manual Outdoorchef Geneva 570 G

Vezi mai jos un manual pentru Outdoorchef Geneva 570 G. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Outdoorchef
  • Produs: grătar
  • Model/denumire: Geneva 570 G
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română, Indoneziană

Cuprins

Pagina: 2
3
Bruksanvisning	103
Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gasskulegrillen OUTDOORCHEF.
Bruksanvisning	114
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –
annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
Návod k obsluze	 125
Před uvedením plynového kulového grilu OUTDOORCHEF do provozu si prosím pozorně
přečtěte tento návod.
Instrukcja obsługi	 136
Przed uruchomieniem grilla gazowego OUTDOORCHEF prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją.
Instrucțiuni de utilizare 	 147
Citiți complet cu atenție aceste instrucțiuni, înainte de a pune în funcțiune grătarul
dumneavoastră cu bazin sferic cu gaz, tip OUTDOORCHEF.
NO
SV
CZ
PL
RO
Pagina: 146
147
Instrucțiuni de utilizare
IMPORTANT PENTRU SIGURANȚĂ
Persoanele care utilizează grătarul trebuie să cunoască și să respecte procedura exactă de aprindere. Copiii nu au voie să folosească grătarul.
Instrucțiunile de asamblare trebuie respectate cu strictețe. Asamblarea necorespunzătoare poate avea consecințe periculoase.
Nu amplasați grătarul în apropierea lichidelor și materialelor inflamabile sau a buteliilor de gaz de rezervă. Nu așezați grătarul sau butelia (buteliile) în
spații închise, fără ventilație.
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune grătarul dvs. cu bazin sferic cu gaz. Grătarul se va utiliza numai în exterior și
trebuie să se păstreze o distanță de siguranță de cel puțin 1.5 m față de obiectele inflamabile.
BUTELIILE DE GAZ
Pe placa de la bază se vor așeza numai butelii de gaz cu greutate
netă de maxim 7.5 kg. Amplasați butelia în spațiul special prevăzut,
consultați instrucțiunile de montaj. Pentru fixare sunt incluse chingi
pentru butelie sau un suport special pentru butelia de gaz. Asigurați-vă
că racordurile sunt etanșe.
Efectuați, înainte de punerea în funcțiune și după fiecare schimbare
a buteliei de gaz, TESTUL DE ETANȘEITATE.
Buteliile de gaz nu vor fi expuse la o temperatură mai mare de
50° C și nu vor fi depozitate într-o încăpere închisă sau la subsol.
Respectați și urmați instrucțiunile de siguranță marcate pe buteliile
de gaz folosite.
IMPORTANT:
Prima dată notaţi numărul de serie al grill-ului sferic cu gaz de pe partea din spate a acestui
manual de utilizare. În funcţie de modelul de grill, găsiţi numărul pe eticheta autocolantă
de date, care se găseşte ori pe cadrul grill-ului ori pe placa de fund.
Numărul de articol şi denumirea grill-ului dvs. sferic cu gaz le găsiţi pe Welcome Card, care
este ataşat mapei de documente.
Numărul de serie şi numărul de articol sunt importante pentru o desfăşurare fără probleme în cazul întrebărilor, la comandarea de piese de
schimb şi la eventualele reclamaţii de garanţie. Păstraţi manualul de utilizare într-un loc sigur. El conţine informaţii importante referitoare la
siguranţă, funcţionare şi întreţinere.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
RO
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
Pagina: 147
OUTDOORCHEF.COM
148
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Proprietarul trebuie să păstreze acest manual și să îl aibă la îndemână în orice moment.
Puneţi în funcţiune grill-ul conform capitolului INSTRUCŢIUNI PENTRU APRINDERE.
•	 Folosiți grătarul numai în aer liber.
•	 Nu folosiți niciodată grătarul sub o copertină.
•	 Nu lăsați grătarul nesupravegheat în timpul funcționării.
•	 ATENȚIE: Componentele grătarului se pot încinge foarte tare. Prin urmare, nu lăsați grătarul la îndemâna copiilor mici.
•	 Nu deplasați aparatul în timpul funcționării.
•	 Aparatele care sunt echipate cu rotile nu vor fi deplasate pe suprafețe denivelate sau pe trepte.
•	 Păstrați o distanță de siguranță de 1.5 m față de materialele inflamabile.
•	 La manipularea pieselor fierbinți purtați mănuși de protecție.
