manual Outdoorchef Perth 4+ G

Vezi mai jos un manual pentru Outdoorchef Perth 4+ G. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Outdoorchef
  • Produs: cuptor
  • Model/denumire: Perth 4+ G
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Engleză, Germană, Norvegiană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Finlandeză, Cehă, Română

Cuprins

Pagina: 2
3
Bruksanvisning	85
Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gassgrillen OUTDOORCHEF.
Bruksanvisning	94
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –
annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
Návod k obsluze	 103
Před uvedením plynového grilu OUTDOORCHEF do provozu si prosím pozorně přečtěte
tento návod.
Instrukcja obsługi	 112
Przed uruchomieniem grilla gazowego OUTDOORCHEF prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją.
Instrucțiuni de utilizare 121
Înainte de a pune în funcţiune grătarul dvs. cu gaz OUTDOORCHEF citiţi în întregime, cu
atenţie, instrucţiunile de utilizare.
NO
SV
CZ
PL
RO
Pagina: 120
121
Instrucțiuni de utilizare
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune grătarul dvs. cu gaz OUTDOORCHEF.
Citiți acest manual de utilizare înainte de folosirea aparatului. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații
importante privind siguranța, utilizarea și întreținerea.
IMPORTANT PENTRU SIGURANȚA DVS.
Persoanele care utilizează grătarul trebuie să cunoască și să respecte procedura exactă de aprindere. Copiii nu au voie să folosească grătarul.
Instrucțiunile de asamblare trebuie respectate cu strictețe. Asamblarea necorespunzătoare poate avea consecințe periculoase.
Nu amplasați grătarul în apropierea lichidelor și a materialelor inflamabile sau a buteliilor de gaz de rezervă. Nu așezați grătarul sau butelia
(buteliile) în spații închise, fără ventilație.
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune grătarul dvs. cu gaz. Grătarul se va utiliza numai în exterior și trebuie să se
păstreze o distanță de siguranță de cel puțin 1.5 m față de obiectele inflamabile.
BUTELIILE DE GAZ
Pe placa de bază se vor așeza numai butelii de gaz cu greutate
netă de maxim 7.5 kg. Amplasați butelia în spațiul special prevăzut,
consultați instrucțiunile de montaj. Asigurați-vă că racordurile sunt
etanșe.
Înainte de punerea în funcțiune și după fiecare schimbare a buteliei
de gaz, efectuați TESTUL DE ETANȘEITATE.
Nu expuneți buteliile de gaz la o temperatură mai mare de 50° C
și nu le depozitați într-o încăpere închisă sau la subsol. Respectați
și urmați instrucțiunile de siguranță marcate pe buteliile de gaz
folosite.
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
IMPORTANT:
Începeți prin a nota numărul de serie al grătarului dvs. cu gaz, de pe verso, pe acest manual
de utilizare. În funcție de modelul de grătar puteți găsi numărul pe eticheta cu specificații
tehnice fie pe raftul grătarului, fie pe placa de la bază.
Codul articolului și o descriere a grătarului dvs. cu gaz le puteți găsi pe Welcome Card, care
este inclus în setul de documente.
Numărul de serie și codul articolului sunt importante pentru a nu avea probleme la obținerea de informații, la comandarea pieselor
de schimb și în cazul cererilor de garanție. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații importante privind
siguranța, utilizarea și întreținerea.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
RO
Pagina: 121
OUTDOORCHEF.COM
122
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Proprietarul trebuie să păstreze acest manual și să îl aibă la îndemână în orice moment.
Puneți în funcțiune grătarul conform capitolului INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE.
• A se utiliza numai în aer liber.
• Nu folosiți niciodată grătarul sub o copertină.
• Nu lăsați grătarul nesupravegheat în timpul funcționării.
• ATENȚIE: Componentele accesibile pot fi foarte fierbinți.. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• A nu se deplasa aparatul în timpul funcționării.
