manual Outdoorchef Easy Charcoal 570

Vezi mai jos un manual pentru Outdoorchef Easy Charcoal 570. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Outdoorchef
  • Produs: grătar
  • Model/denumire: Easy Charcoal 570
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română

Cuprins

Pagina: 2
3
Bruksanvisning 74
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –
annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
Návod k obsluze	 81
Před uvedením kulového grilu na dřevěné uhlí OUTDOORCHEF do provozu si prosím
pozorně přečtěte tento návod.
Instrukcja obsługi	 88
Przed uruchomieniem grilla kulistego OUTDOORCHEF na węgiel drzewny prosimy o
dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Instrucțiuni de utilizare 95
Înainte de a pune în funcţiune grătarul dumneavoastră cu recipient sferic OUTDOORCHEF,
încălzit cu cărbune vegetal, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare.
SV
CZ
PL
RO
Pagina: 94
95
Instrucțiuni de utilizare
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune grătarul dvs. cu bazin sferic cu mangal, tip OUTDOORCHEF.
Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații importante privind siguranța, utilizarea și întreținerea.
ATENȚIE: Grătarul cu bazin sferic cu mangal OUTDOORCHEF nu trebuie folosit ca şi vatră pentru foc.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă şi a măsurilor de prevedere poate duce la răniri grave. De aceea, înainte de punerea în
funcţiune a grătarului dvs., citiţi cu atenţie toate indicaţiile cuprinse în aceste instrucţiuni.
• Nu folosiţi în spaţii închise!
• Nu lăsați grătarul nesupravegheat în timpul funcționării.
• Înainte de utilizare, așezați grătarul, pe cât posibil, într-un loc ferit de vânt.
• Folosiţi numai substanţe de aprinderea grătarului din comerţ şi respectaţi indicaţiile de pe ambalaj.
• ATENȚIE! Pentru aprindere sau reaprindere nu folosiţi spirt sau benzină! Folosiţi doar ajutoare de aprindere conform EN 1860-3!
• Nu adăugaţi niciodată lichid de aprindere sau cărbune îmbibat cu lichide de aprindere peste cărbunele fierbinte sau cald.
• Păstrați o distanță de siguranță de 1,5 m față de materialele inflamabile.
• ATENȚIE! Ţineţi la distanţă copiii şi animalele de casă.
• ATENȚIE! Acest grătar se înfierbântă foarte tare şi nu trebuie mişcat în timpul funcţionării
• Aparatele care sunt echipate cu rotile nu vor fi deplasate pe suprafețe denivelate sau peste praguri!
• Îndepărtaţi cenuşa numai după ce s-a răcit complet.
• În timpul prăjirii şi la reglarea deschiderilor pentru aer, purtaţi întotdeauna mănuşi de grătar.
• Purtaţi haine corespunzătoare. Mânecile lungi şi largi iau foc repede.
IMPORTANT:
Începeţi prin a nota numărul de fabricaţie al grătarului dumneavoastră cu recipient sferic, încălzit cu cărbune vegetal pe spatele acestui
manual de utilizare. Găsiţi numărul pe cadrul rulant al grătarului şi pe ambalaj. Numărul de fabricaţie este important pentru desfăşurarea
fără probleme a consultărilor, comenzilor de piese de schimb şi a eventualelor pretenţii de garanţie.
Codul articolului și o descriere a grătarului dvs. cu bazin sferic, cu gaz le puteți găsi pe
Welcome Card, care este inclus în setul de documente.
Numărul de serie și codul articolului sunt importante pentru a nu avea probleme la obținerea de informații, la comandarea pieselor de
schimb și în cazul eventualelor reclamaţii de garanție. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații importante
privind siguranța, utilizarea și întreținerea.
LOGIN CARD
RO
Pagina: 95
OUTDOORCHEF.COM
96
MĂSURI ÎNAINTE DE ÎNCĂLZIRE
• Aşezaţi grătarul cu bazin sferic cu mangal OUTDOORCHEF pe o bază dreaptă şi sigură.
