manual Outdoorchef CHELSEA 480 C

Vezi mai jos un manual pentru Outdoorchef CHELSEA 480 C. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Outdoorchef
  • Produs: grătar
  • Model/denumire: CHELSEA 480 C
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: Olandeză, Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Suedeză, Portugheză, Daneză, Polonez, Norvegiană, Finlandeză, Română, Turc, Slovacă, Grec, Maghiară, Sloven, Croat

Cuprins

Pagina: 105
OUTDOORCHEF.COM
106
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune grătarul dvs. cu bazin sferic cu mangal, tip OUTDOORCHEF.
Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații importante privind siguranța, utilizarea și întreținerea.
ATENŢIE: Grătarul cu bazin sferic cu mangal OUTDOORCHEF nu trebuie folosit ca şi vatră pentru foc.
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă şi a măsurilor de prevedere poate duce la răniri grave. De aceea, înainte de punerea în funcţiune
a grătarului dvs., citiţi cu atenţie toate indicaţiile cuprinse în aceste instrucţiuni.
•	 „Nu-l utilizaţi în spaţii închise”
•	 „ATENŢIE! Nu utilizaţi alcool sau benzină pentru aprindere sau re-aprindere! Utilizaţi aprinzătoare în conformitate
cu EN 1860-3”.
•	 „ATENŢIE! Îndepărtaţi copiii şi animalele de grătarul pentru prăjit”
•	 „ATENŢIE! Grătarul pentru prăjit va fi foarte firbinte, nu-l mutaţi în timpul funcţionării!”
•	 Nu lăsați grătarul nesupravegheat în timpul funcționării.
•	 Înainte de utilizare, așezați grătarul, pe cât posibil, într-un loc ferit de vânt.
•	 Folosiţi numai substanţe de aprinderea grătarului din comerţ şi respectaţi indicaţiile de pe ambalaj.
•	 Nu adăugaţi niciodată lichid de aprindere sau cărbune îmbibat cu lichide de aprindere peste cărbunele fierbinte sau cald.
•	 Păstrați o distanță de siguranță de 1,5 m față de materialele inflamabile.
•	 Aparatele care sunt echipate cu rotile nu vor fi deplasate pe suprafețe denivelate sau peste praguri!
•	 Îndepărtaţi cenuşa numai după ce s-a răcit complet.
•	 În timpul prăjirii şi la reglarea deschiderilor pentru aer, purtaţi întotdeauna mănuşi de grătar.
•	 Purtaţi haine corespunzătoare. Mânecile lungi şi largi iau foc repede.
•	 OUTDOORCHEF recomandă ca, înainte de prima utilizare, grătarul să fie încălzit și combustibilul să fie aprins cu cel puțin 30 de minute
înainte.
IMPORTANT:
Începeți prin a nota numărul de serie al grătarului dvs. cu bazin sferic cu mangal de pe verso, pe acest manual de utilizare. Puteți găsi acest
număr pe suportul grătarului și pe ambalaj. Numărul de fabricație este important pentru desfăşurarea fără probleme a consultărilor, comen-
zilor de piese de schimb şi a eventualelor cereri de garanție.
Codul articolului şi o descriere a grătarului dvs. cu bazin sferic cu mangal le puteți găsi pe
­
Welcome Card, care este inclus în setul de documente.
Numărul de serie și codul articolului sunt importante pentru a evita problemele la obținerea de informații, la comandarea pieselor de schimb
și în cazul cererilor de garanție. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Acesta conține informații importante privind siguranța, utiliza-
rea și întreținerea.
LOGIN CARD
ro
Pagina: 106
107
MĂSURI ÎNAINTE DE ÎNCĂLZIRE
•	 Aşezaţi grătarul cu bazin sferic cu mangal OUTDOORCHEF pe o bază dreaptă şi sigură.
•	 Înainte de aprinderea cărbunelui, aveţi grijă de cuva pentru cenuşă să fie introdusă corect
şi toate fantele de aerisire să fie deschise.