• Nu deplasați aparatele care sunt echipate cu rotile pe suprafețe denivelate sau pe trepte.
• Asigurați-vă ca, în timpul funcționării, tava de grăsime să fie întotdeauna complet închisă și fixată.
• În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie ținut departe de materialele inflamabile. Păstrați o distanță de 1.5 m.
• La manipularea pieselor fierbinți purtați mănuși de protecție.
• Întotdeauna după frigere rotiți butonul de reglare a gazului în poziția și opriți alimentarea cu gaz de la butelie.
• La schimbarea buteliei de gaz, aveți grijă ca butonul de reglare a gazului să fie în poziția și alimentarea cu gaz de la butelie să fie oprită.
IMPORTANT: În apropiere nu trebuie să existe surse de aprindere.
• După conectarea unei noi butelii de gaz, verificați racordurile conform instrucțiunilor din TESTUL DE ETANȘEITATE.
• Dacă suspectați că anumite piese au scurgeri, rotiți butonul de reglare a gazului în poziția și opriți alimentarea cu gaz de la butelie. Duceți
piesele prin care trece gazul la un magazin de profil, pentru a fi verificate.
• În cazul în care furtunul de gaz dă semne de deteriorare sau uzură, acesta trebuie înlocuit imediat. Furtunul nu trebuie să fie îndoit și nu
trebuie să prezinte crăpături. Nu uitați să opriți butonul de reglare a gazului și alimentarea cu gaz înainte să scoateți furtunul.
• Înlocuiți furtunul și regulatorul de presiune a gazului după o durată de viață de 3 ani de la data cumpărării. Asigurați-vă că regulatorul de
presiune a gazului și furtunul respectă standardele EN relevante.
• Lungimea recomandată a furtunului de gaz este de 90 cm și nu trebuie să depășească 150 cm.
• Nu blocați fantele de admisie a aerului din carcasă sau fantele de aerisire din capac. Orificiile de ventilare pentru butelia de gaz nu trebuie să
fie închise sau acoperite, în nici un caz.
• Nu aduceți modificări aparatului. În special, nu modificați robinetul de gaz, siguranța de aprindere, arzător sau alte părți ale grătarului. În cazul
în care suspectați o defecțiune, contactați un specialist.
• Grătarul este livrat cu furtunul potrivit de gaz și cu regulatorul integrat de presiune a gazului. Furtunul de gaz trebuie să fie ținut întotdeauna
departe de suprafețele exterioare fierbinți ale grătarului. Furtunul nu trebuie să fie răsucit. La modelele de grătar prevăzute cu ghidaj pentru
furtun, furtunul trebuie să fie bine fixat în acest ghidaj.
• Furtunul și regulatorul corespund tuturor legilor locale și Standardelor EN.
• Dacă nu se ajunge la capacitatea maximă și suspectați că alimentarea cu gaz este blocată, contactați un magazin de profil.
• Folosiți grătarul numai pe o bază solidă și sigură. În timpul funcționării, nu așezați grătarul pe pardoseli din lemn sau pe alte suprafețe
inflamabile. Țineți grătarul departe de materialele inflamabile.
• În cazul aparatelor cu blat din granit, evitați un șoc termic cu blatul.
• Nu depozitați grătarul în apropierea lichidelor sau materialelor ușor inflamabile.
• În cazul în care grătarul este depozitat iarna într-o cameră, butelia de gaz trebuie scoasă. Trebuie să depozitați întotdeauna grătarul în aer
liber, într-un loc bine ventilat, la care copiii să nu poată ajunge.
• Înainte de utilizare, așezați grătarul într-un loc ferit de vânt, pe cât posibil.
• Când grătarul nu este în uz, după ce s-a răcit suficient, trebuie protejat cu o husă împotriva intemperiilor. Husele pot fi comandate la distribuitorul
de grătare.
• Pentru a preveni acumularea umezelii, îndepărtați husa după ploaie.