• Înainte de aprinderea cărbunelui, aveţi grijă de cuva pentru cenuşă să fie introdusă corect şi toate fantele de aerisire să fie deschise. Poziţia
deschiderilor de aerisire inferioare se poate vedea printr-o indicaţie pe cuva pentru cenuşă.
• Căldura poate fi reglată fără probleme prin deschiderea şi închiderea deschiderilor pentru ventilaţie: deschiderea măreşte temperatura, iar
închiderea o micşorează.
• OUTDOORCHEF recomandă: folosiţi cuburi de aprindere din comerţ şi hârtie pentru încălzirea grătarului, în locul lichidului de aprindere.
• Pentru a atinge o căldură ridicată şi constantă, OURDOORCHEF recomandă folosirea brichetelor de mangal de calitate în locul cărbunelui
obişnuit. Pe acestea, depozitaţi-le într-un loc uscat.
• Pentru grătarul cu bazin sferic cu mangal OUTDOORCHEF folosiţi următoarele cantităţi de umplere pentru pornire:
ÎNCĂLZIREA PENTRU GRĂTARE CU CĂRBUNE CU GRĂTAR DE APRINDERE
1. Înainte de aprinderea focului, îndepărtaţi tot ce este în interiorul grătarului (grilajul, pâlnia, cuva de zeamă, grălajul pentru cărbune) pentru a
exista suficient aer şi, astfel, să se asigure o putere optimă de ardere.
2. Introduceţi micul grilaj de aprindere, încărcaţi-l cu mici cuburi de aprindere din comert şi aprindeţi-le . Nu folosiţi lichide, cum ar fi benzină, spirt
sau alte ajutoare de ardere lichide. Nu adăugaţi niciodată lichid de aprindere sau cărbune îmbibat cu acesta peste cărbunele fierbinte sau cald.
3. Acum aşezaţi grilajul pentru cărbune şi acoperiţi-l cu brichete (pentru aceasta vezi cantitatea de umplere pentru pornire din capitolul
MĂSURI ÎNAINTE DE ÎNCĂLZIRE) . Aveţi grijă ca brichetele să nu stea pe sferă.
4. Lăsaţi cărbunele să ardă cu capacul deschis cca. 30-45 minute, până când arde incandescent, uniform şi este înconjurat de un strat alb.
Abia acum începeţi prăjirea.
420 250 grame
480 500 grame
570 850 grame
Pagina: 96
97
ÎNCĂLZIREA PENTRU GRĂTARE CU CĂRBUNE FĂRĂ GRĂTAR DE APRINDERE
1. Înainte de aprinderea focului, îndepărtaţi următoarele piese din interiorul grătarului (grilajul, pâlnia, cuva de zeamă) pentru a exista suficient
aer şi, astfel, să se asigure o putere optimă de ardere.
2. Ăncărcaţi grilajul pentru cărbune cu mici cuburi de aprindere din comert şi aprindeţi-le . Nu folosiţi lichide, cum ar fi benzină, spirt sau alte
ajutoare de ardere lichide. Nu adăugaţi niciodată lichid de aprindere sau cărbune îmbibat cu acesta peste cărbunele fierbinte sau cald.
3. Acoperiţi cuburile de aprindere cu brichete (pentru aceasta vezi cantitatea de umplere pentru pornire din capitolul MĂSURI ÎNAINTE DE
ÎNCĂLZIRE) . Aveţi grijă ca brichetele să nu stea pe sferă.
4. Lăsaţi cărbunele să ardă cu capacul deschis cca. 30–45 minute, până când arde incandescent, uniform şi este înconjurat de un strat alb.
Abia acum începeţi prăjirea.