Poziţia deschiderilor de aerisire inferioare se poate vedea printr-o indicaţie pe cuva pentru
cenuşă.
•	 Căldura poate fi reglată fără probleme prin deschiderea şi închiderea deschiderilor pentru
ventilaţie: deschiderea măreşte temperatura, iar închiderea o micşorează.
•	 OUTDOORCHEF recomandă: folosiţi cuburi de aprindere din comerţ şi hârtie pentru încăl-
zirea grătarului, în locul lichidului de aprindere.
•	 Pentru a atinge o căldură ridicată şi constantă, OUTDOORCHEF recomandă folosirea bri-
chetelor de mangal de calitate în locul cărbunelui obişnuit. Pe acestea, depozitaţi-le într-un
loc uscat.
•	 Pentru grătarul cu bazin sferic cu mangal OUTDOORCHEF folosiţi următoarele cantităţi de
umplere pentru pornire:
Cărbunele sau brichetele potrivite pot fi găsite la distribuitorul dvs. OUTDOORCHEF.
ÎNCĂLZIREA PENTRU GRĂTARE CU CĂRBUNE CU GRĂTAR DE APRINDERE
1.	 Înainte de aprinderea focului, îndepărtaţi tot ce este în interiorul grătarului (grilajul, pâlnia,
cuva de zeamă, grilajul pentru cărbune) pentru a exista suficient aer şi, astfel, să se asigure
o putere optimă de ardere.
2.	 Introduceţi micul grilaj de aprindere, încărcaţi-l cu mici cuburi de aprindere din comert şi
aprindeţi-le. Nu folosiţi lichide, cum ar fi benzină, spirt sau alte ajutoare de ardere lichide.
Nu adăugaţi niciodată lichid de aprindere sau cărbune îmbibat cu acesta peste cărbunele
fierbinte sau cald.
3.	 Acum aşezaţi recipientul pentru cărbune şi acoperiţi-l cu brichete (pentru aceasta vezi
cantitatea de umplere pentru pornire din capitolul MĂSURI ÎNAINTE DE ÎNCĂLZIRE).
Aveţi grijă ca brichetele să nu stea pe sferă.
4.	 Lăsaţi cărbunele să ardă cu capacul deschis cca. 30-45 minute, până când arde
incandescent, uniform şi este înconjurat de un strat alb.
Abia acum începeţi prăjirea.
5.	 „Începeţi să gătiţi numai dacă s-a format un strat de cenuşă peste combustibil“
480 1.000 grame
570 1.500 grame
Pagina: 107
OUTDOORCHEF.COM
108
DOUĂ GRĂTARE ÎN UNUL: DATORITĂ SISTEMULUI UNIC DE PÂLNIE EASY SLIDE
Secretul cu cărbunele: el se umple numai pe o parte. Astfel se poate lucra în acelaşi grătar cu două zone de temperatură diferite.
Datorită sistemului de pâlnie EASY SLIDE, produsul pentru prăjit se mută cu o singură mişcare cu mâna, de la căldura directă la
căldura indirectă. Căldura poate fi reglată optim printr-o deschidere de ventilaţie din capac şi una din partea de jos a sferei.
Grilajul rabatabil facilitează o completare comodă cu cărbuni şi în timpul prăjirii.
MANUAL DE UTILIZARE PENTRU GRĂTARUL CU CĂRBUNE CU BAZIN SFERIC
1.	 Împrăştiaţi cărbunele astfel încât să fie acoperită numai o jumătate a grilajului, iar cuva
de zeamă să poată fi aşezată în mijloc. A doua jumătate a grilajului trebuie să rămână
liberă, pentru ca, în timpul prăjirii:
a.	să se atingă o alimentare optimă cu aer astfel încât să se dezvolte o căldură maximă
şi
b.	să se poată selecta simplu şi rapid căldura directă sau cea indirectă prin
rotirea grilajului (pentru aceasta vezi DOUĂ GRĂTARE ÎN UNUL: DATORITĂ
SISTEMULUI UNIC DE PÂLNIE EASY SLIDE)
2.	 Acum aşezaţi cuva de zeamă în mijlocul grilajului de cărbune şi umpleţi-o cu cantitatea
dorită se lichid.