Pagina: 122
123
TESTUL DE ETANȘEITATE
AVERTISMENT: În timpul testului de etanșeitate, în apropiere nu trebuie să se afle surse de aprindere. Acest lucru este valabil și pentru
fumat. Nu verificați etanșeitatea cu un chibrit aprins sau cu alt tip de flacără deschisă și faceți testul întotdeauna în aer liber.
1. Butonul de reglare a gazului trebuie să fie în poziția .
2. Deschideți alimentarea cu gaz de la butelie și aplicați cu peria, pe toate piesele prin care trece gazul (racordul la butelia de gaz/regulatorul
de presiune a gazului/furtunul de gaz/supapa de admisie a gazului/racordul la supapă) o soluție de săpun lichid 50 % și apă 50 %.
Puteți folosi, de asemenea, un spray de detectare a scurgerilor.
3. Apariția bulelor de săpun indică scurgeri. IMPORTANT: Grătarul trebuie folosit numai atunci când toate scurgerile sunt eliminate. Opriți
alimentarea cu gaz de la butelie.
4. Eliminați scurgerile prin strângerea racordurilor, dacă este posibil sau înlocuiți piesele defecte.
5. Repetați pașii 1 și 2.
6. Dacă scurgerile nu pot fi rezolvate, consultați distribuitorul de profil.
RECOMANDARE: Efectuați TESTUL DE ETANȘEITATE după fiecare conexiune sau înlocuire a buteliei de gaz, precum și la începutul
sezonului de grătare.
EXPLICAREA DESENELOR DE PE CONSOLA DE OPERARE
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Curățați toate piesele care vin în contact cu produsele alimentare.
2. Verificați toate piesele prin care trece gazul, așa cum este descris în capitolul TESTUL DE ETANȘEITATE. Faceți acest lucru, chiar dacă
grătarul dvs. cu gaz a fost livrat gata montat de către distribuitor.
3. Lăsați grătarul să ardă aproximativ 20–25 de minute, la nivelul .
4. Asigurați-vă ca tava de scurgere a grăsimii să fie împinsă până la capăt. Acest lucru este valabil și pentru frigerea normală.
Niveluri de întreținere și aprindere
: Din poziția
: putere mică
: putere medie
: putere maximă
: aprindere
: Electrod de aprindere
Pagina: 123
OUTDOORCHEF.COM
124
INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE
RECOMANDARE: Arzătoarele nu trebuie să fie întotdeauna în uz. Acest lucru depinde atât de tipul, cât și de cantitatea de preparat.
APRINDEREA ARZĂTORULUI PRINCIPAL
(CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
1. Asigurați-vă că toate racordurile dintre furtunul de gaz, regulatorul de presiune a gazului și butelia de gaz sunt bine strânse. (Procedați în
conformitate cu instrucțiunile din capitolul TESTUL DE ETANȘEITATE).
2. Deschideți capacul grătarului. ATENȚIE: Nu aprindeți niciodată grătarul cu capacul închis.
3. Porniți alimentarea cu gaz de la butelie.
4. Apăsați butonul de reglare a gazului și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la nivelul . Apăsați butonul negru de aprindere și
țineți-l apăsat, până când face scânteie și se aprinde gazul.
5. Dacă gazul nu se aprinde în 3 secunde, rotiți butonul de reglare a gazului până la . Așteptați 2 minute, pentru ca gazul nears să se poată
evapora. Apoi repetați pașii 2–4.
6. Dacă nu este posibilă punerea în funcțiune a grătarului după 3 încercări, verificați cauzele (așa cum este descris în secțiunea DEPANARE).
7. Arzătoarele trebuie să fie puse în funcțiune de la stânga la dreapta
APRINDEREA ARZĂTOARELOR LATERALE
(HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
1. Asigurați-vă că toate racordurile dintre furtunul de gaz, regulatorul de presiune a gazului și butelia de gaz sunt bine strânse. (Procedați în
conformitate cu instrucțiunile din capitolul TESTUL DE ETANȘEITATE).