DOUĂ GRĂTARE ÎN UNUL: DATORITĂ SISTEMULUI UNIC DE PÂLNIE EASY SLIDE
Secretul cu cărbunele: el se umple numai pe o parte. Astfel se poate lucra în acelaşi grătar cu două zone de temperatură diferite.
Datorită sistemului de pâlnie EASY SLIDE, produsul pentru prăjit se mută cu o singură mişcare cu mâna, de la căldura directă la
căldura indirectă. Căldura poate fi reglată optim printr-o deschidere de ventilaţie din capac şi una din partea de jos a sferei.
Grilajul rabatabil facilitează o completare comodă cu cărbuni şi în timpul prăjirii.
CĂLDURĂ DIRECTĂ CĂLDURĂ INDIRECTĂ
Frigerea și fierberea directă La frigere, fierbere și coacere indirectă
Aduceţi pâlnia EASY SLIDE în poziţia în care
deschiderea să fie deasupra cărbunelui.
Distribuiţi produsul de prăjit direct peste deschidere.
Rotiţi deschiderea pâlniei EASY SLIDE de pe
cărbune şi închideţi capacul.
Întreaga suprafaţă a grătarului poate fi folosită
acum pentru prăjirea indirectă.
Pagina: 97
OUTDOORCHEF.COM
98
MANUAL DE UTILIZARE PENTRU GRĂTARUL CU CĂRBUNE CU BAZIN SFERIC
1. Împrăştiaţi cărbunele astfel încât să fie acoperită numai o jumătate a grilajului, iar cuva de zeamă să poată fi aşezată în mijloc. A doua
jumătate a grilajului trebuie să rămână liberă, pentru ca, în timpul prăjirii:
a. să se atingă o alimentare optimă cu aer astfel încât să se dezvolte o căldură maximă şi
b. să se poată selecta simplu şi rapid căldura directă sau cea indirectă prin rotirea grilajului
(pentru aceasta vezi DOUĂ GRĂTARE ÎN UNUL: DATORITĂ SISTEMULUI UNIC DE PÂLNIE EASY SLIDE)
2. Acum aşezaţi cuva de zeamă în mijlocul grilajului de cărbune şi umpleţi-o cu cantitatea dorită se lichid.
3. Abia apoi intriduceţi pâlnia şi grilajul grătarului. Aveţi grijă ca partea rabatabilă a grilajului să stea deasupra deschiderii pâlniei, astfel încât
cele două came de sub grilajul grătarului să poată fi introduse fără probleme în găurile din pâlnie prevăzute pentru ele.
4. Rotiţi deschiderea pâlniei astfel încât să stea deasupra cărbunelui care arde. Astfel obţineţi o circulaţie optimă a aerului. Abia acum începeţi
prăjirea.
5. Supravegheaţi permanent dezvoltarea căldurii în grătarul dvs. înainte de a mai completa cu cărbune. Este necesară o dozare atentă pentru a
putea ţine sub control creşterea temperaturii. Pentru a proteja produsul de prăjit şi grătarul, nu trebuie atinse temperaturi mai mari de 300° C
(626° F). Temperaturile prea mari pot deforma piesele grătarului.
6. Grilajul rabatabil al grătarului uşurează completarea cu cărbune în timpul prăjirii. Rotiţi grilajul grătarului astfel încât partea rabatabilă să
stea deasupra deschiderii pâlniei. Completaţi cu brichete şi aşteptaţi cca. 5–10 minute cu capacul deschis, până când acestea au ajuns la
incandescenţă.
Pagina: 98
99
RECOMANDĂRI ŞI TRUCURI
Cu căldură indirectă
• Bucăți de friptură mai mari sau pui întregi: Datorită pâlniei EASY SLIDE, bucățile mai mari de carne nu mai trebuie să fie întoarse în timpul
frigerii. Căldura cărbunelui incandescent se ridică pe părțile interioare ale grătarului cu bazin sferic și se distribuie uniform pe toată sfera.