3.	 Abia apoi introduceţi pâlnia şi grilajul grătarului. Aveţi grijă ca partea rabatabilă a
grilajului să stea deasupra deschiderii pâlniei, astfel încât cele două came de sub grilajul
grătarului să poată fi introduse fără probleme în găurile din pâlnie prevăzute pentru ele.
4.	 Rotiţi deschiderea pâlniei astfel încât să stea deasupra cărbunelui care arde. Astfel
obţineţi o circulaţie optimă a aerului. Abia acum începeţi prăjirea.
5.	 Supravegheaţi permanent dezvoltarea căldurii în grătarul dvs. înainte de a mai completa
cu cărbune. Este necesară o dozare atentă pentru a putea ţine sub control creşterea
temperaturii. Pentru a proteja produsul de prăjit şi grătarul, nu trebuie atinse temperaturi
mai mari de 300 °C (626 °F). Temperaturile prea mari pot deforma piesele grătarului.
6.	 Grilajul rabatabil al grătarului facilitează completarea cu cărbune în timpul prăjirii. Rotiţi
grilajul grătarului astfel încât partea rabatabilă să stea deasupra deschiderii pâlniei.
Completaţi cu brichete şi aşteptaţi cca. 5-10 minute cu capacul deschis, până când
acestea au ajuns la incandescenţă.
CĂLDURĂ DIRECTĂ CĂLDURĂ INDIRECTĂ
Frigerea și fierberea directă La frigere, fierbere și coacere indirectă
Aduceți pâlnia EASY SLIDE într-o poziție
în care deschiderea să fie deasupra cărbunilor.
Distribuiţi produsul de prăjit direct peste deschidere.
Rotiţi deschiderea pâlniei EASY SLIDE
de pe cărbune și închideți capacul.
Întreaga suprafaţă a grătarului poate fi folosită
acum pentru prăjirea indirectă
Pagina: 108
109
RECOMANDĂRI ŞI TRUCURI
Cu căldură indirectă
•	 Bucăți de friptură mai mari sau pui întregi: Datorită pâlniei EASY SLIDE, bucățile mai mari de carne nu mai trebuie să fie întoarse în timpul
frigerii. Căldura cărbunelui incandescent se ridică pe părțile interioare ale grătarului cu bazin sferic și se distribuie uniform pe toată sfera.
•	 Așezați mâncarea pregătită pentru grătar pe grilajul preîncălzit al grătarului peste partea închisă a pâlniei EASY SLIDE și închideți capacul.
Lăsați întotdeauna un spațiu între bucățile separate de carne.
•	 Prin închiderea capacului, mâncarea pregătită este uniform rumenită pe toate laturile şi sucul rămâne în friptură.
•	 Pentru a nu lăsa nimic la întâmplare în ceea ce priveşte bucăţile mai mari, vă recomandăm OUTDOORCHEF GOURMET CHECK– aparatul
de măsură pentru temperatura din mijlocul cărnii, pentru rezultate perfecte.
Cu căldură directă
•	 Bucăți de carne mai mici, cum sunt biftecul, cotletul și cârnații: Mâncarea pregătită pentru grătar se poziţionează pe grilajul preîncălzit al gră-
tarului, deasupra părţii deschise EASY SLIDE și se prăjește puţin cu capacul deschis. Rotiţi EASY SLIDE în aşa fel încât mâncarea pregătită
să nu mai stea deasupra cărbunelui incandescent şi prăjiţi-o până la final cu capacul închis.
