manual Packard Bell 236DBD

Vezi mai jos un manual pentru Packard Bell 236DBD. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Packard Bell
  • Produs: Monitor
  • Model/denumire: 236DBD
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Rusă, Indoneziană, Ucrainean, Franceză, Slovacă

Cuprins

Pagina: 62
Română - 63
* Επιστροφή με ταχυδρόμηση: Ο πελάτης αποστέλλει τη μονάδα ταχυδρομικά στο κέντρο επισκευών της
Packard Bell. Μετά το πέρας της επισκευής, η Packard Bell αποστέλλει τη μονάδα ταχυδρομικά ξανά στον πελάτη.
** Επιστροφή με προσωπική μεταφορά: Ο πελάτης φέρνει ο ίδιος τη μονάδα σε ένα κέντρο σέρβις της
Packard Bell. Μετά το πέρας της επισκευής, ο πελάτης παραλαμβάνει ο ίδιος τη μονάδα από το κέντρο σέρβις.
Română
GARANŢIE LIMITATĂ PENTRU PRODUSE
1. ACOPERIREA GARANŢIEI LIMITATE
1.1 Prezenta declaraţie de garanţie limitată (vezi „Excluderi” şi „Limitări” în Secţiunea 2) („Garanţia Limitată”)
vă conferă drepturi şi remedii în relaţia cu Packard Bell. Citiţi cu atenţie prezentul document, deoarece la
prezentarea unei pretenţii în baza prezentei Garanţii Limitate, se va considera că aţi înţeles şi acceptat
termenii acesteia. Independent de prezenta Garanţie Limitată, beneficiaţi de mai multe drepturi şi remedii
diferite pe care le puteţi invoca în relaţia cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat Sistemul (definit de mai jos)
conform legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la comercializarea bunurilor de consum. Prezenta Garanţie
Limitată nu operează în sensul restricţionării sau afectării acestor drepturi în vreun fel.
Consumatorul are drepturi juridice in temeiul legislatiei in vigoare care reglementeaza vanzarea de bunuri
de larg consum iar garantia nu exclude, limiteaza sau suspenda aceste drepturi aplicabile. De Exemplu,
consumatorii au cel putin 24 luni de garantie incepand cu data achizitiei, indiferent de ce este inscris pe
orice alt card de garantie sau alte materiale.
1.2 Packard Bell garantează că orice produs Packard Bell, inclusiv piesele şi componentele Packard Bell orig-
inale (oferite ca „Opţiuni” şi/sau „Accesorii) care au fost instalate pe produsul dumneavoastră Packard Bell la
momentul achiziţionării, (denumite colectiv „Sistemul”) vândut pentru prima dată unui utilizator final dintr-
o ţară din cadrul Spaţiului Economic European şi din Elveţia („Acoperirea Teritorială”), nu prezintă defecte de
material şi/sau execuţie în condiţii normale de utilizare pe durata perioadei de garanţie specificate în
Carnetul de Garanţie Limitată furnizat împreună cu Sistemul dumneavoastră („Carnetul de Garanţie”).
Este responsabilitatea clientului sa refuze livrarea oricarui produs Packard Bell cumparat ca nou atunci cand
sigiliul de siguranta Packard Bell este rupt/deteriorat ;in acest caz trebuie informat imediat vanza-
torul.Acceptand un produs Packard Bell cu un sigiliu deteriorat,clientul isi asuma faptul ca garantia unui astfel
de produs va fi diferita(redusa) fata de conditiile standard de garantie existente in cazul unui produs nou.
1.3 Orice software furnizat împreună cu Sistemul dumneavoastră, inclusiv sistemul de operare, este livrat “ca
atare”. Packard Bell nu garantează funcţionarea neîntreruptă sau fără erori a oricărui software furnizat împre-
ună cu Sistemul dumneavoastră, sau adecvarea respectivului software la cerinţele dumneavoastră.