• Așezați mâncarea pregătită pentru grătar pe grilajul preîncălzit al grătarului peste partea închisă a pâlniei EASY SLIDE și închideți capacul.
Lăsați întotdeauna un spațiu între bucățile separate de carne.
• Prin închiderea capacului, mâncarea pregătită este uniform rumenită pe toate laturile și sucul rămâne în friptură.
• Pentru a nu lăsa nimic la întâmplare în ceea ce privește bucățile mai mari, vă recomandăm OUTDOORCHEF GOURMET CHECK – aparatul
de măsură pentru temperatura din mijlocul cărnii, pentru rezultate perfecte.
Cu căldură directă
• Bucăți de carne mai mici, cum sunt biftecul, cotletul și cârnații: Mâncarea pregătită pentru grătar se poziţionează pe grilajul preîncălzit al
grătarului, deasupra părţii deschise EASY SLIDE și se prăjește puţin cu capacul deschis. Rotiţi EASY SLIDE în aşa fel încât mâncarea
pregătită să nu mai stea deasupra cărbunelui incandescent şi prăjiţi-o până la final cu capacul închis.
• Pentru a obține rezultate optime pentru alimentele prăjite rapid, vă recomandăm GRILAJUL DE FONTĂ TURNATĂ CU 2 PĂRŢI
de la OUTDOORCHEF.
• Nu aşezaţi capacul fierbinte al grătarului pe gazon. La modelele fără balama pentru capac, resp. fără suport pentru capac, folosiţi cârligul care
se găseşte pe partea interioară a capacului pentru a-l agăţa de marginea jumătăţii inferioare a grătarului.
• Aveţi grijă ca în cuva de captare a grăsimii să se găsească permanent lichid.
• SFAT: pentru a proteja carnea de uscare, în cuva pentru zeamă poate fi pusă apă care se evaporă în timpul prăjirii. În locul apei, poate fi
folosit suc de fructe şi lemne aromatice, cum ar fi lemnul de viţă de vie sau de măr, care dau un gust delicios.
• Poziţia deschiderilor de aerisire inferioare se poate vedea uşor printr-o indicaţie pe cuva pentru cenuşă. ATENȚIE: În schimb, cursorul de
ventilaţie de pe capac trebuie să rămână permanent deschis în timpul prăjirii (vezi şi MANUALUL DE UTILIZARE PENTRU GRĂTARUL CU
CĂRBUNE CU BAZIN SFERIC)
• OUTDOORCHEF recpmandă să închideţi capacul în timpul prăjirii. Prin circulaţia aerului În interiorul grătarului, timpul de prăjire se scurtează
până la o treime.
• În timpul prăjirii şi la reglarea deschiderilor de ventilaţie, purtaţi întotdeauna mănuşi de grătar. Pentru întoarcerea alimentelor nu folosiţi
furculişa, ci un cleşte pentru carne bun şi suficient de lung, pentru a nu trebuie să înţepaţi carnea, iar aceasta să rămână zemoasă.
• Cu accesoriile potrivite, OUTDOORCHEF este și mai distractiv. Indiferent dacă este vorba despre frigere, gătire sau coacere: Lăsaţi libere
creativitatea şi bucuria de a experimenta.
Toate accesoriile pentru grătarul dvs. le găsiţi la OUTDOORCHEF.COM
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
• Dacă doriţi să înăbuşiţi cărbunele după prăjire, puneţi capacul şi închideţi toate deschiderile de ventilaţie. Nu folosiţi apă.
• Înainte de următoarea prăjire, îndepărtaţi întotdeauna toate resturile de cenuşă.
• Curăţaţi diversele grilaje cu o perie de grătar cu peri de alamă (nu peri de oţel). Nu folosiţi obiecte ascuţite sau detergenţi agresivi. Spălaţi
cuva de captare a grăsimii cu apă cu săpun sau curăţaţi-o cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
• Pentru a vă bucura cât se poate de mult de grătarul dvs., vă recomandăm următoarele:
• Tratați toate componentele din lemn, o dată pe an, cu un ulei pentru lemn - acesta previne formarea de fisuri.
