manual Microlife NC 150

Vezi mai jos un manual pentru Microlife NC 150. Toate manualele de pe ManualsCat.com pot fi vizualizate gratuit. Poți alege limba manualului pe care vrei să îl vezi folosind butonul „Selectează o limbă”.

  • Brand: Microlife
  • Produs: termometru
  • Model/denumire: NC 150
  • Tip fișier: PDF
  • Limbi disponibile: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuprins

Pagina: 19
18
Citiţi instrucţiunile cu atenţie înainte de a utiliza acest aparat.
Partea aplicată - de tip BF
Acest termometru Microlife este un produs de înaltă calitate, care
încorporează cea mai nouă tehnologie, fiind testat în concordanţă
cu standardele internaţionale. Cu tehnologia sa unică, acest
termometru poate oferi citiri sigure, fără interferenţe cauzate de
căldură, la fiecare măsurare. Instrumentul efectuează un autotest
de fiecare dată când este pornit, pentru a garanta întotdeauna
precizia specificată a măsurătorilor.
Acest termometru Microlife este destinat măsurării şi monitorizării
periodice a temperaturii corpului uman.
Acest termometru a fost testat clinic şi s-a dovedit a fi sigur şi
precis în cazul utilizării conform manualului său de utilizare.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie, astfel încât să înţe-
legeţi toate funcţiile sale şi informaţiile privind siguranţa.
Cuprins
1. Avantajele acestui termometru
• Măsurare în câteva secunde
• Utilizare multiplă (Gamă largă de măsurare)
• Precis şi sigur
• Plăcut şi uşor de utilizat
• Reapelarea citirilor multiple
• Sigur şi igienic
• Alarmă în caz de febră
2. Instrucţiuni de siguranţă importante
3. Cum măsoară temperatura acest termometru
4. Afişaje şi simboluri de control
5. Setarea datei, orei şi funcţiei alarmă/semnal sonor
6. Schimbarea între modul (de măsurare) Corp uman sau
Obiect
7. Instrucţiuni de utilizare
8. Comutare între grade Celsius şi Fahrenheit
9. Modul de reapelare a 30 citiri în Modul memorie
10. Mesaje de eroare
11. Curăţarea şi dezinfectarea
12. Înlocuirea bateriei
13. Garanţia
14. Specificaţii tehnice
15. www.microlife.com
Fișa garanţie (vezi coperta spate)
Microlife Termometru digital non-contact NC 150 RO
1 Senzor de măsurare
2 Lumină de control
3 Afişaj
4 Butonul START
5 Butonul Pornit/Oprit
6 Modul Switch
7 Capacul compartimentului pentru baterie
8 Butonul M (Memorie)
9 Toate segmentele afişate
AT Memoria
AK Gata pentru măsurare
AL Măsurare terminată
AM Modul Corp uman
AN Modul Obiect
AO Indicator baterie descărcată
AP Comutare între grade Celsius şi Fahrenheit
AQ Modul reapelare
AR Reapelarea ultimelor 30 citiri
AS Temperatura măsurată prea mare
BT Temperatura măsurată prea mică
BK Temperatura ambiantă prea mare
BL Temperatura ambiantă prea mică
BM Afişaj funcţie eroare
BN Afişaj gol
BO Baterie descărcată
BP Data/Ora
BQ Setarea funcţiei semnal sonor
BR Înlocuirea bateriei
A se păstra la loc uscat
Pagina: 20
19
NC 150 RO
1. Avantajele acestui termometru
Măsurare în câteva secunde
Tehnologia în infraroşu, tehnologie inovativă, permite măsurarea
temperaturii chiar fără a atinge obiectele. Acest lucru garantează
securitatea şi igiena măsurătorii în secunde.