2. Scoateți capacul din granit al arzătoarelor laterale de la modelul AUCKLAND 4+ G și așezați-l sub raftul lateral din partea dreaptă, în suportul
prevăzut sau deschideți capacul din spate al arzătoarelor laterale, la modelul HAMILTON 3+ G sau PERTH 4+ G.
3. ATENȚIE: Nu aprindeți niciodată grătarul când capacul de granit sau capacul din spate este închis.
4. Porniți alimentarea cu gaz de la butelie.
5. Apăsați butonul de reglare a gazului cu inscripția SIDE BURNER și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la nivelul . Apăsați
butonul de aprindere și țineți-l apăsat, până când face scânteie și gazul se aprinde.
6. Dacă gazul nu se aprinde în 3 secunde, rotiți butonul de reglare a gazului până la . Așteptați 2 minute, pentru ca gazul nears să se poată
evapora. Apoi repetați pașii 2–4.
7. Dacă nu este posibilă punerea în funcțiune a arzătoarelor laterale după 3 încercări, căutați cauzele (așa cum este descris în secțiunea
DEPANARE).
8. După ce s-au răcit complet, acoperiți numai arzătoarele laterale cu capacul din granit (numai la modelul AUCKLAND 4+ G) sau închideți
capacul din spate (la modelul HAMILTON 3+ G sau PERTH 4+ G).
APRINDEREA ARZĂTOARELOR CU INFRAROȘU (POWER BURNER ale modelului
AUCKLAND 4+ G)
ATENȚIE: Este interzisă punerea în funcțiune a arzătoarelor cu infraroșu cu capacul închis.
1. Asigurați-vă că toate racordurile dintre furtunul de gaz, regulatorul de presiune a gazului și butelia de gaz sunt bine strânse. (Procedați în
conformitate cu instrucțiunile din capitolul TESTUL DE ETANȘEITATE).
2. Deschideți capacul grătarului. ATENȚIE: Nu aprindeți grătarul cu capacul închis și nu puneți plita peste arzătoarele cu infraroșu. Acest lucru
poate duce la decolorarea capacului și la deformarea plitei.
3. Porniți alimentarea cu gaz de la butelie.
4. Apăsați butonul de reglare a gazului cu inscripția POWER BURNER și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la nivelul . Apăsați
butonul de aprindere și țineți-l apăsat, până când face scânteie și gazul se aprinde.
5. Dacă gazul nu se aprinde în 3 secunde, rotiți butonul de reglare a gazului până la . Așteptați 2 minute, pentru ca gazul nears să se poată
evapora. Apoi repetați pașii 2–4.
6. Dacă nu este posibilă punerea în funcțiune a arzătoarelor cu infraroșu după 3 încercări, căutați cauzele (așa cum este descris în secțiunea
DEPANARE).
Pagina: 124
125
SISTEMUL AUSTRALIAN DE GRĂTAR DE LA OUTDOORCHEF
Australia este recunoscută pentru grătarele sale magnifice. LINIA AUSTRALIANĂ de la OUTDOORCHEF este la fel de mare. Aceasta oferă
produse de înaltă calitate și fiabile.
Pe un suport robust, ușor manevrabil sunt disponibile o mulțime de suprafețe de lucru. Arzătoarele indestructibile din fontă rețin căldura și
o distribuie uniform în recipientul grătarului. Datorită termometrului integrat, temperatura poate fi verificată în orice moment și paravanul de
flăcări special elaborat pentru acest sistem de grătar, protejează mâncarea preparată de flăcările aprinse din cauza grăsimii.
ANUAL DE UTILIZARE PENTRU GRĂTARUL AUSTRALIAN CU GAZ
Modul de funcționare:
1. Lăsați grătarul să se preîncălzească, cu capacul închis, aproximativ 10 minute, la nivelul .
2. Așezați mâncarea preparată pe grilajul grătarului sau pe plită și reglați temperatura după cum doriți – .
3. RECOMANDARE: Pentru mâncare puțină, folosiți numai un arzător. Frigerea cu capacul închis reduce timpul necesar preparării și consumul
de gaz.