•	 Pentru a obține rezultate optime pentru alimentele prăjite rapid, vă recomandăm GRILAJUL DE FONTĂ TURNATĂ CU 2 PĂRŢI de la
­OUTDOORCHEF.
•	 Nu aşezaţi capacul fierbinte al grătarului pe gazon. La modelele fără balama pentru capac, resp. fără suport pentru capac, folosiţi cârligul care
se găseşte pe partea interioară a capacului pentru a-l agăţa de marginea jumătăţii inferioare a bazinului sferic.
•	 Aveţi grijă ca în cuva de captare a grăsimii să se găsească permanent lichid.
•	 SFAT: pentru a proteja carnea de uscare, în cuva pentru zeamă poate fi pusă apă care se evaporă în timpul prăjirii. În locul apei, poate fi
folosit suc de fructe şi lemne aromatice, cum ar fi lemnul de viţă de vie sau de măr, care dau un gust delicios.
•	 Poziţia deschiderilor de aerisire inferioare se poate vedea printr-o indicaţie pe cuva pentru cenuşă. ATENŢIE: În schimb, cursorul de ventilaţie
de pe capac trebuie să rămână permanent deschis în timpul prăjirii (vezi şi MANUALUL DE UTILIZARE PENTRU GRĂTARUL CU BAZIN
SFERIC CU MANGAL)
•	 OUTDOORCHEF recomandă să închideţi capacul în timpul prăjirii. Prin circulaţia aerului În interiorul grătarului, timpul de prăjire se scurtează
până la o treime.
•	 În timpul prăjirii şi la reglarea deschiderilor pentru aer, purtaţi întotdeauna mănuşi de grătar. Pentru întoarcerea alimentelor nu folosiţi furculița,
ci un cleşte pentru carne bun şi suficient de lung, pentru a nu trebui să înţepaţi carnea, iar aceasta să rămână zemoasă.
•	 Cu accesoriile potrivite, OUTDOORCHEF este și mai distractiv. Indiferent dacă este vorba despre frigere, gătire sau coacere: Lăsați creativi-
tatea și pasiunea pentru experimentare să zburde libere.
•	 Puteți găsi toate accesoriile pentru grătarul dvs. la OUTDOORCHEF.COM
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
•	 Dacă doriţi să înăbuşiţi cărbunele după prăjire, puneţi capacul şi închideţi toate orificiile de ventilaţie. Nu folosiţi apă.
•	 Înainte de următoarea prăjire, îndepărtaţi întotdeauna toate resturile de cenuşă.
•	 Curăţaţi diversele grilaje cu o perie de grătar cu peri de alamă (nu peri de oţel). Nu folosiţi obiecte ascuţite sau detergenţi agresivi. Spălaţi
cuva de captare a grăsimii cu apă cu săpun sau curăţaţi-o cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
•	 Pentru a vă bucura cât se poate de mult de grătarul dvs., vă recomandăm următoarele:
•	 Protejaţi grătarul, după ce acesta s-a răcit complet, cu un capac OUTDOORCHEF potrivit, împotriva intemperiilor.
Pentru a evita acumularea umidității, îndepărtați husa după încetarea ploii. Husele pot fi comandate la distribuitorul de grătare.
UTILIZAREA OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
IMPORTANT: Grătarul nu trebuie să funcţioneze în timpul curăţării cu OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. De dragul mâinilor, purtaţi
mănuşi şi, eventual, ochelari. Pulverizați bine produsul pe grătarul sau accesoriile călduțe și lăsați-l să acționeze timp de 15-30 de minute. Mai
pulverizați o dată pe suprafețele murdare, clătiți bine cu apă și lăsați să se usuce.
ATENȚIE: Produsul OUTDOORCHEF Barbecue-Cleaner nu trebuie folosit pentru curățarea suprafețelor grunjoase.