Utilizare multiplă (Gamă largă de măsurare)
Acest termometruoferăogamălargădemăsurare,dela0 - 100,0 °C
/ 32,0 - 212,0 °F; cu alte cuvinte, aparatul poate fi utilizat ca termo-
metru pentru a măsura temperatura corpului, dar poate fi utilizat de
asemenea pentru a măsura temperatura suprafeţei următoarelor
obiecte:
• Temperatura la suprafaţa laptelui din biberonul bebeluşului
• Temperatura la suprafaţa apei din baia bebeluşului
• Temperatura ambiantă
Precis şi sigur
Construcţia remarcabilă a sondei de măsurare, care include un
senzor modern de infraroşii, asigură precizia şi siguranţa fiecărei
măsurători.
Plăcut şi uşor de utilizat
• Design-ul ergonomic permite utilizarea simplă şi uşoară a
termometrului.
• Acest termometru poate fi utilizat chiar şi în cazul unui copil
dormind, fără a fi nevoie de trezirea acestuia.
• Acest termometru este rapid şi de aceea adecvat utilizării la copii.
Reapelarea citirilor multiple
Utilizatorii pot să revadă ultimele 30 citiri cu ora şi data atunci când
intră în modul reapelare, permiţând astfel urmărirea eficientă a
variaţiilor de temperatură.
Sigur şi igienic
• Fără contact direct cu pielea.
• Nu există risc de spargere a sticlei sau a ingerării cu mercur.
• Complet sigur pentru utilizare la copii.
Alarmă în caz de febră
10 bip-uri scurte şi o lumină de fond roşie a ecranului avertizează
pacientul că are temperatura egală cu sau mai mare de 37,5 °C.
2. Instrucţiuni de siguranţă importante
• Urmați instrucțiunile de utilizare. Acest document oferă informații
importanteprivindfuncționarea și siguranța dispozitivului. Citiți cu
atenție acest document înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-
l pentru a fi utilizat în viitor.
• Acest instrument poate fi utilizat numai pentru scopul descris în
această broşură. Producătorul nu poate fi făcut răspunzător
pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă.
• Nu introduceţi niciodată acest instrument în apă sau în alte
lichide. Pentru curăţare vă rugăm să urmaţi instrucţiunile
din secţiunea «Curăţarea şi dezinfectarea».
• Nu utilizaţi instrumentul dacă aveţi impresia că este deteriorat
sau observaţi ceva neobişnuit la el.
• Nu demontaţi niciodată instrumentul.
• In primele faze ale febrei poate să apară un efect fiziologic
normal denumit vasoconstricţie, având ca rezultat răcirea pielii.
Din acest motiv, temperatura măsurată cu acest termometru
poate fi neobişnuit de mică.
• Dacă rezultatul măsurării nu corespunde stării pacientului sau
este anormal de mic, repetaţi măsurătoarea la fiecare 15 minute
sau verificaţi-l printr-o altă măsurare a temperaturii corpului.
• Acest instrument include componente sensibile şi trebuie tratat
cu atenţie. Respectaţi condiţiile de păstrare şi funcţionare
descrise în secţiunea «Specificaţii tehnice»!
• Aveţi grijă să nu lăsaţi instrumentul nesupravegheat la îndemâna
copiilor; unele părţi componente sunt suficient de mici pentru a
putea fi înghiţite.
• Nu utilizaţi instrumentul în apropierea câmpurilor electromag-
netice puternice, cum ar fi telefoane mobile sau instalaţii radio.
Păstraţi distanţa minimă de 3,3 m de la aceste dispozitive cînd
folosiţi instrumentul.
• Protejaţi-l împotriva:
- temperaturilor extreme
- impactului şi căderii
- murdăriei şi prafului
- razelor solare directe
- căldurii şi frigului
• În cazul în care instrumentul urmează a nu fi utilizat o perioadă
mai lungă de timp, bateriile trebuie scoase.