4. Întotdeauna după frigere rotiți întotdeauna butonul de reglare a gazului în poziția . Apoi opriți alimentarea cu gaz de la butelie. Chiar dacă
butelia este goală, supapa buteliei trebuie închisă.
FRIGEREA CU ARZĂTOARELE CU INFRAROȘU
1. Preîncălziți grătarul, cu CAPACUL DESCHIS, aproximativ 5 minute, la nivelul .
2. Așezați mâncarea preparată pe grilajul grătarului. Arzătoarele cu infraroșu sunt adecvate pentru prăjirea rapidă sau pentru prăjirea în tigaie.
3. ATENȚIE: Este interzisă utilizarea arzătoarelor cu infraroșu cu capacul închis și așezarea plitei pe arzătoarele cu infraroșu. Acest lucru poate
duce la decolorarea capacului și la deformarea plitei.
4. Întotdeauna după frigere rotiți întotdeauna butonul de reglare a gazului în poziția . Apoi opriți alimentarea cu gaz de la butelie. Chiar dacă
butelia este goală, supapa buteliei trebuie închisă.
Cu accesoriile potrivite, OUTDOORCHEF este și mai distractiv. Lăsați creativitatea și pasiunea pentru experimentare să zburde libere.
Puteți găsi toate accesoriile pentru grătarul dvs. la OUTDOORCHEF.COM
DUPĂ FRIGERE
1. Treceți butonul de reglare a gazului pentru fiecare arzător în poziția .
2. Opriți alimentarea cu gaz de la butelie.
3. Lăsați grătarul să se răcească complet și curățați-l.
4. Acoperiți grătarul cu capacul aferent.
CĂLDURĂ DIRECTĂ CĂLDURĂ INDIRECTĂ
Pentru frigere și fierbere directă: Așezați mâncarea
preparată pe arzătoarele pornite.
Pentru frigere, fierbere și coacere indirectă:
Așezați mâncarea preparată pe mijloc, închideți capacul și
aprindeți numai cele două arzătoare exterioare.
Pagina: 125
OUTDOORCHEF.COM
126
CURĂȚAREA
În spațiile dintre barele grătarului nu este necesară curățarea frecventă, deoarece cea mai mare parte a grăsimii fie se evaporă, fie cade în
tavă.
Pentru curățarea grilajului și a plitei, folosiți o perie pentru grătar cu peri din alamă
(nu cu peri din oțel).
Pentru celelalte piese, pentru o curățare temeinică, folosiți produsul OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Alternativ, puteți folosi un
burete de bucătărie din nailon și apă cu săpun pentru a îndepărta toate resturile.
Scoateți grilajul și plita grătarului și curățați arzătoarele din fontă.
Arzătoarele cu infraroșu nu trebuie să fie curățate, deoarece grăsimea este arsă imediat în timpul frigerii.
În cele din urmă, puteți scoate tava de scurgere, să o goliți și să o curățați cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
IMPORTANT: Dacă folosiți detergent în timpul curățării, trebuie să lăsați grătarul să se usuce în mod corespunzător după curățare. Pentru a
accelera procesul de uscare, puteți porni grătarul și îl puteți lăsa să ardă, la nivelul (inserați imaginea cu 3 flăcări) câteva minute, cu capacul
deschis
APLICAREA PRODUSULUI OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
IMPORTANT: Grătarul nu trebuie să funcționeze în timpul curățării cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Pentru protejarea mâinilor,
purtați mănuși și, eventual, ochelari. Pulverizați bine produsul pe grătarul sau accesoriile călduțe și lăsați-l să acționeze timp de 15–30 de
minute. Mai pulverizați o dată pe suprafețele murdare, clătiți bine cu apă și lăsați să se usuce.
