manual Outdoorchef City 420 E

Vezi mai jos un manual pentru Outdoorchef City 420 E. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Outdoorchef
  • Produs: grătar
  • Model/denumire: City 420 E
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Cehă, Română

Cuprins

Pagina: 2
3
Bruksanvisning	74
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –
annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
Návod k obsluze	 81
Před uvedením elektrického kulového grilu OUTDOORCHEF do provozu si prosím pozorně
přečtěte tento návod.
Instrukcja obsługi	 88
Przed uruchomieniem grilla kulistego elektrycznego OUTDOORCHEF prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Instrucțiuni de utilizare 	 95
Înainte de a pune în funcțiune grătarul dumneavoastră electric cu recipient sferic
OUTDOORCHEF, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare.
SV
CZ
PL
RO
Pagina: 94
95
Instrucțiuni de utilizare
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune grătarul dvs. electric cu bazin sferic, OUTDOORCHEF.
GRĂTARUL ELECTRIC CU BAZIN SFERIC
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte să utilizați grătarul dvs. electric cu bazin sferic, OUTDOORCHEF.
Nerespectarea frazelor de pericol, avertismentelor și măsurilor de precauție menționate în aceste instrucțiuni poate provoca accidente grave,
deces sau daune materiale din cauza incendiilor sau exploziilor.
1.	 Serpentină de încălzire
2.	 Folie de protecție din aluminiu, detașabilă
3.	 Reflector de căldură
4.	 Tavă de colectare grăsime
5.	 Regulator de temperatură
6.	 Întrerupător principal
ATENȚIE: Electrocutare
Pentru acest aparat sunt valabile următoarele valori nominale: 230 Volți - 50/60 Hz
Putere: 2000 W
RO
Numărul de serie și codul articolului sunt importante pentru a evita problemele la obținerea de informații, la comandarea pieselor de
schimb și în cazul cererilor de garanție. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații importante privind
siguranța, utilizarea și întreținerea.
LOGIN CARD
IMPORTANT:
Începeți prin a nota numărul de serie al grătarului dvs. electric
cu bazin sferic de pe verso, pe acest manual de utilizare. Puteți
găsi acest număr sub regulatorul de temperatură și pe ambalaj.
Codul articolului și o descriere a grătarului dvs. electric cu bazin
sferic le puteți găsi pe Welcome Card, care este inclus în setul
de documente.
1
2
3
4
5
6
Pagina: 95
OUTDOORCHEF.COM
96
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
ATENȚIE:
•	 Nu utilizați cărbune vegetal sau alți carburanți inflamabili pentru acest grătar. Acest lucru poate provoca un incendiu. Din cauza focului,
structura grătarului poate deveni instabilă și grătarul se poate deteriora.
•	 Grătarul electric este destinat exclusiv utilizării în aer liber.
•	 Evitați contactul grătarului cu materiale inflamabile, cum ar fi hârtia, prosoapele, produsele chimice etc. și nu așezați grătarul în apropierea
unor obiecte ușor inflamabile, de exemplu perdele, pereți despărțitori, lemn, fân, arbuști uscați etc.
•	 Conectați și utilizați aparatul exclusiv conform instrucțiunilor de pe plăcuța de identificare.
•	 Utilizați aparatul numai atunci când cablul de alimentare, priza și aparatul nu prezintă deteriorări. Verificați aparatul înainte de fiecare utilizare.
Conectați întotdeauna elementul de încălzire la regulatorul de temperatură înainte să conectați cablul de alimentare la priză. Semnul „UP“ de
pe elementul de încălzire trebuie să fie vizibil.
•	 Conectați aparatul numai la o priză cu împământare.
•	 Nu puneți aparatul în funcțiune dacă priza este deteriorată.
•	 Asigurați­
vă că, în timpul funcționării grătarului, nu sunt conectate la același circuit electric și alte aparate cu consum mare de putere.
•	 Decuplați ștecărul după fiecare utilizare sau după o avarie. ATENȚIE: Trageți de ștecăr, nu de cablul de alimentare.
•	 ATENȚIE: Nu prindeți cablul de alimentare și nu îl frecați de muchii ascuțite, verificați-l periodic.