•	 Întotdeauna după frigere rotiți butonul de reglare a gazului în poziția și opriți alimentarea cu gaz de la butelie.
•	 La schimbarea buteliei de gaz, aveți grijă ca butonul de reglare a gazului să fie în poziția și alimentarea cu gaz de la butelie să fie oprită.
IMPORTANT: În apropiere nu trebuie să existe surse de aprindere.
•	 După conectarea unei noi butelii cu gaz, verificați racordurile conform instrucțiunilor din TESTELE DE ETANȘEITATE.
•	 Dacă suspectați că anumite piese au scurgeri, rotiți butonul de reglare a gazului în poziția și opriți alimentarea cu gaz de la butelie. Duceți
piesele prin care trece gazul la un magazin de profil, pentru a fi verificate.
•	 În cazul în care furtunul de gaz dă semne de deteriorare sau uzură, acesta trebuie înlocuit imediat. Furtunul nu trebuie să fie îndoit și nu
trebuie să prezinte crăpături. Nu uitați să opriți butonul de reglare a gazului și alimentarea cu gaz înainte să scoateți furtunul.
•	 Înlocuiți furtunul și regulatorul de presiune a gazului după o durată de viață de 3 ani de la data cumpărării. Asigurați-vă că regulatorul de
presiune a gazului și furtunul respectă standardele EN relevante.
•	 Lungimea recomandată a furtunului de gaz este de 90 cm și nu trebuie să depășească 150 cm.
•	 Nu blocați orificiul mare, rotund de aspirație a aerului din partea de jos a bazinului sau cele 6 fante de aerisire din capac. Orificiile de ventilare
pentru butelia de gaz nu trebuie să fie în nici un caz închise sau acoperite.
•	 Nu faceți nicio modificare la robinetul de gaz, siguranța de aprindere, arzător sau la alte părți ale grătarului. În cazul în care suspectați o
defecțiune, contactați un specialist.
•	 Grătarul este livrat împreună cu furtunul potrivit de gaz și cu regulatorul integrat de presiune a gazului. Furtunul de gaz trebuie să fie ținut
întotdeauna departe de suprafețele exterioare fierbinți ale grătarului. Furtunul nu trebuie să fie răsucit. La modelele de grătar prevăzute cu
ghidaj pentru furtun, furtunul trebuie să fie bine fixat în acest ghidaj.
•	 Furtunul și regulatorul corespund tuturor legilor locale și Standardelor EN.
•	 Dacă nu se ajunge la capacitatea maximă și suspectați că alimentarea cu gaz este blocată, contactați un magazin de profil.
•	 Folosiți grătarul numai pe o bază solidă și sigură. În timpul funcționării, nu așezați grătarul pe pardoseli din lemn sau pe alte suprafețe infla-
mabile. Țineți grătarul departe de materialele inflamabile.
•	 În cazul aparatelor cu blat din granit, evitați supunerea blatului la un șoc termic.
•	 Nu depozitați grătarul în apropierea lichidelor sau materialelor ușor inflamabile.
•	 În cazul în care grătarul este depozitat pe timpul iernii într-o cameră, butelia de gaz trebuie scoasă. Întotdeauna grătarul trebuie depozitat în
aer liber, într-un loc bine ventilat, la care copiii să nu poată ajunge.
•	 Înainte de utilizare, așezați grătarul, pe cât posibil, într-un loc ferit de vânt.
•	 Când grătarul nu este în uz, după ce s-a răcit suficient, trebuie protejat cu o husă împotriva intemperiilor. Husele pot fi comandate la distribuitorul
de grătare.
•	 Pentru a preveni acumularea umezelii, îndepărtați husa după ploaie.
Pagina: 148
149
TESTUL DE ETANȘEITATE
ATENȚIE: În timpul testului de etanșeitate, în apropiere nu trebuie să se afle surse de aprindere. Acest lucru este valabil și pentru fumat. Nu
verificați etanșeitatea cu un chibrit aprins sau cu alt tip de flacără deschisă și faceți întotdeauna testul în aer liber.
1.	 Butonul de reglare a gazului trebuie să fie în poziția .
2.	 Deschideți alimentarea cu gaz de la butelie și aplicați cu peria, pe toate piesele prin care trece gazul (racordul la butelia de gaz/regulatorul
de presiune a gazului/furtunul de gaz/supapa de admisie a gazului/racordul la supapă) o soluție de săpun lichid 50% și apă 50%. Puteți
folosi, de asemenea, un spray de detectare a scurgerilor.
