
AR
R
RA
A
AT
T
TU
U
UL
L
LU
U
UI
II
Întrerupeţi alimentarea cu curent electric a aparatului înainte de a-l curăţa
FILTRU DE AER
Aspiraţi, spălaţi şi uscaţi.
• Se recomandă curăţarea filtrelor de aer la fiecare 2 săptămâni.
• Spălaţi/clătiţi filtrele uşor cu apă pentru a evita deteriorarea suprafeţei
filtrului.
• Uscaţi bine filtrele la umbră, departe de sursele de foc sau de lumina
solară directă.
• Înlocuiţi filtrele deteriorate.
Cod componentă: CS-UW12GKE:CWD001168
CS-UW9GKE: CWD001110
UNITATEA INTERNĂ
Ştergeţi unitatea uşor,
cu ajutorul unei cârpe
moi, uscate.
Se demontează
Se demontează
PANOUL FRONTAL
Ridicaţi şi trageţi pentru
a-l scoate. Spălaţi-l şi
uscaţi-l.
FANTĂ PENTRU DIRECŢIONAREA
CURENTULUI DE AER
INSTRUCŢIUNI DE SPĂLARE
• Nu utilizaţi benzen, solvent sau praf de curăţat.
• Folosiţi numai săpun (≃ pH7) sau detergent neutru de uz casnic.
• Nu folosiţi apă cu o temperatură mai mare de 40ºC.
Sugestii
■ Curăţaţi filtrul regulat pentru performanțe optime şi pentru a reduce
consumul de energie.
■ Vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat furnizor pentru verificarea periodică.
Notă
■ Dacă se utilizează o cârpă chimică pentru ştergerea aparatului, trebuie
respectate instrucţiunile pentru cârpa respectivă.
Buton AUTO OFF/ON (Oprire/Pornire automată)
Dacă telecomanda lipseşte sau este defectă.
Acţiune Mod
Apăsaţi o singură dată Automat
Apăsaţi lung până când este emis un semnal
sonor, după care eliberaţi
Răcire forţată
• Pentru oprire, apăsaţi din nou butonul AUTO OFF/ON
(Oprire/Pornire automată).
Pentru a dezactiva sunetul produs la recepţionarea semnalului de la
telecomandă, apăsaţi butonul şi ţineţi-l apăsat timp de 10 secunde
până când se aude un semnal sonor dublu, după care eliberaţi
butonul.
• Repetaţi pasul de mai sus dacă doriţi să activaţi sunetul produs la
recepţionarea semnalului.
Pentru a dezactiva comanda de repornire automată, apăsaţi butonul
şi ţineţi-l apăsat timp de aproximativ 15 secunde până când se aude
un triplu semnal sonor, după care eliberaţi.
• Pentru a activa comanda de repornire automată, repetaţi etapa de mai sus.
Pagina: 6
ROMÂNĂ
7
I
IID
D
DE
E
EN
N
NT
T
TI
IIF
F
FI
IIC
C
CA
A
AR
R
RE
E
EA
A
A Ş
Ş
ŞI
II R
R
RE
E
EM
M
ME
E
ED
D
DI
IIE
E
ER
R
RE
E
EA
A
A P
P
PR
R
RO
O
OB
B
BL
L
LE
E
EM
M
ME
E
EL
L
LO
O
OR
R
R
Următoarele simptome nu semnalează defecţiuni.
Simptom Cauză
O ceaţă este emisă de unitatea internă. „ Efectul de condensare cauzat de procesul de răcire.
Sunet de apă care curge în timpul funcţionării. „ Agentul de răcire circulă în interiorul unităţii.
Încăperea are un miros ciudat. „ Acesta se poate datora mirosului de umiditate răspândit de pereţi, covor, mobilă sau
îmbrăcăminte.
Ventilatorul din interior se opreşte ocazional în timpul
setării turaţiei automate a ventilatorului.
„ Acest lucru ajută la eliminarea mirosurilor din încăpere.
Funcţionarea aparatului întârzie câteva minute după
comanda de repornire.
„ Această întârziere are rolul de a proteja compresorul unităţii.
Unitatea externă emite apă/abur. „ Are loc fenomenul de condensare sau de evaporare la nivelul conductelor.
Aparatul funcţionează automat atunci când se restabileşte
alimentarea cu energie după o cădere de tensiune.
„ Este funcţia Auto Restart (Repornire automată) a aparatului. Funcţionarea va reporni
automat la modul de operare şi direcţia curentului de aer anterioare atunci când
alimentarea este restabilită deoarece aparatul nu a fost oprit de la telecomandă.
„ Pentru a anula Auto Restart Control (Comandă de repornire automată), consultaţi
pagina 6.
Indicatorul de alimentare luminează intermitent în timpul
funcţionării, iar ventilatorul din interior se opreşte.
„ Unitatea funcţionează în modul de dezgheţ, iar gheaţa topită este drenată din
unitatea externă.
Ventilatorul din interior se opreşte ocazional în timpul
modului de încălzire.
„ Pentru a evita efectul nedorit de răcire.
Verificaţi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, înainte de a contacta echipa de întreţinere.
Simptom Verificare
Funcţia Heating/Cooling (Încălzire/Răcire) nu este eficientă. „ Setaţi temperatura în mod corespunzător.
„ Închideţi toate uşile şi ferestrele.
„ Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele.