Pagina: 109
OUTDOORCHEF.COM
1
10
GARANȚIE PENTRU CONSUMATOR
1. Garanție și raport cu privire la diversele drepturi ale cumpărătorului
Prin achiziționarea acestui produs OUTDOORCHEF de la un distribuitor autorizat, în calitatea dvs. de client final privat (consumator) veți primi
o garanție de producător de la DKB Household Switzerland AG („DKB“).
Garanția producătorului vă asigură dreptul de a solicita garanție de la garant, în conformitate cu prezentul acord. Dreptul de solicitare a garanției
se adaugă la celelalte drepturi contractuale sau legale. Aceste drepturi suplimentare nu sunt excluse sau limitate prin această garanție. Prin
urmare, vă puteți exercita celelalte drepturi contractuale sau legale în fața respectivei persoane răspunzătoare. Așadar, de exemplu cerințele
conforme cu legea privind răspunderea pentru produse nu sunt afectate de această garanție.
În calitatea dvs. de cumpărător, aveți posibilitatea, în mod special, să ridicați pretenții de garanție contractuală împotriva vânzătorului. De exemplu,
este posibilă rezilierea contractului de vânzare-cumpărare, dar numai cu vânzătorul, nu și a contractului cu DKB, în baza acestei garanții.
2. Părțile și condiții de oferire a garanției
Garantul este DKB. Beneficiarul garanție este orice client final, care cumpără un produs nou de la comerciantul autorizat, în scopuri personale.
Dovada achiziției se face prin prezentarea chitanței. Achiziție în scop personal înseamnă că produsul este cumpărat de o persoană fizică, în sco-
puri care, în principal, nu sunt asociate cu activități comerciale sau cu activități profesionale independente.
În cazul unei cereri de garanție identificabile, trebuie să revendicați garanția în termen de două luni, de la garant. În caz contrar, nu veți beneficia
de garanție. Pentru defectele evidente, această perioadă limitată începe de la primirea produsului. Prin urmare, DKB recomandă să examinați
produsul pentru defecte, imediat după primire.
3. Domeniu
Garanția este valabilă de la data cumpărării și se acordă în următoarele cazuri, cu condiția să nu fie o situație exceptată, în conformitate cu
alineatul 4:
•	 3 ani pentru sfera emailată (partea inferioară şi capacul) pentru corodare.
•	 3 ani pentru grilajul emailat al grătarului, pentru corodare sau deteriorare prin ardere.
•	 3 ani pentru toate piesele din oţel inoxidabil pentru corodare sau deteriorare prin ardere.
•	 Defecte ale emailului, înainte de prima utilizare
•	 2 ani pentru toate defectele de fabricație/materiale
Nu este considerat defect de funcționare sau defect semnificativ pentru dvs., în calitate de client, neregularitățile rezonabile, diferențele cro-
matice ale emailului sau defecțiunile minore, precum punctele de sprijin folosite în timpul producției pe marginea inferioară a capacului sau pe
elementele de suspendare.
Într-un caz de garanție, DKB va înlocui, la propria discreție, piesele deteriorate sau defecte sau produsul integral. În măsura în care acest lucru
este rezonabil pentru dvs., în calitate de client, un model poate fi înlocuit cu o variantă mai nouă, de exemplu cu modelul ulterior. În măsura în care
defectul nu afectează funcționalitatea produsului și în măsura în care acest lucru este rezonabil pentru dvs., în locul reparațiilor vi se pot oferi
compensații financiare adecvate.
Pe durata procesării garanției (verificare și o eventuală înlocuire), DKB nu este obligat să ofere un produs de schimb sau alte compensații.
Efectuarea lucrărilor de garanție nu are ca efect nici prelungirea, nici reînnoirea perioadei de garanție. Piesele înlocuite trec în proprietatea firmei
DKB. Numai în cazul înlocuirii produsului, perioada de garanţie se reînnoieşte.
Orice alte pretenții față de garant nu sunt acoperite de această garanție. Prin urmare, pretențiile dvs. din alte motive nu sunt excluse sau limitate
(consultați și punctul 1 de mai sus).