• Protejați grătarul împotriva intemperiilor, după ce acesta s-a răcit complet, cu o calotă OUTDOORCHEF potrivită.
• Pentru a evita acumularea umidității, îndepărtați calota după ploaie. Calotele pot fi comandate la distribuitorul de grătare.
APLICAREA PRODUSULUI OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
IMPORTANT: grătarul nu trebuie să funcționeze în timpul curățării cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. De dragul mâinilor, purtați
mănuși și, eventual, ochelari. Pulverizați bine pe grătarul sau accesoriile călduțe și lăsați-l să acționeze timp de 15–30 de minute. Mai pulverizați o
dată pe suprafețele murdare, clătiți bine cu apă și lăsați să se usuce.
Pagina: 99
OUTDOORCHEF.COM
100
CONDIȚII DE GARANȚIE
1. Garanţie
Prin cumpărarea acestui produs OUTDOORCHEF de la un comerciant autorizat, aţi achiziţionat pe lângă garanţia produsului, şi o garanţie a
producătorului DKB Household Switzerland AG („DKB“) de până la 3 ani, conform prevederilor existente.
Garanția acoperă exclusiv remedierea defecțiunilor produse ca urmare a defectelor materiale și/sau de fabricație, în condițiile utilizării
corespunzătoare demonstrabile a produsului.
2. Procedură
Verificați produsul imediat după recepție în ceea ce privește defecțiunile și funcționalitatea. Dacă produsul achiziționat prezintă vreo
defecțiune neașteptată, vă rugăm să respectați următoarea procedură (garanție Bring­
in):
• Adresați-vă distribuitorului* dvs. în termen de 30 de zile de la descoperirea defecțiunii, prezentând produsul/piesa, chitanța, numărul de serie
și codul articolului**
• Descrieți situația de fapt cu ajutorul produsului/piesei reclamate sau al fotografiei acesteia
• După examinarea defectului de către distribuitor sau de DKB, intră în vigoare garanția gratuită, conform Secțiunii 3 de mai sus (sub rezer-
va cheltuielilor de transport și de expediție către primul cumpărător privat)
3. Obiectul garanţiei
Garanția producătorului DKB se acordă începând de la data achiziționării produsului şi este valabilă pentru primul cumpărător privat al produsului
respectiv. Garanția se poate acorda numai după prezentarea chitanței în original.
Garanția se acordă sub forma reparației, a înlocuirii produsului, a înlocuirii pieselor defecte sau, dacă funcționalitatea produsului nu este
afectată, a unei reduceri a prețului produsului, după cum consideră de cuviință DKB. Este exclusă rezilierea contractului ca urmare a cazurilor
de aplicare a garanției. Pe durata reparațiilor este exclusă orice solicitare de înlocuire a produsului.
Efectuarea lucrărilor de garanție nu are ca efect nici prelungirea, nici reînnoirea perioadei de garanție. Piesele înlocuite trec în proprietatea
firmei DKB. În cazul înlocuirii produsului, perioada de garanție se reînnoiește.
Termenele de garanţie sunt de:
• 3 ani pentru sfera emailată (partea inferioară și capacul) pentru corodare
• 3 ani pentru grilajul emailat al grătarului, pentru corodare sau deteriorare prin ardere
• 3 ani pentru toate piesele din oțel inoxidabil pentru corodare sau deteriorare prin ardere
• 2 ani pentru toate celelalte defecte de fabricație / de material
• Garanția în cazul unor deteriorări ale emailului se acordă numai dacă sesizarea se efectuează în termen de 30 de zile de la data achiziției.
Garanția se acordă numai pentru aparate noi, care nu au fost încă utilizate.