1.4 La prezentarea unei pretenţii în baza prezentei Garanţii, Packard Bell va repara sau înlocui, la alegerea sa, orice
Sistem defect sau orice piese ale acestuia acoperite de prezenta Garanţie Limitată, cu piese sau Sisteme noi sau
recondiţionate în fabrică. În cazul în care Packard Bell optează pentru utilizarea unor piese sau Sisteme recon-
diţionate în fabrică, caracteristicile de funcţionare ale acestora vor fi echivalente cu cele ale unor produse noi.
Toate piesele sau Sistemele înlocuite în baza prezentei Garanţii Limitate vor deveni proprietatea Packard Bell.
1.5 Perioada de Garanţie începe la data achiziţionării. Factura de cumpărare originală (bonul de vânzare),
care indică data achiziţionării Sistemului, reprezintă dovada datei achiziţionării.
Επιτραπέζιος προσωπικός
υπολογιστής
Ένα (*) έτος: Επιστροφή με ταχυδρόμηση* ή με προσωπική
μεταφορά**
Τυχόν οθόνες που αγοράστηκαν, στο ίδιο τιμολόγιο ή την απόδειξη
αγοράς, ως περιφερειακό ενός επιτραπέζιου υπολογιστή της Packard
Bell, καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης με τον υπολογιστή.
Φορητός προσωπικός
υπολογιστής / Netbook / Tablet
PC
Ένα (*) έτος: Επιστροφή με ταχυδρόμηση* ή με προσωπική
μεταφορά**
Οθόνη / TV
Ένα (*) έτος: Επιστροφή με ταχυδρόμηση* ή με προσωπική
μεταφορά**
Πολιτική περί εικονοστοιχείων: Όλες οι οθόνες υγρών κρυστάλλων
(LCD) της Packard Bell έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9241-
307 και συμμορφούνται προς την πολιτική εικονοστοιχείων κλάσης II.
Τεχνική υποστήριξη (μόνο για
το υλικό)
Ένα (*) έτος
Υποστήριξη για το λογισμικό 180 ημέρες
Παρελκόμενα / Batteries 12 μήνες, με επιστροφή με ταχυδρόμηση*
Pagina: 63
64 - Packard Bell Limited Warranty
1.6 Serviciile în garanţie vor fi efectuate în baza limbii primare utilizate în ţara din SEE în care au fost solici-
tate. Este posibil ca reparaţiile de garanţie ce implică aspecte legate de limba Sistemului dumneavoastră (de
exemplu pentru tastatură, software) să nu poată fi efectuate într-o altă limbă (alte limbi) decât limba
primară (limbile primare) utilizate în ţara SEE în care au fost solicitate.
2. EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI
Prezenta Garanţie Limitată se supune următoarelor excluderi şi limitări:
2.1 Excluderi
Prezenta Garanţie nu se extinde la:
2.1.1 orice produs care nu este fabricat de către sau pentru Packard Bell, sau care este vândut pentru prima
dată unui utilizator final dintr-o ţară din afara ariei de Acoperire Teritorială a prezentei Garanţii Limitate.
2.1.2 orice produs care prezintă deteriorări sau defecţiuni ca urmare a
2.1.2.1 utilizării Sistemului într-un mod necorespunzător destinaţiei normale de utilizare a acestuia, inclusiv,
dar fără a se limita la utilizarea Sistemului cu nerespectarea Ghidului Utilizatorului care însoţeşte Sistemul,
sau orice alt abuz sau neglijenţă asupra Sistemului;
2.1.2.2 modificării Sistemului inclusiv utilizării de piese care nu sunt fabricate şi/sau comercializate de Packard Bell;
2.1.2.3 unor lucrări de service sau reparaţii executate de alte părţi şi nu de Packard Bell sau un Furnizor de
Service Autorizat de Packard Bell;
2.1.2.4 transportării sau ambalării necorespunzătoare la returnarea Sistemului la Packard Bell sau la un
Furnizor de Service Autorizat de Packard Bell; sau
2.1.2.5 instalării necorespunzătoare a unor produse aparţinând unor terţi (de exemplu carduri de memorie).