ÎNTREȚINEREA
Întreținerea regulată a grătarului asigură funcționarea corespunzătoare. Verificați toate piesele prin care trece gazul de cel puțin două ori pe
ani și de fiecare dată după o depozitare prelungită. Păianjenii și alte insecte pot da naștere unor blocaje care trebuie îndepărtate înainte de
utilizare.
Dacă grătarul este mutat în mod regulat pe un teren accidentat, controlați din când în când dacă sunt strânse toate șuruburile.
Dacă nu folosiți grătarul pentru o perioadă mai lungă de timp, ar trebui să efectuați un TEST DE ETANȘEITATE înainte de reutilizare. Dacă
aveți orice îndoială, contactați furnizorul de gaz sau punctul de vânzare.
Pentru a evita deteriorările prin coroziune, ungeți cu ulei toate piesele din metal înainte de o depozitare îndelungată.
După o depozitare îndelungată și cel puțin o dată în timpul sezonului de grătare ar trebui să verificați furtunul de gaz pentru a nu avea
crăpături, zgârieturi și alte semne de deteriorare. Un furtun de gaz deteriorat trebuie înlocuit imediat, așa cum este descris în capitolul
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.
Pentru a vă bucura cât se poate de mult de grătarul dvs., protejați grătarul, după ce acesta s-a răcit complet, cu un capac OUTDOORCHEF
potrivit, împotriva intemperiilor.
Pentru a evita acumularea umidității, îndepărtați husa după încetarea ploii. Husele pot fi comandate la distribuitorul de grătare.
DEPANARE
Arzătorul nu se aprinde:
• Verificați dacă este deschisă alimentarea cu gaz de la butelie.
• Asigurați-vă că există gaz suficient în butelie.
• Verificați dacă scânteia de la electrod ajunge la arzător.
Nu există scânteie:
• Asigurați-vă că acumulatorul este introdus corect (la grătarele cu aprindere electrică).
• Distanța dintre arzător și electrod trebuie să fie între 5 și 8 mm.
• Verificați dacă sunt conectate și bine fixate cablurile pentru aprindere electrică și electrodul.
• Introduceți un acumulator nou (tip AA, LR02, 1.5 volți) în sistemul de aprindere electrică (la grătarele cu aprindere electrică).
Dacă nu puteți pune în funcțiune grătarul după ce ați încercat măsurile menționate mai sus, contactați punctul de vânzare.
Pagina: 126
127
CONDIȚII DE GARANȚIE
1. Garanție
Prin achiziționarea acestui produs OUTDOORCHEF de la un comerciant autorizat beneficiați, pe lângă produsul în sine, de o garanție din
partea producătorului DKB Household Switzerland AG („DKB“) de până la 3 ani, în conformitate cu prezentele dispoziții.
Garanția acoperă exclusiv remedierea defecțiunilor produse ca urmare a defectelor materiale și/sau de fabricație, în condițiile utilizării
corespunzătoare demonstrabile a produsului.
2. Proceduri de utilizare a garanției
Verificați produsul imediat după recepție în ceea ce privește defecțiunile și funcționalitatea. Dacă produsul achiziționat prezintă vreo
defecțiune neașteptată, vă rugăm să respectați următoarea procedură (garanție Bring­
in):
• Adresați-vă distribuitorului* dvs. în termen de 30 de zile de la descoperirea defecțiunii, prezentând produsul/piesa, chitanța, numărul de serie
și codul articolului**
• Descrieți situația de fapt cu ajutorul produsului/piesei reclamate sau al fotografiei acesteia
• După examinarea defectului de către distribuitor sau de DKB, intră în vigoare garanția gratuită, conform Secțiunii 3 de mai sus (sub rezerva
cheltuielilor de transport și de expediție către primul cumpărător privat).
3. Obiectul garanției
Garanția producătorului DKB se acordă începând de la data achiziționării produsului de către primul cumpărător privat al produsului respectiv.