„ Eliminaţi orice obstrucţii din orificiile de admisie şi de evacuare a aerului.
Funcţionare zgomotoasă. „ Verificaţi dacă unitatea a fost instalată în poziţie înclinată.
„ Închideţi în mod corespunzător panoul frontal.
Telecomanda nu funcţionează. „ Introduceţi bateriile în mod corespunzător.
„ Înlocuiţi bateriile descărcate.
Aparatul nu funcţionează. „ Verificaţi dacă este decuplat întrerupătorul.
„ Verificaţi dacă au fost programate temporizatoarele.
ÎN CAZUL ÎN CARE APARATUL NU VA FI FOLOSIT
PENTRU O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP
• Activaţi modul de încălzire pentru 2~3 ore pentru uscarea completă a aparatului.
• Opriţi alimentarea cu curent electric a aparatului şi deconectaţi fişa de alimentare a acestuia.
• Scoateţi bateriile din telecomandă.
VERIFICAREA PERIODICĂ DUPĂ O LUNGĂ PERIOADĂ
ÎN CARE APARATUL NU A FOST UTILIZAT
• Verificarea bateriilor din telecomandă.
• Trebuie să se verifice dacă grilele de admisie şi de evacuare a aerului sunt înfundate.
• După 15 minute de funcţionare, este normal să existe următoarea diferenţă de temperatură între orificiile pentru admisia şi cele pentru evacuarea aerului:
Răcire: ≥ 8°C
Încălzire: ≥ 14°C
CAZURI ÎN CARE SERVICE-UL NU POATE FI EFECTUAT
OPRIŢI ALIMENTAREA CU CURENT ELECTRIC şi CONTACTAŢI distribuitorul autorizat în următoarele cazuri:
• Zgomot anormal în timpul funcţionării.
• Apa/particulele străine au intrat în interiorul telecomenzii.
• Scurgere de apă din unitatea internă.
• Întrerupătorul se deconectează frecvent.
• Cablul de alimentare se încălzeşte anormal de mult.
• Întrerupătoarele sau butoanele nu funcţionează normal.
• Indicatorul temporizator luminează intermitent şi aparatul nu poate fi utilizat.
Pagina: 7
8
S
S
SP
P
PE
E
EC
C
CI
IIF
F
FI
IIC
C
CA
A
AŢ
Ţ
ŢI
III
II D
D
DE
E
E P
P
PR
R
RO
O
OD
D
DU
U
US
S
S
Unitate internă
Unitatea externă
CS-UW9GKE
CU-UW9GKE
CS-UW12GKE
CU-UW12GKE
RĂCIRE ÎNCĂLZIRE RĂCIRE ÎNCĂLZIRE
Model
Simplu, 230V, 50Hz Simplu, 230V, 50Hz
[kW] 810 780 1080 1060
Alimentare/Curent
[A] 3.80 3.70 5.00 4.80
Agent de răcire [kg]
R410A
0.80
R410A
0.98
Capacitate de răcire [kW] 2.50 3.30
Capacitate de încălzire [kW] 2.70 3.70
JIS C 9612
[<70 dB(A)]
39 39 39 39
Condiţii 1m distanţă
Mod de răcire/
încălzire maximă
[dB(A)]
48 49 49 50
50 50 50 50
Nivel de
zgomot
Nivel putere
acustică [dB(A)]
61 62 62 63
Circulaţie aer [m3/min.] 10.3 10.3 9.0 9.2
7.5 9.0
Greutate produs [kg]
27 30
250 x 770 x 205 280 x 799 x 183
Dimensiuni (H x L x l) [mm]
530 x 650 x 230 540 x 780 x 289
Condiţii de testare
1. Răcire: Temperatură indicată de termometrul uscat interior (°C) 27
Temperatură indicată de termometrul umed (°C) 19
Încălzire: Temperatură indicată de termometrul uscat interior (°C) 20
Temperatură indicată de termometrul umed (°C) 12 (MAX)
În exterior Temperatură indicată de termometrul uscat (°C) 35
Temperatură indicată de termometrul umed (°C) 24
În exterior Temperatură indicată de termometrul uscat (°C) 7
Temperatură indicată de termometrul umed (°C) 6
2. Lungime conducte standard: 7,5 m (Include lungimea conductelor aparatului în interior)
Pagina: 8
ROMÂNĂ
9
Traduceri
Specificaţii de produs
Model unitate internă
Unitatea externă
Alimentare/Curent
Agent de răcire
Capacitate de răcire
Capacitate de încălzire
Nivel de zgomot
Condiţii
1m distanţă
Răcire maximă
Nivel putere acustică
Circulaţie aer
Greutate produs
Dimensiuni
Pagina: 9
G
G
GH
H
HI
IID
D
D R
R
RA
A
AP
P
PI
IID
D
D
MOD
Selectaţi modul dorit.
Porniţi/opriţi funcţionarea.
Selectaţi turaţia ventilatorului.
Selectaţi temperatura dorită.
Reglaţi fanta pentru direcţionarea
curentului de aer.
Pentru o explicare detaliată, vă rugăm să consultaţi paginile 4 ~ 5.
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, o divizie a
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, R.F. Germania
F566242
Panasonic Corporation
Website: http://panasonic.net/
Tipărit în China
F1006-04

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Panasonic CS-E21NKEW.

Pune o întrebare despre Panasonic CS-E21NKEW

Ai o întrebare despre Panasonic CS-E21NKEW dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Panasonic CS-E21NKEW. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Panasonic CS-E21NKEW cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.