2.1.3 pierderea sau deteriorarea unor programe, date sau medii detaşabile de stocare a informaţiilor (excep-
tând ca urmare a unui eveniment care dă naştere unei pretenţii în baza legislaţiei privind răspunderea
pentru produs din jurisdicţia în care se află Cumpărătorul). Salvarea (efectuarea unor copii de rezervă a)
oricăror programe, date şi/sau medii detaşabile de stocare a informaţiilor constituie responsabilitatea
dumneavoastră. Trebuie avut în vedere faptul că Packard Bell poate alege să înlocuiască Sistemul care face
obiectul serviciilor în garanţie cu un produs refabricat, echivalent din punct de vedere calitativ, drept pentru
care nu veţi mai putea accesa datele stocate de către dumneavoastră pe Sistemul iniţial.
2.1.4 consumabile, respectiv componentele care necesită înlocuirea periodică în cursul utilizării normale a
Sistemului, inclusiv, dar fără a se limita la bateriile pentru notebookuri. In perioada de garantie a echipamen-
tului bateria va fi inlocuita de Packard Bell daca capacitatea sa scade sub 50% din capacitatea originala.
2.1.5 defecţiuni minore la afişajele LCD în cazul Sistemelor dotate cu tehnologie de afişare LCD, cu condiţia
să nu existe mai mult de patru (4) pixeli defecţi la un milion de pixeli pentru un afişaj LCD şi, de asemenea
cu condiţia ca, dacă panoul de afişare se împarte în nouă (9) suprafeţe dreptunghiulare egale, să existe
maxim un pixel defect în zona centrală a afişajului.
2.2 LIMITELE GARANŢIEI ŞI DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
2.2.1 Dacă înaintaţi o pretenţie în baza prezentei Garanţii Limitate, se consideră că aţi convenit că remedierea
şi (în funcţie de disponibilitate) înlocuirea, după caz, supuse serviciilor în garanţie conform prevederilor
prezentului document, reprezintă remediul exclusiv de care beneficiaţi în relaţia cu Packard Bell sau oricare
dintre companiile afiliate sau deţinătoare ale acesteia, cu privire la orice încălcare a Garanţiei Limitate Packard
Bell stabilită în prezentul document.
3. BENEFICIEREA DE SERVICIILE ÎN GARANŢIE
Pentru a înainta pretenţii şi/sau beneficia de lucrări de service în garanţie, folosiţi datele de contact de pe
Carnetul de Garanţie sau accesaţi www.packardbell.com.
Inainte de a duce produsul Packard Bell la service va rugam sa va asigurati ca ati salvat toate datele si
programele si sa stergeti orice date confidentiale,informatii personale sau programe(denumite "Date") de
pe el. Packard Bell nu este raspunzator pentru nici o pierdere,deteriorare sau divulgare a oricaror "Date" in
afara controlului sau sau datorita actiunii sau omisiunii unei terte parti nici pentru reinstalare nici pentru
restaurarea oricarei "Date"
1-an Garantie Limitata Card
PRODUS PERIOADA ŞI TIPUL GARANŢIEI
Calculator
1 an: Mail-in* sau Carry-In**
Monitoarele achiziţionate pe aceeaşi facturã sau chitanţã, ca perif-
erice pentru un calculator Packard Bell, vor beneficia de aceleaşi
condiţii de garanţie ca şi calculatorul.
Notebook / Netbook / Tablet PC 1 an: Mail-in*
sau Carry-In**

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Packard Bell 236DBD.

Pune o întrebare despre Packard Bell 236DBD

Ai o întrebare despre Packard Bell 236DBD dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Packard Bell 236DBD. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Packard Bell 236DBD cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.