•	 Cablul de alimentare al acestui aparat nu poate fi înlocuit. La deteriorarea cablului de alimentare, aparatul se va arunca.
•	 Țineți cablul de alimentare departe de piesele fierbinți.
•	 Nu atingeți ștecărul cablului de alimentare cu mâinile umede.
•	 Utilizați grătarul exclusiv pe suprafețe orizontale și stabile.
•	 Nu deplasați grătarul în timp ce acesta este în funcțiune.
•	 Nu lăsați niciodată grătarul nesupravegheat în timpul funcționării.
•	 ATENȚIE: Componentele grătarului se pot încinge foarte tare. De aceea, țineți grătarul la distanță de copiii mici și de animalele de casă.
•	 Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
•	 Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția
cazului în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au primit instrucțiuni de la aceasta cu
privire la modul de utilizare a aparatului.
•	 La manipularea pieselor fierbinți, purtați mănuși de protecție.
•	 După oprire, aparatul rămâne fierbinte timp mai îndelungat. Fiți atent să nu vă ardeți și nu puneți obiecte pe grătar, fiindcă există pericol de incendiu.
•	 Țineți grătarul la o distanță de minim 3 m de bazinele cu apă, cum ar fi piscinele sau iazurile, astfel încât grătarul să nu fie stropit și să nu
cadă în apă.
•	 Nu utilizați grătarul când plouă, deoarece este un aparat electric.
•	 Pentru evitarea pericolelor, reparațiile efectuate la aparat sunt permise exclusiv serviciului pentru clienți oferit de partenerii comerciali sau de
service-urile oficiale.
•	 Este interzisă modificarea oricăror piese originale livrate de către producător.
•	 Dacă este nevoie, utilizați exclusiv cabluri prelungitoare cu împământare pentru un amperaj de minim 10 A (230 V) (secțiunea cablului de
minim 1.5 mm) și fiți atent ca nimeni să nu se împiedice de cablu și să nu răstoarne aparatul.
•	 Utilizați un cablu prelungitor cât se poate de scurt.
•	 Niciodată nu conectați între ele două sau mai multe cabluri prelungitoare.
•	 Nu amplasați cablul de alimentare peste porțiuni ale drumului de acces.
•	 Pentru curățare, nu introduceți niciodată grătarul, elementele de încălzire sau cablul de alimentare în apă sau în lichide. Pericol de accidentare,
de incendiu și de electrocutare.
•	 Dacă aparatul s-a umezit sau s-a udat, trageți imediat cablul de alimentare. Nu introduceți mâna în apă.
•	 Înainte de a demonta elementul de încălzire din grătar, extrageți ștecărul cablului de alimentare.
•	 Comutați regulatorul de temperatură și întrerupătorul principal pe , „O“, dacă nu utilizați grătarul, chiar și pentru perioade scurte de timp.
•	 Comutați regulatorul de temperatură pe , dacă nu utilizați grătarul, chiar și pentru perioade scurte de timp.
•	 În timpul utilizării grătarului, tava de colectare a grăsimii trebuie să fie întotdeauna introdusă.
•	 Curățați în mod regulat tava de colectare a grăsimii.
•	 Nu depozitați grătarul în aer liber.
•	 După utilizare, lăsați grătarul să se răcească complet înainte să-l curățați și să-l depozitați.
•	 Nu utilizați grătarul ca aparat de încălzire sau pentru uscarea unor obiecte de îmbrăcăminte ude.
•	 Niciodată nu utilizați grătarul în casă sau pentru gătitul obișnuit.
•	 Dacă apare o flacără, nu stingeți focul cu apă. Deconectați grătarul. Scoateți cablul de alimentare și așteptați până se răcește grătarul.
•	 Asigurați-vă întotdeauna că la priza utilizată există tensiunea corespunzătoare (230 V). În afară de aceasta, priza trebuie să fie adecvată
pentru o instalație cu un consum de putere de 2200 W.
Pagina: 96
97
•	 Utilizați grătarul exclusiv conform descrierii din manualul de utilizare. Toate celelalte moduri de utilizare ­nedescrise în prezentul manual de
utilizare – pot provoca incendii, electrocutări sau alte accidente și daune materiale.