Garanția se poate acorda numai după prezentarea chitanței în original.
Garanția se acordă sub forma reparației, a înlocuirii produsului, a înlocuirii pieselor defecte sau, dacă funcționalitatea produsului nu este
afectată, a unei reduceri a prețului produsului, după cum consideră de cuviință DKB. Este exclusă rezilierea contractului ca urmare a cazurilor
de aplicare a garanției. Pe durata reparațiilor este exclusă orice solicitare de înlocuire a produsului.
Efectuarea lucrărilor de garanție nu are ca efect nici prelungirea, nici reînnoirea perioadei de garanție. Piesele înlocuite trec în proprietatea
firmei DKB. În cazul înlocuirii produsului, perioada de garanție se reînnoiește.
Termenele de garanție sunt următoarele:
• 3 ani pentru sfera emailată (partea inferioară și capacul) pentru corodare
• 3 ani pentru grilajul emailat al grătarului, pentru corodare sau deteriorare prin ardere
• 3 ani pentru toate piesele din oțel inoxidabil pentru corodare sau deteriorare prin ardere
• 2 ani pentru toate defectele de fabricație/materiale
• Garanția în cazul unor deteriorări ale emailului se acordă numai dacă sesizarea se efectuează în termen de 30 de zile de la data achiziției.
Garanția se acordă numai pentru aparate noi, care nu au fost încă utilizate.
4. Neacordarea garanției
În cazurile prezentate în continuare, nicio defecțiune, adică niciun defect material sau de fabricație în sensul prezentelor dispoziții nu
reprezintă, respectiv nu constituie temei de acordare a garanției:
• Uzura obișnuită în cazul utilizării adecvate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a unei utilizări incorecte, necorespunzătoare sau în urma instalării, montării necorespunzătoare
și a încercărilor de reparare de către persoane neautorizate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a instrucțiunilor de exploatare/întreținere
(de exemplu, deteriorările cauzate de montarea sau curățarea necorespunzătoare a suprafeței emailate a pâlniei sau a grătarului, neefectuarea
testului de etanșeitate etc.).
• Neregularitățile, diferențele cromatice ale emailului, precum și defecțiunile minore (de exemplu, punctele de sprijin de pe marginea inferioară
a capacului sau de pe elementele de suspendare).
• Decolorările și deteriorările produsului (de exemplu, ale suprafeței vopsite) ca urmare a intemperiilor (inclusiv grindină), a depozitării
necorespunzătoare (fără protecție împotriva intemperiilor) a produsului sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
• Petele de rugină produse ca urmare a intemperiilor sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
• Defectele care nu limitează în mod vizibil utilizarea corespunzătoare sau funcționalitatea produsului.
• În general, în cazul pieselor predispuse la uzură precum grilajul grătarului, pâlnia, arzătorul, termometrul, aprinderea și acumulatorul, electrodul,
cablul de aprindere, furtunul de gaze, regulatorul de presiune a gazelor, elementul de încălzire, reflectorul, folia de protecție din aluminiu sau
grilajul pentru cărbuni.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a modificărilor, a utilizării neconforme cu destinația sau a deteriorării intenționate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a întreținerii și reparațiilor necorespunzătoare.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a neefectuării întreținerii regulate.
* O listă de parteneri comerciali puteți găsi pe site­
ul nostru web, la adresa OUTDOORCHEF.COM
** Numărul de serie, precum și codul articolului le găsiți pe eticheta cu specificații tehnice de pe grătarul dvs. (a se consulta în acest sens
GRĂTARUL CU BAZIN SFERIC, CU GAZ)
Pagina: 127
OUTDOORCHEF.COM
128
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a transportului inițial.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a evenimentelor de forță majoră.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a uzurii în cadrul utilizării profesionale (hoteluri, gastronomie, evenimente etc.).