4. Neacordarea garanției
În cazurile prezentate în continuare, nicio defecțiune, adică niciun defect material sau de fabricație în sensul prezentelor dispoziții nu reprezintă,
respectiv nu constituie temei de acordare a garanției:
• Uzura obișnuită în cazul utilizării adecvate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a unei utilizări incorecte, necorespunzătoare sau în urma instalării, montării necorespunzătoare
și a încercărilor de reparare de către persoane neautorizate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a instrucțiunilor de exploatare/întreținere
(de exemplu, deteriorările cauzate de montarea sau curățarea necorespunzătoare a suprafeței emailate a pâlniei sau a grătarului, neefectuarea
testului de etanșeitate etc.).
• Neregularitățile, diferențele cromatice ale emailului, precum și defecțiunile minore (de exemplu, punctele de sprijin – necesare în procesul de
fabricație – de pe marginea inferioară a capacului sau de pe elementele de suspendare).
• Decolorările și deteriorările produsului (de exemplu, ale suprafeței vopsite) ca urmare a intemperiilor (inclusiv grindină), a depozitării
necorespunzătoare (fără protecție împotriva intemperiilor) a produsului sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
• Petele de rugină produse ca urmare a intemperiilor sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
• Defectele care nu limitează în mod vizibil utilizarea corespunzătoare sau utilitatea produsului.
• În general, în cazul pieselor predispuse la uzură precum grilajul grătarului, pâlnia, arzătorul, termometrul, aprinderea și acumulatorul, electrodul,
cablul de aprindere, furtunul de gaze, regulatorul de presiune a gazelor, elementul de încălzire, reflectorul, folia de protecție din aluminiu sau
grilajul pentru cărbuni.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a modificărilor, a utilizării neconforme cu destinația sau a deteriorării intenționate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a întreținerii și reparațiilor necorespunzătoare.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a neefectuării întreținerii regulate.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a transportului inițial.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a evenimentelor de forță majoră.
• Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a uzurii în cadrul utilizării profesionale (hoteluri, gastronomie, evenimente etc.).
* O listă de parteneri comerciali puteți găsi pe site­
ul nostru web, la adresa OUTDOORCHEF.COM
** Numărul de serie, precum și codul articolului le găsiți pe eticheta cu specificații tehnice de pe grătarul dvs.
(a se consulta în acest sens GRĂTARUL CU BAZIN SFERIC, CU CĂRBUNI)
Pagina: 100
101
DKB exclude alte pretenții ale cumpărătorului în afara celor menționate în mod expres în aceste condiții de garanție, dacă nu există nicio
obligație sau răspundere legală obligatorie. Această dispoziție se aplică în mod special și în cazul solicitării de compensații pentru neîndeplinire,
pentru pagube secundare, profit pierdut și pagube produse în timpul transportului, care nu sunt comunicate comerciantului în termen de
30 de zile de la primirea produsului.
Produsele OUTDOORCHEF fac obiectul unui proces de îmbunătățire permanentă. Prin urmare, modificările produselor se pot efectua fără
notificare prealabilă.
Marca înregistrată OUTDOORCHEF OUTDOORCHEF este reprezentată de următoarea companie:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Elveția
www.dkbrands.com
RECOMANDARE PENTRU AFIŞAREA TEMPERATURII
Eroarea afișată de termometru poate fi de +/- 10 %.
PAGINĂ WEB
Mai multe informații, recomandări și trucuri, rețete și toate lucrurile pe care trebuie să le cunoașteți despre produsele OUTDOORCHEF le
puteți găsi la adresa OUTDOORCHEF.COM
Instrucțiuni de utilizare MANGAL
2014_Art-Nr. 19.100.20

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Outdoorchef Easy Charcoal 570.

Pune o întrebare despre Outdoorchef Easy Charcoal 570

Ai o întrebare despre Outdoorchef Easy Charcoal 570 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Outdoorchef Easy Charcoal 570. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Outdoorchef Easy Charcoal 570 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.