•	 Acest aparat corespunde standardului tehnic și prevederilor de siguranță pentru aparate electrice.
•	 Nu utilizați grătarul dacă regulatorul de temperatură, cablul sau ștecărul este defect. Pentru achiziția unui regulator de temperatură de
schimb, adresați­
vă comerciantului dvs. Regulatorul de temperatură este conceput special pentru acest grătar.
AVANTAJELE GRĂTARULUI ELECTRIC CU BAZIN SFERIC OUTDOORCHEF
•	 Grătarul dvs. cu bazin sferic OUTDOORCHEF este o inovație în domeniul grătarelor electrice. Pelicula EASY REFLECT asigură o distribuție
uniformă a căldurii și permite, în caz de nevoie, utilizarea la temperaturi înalte de până la 300° C.
•	
•	 Grăsimea și marinata care se scurg se evaporă pe folia de protecție din aluminiu și dau mâncărurilor preparate gustul tipic de grătar.
•	 O folie de protecție detașabilă din aluminiu protejează pelicula EASY REFLECT de lichidul scurs.
•	 Lichidul scurs din mâncarea preparată se strânge în tava de colectare a grăsimii.
•	 Reglarea continuă a temperaturii permite și prepararea unor mâncăruri la temperaturi joase (roast beef, fripturi etc.).
FUNCȚIONAREA
•	 Aparatul nu este conceput pentru a fi utilizat de copii.
•	 Nu lăsați niciodată grătarul electric OUTDOORCHEF nesupravegheat în timpul funcționării.
•	 Este interzisă modificarea oricăror piese originale livrate de către producător.
•	 Orice modificare adusă grătarului poate provoca accidente.
•	 Înainte de utilizare, efectuați un control vizual al cablului, al ștecărului și al regulatorului elementului de încălzire, pentru a nu da semne de
deteriorare și uzură.
•	 La prima utilizare a grătarului poate fi emanat un ușor miros de material ars. Anumiți lubrifianți rămași în elementul de încălzire sunt arși.
Acest lucru nu afectează siguranța grătarului.
•	 Pentru a evita un incendiu sau electrocutarea, circuitele electrice sau prizele noi trebuie întotdeauna montate de un electrician autorizat.
•	 Prizele împământate în mod necorespunzător pot electrocuta.
•	 Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor. Dacă utilizarea cablului prelungitor este inevitabilă, folosiți un cablu prelungitor cât se
poate de scurt. Nu așezați îmbinările dintre cabluri pe sol și păstrați­
le uscate. Nu lăsați cablul să atârne peste colțurile mesei, ca să nu se
împiedice cineva de el și copiii să nu poată trage de cablu. Utilizați exclusiv cabluri prelungitoare autorizate pentru a fi folosite în aer liber.
•	 Curățați grilajul grătarului și spațiul de gătit după fiecare utilizare.
•	 Așezați grătarul electric cu bazin sferic pe o suprafață plană, stabilă, astfel încât să nu se poată răsturna. IMPORTANT: Nu amplasați aparatul
pe, sub sau în apropierea unor obiecte termosensibile sau inflamabile.
•	 Grătarele electrice OUTDOORCHEF nu sunt prevăzute pentru a fi montate pe autovehicule de agrement, rulote și/sau bărci!
•	 În timpul utilizării, întregul spațiu de gătit se încălzește foarte puternic. Nu lăsați niciodată grătarul nesupravegheat. Îndepărtați materialele
inflamabile pe o rază de 60 cm.
•	 Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă s-a depus grăsime pe tava de colectare a grăsimii. Îndepărtați grăsimea pentru ca aceasta să nu ia foc.
•	 Pentru a preveni electrocutarea, este INTERZIS să introduceți ștecărul, cablul, elementul de încălzire și regulatorul de temperatură în apă sau
în alte lichide.
•	 Nu lăsați cablurile electrice să atingă vreo suprafață fierbinte.
•	 Feriți suprafața grătarului de gaze și lichide inflamabile, cum ar fi benzina, alcoolul etc. și de alte materiale inflamabile.
•	 În timpul utilizării, grătarul trebuie să stea pe o suprafață plană și stabilă și este interzis ca în apropierea grătarului să se afle materiale inflamabile.