 ATENŢIE: Rezultatul obţinut în urma măsurării cu acest
dispozitiv nu este un diagnostic! Nu înlocuiește necesitatea
consultării unui medic, mai ales dacă nu corespunde simpto-
melor pacientului. Nu vă bazați numai pe rezultatele măsură-
torilor, luați în considerare întotdeauna alte simptome
potențiale și reacția pacientului. Contactarea medicului sau
ambulanței este recomandată dacă este necesar.
Pagina: 21
20
3. Cum măsoară temperatura acest termometru
Acest termometru măsoară energia infraroşie radiată de pielea
frunţii, dar şi pe cea radiată de obiecte. Această energie este
colectată prin intermediul lentilelor şi convertită într-o valoare de
temperatură.
4. Afişaje şi simboluri de control
• Toate segmentele afişate 9: Apăsaţi butonul Pornit/Oprit 5
pentru a porni aparatul, toate segmentele vor fi afişate timp de
1 secundă.
• Gata pentru măsurare AK: Când aparatul este gata pentru măsu-
rare, pictograma «°C» sau «°F» va clipi continuu; în acelaşi timp
se va afişa pictograma modului de măsurare (corp sau obiect).
• Măsurare terminată AL: Citirea va apărea pe afişaj 3 împreună
cu pictograma «°C» sau «°F» şi cu cea a modului de măsurare,
afişate neîntrerupt. Aparatul este gata pentru următoarea măsu-
rare imediat ce pictograma «°C» sau «°F» clipeşte din nou.
• Indicator baterie descărcată AO: Acest semn «» va clipi
continuu pentru a reaminti utilizatorului să înlocuiască bateriile.
5. Setarea datei, orei şi funcţiei alarmă/semnal sonor
Setarea datei şi orei
1. După introducerea bateriilor, numărul anului clipeşte BP pe
ecran. Puteţi seta anul apăsând butonul START 4. Pentru a
confirma şi apoi a trece la setarea lunii, apăsaţi butonul M 8.
2. Apăsaţi butonul START 4 pentru a seta luna. Apăsaţi butonul
M 8 pentru a confirma şi a seta ziua.
3. Urmaţi paşii de mai sus pentru a seta ziua, 12 sau 24 ore, apoi
ora şi minutele.
4. După ce aţi setat minutele şi aţi apăsat butonul M 8 pentru
confirmare, data şi ora vor fi afişate pe ecran.
 Dacă nici un buton nu este apăsat timp de 20 secunde,
aparatul comută automat pe modul gata pentru măsurare AK.
 Anularea setării orei: Apăsaţi butonul Pornit/Oprit 5 în
timpul setării orei. Se va afişa simbolul Datei/Orei, cu «--:--».
Apoi apăsaţi butonul Pornit/Oprit 5 pentru a începe măsu-
rarea. Dacă nu întreprindeţi nici o altă acţiune în următoarele
20 secunde, aparatul se va închide automat.
 Modificarea datei sau orei curente: Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul M 8 timp de aproximativ 3 secunde, până
când numărul anului BP începe să clipească. Acum puteţi
introduce noile setări, aşa cum este descris mai sus.
Setarea funcţiei semnal sonor
1. Cu aparatul oprit, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Pornit/Oprit 5
timp de 5 secunde pentru a seta funcţia beeper BQ.
2. Apăsaţi din nou butonul Pornit/Oprit 5 pentru a activa sau nu
funcţia beeper. Aceasta este activă atunci când simbolul
beeper BQ nu este tăiat cu două linii.
 Dacă nici un buton nu este apăsat timp de 5 secunde,
aparatul comută automat pe modul gata pentru măsurare AK.
6. Schimbarea între modul (de măsurare) Corp uman
sau Obiect
Pentru a schimba din modul Corp uman în modul Obiect împingeţi
comutatorul Switch 6 la marginea termometrului în jos. Pentru a
trece înapoi în modul Corp uman împingeţi comutatorul Switch înapoi.