DKB exclude alte pretenții ale cumpărătorului în afara celor menționate în mod expres în aceste condiții de garanție, dacă nu există nicio
obligație sau răspundere legală obligatorie. Această dispoziție se aplică în mod special și în cazul solicitării de compensații pentru neîndeplinire,
pentru pagube secundare, profit pierdut și pagube produse în timpul transportului, care nu sunt comunicate comerciantului în termen de
30 de zile de la primirea produsului.
Produsele OUTDOORCHEF fac obiectul unui proces de îmbunătățire permanentă. Prin urmare, se pot aduce modificări produselor fără
notificare prealabilă.
Marca înregistrată OUTDOORCHEF este reprezentată de următoarea companie:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Elveția
www.dkbrands.com
Pagina: 128
129
INFORMAȚII TEHNICE
CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G
CE 0063
Gaz Propan/Butan 30/31
Putere 7.50 kW
Consum de gaz 546 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 0.78 mm / marcaj: BD
Duză (50 mbari) 0.85 mm / marcaj: AD
Presiune gaz Butan 28 mbari
Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată Butan max. 13 kg
Propan max. 10.5 kg
Maxim admis butelii de gaze Butan max. 7.5 kg
pe raftul grătarului Propan max. 7.5 kg
CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G
CE 0063
Gaz Propan/Butan 30/31
Putere 12.80 kW
Consum de gaz 932 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 0.86 mm / marcaj: BE
Duză (50 mbari) 0.74 mm / marcaj: AE
Presiune gaz Butan 28 mbari
Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată Butan max. 13 kg
Propan max. 10.5 kg
Maxim admis butelii de gaze Butan max. 7.5 kg
pe raftul grătarului Propan max. 7.5 kg
AUCKLAND 4+ G
CE 0063
Gaz Propan/Butan 30/31
Putere 9.60 kW
Consum de gaz 699 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 0.86 mm / marcaj: BE
Duză (50 mbari) 0.74 mm / marcaj: AE
Presiune gaz Butan 28 mbari
Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată Butan max. 13 kg
Propan max. 10.5 kg
Maxim admis butelii de gaze Butan max. 7.5 kg
pe raftul grătarului Propan max. 7.5 kg
ARZĂTOARE LATERALE (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G /
AUCKLAND 4+ G)
CE 0063
Gaz Propan/Butan 30/31
Putere 3.80 kW
Consum de gaz 276 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 0.98 mm / marcaj: BK
Duză (50 mbari) 0.85 mm / marcaj: AG
Presiune gaz Butan 28 mbari
Propan 37 mbari
ARZĂTOARE CU INFRAROȘU (AUCKLAND 4+G)
CE 0063
Gaz Propan/Butan 30/31
Putere 6.20 kW
Consum de gaz 451 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 1.16 mm / marcaj: BP
Duză (50 mbari) 1.00 mm / marcaj: AP
Presiune gaz Butan 28 mbari
Propan 37 mbari
CATEGORII
I3B/P(30 mbari)
DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbari)
CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbari)
BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
APRINDERE ELECTRICĂ
Pentru funcționarea aprinderii electrice, aveți nevoie de un acumulator
(tip AA, LR02, 1.5 volți).
RECOMANDĂRI PENTRU AFIȘAREA TEMPERATURII
Eroarea afișată de termometru poate fi de +/– 10 %.
PAGINĂ DE WEB
La adresa OUTDOORCHEF.COM puteți găsi informații suplimentare,
recomandări și trucuri, rețete și toate lucrurile pe care trebuie să le
cunoașteți despre produsul OUTDOORCHEF.
Manual de utilizare grătar cu bazin sferic, cu gaz
2014_Art-Nr. 19.120.10

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Outdoorchef Perth 4+ G.

Pune o întrebare despre Outdoorchef Perth 4+ G

Ai o întrebare despre Outdoorchef Perth 4+ G dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Outdoorchef Perth 4+ G. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Outdoorchef Perth 4+ G cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.