•	 Înainte de utilizare, desfășurați complet cablul de alimentare. Evitați contactul cablului cu spațiul de gătit sau cu capacul grătarului.
•	 Curățați toate piesele care vin în contact cu produsele alimentare.
•	 Nu mișcați grătarul electric OUTDOORCHEF în timpul funcționării sau când este fierbinte.
Pagina: 97
OUTDOORCHEF.COM
98
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
•	 Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de energie electrică, verificați dacă tensiunea de rețea corespunde indicației de pe plăcuța de identificare.
•	 Introduceți ștecărul cablului de alimentare într-o priză cu împământare (230 V). IMPORTANT: Nu prindeți cablul de alimentare. Nu lăsați
cablul de alimentare să atârne și fiți atent ca nimeni să nu se împiedice de acesta.
•	 Acest grătar electric OUTDOORCHEF nu este prevăzut pentru uz industrial.
ÎNAINTE DE FRIGERE
•	 Înainte de prima frigere curățați grilajul grătarului.
•	 Atenție, cablul de alimentare nu trebuie să fie conectat la rețea.
•	 Atenție, cablul nu trebuie să atingă grătarul fierbinte, respectiv capacul grătarului.
•	 Plasați tava de colectare a grăsimii în poziția prevăzută în bazinul sferic.
•	 Aplicați folia de protecție din aluminiu pe pelicula EASY REFLECT și introduceți­
o în grătar.
•	 Înlocuiți folia de protecție de pe EASY REFLECT, dacă aceasta este acoperită de resturi de grăsime.
•	 Introduceți elementul de încălzire, plăcuța „UP” (sus) de pe elementul de încălzire trebuie să fie vizibilă. Atenție, ranforsările transversale ale
elementului de încălzire trebuie să se așeze în canelurile potrivite și elementul de încălzire trebuie să fie complet fixat.
•	 Introduceți grilajul grătarului.
•	 Puneți capacul.
REGULATORUL DE TEMPERATURĂ
	
0
I :	 Întrerupător principal poziția O / I (pornit/oprit) = pornirea și oprirea grătarulu
	
ON
OFF :	 Regulator de temperatură: poziția OFF/ON
	 :	 taste de selectare a funcțiilor
	 :	 taste de selectare a funcțiilor
Poziția 1 = 70-90° C
Poziția 2 = 150–170° C
Poziția 3 = 170–190° C
Poziția 4 = 230–250° C
Poziția 5 = 250–280° C
Poziția 6 = 280–310° C
Poziția 7 = 310–350° C
ATENȚIE: Funcția „7” este destinată numai frigerii intensive și trebuie folosită exclusiv FĂRĂ CAPAC. În cazul în care capacul este închis,
aparatul se poate supraîncălzi
	 :	 Indicatoare luminoase:
•	 a.	 Dacă indicatorul luminos se aprinde intermitent, grătarul se încălzește.
•	 b.	 Dacă indicatorul luminos este aprins continuu, s­
a atins temperatura dorită.
1 2 3 4 5 6 7
ON
OFF
0
I
Pagina: 98
99
OPERAREA GRĂTARULUI
1.	 Asigurați­
vă că elementul de încălzire este introdus corect.
2.	 Introduceți ștecărul cablului de alimentare într­
o priză cu împământare.
3.	 ATENȚIE: Aparatul trebuie conectat la un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi (întrerupător diferențial), cu o intensitate
nominală a curentului vagabond de maxim 30 mA.
4.	 Comutați întrerupătorul principal pe „I”.
5.	 Comutați regulatorul de temperatură pe „ON” (pornit).
6.	 Indicatorul luminos de culoare verde pentru treapta 1 începe să lumineze intermitent și indică faptul că elementul de încălzire s-a încins.
7.	 Alegeți, după necesități, temperaturile dorite cu tastele săgeată > sau < de pe regulatorul de temperatură, reglând treptele 1–7 și lăsați
aparatul să se încălzească cu capacul închis, până când indicatorul luminos de culoare verde este aprins continuu, indicând astfel că s-a atins
temperatura dorită. Încălzirea durează, în funcție de treaptă, vânt și vreme, aproximativ 10–15 minute.