7. Instrucţiuni de utilizare
Măsurarea în modul Corp uman
1. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit 5. Afişajul 3 este activat pentru
a afişa toate segmentele timp de 1 secundă.
2. Când pictograma «°C» sau «°F» clipeşte, se aude un bip şi
termometrul este gata de utilizare AK.
3. Poziţionaţi termometrul în centrul frunţii la o distanţă nu
mai mare de 5 cm. Dacă zona respectivă este acoperită cu
păr, transpirată sau murdară, îndepărtaţi mai întâi obstacolul
pentru a îmbunătăţi precizia măsurării.
4. Apăsaţi butonul START 4 și asiguraţi-vă că lumina albastră
activată este orientată spre centrul frunţii. După 3 secunde un
semnal sonor lung va semnala finalizarea măsurătorii.
5. Citiţi temperatura măsurată pe ecran.
Măsurarea în modul Obiect
1. Urmaţi paşii 1-2 de mai sus, după care fixaţi termometrul la
centrul obiectului la o distanţă nu mai mare de 5 cm. Apăsaţi
butonul START 4. După 3 secunde un semnal sonor lung va
semnala finalizarea măsurătorii.
2. Citiţi temperatura măsurată pe ecran.
 NOTĂ:
• Pacientul şi termometrul trebuie să stea la temperatura
camerei cel puţin 30 de minute.
• Nu măsuraţi temperatura unui sugar în timpul sau imediat după
alăptare.
• Nu utilizaţi termometrul în medii cu umiditate ridicată.
Pagina: 22
21
NC 150 RO
• Pacienţii nu vor bea, mânca şi nu vor face exerciţii fizice înainte
de / în timpul măsurătorii.
• Nu îndepărtaţi instrumentul de pe zona de măsurare înainte de
a auzi bip-ul de final.
• 10 bip-uri scurte şi o lumină de fond roşie a ecranului avertizează
pacientul că are temperatura egală cu sau mai mare de 37,5 °C.
• Măsuraţi întotdeauna temperatura în acelaşi loc, întrucât valo-
rile de temperatură pot varia de la o zonă la alta.
• Doctorii recomandă măsurarea temperaturii rectale la sugarii
pana la 6 luni, deoarece alte tipuri de măsurare a temperaturii
ar putea da rezultate ambigue. Dacă folosiţi un termometru non
contact pentru sugari, vă recomandăm să verificaţi măsurarea
temperaturii şi prin metoda rectală.
• În următoarele situaţii se recomandă să fie măsurată temperatura
de trei ori şi cea mai mare valoare să fie luată în considerare:
1. Copii cu vârsta sub trei ani cu un sistem imunitar compromis
şi la care prezenţa sau absenţa febrei este critică.
2. În cazul în care utilizatorul învaţă cum să utilizeze termometrul
pentru prima dată, până se familiarizează cu instrumentul şi
obţine citiri corecte.
3. Dacă valoarea măsurată este surprinzător de mică.
• Măsurarea temperaturii în diferite zone ale corpului uman
nu trebuie comparate, deoarece temperatura corpului
variază de la o zonă la alta chiar şi pe parcursul zilei, fiind
cea mai mare seara şi cea mai mică înainte de trezire.
Temperatura normală a corpului:
- Axilar: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Oral: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Rectal: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Comutare între grade Celsius şi Fahrenheit
Acest termometru poate afişa temperatura măsurată fie în grade
Celsius, fie Fahrenheit. Pentru a comuta afişajul între °C şi °F,
trebuie doar să stingeţi aparatul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
START 4 timp de 5 secunde; Când nu mai ţineţi apăsat butonul
START 4 după 5 secunde, scala curentă de măsurare (picto-
grama «°C» sau «°F») va clipi pe afişaj AP. Comutaţi scala de
măsurare între °C şi °F prin apăsarea butonului START 4 din
nou. După ce scala de măsurare a fost aleasă, aşteptaţi 5 secunde
şi aparatul va intra automat în modul gata de măsurare.