3.	 Apariția bulelor de săpun indică scurgeri. IMPORTANT: Grătarul trebuie folosit numai atunci când toate scurgerile
au fost eliminate. Opriți alimentarea cu gaz de la butelie.
4.	 Eliminați scurgerile prin strângerea racordurilor, dacă este posibil, sau înlocuiți piesele defecte.
5.	 Repetați pașii 1 și 2.
6.	 Dacă scurgerile nu pot fi rezolvate, consultați distribuitorul specializat.
RECOMANDARE: Efectuați TESTUL DE ETANȘEITATE după fiecare conexiune sau înlocuire a buteliei de gaz, precum și la începutul
sezonului de grătare.
EXPLICAREA DESENELOR DE PE CONSOLA DE OPERARE
Niveluri de întreținere și aprindere
	 	: Din poziția
	 	: putere mică
	 	: putere medie
	 	: putere maximă
	 	: Aprindere
	 	: Electrod de aprindere
Poziționarea pâlniilor EASY FLIP
Poziția directă a pâlniilor EASY FLIP
Poziția indirectă a pâlniilor EASY FLIP
Pagina: 149
OUTDOORCHEF.COM
150
> 180° C
360° F
480G
+/- 100° C
210° F
> 180° C
360° F
570G
+/- 100° C
210° F
> 180° C
360° F
570G
SISTEMUL DE ARZĂTOR SFERIC
Modele cu un arzător circular
Arzătorul circular ajunge la puterea maximă cel mai mic
consum fiind .
Modele cu două arzătoare circulare
Arzătorul circular ajunge la puterea maximă , cel mai mic
consum fiind . Acesta este conceput pentru a fi utilizat în intervale
de temperatură, de la valori medii la înalte.
Arzătorul circular mic este proiectat pentru gătit la temperaturi
scăzute și poate fi reglat foarte puțin. Diferența dintre și
nu este vizibilă. Arzătorul mic ajunge la o temperatură de la aproxi-
mativ 100 până la 120° C.
Sistemul de arzător cu suprafață de grătar suplimentară VENEZIA 570 G
Ambele arzătoare sunt identice. Acestea ajung la cel mult , cel mai mic consum fiind . Ele sunt concepute pentru a fi utilizate în intervale
de temperatură, de la valori medii la înalte.
Pagina: 150
151
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1.	 Curățați toate piesele care vin în contact cu produsele alimentare.
2.	 Verificați toate piesele prin care trece gazul, așa cum este descris în capitolul TESTUL DE ETANȘEITATE. Faceți acest lucru, chiar dacă
grătarul dvs. cu bazin sferic cu gaz a fost livrat gata montat de către distribuitor.
3.	 Lăsați grătarul să ardă aproximativ 20–25 de minute, la nivelul .
INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE
1.	 Asigurați-vă că toate racordurile dintre furtunul de gaz, regulatorul de presiune a gazului și butelia de gaz sunt bine strânse. (Procedați în
conformitate cu instrucțiunile din capitolul TEST DE ETANȘEITATE).
2.	 Deschideți capacul grătarului. ATENȚIE: Nu aprindeți niciodată grătarul cu capacul închis.
3.	 Porniți alimentarea cu gaz de la butelie.
4 a.	 Modelele cu un arzător circular: Apăsați butonul de reglare a
gazului și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la nivelul
. nApăsați butonul negru de aprindere și țineți-l apăsat,
până când face scânteie și se aprinde gazul.
4 b.	 Modelele cu două arzătoare circulare și buton de aprindere
separat: Apăsați butonul de reglare a gazului pentru arzătoarele
circulare mici (butonul din stânga) și rotiți-l în sensul invers
acelor de ceasornic, la nivelul . Apăsați butonul negru
de aprindere și țineți-l apăsat, până când face scânteie și se
aprinde gazul.
sau
	 Apăsați butonul de reglare a gazului pentru arzătoarele circulare
mari și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la nivelul
. Apăsați butonul negru de aprindere și țineți-l apăsat,
până când face scânteie și se aprinde gazul.
4 c.	 Modelele cu două arzătoare circulare, fără buton de aprindere
separat: Apăsați butonul de reglare a gazului pentru arzătoarele
circulare mari și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la
nivelul . Țineți apăsat butonul de reglare a gazului
până când face scânteie și gazul se aprinde.