8.	 La treapta 7, grătarul se încălzește continuu. ATENȚIE: În această poziție trebuie să preparați mâncărurile EXCLUSIV CU CAPACUL DESCHIS.
9.	 În funcție de vânt și de vreme, poate fi necesară o adaptare a temperaturii cu regulatorul de temperatură, pentru a obține temperatura
potrivită pentru prepararea mâncărurilor.
Sfaturi și trucuri
•	 Cu ajutorul grătarului electric cu bazin sferic de la OUTDOORCHEF, puteți frige (cu și fără capac) și găti (cu capac).
•	 RECOMANDARE: Pentru a evita supraîncălzirea, acest aparat nu trebuie să fie acoperit cu materiale rigide sau flexibile, ca de exemplu tăvi
de aluminiu, folii de aluminiu sau alte materiale rezistente la căldură. Utilizarea unor astfel de articole sau materiale pe grilajul grătarului duce
la scăderea gradului de siguranță a produsului și ar putea provoca deteriorarea serioasă a acestuia.
•	 Cu accesoriile potrivite, gătitul cu OUTDOORCHEF este și mai distractiv. Indiferent dacă este vorba despre frigere sau gătire: Lăsați creativitatea și
pasiunea de a experimenta să zburde libere.
•	 Puteți găsi toate accesoriile pentru grătarul dvs. la OUTDOORCHEF.COM
DUPĂ FRIGERE
•	 Comutați regulatorul de temperatură pe „OFF” (oprit).
•	 Comutați întrerupătorul principal pe „O”.
•	 Când nu utilizați aparatul, scoateți întotdeauna ștecărul cablului de alimentare. Aparatul se deconectează de la rețea numai dacă se scoate
ștecărul cablului de alimentare. La deconectare trageți întotdeauna de ștecăr, nu de cablu.
•	 Curățați grilajul grătarului și tava de colectare a grăsimii după fiecare utilizare. Înainte de curățare, lăsați grătarul să se răcească complet.
CURĂȚAREA
•	 Înainte să începeți curățarea, comutați regulatorul de temperatură pe „OFF” (oprit).
•	 Comutați întrerupătorul principal pe „O”.
•	 Scoateți ștecărul cablului de alimentare din priză și lăsați grătarul să se răcească complet.
•	 ATENȚIE: Grătarul și elementele de încălzire cu cablul de alimentare nu se vor introduce niciodată în apă și nu se vor curăța sub jet de apă.
Preveniți orice contact al componentelor electrice cu apa.
•	 Ștergeți elementele de încălzire numai cu o lavetă ușor umezită și ștergeți-le ulterior cu o lavetă uscată moale.
•	 IMPORTANT: Nu utilizați detergenți și solvenți agresivi sau abrazivi pentru curățarea grătarului electric cu bazin sferic.
•	 Pentru curățarea grilajului folosiți o perie pentru grătar cu peri din alamă (nu cu peri din oțel). Nu utilizați obiecte ascuțite sau detergenți agresivi.
•	 Spălați tava de colectare grăsime cu apă cu săpun.
•	 Cea mai mare parte a grăsimii se evaporă sau picură pe folia de protecție din aluminiu și este condusă, astfel, în tava de colectare a grăsimii.
De aceea, înlocuiți periodic folia din aluminiu de pe EASY REFLECT, cel mai târziu când aceasta este acoperită cu resturi de grăsime.
•	 IMPORTANT: Dacă folia de protecție din aluminiu este curată, căldura emanată de jos este valorificată mult mai bine, ceea ce crește
calitatea frigerii!
•	 Pentru celelalte componente și pentru o curățare mai temeinică, utilizați un burete din nailon pentru veselă și apă cu săpun, în scopul de a
îndepărta toate resturile. Puteți utiliza și o soluție de curățat cuptoare.
•	 IMPORTANT: După fiecare curățare temeinică, lăsați grătarul să se usuce complet la treapta 6 (uscare prin ardere), fiindcă majoritatea
soluțiilor de curățat cuptoare au un miros puternic.
Pagina: 99
OUTDOORCHEF.COM
100
ÎNTREȚINEREA
•	 Cablul de alimentare trebuie verificat periodic pentru a nu da semne de uzură. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul defect.