9. Modul de reapelare a 30 citiri în Modul memorie
Acest termometru memorează 30 măsurări, cu data şi ora la care
au fost făcute.
• Modul reapelare AQ: Apăsaţi butonul M 8 pentru a intra în
Modul reapelare când aparatul este oprit. Pictograma memoriei
«M» clipeşte.
• Citirea 1 - ultima citire AR: Apăsaţi şi eliberaţi butonul M 8
pentru a reapela ultima citire. Se afişează 1 împreună cu picto-
grama memoriei.
• Citirea 30 - citiri succesive: Apăsaţi şi eliberaţi în mod repetat
butonul M 8 pentru a reapela ultimele 30 citiri, una după alta.
Apăsând şi eliberând butonul M 8 în continuare după ce ultimele
30 citiri au fost reapelate, se va relua secvenţa de mai sus de la
citirea 1.
10.Mesaje de eroare
• Temperatura măsurată prea mare AS: Se afişează «H» dacă
temperatura măsurată este mai mare de 42,2 °C / 108,0 °F în
modul corp uman sau 100 °C / 212 °F în modul obiect.
• Temperatura măsurată prea mică BT: Se afişează «L» dacă
temperatura măsurată este mai mică de 34,0 °C / 93,2 °F în
modul corp uman sau 0 °C / 32 °F în modul obiect.
• Temperatura ambiantă prea mare BK: Se afişează «H»
împreună cu în cazul în care temperatura ambiantă este
mai mare de 40,0 °C / 104,0 °F.
• Temperatura ambiantă prea mică BL: Se afişează «L»
împreună cu dacă temperatura ambiantă este mai mică de
16,0 °C / 60,8 °F în modul corp uman sau 5,0 °C / 41,0 °F în
modul obiect.
• Afişaj funcţie eroare BM: Sistemul funcţionează defectuos.
• Afişaj gol BN: Vă rugăm verificaţi dacă bateriile au fost montate
corect. De asemenea verificaţi polaritatea bateriilor (<+> şi <->).
• Indicator baterie descărcată BO: Dacă acest semn «» este
singurul semn care apare pe ecran bateriile trebuie înlocuite
imediat.
11.Curăţarea şi dezinfectarea
Utilizaţi un tampon cu alcool sau o cârpă înmuiată în alcool izopro-
pilic 70% pentru a curăţa carcasa termometrului şi sonda de măsu-
rare. Aveţi grijă să nu pătrundă nici un fel de lichid în interiorul
termometrului. Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare abrazivi,
diluanţi sau benzen pentru curăţare, şi nu introduceţi niciodată
Pagina: 23
22
instrumentul în apă sau alte lichide de curăţare. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi suprafaţa lentilelor sondei de măsurare şi afişajul.
12.Înlocuirea bateriei
Acest aparat se livrează cu 2 baterii noi long-life de 1,5 volti
mărimea AAA. Bateriile trebuie schimbate când semnul «» BO
este singurul semn care apare pe ecran.
Scoateţi capacul bateriei BR glisând-o în direcţia prezentată.
Înlocuiţi bateriile – verificaţi polaritatea corectă aşa cum prezintă
simbolurile din interiorul compartimentului.
Bateriile şi instrumentele electronice trebuie salubrizate în
concordanţă cu reglementările locale în vigoare, şi nu
împreună cu deşeurile menajere.
13.Garanţia
Acest instrument are o perioadă de 5 ani garanţie de la data achi-
ziţionării. Garanţia este valabilă doar la prezentarea fişei de
garanţie completată de distribuitor (vezi verso) care să confirme
data cumpărării, sau cu chitanţa/factura de cumpărare.
• Garanţia acoperă instrumentul, în timp ce bateria şi ambalajul
nu sunt incluse.
• Deschiderea sau modificarea instrumentului anulează garanţia.