> 180° C
360° F
AUTOMATIC
> 180° C
360° F
AUTOMATIC
> 180° C
360° F
Pagina: 151
OUTDOORCHEF.COM
152
5.	 Dacă gazul nu se aprinde în 3 secunde, rotiți butonul de reglare a gazului până la . Așteptați
2 minute, pentru ca gazul nears să se poată evapora. Apoi repetați pasul 4.
6.	 Dacă nu este posibilă punerea în funcțiune a grătarului după 3 încercări, verificați cauzele (așa cum este descris în secțiunea DEPANARE).
INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE PENTRU CITY 420 G
1.	 Asigurați-vă că toate racordurile dintre furtunul de gaz,
regulatorul de presiune a gazului și butelia de gaz sunt bine
strânse. (Procedați în conformitate cu instrucțiunile din
capitolul TEST DE ETANȘEITATE).
2.	 Deschideți capacul grătarului. ATENȚIE: Nu aprindeți niciodată
grătarul cu capacul închis.
3.	 Porniți alimentarea cu gaz de la butelie.
4.	 Apăsați butonul de reglare a gazului și rotiți-l în sensul invers
acelor de ceasornic, la nivelul . Apăsați butonul roșu de
aprindere de mai multe ori, până când gazul se aprinde.
5.	 Dacă gazul nu se aprinde în 3 secunde, rotiți butonul de reglare a gazului până la . Așteptați 2 minute, pentru ca gazul nears să se poată
evapora. Apoi repetați pasul 4.
6.	 Dacă nu este posibilă punerea în funcțiune a grătarului după 3 încercări, căutați cauzele (așa cum este descris în secțiunea DEPANARE).
INSTRUCȚIUNI DE APRINDERE A MODELULUI CU SUPRAFAȚĂ SUPLIMENTARĂ PENTRU
GRĂTAR VENEZIA 570 G
1.	 Asigurați-vă că toate racordurile dintre furtunul de gaz, regulatorul de presiune a gazului și butelia de gaz sunt bine strânse. (Procedați în
conformitate cu instrucțiunile din capitolul TEST DE ETANȘEITATE).
2.	 Scoateți capacul din granit al suprafeței suplimentare pentru grătar și așezați-l sub raftul lateral, în suportul prevăzut. ATENȚIE: Nu aprindeți
niciodată grătarul cu capacul de granit închis.
3.	 Porniți alimentarea cu gaz de la butelie.
4.	 Apăsați butonul de reglare a gazului din dreapta sau din stânga și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic, la nivelul . Apăsați buto-
nul de aprindere și țineți-l apăsat, până când face scânteie și gazul se aprinde.
5.	 Dacă gazul nu se aprinde în 3 secunde, rotiți butonul de reglare a gazului până la . Așteptați 2 minute, pentru ca gazul nears să se poată
evapora. Apoi repetați pasul 4.
6.	 Dacă nu este posibilă punerea în funcțiune a arzătorului suprafeței suplimentare de grătar după 3 încercări, căutați cauzele (așa cum este
descris în secțiunea DEPANARE).
7.	 Pentru pornirea celui de-al doilea arzător, urmați pasul 4.
8.	 Acoperiți suprafața suplimentară de grătar numai după răcirea completă a plăcii de granit.
Pagina: 152
153
SISTEMUL CU PÂLNIE EASY FLIP FACE DOUĂ GRĂTARE DIN UNUL SINGUR
	 Piesa centrală a grătarului cu bazin sferic cu gaz OUTDOORCHEF se numește Pâlnia EASY FLIP și reflectă arta de inovare a
inginerilor OUTDOORCHEF.
Pâlnia EASY FLIP vă permite, în câteva secunde, să schimbați sistemul de distribuție a căldurii din direct în indirect. În același timp, printr-un
ecran de protecție inteligent, împiedică izbucnirea nedorită a unui incendiu din cauza grăsimii și propagarea fumului.
O metodă simplă pentru schimbarea sistemului, de la direct la indirect, în modurile Frigere, Fierbere și Coacere: activați, pur și simplu, pâlnia
EASY FLIP.
MANUAL DE UTILIZARE PENTRU GRĂTARUL CU GAZ CU BAZIN SFERIC
Modul de funcționare:
1.	 Aduceți pâlnia EASY FLIP în poziția dorită. ATENȚIE: În timpul frigerii schimbați poziția pâlniei numai cu mănuși rezistente la căldură.
2.	 Selectați, dacă este necesar, accesoriile adecvate.
3.	 Preîncălziți grătarul, cu capacul închis, aproximativ 10–15 de minute, la nivelul .
4.	 După frigere, rotiți întotdeauna butonul de reglare a gazului în poziția . Apoi opriți alimentarea cu gaz de la butelie. Chiar dacă butelia este
goală, supapa buteliei trebuie închisă.