4. Neacordarea garanției
Garanția nu se acordă în următoarele cazuri:
•	 Uzura normală în condiții normale de utilizare, în special pentru piesele de uzură generale, cum ar fi pâlnia, arzătorul, termometrul, aprinderea
electrică și bateria, electrodul, cablul de aprindere, furtunul de gaz, regulatorul de presiune a gazului, radiatorul, reflectorul, folia de protecție
din aluminiu, grilajul grătarului sau grilajul pentru cărbune, grilajul de aprindere, precum și tava de colectare a grăsimii.
•	 Defecte ale emailului la dispozitivele uzate, cu condiția să se demonstreze că defectul era acolo înainte de prima utilizare.
•	Defecte și/sau pagube din cauza utilizării incorecte, a utilizării necorespunzătoare, în special ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de uti-
lizare, a instrucțiunilor de siguranță sau a instrucțiunilor de operare/întreținere (de exemplu, utilizarea de echipamentelor de exterior în spații
interioare, daunele cauzate de instalarea greșită, de curățarea necorespunzătoare a suprafeței emailate a pâlniei sau a grilajului de grătar,
de neefectuarea unui test de etanșeitate, în măsura în care acesta este recomandat în instrucțiunile de utilizare, de utilizarea unor substanțe
chimice nocive, de utilizarea în alt scop).
•	Defecte și/sau pagube generate de intervenția sau reparațiile efectuate de către persoane neautorizate de DKB.
•	Defectele și/sau pagubele cauzate de condiții meteorologice distructive (de exemplu, grindină sau fulgere).
•	Defectele și/sau pagubele provocate de vandalism sau prin deteriorarea intenționată sau din neglijență, în măsura în care acestea nu sunt
cauzate de DKB.
Pagina: 110
1
1
1
•	Defectele și/sau pagubele apărute în timpul transportului către cumpărător, cu excepția cazului în care transportul a fost organizat de către
garant.
•	Defectele și/sau pagubele produse ca urmare a evenimentelor de forță majoră.
•	Defectele și/ sau pagubele din cauza utilizării în mod profesional, în scopuri comerciale (de exemplu,. utilizarea la hotel sau restaurant).
5. Procesarea garanției
În caz de solicitare de garanție sunați-ne cât mai curând posibil sau contactați unul dintre distribuitorii noștri autorizați (lista cu distribuitori o găsiți
la www.outdoorchef.com) și comunicați-ne, pe lângă adresa dvs., dacă este posibil, produsul/piesa produsului, chitanța de achiziționare, numă-
rul de serie și numărul articolului (ambele pot fi găsite pe autocolantul de pe grătar; în acest scop, consultați prima secțiune a instrucțiunilor de
utilizare). Descrieți-ne defectul, prin intermediul unei fotografii. Pentru verificarea situației de garanție, aduceți produsul la distribuitor sau la noi
(garanție bring-in). În cazul în care este un caz de acordare a garanției, vă vom rambursa costurile de transport și transport maritim necesar și
obligatoriu, în caz contrar vă vom trimite produsul înapoi, pe cheltuiala dvs.
Marca înregistrată OUTDOORCHEF este reprezentată de următoarea companie
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Elveția| www.dkbrands.com
*	 O listă de parteneri comerciali puteţi găsi pe site­
ul nostru web, la adresa OUTDOORCHEF.COM
**	 Numărul de serie, precum și codul articolului le găsiți pe eticheta cu specificații tehnice de pe grătarul dvs.
	 (a se consulta în acest sens prima secțiune a acestor INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE).

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Outdoorchef CHELSEA 480 C.

Pune o întrebare despre Outdoorchef CHELSEA 480 C

Ai o întrebare despre Outdoorchef CHELSEA 480 C dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Outdoorchef CHELSEA 480 C. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Outdoorchef CHELSEA 480 C cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.