• Garanţia nu acoperă daunele cauzate de manipularea necores-
punzătoare, baterii descărcate, accidente sau nerespectarea
instrucţiunilor de utilizare.
Vă rugăm contactaţi Service-ul Microlife.
14.Specificaţii tehnice
Acestdispozitiv îndeplineşte cerinţeleDirectivei 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.
În conformitate cu «Medical Product User Act» (Legea utilizatorilor
de instrumente medicale), se recomandă o verificare tehnică de
două ori pe an în cazul utilizatorilor profesionişti. Vă rugăm respec-
taţi reglementările în vigoare privind salubrizarea.
15.www.microlife.com
Informaţii detaliate pentru utilizatori cu privire la termometrele şi
aparatele noastre de măsurare a presiunii arteriale, precum şi
despre serviciile noastre pot fi găsite la www.microlife.com.
Tip: Termometru digital non-contact NC 150
Domeniul de
măsurare:
Modul Corp uman: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Modul Obiect: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Rezoluţie: 0,1 °C / °F
Precizia
măsurătorii:
Laborator:
±0,2 °C, 36,0 ∼ 39,0 °C / ±0,4 °F, 96,8 ∼ 102,2 °F
Afişaj: LCD (cu cristale lichide), 4 cifre plus pictograme
speciale
Sunete: Aparatul este pornit şi gata de măsurare: 1 bip scurt.
Terminarea măsurătorii: 1 bip lung (1 sec.) dacă
valoarea rezultată este mai mică de 37,5 °C /
99,5 °F, 10 bip-uri scurte dacă valoarea rezultată
este mai mare sau egală cu 37,5 °C / 99,5 °F.
Eroare de sistem sau defecţiune: 3 bip-uri scurte.
Memoria: 30 valori memorate, cu data şi ora la care au fost
făcute.
Lumina de
fond:
Afişajul se va colora în VERDE timp de 1 secundă,
la pornirea instrumentului.
Afişajul se va colora în VERDE timp de 5 secunde,
la terminarea unei măsurători cu o valoare mai
mică de 37,5 °C / 99,5 °F.
Afişajul se va colora în ROŞU timp de 5 secunde,
la terminarea unei măsurători cu o valoare egală
sau mai mare de 37,5 °C / 99,5 °F.
Condiții de
funcţionare:
Modul Corp uman: 15 - 40,0 °C / 59 - 104,0 °F
Modul Obiect: 5 - 40,0 °C / 41 - 104,0 °F
Condiţii de
păstrare:
-25 - +55 °C / -13 - +131 °F
15 - 95 % umiditate relativă maximă
Oprire
automată:
La aproximativ 1 minut după efectuarea ultimei
măsurători.
Bateria: 2 baterii alcaline de 1,5V; format AAA
Durata de
viaţă baterie: aprox. 2000 măsurări (utilizare de baterii noi)
Dimensiuni: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Greutate: 90 g (cu baterii), 67 g (fără baterii)
Clasa IP: IP21
Standarde de
referinţă:
ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Duratadeviaţă
probabilă: 5 ani sau 12000 măsurări

Întrebare & răspunsuri

Nu există întrebări referitoare la Microlife NC 150.

Pune o întrebare despre Microlife NC 150

Ai o întrebare despre Microlife NC 150 dar nu găsești răspunsul în manualul de utilizare? Poate utilizatorii ManualsCat.com te pot ajuta cu un răspuns la întrebarea ta. După completarea formularului de mai jos, întrebarea ta va apărea sub manualul Microlife NC 150. Te rugăm să te asiguri că descrii problema ta cu Microlife NC 150 cât se poate de detaliat. Cu cât este mai detaliată întrebarea ta, cu atât sunt mai mari șansele de a primi un răspuns de la un alt utilizator. Când cineva a avut o reacție la întrebarea ta, vei primi automat un e-mail care te va informa despre acest lucru.