CĂLDURĂ DIRECTĂ CĂLDURĂ INDIRECTĂ
La frigere și fierbere directă La frigere, fierbere și coacere indirectă
lucrați cu temperaturi mai mari, care se
concentrează pe grilaj. De exemplu, pentru un frumos
model de grătar pe friptură
căldura este distribuită uniform în
sfera închisă a grătarului. Ideal, de ex., pentru fierberea
la abur a legumelor sau gătitul la foc mic al fripturii.
Pagina: 153
OUTDOORCHEF.COM
154
Recomandări și trucuri
Cu căldură indirectă
Bucăți de friptură mai mari sau pui întregi: Datorită pâlniei EASY FLIP, bucățile mai mari de carne nu mai trebuie să fie întoarse în
timpul frigerii. Căldura de la arzătoarele cu gaz se ridică pe părțile laterale ale grătarului cu bazin sferic și se distribuie uniform pe toată
sfera. Așezați mâncarea pregătită pentru grătar pe grilajul preîncălzit al grătarului și închideți capacul. Lăsați întotdeauna un spațiu între
bucățile separate de carne. Prin închiderea capacului, mâncarea pregătită este uniform rumenită pe toate laturile și sucul rămâne în
friptură
Pentru a nu lăsa nimic la întâmplare în ceea ce privește bucățile mai mari, vă recomandăm OUTDOORCHEF GOURMET CHECK–
aparatul de măsură pentru temperatura din mijlocul cărnii, pentru rezultate perfecte.
Cu căldură directă
Bucăți de carne mai mici, cum sunt biftecul, cotletul și cârnații: Mâncarea pregătită pentru grătar se așază pe grilajul preîncălzit al grăta-
rului, în mijloc și se prăjește cu capacul deschis. Apoi introduceți mâncarea preparată, din exterior, reduceți gradul de căldură la (inserați
imaginea cu 1 flacără) și frigeți carnea cu capacul închis.
Pentru a obține rezultate optime pentru alimentele prăjite, vă recomandăm placa de fontă de la OUTDOORCHEF
Cu accesoriile potrivite, OUTDOORCHEF este și mai distractiv. Indiferent dacă este vorba despre frigere, gătire sau coacere: Lăsați
creativitatea și pasiunea pentru experimentare să zburde libere.
Găsiți toate accesoriile pentru grătar pe OUTDOORCHEF.COM
Tabelul cu timpul de preparare OUTDOORCHEF pentru diferite moduri de preparare îl puteți găsi la OUTDOORCHEF.COM
FRIGEREA PE SUPRAFAȚA SUPLIMENTARĂ
Preîncălziți grătarul la temperatura maximă timp de aproximativ 10 minute. Așezați mâncarea preparată pe grilajul grătarului și reglați
temperatura după cum doriți – .
DUPĂ GRĂTAR
5.	 Rotiți butonul de reglare a gazului, pentru fiecare dintre arzătoare, la .
6.	 Opriți alimentarea cu gaz de la butelie.
7.	 Lăsați grătarul să se răcească complet și curățați-l.
8.	 Acoperiți grătarul cu capacul aferent.
CURĂȚAREA
Sunt necesare lucrări reduse de curățare, în spațiile dintre barele grătarului, deoarece cea mai mare parte a grăsimii fie se evaporă, fie cade în tavă.
În cazul în care murdăria este mai persistentă, încălziți grătarul aproximativ 10 minute, la putere maximă. Pentru curățarea pâlniei și a grătarului,
folosiți o perie pentru grătar cu peri din alamă (nu cu peri din oțel).
Pentru celelalte piese, pentru o curățare temeinică, folosiți OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Alternativ, puteți folosi un burete de bucă-
tărie din nylon și apă cu săpun, pentru a îndepărta toate resturile.
IMPORTANT: După fiecare curățare completă, lăsați grătarul să se usuce (ardă) în mod corespunzător, la nivelul .
CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI SUPLIMENTARE DE GRĂTAR DE LA VENEZIA 570 G
Sunt necesare lucrări reduse de curățare, în spațiile dintre barele grătarului, deoarece cea mai mare parte a grăsimii fie se evaporă, fie cade în
tavă. Pentru curățarea grilajului și a plitei, folosiți o perie pentru grătar cu peri din alamă (nu cu peri din oțel).