•	 Înlocuiți periodic folia de protecție din aluminiu, pentru a asigura suficientă căldură emanată de jos și pentru a asigura o scurgere mai bună a
grăsimii, respectiv a resturilor.
•	 Pentru a evita deteriorările prin coroziune, ungeți cu ulei toate piesele din metal înainte de o depozitare îndelungată.
•	 Pentru prelungirea duratei de viață a grătarului dvs., vă recomandăm să îl protejați, după răcirea lui completă, cu o husă adecvată
OUTDOORCHEF, în scopul de a-l proteja de intemperii. Pentru a evita acumularea umidității, îndepărtați husa după încetarea ploii.
•	 Husele pot fi comandate la distribuitorul de grătare.
DEPOZITARE ȘI/SAU NEUTILIZARE
Dacă nu utilizați grătarul electric cu bazin sferic OUTDOORCHEF, comutați întrerupătorul principal în poziția „O” (oprit). Scoateți ștecărul
cablului de alimentare din priză și depozitați grătarul în casă.
SCOATEREA DIN UZ
Puteți preda gratuit aparatele uzate la un punct de comercializare, pentru ca acestea să fie scoase din uz în mod profesionist. Eliminați
neîntârziat aparatele la care ați constatat o defecțiune periculoasă și asigurați­
vă că acestea nu vor mai putea fi utilizate. Nu aruncați aparatele
împreună cu deșeurile menajere (protecția mediului înconjurător). Colectați separat deșeurile de acest tip, deoarece au un regim special.
CONDIȚII DE GARANȚIE
1.	Garanție
Prin achiziționarea acestui produs OUTDOORCHEF de la un comerciant autorizat beneficiați, pe lângă produsul în sine, de o garanție de
până la 3 ani din partea producătorului DKB Household Switzerland AG („DKB“), în conformitate cu prezentele dispoziții.
Garanția acoperă exclusiv remedierea defecțiunilor produse ca urmare a defectelor materiale și/sau de fabricație, în condițiile utilizării
corespunzătoare demonstrabile a produsului.
2.	 Proceduri de utilizare a garanției
Verificați produsul imediat după recepție în ceea ce privește defecțiunile și funcționalitatea. Dacă produsul achiziționat prezintă vreo
defecțiune neașteptată, vă rugăm să respectați următoarea procedură (garanție Bring­
in):
•	 Adresați-vă distribuitorului* dvs. în termen de 30 de zile de la descoperirea defecțiunii, prezentând produsul/piesa, chitanța, numărul de serie
și codul articolului**
•	 Descrieți situația de fapt cu ajutorul produsului/piesei reclamate sau al fotografiei acesteia
•	 După examinarea defectului de către distribuitor sau de către DKB, intră în vigoare garanția gratuită, conform Secțiunii 3 de mai sus
(sub rezerva cheltuielilor de transport și de expediție către primul cumpărător privat)
3.	 Obiectul garanției
Garanția producătorului DKB se acordă începând de la data achiziționării produsului de către primul cumpărător privat al produsului respectiv.
Garanția se poate acorda numai după prezentarea chitanței în original.
Garanția se acordă sub forma reparației, a înlocuirii produsului, a înlocuirii pieselor defecte sau, dacă funcționalitatea produsului nu este
afectată, a unei reduceri a prețului produsului, după cum consideră de cuviință DKB. Este exclusă rezilierea contractului ca urmare a cazurilor
de aplicare a garanției. Pe durata reparațiilor este exclusă orice solicitare de înlocuire a produsului.
Efectuarea lucrărilor de garanție nu are ca efect nici prelungirea, nici reînnoirea perioadei de garanție. Piesele înlocuite trec în proprietatea
firmei DKB. În cazul înlocuirii produsului, perioada de garanție se reînnoiește.
Termenele de garanție sunt următoarele:
•	 3 ani pentru sfera emailată (partea inferioară și capacul) pentru corodare
•	 3 ani pentru grilajul emailat al grătarului, pentru corodare sau deteriorare prin ardere
•	 3 ani pentru toate piesele din oțel inoxidabil pentru corodare sau deteriorare prin ardere
•	 2 ani pentru toate defectele de fabricație/materiale
•	 Garanția în cazul unor deteriorări ale emailului se acordă numai dacă sesizarea se efectuează în termen de 30 de zile de la data achiziției.