În cele din urmă, puteți scoate tava de scurgere și curăța cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. IMPORTANT: Dacă folosiți detergent,
trebuie să lăsați grătarul să se usuce în mod corespunzător după curățare. Pentru a accelera procesul de uscare, puteți porni grătarul și îl puteți
lăsa să ardă la nivelul cel mai înalt timp de câteva minute.
Pagina: 154
155
APLICAREA PRODUSULUI OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
IMPORTANT: Grătarul nu trebuie să funcționeze în timpul curățării cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. De dragul mâinilor, purtați
mănuși și, eventual, ochelari. Pulverizați bine pe grătarul sau accesoriile călduțe și lăsați-l să acționeze timp de 15–30 de minute. Mai pulverizați o
dată pe suprafețele murdare, clătiți bine cu apă și lăsați să se usuce.
ÎNTREȚINEREA
Întreținerea regulată a grătarului asigură funcționarea corespunzătoare.
•	 Verificați toate piesele prin care trece gazul de cel puțin două ori pe an și de fiecare dată după o depozitare prelungită. Păianjenii și alte
insecte pot genera blocaje care trebuie îndepărtate înainte de utilizare.
•	 Dacă grătarul este mutat în mod regulat pe un teren accidentat, controlați din când în când dacă sunt strânse toate șuruburile.
•	 Dacă nu folosiți grătarul pentru o perioadă mai lungă de timp, ar trebui să efectuați un TEST DE ETANȘEITATE înainte de reutilizare. Dacă
aveți orice îndoială, contactați furnizorul dvs. de gaze naturale sau punctul de vânzare.
•	 Pentru a evita deteriorările prin coroziune, înainte de o depozitare mai îndelungată, ungeți cu ulei toate piesele din metal.
•	 După o depozitare îndelungată și, cel puțin o dată, în timpul sezonului de grătare, ar trebui să verificați furtunul de gaz pentru a nu avea
crăpături, zgârieturi și alte semne de deteriorare. Un furtun de gaz deteriorat trebuie înlocuit imediat, așa cum este descris în capitolul
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.
•	 Pentru a vă bucura cât se poate de mult de grătarul dvs., vă recomandăm următoarele:
•	 Tratați toate componentele din lemn, o dată pe an, cu un ulei pentru lemn - acesta previne formarea de fisuri.
•	 Protejați grătarul, după ce acesta s-a răcit complet, cu un capac OUTDOORCHEF potrivit, împotriva intemperiilor.
•	 Pentru a evita acumularea umidității, îndepărtați husa după încetarea ploii. Husele pot fi comandate la distribuitorul de grătare.
DEPANARE
Arzătorul nu se aprinde:
•	 Verificați dacă este deschisă alimentarea cu gaz de la butelie.
•	 Asigurați-vă că există gaz suficient în butelie.
•	 Verificați dacă că scânteia de la electrod ajunge la arzător.
Nu există scânteie:
•	 Asigurați-vă că acumulatorul este introdus corect (la grătarele cu aprindere electrică).
•	 Distanța dintre arzător și electrod trebuie să fie între 5 și 8 mm.
•	 Verificați dacă acele cabluri pentru aprindere electrică și electrodul sunt conectate și sunt bine fixate.
•	 Introduceți un acumulator nou (Tip AAA, LR03, 1.5 Volți) în sistemul de aprindere electrică (la grătarele cu aprindere electrică).
Dacă nu puteți pune în funcțiune grătarul după ce ați încercat măsurile menționate mai sus, contactați punctul dvs. de vânzare.
CONDIȚII DE GARANȚIE
1.	Garanție
	 Prin achiziționarea acestui produs OUTDOORCHEF de la un comerciant autorizat beneficiați, pe lângă produsul în sine, de o garanție din
partea producătorului DKB Household Switzerland AG („DKB“) de până la 3 ani, în conformitate cu prezentele dispoziții.
	 Garanția acoperă exclusiv remedierea defecțiunilor produse ca urmare a defectelor materiale și/sau de fabricație, în condițiile utilizării cores-
punzătoare demonstrabile a produsului.
2.	 Proceduri de utilizare a garanției
	 Verificați produsul imediat după recepție în ceea ce privește defecțiunile și funcționalitatea. Dacă produsul achiziționat prezintă vreo
defecțiune neașteptată, vă rugăm să respectați următoarea procedură (garanție Bring­
in):
•	 Adresați-vă distribuitorului* dvs. în termen de 30 de zile de la descoperirea defecțiunii, prezentând produsul/piesa, chitanța, numărul de
serie și codul articolului**
•	 Descrieți situația de fapt cu ajutorul produsului/piesei reclamate sau al fotografiei acesteia
•	 După examinarea defectului de către distribuitor sau de DKB, intră în vigoare garanția gratuită, conform Secțiunii 3 de mai sus (sub
rezerva cheltuielilor de transport și de expediție către primul cumpărător privat)
*	 O listă de parteneri comerciali puteți găsi pe site­
ul nostru web, la adresa OUTDOORCHEF.COM
**	 Numărul de serie şi numărul articolului pot fi luate de pe eticheta autocolantă de date de pe grill-ul dvs. (pentru aceasta vezi primul paragraf
	 din acest MANUAL DE INSTRUCŢIUNI).
Pagina: 155
OUTDOORCHEF.COM
156
3.	 Obiectul garanției
Garanția producătorului DKB se acordă începând de la data achiziționării produsului de către primul cumpărător privat al produsului respectiv.
Garanția se poate acorda numai după prezentarea chitanței în original.
Garanția se acordă sub forma reparației, a înlocuirii produsului, a înlocuirii pieselor defecte sau, dacă funcționalitatea produsului nu este afectată,
a unei reduceri a prețului produsului, după cum consideră de cuviință DKB. Este exclusă rezilierea contractului ca urmare a cazurilor de aplicare a
garanției. Pe durata reparațiilor este exclusă orice solicitare de înlocuire a produsului.
Efectuarea lucrărilor de garanție nu are ca efect nici prelungirea, nici reînnoirea perioadei de garanție. Piesele înlocuite trec în proprietatea firmei
DKB. În cazul înlocuirii produsului, perioada de garanție se reînnoiește.
Termenele de garanție sunt următoarele:
•	 3 ani pentru sfera emailată (partea inferioară și capacul) pentru corodare
•	 3 ani pentru grilajul emailat al grătarului, pentru corodare sau deteriorare prin ardere
•	 3 ani pentru toate piesele din oțel inoxidabil pentru corodare sau deteriorare prin ardere
•	 2 ani pentru toate defectele de fabricație/materiale
•	 Garanția în cazul unor deteriorări ale emailului se acordă numai dacă sesizarea se efectuează în termen de 30 de zile de la data achiziției.
Garanția se acordă numai pentru aparate noi, care nu au fost încă utilizate.
4.	 Neacordarea garanției
În cazurile prezentate în continuare, nicio defecțiune, adică niciun defect material sau de fabricație în sensul prezentelor dispoziții nu reprezintă,
respectiv nu constituie temei de acordare a garanției:
•	 Uzura obișnuită în cazul utilizării adecvate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a unei utilizări incorecte, necorespunzătoare sau în urma instalării, montării necorespunzătoare
și a încercărilor de reparare de către persoane neautorizate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a instrucțiunilor de exploatare/întreținere (de
exemplu, deteriorările cauzate de montarea sau curățarea necorespunzătoare a suprafeței emailate a pâlniei sau a grătarului, neefectuarea
testului de etanșeitate etc.).
•	 Neregularitățile, diferențele cromatice ale emailului, precum și defecțiunile minore (de exemplu, punctele de sprijin – necesare în procesul de
fabricație – de pe marginea inferioară a capacului sau de pe elementele de suspendare).
•	 Decolorările și deteriorările produsului (de exemplu, ale suprafeței vopsite) ca urmare a intemperiilor (inclusiv grindină), a depozitării necores-
punzătoare (fără protecție împotriva intemperiilor) a produsului sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
•	 Petele de rugină produse ca urmare a intemperiilor sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
•	 Defectele care nu limitează în mod vizibil utilizarea corespunzătoare sau utilitatea produsului.
•	 În general, în cazul pieselor predispuse la uzură precum grilajul grătarului, pâlnia, arzătorul, termometrul, aprinderea și acumulatorul, electro-
dul, cablul de aprindere, furtunul de gaze, regulatorul de presiune a gazelor, elementul de încălzire, reflectorul, folia de protecție din aluminiu
sau grilajul pentru cărbuni.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a modificărilor, a utilizării neconforme cu destinația sau a deteriorării intenționate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a întreținerii și reparațiilor necorespunzătoare.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a neefectuării întreținerii regulate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a transportului inițial.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a evenimentelor de forță majoră.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a uzurii în cadrul utilizării profesionale (hoteluri, gastronomie, evenimente etc.).