Garanția se acordă numai pentru aparate noi, care nu au fost încă utilizate.
*	 O listă de parteneri comerciali poate fi găsită pe site­
ul nostru web, la adresa OUTDOORCHEF.COM
**	 Numărul de serie, precum și codul articolului pot fi găsite pe eticheta cu specificații tehnice de pe grătarul dvs.
	 (a se consulta în acest sens GRĂTARUL ELECTRIC CU BAZIN SFERIC)
Pagina: 100
101
4.	 Neacordarea garanției
În cazurile prezentate în continuare, nicio defecțiune, adică niciun defect material sau de fabricație în sensul prezentelor dispoziții, nu
reprezintă, respectiv nu constituie temei de acordare a garanției:
•	 Uzura obișnuită în cazul utilizării adecvate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a unei utilizări incorecte, necorespunzătoare sau în urma instalării, montării necorespunzătoare
și a încercărilor de reparare de către persoane neautorizate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau a instrucțiunilor de exploatare/întreținere
(de exemplu, deteriorările cauzate de montarea sau curățarea necorespunzătoare a suprafeței emailate a pâlniei sau a grătarului, neefectuarea
testului de etanșeitate etc.).
•	 Neregularitățile, diferențele cromatice ale emailului, precum și defecțiunile minore (de exemplu, punctele de sprijin de pe marginea inferioară
a capacului sau de pe elementele de suspendare).
•	 Decolorările și deteriorările produsului (de exemplu, ale suprafeței vopsite) ca urmare a intemperiilor (inclusiv grindină), a depozitării
necorespunzătoare (fără protecție împotriva intemperiilor) a produsului sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
•	 Petele de rugină produse ca urmare a intemperiilor sau a utilizării necorespunzătoare a substanțelor chimice.
•	 Defectele care nu limitează în mod vizibil utilizarea corespunzătoare sau funcționalitatea produsului.
•	 În general, în cazul pieselor predispuse la uzură precum grilajul grătarului, pâlnia, arzătorul, termometrul, aprinderea și acumulatorul, electrodul,
cablul de aprindere, furtunul de gaze, regulatorul de presiune a gazelor, elementul de încălzire, reflectorul, folia de protecție din aluminiu sau
grilajul pentru cărbuni.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a modificărilor, a utilizării neconforme cu destinația sau a deteriorării intenționate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a întreținerii și reparațiilor necorespunzătoare.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a neefectuării întreținerii regulate.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a transportului inițial.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a evenimentelor de forță majoră.
•	 Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a uzurii în cadrul utilizării profesionale (hoteluri, gastronomie, evenimente etc.).
DKB exclude alte pretenții ale cumpărătorului în afara celor menționate în mod expres în aceste condiții de garanție, dacă nu există nicio
obligație sau răspundere legală obligatorie. Această dispoziție se aplică în mod special și în cazul solicitării de compensații pentru neîndeplinire,
pentru pagube secundare, profit pierdut și pagube produse în timpul transportului, care nu sunt comunicate comerciantului în termen de 30
de zile de la primirea produsului.
Produsele OUTDOORCHEF fac obiectul unui proces de îmbunătățire permanentă. Prin urmare, se pot aduce modificări produselor fără noti-
ficare prealabilă.
Marca înregistrată OUTDOORCHEF este reprezentată de următoarea companie:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Elveția
www.dkbrands.com
PAGINĂ DE WEB
Puteți găsi informații suplimentare, sfaturi și trucuri, rețete și toate lucrurile pe care trebuie să le cunoașteți despre produsul OUTDOORCHEF
la adresa OUTDOORCHEF.COM
Manual de utilizare grătar electric cu bazin sferic
2014_Art-Nr. 19.140.04

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Outdoorchef City 420 E.

Pune o întrebare despre Outdoorchef City 420 E

Ai o întrebare despre Outdoorchef City 420 E dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Outdoorchef City 420 E. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Outdoorchef City 420 E cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.