DKB exclude alte pretenții ale cumpărătorului în afara celor menționate în mod expres în aceste condiții de garanție, dacă nu există nicio
obligație sau răspundere legală obligatorie. Această dispoziție se aplică în mod special și în cazul solicitării de compensații pentru neîndeplinire,
pentru pagube secundare, profit pierdut și pagube produse în timpul transportului, care nu sunt comunicate comerciantului în termen de 30 de
zile de la primirea produsului.
Produsele OUTDOORCHEF fac obiectul unui proces de îmbunătățire permanentă. Prin urmare, modificările produselor se pot efectua fără
notificare prealabilă.
Marca înregistrată OUTDOORCHEF este reprezentată de următoarea companie:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Elveția
www.dkbrands.com
Pagina: 156
157
INFORMAȚII TEHNICE
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G
CE	 0063
Gaz	 Propan/Butan 30/31
Putere
- arzătorul mai mic	 1.20 kW
- arzătorul mai mare	 8.50 kW
consum de gaz	 702 g/h
28–30/37 mbar
- duză arzătorul mai mic	 0.55 mm/marcaj: BF
- duză arzătorul mai mare	 1.47 mm/marcaj: BT
50 mbari
- duză arzătorul mai mic	 0.48 mm/marcaj: AF
- duză arzătorul mai mare	 1.27 mm/marcaj: AT
Presiune gaz 	 Butan 28 mbari
	 Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată 	 Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maxim admis butelii de gaz	 Butan max. 7.5 kg
pe raftul grătarului	 Propan max. 7.5 kg
LEON 570 G
CE	 0063
Gaz	 Propan/Butan 30/31
Putere	 8.50 kW
consum de gaz	 612 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 	 1.47 mm/marcaj: BT
Duză (50 mbari) 	 1.27 mm/marcaj: AT
Presiune gaz 	 Butan 28 mbari
	 Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată 	 Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maxim admis butelii de gaz	 Butan max. 7.5 kg
pe raftul grătarului	 Propan max. 7.5 kg
AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G
CE	 0063
Gaz	 Propan/Butan 30/31
Putere	 5.40 kW
consum de gaz	 389 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 	 1.15 mm/marcaj: BN
Duză (50 mbari) 	 1.02 mm/marcaj: AN
Presiune gaz 	 Butan 28 mbari
	 Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată 	 Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maxim admis butelii de gaz	 Butan max. 7.5 kg
pe raftul grătarului	 Propan max. 7.5 kg
CITY 420 G
CE	 0063
Gaz	 Propan/Butan 30/31
Putere	 4.30 kW
consum de gaz	 315 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 	 1.02 mm/marcaj: BL
Duză (50 mbari) 	 0.88 mm/marcaj: AH
Presiune gaz 	 Butan 28 mbari
	 Propan 37 mbari
butelie de gaz recomandată 	 Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
arzătoare laterale
CE	 0063
Gaz	 Propan/Butan 30/31
Putere	 3.80 kW
consum de gaz	 276 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 	 0.98 mm/marcaj: BK
Duză (50 mbari) 	 0.85 mm/marcaj: AG
Presiune gaz 	 Butan 28 mbari
	 Propan 37 mbari
Suprafață suplimentară de grătar VENEZIA 570 G
CE	 0063BT3928
Gaz	 Propan/Butan 30/31
Putere	 8.60 kW
consum de gaz	 630 g/h
Duză (28–30/37 mbari) 	 0.98 mm/marcaj: BK
Duză (50 mbari) 	 0.88 mm/marcaj: AH
Presiune gaz 	 Butan 28 mbari
	 Propan 37 mbari
Categorii
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Aprindere electrică
Pentru funcționarea aprinderii electrice, aveți nevoie de un acumulator
(tip AAA, LR03, 1.5 Volți).
Recomandări pentru afișarea temperaturii
Eroarea afișată de termometru poate fi de +/- 10%.
Pagină de web
Mai multe informații, Recomandări și trucuri, rețete și toate
lucrurile pe care trebuie să le cunoașteți despre produsul
OUTDOORCHEF, le puteți găsi la adresa OUTDOORCHEF.COM

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Outdoorchef Geneva 570 G.

Pune o întrebare despre Outdoorchef Geneva 570 G

Ai o întrebare despre Outdoorchef Geneva 570 G dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Outdoorchef Geneva 570 G. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Outdoorchef Geneva 570 G cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.